Проект затверджен о рішенням обласної ради від " " - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Затверджен о рішенням міськвиконкому від № 1 66.35kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 15. 04 1 33.36kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 17. 0 2013... 1 51.22kb.
Звіт про виконання програми розвитку культури Рівненщини на 2008-2012... 1 97.56kb.
Рішення від 18 серпня 2011 року №1234 м. Тернопіль Про виконання... 1 13.03kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 серпня... 1 57.88kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19. 1 104.84kb.
Розпорядження 10 липня 2013 р. №144 Про припинення повноважень помічників-консультантів... 1 18.06kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня... 1 31.57kb.
Додаток до рішення обласної ради від 19 червня 2013 року № Інформація... 1 176.65kb.
Рішення обласної ради від 24 листопада 1999 року №179-9/xxiіі „ Про... 1 172.05kb.
Виконання плану роботи дпс у Чернівецькій області на перше півріччя... 4 1209.5kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Проект затверджен о рішенням обласної ради від " " - сторінка №1/7
ПРОЕКТ

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням обласної ради

від “___” ________ 2007 року

( )


РЕГІОНАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАБУДОВИ

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Миколаїв – 2007 р.


ЗМІСТ.


№ з/п

Найменування розділу

Сторінка

1.

Загальні положення.

4

2.

Види містобудівної документації, порядок погодження, проведення експертизи та затвердження.

4

3.

Вимоги до забудови та благоустрою територій.

7

4.

Порядок забезпечення державних, громадських та приватних інтересів під час планування та забудови територій.

9

5.

Вибір територій для комплексної забудови.

10

6.

Надання дозволу на розміщення будівництва об’єктів містобудування.

11

7.

Порядок реконструкції будинків, вбудовано-прибудованих приміщень, горищ, мансард.

14

8.

Порядок підготовки та надання вихідних даних на проектування об’єктів архітектури.

15

9.

Надання дозволу на встановлення пам’ятних знаків, а також розміщення зовнішньої реклами та малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

17

10.

Основні вимоги щодо організації комплексного освоєння масивів індивідуальної садибної забудови.

18

11.

Порядок проведення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань.

19

12.

Порядок погодження і затвердження проектної документації для будівництва.

20

13.

Дозвіл на виконання будівельних робіт об’єктів містобудування.

22

14.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

26

15.

Відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері будівництва, регіональних правил.

32

16.

Ліцензування будівельної діяльності.

32

17.

Додаток 1. Визначення термінів.

34
Додаток 2. Зразок Рішення органу місцевого самоврядування.

37
Додаток 3. Список історичних населених місць Миколаївської області.

38
Додаток 4. Містобудівне обґрунтування внесення змін до містобудівної документації.

39
Додаток 5. Містобудівне обґрунтування розташування об'єкта архітектури.

45
Додаток 6. Архітектурно-планувальне завдання.

51
Додаток 7. Акт вибору та обстеження земельної ділянки.

58
Додаток 8. Зміст завдання на проектування.

63
Додаток 9. Перелік об'єктів, що мають підвищену екологічну небезпеку.

64
Додаток 10. Номенклатура об'єктів архітектури, на проектування яких архітектурно-планувальне завдання підлягає погодженню управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

66
Додаток 11. Заява щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

67
Додаток 12. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

68
Додаток 13. Заявка щодо надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми.

70
Додаток 14. Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми.

71
Додаток 15. Акт технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної форми в експлуатацію.

72
Додаток 16. Дозвіл на право виконання топографо-геодезичних робіт.

74
Додаток 17. Перелік об'єктів, затвердження проектів яких відповідно до законодавства не потребує комплексної державної експертизи.

75
Додаток 18. Припис.

78
Додаток 19. Заява забудовника.

80
Додаток 20. Підписка виконавця робіт (виконроба).

81
Додаток 21. Підписка працівника технічного нагляду.

82
Додаток 22. Зобов'язання представника авторського нагляду.

83
Додаток 23. Дозвіл на виконання будівельних робіт.

84
Додаток 24.1. Форма 1. Акт робочої комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування.

85
Додаток 24.2. Форма 2. Акт робочої комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування.

88
Додаток 24.3. Форма 3. Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії.

90
Додаток 24.4. Форма 4. Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі, споруди, приміщення.

94
Додаток 24.5. Форма 5. Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

98
Додаток 25. Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатації.

101
Додаток 26. Договір-зобов'язання.

104
Додаток 27. Архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури.

105
Додаток 28. Заява на видачу ліцензії.

115
Додаток 29. Перелік об’єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України

116

Регіональні Правила

забудови населених пунктів Миколаївської області
1. Загальні положення
1.1 Регіональні Правила забудови населених пунктів Миколаївської області (далі – Правила) розроблені відповідно до "Типових регіональних правил забудови", затверджених Наказом Держбуду України від 10.12.01 № 219, зареєстрованих Міністерством юстиції України 03.01.02 №4/6292, Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про основи містобудування”, “Про планування і забудову територій”, “Про архітектурну діяльність”, “Про пожежну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про екологічну експертизу”, “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за порушення в сфері містобудування”, “Про охорону культурної спадщини”, Земельного кодексу України , інших нормативно-правових актів, державних норм і правил.

1.2 Правила забудови – нормативно-правовий акт, яким встановлюється загальний для територій і населених пунктів області порядок планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок, погодження та затвердження проектної документації, надання дозволів на провадження будівельних робіт.

1.3 Дотримання Правил є обов’язковим для суб’єктів містобудування на території Миколаївської області, сіл, селищ міського типу та міст, якщо для них не розроблено місцевих правил забудови. При розробці місцевих правил забудови для м. Миколаєва, м. Первомайська, м. Вознесенська, м. Южноукраїнська, м. Очакова, м. Новий Буг, м. Баштанка - Правила мають рекомендаційний характер.

Виконавчі органи місцевих рад мають під час розробки місцевих правил забудови використовувати регіональні правила забудови і можуть їх доповнювати положеннями, що є характерними тільки для даної місцевості, а також тими, що належать до компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з обов’язковим їх затвердженням окремим рішенням і погодженням з управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації.

1.4. Правила розроблені для органів виконавчої влади, проектних, будівельних організацій, замовників, інвесторів, юридичних та фізичних осіб і мають користуватися при вирішенні питань планування, забудови та благоустрою територій.

1.5. У разі змін у законодавстві, будівельних нормах і правилах Правила забудови підлягають відповідним змінам і доповненням.

1.6. Основні терміни, що вжиті у цих Правилах, подано в додатку №1.
2. Види містобудівної документації, порядок погодження,

проведення експертизи та затвердження
2.1. Планування територій здійснюється на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

На загальнодержавному рівні розробляються: • Генеральна схема планування території України;

 • схеми планування окремих частин України – (кількох областей, міжнародних транспортних територій, прикордонних територій тощо).

2.2. Планування територій на регіональному рівні полягає в розробці схем планування території області, районів, регулюванні їх територій. Рішення про розробку схем планування території області або окремих її частин приймає Миколаївська обласна рада в межах своїх


повноважень за поданням управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. Планування територій на регіональному рівні регламентується статтями 7- 9 Закону України “Про планування і забудову територій”.
2.3. Планування територій на місцевому рівні в межах Миколаївської області здійснюється відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами, районними державними адміністраціями відповідно до їх повноважень, визначених законодавством, і полягає у розробленні та затвердженні проектів планування територій на місцевому рівні, регулюванні питань щодо використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання норм містобудівної документації. Планування та забудова окремих земельних ділянок, що належать юридичним чи фізичним особам на праві власності чи знаходяться у користуванні, здійснюється їх власниками чи користувачами відповідно до затвердженої містобудівної та землевпорядної документації, діючих державних нормативів та місцевих правил забудови.
2.4. Планування територій на місцевому рівні полягає в розробленні:

 • схем планування територій адміністративних районів Миколаївської області або їх частин;

 • генеральних планів населених пунктів області;

 • детальних планів територій населених пунктів;

 • планів червоних ліній;

 • проектів забудови територій (земельних ділянок);

 • проектів розподілу територій.

2.5. Необхідність розробки документації з планування територій обґрунтовується управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації та надаються рекомендації до органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій.

2.6. Рішення про розробку містобудівної документації з планування території або коригування її окремих розділів приймається відповідною сільською, селищною, міською радою. Зразок рішення міської (селищної, сільської) ради про розробку (коригування) генерального плану наведено у додатку № 2.

Згідно з цим рішенням виконавчий орган відповідної ради в установлений термін :

- визначає замовника та розробника документації (проектну організацію генерального проектувальника), встановлює термін її розробки та джерела фінансування, вирішує інші договірні питання в межах діючого законодавства;

- інформує через місцеві засоби масової інформації (пресу, радіо, телебачення) про порядок розробки (коригування) містобудівної документації, визначає місце і терміни подання фізичними та юридичними особами пропозицій.


2.7. Замовник містобудівної документації:

 • укладає договір на розробку документації;

 • складає та затверджує після погодження з управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації завдання на проектування та одержує технічні умови на інженерне забезпечення територій;

 • забезпечує фінансування виконання робіт;

 • контролює виконання робіт;

 • встановлює (в завданні на проектування) перелік погоджувальних організацій;

 • організує подання містобудівної документації на експертизу, погодження, розгляд та затвердження завершеного проекту.

2.8. Усі види містобудівної документації, незалежно від замовника та джерел фінансування, підлягають експертизі, що проводиться згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 р. № 1577.

Експертиза проводиться до затвердження містобудівної документації відповідним рішенням органу місцевого самоврядування. Фінансування проведення експертизи забезпечує замовник.
2.9. Проведення експертизи організовують :

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

– Схеми планування територій області, генерального плану обласного центру м. Миколаєва;

Управління містобудування та архітектури Миколаївської обласної державної адміністрації:

– схем планування територій районів, схем планування територій на місцевому рівні,

генеральних планів, детальних планів, планів червоних ліній та проектів розподілу

територій населених пунктів (крім обласного центру);
2.10. Встановлюються такі максимальні терміни проведення експертизи:

- схеми планування територій області та районів – 30 календарних днів для окремих експертних висновків і 60 календарних днів для комплексних експертних висновків;

- генеральні плани населених пунктів :

а) м. Миколаєва – відповідно 30 календарних днів і 40 календарних днів ;

б) інших міст, а також селищ і сіл – 20 календарних днів і 30 календарних днів;

- детальні плани територій, плани червоних ліній, проекти розподілу територій – до 30 календарних днів.


2.11. Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, відділи містобудування та архітектури райдержадміністрацій, виконавчі органи міських, селищних і сільських рад:

 • здійснюють контроль за розробкою містобудівної документації, організовують її експертизу. Здійснюють розгляд та погодження містобудівної документації, надають висновки місцевим Радам щодо її затвердження;

 • організовують і контролюють ведення та поповнення містобудівного кадастру згідно з положенням “Про містобудівний кадастр населених пунктів”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.93 р. № 224.

2.12. Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації узагальнює інформацію щодо забезпечення містобудівного розвитку населених пунктів на території області, стану розроблення містобудівної документації, попереднього розгляду, та погодження містобудівної документації і подає зведену інформацію Міністерству регіонального розвитку та будівництва України.


2.13. На охоронюваних археологічних територіях, в межах зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць, занесених до списку історичних населених місць України, в заповідниках забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, шляхові, земляні роботи без погоджень відповідних проектів, реалізація яких може позначатися на об’єктах культурної спадщини державного значення – з Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Міністерством культури України або, якщо це пам’ятка місцевого значення, з управлінням культури облдержадміністрації і управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації. (Список історичних населених місць наведено у додатку № 3).
2.14. Фінансування робіт з планування території області, районів, окремих населених пунктів та їх кварталів, мікрорайонів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів і має передбачатися в них окремим пунктом, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
3. Вимоги до забудови та благоустрою територій
3.1. Забудову і благоустрій території та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів необхідно здійснювати шляхом організації комплексної забудови або розташування та будівництва (реконструкції) окремих будинків і споруд у кварталах існуючої забудови на основі місцевих правил забудови та містобудівної документації, розробленої і затвердженої згідно з вимогами Законів України “Про планування і забудову територій”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, державних будівельних норм і правил, “Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів“, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.96 р. за № 173.
3.2. У разі відсутності проекту забудови або проекту реконструкції кварталу (мікрорайону) під час ущільнення або реконструкції території, відсутності оновленої містобудівної документації при вичерпаних розрахункових термінах реалізації раніше розроблених генеральних планів, відсутності місцевих правил забудови, зміні функціонального призначення об’єктів, коригуванні червоних ліній розробляються містобудівні обґрунтування.

Порядок розробки, погодження, затвердження містобудівного обґрунтування затверджений ДБН Б.1.1-4-2002 "Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження містобудівного обґрунтування", і є обов'язковим для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, замовників, інвесторів, проектувальників, інших юридичних та фізичних осіб, які здійснюють містобудівну та архітектурну діяльність незалежно від форм власності. (форма містобудівного обґрунтування надана в додатках 4, 5).

Містобудівне обґрунтування обов’язково розробляється в разі розміщення об’єктів будівництва в районах історичної забудови, в охоронних зонах пам’яток культурної спадщини, на територіях охоронних зон, а саме при розміщенні об’єктів будівництва на територіях природо-заповідного фонду, у прибережних водозахисних смугах та водоохоронних зонах водних об’єктів, а також у разі розміщення в зелених зонах скверів, парків тощо.

Затверджене містобудівне обґрунтування є підставою для внесення змін до відповідної містобудівної документації для цієї території, та надання вихідних даних на проектування об’єкта містобудування.

Склад містобудівного обґрунтування та перелік погоджень визначається у завданні на проектування, що видається виконавчим органом місцевої ради і обов’язково погоджується районним (міським) архітектором.

Необхідність розроблення, мета містобудівного обґрунтування, відповідні обсяги його матеріалів визначаються місцевим спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури або замовником за погодженням з відповідним органом містобудування та архітектури.

Фінансування цих робіт може здійснюватися як за рахунок бюджетних коштів, так і за рахунок зацікавлених фізичних та юридичних осіб.
3.3. У разі відсутності проекту розподілу території мікрорайону (кварталу), містобудівне обґрунтування має містити матеріали та розрахунки щодо можливості розташування об’єкта та його граничних параметрів - поверховості, загальної площі, чисельності мешканців (для житлового будинку) або іншого розрахункового показника та необхідної площі земельної ділянки згідно з державними будівельними нормами 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень".

У разі відчуження з метою зміни цільового використання будівель і споруд на територіях підприємств – банкрутів, вивільнених військових частин, закладів оздоровлення, відпочинку, об’єктів незавершеного будівництва, тощо без попереднього розроблення і погодження в порядку, визначеному ст. 8 Закону України “Про інвестиційну діяльність”, містобудівних обґрунтувань не допускається проведення зміни цільового призначення земель.


3.4. Містобудівне обґрунтування за дорученням замовника розробляється проектною організацією, що має відповідну ліцензію, погоджується з районними органами містобудування та архітектури, іншими органами державного управління та нагляду в межах їх повноважень визначених чинним законодавством і затверджується місцевою радою відповідно до законодавства.

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації погоджує містобудівне обґрунтування розміщення окремих найважливіших об’єктів, для яких АПЗ на проектування погоджується управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації відповідно до чинного законодавства..


3.5. За наявності на території населеного пункту об’єктів культурної спадщини до генерального або детального плану додатково розробляється історико-архітектурний, опорний план та зони охорони пам’яток (охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару), а також заходи щодо їх охорони та порядку використання, що мають бути розглянуті та узгоджені на засіданні містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.
3.6. Граничні параметри об’єктів, що рекомендуються для будівництва в конкретному місці населеного пункту, визначаються головними архітекторами районів, міст обласного значення в архітектурно-планувальному завданні на основі містобудівної документації або містобудівного обґрунтування з урахуванням місцевих особливостей. Форма архітектурно-планувального завдання додається (додаток №6).
3.7. Забудовники, яким надані земельні ділянки для будівництва, повинні забезпечити збереження існуючих зелених насаджень на відповідних ділянках, а в разі потреби їх знесення погодити дане питання з відповідними природоохоронними органами та виконавчими органами місцевих рад.
3.8. Питання забудови зелених зон та особливо охоронних зон (землі прибережної захисної смуги, природно-заповідного фонду та інші) розглядається тільки у випадках, коли містобудівною документацією на відповідних територіях передбачено забудову або наявний позитивний висновок державної екологічної експертизи щодо проектної документації.


4. Порядок забезпечення державних, громадських та приватних інтересів та гласності під час планування та забудови територій
4.1. Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, відділи містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, відповідно до своїх повноважень здійснюють заходи щодо забезпечення участі громадян в обговоренні містобудівної документації регіонального рівня: схем планування території області, районів, населених пунктів та їх окремих частин, що мають враховувати державні інтереси у визначенні потреби відповідної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населеного пункту.

Врахування державних інтересів здійснюється шляхом дотримання відповідних вимог до розробки генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, проведенні їх експертизи, здійснення державного контролю за плануванням, забудовою, іншим використанням територій та окремих земельних ділянок у порядку, встановленому діючим законодавством.

Вимоги до планування, якими забезпечуються державні інтереси під час розробки генеральних планів та іншої містобудівної документації, визначаються згідно з законом відповідними спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури спільно з іншими органами виконавчої влади. (ст.17 Закону України "Про планування і забудову територій").
4.2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідно до своїх повноважень організовують участь громадян в обговоренні містобудівної документації місцевого рівня, а саме: генеральних планів міських і сільських поселень, детальних планів територій, проектів забудови житлових кварталів, мікрорайонів, окремих об’єктів містобудування з урахуванням приватних інтересів щодо забезпечення фізичним та юридичним особам рівних можливостей прийняття у власність або користування земельних ділянок, захисту їх майнових прав, а також безпечного функціонування об’єктів нерухомості. Обговорення містобудівної документації оформляється протоколом, в якому відображається громадська думка і який обов’язково долучається до неї при її погодженні та затвердженні.

Виконавчі органи місцевих рад розглядають пропозиції та зауваження громадян та їх об’єднань, що стосуються містобудівної документації в терміни, встановлені Законом України “Про звернення громадян”, а також надають обґрунтовані відповіді згідно з чинним законодавством.


4.3. Виконавчі органи місцевих рад інформують населення через засоби масової інформації про розробку місцевих правил забудови та іншої містобудівної документації.

Замовники містобудівної документації, що в процесі реалізації (будівництва, експлуатації тощо) можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, зобов’язані оголосити через засоби масової інформації про проведення екологічної експертизи у спеціальній заяві про екологічні наслідки діяльності. З інформацією, щодо проведення державної екологічної експертизи проектної документації можливо ознайомитись на Веб-сайті Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області.


4.4. Територіальні громади, фізичні та юридичні особи під час обговорення містобудівної документації відповідної території мають право на:

- одержання від виконавчих органів місцевих рад за письмовою заявою інформації щодо розроблення містобудівної документації на відповідну територію та розміщення об’єктів містобудування, допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок, єдиних умов і обмежень забудови окремої земельної ділянки;

- подання у виконавчі органи місцевих рад пропозицій і зауважень до містобудівної документації, місцевих правил забудови;

- участь в обговоренні схем планування територій на регіональному рівні, в тому числі з планування територій суміжних адміністративно-територіальних одиниць, іншої містобудівної документації.


4.5. Громадяни та їх об’єднання, які не погодилися з прийнятими рішеннями за результатами обговорення містобудівної документації щодо планування і забудови територій, мають право звернутися у виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з відповідними пропозиціями.
4.6. Звернення з приводу суперечок і розбіжностей, що надходять від громадян або їхніх об’єднань, розглядаються оперативно, вирішуються спірні питання, що виникають під час участі громадян в обговоренні містобудівної документації та її узгодженні комісією з питань будівництва відповідної обласної, районної, міської ради.
4.7. Комісії розглядають спірні питання та в місячний термін готують висновки для прийняття рішення відповідною радою.

При узгодженні питань, що виникають під час розробки генеральних планів населених пунктів, містобудівних проектів, оголошення конкурсів на планування і забудову мікрорайонів, житлових кварталів, містобудівних комплексів і архітектурних ансамблів, важливих об’єктів архітектури, висновок комісії затверджується рішенням сесії відповідної ради.

Рішення рад із спірних питань надсилаються заявникам та об’єднанням громадян у 10-денний термін після його прийняття.
4.8. Рішення рад із спірних питань є підставою для затвердження або внесення змін до містобудівної документації, а також визначення доцільності розміщення (будівництва) об’єктів.наступна сторінка >>