Програма розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011-2015 роки смт Куликівка 2011 рік зміст - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про схвалення програми розвитку архівної справи у Тернопільській... 1 11.85kb.
Програма розвитку архівної справи в області на 2006-2010 роки І 2 390.32kb.
Розпорядження смт. Великий Бурлук від 21 вересня 2011 року №302 Про... 1 123.89kb.
Звіт про роботу архівного відділу за 2012 рік Основні організаційні... 1 52.28kb.
Програма розвитку туризму в м. Вінниці на 2011-2015 роки Загальні... 1 131.72kb.
Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011-2015... 1 93.65kb.
Рішення Чернігівської районної ради 14 березня 2013 року «Про хід... 1 85.24kb.
Рішення від 29 листопада 2011 року №149 м. Долинська Про виконання... 1 22.08kb.
Програма розвитку земельних відносин, контролю за використанням та... 1 287.64kb.
Рішення від 7 квітня 2006 року №568 м. Кіровоград Про обласну програму... 1 13.01kb.
Рішення 28. 02. 2013 №47 Про хід виконання Програми по профілактиці... 1 43.58kb.
Інформаціяпро заходи щодо запобігання корупції в Державному архіві... 1 59.96kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011-2015 роки смт Куликівка - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням п’ятої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 28 вересня 2011 року «Про Програму розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011 – 2015 роки»ПРОГРАМА

розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011-2015 роки


смт Куликівка

2011 рік
ЗМІСТ
Назва розділу

1. Паспорт Програми розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011–2015 роки


2. Визначення проблемних питань, на розв`язання яких спрямована Програма
3. Мета Програми
4. Шляхи розв`язання проблем, фінансове забезпечення Програми
5. Завдання Програми
6. Очікувані результати виконання Програми
7. Контроль за ходом виконання Програми

Додатки до Програми:
Додаток 1. Орієнтовні обсяги фінансування Програми
Додаток 2. Напрями діяльності та план заходів щодо розвитку архівної справи в районі у 2011-2015 роках

1. ПАСПОРТ

Програми розвитку архівної справи

у Куликівському районі на 2011 – 2015 роки
1. Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва документу, на підставі якого розроблено Програму

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 13 грудня 2001 року № 2888 – III
3. Розробник Програми

Районна державна адміністрація
4. Відповідальний виконавець Програми

Районна державна адміністрація
5. Учасники програми

Архівний відділ райдержадміністрації, комунальний заклад «Районний трудовий архів» Куликівської районної ради
6. Термін реалізації Програми

2011 – 2015 роки
7. Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми - 214,0 тис. гривень

2. Визначення проблемних питань, на розв`язання яких
спрямована Програма

Програма розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011 – 2015 роки розроблена на підставі Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та з метою здійснення заходів, спрямованих на розв`язання найактуальніших проблем розвитку архівної справи в районі.

Архівний відділ райдержадміністрації є центром діловодства та архівної справи в районі. Він розташований у двох орендованих кімнатах. Загальна кількість справ, що перебуває на зберіганні в архіві райдержадміністрації, складає 19081 одиницю зберігання. За документами архіву щорічно виконується понад 200 запитів юридичних та фізичних осіб.

У 2008 році рішенням 14-тої сесії Куликівської районної ради п’ятого скликання створено комунальний заклад «Районний трудовий архів» Куликівської районної ради. Проте, через брак коштів районного бюджету він почав своє функціонування тільки з 01.07.2011 року. Даний архів має орендовану кімнату загальною площею 30 м2 у приміщенні управління Державного казначейства в Куликівському районі. Районний трудовий архів налічує 1066 одиниць зберігання. Розпочато роботу щодо прийняття нових документів на постійне зберігання, проте площа орендованого приміщення не задовольняє потреб у їх розміщенні. У зв’язку з ліквідацією та реорганізацією підприємств та організацій різних форм власності, гостро постає питання щодо забезпечення збереженості соціально значущих документів з особового складу та документів тимчасового зберігання, що утворилися у результаті їхньої діяльності та є підґрунтям для забезпечення прав та законних інтересів громадян. Ступінь заповнення стелажного обладнання архіву сягає 100 відсотків.

Нині архівний відділ райдержадміністрації та районний трудовий архів потребують виділення додаткових приміщень, забезпечення контролю за кліматичним режимом зберігання документів та здійснення заходів щодо забезпечення технічного захисту інформації. Нагальним питанням залишається встановлення пожежно-охоронної сигналізації в усіх архівних кімнатах.

Таким чином, реалізація Програми розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011–2015 роки дозволить здійснити заходи, спрямовані на розв`язання найактуальніших проблем розвитку архівної справи в районі та вирішити питання збереженості й використання документів Національного архівного фонду та районного трудового архіву.3. Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для зберігання, збільшення та використання архівного фонду, забезпечення подальшого розвитку архівної справи, задоволення соціальних потреб громадян району.4. Шляхи розв`язання проблем, фінансове
забезпечення Програми

Шляхами розв’язання проблем пов’язаних із виконанням Програми є:

- матеріально-технічне забезпечення;

- запобігання несанкціонованому доступу до приміщень;

- внесення до архівного фонду усіх цінних архівних документів;

- створення умов для більш ефективного впровадження в архівних установах сучасних інформаційних технологій;

- підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для професійної реалізації працівників архівних установ.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги фінансових ресурсів районного бюджету та напрямки їх використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми на 2011–2015 роки передбачені в додатках 1, 2.

5. Завдання Програми

Вжити заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ району, створення належних умов гарантованої збереженості документів Національного архівного фонду та трудового архіву, забезпечення технічного захисту інформації, ефективного використання документів.


6. Очікувані результати виконання Програми

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля районної державної адміністрації та районної ради на виконання зазначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи та реалізацію середньострокової стратегії розвитку на 2011-2015 роки.

Виконання Програми дасть змогу:


  • створити умови для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду;

  • зміцнити матеріально-технічну базу архівних установ району та поліпшити умови їх працівників;

  • задовольнити у необхідних обсягах потребу громадян, суспільства і держави в інформації;

  • створити засади для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення архівних установ району;

  • запровадити сучасні інформаційні технології.

7. Контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцем, зазначеним у цій Програмі.

Координація та контроль виконання Програми здійснюється районною державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та комунальної власності.

Про хід реалізації Програми районна державна адміністрація щорічно у січні наступного за звітним періодом року звітує перед районною радою.

Керівник апарату

райдержадміністрації А.А. ВересоцькаДодаток 1

до Програми розвитку архівної справи у

Куликівському районі на 2011 – 2015 роки

Орієнтовні обсяги фінансування

Програми розвитку архівної справи у Куликівському районі

на 2011 – 2015 роки
тис. грн

Показники
Етапи виконання Програми


Усього витрат на виконання Програми

2011

2012

2013

2014

2015

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми21,0


51,5


49,0


45,0


47,5

214,0

- у тому числі з районного бюджету


21,0

51,5

49,0

45,0

47,5

214,0

Керівник апарату

райдержадміністрації А.А. Вересоцька

Додаток 2

до Програми розвитку архівної справи у

Куликівському районі на 2011 - 2015 роки

Напрями діяльності та план заходів щодо

розвитку архівної справи в районі у 2011-2015 роках
Найменування

заходу


Відпові-

дальні за

виконання

за виконанняСтрок

виконання,

роки


Орієнтов-

ний


обсяг

фінансу-


вання

У тому числі за роками :

2011 ! 2012 ! 2013 ! 2014 ! 2015Джерела

фінансування

державний ! районний

бюджет ! бюджет

!


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
1. Забезпечення трудового

архіву комп’ютерною

технікою


трудовий архів

2012

5,05,0

5,0

2. Придбання та оновлення обладнання і устаткування для зберігання документів /стелажі, картонажі, пилосос/


архівний відділ райдерж-адміністрації,

трудовий архів2011-

2015


7,0

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0
7,0

3. Запезпечення волого температурного режиму зберігання документів:

- придбання гігрометрів


архівний відділ райдерж-адміністрації,

трудовий архів

20110,6

0,6
0,6

4. Підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архівних установ:

- установлення системи автоматичного пожежегасіння і пожежної сигналізації, встановлення охоронної сигналізаціїархівний відділ райдерж-адміністрації, трудовий архів
2012,


2013


12,0


6,06,0
12,05. Придбання вогнегасників та пристроїв для опечатування архівосховищ

архівний відділ райдерж-адміністрації, трудовий архів


2011

1,4

1,4
1,4

6. Фінансова підтримка господарської діяльності трудового архіву


трудовий архів

2011-

2015


188,0

18,0

39,5

41,5

43,5

45,5
188,0

В С Ь О Г О :214,0

21,0

51,5

49,0

45,0

47,5
214,0


Керівник апаратурайдержадміністрації А.А. Вересоцька