Програмні питання з курсу “ математичні методи економічного аналізу” - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закон Вальраса. Агреговані економічні категорії макроекономічного... 1 20.5kb.
Техніка І методи спектрального аналізу галузі знань 0402 Фізико-математичні... 1 224.13kb.
Мета І завдання дисципліни «теорія економічного аналізу» Головною... 1 82.26kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни) „Математичні методи та моделі” 1 148.81kb.
Програма дисципліни "Математичні методи оптимізації" для спеціалістів... 1 59.15kb.
Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу „аналітична хімія... 3 507.53kb.
Програмні питання з курсу історія України 1 54.27kb.
Математичні методи в електромагнітній теорії 1 20.02kb.
Програмакурс у розділ І. Теоретичні основи економічного аналізу Тема... 1 43.2kb.
Теоретичні питання до курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» 1 20.84kb.
Оцінка процесу прийняття політичних рішень в системах голосування 1 100.34kb.
На основі обраної моделі брюк скласти технологічну послідовність... 1 127.17kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програмні питання з курсу “ математичні методи економічного аналізу” - сторінка №1/1

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З КУРСУ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

для студентiв факультету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальність 8.050100 – “ Економічна кібернетика ”


 1. Модель процесу формування підготовки і прийняття рішень

 2. Процес побудови, вивчення і застосування моделей

 3. Виробничо-фінансова діяльність як об′єкт моде­лювання

 4. Види і типи моделей та прийоми моделювання чинникових систем

 5. Методичні основи моделювання і підготовки управлінських рішень в економічному аналізі

 6. Сутність, принципи і вимоги до прийняття управлінських рішень

 7. Методи моделювання складних ймовірних систем

 8. Поняття математичних методів

 9. Класифікація математичних методів економічного аналізу

 10. Перевірка математичних моделей на адекватність та достовірність, їх класифікація

 11. Послідовність і зміст етапів математичного моделювання в економічному аналізі

 12. Стратегія прогнозування та планування виробничої діяльності

 13. Характеристика методів і моделей визначення транспортного маршруту за заданим критерієм оптимальності

 14. Характеристика методів і моделей управління матеріальними запасами

 15. Аналіз і моделювання інвестиційних рішень

 16. Модель вибору інвестиційного проекту з можливих альтернативних варіантів

 17. Основні методи аналізу інвестицій

 18. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів

 19. Завдання аналізу використання матеріальних запасів

 20. Характеристика методів і моделей управління матеріальними запасами

 21. Розв′язання математичної задачі управління матеріальними запасами

 22. Фінансова модель підприємств

 23. Математичні методи в управлінні фінансовою діяльністю підприємства

 24. Стратегія управління фінансовою стійкістю

 25. Стратегічний аналіз

 26. Матриця Портера

 27. Використання експертних методів прийняття стратегічних рішень в економічному аналізі: характеристика, значення

 28. Метод Дельфі

 29. Поняття про імітаційне моделювання

 30. Метод «мозкового штурму»

 31. Моделювання за допомогою дерева рішень

 32. Методика аналізу беззбитковості.

 33. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості

 34. Графік маржинального доходу

 35. Загальна характеристика кореляційно-регресійного аналізу та його значення в економічному аналізі.

 36. Оцінка ефективності моделей прогнозування

 37. Методи аналізу вигід і витрат

 38. Аналіз чутливості

 39. Характеристика методів і моделей аналізу фінансових інвестицій

 40. Моделювання грошових потоків.

 41. Модель Баумола

 42. Модель Міллера-Орра

 43. Ситуаційний аналіз

 44. SWOT- аналіз

 45. Характеристика методів і моделей обґрунту­вання та підтримки прийняття рішень за основними результатами фінансової діяльності підприємства

 46. Модель АВС

Доцент кафедри економічної кібернетики Н.В.Поліщук

Перелік запитань, що винесені на автоматизований контроль знань з курсу

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ”
 1. Дайте характеристику змісту, предмета та об′єкта моделювання


 2. Опишіть процес побудови моделей

 3. Охарактеризуйте класифікацію математичних методів економічного аналізу

 4. Перевірка математичних моделей на адекватність

 5. Послідовність і зміст етапів математичного моделювання

 6. Охарактеризуйте стратегію прогнозування та планування виробничої діяльності

 7. Розкрийте сутність транспортної задачі, поняття критерію оптимальності

 8. Охарактеризуйте методи і моделі управління матеріальними запасами

 9. Дайте класифікацію методів оцінки інвестиційних проектів

 10. Розкрийте зміст критеріїв оцінки інвестиційних проектів

 11. Критерії і правила для вибору оптимальної стратегії інвестування в умовах невизначеності

 12. Основні методи аналізу інвестицій

 13. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів

 14. Завдання аналізу використання матеріальних запасів

 15. Характеристика методів і моделей управління матеріальними запасами

 16. Розв′язання математичної задачі управління матеріальними запасами

 17. Фінансова модель підприємств

 18. Математичні методи в управлінні фінансовою діяльністю підприємства

 19. Стратегія управління фінансовою стійкістю

 20. Стратегічний аналіз

 21. Матриця Портера

 22. Охарактеризуйте експертні методи прийняття стратегічних рішень в економічному аналізі

 23. Метод Дельфі

 24. Поняття про імітаційне моделювання

 25. Метод «мозкового штурму»

 26. Моделювання за допомогою дерева рішень

 27. Методика аналізу беззбитковості.

 28. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитоовості

 29. Графік маржинального доходу

 30. Охарактеризуйте кореляційно-регресійний аналіз та його значення в економічному аналізі.

 31. Оцінка ефективності моделей прогнозування

 32. Охарактеризуйте методи аналізу вигід і витрат

 33. Аналіз чутливості

 34. Охарактеризуйте методи і моделі аналізу фінансових інвестицій

 35. Моделювання грошових потоків.

 36. Модель Баумола

 37. Модель Міллера-Орра

 38. Ситуаційний аналіз

 39. SWOT- аналіз

 40. Розкрийте процедури експрес-аналізу

 41. Розкрийте сутність моделі АВС


Доцент кафедри економічної кібернетики Н.В.Поліщук