Річний план роботи ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2013-2014 навчальний рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Річний план роботи ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 3 709.06kb.
Рішення педагогічної ради школи 30. 08. 2013 №1 план методичної роботи... 2 553.6kb.
Річний план роботи Староводолазької загальноосвітньої школи І-ІІІ... 19 5736.93kb.
План роботи великопроходівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 12 2806.35kb.
Підсумки роботи Вишнівської зош І-ІІІ ступенів №4 за 2012/2013 навчальний... 1 265.09kb.
План роботи шахтарської зош І-ІІІ ступенів №2 на 2013 2014 навчальний рік 19 2955.49kb.
План – графік атестації вчителів ходосівської загальноосвітньої школи... 1 157.5kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької... 6 839.78kb.
Річний план роботи педагогічного колективу 8 2215.63kb.
План роботи шкільної бiблiотеки на 2013-2014 навчальний рiк 1 143.67kb.
Річний план роботи Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 6 1240.5kb.
Річний план роботи ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 3 709.06kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Річний план роботи ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2013-2014 - сторінка №1/3

Затверджено

на педраді №

від _________________

РІЧНИЙ ПЛАН

РОБОТИ

ХОДОСІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ


НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІКВСТУП


Підсумки роботи школи за 2012-2013 навчальний рік та завдання на 2013-2014 навчальний рік.

В минулому 2012-2013 навчальному році Ходосівська ЗОШ І-ІІІ ступенів працювала над вирішенням навчальної проблеми: “Формування життєвих компетентностей особистості на основі розвитку творчих здібностей учнів на уроках та в позакласній діяльності».

Педагогічний колектив, вирішуючи поставлені проблеми, дотримувався виконання законів “Про освіту” , “Про мову”, працював над програмою “Освіта”, вивченням стандартів базової освіти, реалізував основні завдання концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховуючи свідомого громадянина України.

Велику роль у вирішенні проблеми школи відігравала робота педагогічної ради. На засіданнях педради розглядалися питання : "Психологічна сутність дитячої творчості , засоби її виявлення та розвитку ” , ”Результативність використання нових педагогічних технологій щодо формування пізнавальної самостійності молодших школярів ”, ” Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно- масової роботи в навчальному закладі ”, ”Стан викладання історії в школі ", "Робота з обдарованими учнями в навчальному закладі ".

Робота над виконанням цих питань була чітко спланована, над її виконанням працював увесь педагогічний колектив, методичні об’єднання. Крім того, кожен учитель працював над індивідуальною темою, яка випливає з проблеми школи.

Більшість учителів добре знають і успішно реалізують на уроках основні педагогічні ідеї навчальних програм, творчо використовують методичні листи про викладання основ наук, рекомендації щодо розвитку умінь і навичок школярів.

На кінець навчального року у школі було 107 учнів . П’ять учнів школи закінчили навчальний рік із високими результатами у навчанні, 11 учнів закінчили школу І-ІІ ступеня і одержали свідоцтва про базову освіту, 7 учнів закінчили школу ІІІ ступеня та отримали атестати про повну загальну середню освіту , випускниця школи Ігнатенко Марія за високі досягнення в навчанні отримала золоту медаль, Бондарчук Марія та Радіонов Максим за високі та достатні досягнення в навчанні отримали срібні медалі .

Двічі за рік адміністрацією школи було перевірено стан техніки читання в учнів 1-4 класів. Більшість учнів на достатньому та високому рівнях виконали своє завдання, у більшості учнів сформовані навички монологічного і діалогічного мовлення, під час співбесіди вони продемонстрували здатність висловлювати свій погляд з приводу прочитаного, володіння достатнім словниковим запасом. Усе це є наслідком копіткої і систематичної роботи класоводів.

Методичні проблеми охоплювали всіх вчителів початкових, середніх і старших класів, вони допомагали вчителям реалізувати принципи навчання, виховання і розвитку учнів. Згідно їх плану були проведені відкриті уроки, предметні тижні, відкриті виховні години як дієва форма обміну досвідом вчителів школи. Вчителі, які атестувались, проводили тижні педагогічної майстерності.

Вчителі школи намагаються працювати творчо, були розроблені плани тематичної атестації, які основою роботи передбачали практично-лабораторні, семінарські заняття та заліки. Творчо працюють вчителі Фастовець О.М., Ярошенко Н.В., Сіренко А.В., Гавриленко Л.В., Власенко І.К., Хлевнушко Н.С., Власенко О.М., Кравченко Н.О., Кондратюк Г.П., Сагач Н.В.

Велике значення для забезпечення нормального процесу навчання і виховання є здійснення планового та систематичного внутрішкільного контролю. В школі здійснювався тематичний, фронтальний, попереджувальний, класно-узагальнюючий контроль. Так, на контролі адміністрації школи були такі питання:


 • облік дітей шкільного віку мікрорайону школи, відвідування ними школи;

 • гаряче харчування учнів;

 • забезпечення учнів школи підручниками ;

 • робота з дітьми, схильних до правопорушень;

 • профілактика СНІДу та наркоманії серед учнів;

 • санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей;

 • контроль за роботою молодих вчителів та наставництво;

 • виявлення передового педагогічного досвіду вчителів школи;

 • стан викладання предметів : музики , історії , географії , математики в початкових класах , використання варіативної частини робочого навчального плану роботи , стан виконання навчальних планів та програм та якість їх засвоєння;

 • контроль за роботою методичних об’єднань школи;

 • техніка читання учнів 1-4 класів;

 • підготовка до державної підсумкової атестації на уроках ;

 • контроль за дотриманням режиму роботи ГПД в школі;

 • проведення державної підсумкової атестації в 4, 9,11 класах.

Всі матеріали, які були зібрані під час здійснення контролю, виносились на обговорення на засідання методичних об’єднань, нарадах при директору, педагогічних радах, засіданнях ради школи, були видані узагальнюючі накази по питаннях, які стояли на контролі.

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.

З боку адміністрації школи ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. В навчальному закладі заведено загальношкільний журнал обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з навчально-виховної роботи , класними керівниками, розглядаються на нарадах при директору, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання.

У 2012-2013 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, концепції 11-річної загальноосвітньої школи, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № 125 від 11.09.2013 р. “Про організацію методичної роботи з педагогічними в 2012-2013 навчальному році.”  

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми : «Формування життєвих компетентностей на основі розвитку творчих здібностей учнів на уроках та позакласній діяльності» та виконання таких завдань:

 - підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

 - створення наукового товариства учнів, залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

 - підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, методичних об’єднань учителів-предметників, проведення методичних тижнів, декад;

 - удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

 - забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

 - підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

 - продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

 - забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

 - поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу.  

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступник директора з навчально-виховної роботи Фастовець О.М., заступник директора з виховної роботи Сіренко А.В. , керівники шкільних методичних об’єднань – Попрійчук Н.П., Власенко О.М.. , Гавриленко Л.В., Кондратюк Г.П ,бібліотекар школи Кравченко Н.О., психолог школи Шутнікова Т.В.  

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- про підготовку учнів до районних олімпіад, конкурсів учнівських творчих робіт ;

- про підготовку до атестації учителів;

- робота з обдарованими учнями;  

 - аналіз результативності виступу учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

 - підготовка та проведення педагогічних рад школи ;

- про підготовку узагальнених матеріалів на районну педагогічну виставку “Освіта району на шляху оновлення- 2013 ”.  

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, районних семінарів, інших методичних заходів.

Методичні надбання педагогів були представлені на районній педагогічній виставці “Освіта району –2013”, що проходила у квітні місяці на базі РМЦ. На виставку подано 17 матеріалів: 1. Урок української мови у 1 класі «Закріплення знань про вивчені звуки і букви» (вчитель початкових класів Бондаренко Тетяна Борисівна).

 2. Інтегрований урок у 3 класі (природознавство, математика, трудове навчання: художня праця) «Тварини» (вчитель початкових класів Гавриленко Людмила Володимирівна).

 3. Урок математики у 4 класі «Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові» (вчитель початкових класів Хлевнушко Надія Сергіївна).

 4. Свято квітів для учнів 1 – 11 класів «Квітів чарівна краса» (організатор дитячого колективу навчального закладу Попрійчук Наталія Петрівна).

 5. Правова вікторина для учнів 9 – 10 класів «Юні знавці права» (вчитель правознавства Попрійчук Наталія Петрівна )

 6. Урок англійської мови в 3 класі на тему: «Календар» (вчитель англійської мови Сагач Наталія Володимирівна).

 7. Урок позакласного читання у 5 класі за казками братів Грімм «Чарівний світ казок» (вчитель світової літератури Ярошенко Наталія Василівна)

 8. Урок світової літератури у 5 класі за казкою «Пані Метелиця» Якоба та Вільгельма Грімм «В гостях у казки» (вчитель світової літератури, Ярошенко Наталія Василівна) + диск з мультимедійною презентацією.

 9. Тиждень Театральної майстерності (вчитель української мови Фастовець Ольга Миколаївна).

 10. Вечір-портрет до 100-річчя від дня народження А. С. Малишка «Малишкові дороги» (вчитель української мови Фастовець Ольга Миколаївна).

 11. Урок Київщинознавства у 8 класі «Культура та побут минулого» (вчитель Київщинознавства Кондратюк Галина Петрівна).

 12. Підсумковий урок з біології у 7 класі «Вищі спорові рослини» (вчитель географії та біології Сіренко Алла Василівна).

 13. Пізнавальна гра з географії «Що? Де? Коли?» (вчитель географії та біології Сіренко Алла Василівна).

 14. Розробка позакласного заходу з біології та хімії «Брейн-ринг» (вчитель хімії та біології Дяченко Віра Олександрівна).

 15. Урок алгебри в 8 класі на тему: «Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв’язки» (вчитель математики Власенко Олена Миколаївна) + диск з мультимедійною презентацією.

 16. Урок з основ здоров’я в 5 класі «Профілактика ВІЛ-інфікування» (вчитель основ здоров’я Кравченко Надія Олексіївна) Літературний квест «Книга – міст у світ знань» (завідувач бібліотеки Кравченко Надія Олексіївна).

З боку методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів.  

У 2013-2014 н.р. методичному кабінету необхідно продовжувати активно залучати учнів до процесу самоосвіти, до участі у інтелектуальних конкурсах , сприяти удосконаленню вмінь і навичок самостійної роботи, організації науково-дослідницької роботи учнів; вивчення та узагальнення ППД .

Протягом 2012-2013 н.р. вся методична робота була спрямована на вивчення та упровадження інноваційного підходу до навчання , на розвиток творчої активності вчителя , підвищення професійної компетентності , відповідальності, постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя . З цією метою в школі працювали шкільні методичні об єднання вчителів .

Протягом 2012-2013 н.р. було організовано роботу 4 методичних об’єднань вчителів-предметників. Працювало методичне об’єднання учителів початкових класів ( керівник Гавриленко Л.В.), МО учителів гуманітарного циклу - керівник Попрійчук Н.П., МО учителів природничо-математичного циклу ( керівник Власенко О.М.), МО класних керівників ( керівник Кондратюк Г.П.).

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах загальношкільних місячників, декад, тижнів.  

У 2013-2014 н.р. МО учителів-предметників необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад з біології, інформатики, іноземної мови, фізики , активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичної проблеми.  

На кінець 2012 -2013н.р. якісний склад педагогічного колективу становив:  

спеціаліст вищої категорії – 6, що складає 30%

 спеціаліст І категорії – 8, що складає 35%

  спеціаліст ІІ категорії – 4, що складає 25%

  спеціаліст – 5, що складає 20%  

5 вчителів школи мають звання “Старший учитель”, 

  Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних МО, районних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. 

5 педагогів школи пройшли курси підвищення кваліфікації, 2 педагогічних працівників – атестацію. Зокрема, Фастовець Ользі Миколаївні , вчителю української мови та літератури , підтверджено раніше присвоєну вищу кваліфікаційну категорію та звання "Старший учитель ", Сіренко Аллі Василівні , вчителю географії та біології підтверджено раніше присвоєну вищу кваліфікаційну категорію та звання " Старший учитель".

В ході атестації було проведено Тиждень педагогічної майстерності вчителів, які атестувалися, під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. На належному рівні підготовлено і проведено творчий звіт вчителів “Від атестації до атестації”.  

Відповідно до навчального плану роботи школи за рахунок варіативної складової навчального плану було організовано факультативні заняття з математики, креслення ; організовано роботу гуртків, до участі в яких залучено здібних школярів. На заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал з предметів, розв’язували олімпіадні завдання.  

У 2012-2013 н.р. учні школи брали участь у І-ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсах “Об’єднаймось, брати мої», знавців творчості Т.Г.Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені П. Яцика , Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2011», українознавчій грі "Соняшник " ( учениця 3 класу Чебан Єлизавета здобула І місце, учень 3 класу Попрійчук Назар здобув ІІІ місце , учениця 8 класу Перогей Тамара здобула ІІІ місце ) , історичному конкурсі "Лелека" , районному поетичному конкурсі «Зерна доброти» , конкурсі театральної майстерності " Бал казок ", де учні 3 класу здобули ІІ місце .

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року заступником директора з виховної роботи Сіренко Аллою Василівною , вчителями та соціальним педагогом Власенко Оленою Миколаївною було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя учня 6 класу Смичка Володимира , який позбавлений батьківського піклування , складено акти обстеження матеріально - побутових умов проживання учня .

Діти пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

До нового року усі діти пільгових категорії отримали новорічні подарунки.

В 2012-2013 навчальному році складовими системи внутрішкільного контролю були:

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації : класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Протягом 2012-2013 навчального року у школі вивчався стан викладання предметів: математики в початкових класах , музики , історії , географії , ефективність використання варіативної частини робочого навчального плану роботи . Контроль за якістю викладання здійснювався декількома шляхами:

1.Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків молодих вчителів школи. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію в 2012-2013 н. р.

2. Тематичний контроль. В ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках.

3. Класно-узагальнюючий контроль.

Матеріали перевірки стану викладання навчальних предметів узагальнено наказами по школі.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально – виховного процесу в школі у 2012 – 2013 н. р. знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу перед початком навчального року видано низку наказів , які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів.

Відповідно до «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки .

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до:


 • статей 43, 50 Конституції України;

 • Закону України «Про освіту», стаття 26;

 • кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

 • Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;

 • наказів МО і Науки України №563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і №616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах».

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи на 2012–2013 навчальний рік, проведена перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На першому поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі , в кабінетах школи розміщено інструкції з пожежної безпеки та техніки безпеки.

На нарадах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювались на батьківських зборах.

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2012–2013 н.р. проведено: • тиждень знань з безпеки життєдіяльності;

 • тиждень дорожнього руху;

 • місячник щодо попередження пожеж від пустощів дітей з вогнем;

 • місячник «Увага! Діти на дорозі»;

 • тематичні класні години

Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання свідомого патріота, громадянина України, соціально компетентного в нових умовах життя.

Головним із напрямків виховної роботи з учнями є громадське виховання. З цього питання в школі проведено такі заходи, як свято «Ми козацького роду», тематичні класні години «Державна символіка України», тренінг «Я і Конституція», Тиждень правового виховання .

Належної уваги приділяв педагогічний колектив художньо-естетичному вихованню. Особливо відзначити роботу в цьому напрямку наших творчих вчителів образотворчого мистецтва (Кондратюк Г. П.) та трудового навчання (Кравченко Н. О.).

Моральне виховання спрямоване на прищеплення і розвиток поваги до загальнолюдських цінностей та іншої людини. Класні керівники та вихователі школи провели в цьому напрямку певну роботу, а саме: бесіди з учнями «Як стати цікавою людиною?», засідання круглого столу «Культура поведінки сучасної людини».

Серед основних заходів трудового виховання, спрямованого на формування творчої працелюбної особистості, слід відзначити акцію «День довкілля», а також створену і діючу систему робіт з самообслуговування та активної участі школярів у підтриманні належних санітарно-гігієнічних умов життя у школі та навколо неї.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства. Найкращих результатів на вищих рівнях конкурсів в цьому напрямку досягли юні екологи під керівництвом Сіренко А. В., завдяки небайдужості самого вчителя. У 2012-2013 навчальному році вчителями та учнями створено дві клумби з чудовими квітами , за якими доглядають і учні , і вчителі .

Повноцінний розвиток дітей можливий лише за умови формування в них навичок здорового способу життя. Активно і ефективно в цьому напрямку працює шкільний психолог Шутнікова Т. В., яка зуміла не тільки організувати на належному рівні роботу з учнями, а й повести за собою педагогів, зацікавити їх новими формами роботи.

Велика увага в школі приділяється патріотичному, морально-правовому, екологічному, профорієнтаційному вихованню учнів . Протягом року проведено ряд загальношкільних заходів : Свято осені , Тиждень театральної майстерності , День села , Свято української мови , Свято 8 Березня , День захисника Вітчизни , День Перемоги , Родинний фестиваль .

Проводиться робота по озелененню та благоустрою школи та села. Працює комісія по профілактиці правопорушень серед школярів. Проводилась цікава робота по пропаганді і розвитку української мови і писемності.

В школі створено організацію учнівського самоврядування “ТЕМП”, було обрано президентську раду, яка очолювала позакласну роботу з учнями. Учні школи брали активну участь у районних предметних олімпіадах.

Роботою з батьками керує рада школи, яка систематично обговорювала та вирішувала питання життєдіяльності школи. На батьківські збори виносяться головні питання роботи школи: відвідування, навчання, функціонування всіх систем. Проте роботу з батьками необхідно активізувати і провідна роль у вирішенні цього питання належить шкільному психологу та соціальному педагогу.

Активно працювали класні керівники: Дяченко В.О.., Гавриленко Л.В., Хлевнушко Н.С., Бондаренко Т.Б., Кондратюк Г.П., Кравченко Н.О., які проводять велику роботу по вихованню в учнів патріотизму, любові до рідного краю, краєзнавчу роботу.

Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи школи, педагогічний колектив організовував і проводив низку заходів і повсякденну роботу для досягнення основної мети : забезпечення всебічного розвитку особистості учнів.

Методичний супровід виховної роботи здійснювався при безпосередній участі адміністрації, психолога та шкільної бібліотеки.

У початковій школі стали традиційними такі свята, як спортивні змагання «Козацькі розваги», «Веселі старти», «Новорічний калейдоскоп ". Молодші школярі брали активну участь у конкурсах малюнків «Золота осінь», «Зима прийшла», «Весна іде – красу несе». Цікавими були виступи учнів до Дня вчителя і до 8 Березня . Учні та вчителі школи взяли активну участь у сільському Родинному фестивалі .

Добре працювали вчителі початкових класів Хлевнушко Н.С., Гавриленко Л.В., Бондаренко Т.Б. Це досвідчені вихователі, які приділяли велику увагу питанням культури поведінки, спілкування, зовнішньому вигляду та охорони життя учнів. Вони дбають про те, щоб класні приміщення були затишними, а мікроклімат у колективі – родинним.

Традиційно учні 1 – 11 класів беруть участь у акції «Створи добро», 9 травня вони взяли активну участь у акції «Доброго ранку, ветеран». Живий інтерес в учнів середніх класів викликають екскурсії, походи, відвідування театрів, музеїв. Цікаво провели спортивні змагання учні 5-7 класів – «Веселі старти».

Традиційними в школі стали вечір зустрічі з випускниками , День Святого Валентина, Свято Нового року , Свято української мови , Родинний фестиваль . Класні керівники докладають багато зусиль, щоб виховати справжніх громадян України, людей, спроможних увійти в нове життя, не пливти за течією, а йти обраним шляхом .

Пропаганда педагогічних знань серед батьків учнів мала в минулому році систематичний характер і здійснювалася на батьківських зборах та сприяла створенню атмосфери співпраці у навчально-виховному процесі.

Отже, згідно з річним планом роботи школи виховна робота проводилася за наступними напрямками: • правовий;

 • національно-патріотичний;

 • художньо-естетичний;

 • екологічний;

 • спортивно-оздоровчий

 • профорієнтаційний;

 • етнографічно – краєзнавчий;

 • учнівське самоврядування

З метою формування здорового способу життя проводилась роз’яснювальна робота про шкідливі звички (тютюнопаління, токсикоманія, наркоманія) із залученням фахівців. Проведені конкурси стінгазет «СНІД. Як захиститись», «Ми - за здоровий спосіб життя».

Протягом навчального року адміністрацією школи було організоване гаряче харчування дітей у шкільній їдальні, здійснювався контроль за організацією повноцінного збалансованого харчування учнів, контроль за роботою харчоблоку. Кухар школи складала меню відповідно до рецептури страв, вела контроль за місячним набором продуктів. Бракеражною комісією було перевірено правильність закладки продуктів, їх кулінарна обробка, вихід страв, велася документація за якістю продуктів, які поступають для приготування їжі.

Протягом навчального року учні школи відвідали цирк , планетарій, краєзнавчий музей, драматичний театр, театр опери і балету, ботанічний сад, кінотеатри, дельфінарій.

На літній період у школі було створено пришкільний табір . Для учнів, які відвідували табір , було організовано дворазове гаряче харчування.

У 2013-2014 навчальному році педагогічному колективу слід звернути посилену увагу на:

● підвищення результативності навчально-виховного процесу; • туристичну та краєзнавчу роботу ;

 • проведення екскурсій по рідному краю та в м. Київ ;

 • виконання планів виховної роботи класними керівниками ;

 • посилення роботи по боротьбі з курінням та поширенням наркоманії серед школярів.

У 2013-2014 навчальному році школа продовжить роботу над проблемою: “ Формування життєвих компетентностей особистості на основі розвитку творчих здібностей учнів на уроках та позакласній діяльності”. Педагогічний колектив буде працювати над вирішенням завдань:

 • виконання законів “Про освіту”, “Про мови”, Державних стандартів початкової освіти , Державних стандартів основної школи ;

 • впровадження нових педагогічних технологій ;

 • впровадження передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителів ;

 • удосконалення форм і методів проведення педагогічної ради ;

 • зміцнення і вдосконалення навчально-матеріальної бази;

 • підвищення ефективності внутрішкільного контролю ;

 • робота зі здібними та обдарованими учнями, створення системи роботи з ними ;

 • робота з учнями, які мають початковий рівень знань ;

 • удосконалення роботи по морально-етичному вихованню учнів ;

 • забезпечення виконання умов договору по охороні праці учасників навчально-виховного процесу.

Координаційний план роботи Ходосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2013-2014 н . р.


ВЕРЕСЕНЬ

ЖОВТЕНЬ

ЛИСТОПАД

ГРУДЕНЬ

СІЧЕНЬ

Педради
Педрада №2 11.10

1.Співпраця на уроках як умова самореалізації суб'єктів освітнього процесу( відвідуваня уроків , факультативів , гуртків ) .


Педрада №3 26.12

1.Підсумки навчально-виховної роботи учнів 1-11 класів .Наради при директору


02.09. Нарада при директору

1. Контроль за відвідуванням школи учнями.

2.Забезпечення учнів підручниками.

3.Порядок ведення шкільної документації.

4. Погодження календарних планів роботи та планів виховної роботи.

5. Організація чергування вчителів та учнів по навчальному закладі


09.09. Нарада при директору

1.Оформлення класних куточків.

2. Організація роботи факультативів та гуртків.

3. Організація роботи ГПД

4. Працевлаштування випускників 9 класу.
16.09. Нарада при директору

1. Про проходження медогляду учнями та встановлення груп здоров′я.

2. Проведення ранкової зарядки

3. Працевлаштування випускників 11 класу.


23.09 Нарада при директору

1.Підготовка школи до опалювального сезону.

2.Техніка безпеки у школі.

3. Оволодіння педпрацівниками ІКТ.

4. Про ведення учнівських щоденників та зошитів07.10 Нарада при директору

1. Підготовка і проведення інвентаризації шкільного майна.

2.Атестація педагогічних кадрів у 2013-2014 навчальному році.

3.Шкільні предметні олімпіади, їх роль у розвитку особистості учня14.10. Нарада при директору
1.Робота наглядової ради з складу батьків за відвідування учнями школи. 2. Захист прав дітей з малозабезпечених сімей.

3.Робота класних керівників, шкільного психолога та соціального педагога по профілактиці тютюнопаління та правопорушень.

4. Вивчення умов проживання дітей напівсиріт, дітей з багатодітних та неблагонадійних сімей.

21.10. Нарада при директору

1. Гурткова робота та її роль у попередженні правопорушень

2.Виконання правил внутрішнього розпорядку школи

3.Стан відвідування учнями школи.

4.Робота учнівського самоврядування.

5.Ведення зошитів учнями 1-4 класів.

04.11 Нарада при директору

1. Ведення щоденників учнями 3-11 класів.

2.Про стан дитячого читання

3.Підсумки І етапу (шкільного) Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін

4. Використання можливостей комп’ютеризації навчального процесу.
11.11. Нарада при директору
1. Виконання режиму роботи ГПД.

2.Санітарно-гігієнічний режим в школі.

3.Профілактика захворювання на гострі кишкові інфекції та харчові отруєння.

4. Підготовка до проведення педради25.11 Нарада при директору

1.Профілактика захворювання на грип .

2. Робота класних керівників по виконанню планів виховної роботи .

3.Проведення ранкової зарядки у школі.

4. Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі09.12 Нарада при директору

1.Стан роботи з атестації педагогічних кадрів.

2.Про роботу з обдарованими учнями.

3. Про організацію проведення новорічних свят і зимових канікул


16.12 Нарада при директору

1..Аналіз відвідування учнями школи

2.Адаптація учнів 1 класу до навчання.

3. Робота шкільної бібліотеки

4.Про організацію проведення новорічних свят і зимових канікул.

5. Про стан функціонування шкільного офіційного веб-сайту навчального закладу.

6. Про стан виконання Програми випровадження державного стандарту базової і повної середньої освіти.

23.12. Нарада при директору

1. Аналіз виконання річного плану роботи школи.

2. .Виконання навчальних програм та практичної частини програми.

3. Про стан організації індивідуальної форми навчання в І семестрі 2013/2014 н. р.

4. Про план роботи школи на зимові канікули.13.01. Нарада при директору

1. Підсумки районних предметних олімпіад.

2.Про хід курсової перепідготовки.

3.Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі 4. Проведення зарядки в початкових класах..28.01 Нарада при директору

1.Аналіз стану ведення шкільної документації (плани, класні журнали).

2.Робота шкільної бібліотеки по профорієнтаційному вихованню учнів.

3. Робота шкільної їдальні по організації харчування учнів.

4. Про проведення свята «День Святого Валентина»


Засідання методичної ради

1.Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік.

2.Ознайомлення членів методичної ради з Інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України.

3.Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

4.Визначення змісту, форми і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2013/2014н.р.

5.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.


1.Про підготовку учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, конкурсах учнівських творчих робіт.

2.Організація методичної роботи з молодими вчителями з питань організації навчально-виховного процесу

3.Про підготовку до предметних тижнів.

4.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

5.Атестація учителів у новому навчальному році.1.Організація взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку.

2.Участь учнів школи в районних олімпіадах

3.Підготовка до педагогічної ради

4.Стан виховної роботи в 9-му класі.

Групові консультації

20.09

Планування виховної роботи на І семестр.

15.11


Проведення конкурсу - огляду на кращий клас: стан т а естетика оформлення.

20.12


Групова консультація з класними керівниками та класоводами: “Проведення Новорічного свята у школі

17.01 Вчасність виставлення оцінок за письмові роботи з української мови.

Аудіювання, говоріння, читання вголос, читання мовчки,діалог , усний твір , усний переказ.


Методичні об'єднання

М\О


Гуманітарного циклу 25.09

Початкові класи 13.09

Природничо-математичного циклу 11.09

Класних керівників 10.09


М/О


Природничо-математичний 04.12

Класні керівники 10.12

Гуманітарного циклу 25.12

Початкові класи 13.12


Засідання ради школи

20.09

15.11


20.12Координаційний план роботи Ходосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2013—2014 н. р.
ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

Педради

Педрада №4. 14.02

1 Про підсумки роботи школи над реалізацією науково- методичної проблеми .

2. Робота із соціально незахищеними дітьми.
3. Виконання рішень педради №3

4. Вибір предмету для складання ДПА в 9 класі.


Педрада №5 16.04

1. Педагогічна доцільність та навчально-виховна ефективність використання ІКТ на уроках та в позакласній діяльності .
Педрада №6 27 .05

1.Про закінчення учнями 1-4 класів 2013-2014 н. р. і переведення до наступних класів.

2.Про нагородження учнів 2,3,4 класів Похвальним листом “За високі досягнення в навчанні”.

3.Підсумки атестації педагогічних працівників школи
Педрада №7

1.Про закінчення учнями 5-8, 10 класів 2013-2014 навчального року і переведення до наступних класів.

2.Про нагородження учнів 5-8, 10 класів Похвальним листом “За високі досягнення в навчанні”
Наради при директору


03.02 Нарада при директору

1.Аналіз роботи гуртків та факультативів.

2.Про проведення свята рідної мови у школі.

3.Про проведення тижня безпечного Інтернету

4. Стан виконання плану виховної роботи в школі.
10.02 Нарада при директору

1. Робота з молодими вчителями наставництво.

2. Організація підготовчих занять з майбутніми першокласниками.

3.Проведення свята “День Захисника Вітчизни”.

4. Проведення предметних днів, як однієї із форм методичної роботи

24.02. Нарада при директору

1.Спортивно-масова робота в школі в позаурочний час.

2.Підготовка до проведення ДПА, зовнішнього оцінювання.

3 Про підготовку і святкування 8 березня.


03.03. Нарада при директору

1. Про організацію та проведення Шевченківських днів у навчальному закладі.

2. Про проведення Тижня безпеки життєдіяльності та безпеки руху в навчальному закладі.

3. Про закінчення 2013/2014 н. р. та проведення ДПА в навчальному закладі17.03. Нарада при директору

1.Про роботу шкільної їдальні

2. Стан ведення класних журналів у випускних класах

3. Про підготовку та проведення Дня ЦО в школі

4. Про план роботи школи на березневі канікули


01.04. Нарада при директору

1. Про стан ведення щоденників учнів 5 – 11 класів.

2. Про роботу психологічної служби у школі.

3. Підсумки атестації педагогічних кадрів.

4. Про організацію вивчення інструкції про державну підсумкову атестацію.
07.04 Нарада при директору

1. Участь учнів школи у зовнішньому оцінюванні

2. Відвідування учнями школи

3. Про проведення загальношкільних батьківських зборів

4. Про роботу з дітьми сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування.

21.04. Нарада при директору

1.Виконання правил техніки безпеки в школі.

2.Проведення свята День Перемоги.

3.Про стан методичної роботи у школі.

05.05. Нарада при директору

1. Робота учнівського самоврядування

2. Про участь у сільському заході «Родинний фестиваль»

3. Організація літнього оздоровлення учнів

4. Проведення свята «Останній дзвоник»

26.05. Нарада при директору

1.Підсумки курсової перепідготовки вчителів.

2.Виконання практичної частини програми.

3.Аналіз навчально-виховної роботи за навчальний рік.

4.Робота гуртків, факультативів, курсів за вибором

2.Система роботи учителів із журналами та особовими справами, випускними документами учнів.
20.06. Наради при директору

1.Система роботи учителів із журналами та особовими справами, випускними документами учнів
Засідання метод. ради

1.Про роботу школи над проблемою: «Формування життєвих компетентностей особистості на основі розвитку творчих здібностей учнів на уроках та в позакласній діяльності»

2.Творчі звіти вчителів, які атестуються.

3.Про участь учителів школи у районній виставці «Освіта району на шляху оновлення 2014 року .

4.Організація повторення навчального матеріалу та підготовка учнів до державної підсумкової атестації .1.Затвердження та обговорення документації для здійснення державної підсумкової атестації.


2.Творчий звіт учителів, що атестуються.
3.Підсумки курсової

підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.1.Аналіз роботи педколективу над проблемним питанням школи.

2.Аналіз роботи методичного кабінету в поточному навчальному році.Групові консультації

21.02

Виконання планів виховної роботи класоводами та класними керівниками .
21.03

Система профілактики правопорушень учнів.18.04

Система роботи вчителів по підготовці до державної підсумкової атестації16.05

Вимоги до оформлення атестаційної документації.


Проблемні семінари

М/О


Засідання методичних підструктур.

Школа молодого вчителя.М/О


Засідання методичних підструктур


Засідання ради школи

14.02
18.04

16.05


наступна сторінка >>