Регламент роботи членів робочих груп Проекту I. Керівник Проекту Здійснює загальне керівництво роботою з реалізації Проекту - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Формат опису модуля 1 16.01kb.
Лабораторна робота №1 Аналіз вимог замовника до програмного продукуту... 1 158.84kb.
Звіт про виконання науково-технічного проекту: «Створення малогабаритної... 1 107.68kb.
Планування реалізації проекту: «Ми з ним одне ціле!» 1 46.07kb.
Назва проекту: «Функція» Керівник проекту: Соломчак Оксана Петрівна... 1 185.35kb.
Учнівський проект «Дмитрівка село моє… іншого мені не треба» Керівник... 1 178.34kb.
Інформація про проект Опис проекту Грант загальної підтримки (виконується) 1 228.27kb.
Школа написання грантових проектів! Місце проведення: Залізний Порт... 1 27.18kb.
Картка проекту дата реєстрації 1 86.55kb.
Технічне завдання для зовнішнього експерта(ів) проекту Назва проекту... 1 50.97kb.
Annex 25b: Що таке бізнес-план? Важлива додаткова інформація для... 1 70.62kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 25.28kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Регламент роботи членів робочих груп Проекту I. Керівник Проекту Здійснює загальне - сторінка №1/1
Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
06.06.2012 № 660

Регламент роботи членів робочих груп Проекту

I. Керівник Проекту


1. Здійснює загальне керівництво роботою з реалізації Проекту:

1.1. Відповідає за загальну реалізацію Проекту, зокрема досягнення цілі та обов'язкових результатів Проекту;

1.2. Забезпечує розподіл обов'язків між членами робочої групи; забезпечує наступність при зміні (звільненні) осіб, залучених до реалізації Проекту;

1.3. Вживає заходів щодо заохочення працівників, які залучені до реалізації Проекту.

2. Ініціює відкликання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Постійного радника Проекту та заміну експертів Проекту у разі неналежного виконання ними своїх обов'язків, визначених контрактом.

3. Підписує документи з питань реалізації Проекту.

4. Бере участь у щоквартальних засіданнях Наглядової ради Проекту, погоджує квартальні та підсумкові звіти Проекту, звіти короткострокових експертів, супровідні листи.

5. Приймає рішення відповідно до законодавства України про надання керівнику Проекту від консорціуму держав-партнерів, Постійному раднику Проекту, а також експертам Проекту інформації, що є необхідною для виконання ними своїх обов'язків відповідно до контракту, але яка не становить державну таємницю або є конфіденційною інформацією, що є власністю держави.


II. Партнер Постійного радника Проекту


1. Співпрацює з Постійним радником Проекту протягом періоду реалізації Проекту.

2. Сприяє Постійному раднику Проекту та експертам у виконанні ними своїх обов'язків відповідно до контракту.

3. Сприяє створенню та функціонуванню Наглядової ради Проекту.

4. Організовує щомісячні наради робочих груп щодо стану реалізації Проекту.

5. Забезпечує керівника Проекту від консорціуму держав-партнерів, Постійного радника Проекту, а також експертів інформацією, необхідною для виконання ними своїх обов'язків відповідно до контракту.

6. Забезпечує виконання інших заходів, передбачених контрактом і робочим планом Проекту.

7. Забезпечує подання до СБУ:

протягом 20-ти днів з моменту підписання контракту його копії;

протягом 3-х днів письмове повідомлення про прибуття керівника Проекту від консорціуму держав-партнерів, Постійного радника Проекту та радників експертів до України;

протягом 10-ти днів, на його вимогу, квартальні та підсумковий звіти про результати реалізації Проекту в МОНмолодьспорту.

8. Організовує разом з керівником Проекту, Постійним радником Проекту від консорціуму держав-партнерів підготовку квартальних і підсумкового звітів про результати реалізації Проекту.

IV. Директор департаменту професійно-технічної освіти


1. Створює у МОНмолодьспорті належні умови для роботи Постійного радника та експертів Проекту з урахуванням їх повноважень, визначених контрактом, в інтересах МОНмолодьспорту - надає офісне приміщення, оснащене меблями, комп'ютерною технікою з підключенням до Інтернету, засобами телефонного та електронного зв'язку, копіювальною технікою.

2. Надає для проведення тренінгів, семінарів, конференцій, інших заходів у рамках реалізації Проекту приміщення, оснащені спеціальним обладнанням для презентацій та синхронного перекладу протягом періоду реалізації Проекту (за можливості).

3. Ознайомлює керівника Проекту від консорціуму держав-партнерів, Постійного радника Проекту, а також експертів з вимогами щодо охорони праці, правилами пожежної безпеки, іншими вимогами щодо забезпечення безпеки їх робочого місця, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, що діють у МОНмолодьспорті.

V. Керівники та працівники інших структурних підрозділів, підвідомчих установ МОНмолодьспорту, члени робочих груп


Забезпечують виконання заходів, передбачених контрактом і робочим планом Проекту, протокольних рішень робочих груп з питань реалізації Проекту.

Директор департаменту


професійно-технічної освіти В. В. Супрун