Програма зайнятості населення Полтавської області на 2013-2017 роки Загальні положення - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма зайнятості населення Хмельницької області на період до 2017... 4 721.38kb.
Програма зайнятості населення Львівської області на 2013-2017 роки... 4 1013.28kb.
Програма зайнятості населення Варвинського району на 2012 2014 роки... 1 165.86kb.
Рішення від 14 червня 2013 року №480 м. Кіровоград Про затвердження... 4 655.38kb.
Програма зайнятості населення дергачівського району на 2010-2011... 1 299.2kb.
Виконання програми зайнятості населення Львівської області на 2013-2017... 3 520.46kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26 березня... 1 149.26kb.
Рішення 27. 08. 2013 №8 Про Програму зайнятості населення Чернігівського... 3 537.94kb.
Програма зайнятості населення кролевецького району на період до 2017... 3 606.91kb.
Перелік діючих регіональних програм 1 210.49kb.
Рішення обласної ради від 17 липня 2012 №6-12/2012 програма зайнятості... 5 864.37kb.
Розділ 1 людський капітал: економічна природа та система категорій... 1 286.57kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма зайнятості населення Полтавської області на 2013-2017 роки Загальні положення - сторінка №1/3


Проект

Програма

зайнятості населення Полтавської області

на 2013-2017 роки


Загальні положення

Програма зайнятості населення Полтавської області на 2013-2017 роки (далі – Програма) розроблена на виконання рішення Ради регіонів від 25 грудня 2012 року і у відповідності статті 18 Закону України “Про зайнятість населення” та статті 24 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

Враховуючи наказ Міністерства соціальної політики України від 11 лютого 2013 року № 50 “Про розроблення проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на період до 2017 року”, в основу Програми покладено завдання, визначені Програмою сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року”, положення Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями, Територіальної угоди між Полтавською обласною державною адміністрацією, Полтавським обласним об’єднанням організацій роботодавців, Полтавським регіональним відділенням Українського союзу промисловців і підприємців та Полтавською обласною радою професійних спілок, відповідних галузевих угод, а також Програми економічного та соціального розвитку Полтавської області.

Метою Програми визначено розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, підвищення їх доходів шляхом:

створення умов для підвищення зайнятості населення;

стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;

збереження та розвиток трудового потенціалу;

підвищення ролі заінтересованих у перетвореннях на ринку праці учасників соціального діалогу (об’єднань організацій роботодавців та професійних спілок).

Програма розроблена, на підставі показників економічного та соціального розвитку області за 2012 рік, прогнозних критеріїв формування економічної ситуації у 2013-2017 роках, враховує динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці області, результати моніторингу діяльності ринкоутворюючих підприємств і організацій щодо перспективності розвитку, а також пропозиції щодо стабілізації ситуації в сфері зайнятості населення галузевих департаментів, управлінь і відділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, територіальних підрозділів органів виконавчої влади, обласного центру зайнятості, профспілкових організацій та об’єднання роботодавців.

Головними напрямами щодо впровадження державної політики у сфері зайнятості населення, підвищення рівня зайнятості та зниження рівня безробіття на період до 2017 року визначено: • розширення сфери застосування праці, створення нових робочих місць;

 • підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення;

 • посилення мотивації до легальної зайнятості;

 • формування ринку робочої сили з метою адаптації змісту професійного навчання до потреб сучасного ринку праці;

 • стимулювання заінтересованості роботодавців до професійного навчання працівників на виробництві;

 • підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та регулювання трудової міграції;

- посилення ролі профорієнтаційної роботи в забезпеченні балансу між попитом та пропозицією робочої сили;

 • реалізація Програми професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей;

 • забезпечення соціального захисту та соціальних гарантій незайнятому населенню;

 • підтримка заінтересованості роботодавців у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення;

 • сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю;

 • проведення ефективного співробітництва учасників соціального діалогу - органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, організацій роботодавців і професійних спілок.

Реалізація Програми покладена на структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласний центр зайнятості у взаємодії з об’єднаннями роботодавців та профспілкових організацій.

Контроль за реалізацією Програми здійснюється Департаментом праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласним центром зайнятості шляхом постійного моніторингу виконання основних заходів та показників у територіальному розрізі області.

За результатами моніторингового дослідження здійснюється щоквартальне інформування облдержадміністрації та щорічне інформування Міністерства соціальної політики України і обласної ради.

Основні джерела фінансового забезпечення Програми – кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів, власні кошти підприємств, кошти інвесторів та інші не заборонені чинним законодавством кошти.

Актуальні та проблемні питання щодо реалізації Програми розглядаються на засіданнях Координаційної ради з питань соціальної політики облдержадміністрації, обласного та місцевих координаційних комітетів сприяння зайнятості населення, колегіях облдержадміністрації, Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації.

І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Полтавської області за попередній період
Протягом 2012 року в області закріпилася позитивна динаміка економічного розвитку. У промисловому комплексі обсяги виробництва вдалося утримати на рівні 2011 року (індекс промислової продукції становив 100%). Зростання обсягів відбулося в машинобудуванні на 7,2%, виробництві продуктів нафтоперероблення – на 4,9%, в гірничодобувній – на 0,7%, деревообробній – на 8,2% та харчовій промисловості – на 0,3%.

В усіх категоріях господарств зернових та зернобобових культур зібрано на площі 936,9 тис. га. та намолочено 3,6 млн. тонн зерна (при середній урожайності 39,4 ц/га), у тому числі кукурудзи - 2,5 млн. тонн.

У 2012 році закріпилася позитивна тенденція до збільшення обсягів капітальних інвестицій. Підприємствами та організаціями за 9 місяців 2012 року (за рахунок усіх джерел фінансування) освоєно 7,3 млрд. грн., що на 49% більше відповідного періоду 2011 року.

Покращення інвестиційного клімату та створення сприятливих умов для інвесторів надало поштовх до зростання обсягів іноземного капіталу. У 2012 році в економіку області іноземними інвесторами вкладено 244,4  млн.дол. США прямих інвестицій, обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в область з початку інвестування, на 01 січня 2013 року становив 942,8 млн.дол. США, що на 34,3% більше обсягів інвестицій на початок 2012 року.

Головним у реформуванні економіки та соціальної сфери області є інноваційно-інвестиційна модель розвитку. У 2012 році в регіоні реалізовувалися близько 400 інвестиційних проектів загальною вартістю понад 4 млрд. грн., впровадження яких дозволило створити близько 1 тис. нових робочих місць. Найбільш важливим 75 інвестиційним проектам надається підтримка на регіональному рівні.

На території області діє Програма розвитку галузі тваринництва на 2011-2015 роки. Одним із основних напрямів реалізації Програми є відновлення роботи та проведення реконструкції ферм для утримання свиней та великої рогатої худоби, будівництва молочних та свинотоварних комплексів за рахунок впровадження інвестиційних проектів, у результаті чого за 2012 рік з метою розширення застосування праці сільського населення створено 218 нових робочих місць.

Протягом 2012 року введено в експлуатацію понад 20 об’єктів виробничого та сільськогосподарського призначення, зокрема: ТОВ „Єристівський ГЗК” розпочав видобуток першої залізної руди на Єристівському родовищі. Вказаний проект реалізується з 2008 року, загальна вартість проекту становить 16,8 млрд. грн., на підприємстві створено близько 1000 робочих місць. ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» ввів у дію другу чергу комплексу виробничих потужностей з будівництва пасажирських залізничних вагонів, яка включає дільницю фарбування пасажирських вагонів та дільницю порошкового фарбування загальна сума проекту склала 54,3 млн. грн.. На ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» реконструйовано тваринницький комплекс в репродуктор з розведення свиней на 5000 голів постійного утримання на загальну суму 48,2 млн. грн.

Більшість іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) зосереджено на підприємствах промисловості (394,9 млн.дол. США або 44,5% загального обсягу).

Зберігається позитивна динаміка до зростання надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, які за 2012 рік становили 21,3 млрд. грн. і збільшилися у порівнянні з 2011 роком на 10,6%. До Державного бюджету надійшло 17,4 млрд. грн., що на 8,5% більше, ніж за 2011 рік.

За 2012 рік надходження власних коштів до Пенсійного фонду становили 5,1 млрд. грн. і зросли порівняно з 2011 роком на 646,3 млн. грн. або на 14,5%.

Протягом 2012 року заробітна плата мала тенденцію до зростання в усіх галузях виробництва. За 2012 рік середньомісячна заробітна плата становила 2850 грн., що на 14,9% більше рівня 2011 року.

Реальна заробітна плата найманих працівників у 2012 році по відношенню до 2011 року зросла на 15,5%.

Чисельність наявного населення Полтавської області на 1 січня 2013 року становила 1467,8 тис. осіб, з них 901,7 тис. осіб (61,4%) - міське населення та 566,1 тис. осіб (38,6%) - у сільській місцевості.

Позитивним фактором у розвитку демографічної ситуації у 2012 році є збільшення числа народжених порівняно з 2011 роком на 468 осіб та зменшення кількості померлих на 161 особу.

Позитивна динаміка економічного розвитку області вплинула на процес створення робочих місць. Протягом 2012 року створено 33770 робочих місць, що на 732 робочих місця більше порівняно з 2011 роком (моніторингові дослідження, проведені відповідно Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року № 512 “Деякі питання моніторингу створення робочих місць”).

Із загальної кількості створених робочих місць протягом 2012 року для найманих працівників у юридичних осіб створено 12659 (37,5%), для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців – 16052 (47,5%), для фізичних осіб-підприємців та для самозайнятих осіб-платників податку з доходів фізичних осіб – 5059 (15,0%).

Стабілізаційні процеси, що відбувалися в економіці області забезпечили умови для поступового поліпшення ситуації на ринку праці. Спостерігаються позитивні тенденції щодо зростання зайнятості та скорочення безробіття. За даними 9 місяців 2012 року чисельність зайнятого населення віком 15-70 років порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшилась на 7,6 тис. осіб і становила 654,9 тис. осіб. Рівень зайнятості населення (за методологією МОП) зріс з 58,8% до 59,5%.

Рівень безробіття (за методологією МОП) знизився з 9,1% до 8,3%. Чисельність безробітних зменшилася на 5,2 тис. осіб і становила 59,5 тис. осіб.

Протягом 2012 року обласною службою зайнятості комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення надано 88,7 тис. незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 6,7 тис. осіб або на 7,0% менше показника 2011 року.

Завдання обласної Програми зайнятості щодо надання соціальних послуг незайнятому населенню та безробітним у 2012 році виконано:

- з працевлаштування – на 107% (працевлаштовано 37,4 тис. осіб, що на 1,6% більше порівняно з 2011 роком);

- з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації – на 101,6% (навчанням охоплено 10 тис. безробітних, що на 1,3% більше, ніж у 2011 році);

- з організації оплачуваних громадських робіт – на 103,9% (залучено 27,1 тис осіб).

У 2012 році на підприємствах, організаціях та установах заброньовано 1361 робоче місце для працевлаштування осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, з яких використано 1052 робочих місця (77,3%) .

Шляхом надання дотацій роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття працевлаштовано 2,1 тис. безробітних проти 1,7 тис. у 2011 році.

До професійного навчання залучено 10 тис. безробітних, що на 129 осіб або на 1,3% більше порівняно з 2011 роком.

В оплачуваних громадських роботах за сприяння служби зайнятості взяли участь 27,1 тис. незайнятих громадян.

Фінансування громадських робіт проводилося на солідарній основі за рахунок різних джерел фінансування, використано коштів на загальну суму 35,1 млн. грн., у тому числі з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття – 21,7 млн. грн. (61,8% від загальної суми), за рахунок підприємств, установ та організацій – 12,1 млн. грн. (34,5%), за рахунок місцевих бюджетів – 1,3 млн. грн. (3,7%).

Протягом 2012 року заходами активної політики зайнятості охоплено 74,6 тис. осіб, і рівень охоплення порівняно з 2011 роком збільшився з 78,6% до 84,1%.


ІІ. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону

та розвитку регіонального ринку праці

На 2013-2017 роки в області прогнозується подальша позитивна динаміка економічного розвитку.

Основним узагальнюючим показником, який характеризує рівень соціально-економічного розвитку області є валова додана вартість.

При розрахунку зазначеного показника враховані прогнозні тенденції розвитку реального сектору економіки, динаміку показників, що характеризують рівень життя та стан фінансової сфери, очікуваний рівень податкових надходжень.

У 2013 році прогнозується збільшення валової доданої вартості на 5,5%, в її структурі буде спостерігатися поступове збільшення питомої ваги виробничої сфери, зокрема: промисловості та транспорту – до 50%, сільського господарства – до 13%, будівництва – до 3%.

Виходячи з тенденцій загального розвитку економіки області, обсяг валової доданої вартості у 2013 році прогнозується на рівні 46,3 млрд. грн. із збільшенням до 52 млрд. грн. у 2017 році.

У 2013 році прогнозується приріст практично в усіх галузях промислового виробництва, зокрема: у машинобудуванні – на 5,8%, харчовій промисловості – 3,5%, нафтопереробній галузі – 3,7%.

Подальший розвиток промислового комплексу області у 2013-2017 роках забезпечать базові галузі виробництва – машинобудування, добувна, нафтопереробна та харчова промисловість.

Розвиток промисловості області здійснюватиметься шляхом: реалізації активної промислової політики на основі модернізації виробництва; ефективного використання промислово-технологічного потенціалу за рахунок впровадження енергоефективних технологій, оновлення виробничих потужностей; подальшого розвитку базових виробництв, просування продукції підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках.

У 2013-2017 роках пріоритетом розвитку сільського господарства буде підвищення його конкурентоздатності на внутрішньому та зовнішньому ринках, зростання рівня забезпечення населення сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки.

Зростання виробництва валової продукції сільського господарства становитиме 2-2,5% щорічно, що досягатиметься за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази господарств, збереження науковообгрунтованої структури посівних площ та сівозмін, впровадження у виробництво нових сортів і гібридів, поліпшення насінництва, підвищення рівня культури землеробства.

У 2013 році заплановано освоїти 11,5 млрд. грн. інвестицій в основний капітал, а у 2017 році зазначений показник досягне 23,5 млрд. грн.

Прогнозується покращення ситуації із залученням іноземного капіталу. Абсолютний приріст прямих іноземних інвестицій очікується в обсязі 84 млн. дол. США у 2013 році та 73 млн. дол. США у 2014 році. У 2017 році прямі іноземні інвестиції складуть – 1,4 млрд. дол. США.

Програмами соціально-економічного розвитку міст та районів області у 2013 році передбачено реалізацію 570 інвестиційних проектів, до Програми соціально-економічного розвитку Полтавської області на 2013 рік включено 57 інвестиційних проектів загальною обсягом фінансування 23,8 млрд. грн., (у тому числі у 2013 році капітальні видатки становитимуть 3,3 млрд. грн.) та планується створити за рахунок їх впровадження 697 нових робочих місць. Завдяки реалізації проектів прогнозується зростання капітальних інвестицій у 2013 році до 10 млрд. грн. Найбільш важливим для соціально-економічного розвитку області інвестиційним проектам буде надаватися підтримка на регіональному рівні.

У промисловості протягом 2013 року впроваджуватиметься ряд потужних інвестиційних проектів, зокрема:


 • ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» реалізовує інвестиційний проект «Розробка Єристівського родовища» на загальну суму 16,8 млрд. грн., у тому числі у 2013 році планується капітальних вкладень на суму 1,6 млрд. грн.. та створити близько 230 робочих місць;

 • На ПАТ «Карлівськтий машинобудівний завод» з метою зменшення енергоємності виробництва планується технічне переоснащення виробництва на загальну суму 4,9 млн. грн.. та створення 83 нових робочих місць;

 • Холдингова Компанія «АвтоКрАЗ» продовжить реалізацію інвестиційного проекту «Розробка і впровадження у промислове виробництво автомобільного шасі КрАЗ Н12.2 під установку різноманітного обладнання комунального та промислового призначення» на загальну суму 39,0 млн. грн.;

 • ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» реалізує інвестиційний проект - «Створення ряду (лінійки) міжрегіональних двохсистемних електропоїздів з експлуатаційною швидкістю руху 160 – 250 км/годину», загальною вартістю 767,0 млн.грн., планується створення близько 50 робочих місць.

У тваринницькій галузі реалізується 18 потужних інвестиційних проектів, зокрема:

- у Полтавському районі розпочалася реалізація інвестиційного проекту німецької компанії «Хака» щодо зведення свинокомплексів, загальною вартістю 142,6 млн. грн., планується створити близько 30 робочих місць;

- у Глобинському районі планується реалізація інвестиційного проекту обсягом фінансування у 2013 році 7000 тис. грн., планується створити близько 15 робочих місць;

- на базі ТОВ «Докучаївські черноземи» Карлівського району здійснюється реконструкція свинарника-маточника замкнутого циклу з комплексним обладнанням обсягом фінансування у 2013 році 15200 тис. грн., планується створити близько 15 робочих місць.

У галузі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції та виробництва харчових продуктів передбачається впровадження 14 інвестиційних проектів, зокрема:


 • ТОВ «Глобинський переробний завод» реалізовує інвестиційний проект «Будівництво заводу з переробки сої» загальною вартістю 280,0 млн. грн. та планується створити близько 160 робочих місць;

- у Пирятинському районі розпочато будівництво комбінату хлібопродуктів (1 чергу - зерновий склад) ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Комбікормовий завод» загальним обсягом фінансування 20000 тис. грн., планується створити близько 50 робочих місць;

- у ТДВ «Зінківський комбікормовий завод» планується реалізація проекту щодо запровадження рафінації та дезодорації соняшникової олії загальним обсягом фінансування 30000 тис. грн., планується створити близько 20 робочих місць.

Зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників складе у 2013 році – 3410 грн. В подальшому відбуватиметься поступове зростання доходів громадян і в 2017 році розмір середньомісячної заробітної плати досягне 5562 грн.

На підставі проведених моніторингових досліджень, проведених відповідно Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року № 512 “Деякі питання моніторингу створення робочих місць”, прогнозується працевлаштувати на нові робочі місця протягом: 2013 року – 23,6 тис., 2014 року – 24,5 тис., 2015 року – 24,8 тис., 2016 року – 24,9 тис. та 2017 року – 25,7 тис. осіб.

Чисельність безробітних, обрахована з урахуванням норм Закону України від 5 липня 2012 року № 5067 «Про зайнятість населення» щодо визначення статусу безробітного у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації в державній службі зайнятості, у 2017 році порівняно з 2013 роком, зменшиться на 12,7% і становитиме 74,7 тис. осіб.

Чисельність осіб, працевлаштованих за сприяння служби зайнятості, у 2017 році прогнозно становитиме 39,6 тис. осіб, що на 10,6% більше, ніж у 2012 році. Чисельність осіб старше 45 років, які отримають ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для приоритетних видів економічної діяльності, у 2017 році становитиме 795 осіб.

Чисельність безробітних, які отримають роботу шляхом компенсації роботодавцям фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державне соціальне страхування України на випадок безробіття, прогнозовано становитиме у 2017 році 1020 осіб.

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері

зайнятості населення до 2017 року


Найменування заходу

Виконавці

Строк виконання

Джерело фінансування


 1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1.1. Реалізувати комплекс заходів, спрямованих на підвищення економічної мотивації суб’єктів господарювання до створення робочих місць, удосконалення системи відтворення робочої сили одночасно із збільшенням числа робочих місць.

На підставі моніто-рингового дослідження, проведеного відповідно Методики, затвердженої Постановою КМУ від 12.04.2006 № 512, з метою розширення прикладання легальної праці сприяти працевлаштуванню на нові робочі місця: у 2013 році – 23614;

у 2014 році – 24464;

у 2015 році – 24776;

у 2016 році - 24917;

у 2017 році – 25653 осібДепартамент економічного розвитку облдержадміністрації, галузеві управління облдержадміністрації,

Департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкомиПротягом

2013-2017 років


1.2. Спрямувати організа-ційну роботу на впровадження інвестицій-них програм, формування сприятливого інвестицій-ного клімату для збереження та створення нових робочих місць з пріоритетним формуванням ринку прикладання праці в сільській місцевості

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом

2013-2017 років


1.3. З метою сприяння зайнятості населення під час реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів забезпечувати постійне інформування служби зайнятості для працевлаштування безробітних громадян та здійснювати моніторинг працевлаштування безробітних під час реалізації таких проектів і програм

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації,

галузеві управління облдержадміністрації,

обласний центр зайнятості,

райдержадміністрації, міськвиконкомиПротягом

2013-2017 років


1.4. З метою сприяння розширення сфери малого підприємництва в області, збільшення рівня зайнятості у даній сфері, здійснювати постійний моніторинг стану та перспективності розвитку малого бізнесу. Забезпечити:

- створення сприятливого підприємницького середовища за допомогою фінансових інструментів;

- виплату одноразової допомоги по безробіттю з метою залучення до трудової зайнятості шляхом орієнтації на започатку-вання підприємницької діяльності в сільській місцевості, зокрема у районах з обмеженою сферою прикладання праці


Департамент економічного розвитку облдержадміністрації,

управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва облдержадміністрації,

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва по Полтавській області,

обласний центр зайнятості,

райдержадміністрації, міськвиконкомиПротягом

2013-2017 років


Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття1.5. З метою активізації молодіжних підприємницьких ініціатив, оволодіння молоддю системою знань та умінь для планування всіх етапів підприємницького циклу забезпечити проведення «Школи з основ підприємницької діяльності «Молодь обирає бізнес»

Відділ у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації спільно з обласним молодіжним центром праці, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом

2013-2017 років


1.6. Забезпечити проведення інформаційних заходів з метою заохочення суб’єктів підприємницької діяльності до створення нових робочих місць, у тому числі через можливість отримання фінансової підтримки

Обласний центр зайнятості спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва,

райдержадміністрації, міськвиконкомиПротягом

2013-2017 років


1.7. Забезпечити прове-дення адресних семінарів для безробітних з орієнтації на підприємницьку діяльність із залученням соціальних партнерів та підприємницьких структур

Обласний центр зайнятості спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом 2013-2017 років
1.8. Забезпечити надання методично-консультативної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності щодо нормативно-правового забезпечення в туристичній галузі

Відділ з питань туризму і курортів облдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років


1.9. З метою розширення сфери застосування праці сприяти зайнятості сільського населення шляхом:

 • щорічного збільшення на 10-15 одиниць кількості фермерських господарств;

 • відновлення роботи та проведення реконструкції ферм для утримання свиней та великої рогатої худоби, будівництва молочних та свинотоварних комплексів;

реалізації інвестиційних проектів на підприємствах харчової, переробної промисловості та розширення мережі ринкової інфраструктури

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, обласна асоціація фермерів та приватних власників, Полтавське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств,

райдержадміністраціїПротягом

2013-2017 років


1.10. Забезпечити надання просвітницької та методичної підтримки жителям сільської місцевості у становленні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Сприяти створенню щорічно 5 сільськогоспо-дарських обслуговуючих кооперативівДепартамент агропромислового розвитку облдержадміністрації,

сільськогосподарські дорадчі служби,

райдержадміністрації


Протягом

2013-2017 років


1.11. Забезпечити надання дорадчих послуг з питань альтернативної зайнятості населення (сфера послуг, екологічний (зелений), сільський туризм, кролівництво, садівництво, ягідництво, квітництво та інші) та пошуку адекватних джерел зайнятості громадян з метою прикладання праці у сільській місцевості

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з сільськогосподарськими дорадчими службами, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом

2013-2017 років


1.12. З метою залучення до роботи за відповідною професією (спеціальністю) в селах і селищах сприяти укладанню трудових договорів (терміном не менше 3 років) між роботодавцем та молодим працівником

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

спільно з вищими та професійно-технічними навчальними закладами,

райдержадміністрації


Протягом

2013-2017 років


1.13. З метою розширення можливостей застосування праці сільського населення у сфері народних художніх промислів сприяти розвитку туристичного кластеру шляхом проведення презентацій, конкурсів, майстер-класів майстрів ужиткового мистецтва (килимарства, художньої вишивки, лозоплетіння, гончарства і т.д.), засідань об’єднань творчих майстерень тощо

Відділ з питань туризму і курортів облдержадміністрації спільно з громадською організацією “Обласний туристичний кластер”,

райдержадміністраціїПротягом

2013-2017 років


1.14. Забезпечити здій-нення навчальних поїздок, інформаційних турів, прес-турів, проведення круглих столів, розміщення публікацій у засобах масової інформації щодо переваг, користі та перспектив зайнятості сільського населення у сфері сільського (зеленого) туризму та сприяння розвитку туристичної інфраструктури на селі

Відділ з питань туризму і курортів облдержадміністрації спільно з Полтавським регіональним відділенням Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом

2013-2017 років


1.15. Сприяти працевлаш-туванню на вільні та новостворені робочі місця незайнятих громадян та безробітних, у тому числі шляхом компенсації роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування


Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 роківФонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1.16. Сприяти укладанню договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання шляхом проведення інформаційних заходів про можливість стажування

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,

вищі та професійно-технічні навчальні заклади,

Полтавське обласне об’єднання організації роботодавців,

райдержадміністрації, міськвиконкомиПротягом

2013-2017 років


1.17. Забезпечити тимча-сову зайнятість населення, зокрема, сільського, шляхом організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Сприяти залученню на проведення зазначених робіт коштів місцевих бюджетів та роботодавців

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

обласний центр зайнятості
Протягом

2013-2017 роківФонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, місцеві бюджети, кошти роботодавців


1.18. Проводити форму-вання обсягів набору учнів професійно-технічними навчальними закладами та студентів вищими навчальними закладами у відповідності до потреб ринку праці

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,

спільно з вищими та професійно-технічними навчальними закладами.

обласний центр зайнятості


Протягом

2013-2017 років


1.19. Проводити моніто-ринг стану працевлашту-вання випускників навчальних закладів, підготовка яких ведеться за державним замовленням

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,

підприємства-замовники кадрів спільно з вищими та професійно-технічними навчальними закладамиПротягом

2013-2017 років


1.20. Сприяти збереженню робочих місць в існуючих структурах житлово-комунального господарства області, створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з керівниками житлово-комунальних підприємств і організацій

Протягом

2013-2017 років


1.21. Сприяти створенню конкурентного середовища у сфері житлово-комунальних послуг. З метою забезпечення самостійної зайнятості населення, інших організацій з обслуговування та експлуатації житлового фонду продовжити роботу щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом

2013-2017 років


1.22. Спрямувати роботу обласної, районних та міських робочих груп з координації роботи щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення на реалізацію заходів щодо підвищення соціальної відповідальності суб'єктів господарювання за створення умов до легального прикладання праці з метою недопущення згортання сфери офіційного оформлення праці

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області,

Територіальна державна інспекція праці у Полтавській області, Державна податкова служба в Полтавській області, обласний центр зайнятості,

Департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з Полтавським обласним об’єднанням організацій роботодавців,

райдержадміністрації, міськвиконкомиПротягом

2013-2017 років


1.23. Забезпечити реаліза-цію комплексу заходів щодо профілактики настання страхових випадків у працівників, які можуть бути вивільнені за ініціативою роботодавців, зокрема тимчасового переведення на іншу роботу

Обласний центр зайнятості, Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

Протягом

2013-2017 роківФонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

1.24. Забезпечити захист прав найманих працівників шляхом здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю суб’єктами господарювання та фізичними особами-підприємцями

Територіальна державна інспекція праці у Полтавській області спільно з Полтавською обласною радою професійних спілок, Полтавським обласним об’єднанням організацій роботодавців,

райдержадміністрації, міськвиконкомиПротягом

2013-2017 років


1.25. Здійснювати постій-ний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання та фізичними особами-підприємцями вимог законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин та легалізації оплати праці

Територіальна державна інспекція праці у Полтавській області спільно з Полтавською обласною радою професійних спілок, Полтавським обласним об’єднанням організацій роботодавців,

райдержадміністрації, міськвиконкомиПротягом

2013-2017 років


1.26. Проводити контроль виконання покупцями державного майна умов договорів купівлі-продажу щодо забезпечення збереження існуючих та створення нових робочих місць.

Включати до догорів купівлі-продажу державного майна окремих умов щодо залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку пріоритетних видів економічної діяльності та інфраструктуриРегіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області

Протягом

2013-2017 років


1.27. Активізувати ін- формаційно-роз’яснюваль-ну, профконсультаційну роботу та заходи щодо професійної переорієнтації працівників підприємств, організацій та установ, в яких здійснюється вивільнення або масове звільнення працівників

Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років


1.28. Забезпечити прове-дення у засобах масової інформації роз’яснювальної роботи, спрямованої на легалізацію заробітної плати та зайнятості населення

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області,

Територіальна державна інспекція праці у Полтавській області, Державна податкова служба в Полтавській області, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласний центр зайнятості

райдержадміністрації, міськвиконкоми


Протягом

2013-2017 років


1.29. Забезпечити прове-дення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо порядку працевлаштування громадян, вивільнення, реєстрації трудових відносин з роботодавцями та соціальних гарантій у сфері оплати праці шляхом публікацій та виступів на радіо і телебаченні

Обласний центр зайнятості спільно з Територіальною державною інспекцією з питань праці у Полтавській області,

райдержадміністрації, міськвиконкомиПротягом

2013-2017 років


1.30. Проводити широку інформаційно-роз’яснюва-льну роботу з громадянами щодо змін чинного законодавства в засобах масової інформації та на Інтернет-порталі обласного центру зайнятості

Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років


1.31. Проведення інформу-вання випускників загаль-ноосвітніх шкіл про потребу ринкоутворюючих підприємств області в кадрах шляхом проведення професійноспрямованих екскурсій безпосередньо на виробництві

Департамент освіти і науки облдержадміністрації спільно з загальноосвітніми навчальними закладами

райдержадміністрації, міськвиконкоми
Протягом

2013-2017 років


1.32. Забезпечити системне проведення профорієнта-ційних заходів, спрямова-них на прискорення працевлаштування, поси-лення мотивації до праці, навчання методам пошуку роботи безробітних, за реєстрованих у центрах зайнятості

Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років


1.33. Забезпечення надання профорієнтаційних послуг населенню різних вікових категорій незайнятих громадян, особливо молоді, особам літнього та передпенсійного віку, формування додаткових стимулів щодо залучення у виробництво осіб зазначених категорій, жінок із забезпеченням гендерної рівності

Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років


1.34. Забезпечити прове-дення інформаційних семінарів для незайнятих громадян із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці

Обласний центр зайнятості


Протягом

2013-2017 років


1.35. Підвищити рівень мобільності профорієнта-ційних послуг, використо-вувати сучасні інформаційно-комунікацій-ні технології та засоби зв’язку у процесі профорієнтаційної роботи

Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років


2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

2.1. Здійснювати аналіз стану професійного навчання на виробництві з метою удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємствах, в установах і організаціях та оптимізації формування трудового потенціалу

Департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, галузеві департаменти та управління облдержадміністрації,

Головне управління статистики у Полтавській області,

райдержадміністрації, міськвиконкоми


Протягом

2013-2017 років


2.2. Здійснювати аналіз ситуації на ринку праці шляхом вивчення вимог роботодавців до рівня кваліфікації працівників, видів виконуваних робіт та визначення перспективних напрямів професійного навчання безробітних

Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років


2.3. Забезпечити прове-дення професійного навчання безробітних безпосередньо на виробництві, зокрема з робітничих професій за індивідуальною формою навчання, через організацію навчання за інтегрованими професіями, впровадження сучасних технологій професійного навчання

Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 роківФонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2.4. Здійснювати щорічно підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів сільського-сподарських підприємств з метою підвищення ефективності діяльності агропромислового комплексу та використання наявного трудового потенціалу на базі:

- школи підвищення кваліфікації при Полтавському державному аграрному коледжі управління і права - навчання фахівців середньої ланки із щорічним контингентом не менше 300 осіб;

- Полтавського обласного навчально-консультатив-ного центру “Агротехнік” - навчання 150 трактористів-машиністів, 50 операторів машинного доїння, підви-щення кваліфікації 150 трактористів-машиністів;

- Гадяцької однорічної школи бджільництва - навчання щорічно 240 бджолярів, 30 садівників, 30 овочівників, 30 лісників і вальників лісу, 30 квітникарів та 30 столярів, підвищення кваліфікації 30 бджолярівДепартамент агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з школою підвищення кваліфікації Полтавського державного аграрного коледжу управління і права, Полтавським обласним навчально-консультативним центром “Агротехнік”, Гадяцькою однорічною школою бджільництва, райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років


2.5. Забезпечити прове-дення цільових семінарів на базі передових сільсько-господарських підприємств з питань впровадження у виробництво нових технологій у галузі тваринництва і рослинництва

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з сільськогосподарськими дорадчими службами, райдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років


2.6. Сприяти доступному професійному навчанню дорослого населення як засобу упередження безробіття, формуванню ринку робочої сили на регіональному рівні з метою адаптації змісту професійного навчання до потреб сучасного ринку праці

Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років


2.7. Забезпечити викорис-тання наявної бази навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства для підвищення каліфі-кації, перепідготовки, навчання новим професіям працівників житлово-комунальної галузі та безробітних громадян щороку не менше 300 осіб

Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації спільно з обласним центром зайнятості

Протягом

2013-2017 років


2.8. Здійснювати профе-сійне навчання безробітних з робітничих професій та напрямів підвищення кваліфікації з метою збереження трудового потенціалу, сприяння повній та продуктивній зайнятості громадян, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили

Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 роківФонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2.9. Сприяти роботі навчально-виробничого центру ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” та бюро з підготовки кадрів ПАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій з метою забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств та організацій.

Вивчати та поширювати даний досвід з питань професійного навчання працівниківДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, спільно з обласною організацією роботодавців, обласною радою професійних спілок, обласною організацією профспілки працівників машинобудування та металообробки, виконком Кременчуцької міської ради

Протягом

2013-2017 років


2.10. Забезпечити опера-тивне задоволення потреб роботодавців шляхом професійного навчання безробітних під конкретні замовлення, зокрема за індивідуальними формами та шляхом стажування і впровадження курсів цільового призначення

Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 роківФонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2.11. Організовувати та проводити підвищення кваліфікації працівників освіти області на базі Полтавського інституту післядипломної освіти педагогічних працівників щороку до 5,5 тис. осіб

Департамент освіти і науки облдержадміністрації спільно з Полтавським інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників ім. М.В. Остроградського,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми


Протягом

2013-2017 років


2.12. Здійснювати організа-цію роботи з підтвердження професійної кваліфікації за результат-тами неформального професійного навчання за робітничими професіями

Обласний центр зайнятості,

Департамент освіти і науки облдержадміністраціїПротягом

2013-2017 років


2.13. Проводити професій-ну підготовку безробітних у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та на підприємствах, в установах, організаціях за направленням державної служби зайнятості

Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 роківФонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2.14. Забезпечити професій-не навчання незайнятих громадян за професіями та спеціальностями, які дають можливість займатися підприємницькою діяльністю

Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 роківФонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2.15. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком від 45 років шляхом отримання ваучера з метою проходження перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації для пріоритетних видів економічної діяльності

Обласний центр зайнятості,

Департамент освіти і науки облдержадміністраціїПротягом

2013-2017 роківФонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2.16. Забезпечувати профе-сійне навчання визнаних безробітними осіб з інвалідністю з урахуванням потреб ринку праці, рекомендацій МСЕК, індивідуальних програм реабілітації з метою підвищення рівня зайнятості та конкурентоспроможності осіб з обмеженими фізичними можливостями

Обласний центр зайнятості,

обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, обласний центр медико-соціальної експер-тизи департаменту охорони здоров’я облдержадміністраціїПротягом

2013-2017 роківФонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

Фонд соціального захисту інвалідів 1. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

3.1. Забезпечувати вико-нання заходів Програми професійної орієнтації учнівської молоді Полтавської області на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей

Обласний центр зайнятості, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, відділ у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом

2013-2017 років


3.2. Підвищувати якість професійної підготовки кадрів навчальними закладами відповідно до потреб сучасного виробництва та сфери послуг. Довести обсяг підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за інтегрованими професіями до 80% від загального обсягу

Департамент освіти і науки облдержадміністрації спільно з професійно-технічними навчальними закладами,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми


Протягом

2013-2017 років


3.3. Забезпечувати прове-дення інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів з метою формування мотивації до свідомого вибору професійної діяльності

Департамент освіти і науки облдержадміністрації спільно з професійно-технічними навчальними закладами,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми


Протягом

2013-2017 років


3.4. Забезпечувати ефек-тивне використання Програмно-апаратного комплексу “Профорієнта-ційний термінал” при проведенні профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю

Обласний центр зайнятості спільно з

Департамент освіти і науки облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкомиПротягом

2013-2017 років


3.5. Забезпечувати прове-дення цільових ін форма-ційних семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми. Протидія неврегульованій трудовій міграції українських фахівців, проведення заходів щодо зменшення масового відтоку громадян України на роботу за кордон

Обласний центр зайнятості,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми


Протягом

2013-2017 років


3.6. Проводити профорієн-таційну роботу з молоддю із залученням організацій роботодавців та їх об’єднань, організацій профспілок та їх об’єднань з метою мотивації до вибору робітничих професій, необхідних у реальному секторі економіки

Обласний центр зайнятості

спільно з Полтавським обласним об’єднанням організацій роботодавців та Полтавською обласною радою професійних спілок

Протягом

2013-2017 років


3.7. Проводити моніторинг процесу трудової міграції з метою підвищення рівня якісного забезпечення кадрами підприємств, організацій та установ відповідно до потреб ринку праці

Департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми


Протягом

2013-2017 років


3.8. Забезпечувати запобі-гання нелегальній зайнятості шляхом посилення співпраці та дотримання законодавства суб’єктами господарю-вання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні

Обласний центр зайнятості


Протягом

2013-2017 років


 1. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

4.1. Забезпечувати вико-нання умов Договору про спільну діяльність у сфері сприяння працевлашту-ванню осіб з обмеженими фізичними можливостями між Департаментом праці та соціального захисту населення облдержадмі-ністрації, Полтавським обласним центром зайнятості, Полтавським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

Встановити адресний соціальний супровід щодо працевлаштування осіб з інвалідністю після закінчення навчання, які здобули освіту за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідівДепартамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років


4.2. Забезпечити виконання Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, та Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаш-тування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70.

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Протягом

2013-2017 років


4.3. Забезпечувати прове-дення щомісячного моніторингу виконання роботодавцями нормативу робочих місць, призна-чених для працевлашту-вання інвалідів.

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Протягом

2013-2017 років


4.4. Сприяти працевлаш-туванню на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) безробітної молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення шляхом компенсації роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Обласний центр зайнятості,

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідівПротягом

2013-2017 роківФонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

Фонд соціального захисту інвалідів4.5. Здійснювати оплату професійно-технічного навчання осіб з інвалідністю, у тому числі за направленням центрів зайнятості, з метою забезпечення соціально-трудової адаптації.

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів,

обласний центр зайнятості
Протягом

2013-2017 роківФонд соціального захисту інвалідів

4.6. Надавати фінансову допомогу на поворотній та безповоротній основі, в т.ч. громадським організаціям інвалідів цільову позику на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, фінансову допомогу роботодавцям та дотацію на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів ( при зверненні)

Обласне відділення Фонду соціального захисту


Протягом

2013-2017 роківФонд соціального захисту інвалідів

4.7. Забезпечувати профе-сійну переорієнтацію незайнятого населення, в тому числі молоді, вивільнюваних працівників та працюючого персоналу з урахуванням потреб особистості, виробництва та ринку праці

Обласний центр зайнятості


Протягом

2013-2017 років


4.8. Забезпечувати соці-альну підтримку та трудову адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування, осіб у віці до 18 років з метою дотримання особами даних категорій права на працю та працевлаштування, підвищення конкурентно-здатності на ринку праці

Служба у справах дітей облдержадміністрації,

обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді,

обласний центр зайнятості, міські, міськрайонні та районні центри зайнятості, відділ у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації,

міськвиконкомиПротягом

2013-2017 років


4.9. Здійснювати контроль за недопущенням дискримінаційних проявів в організації праці жінок та молоді, дотриманням роботодавцями вимог законодавства про працю відносно даних категорій працівників

Територіальна державна інспекція з питань праці у Полтавській області спільно з Полтавським обласним об’єднанням організацій роботодавців та Полтавською обласною радою професійних спілок

Протягом

2013-2017 років


4.10. Здійснювати органі-зацію навчання за професіями та спеціаль-ностями юнаків і дівчат з особливими потребами, сприяти їх подальшому працевлаштуванню

Департамент освіти і науки облдержадміністрації спільно з вищими та професійно-технічними навчальними закладами,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми


Протягом

2013-2017 років


4.11. З метою формування конкурентоспроможної особистості на ринку праці, підготовки молодої людини до майбутньої роботи забезпечити проведення «Школи успішного працівника»

Відділ у справах сім’ї та молоді спільно з обласним молодіжним центром праці,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми


Протягом

2013-2017 років


4.12. Забезпечувати взаємо-дію з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань виявлення випускників загально-освітніх навчальних закладів, які станом на 1 вересня не навчаються та не працевлаштовані, з метою залучення молоді до подальшого професійного навчання та працевлаштування

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом

2013-2017 років


4.13. Забезпечити надання на належному рівні профорієнтаційних послуг випускникам загально-освітніх навчальних закладів, які не працевлаштовані та не навчаються, з метою усвідомленого вибору актуальних на ринку праці професій, а також подальшого навчання та працевлаштування

Обласний центр зайнятості


Протягом

2013-2017 років


4.14. Забезпечувати прове-дення профорієнтаційної роботи з неповнолітніми особами, учнями з особливими потребами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленим батьківського піклування

Департамент освіти і науки облдержадміністрації спільно з обласним центром зайнятості, навчальними закладами, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом

2013-2017 років


4.15. Забезпечувати надання соціальних послуг з професійної орієнтації особам з інвалідністю, які звернулися за сприянням у працевлаштуванні до центрів зайнятості області

Обласний центр зайнятості

Протягом

2013-2017 років


4.16. Сприяти соціальній і трудовій адаптації осіб з інвалідністю, підвищення стандартів адресного обслуговування, в тому числі шляхом ефективної апробації та подальшого впровадження проектів Моделі працевлаштування та забезпечення зайнятості осіб з інвалідністю України та Методології надання центрами зайнятості соціальних послуг людей з інвалідністю

Обласний центр зайнятості, Фонд соціального захисту інвалідів, Департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр медико-соціальної експертизи, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Протягом

2013-2017 років


4.17. Забезпечувати прове-дення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань реалізації права осіб з інвалідністю на трудову зайнятість, соціальної захищеності та реалізацію інформаційно-організацій-них заходів з залученням роботодавців та осіб з інвалідністю (засідання круглих столів, ярмарки вакансій)

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, громадські організації інвалідів, обласний центр зайнятості,

райдержадміністрації, міськвиконкомиПротягом

2013-2017 років


4.18. Забезпечувати надання профорієнтаційних послуг особам віком старше 45 років з метою формування в них конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності, мотивації до легальної зайнятості в Україні

Обласний центр зайнятості


Протягом

2013-2017 років


4.19. Організовувати робо-ту клубів для проведення профконсультаційної, психодіагностичної та тренінгової роботи з безробітними громадянами (молодь, особи з інвалідністю, довготривалі безробітні та ін.), спрямованої на зняття психологічної напруги, формування особистої ініціативи у вирішенні проблем власної зайнятості, формування та корегування мотивації до праці, навчання ефективній поведінці на ринку праці тощо

Обласний центр зайнятості


Протягом

2013-2017 років


4.20. Забезпечувати прове-дення профорієнтаційної роботи в установах виконання покарань Державної пенітенціарної служби та навчальних закладах, створених з метою професійно-технічного та загальноосвітнього навчання засуджених

Обласний центр зайнятості, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Полтавській області

Протягом

2013-2017 років


4.21. Забезпечувати моніторинг дотримання роботодавцями квоти працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Міські, міськрайонні та районні центри зайнятості

Протягом

2013-2017 роківнаступна сторінка >>