Річний план роботи Староводолазької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Річний план роботи педагогічного колективу 8 2215.63kb.
Річний план роботи Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 6 1182.93kb.
Річний план роботи Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 7 1870.23kb.
План роботи методичної ради школи 2 384.86kb.
Річний план роботи ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 3 788.82kb.
Річний план роботи ходосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 3 709.06kb.
Наказ №266 Про підсумки II (районного) етапу конкурсу на кращий малюнок... 1 31.92kb.
Річний план роботи Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 6 1240.5kb.
Зош І – ІІІ ступенів Cл Усім доброго дня. Сл 2 1 57.91kb.
План роботи великопроходівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 12 2806.35kb.
І. Опис виховної системи роботи школи 1 237.36kb.
+38 03542 2-23-78 Підгаєцька районна державна адміністрація 1 43.46kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Річний план роботи Староводолазької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - сторінка №1/19


рисунок1


СТАРОВОДОЛАЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

від 01.06.2013 р протокол № 7

Голова педагогічної ради

І.В.Нестеренко

РІЧНИЙ ПЛАН

роботи

Староводолазької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Нововодолазької районної ради

на 2013-2014 навчальний рік


Затверджено

на засіданні ради школи

від 01.06. 2013 р

протокол № 6

Голова ради школи

________ Прасова М.В.


с. Стара Водолага

з/п

ЗМІСТ


Сторінки

1

ВСТУПІ Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік

5 - 46

2

РОЗДІЛ І.

Розподіл обов’язків47-54

3

РОЗДІЛ ІІ.

Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі

55-69
2.1.Створення умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти. Виконання ст. 53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» (охоплення навчанням двомовність)...
  1. Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання і виховання учнів


  1. Організація роботи по підготовці дітей п’ятирічного віку до школи.


  1. Виконання ст.10 Конституції України Закону України «Про мови», програми розвитку та функціонування української мови в м. Харкові на 2006/2012 рр


  1. Організаційно-дорадча діяльність навчального закладу: ..

 • педагогічні ради;

 • наради при директору;

 • наради з обслуговуючим персоналом

 • план засідань ради закладу
3

РОЗДІЛ ІІІ.

Виховна, позакласна та позашкільна робота70-92
3.1. Основні завдання виховної роботи  1. Основні форми виховної роботи  1. Захист Вітчизни, військово-патріотичне виховання


  1. Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності  1. Формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД  1. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота  1. Проофрієнтаційна робота робота  1. План ради профілактики  1. Організація спільної діяльності сім’ї та школи  1. Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування  1. Робота з батьківською громадськістю

4

РОЗДІЛ IV.

Організація науково-методичної роботи. Робота по підвищенню професійної майстерності педагогічних працівників. Робота з обдарованими дітьми93-104
  1. . Організаційна робота: • атестація педагогічних працівників; • курсова перепідготовка педагогічних працівників; • план засідань методичної ради; • план методичної роботи;4.2. Організація роботи по реалізації методичної теми4.3. Організація роботи з обдарованими дітьми 1. – заходи щодо реалізації роботи з обдарованими дітьми • предметні тижні
5

РОЗДІЛ V.

Контрольно-аналітична діяльність закладу. Моніторингові дослідження. Річна циклограма діяльності адміністрації закладу. Перспективний план перевірки стану викладання предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану105-113

6

РОЗДІЛ VІ.

6.1. Охорона здоров’я та життя дітей114-120
6.2. Охорона праці6.3. Цивільний захист
7

РОЗДІЛ VІІ.

7.1. Організація харчування та медичного обслуговування учнів121-123
7.2. Оздоровлення. Соціальний захист
8

РОЗДІЛ VІІІ.

Матеріально-технічне забезпечення. План розвитку навчально-матеріальної бази. Фінансово-господарська діяльність124-126

9

РОЗДІЛ ІХ.

Інформатизація та комп’ютеризація закладу127

10

РОЗДІЛ Х.

Спільна робота закладу, сім’ї та громадськості з формування особистості дитини128-129

11

РОЗДІЛ ХІ.

Організація роботи шкільної бібліотеки130-133

12

ДОДАТКИ

134-229
 1. -6 Плани методичних об’єднань, семінарів.

134-142
7 Заходи організованого закінчення навчального року, проведення ДПА..

143-145
8 План роботи громадського інспектора з охорони дитинства

146-147
 1. Циклограма діяльності навчального закладу.

148-195
 1. Заходи щодо покращення результатів навчальних досягнень учнів

196-197
 1. Заходи організованого початку навчального року

198-199
12 Циклограма наказів

200-204
13 Каталог навчальних програм

205-229


ВСТУП

Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік.

Перелік нормативних документів, на виконання яких була спрямована робота закладу

У 2012/2013 навчальному році колективом Староводолазької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту ", "Про засади державної мовної ","Про охорону праці ", Національної доктрини розвитку освіти, виконання Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, державних, регіональних та районних програм у галузі освіти; оптимізації мережі закладів, створення умов для їх функціонування; забезпечення комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного і управлінського процесів; створення безпечних та комфортних умов для навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей.Аналіз шкільної мережі.

З 1 вересня 2012 року в навчальному закладі розпочато навчально-виховний процес для 90 учнів. Кількість дітей шкільного віку порівняно з минулим навчальним роком збільшилась на учня. До 1-го класу прийнято 7 учнів. У порівнянні з минулим роком прийом до 1-го класу збільшився на 2 учня

У школі навчалося 90 учнів

Школа І ступеня – 4 класи:

Школа ІІ ступеня – 5 класів:

Школа ІІІ ступеня – 2 класи
Клас

2010/2011 н.р.

2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.

1

8

5

7

2

5

7

6

3

8+(1 індив.)

5

7

4

7

10

6

5

6

5

7

6

4

5

7

7

8

4

5

8

6

8

9

9

12

7

15

10

12

10

10

11

6

13

11

Всього

83

79

90


Аналіз мережі школи протягом трьох років свідчить про значне збільшення кількості учнів по школі, за рахунок дітей з с. Одринка та с. Федорівка.

Всі класи в школі з українською мовою навчання

На виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 646 , з метою забезпечення здобуття учнями школи повної загальної середньої освіти, разом з сільською радою проведено облік дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону. З боку адміністрації школи ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. В навчальному закладі заведено загальношкільний журнал обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах.

Щоденно перевіряється та обліковується стан відвідування учнями школи. Питання про відвідування учнями школи щотижня розглядається на загальношкільній лінійці, а також на класних батьківських зборах. Зв’язок з батьками постійно підтримується через учнівські щоденники, індивідуальні бесіди та під час проведення класних батьківських зборів. Підсумки відвідування аналізуються адміністрацією школи, класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при директорові, педрадах. Вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.

Таким чином, робота з удосконалення системи контролю за відвідуванням занять школярами у 2013 / 2014 навчальному році буде продовжуватись, бо це один із важливих чинників підвищення якості знань учнів.

Як результат якісно проведеної роботи педагогічним колективом з даного питання, учнів, які б систематично не відвідували школу, немає. Відвідування школи учнями знаходиться під постійним контролем адміністрації школи та вчителів. Ведеться журнал щоденного обліку відвідування учнями школи, пропуски занять фіксуються в класних журналах. Причини відсутності учнів у школі підтверджуються довідками. Адміністрації школи у 2013/2014 навчальному році потрібно тримати під контролем роботу класних керівників з цього питання, спрямувати роботу класних керівників на проведення індивідуальної роботи з батьками та налагодити постійний зв’язок з комісією у справах неповнолітніх, громадськістюПід постійним контролем адміністрації школи знаходиться питання щодо продовження здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-го класу і працевлаштування випускників 11-го класу. З 10 випускників 11 класу 2013 року – 3 учні продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, 2 випускники 11 класу продовжують навчання у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 5 – ПТУ. Дев'ятий клас закінчили 15 учнів і вони продовжили навчання в 10 класі.

Працевлаштування 11 клас

Рік

Кількість випускників 11 класу

Продовжують навчання

2010

12

10

2011

6

6

2012

12

10

2013

10

10


Працевлаштування 9 клас

Рік

К-сть випускників 9 кл.

Продовжують навчання

Всього навчаються

10 кл.

Вечірня школа

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівня акр.

2010

3

3

2

-

1

-

2011

12

12

6

-

3

3

2012

8

8

9

-

-

-

2013

15

15

15

-

-

-

Основними заходами зі збереження контингенту учнів в 2012/2013 навчальному році були: • організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

 • контроль відвідування учнями навчальних занять;

 • організація роботи «Школи майбутнього першокласника»;

 • «День відкритих дверей».

 1. Аналіз роботи закладу щодо виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту».

Виконуючи ст.10 Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики», в школі було проведено відповідну роботу з даного питання:

 • складено папку з номенклатурою справ;

 • систематизовано наявні матеріали з даного питання;

 • сплановано відповідний розділ до річного плану на наступний

2012/2013 н.р. ;

 • внесено на розгляд питання до планів роботи ШМО;

 • розглянуто на засіданні педагогічної ради дані питання.

Протягом року працював семінар по вивченню педагогами української мови, семінар по проблемі школи, проводились наради при директорові та заступнику директора, діяли ШМО, вивчався стан викладання української мови в 5- 11 класах протягом року та видано відповідний наказ.

Ділова документація в навчальному закладі велася державною мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учені закладу брали участь у конкурсах ораторського мистецтва, ім.. Петра Яцика, олімпіадах з української мови та літератури. У березні проведений тиждень української мови та літератури, присвячений Т.Г.Шевченку. У День відкритих дверей проведено свято «Український ярмарок»В 2021/2013 навчальному році школа працювала в одну зміну. У школі 11 кабінетів, кімната для заняття фізичною культурою, кабінет директора, учительська, бібліотека художньої літератури та підручників, кімната для прийому їжі. Усі кабінети відповідають нормативним вимогам.

 1. Аналіз кадрового забезпечення

На початок 2012/2013 навчального року школа була забезпечена педагогічними кадрами. У закладі працювало:

 • вчителів – 18;

 • обслуговуючий персонал – 6

Якісний склад педагогічного колективу Староводолазької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на кінець навчального року становив:

Педагогічне звання, кваліфікаційна категорія

Кількість

%

Вища категорія

1

5,6

І категорія

9

50

ІІ категорія

4

22,2

Спеціаліст

4

22,2

Усього

18
Якісний склад педагогічних працівників школи по категоріях

Кількісний склад педагогічних працівників школи за віком

Кількісний склад педагогічних працівників школи за педагогічним стажем роботи


Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років. Рівень педагогічної майстерності вчителів в порівнянні з минулим навчальним роком збільшився. Вчителі, які атестувалися в 2012/2013 н. р., пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Староводолазька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно довідки № про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи.

Керування школою здійснює Нестеренко Ірина Василівна – директор школи, вчитель вищої категорії. Педагогічний стаж – 29 років, на посаді директора – 3 роки.

До складу адміністрації входить:


 • Федоренко Тетяна Олександрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи 15 років, вчитель ІІ категорії, на посаді –3роки.

У навчальному закладі проводиться робота щодо створення кадрового резерву. До кадрового резерву Староводолазької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів входять:
з/п

Посада, на яку

формується резерв

Резерв

ПІБ

Посада, яку обіймає

1.

Директор

Федоренко Т.О.

ЗДНВР

2.

Заступник директора з навчально - виховної роботи.

Прасова М.В.

Вчитель української мови та літератури


Ділова документація з кадрових питань ведеться згідно з нормативними вимогами. У наявності Правила внутрішнього трудового розпорядку. Педагогічне навантаження розподілено оптимально. Середнє тижневе навантаження по школі 18 годин. Встановлено методичні дні для самоосвіти педпрацівників.

У школі є книга особового складу педпрацівників, накази про розподіл навантаження, штатний розпис. Наявний план перспективної потреби в кадрах. Атестація вчителів здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами). Є перспективний план атестації педпрацівників до 2016 року. Забезпечена безперервна освіта вчителів шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації. У школі є перспективний графік проходження курсів до 2016 року.


 1. наступна сторінка >>