Рішення № /06-12 р с. Киселів Про затвердження правил благоустрою с. Киселів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Картка знати: технологію приготування киселів; вимоги до якості киселів... 1 215.7kb.
Презентація Книги… «До своїх Киселів повертаюся знов…» 1 51.9kb.
Рішення №59/11-11 листопада 2011 р. Про заходи щодо покращення роботи... 1 55.48kb.
Про затвердження Правил благоустрою території міста 3 771.11kb.
Рішення про затвердження Правил благоустрою території міста Одеси... 6 1190.24kb.
Рішення Одеської міської ради від 23. 12. 2011р. Про затвердження... 5 1284.97kb.
Рішення міської ради від 19. 05. 2011 року №6/8/20 «Про затвердження... 1 130.48kb.
Рішення Краслянської сільської ради «Про затвердження правил благоустрою... 1 44.04kb.
Рішення Берегівської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою... 2 691.11kb.
Рішення XXVIІ сесія VІ скликання від 05 квітня 2012 року № Про внесення... 1 351.2kb.
Рішення на Інтернет-порталі "Миколаївська міська рада" та організувати... 4 918.53kb.
Презентація Книги… «До своїх Киселів повертаюся знов…» 1 51.9kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення № /06-12 р с. Киселів Про затвердження правил благоустрою с. Киселів - сторінка №1/3
проект

  1. УКРАЇНА

  2. Киселівська сільська рада


Кіцманського району Чернівецької області

ХІУ сесія УІ скликання


РІШЕННЯ № ____/06-12
«__»_____________р

с.Киселів

Про затвердження правил

благоустрою с.Киселів

Сільська рада вирішила :
1. Затвердити Правилаблагустрою с.Киселів на 2012-2015 рр.

Сільський голова О.Дідик

проект

Затверджені рішенням № ____від «___» лютого 2012 р.
ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЮ НА ТЕРИТОРІЇ

КИСЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Правила благоустрою на території Киселівської сільської ради (далі - Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою с.Киселів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.
У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території села Киселів з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах с.Киселів
утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території села

Киселів, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;


вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, місця паркування автомобілів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;
заходи з благоустрою села Киселів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації впорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;
червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;
автостоянка - спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;
будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;
користувач земельної ділянки - юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;
тимчасова споруда - це споруда функціонального (в тому числі для здійснення підприємницької діяльності), декоративно-технологічного призначення, в тому числі мала архітектурна форма, яка виготовляється з полегшених збірних конструкцій та встановлюється без улаштування заглибленого фундаменту тощо;
центральні райони на території Киселівської сільської ради - центральне ядр села Киселів та прилегла зона, що складають центральну частину села Киселів
1.1. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері
1.1.1. Ці Правила регулюють права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою с.Киселів, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в с.Киселів
1.1.2. Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.
1.1.3. Правила містять загальнообов'язкові на території с.Киселів норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
1.2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил
1.2.1. Правила затверджені Киселівською сільською радою в межах наданих їй повноважень з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та є обов'язковими для виконання всіма розміщеними на території на території Киселівської сільської ради органами державної влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території Киселівської сільської ради.
1.3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил
1.3.1. Громадяни, громадські організації мають право брати участь у виконанні Правил шляхом реалізації своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством, та контролі за їх виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.
1.3.2. Співробітництво громадських об'єднань, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою с.Киселів полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушенням існуючого благоустрою с.Киселів, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою с.Киселів, організації надання з боку державних та міжнародних організацій та фондів технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок порушень існуючого благоустрою території с.Киселів
1.4. Порядок внесення змін до Правил
1.4.1. Внесення змін до цих Правил здійснюється рішеннями Киселівської сільської ради.
1.5. Виконання цих Правил здійснюється шляхом прийняття відповідних розпоряджень виконавчого комітету Киселівської сільської ради.

2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ


2.1. Комплексний благоустрій території с.Киселів
2.1.1. Комплексним благоустроєм с.Киселів вважається проведення на визначеній території с.Киселів (, вулиця, провулок тощо) робіт з улаштування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, розміщення тимчасових споруд та малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення комфортності мешкання жителів та гостей на території Киселівської сільської ради.
2.1.2. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів комплексного благоустрою здійснюються на комплексних транспортних схем та схем організації дорожнього руху, детальних планів територій та проектів забудови території житлових мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей на території Киселівської сільської ради, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту відповідно до чинного законодавства.
2.1.3. Роботи з комплексного благоустрою с.Киселів, які проводяться над або під інженерними мережами та технічними засобами телекомунікацій, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.
Опори повітряних мереж енергопостачання, вуличного освітлення, провідного радіомовлення під час проведення ремонту заміняються на естетичні та сучасні конструкції з металу, що має захист від корозії.
2.1.4. Проектна документація на виконання робіт з благоустрою с.Киселів, прокладання телекомутаційних мереж, підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту та територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил, договору на право земельного сервітуту, погоджується та затверджується замовником в установленому порядку.
План благоустрою та озеленення земельної ділянки у с.Киселів виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, тимчасові споруди та малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні.
2.1.5. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.
Роботи щодо комплексного благоустрою об'єктів вважаються завершеними тільки після закриття дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт.

2.2. До об'єктів благоустрою с.Киселів належать:


2.2.1. Території загального користування:
а) парки, рекреаційні зони, сади та сквери;
б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;
в) вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
ґ) пляжі, зони відпочинку біля води;
д) кладовища;
е) інші території загального користування.
2.2.2. Прибудинкові території.
2.2.3. Території будівель та споруд інженерного захисту територій.
2.2.4. Охоронні зони інженерних мереж, технічні засоби телекомунікацій.
2.2.5. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

2.3. Елементами благоустрою є:


2.3.1. Покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів.
2.3.2. Зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях.
2.3.3. Будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів.
2.3.4. Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами.
2.3.5. Технічні засоби регулювання дорожнього руху.
2.3.6. Будівлі і споруди системи інженерного захисту територій.
2.3.7. Комплекси та об'єкти монументального мистецтва.
2.3.8. Обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків.
2.3.9. Малі архітектурні форми.
2.3.10. Громадські та пересувні вбиральні.
2.3.11. Бюветні комплекси водопостачання.
2.3.12. Телекомунікаційні мережі, телемережі та телекомунікації (електрозв'язок), антени рухомого (мобільного) зв'язку та супутникового зв'язку.
2.3.13. Інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.
2.4. Утримання територій об'єктів благоустрою
2.4.1. Благоустрій об'єктів здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

3. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК


3.1. Загальні вимоги
3.1.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність, користування.
3.1.2. Проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бортового каменю проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, а в інших випадках на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією).
3.1.3. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.
Відповідальність за незабезпечення благоустрою, у тому числі при виконанні робіт самовільно, покладається на власника об'єкта благоустрою (балансоутримувача) та виконавця робіт.
3.1.4. Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.
3.1.5. Утримання та благоустрій земель запасу с.Киселів забезпечує виконавчий комітет

Киселівської сільської ради.


3.1.6. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником.
3.1.7. Власник присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки - по фасадній частині садиби до бордюрного каменю проїжджої частини.
3.1.8. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться виконавчим органом Киселів ської сільської ради .
3.2. Відповідальні особи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, юридичні та фізичні особи, що використовують будинки і споруди та приміщення в них на законних підставах, зобов'язані:
3.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.
3.2.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини).
3.2.3. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.
3.2.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.
3.2.5. Проводити згідно з планами, затвердженими виконкомом Киселівської сільської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).
3.2.6. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані.
3.2.7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.
3.2.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт у Киселівській сільській раді.
3.2.9. Впроваджувати системи технічних оглядів територій, будівель і споруд та інформувати виконавчий орган Киселівської сільської ради .
3.2.10. Проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо).
Проводити миття фасадів і дахів, виконаних із скла, вікон та вітражів не менше одного разу у квартал, окрім періоду, коли температура повітря становить 0° C та нижче.
3.2.11. Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації.
3.2.12. Захищати зелені насадження на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, шляхом встановлення бордюрного каменю.
3.2.13. Розміщувати та утримувати в належному санітарному та технічному стані дитячі майданчики.
3.2.14. Розміщувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, урни для сміття згідно з встановленими нормативами.
3.2.15. Здійснювати своєчасний ремонт вхідних груп.
3.2.16. Облаштовувати художнім освітленням фасади, споруди та будівлі.
3.2.17. Облаштовувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, паркувальні місця згідно з вимогами чинного законодавства.
3.3. Власники (балансоутримувачі) зобов'язані здійснити благоустрій об'єктів та елементів благоустрою згідно з паспортом благоустрою, який розробляється на підставі пропозицій та вимог Киселівської сільської ради.
Посадові особи Киселівської сільської ради, відповідно до чинного законодавства, вносять припис власникам (балансоутримувачам) щодо приведення їх об'єктів та елементів благоустрою у відповідний стан.

4. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ


4.1. Загальні вимоги
4.1.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій являє собою комплекс взаємопов'язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання, технічних засобів телекомунікацій.
4.1.2. Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції будівель, споруд інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за відповідними приписами контролюючих органів.
4.1.3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи (далі - балансоутримувачі) згідно із законодавством України.

5. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ


5.1. Загальні вимоги
5.1.1. Утримання житлових будинків та прибудинкових територій регламентується Правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 N 76, та іншими чинними нормативно-правовими актами у цій сфері.
5.2. Обов'язки власників (балансоутримувачів), орендарів житлових будинків та прибудинкових територій:
5.2.1. Організувати технічне обслуговування житлових будинків, їх обладнання та прибудинкових територій.

5.2.2. Постійно утримувати в належному стані оздоблення фасадів житлових будинків, вуличних та будинкових покажчиків встановленого зразка, прапоротримачів, вхідних груп та іншого обладнання на прибудинкових територіях, антен ефірного телебачення.

5.2.3. Перепланування квартир та приміщень житлових будівель може проводитись тільки після погодження у відповідних органах та Киселівській сільській раді та відповідно до чинного законодавства.
5.2.4. Здійснювати заходи щодо безпечного утримання житлових будинків, які виведені з експлуатації, відселених, аварійних та довгобудів на прибудинкових територіях (надійне закриття входів, вікон, приямків та інших отворів, огородження будівель і споруд, попереджувальні написи тощо).
5.2.5. Надавати право операторам кабельного телебачення та інтернету на підключення будинку до телемереж за погодженням з Киселівською сільською радою .
6. ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ І БУДІВЕЛЬ
6.1. Загальні положення
6.1.1. Утримання засобів та обладнання зовнішнього вуличного освітлення балансоутримувачами реалізується відповідно до Державних будівельних норм України (ДБН В.2.5-28-2006) "Природне і штучне освітлення", галузевих комунальних норм України "Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення" (ГКН 02.08-008-2002), наказу Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 N 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій".

7. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ


7.1 Збирання і вивезення відходів, очистка території Киселівської сільської ради регулюються Законом України "Про відходи", Санітарними правилами утримання територій населених місць (СанПиН 42-128-4690-88, Правилами надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів (затверджені наказом Держбуду України N 54 від 21.03.2000).

7.2. Права та обов'язки суб'єктів у сфері поводження з відходами


7.2.1. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства у сфері поводження з відходами мають право на:
- безпечні для їх життя та здоров'я умови при здійсненні операцій щодо поводження з відходами;
- одержання в установленому порядку повної та достовірної інформації про безпеку об'єктів поводження з відходами як тих, що експлуатуються, так і тих, будівництво яких планується;
- відвідування в установленому порядку спеціально відведених місць чи об'єктів поводження з відходами;
- участь в обговоренні питань, пов'язаних із розміщенням, проектуванням, спорудженням та експлуатацією об'єктів поводження з відходами;
- екологічне страхування відповідно до законодавства України;
- відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок порушення законодавства про відходи.
7.2.2. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов'язані:
- дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами;
- вносити в установленому порядку плату за користування послугами підприємств, установ та організацій, що займаються збиранням, зберіганням, перевезенням, знешкодженням, видаленням і захороненням відходів;
- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

7.3. Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів


7.3.1. Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів як вторинної сировини здійснюється шляхом прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, сміттєзбірників (урн, контейнерів відповідної ємності) для накопичення сміття і твердих побутових відходів та своєчасного вивезення їх вмісту.
7.3.2. Підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі садиб) зобов'язані укладати договори на вивезення сміття та вторинних матеріалів з житлоексплуатуючими організаціями чи спеціалізованими підприємствами-перевізниками, які мають договірні відносини зі спеціалізованими підприємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів.
7.3.3. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться цими ж підприємствами на спеціально влаштованих для цього майданчиках, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується в установленому порядку.
7.3.4. Контейнери для збирання сміття та відходів як вторинної сировини повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібними огорожами та закриватись щільно кришками. Переповнення контейнерів та місць накопичення відходів не допускається.
7.3.5. Якщо на прибудинкову територію немає в'їздів для сміттєвозів внаслідок ремонту тощо, контейнери необхідно тимчасово встановити, а переносні контейнери слід вивозити до місць завантаження одночасно з прибуттям сміттєвозів та після звільнення негайно прибирати їх до місць зберігання.
7.3.6. Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць, міжквартальних проїздів та в арках будинків.
7.3.7. Великогабаритні відходи: старі меблі, побутова техніка, металобрухт тощо повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках, бункеронакопичувачах та у великогабаритних контейнерах і вивозитися спеціальними сміттєвозами або звичайним вантажним транспортом по мірі накопичення, але не рідше одного разу на тиждень. Залишки будівельних відходів від поточного ремонту квартир вивозять квартиронаймачі у встановленому порядку за власні кошти.
7.3.8. Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території с.Киселів і в сміттєзбірниках забороняється.
7.3.9. На територіях кожного домоволодіння, підприємства, установи, організації, парках, скверах, зонах відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, біля торговельних об'єктів, тимчасових споруд, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття.
7.3.10. Вигул домашніх тварин повинен проводитися у відповідності з правилами, затвердженими Киселівською сільською радою.
7.3.11. Дозволяється висипку цегли , штукатурки та тому подібне, на ґрунтові дороги з подальшим вирівнюванням з метою ущільнення доріг.

7.4. Прибирання території с.Киселів


7.4.1. Роботи з прибирання території с.Киселів проводяться у відповідності до цих Правил, інших нормативно-правових актів.
7.4.2. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначаються виконавчим комітетом Киселівської сільської ради з урахуванням правовстановлюючих документів на землю та прилеглих територій зі складанням погоджених з ними схем прибирання.
Прибирання місць масового перебування людей виконується протягом всього робочого дня.
Прибирання територій кладовищ проводиться із залученням громадськості, підприємств, установ, організацій на умовах договору та відповідно до встановленого порядку.
7.4.3. Роботи з прибирання території дитячих, спортивних, господарських майданчиків, дворів, доріг, тротуарів, внутріквартальних проїздів, здійснюються спеціалізованою малогабаритною (самохідною або ручною) прибиральною технікою.

7.4.4. Після кронування або зняття дерев на вулицях, вивіз гілля та деревини проводиться протягом робочого дня, з вулиць другорядного значення та прибудинкових територій протягом двох діб.


Повалені дерева повинні бути видалені власником (користувачем, балансоутримувачем) негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від повітряних електромереж, які знаходяться під напругою, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій - протягом доби з часу виявлення.
7.4.5. Вивезення сколу асфальту при проведенні ремонтних робіт на проїзній частині вулиць та прибудинкових територіях проводиться виконувачем робіт:

7.5. Особливості прибирання територій у зимовий період


7.5.1. Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами.
Власники садиб малоповерхової забудови здійснюють очищення від снігу тротуару (в разі наявності) вздовж огорожі на проїжджу частину під механізоване прибирання.
Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїзну частину вулиці після завершення робіт по її механізованому прибиранню.
Не допускається розкидання соляних сумішей на території зелених насаджень під час прибирання вулиць, внутріквартальних проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок.

7.6. Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) та сипучих матеріалів, щебеню.


7.6.1. Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) здійснюється при обов'язковому оформленні талона - перепустки для автотранспорту, отриманні дозволу на право вивезення відходів.
Перевезення сипучих матеріалів, щебеню здійснюється при обов'язковому тентуванні автомобіля.

7.7. Обов'язки власників малоповерхових будівель та тимчасових споруд


7.7.1. Утримувати в належному стані території, прилеглі до будівлі.
7.7.2. Регулярно здійснювати вивіз сміття (побутового, будівельного тощо) та вторинних матеріалів шляхом укладання договорів на вивезення з житлоексплуатуючими організаціями або з спеціалізованими підприємствами-перевізниками, які мають договірні відносини зі спеціалізованими підприємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів, чи власноруч.

8. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ДОРІГ ТА СПОРУД НА НИХ


8.1. Ремонт і утримання доріг та споруд на них повинні виконуватися відповідно до вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198, а також до Технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання сільських вулиць і доріг (КТМ 204 України 010-94), що затверджені наказом голови Української державної корпорації "Укравтодор" N 190 від 26.09.97, Технічних правил ремонту і утримання сільських вулиць і доріг, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу.

8.2. Порядок прибирання доріг та споруд на них


8.2.1. Основною операцією під час літнього утримання є підмітання з подальшим вивозом сміття.

8.3. Зимове утримання доріг та споруд на них


8.3.1. Зимове утримання включає в себе виконання робіт, що поділяються на три групи: снігоочищення, видалення снігу та скол криги, ліквідація ожеледі та боротьба зі слизькістю.

8.4. Технічні засоби регулювання дорожнього руху


8.4.1. Знаки дорожні, загальні технічні умови: правила застосування та розміщення повинні відповідати вимогам ДСТУ 4100-2002; світлофори дорожні, загальні технічні вимоги; правила застосування та вимоги безпеки повинні відповідати ДСТУ 4092-2002; пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах повинен відповідати ДСТУ 4123-2006 та вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 "Про Правила дорожнього руху".
8.4.2. Технічні засоби регулювання дорожнього руху, що не внесені до загальносільскої дислокації, підлягають демонтажу комунальним підприємством Киселівської сільської ради із подальшим їх збереженням на підприємстві до прийняття остаточного рішення щодо власності відповідно до чинного законодавства України.


наступна сторінка >>