Проект порядок - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 6 1311.25kb.
Проект дома из бруса 6 5: ПдС-1-33 Проект будинку з бруса 6 5: ПдС-1-33 1 14.82kb.
Повідомлення жовтоводська міська рада подає на обговорення проект... 1 241.9kb.
Проект затверджен о рішенням обласної ради від " " 7 2095.42kb.
Положення про міський відкритий конкурс на кращий ескізний проект... 1 52.42kb.
Проект Порядок формування Переліку наукових фахових видань України 1 51.07kb.
Діюча версія Наказу Проект Наказу 1 142.72kb.
Проект порядок 1 30.32kb.
Додаток до розпорядження Харківського міського голови №4 від 25. 1 106.59kb.
Додаток 4 до листа уфу від 19. 08. 11 №4/347 проект 1 50.46kb.
Рішення № Проект серпня 2012 року 1 298.42kb.
Про затвердження Правил облаштування та застосування ліфтів для транспортування... 1 251.38kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Проект порядок - сторінка №1/1


ПРОЕКТ

ПОРЯДОК

формування тарифів на послуги

доступу до кабельної каналізації електрозв’язку


 1. Загальні положення
  1. Порядок формування тарифів на послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку (далі – Порядок) визначає механізм формування та встановлення тарифів на послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку (далі – ККЕ).

  2. Даний порядок розроблено відповідно до:

Закону України «Про телекомунікації»;

Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв’язку, затвердженого рішенням НКРЗ від 23.07.2009 № 1607 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2009 за № 736/16752;

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248

КНД 45-140-99. Правила технічної експлуатації лінійних споруд первинної мережі ЄНСЗ України;

ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди;

КНД 45-189-2003. Керівництво з експлуатації лінійно-кабельних споруд місцевих мереж зв’язку  1. Цей Порядок поширюється на всіх власників ККЕ, які надають послуги доступу до ККЕ і здійснюють діяльність на території України.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

використання кабельної каналізації – використання замовником місця в ККЕ, де розміщений кабель електрозв’язку замовника з відповідними технічними характеристиками, визначеними договором на використання ККЕ, укладеним з власником ККЕ;

економічно обґрунтовані витрати – витрати, визначення яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів та врахуванням надання послуг нормованої якості;

нагляд власником ККЕ – комплекс організаційно-технічних заходів, що проводиться з метою здійснення контролю за якістю, технологічною послідовністю та точною відповідністю виконання будівельно-монтажних робіт погодженим проектним рішенням;

послуги доступу до ККЕ – розробка та видача технічних умов (далі – ТУ), нагляд власником ККЕ, використання кабельної каналізації;

реконструкція ККЕ – розширення ємності діючої кабельної каналізації, що проводиться шляхом прокладання додаткових кабельних каналів та пов’язаних з цим робіт по перебудові оглядових пристроїв;

розробка та видача ТУ – комплекс робіт по підготовці технічних умов на забезпечення можливості фізичного прокладання кабелів електрозв’язку в каналах ККЕ.Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку наведені у Порядку доступу до кабельної каналізації електрозв’язку.


 1. Формування тарифів на послуги доступу до ККЕ
  1. Тарифи на доступ до кабельної каналізації електрозв’язку поширюються на такі послуги: розробка та видача ТУ, нагляд власником ККЕ, використання кабельної каналізації.

  2. Згідно зі статтею 67 Закону України «Про телекомунікації» тарифи на послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку розраховуються на базі собівартості виконаних робіт та отримання прибутку.

  3. Собівартість виконаних робіт розраховується із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм оплати праці, відповідних розцінок, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва. Розмір витрат розраховується з додержанням нормативів, які затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв’язку України.

  4. Розрахунок нормативної собівартості послуги «Розробка та видача ТУ» базується на виконанні власником ККЕ переліку робіт згідно з Додатком 1.

   1. У разі наявності вільної ємності ККЕ технічні умови передбачають прокладання кабелю в існуючих каналах. Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ, наведено у п. 1 Додатку 1.

   2. У разі відсутності вільної ємності ККЕ технічні умови можуть передбачати реконструкцію інфраструктури ККЕ. Роботи з реконструкції можуть виконуватись із залученням коштів або власника ККЕ, або замовника.

   3. Якщо роботи з реконструкції ККЕ або добудова нового каналу чи ділянки ККЕ виконані за рахунок коштів замовника, то добудований канал або ділянка ККЕ залишаються у власності замовника, а переобладнані елементи стику (існуючі колодязі та кабельні вводи до будинків) продовжують належати власникові діючої ККЕ. Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ, наведено у п. 2 Додатку 1.

   4. Якщо роботи з реконструкції ККЕ або добудова нового каналу чи ділянки ККЕ виконані за рахунок коштів власника ККЕ, то добудований канал або ділянка ККЕ належать власнику ККЕ, а подальше надання послуги впроваджується згідно з п. 2.4.1. цього Порядку (розробка та видача ТУ у разі наявності вільної ємності).

   5. Сплата за розробку та видачу ТУ проводиться замовником одноразово.

  5. Розрахунок нормативної собівартості послуги «Нагляд власником ККЕ» базується на виконанні власником ККЕ робіт, перелік яких зазначено у Додатку 2.

   1. Сплата за нагляд власником ККЕ проводиться замовником одноразово.

  6. Розрахунок нормативної собівартості послуги «Використання кабельної каналізації» враховує економічно обґрунтовані витрати, які несе власник на утримання ККЕ в належному стані.

   1. Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ, наведено у
    Додатку 3.

   2. Собівартість враховує витрати на проведення технічного нагляду, пов’язаного з виконанням замовником планових та позапланових робіт у ККЕ.

   3. Собівартість враховує витрати із забезпечення захищеності ККЕ від доступу сторонніх осіб. В оглядових пристроях – колодязях, приямках, шахтах – забезпечується наявність запірних приладів, люків, кришок внутрішніх та зовнішніх з запірними пристроями.

   4. Сплата за використання ККЕ проводиться замовником на періодичній (щомісячній) основі.

  7. У пункті 2.1. Порядку наведено вичерпний перелік тарифів, що пов’язані з використанням ресурсу ККЕ. Введення будь-яких інших тарифів, що приведуть до появи позитивного грошового потоку та/або отримання додаткового доходу власника ККЕ внаслідок реалізації часткового чи повного права власності на ККЕ – неможливе.
 1. Визначення витрат на надання послуг доступу до ККЕ
  1. Собівартість розраховується із застосуванням нормативного методу для кожної послуги окремо.

  2. До нормативної собівартості послуг включаються:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

загальновиробничі витрати, пов’язані з наданням послуг доступу до ККЕ.  1. До складу прямих матеріальних витрат входять витрати, пов’язані з використанням матеріалів, запасних частин, придбаних комплектувальних виробів та інших матеріалів, необхідних для забезпечення виробничого процесу.

  2. До складу прямих витрат на оплату праці входять:

виплата заробітної плати за окладами й тарифами;

премії та заохочення;

компенсаційні виплати;

оплата відпусток;

оплата іншого невідпрацьованого часу;

інші виплати на оплату праці для персоналу, що безпосередньо задіяний у наданні послуг доступу до ККЕ.  1. До складу інших прямих витрат включаються інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи та амортизація.

  2. До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов’язані з організацією виробництва та управління підрозділами основного виробництва.

  3. До складу економічно обґрунтованих витрат не можуть включатися:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми неустойки (штраф, пеня);

суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;

витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

суми спонсорської та благодійної допомоги;

собівартість реалізованих товарів та виробничих запасів;

втрати від знецінення запасів;

витрати з утримання об’єктів соціальної інфраструктури;

витрати на оплату консалтингових та аудиторських послуг;

витрати на добровільне страхування майна та працівників;

витрати від списання недоамортизованих основних засобів;

витрати, пов’язані із зменшенням власного капіталу.  1. Нормативи витрат на оплату праці, витрат на матеріали, витрат на експлуатацію машин та механізмів, загальновиробничих витрат, що повинні враховуватись при розрахунку собівартості надання послуг доступу до ККЕ затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв’язку України.

  2. Граничні нормативи рентабельності при встановленні тарифів на послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку, затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв’язку України.

  3. Власники ККЕ забезпечують формування інформації про доходи та витрати за сферами діяльності, у тому числі на послуги доступу до ККЕ, відповідно до нормативного документа, що визначає механізм розподілу витрат. Такий нормативний документ розробляється власником ККЕ відповідно до вимог законодавства України про бухгалтерський облік та фінансову звітність і затверджується за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку та НКРЗ.
 1. Розрахунок тарифів на послуги
  1. Тариф на надання послуги «Розробка та видача ТУ» складається з собівартості надання цієї послуги (С) та отримання прибутку (П).

ТТУ = С + П


  1. Тариф на надання послуги «Нагляд власником ККЕ» складається з собівартості однієї години надання цієї послуги та отримання прибутку.

ТНВ = Сгодини + П


  1. Тариф на надання послуги «Використання кабельної каналізації» складається з собівартості обслуговування одного канало-кілометра кабельної каналізації за один місяць (Скан-км/міс) з урахуванням завантаженості каналу кабельної каналізації та отримання прибутку

ТВКК= Скан-км/міс КЗ + П
  1. Коефіцієнт завантаженості каналу кабельної каналізації (КЗ) визначається за формулою:

,
де Sкаб - площа перетину кабелю, що прокладається в каналі кабельної каналізації, мм2;

НЗ – норма завантаженості каналу кабельної каналізації, затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку;

Sкан – корисна площа перетину каналу кабельної каналізації, мм2.


   1. Площа перетину кабелю, що прокладається в каналі кабельної каналізації визначається за такою формулою:

Sкаб = π R2каб,

де π = 3,14;

Rкаб – радіус поперечного перетину кабелю, мм.


   1. Корисна площа перетину каналу кабельної каналізації визначається за такою формулою:

Sкан = π R2кан,
де Rкан – радіус каналу кабельної каналізації, мм.


 1. Порядок перегляду тарифів
  1. Тарифи на послуги підлягають перегляду:

   1. У разі продовження терміну дії договору на надання послуг, тарифи переглядаються згідно з існуючими на цей період економічними умовами (зміни за індексом інфляції попереднього періоду, перегляд витрат на оплату праці тощо).

   2. У разі невиконання власником ККЕ своїх зобов’язань щодо надання послуг.

  2. Оплата за послуги, що не надаються у повному обсязі, має бути переглянута.

Начальник економічного управління

Національної комісії з питань

регулювання зв’язку України Т. ІєвлєваДодаток 1
Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ для надання послуги «Розробка та видача технічних умов» 1. У разі наявності вільної ємності ККЕ:

вишукувальні роботи з виявлення наявності вільного місця в ККЕ;

унесення даних про резервування (бронювання) вільного місця у системи обліку;

розробка креслення траси прокладання кабелю;

підготовка та видача ТУ на прокладання кабелю;

погодження проекту прокладання кабелю.


 1. У разі відсутності вільної ємності ККЕ:

вишукувальні роботи з виявлення наявності вільного місця в ККЕ та визначення ділянок, де необхідно проводити реконструкцію ККЕ;

унесення даних про резервування (бронювання) вільного місця в системах обліку;

підготовка та видача ТУ на прокладання кабелю та на реконструкцію або добудову ККЕ;

погодження проекту прокладання кабелю в існуючій ККЕ та проекту на добудову нових каналів або ділянок ККЕ з урахуванням необхідних заходів щодо організації з’єднання добудованих елементів ККЕ з існуючою інфраструктурою;

виконання необхідних заходів щодо організації з’єднання добудованих елементів ККЕ з існуючою інфраструктурою.

Додаток 2
Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ для надання послуги «Нагляд власником ККЕ»
виїзд спеціалістів на лінію;

нагляд за організаціями (підприємствами), що виконують в ККЕ роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту ККЕ;

приймання в експлуатацію збудованої, реконструйованої або відремонтованої ККЕ;

нагляд за сторонніми організаціями, що ведуть роботи в охоронній зоні ККЕ;

поточне та перспективне планування технічного обслуговування ремонтних і відновлювальних робіт.
Додаток 3
Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ для надання послуги «Використання кабельної каналізації»
перевірка і оцінювання технічного стану оглядових пристроїв;

ремонт металевих деталей кабельного колодязя зв'язку (далі – ККЗ);

перевірка і оцінювання технічного стану каналів ККЕ, перевірка прохідності каналу;

ремонт люків та горловини ККЗ;

укріплення люка ККЗ в місцях схилів та проїздів;

очищення і фарбування внутрішніх кришок люків, замків, каналів та оглядових пристроїв;

усунення пошкоджень ККЕ;

гідроізоляція колодязів ККЕ;

перебудова колодязів;

влаштування сигналізації ККЗ.