Програма підтримки малого підприємництва на 2011 2012 роки по Прилуцькому району - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма підтримки малого підприємництва у Казанківському районі... 1 238.07kb.
Додаток до рішення районної ради від 21 лютого 2013 року №264 Програма... 2 505.01kb.
Інформація про розвиток малого І середнього підприємництва в Прилуцькому... 1 81.52kb.
Vіі. Напрями діяльності та заходи Програми підтримки малого підприємництва... 1 93.92kb.
Звіт про виконання заходів регіональної програми розвитку малого... 1 273.68kb.
Додаток до рішення сесії № -21 -уі від «22» березня 2012 року Звіт... 1 121.65kb.
Про затвердження «Програми розвитку малого підприємництва в Савранському... 1 250.88kb.
Рішення від 12. 12. 2012 року смт Краснопілля Про виконання програми... 1 251.08kb.
Про виконання Програми підтримки малого підприємництва у Миколаївській... 4 514.32kb.
Програма підтримки малого підприємництва в Тернопільському районі... 1 231.72kb.
Розпорядження 28. 11. 2012 №508/А-2012 Про схвалення проекту Програми... 1 152.24kb.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від " " 2010... 5 1227.81kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма підтримки малого підприємництва на 2011 2012 роки по Прилуцькому району - сторінка №1/1

Програма підтримки малого підприємництва 
на 2011 - 2012 роки по Прилуцькому району

І. Загальні положення


Прилуцький район Чернігівської області, як територіально-адміністративна одиниця, утворений в 1923 році, розташований на півдні Чернігівської області на відстані 185 км. від обласного центру м. Чернігова та на відстані 135 км. від столиці України міста Києва. Межує з Бобровицьким, Ніжинським, Ічнянським, Варвинським, Срібнянським районами Чернігівської області, Пирятинським районом Полтавської області і Яготинським районом Київської області. Загальна земельна площа – 1,8 тис. км². Чисельність населення станом на 01.01.2010 р. – 38,8 тис. чоловік. Частка міського та сільського населення складає відповідно 28,7% та 71,2%.

Кількість населених пунктів - 100, з яких 3 селища міського типу та 97 сіл. Район перетинають автошляхи державного та територіального значення, залізнична колія що сполучає районний центр з вузловими станціями Гребінка Південної залізниці та Ніжин Північно-Західної залізниці. Найбільші автомагістралі: Київ – Суми – Єнакієве, Чернігів – Ніжин – Пирятин та інші внутрішньорайонні автошляхи. Зручне географічне положення дає можливість в радіусі 200 км., дістатися автошляхами до обласних центрів: Чернігова, Сум, Черкас, Полтави.

Район розташований на Полтавській рівнині, в унікальній ландшафтній місцевості, де українське Полісся переходить у лісостепову зону.

Перехід України до ринкових відносин стає можливим насамперед завдяки використанню господарськими структурами вартісних методів оцінки підприємницької діяльності як в межах національної економіки, так і поза ними. Найбільш суттєвими передумовами розвитку системи ринкових відносин є перехід всіх ланок господарювання на повну самостійність, докорінна зміна всіх відносин власності, формування відносин приватної власності на засоби виробництва. Як показує світовий досвід, приватна власність стимулює розвиток ініціативи, трудової активності, формує господарське ставлення та спонукає до раціоналізації виробничих процесів. Саме це необхідно нашому суспільству, яке шукає оптимальні шляхи виходу з економічної кризи.

Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації завдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація адміністративно-командної економіки в соціально-спрямовану ринкову неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на мікро -, так і на макроекономічному рівні.

Програма підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки розроблена на виконання Законів України "Про державну підтримку малого підприємництва", "Про державні цільові програми", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"; Указу Президента України "Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" від 12.05.2005р. № 779/2005 та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.06.2010 року № 178 "Про хід виконання обласної Програми розвитку малого підприємництва та розроблення її проекту на 2011-2012 роки".

Програма підтримки малого підприємництва є складовою Програми соціально – економічного розвитку району, є одним з важливих інструментів реалізації на регіональному рівні державної політики розвитку малого підприємництва, активізації політики зайнятості населення та інвестиційно – інноваційної стратегії держави і направлена на створення умов для сталого розвитку підприємництва та удосконалення ринкових відносин. Програма визначає мету, завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері малого бізнесу, виходячи із реальної ситуації в соціально-економічному розвитку району, з урахуванням пропозицій районних управлінь, відділів, профспілкових організацій, наявних матеріально-технічних, трудових, сировинних ресурсів та фінансових можливостей.

Головною метою Програми є спрямування дій райдержадміністрації, районної ради та місцевих рад, суб’єктів підприємництва, установ ринкової інфраструктури на створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого бізнесу.

Програма впроваджується протягом 2011-2012 років. Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями.

Показники програми можуть щороку коригуватися.

Координацію діяльності щодо виконання основних заходів Програми здійснює управління економіки райдержадміністрації, яке щоквартально, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, інформує Головне управління економіки облдержадміністрації про хід її виконання.

Щорічно на засіданні Колегії при голові райдержадміністрації заслуховується звіт про результати виконання заходів Програми за минулий рік.

Інформація з реалізації Програми розглядатиметься на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва та буде доводитися до громадськості через засоби масової інформації, розміщуватиметься на сайті Прилуцького району.

ІІ. Стан і аналіз підтримки малого підприємництва в Прилуцькому районі в 2009-2010 роках


Робота щодо підтримки підприємництва в 2009 - 2010 роках здійснювалась в напрямах, передбачених Указами Президента України та в рамках районної програми підтримки малого та середнього підприємництва, яка була погоджена розпорядженням голови райдержадміністрації від 29 грудня 2008 р. № 445 та затверджена рішенням 18 сесії V скликання Прилуцької районної ради.

Розвиток ринкових відносин вимагає активізації діяльності нових структур, здатних швидко реагувати на зміни фінансово-економічних умов, нарощувати виробництво продукції, товарів та послуг, забезпечувати швидке відшкодування витрат, створювати нові робочі місця, оперативно реагувати на зміни споживчого попиту. Всім цим вимогам відповідають суб’єкти малого бізнесу.

Станом на 01.01.09 р. мале підприємництво району представлене 51 діючим малим підприємством та 933 фізичними особами - підприємцями.

Протягом 2009 року кількість діючих малих підприємств збільшилась на 11 одиниць, або на 21,6 % в порівнянні з 2008 р., і станом на 01.01.2010 р. склала 62 одиниці.

Слід відмітити, що через посилення конкуренції на ринках товарів і послуг, певна кількість підприємств призупинила свою діяльність: за рішенням власника – 3, через банкрутство - 7.

Найбільше малих підприємств було в 2007 році, але з початком фінансової кризи значно зменшилася їх кількість протягом 2008 року. У 2009 році спостерігається збільшення цього показника.

В галузевому розрізі малий бізнес охоплює практично всі сфери господарської діяльності. Однак, в структурі малих підприємств за основними видами економічної діяльності переважають сільськогосподарські підприємства (32,9% від загальної кількості), виробничої діяльності (26,3%), оптової та роздрібної торгівлі (25,0 %), надання послуг (15,8 %).

У порівнянні з 2008 роком кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення зросла і становить 16 підприємств.

За 2009 рік обсяг реалізованої продукції малих підприємств склав 47,4 млн. грн., що на 10,1 млн. грн. (26,8%) більше в порівнянні з попереднім роком, та в 2 рази більше Програмного показника.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника малого підприємства склала 998,83 грн. проти 653,09 грн. у 2008 році, і є більшою на 110,29 грн. від середньообласного показника.

Середньорічна кількість найманих працівників у сфері малого бізнесу зростає: станом на 01.01.2009 р. налічується 412 осіб, що становить 101,2 % в порівнянні з 2008 роком та 118,1 % - із 2007 роком.

Однак фактична кількість працюючих у малому бізнесі значно більша, так як не викорінено використання незареєстрованої найманої праці та виплата заробітної плати в „конверті”. З метою усунення цього явища розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.05.2009 р. № 217 перезатверджено склад робочої групи по сприянню легалізації робочих місць, якою постійно проводяться рейди – перевірки суб’єктів господарювання на території району. За результатами проведеної роботи, протягом 2009 р. легалізовано - 12 робочих місць, 2008 р. – 3.

Аналіз створення нових і додаткових робочих місць у сільській місцевості показав, що нові робочі місця створюються переважно у приватному бізнесі. За 2009 рік в районі створено 376 нових робочих місць. З них суб’єктами підприємництва - фізичними особами 142 нових робочих місця.

За 6 міс. поточного року створено 222 робочих місця, в тому числі суб’єктами підприємницької діяльності - фізичними особами – 155, юридичними особами – 67.

За підсумками роботи в 2009 році фінансовий результат до оподаткування малих підприємств Прилуцького району склав 2,4 млн. грн. прибутку.

Значну роль в розвитку підприємництва в районі відіграють – фізичні особи підприємці.

Станом на 01.01.2010 року зареєстровано 933 суб’єкта господарювання – фізичних осіб, що менше на 2,8 % ніж зареєстровано на початок 2009 року (діаграма 4).

Більшість фізичних осіб займається торгівельною діяльність (72,7 %), наданням різноманітних послуг - 21,9 %, виробничою діяльністю – 4,6 %, сільським господарством – 0,8 %. Фінансова криза негативно вплинула на діяльність підприємців. Переважна частина підприємців, особливо тих, які надають послуги на селі, мають незначні доходи, підприємницька діяльність стала для них збитковою, і тому вони були змушені припинити діяльність та скасувати реєстрацію, протягом 2009 року скасовано 103 особи.

В порівнянні з 2006 роком відбулося збільшення показника на 21,6 %.

В 2010 році кількість зареєстрованих СГД - фізичних осіб зросла на 11 одиниць і станом на 01.07.10 р. становить 944 особи.

На жаль, в зв’язку з відсутністю будь – якої статистичної звітності по фізичних особах, визначити економічні показники їх діяльності немає можливості.

Переважна більшість СГД – фізичних осіб працює на спрощеній системі оподаткування.

Обсяги надходжень до районного бюджету від діяльності суб’єктів підприємництва за 2009 рік склали 2,1 млн. грн., що становить 9,2 % власних надходжень, і в порівнянні з 2008 роком становить 112,5 % За 6 місяців п. р. фактичні надходження до місцевого бюджету від СГД склали 3,1 млн. грн., це 26,4 % власних надходжень.

Оскільки питання підтримки малого підприємництва відноситься до пріоритетних завдань органів влади, вживаються заходи щодо його підтримки. Постійно оновлюється база даних вільних та незадіяних приміщень, які пропонуються для здачі в оренду та продажу. По району надаються земельні ділянки різного цільового призначення для функціонування малих підприємств. В межах населених пунктів відсутні проблеми виділення земельних ділянок.

Для ведення підприємницької діяльності протягом 2009 року та 6 міс. 2010 р. заключено 60 договорів оренди земель запасу на загальну площу 9,2 га, продано 28 земельних ділянок загальною площею 2,4 га.

В межах чинного законодавства СГД надаються податкові пільги. Перш за все це стосується підприємців, що вперше розпочинають власну справу і зареєструвались з числа безробітних.

За 2009 рік 17 суб’єктам підприємницької діяльності – фізичним особам надана 50 % пільга по сплаті єдиного податку на суму 3,3 тис. грн., в 2008 році - 39 суб’єктам підприємницької діяльності на суму 887,0 грн.

Для забезпечення розвитку виробничої сфери малого бізнесу проводиться фінансова підтримка господарюючих суб’єктів через Регіональний фонд підтримки підприємництва, шляхом укладання договору.

На 2009 рік в бюджеті передбачалися кошти на підтримку підприємництва в розмірі 30,0 тис. гривень, на 2010 рік – 35,0 тис. гривень.

Протягом цих років на розгляд комісії з питань фінансування розвитку малого підприємництва бізнес – плани не надходили. Причиною виявилася фінансова криза, яка створила несприятливе середовище в банківській системі, а саме відсутність кредитування.

З метою фінансової підтримки розвитку малого підприємництва активізовано діяльність кредитної спілки „Гетьман”, якою за 2009 рік видано 123 кредити на розвиток малого бізнесу на суму 1,3 млн. грн., що становить 22,1 % від усієї суми виданих кредитів. За 6 місяців 2010 року видано 52 кредити в сумі близько 562,6 тис. грн.

Значну фінансову підтримку сприянню розвитку малого підприємництва надає Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття шляхом надання дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

В районі продовжує діяти “Єдиний офіс” з видачі документів дозвільного характеру. «Єдиний офіс» забезпечує попередній розгляд звернення суб’єктів господарювання, надання заявникам роз’яснень довідкового характеру (в разі необхідності, з підключенням до розв’язання даного питання посадових осіб місцевих дозвільних органів), допомогу заявникам у формуванні пакетів документів, інформування про результати розгляду звернень.

За 2009 рік до дозвільного центру звернулося 45 суб’єктів господарювання, видано 50 документів дозвільного характеру, з них відмовлено у видачі ДДХ - 25, надано 55 консультацій. За І півріччя 2010 року звернулося 14 СГ, видано – 12 ДДХ, надано 15 консультацій. Альтернативною формою співпраці за «принципом єдності» є спільні засідання учасників дозвільних органів, які проводяться в дозвільному центрі щотижня.

Дозвільні органи, які взаємодіють із дозвільним центром по видачі документів дозвільного характеру, забезпечують адміністратора повною інформацією щодо порядку видачі ними документів дозвільного характеру. Зокрема, на інформаційному стенді, який знаходиться на доступному для огляду місці, розміщена повна і вичерпна інформація про порядок надання документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, адреса та режим роботи дозвільного центру, графік прийому в дозвільному центрі представниками місцевих дозвільних органів та перелік документів дозвільного характеру, які надаються.

З того часу, коли відкрився дозвільний центр виникла потреба в розширенні послуг дозвільного характеру, тому зараз напрацьовується база для удосконалення і розширення видів документів дозвільного характеру, які видаються через ДЦ. В 2009 році налагоджена робота по співпраці з управлінням ветеринарної медицини в Прилуцькому районі. З початку 2010 року налагоджена робота з управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації та проводиться робота по залученню до співпраці з дозвільним центром Інспекції Державного архітектурно - будівельного контролю у Чернігівській області та Прилуцького відділу ДАІ УМВС України в Чернігівській області.

В даний час місцевими дозвільними органами напрацьовуються Регламенти (інформаційні картки), в яких чітко буде визначено послідовність дій для отримання документу дозвільного характеру. Для визначення рівня якості роботи дозвільного центру адміністратором запроваджено анонімне опитування (анкетування) заявників – суб’єктів господарювання.

Інформація про діяльність дозвільного центру періодично розміщується в мережі Інтернет (на сайті Прилуцького району). Проте, проблемним питанням залишається відсутність власної Інтернет - сторінки, яка б містила інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру.

У 2009 році в районі створена районна рада підприємців з питань торгівлі, завданням якої є сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів виконавчої влади і суб’єктів господарювання. За час роботи ради підприємців проведено 3 засідання, на яких розглянуті та вирішені актуальні питання у сфері підприємництва.

Значна робота проводиться громадською організацією «Прилуцька районна сільськогосподарська дорадча служба», яка займається сільськогосподарською діяльністю та працює в аграрному секторі економіки, надає інформаційно-консультаційні послуги з питань: менеджменту, маркетингу, застосування сучасних технологій та розвитку соціальної сфери села, підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок, поширення та впровадження у виробництво сучасних досягнень науки, техніки і технологій. У 2009 році був реалізований проект «Через ініціативи знизу добитися прав, свобод і добробуту селян на Прилуччині». В рамках проекту в сільських громадах району було проведено понад 15 засідань і семінарів. По завершенню проекту в 10 сільських радах створені осередки організації - Дорадчі комітети, які об’єднали місцевих лідерів, що незалежно від сільської ради відстоюють інтереси своїх громад у різних питаннях соціально – економічного розвитку.

Проводилася робота по створенню обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, напрямками яких є: молочарський, плодоовочево-картопляний, зерновий та по обробітку ґрунту. Дорадчою службою проведено 36 семінарів, з них – 2 прес-конференції. У 2010 році дорадчою службою отримано грант за розробку проекту на тему «Водяний потік свідомості» в межах конкурсу проектів «Сільським громадам – гідне буття». Проведено 3 навчальні семінари, готуються 2 демонстраційні покази, розробляються друковані інформаційні видання, які містять рекомендації з дорадчого супроводження процесів інноваційного відтворення сільськогосподарського виробництва.

Територія Прилуцького краю є однією із стародавніх місць України, на її теренах знаходяться понад 14 унікальних пам’яток архітектури ХІХ – початку ХХ століть - Густинський Свято-Троїцький монастир, архітектурний комплекс XVII – XVIII ст. Ладанського монастиря, Свято-Михайлівська церква, та ін.

Вдале географічне розташування Прилуцького району та добре автомобільне сполучення із столицею України м. Києвом дозволяє створити культурний та туристичний центр для відпочинку національного рівня, та розвивати культурно-пізнавальний туризм через організацію літературно - мистецьких маршрутів, тематичних екскурсій, зустрічей з діячами культури Прилуччини, конкурсів та фестивалів.

Враховуючи культурні, архітектурні та рекреаційні можливості району, історично-культурне надбання та наявну інфраструктуру, розробляються три напрямки розвитку туризму на Прилуччині: 


- «Духовні святині Прилуччини».

Культові споруди є невід’ємною складовою культурного та духовного життя місцевих мешканців та особливим ресурсом для розвитку релігійного та культурно-пізнавального туризму.

Напрямок ставить за мету залучення туристів для відвідування найбільш привабливих культових об’єктів району: 
-Густинський Свято-Троїцький монастир (с. Густиня) 
-Ладанський Покровський монастир (смт. Ладан) 
-Спасо - Преображенська церква ( с. Переволочна) 
-Свято-Михайлівська церква (с. Полонки) 
-Церква св. Іоасафа Бєлгородського (с. Замостя)

У червні 2009 року відбулось відкриття комплексного туристичного маршруту «Історичний ярмарковий шлях «до Густині через Гать», який за 3 місяці відвідало близько 2 тис. туристів.

Постійно здійснюються паломницькі екскурсійні тури до Свято-Михайлівської церкви с. Полонки і до церкви св. Іоасафа Бєлгородського с. Замостя. 
- «Природні джерела».

Природні, рекреаційні та водні ресурси Прилуччини, відсутність підприємств важкої промисловості, створили особливі умови для розвитку екологічного (зеленого) та сільського туризму.

Розвиток цього напряму базується на використанні природних та водних об’єктів Прилуцького району: 
-урочища «Джерела» с. Манжосівка, джерело «Надія», (с.Валки), Джерело Ікони Богоматері «Несподівана радість», с Полонки, Джерело Ікони Ладанської Богоматері (с. Подище); 
-пам’ятки садово-паркового мистецтва селища Линовиця (парк Т.Г. Шевченка та парк «Жевахівшина»); 
-р. Удай та озера. Отримано грант ПРООН «Кожна краплина має значення» на впорядкування природного джерела «Надія» с.Валки. 
- «Література і мистецтво».

Постійно здійснюються тематичні екскурсійні маршрути «Історія в особах»: 


-«Шевченко на Прилуччині» - Густиня – Линовиця – Білорічиця; 
-«М.І. Костомаров – історик, етнограф, драматург» - Дідівці – Качанівка; 
-«Яків де Бальмен і Тарас Шевченко. Творча дружба» - Линовиця.

Відзняті два відеофільми із серії «Прилуччина туристична».

Суб’єкти підприємницької діяльності постійно запрошуються до участі у семінарах, ярмарках, виставках. Всі оголошення про проведення інвестиційних заходів розміщуються в газеті „Прилуччина. Цікаві інвестиційні проекти промислового та агропромислового сектору розміщені в світовій мережі Інтернет та на сайті Прилуцького району.

Відповідно до Указу Президента України „Про День підприємця” у серпні – вересні щорічно проводяться заходи по відзначенню Дня підприємця: визначаються кращі суб’єкти підприємництва в галузевому розрізі для нагородження на обласному та районному рівнях, проводяться виїзні приймальні, „круглі столи” в населених пунктах району за участю керівництва райдержадміністрації, представників місцевих контролюючих і дозвільних органів та підприємців.

В той же час, поряд з позитивними напрацюваннями в розвитку малого підприємництва в районі існує ряд проблем, що потребують вирішення, як на загальнодержавному, обласному та районному рівні: 
-неповнота, суперечливість і часта зміна чинних нормативних та правових актів, що діють у сфері підприємницької діяльності; 
-спрощення умов отримання кредиту через Регіональний фонд підтримки підприємництва; 
-наявність проблемних питань по організації роботи „Єдиного офісу” з видачі документів дозвільного характеру, що потребують вирішення на державному рівні; 
-відсутність єдиної системи ведення обліку кількісних показників розвитку малого бізнесу.

ІІІ. Пріоритетні напрямки підтримки малого підприємництва в районі.


Пріоритетні напрямки Програми підтримки підприємництва спрямовані на розвиток і підтримку малого підприємництва і створення сприятливих умов для його розвитку, а саме шляхом: 
-розширення інфраструктури підтримки малого підприємництва; 
-виробництва та переробки сільгосппродукції; 
-виробництва конкурентноспроможної продукції; 
-розширення мережі платних послуг населенню, в т.ч. побутового обслуговування; 
-активізації інвестиційної діяльності; 
- підтримки розвитку виробничої сфери малого бізнесу шляхом фінансування найбільш значущих підприємницьких проектів; 
-максимального спрощення системи оформлення дозвільних документів; 
-створення нових робочих місць в усіх галузях малого бізнесу; 
-сприяння залученню до підприємницької діяльності соціально-незахищених верств населення.

ІV. Нормативно – правове регулювання підприємницької діяльності


Найголовнішою передумовою ефективного розвитку малого підприємництва є формування стабільної нормативно – правової бази. На забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва ведеться постійний контроль за прийняттям, виконанням на місцевому рівні законодавчих і нормативно – правових актів, спрямованих на активізацію розвитку підприємництва.

З цією метою на виконання Указу Президента України від 01 червня 2005 року № 901/2005 „Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики” розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 червня 2005 р. №191 створено робочу групу для проведення прискореного перегляду регуляторних актів, 27 червня 2008 року розпорядженням голови затверджено оновлений склад робочої групи.

Розпорядження голови райдержадміністрації від 3 травня 2006 року № 160 „Про затвердження розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру „єдиного офісу” з видачі документів дозвільного характеру”, було розроблено, як регуляторний акт, яке погоджено рішенням від 29.03.2006 року № 53-25/18-152 представництва у Чернігівській області Державного комітета України з питань регуляторної політики та підприємництва та зареєстровано в Прилуцькому міськрайонному управлінні юстиції від 6 травня 2006 року №15/30. Відповідно законодавства було проведено базове та повторне відстеження. В 2010 році дане розпорядження, як регуляторний акт втратило чинність у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Відповідно статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щорічно затверджується план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів райдержадміністрацією. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 та 2010 роки не затверджувався. Протягом 2010 року до плану діяльності були внесені зміни і затверджено план діяльності - щодо розроблення регуляторних актів про затвердження цін на платні роботи (послуги), що виконуються архівним відділом районної державної адміністрації та про бронювання на підприємствах, в організаціях, установах робочих місць для соціально незахищених категорій громадян на 2010 рік. У ході їх підготовки були витримані всі процедури згідно з законодавством (підготовка аналізу регуляторного впливу, оприлюднення з ціллю приймання зауважень та пропозицій від громадськості), погоджено в Держкомпідприємництві та прийнято головою райдержадміністрації відповідні розпорядження.

Управлінням економіки постійно надаються консультації виконкомам місцевих рад по питаннях впровадження на місцях Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”.

11.09.09. на навчанні з сільськими, селищними головами, секретарями місцевих рад, 20.01.2010 року на навчанні з працівниками апарату та резервом кадрів розглянуто «Щодо методології та методики застосування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», роздані методичні рекомендації щодо розроблення регуляторних актів.

Протягом 2009 року проведено 5 засідань робочої групи з питань прискореного перегляду діючих регуляторних актів на яких переглянуто 566 розпоряджень голови райдержадміністрації, прийнятих в 2009 році. Розпорядження голови РДА «Про плату за навчання у Ладанській дитячій музичній школі» зареєстроване в управлінні юстиції.

В 2010 році проведено 3 засідання робочої групи, переглянуто 375 розпоряджень голови райдержадміністрації. Детально переглянувши дані нормативно – правові документи, вирішили, що вони не являються регуляторними актами і не підпадають під дію Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Реалізація заходів по впорядкуванню нормативно – правового регулювання підприємницької діяльності на 2011-2012 роки буде спрямовуватися на: 
1)створення сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності; 
2)координацію дій по розробці та прийняттю регуляторних актів відповідно закону з метою недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів; 
3)залучення представників підприємницьких структур до розробки та обговорення проектів регуляторних актів; 
4)зменшення адміністративного втручання у діяльність суб’єктів підприємництва; 
5)забезпечення оприлюднення інформації по здійсненню регуляторної діяльності через газету „Прилуччина” та на сайті Прилуцького району; 
6)удосконалення роботи „Єдиного офісу” з видачі документів дозвільного характеру.

V. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва


Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка спрямована на створення сприятливих умов для суб’єктів малого бізнесу на ринку кредитних ресурсів і дозволяє розкрити внутрішній потенціал суб’єктів малого підприємництва, забезпечити їх поступовий розвиток та підвищення конкурентноспроможності.

З цією метою передбачається: 


1. Залучення коштів районного бюджету на підтримку розвитку підприємницьких структур району та співпраця із Чернігівським фондом підтримки підприємництва. 
2. Створення умов для спрощеного доступу підприємців до інформації про фінансово - кредитні установи міста; 
3. Розширення діяльності кредитної спілки „Гетьман”. 
4. Надання допомоги сільському населенню та фермерам в оформленні документів для отримання фінансової допомоги. 
5. Надання фінансової підтримки незайнятому населенню у започаткуванні власної справи. 
6. Надання допомоги суб’єктам підприємницької діяльності району у розробці, супроводжуванні і впровадженні інвестиційних проектів. 
7. Розширення діяльності громадської організації «Прилуцька районна сільськогосподарська дорадча служба».

Значну фінансову підтримку сприянню розвитку малого підприємництва надає Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття шляхом надання дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 


-проведення роботи по наданню дотацій роботодавцям на створення нових робочих місць; 
-надання одноразової допомоги по безробіттю при проходженні перепідготовки безробітних.

Впровадження фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки дозволить: 


-активізувати кредитний рух; 
-підвищити ефективність діяльності суб’єктів малого бізнесу та збільшити надходження до місцевого бюджету; 
-створити нові робочі місця; 
-реалізувати інвестиційні проекти суб’єктів малого бізнесу.

На 2011 р. та 2012 рр. передбачається в бюджеті кошти на підтримку підприємництва в розмірі 39,2 та 45,3 тисяч гривень відповідно і подальша співпраця з Фондом. Проводитиметься робота по залученню до участі у конкурсі підприємницьких проектів по пріоритетним напрямкам.


VІ. Інформаційне забезпечення малого бізнесу та розширення його інфраструктури


Важливим фактором вибору потенційно можливих видів підприємницької діяльності є інформація про структуру попиту і потреб в кожному населеному пункті на товари та послуги.

Тому, нагальною необхідністю для розвитку малого бізнесу в районі є функціонування системи інформаційного забезпечення та інфраструктури, що підтримала б його діяльність.

Для активізації підприємницької діяльності необхідне постійне надання СГД інформації щодо змін в законодавчій базі, яка регулює підприємницьку діяльність, зокрема з питань оренди, оподаткування , приватизації та ін. 
1. Інформування суб’єктів підприємництва та надання практичної допомоги з питань державної реєстрації, ліцензування, оподаткування, ведення обліку та звітності. 
2. Проведення телефонних сеансів зв’язку „гаряча лінія” для підприємців. 
3. Проведення „Днів юридичної допомоги підприємцям”. 
4. Інформування суб’єктів підприємництва про вільні приміщення, що надаються в оренду, про вільні земельні ділянки несільськогосподарського призначення, на яких можна розмістити об’єкти підприємницької діяльності; 
5. Надання інформації суб’єктам підприємницької діяльності щодо проведення виставково - ярмаркових заходів. 
6. Проведення семінарів, нарад, зустрічей з проблем розвитку малого підприємництва. 
7. Активно залучати підприємців до роботи координаційних рад з питань розвитку підприємництва.

Протягом 2011-2012 р.р. буде продовжено тісну співпрацю органів виконавчої влади та підприємців району.

Таким чином, для подальшого розвитку підприємництва необхідно забезпечити його інформаційну підтримку, розповсюдження інформації про діяльність СГД, створення розвинутої інфраструктури малого бізнесу.

VІІ. Кадрова підтримка


Важливе місце у заходах Програми відводиться заходам по проведенню кадрової підтримки малого підприємництва. Для забезпечення кваліфікованими кадрами у сфері підприємництва Прилуцьким міськрайонним центром зайнятості проводиться робота по залученню населення до навчання на курсах „Підприємець – початківець” з цією метою налагоджено тісну співпрацю з Прилуцьким фінансово – правовим коледжем.

З урахуванням попиту на робочу силу та самозайнятість продовжується професійна підготовка та перепідготовка незайнятих громадян.

Основні зусилля на вирішення завдань кадрової політики будуть зосереджені на: 
- проведенні підготовки та перепідготовки незайнятого населення, підвищенні кваліфікації кадрів малого підприємництва для роботи в сучасних ринкових умовах; 
- реалізації освітньої програми „Підприємець – початківець”; 
- поглибленні профорієнтаційної роботи серед безробітних, шляхом використання професіограм, профвідбору, надання вичерпної інформації про особливості майбутньої професії; 
- підвищенні ефективності роботи служби зайнятості з роботодавцями та безробітними громадянами.

Кадрова підтримка малого бізнесу також здійснюватиметься через впровадження підготовки робітничих професій, що передбачають само- зайнятість: «перукар», «швачка», «водій» та проведення занять по вивченню предме¬та "Основи підприємницької діяльності" Прилуцьким професійним ліцеєм.

Проведення професійно - орієнтаційної роботи по спрямуванню випускників загальноосвітніх навчаль¬них закладів на свідомий вибір професій, що мають широке застосування у сфері підприємництва та малого бізнесу

Кадрова підтримка дозволить: 
-збалансувати пропозиції робочої сили з потребою; 
- підвищити ефективність використання робочої сили; 
-створити сприятливі умови для розвитку самозайнятості населення та підприємницької діяльності.

VІІІ. Підприємництво серед молоді, жінок та інвалідів


На сьогоднішній день залишається актуальною проблемою працевлаштування малозахищених верств населення (молодь, жінки та інваліди).

Чисельність жінок, що перебувають на обліку в центрі зайнятості становить 43 відсотка. Особливої уваги потребують жінки, що повертаються до роботи після декретних відпусток, оскільки за цей період їх кваліфікаційний рівень значно знижується.

Міськрайонним центром зайнятості проводиться профорієнтаційна та про інформаційна робота з метою перекваліфікації та перенавчання для збільшення їх конкурентоспроможності на ринку праці. В центрі працює спеціаліст, який шляхом тестування та тренінгів, надає кваліфіковану допомогу безробітним у визначенні професійної спрямованості.

Одним із напрямків підвищення рівня зайнятості молоді є навчання їх підприємницькій діяльності та надання можливості започаткувати власну справу.

Особлива увага звертається на осіб, що потребують соціального захисту і не можуть на рівні конкурувати на ринку праці. Існує банк вакансій для осіб з обмеженими фізичними можливостями, який постійно оновлюється.

В цьому напрямку передбачено: 


- надання інформаційної та консультативної допомоги молоді, жінкам та інвалідам при започаткуванні власної справи; 
- проведення тренінгів, круглих столів, семінарів „Як розпочати власний бізнес”, «Від бізнес – ідеї – до власної справи», «Щодо організації зеленого туризму» для малозахищених верств населення; 
- продовження роботи по виконанню заходів програми „Молодь Чернігівщини”; 
- проведення „круглих столів”, семінарів „Особливості зайнятості молоді ”, «Молодь на ринку праці».

Таким чином, впровадження даних заходів призведе до формування позитивної громадської думки щодо жінки у бізнесі, забезпечення початкуючих підприємців необхідною інформацією для ведення власної справи, поліпшення умов підприємницької діяльності, зменшення безробіття серед молоді.


ІХ. Очікувані результати від реалізації програми


В результаті програмних заходів на 2011 – 2012 рр. передбачається: 
-збільшення кількості діючих малих підприємств до 79 одиниць і доведення їх кількості на 10 тис. населення до 20,0 одиниць; 
-збільшення кількості підприємців – фізичних осіб до 990; 
-збільшення надходжень до місцевих бюджетів до 4500,0 тис.грн.; 
-проведення фінансової підтримки суб’єктів малого підприємництва за рахунок коштів районного бюджету та Регіонального фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області, коштів кредитної спілки; 
-розширення інфраструктури малого бізнесу; 
-забезпечення створення конкурентного середовища; 
-підготовка та перепідготовка, надання профорієнтаційних послуг безробітним із числа незайнятого населення з метою залучення їх до підприємницької діяльності; 
-надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності населення із числа безробітних.

Х. Фінансове забезпечення програми


Фінансове забезпечення програми буде здійснюватись за рахунок:

1.Коштів районного бюджету: 


2011 р. – 39,2 тис. грн.; 
2012 р. – 45,3 тис. грн.

2.Коштів на утримання райдержадміністрації: 


2011 р. – 26,0 тис. грн.; 
2012 р. – 26,0 тис. грн.

3. В межах кошторису виконавців: 


2011 р. – 32,2 тис. грн.; 
2012 р. – 37,8 тис. грн.

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття : 


2011 р. – 1,8 тис. грн.; 
2012 р. – 2,4 тис. грн.

Залучені кошти кредитної спілки „Гетьман”: 


2011 р. – 300,0 тис. грн.; 
2012 р. – 400,0 тис. грн.

Всього по заходах: 


У 2011 р. – 399,2 тис. грн.; 
У 2012 р. – 511,5 тис. грн.

Обсяги фінансування на кожний бюджетний рік визначати в межах можливостей доходної частини відповідного бюджету.