Рішення № 2012 р сесія міської ради 6 скликання Про Міську програму сприяння - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення № Від " " 2011 р сесії міської ради скликання 1 138.53kb.
Рішення острозької міської ради ( шосте скликання ) 26 квітня 2013... 1 92.44kb.
Рішення №349 Від "24" листопада 2011 р. 16 сесії міської ради 6 скликання 1 152.14kb.
Рішення шоста сесія шостого скликання від 28. 07. 11 №141 Про міську... 1 155.94kb.
Рішення ХVІІІ сесії Харківської міської ради XXIV скликання «Про... 1 23.27kb.
Рішення №934 29 листопада 2012 р. 33 сесія міської ради 6 скликання 1 76.36kb.
Рішення №667 26 квітня 2012 р. 22 сесія міської ради 6 скликання 1 57.7kb.
Рішення №1036 «24» січня 2013 р. 35 сесія міської ради 6 скликання... 1 291.13kb.
Рішення №1128 " 04 " квітня 2013р. 37 сесія міської ради 6 скликання 1 9.57kb.
Рішення №25 Від "7 " грудня 2010 р. 2 сесії міської ради 6 скликання 1 125.57kb.
Рішення № вересня 2012 року 21 сесія 6 скликання Про внесення змін... 1 10.54kb.
Рішення № Від " " 2011 р сесії міської ради скликання 1 138.53kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення № 2012 р сесія міської ради 6 скликання Про Міську програму сприяння - сторінка №1/1УКРАЇНА

Хмільницька міська рада Проект

Вінницької області

РІШЕННЯ №

«____»________ 2012 р. ____ сесія міської

ради 6 скликання
Про Міську програму сприяння

розвитку місцевого самоврядування

та партнерських відносин

у м.Хмільнику на 2013-2015 роки


З метою забезпечення розвитку місцевого самоврядування у м.Хмільнику, налагодження поінформованості територіальної громади міста про роботу міської ради, виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів, створення належних умов для роботи органу місцевого самоврядування та надання різновекторних послуг населенню міста, підвищення позитивного іміджу міста і його представницьких органів, активізацію діяльності депутатського корпусу міської ради, органів самоорганізації населення та громадськості міста, враховуючи членство територіальної громади міста в Асоціації міст України і громад, Асоціації «Енергоефективні міста України», Вінницькій обласній асоціації органів місцевого самоврядування, діючі угоди між містом Хмільником та польськими містами – гмінами Бусько – Здруй та Щавниця, містом Бердянськ (Запорізька область), відповідно до Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм, затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 05.07.2012р., керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Міську програму сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2013 – 2015 роки /додається/.
 2. Головними розпорядниками коштів з виконання заходів Програми визначити:

2.1. по п.п. 1.1,1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 - виконавчий комітет Хмільницької міської ради;


2.2. по п.п. 2.1, 2.5, 4.1, 4.2 - управління праці та соціального захисту населення міської ради;

2.3. по п.п. 2.1, 2.5, 4.1, 4.2 - фінансове управління міської ради.


 1. Відповідальним виконавцем Програми визначити виконавчий комітет Хмільницької міської ради.

 2. Встановити, що відповідальний виконавець, визначений в п.3 цього рішення, звітує про поточне виконання Програми щороку до 1 березня та остаточне виконання Програми після закінчення встановленого строку її виконання.

 3. Вважати таким, що втратило чинність з 1 січня 2013 року рішення 16 сесії міської ради 6 скликання від 24.11.2011 року №354 «Про Програму висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб місцевого самоврядування на 2012-2015 роки».


 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, економічного розвитку та підприємництва (голова - К.В.Коломієць), регламенту, гласності, депутатської діяльності та етики (голова - А.П.Щербина) та духовного відродження, освіти, культури, молодіжної політики і спорту (голова - М.П.Островська)

Міський голова В.П.Грушко

Д о д а т о к

до рішення №_____ ____ сесії

міської ради 6 скликання

від ____________2012 р.


Міська програма

сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2013 – 2015 роки
1. Загальна характеристика Міської програми сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Хмільнику на 2013 – 2015 роки (далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми:

Відділ організаційно-масової роботи міської ради

2.

Розробник програми

Відділ організаційно-масової роботи міської ради

3.

Співрозробники Програми

Сектор з питань внутрішньої політики міської ради

Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради4.

Відповідальний виконавець Програми

Перший заступник міського голови, секретар міської ради

5.

Співвиконавці

Сектор з питань внутрішньої політики міської ради

Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради

Структурні підрозділи міської ради


6.

Терміни виконання Програми

2013-2015 р.р.

7.

Етапи виконання Програми

-

8.

Обсяги фінансування Програми всього, тис. грн.

12749,5

9.

З них фінансування за рахунок коштів міського бюджету, тис.грн.

12714,0

10.

Основні джерела фінансування Програми

Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством
 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Розвиток громадянського суспільства – одна з найважливіших умов становлення України як демократичної, правової і соціальної держави.

Цей процес передбачає налагодження плідного діалогу органів місцевого самоврядування з державними виконавчими органами, з інститутами громадянського суспільства, а також демократизацію усіх сфер державного управління і суспільного життя, всебічний захист прав і свобод людини та громадянина.

Однак, діяльність органів місцевого самоврядування має ряд актуальних проблем, пов'язаних, перш за все, з недостатнім їх фінансовим забезпеченням, що значно гальмує розвиток територіальних громад.

Накопичений досвід роботи у сфері розвитку місцевого самоврядування та співробітництва з територіальними громадами України та інших країн світу свідчить про існування таких проблем та перешкод, як:

вузький спектр напрямків співробітництва, які реалізуються в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю;

нечітка визначеність правового статусу органів самоорганізації населення в результаті недосконалого законодавства значно впливає на їх розвиток та стримує реалізацію можливостей ОСНів;

недостатня активність мешканців територіальної громади у вирішенні важливих питань місцевого значення;

відсутність ініціативи від вуличних та будинкових громад щодо участі у всеукраїнських та обласних конкурсах розвитку територіальних громад для удосконалення роботи вуличних громад і населення з розвитку та утримання території міста – курорту, залучення міжнародних фондів, які готові реально фінансувати ті проекти, ініціатором яких є громада, а не владні структури;

відсутність достатньої інформації про приклади тих громад, де ОСНи досягли конкретних результатів, де за участю місцевої влади була створена ефективно діюча система самоорганізації населення;

низький рівень кваліфікації фахівців з питань розроблення проектів, в тому числі розвитку територіальних громад;

вибори депутатів місцевих рад за політичними списками не сприяють ефективній діяльності таких депутатів місцевої ради у взаємодії з виконавчими органами та громадою;

відсутність на території міста громадських організацій, які не лише декларують, але й практично не займаються питаннями розвитку місцевого самоврядування

нестача сучасних інформаційних інструментів формування та просування позитивного іміджу Хмільника, представлення його курортно-рекреаційного, економічного, інвестиційного, туристичного та культурного потенціалу в Україні та закордоном.

Потребує також підвищення якості надання виконавчими органами місцевого самоврядування адміністративних та громадських послуг населенню, покращення ефективності управління місцевим господарством, комплексним соціально-економічним розвитком міста та забезпечення доступності інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування для широких кіл громадськості.

Крім того, існуюча система роботи органів державної статистики передбачає надання лише певної оперативної інформації органам місцевого самоврядування на безкоштовній основі. Проте ця інформація в багатьох випадках є узагальнюючою та не дає можливості проводити детальний аналіз роботи господарського комплексу міста. Це призводить до браку своєчасної, повної та необхідної інформації як одного з основних інструментів для об'єктивного аналізу ситуації в місті, вчасного реагування, якісної підготовки та прийняття управлінських рішень.

Вказані проблеми свідчать про необхідність виконання комплексу заходів, направлених на сприяння розвитку місцевого самоврядування та створення цілісної ефективної системи співробітництва з іноземними та українськими містами.

 


 1. Мета Програми

Метою Програми є :

- сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення;

- підвищення активності членів територіальної громади у вирішення питань місцевого значення та залучення представників місцевої громадськості до процесів підготовки, реалізації та контролю щодо виконання офіційних документів міської ради та її виконавчих органів;

- забезпечення доступності інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування для широких кіл громадськості та налагодження системності, об’єктивності та оперативності щодо оприлюднення інформації;

- налагодження конструктивної та на засадах партнерства співпраці із засобами масової інформації, що ґрунтується на чіткому розумінні спільних суспільних завдань і своєї мобілізуючої ролі у процесах розвитку міської громади;

- формуванню та подальша підтримка позитивного іміджу міста - курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо – лікувальної, туристичної, інвестиційно - привабливої території шляхом поглиблення існуючого та започаткування нового співробітництва з українськими та іноземними органами місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями.


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та джерела фінансування.

Програма спрямована на вирішення проблем, що протягом останніх десятиліть гальмують розвиток місцевого самоврядування, не дають змоги діяти максимально ефективно.

Реалізація основних напрямків Програми дасть змогу забезпечити ефективне здійснення політики у сфері розвитку місцевого самоврядування на території міста Хмільника у період 2013-2015 років шляхом забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування з іншими територіальними громадами, громадськими об»єднаннями України, органами самоорганізації населення, формування дієздатної територіальної громади.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

-забезпечення належного фінансування органів місцевого самоврядування для виконання повноважень, визначених законодавством України;

- забезпечення фінансовими ресурсами виконавчих органів міської ради;

- залучення громадськості до розгляду та вирішення питань місцевого значення;

- проведення науково - практичних конференцій, семінарів, зустрічей з метою активізації міжрегіональних зв’язків;

- замовлення протягом 2013 року на платній основі робіт з виконання додаткових статистичних, соціологічних та аналітичних досліджень та спостережень, моніторингу та аналізу роботи господарського комплексу міста, соціально-економічних, результативних та інших показників;

- членства в асоціаціях;

- забезпечення відповідності муніципальної інформаційної політики принципам достовірності, актуальності, повноти, компетентності, загальнодоступності, адресності, інтерактивності та відповідальності;

-  системної перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;

- проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, форумів, зустрічей з метою активізації процесів євроінтеграційного співробітництва та міжрегіональних зв’язків;

- участь у підготовці спільних проектів міжнародної допомоги та їх співфінансуванні для залучення в економіку міста фондів Європейського Союзу у рамках Угод про співпрацю та партнерство;

- вивчення позитивного досвіду роботи українських та закордонних громад в питанні забезпечення інтересів жителів міста;

- вдосконалення програми перебування польської делегації з міста Буско – Здруй в рамках щорічного міжнародного обміну;

- започаткування молодіжного обміну з іншими містами – партнерами;

- укладання нових угод про співробітництво з органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими об»єднаннями України та інших держав світу, з метою поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків, обміну інформацією;

- випуск та постійне поширення інформації про економічний, туристичний, санаторно – курортний та інвестиційний потенціал Хмільника.

Програма розрахована на 2013 – 2015 роки.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей.


5. Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники

Програма покликана реалізувати наступні завдання: • зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування та забезпечення належних умов роботи міської ради, її виконавчих органів;

 • надання якісних адміністративних, управлінських, інформаційних, консультативних та інших підтримуючих послуг;

- забезпечення участі посадових осіб в семінарах, форумах, громадських слуханнях, науково - практичних конференціях, які проводяться в рамках підвищення кваліфікації, обміну досвідом тощо,

 • одержання методичної та організаційної допомоги і підтримки Асоціацій у вирішенні питань, які належать до їх статутної діяльності;

 • підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для виконавчих органів в рамках навчальних програм для підвищення кваліфікації,

 • вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду діяльності інших територіальних громад;

- вшанування визначних представників територіальної громади;

-   забезпечення громади інформацією про діяльність міської ради та її виконавчих органів;- підтримка діяльності громадських організацій у напрямку сприяння розвитку місцевого самоврядування та вирішення конкретних проблем життєдіяльності міської громади;

 • подальший розвиток місцевого самоврядування, як особливо важливого фактора державотворення;

 • забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами – партнерами;

 • обмін делегаціями з містами – партнерами та реалізація відповідних Угод про партнерство та співпрацю;

 • організація молодіжного обміну з містами - партнерами;

 • розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю;

 • пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном;

 • сприяння поширенню інформації про перспективи європейської інтеграції;

 • підтримка позитивного міжнародного іміджу курорту Хмільник;

 •  постійне поширення інформації про економічний, інвестиційний потенціал курорту Хмільник на Україні та у регіонах країн світу.


Ресурсне забезпечення Програми (тис.грн.)

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, всього:

В тому числі за роками

2013

2014

2015

Міський бюджет


12714,0

4170,8

4206,2

4337,0

Кошти не бюджетних джерел, а саме:

35,5

10,5

12,5

12,5

Показники продукту та ефективності Програми


з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок Програми

2013

2014

2015

Всього на період дії Програми

Показники продукту
Громадські об’єднання, до складу яких входить територіальна громада

кількість

2

3

3

3

3
Кількість додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень

шт.

72

75

75

75

225
Придбання комп’ютерної та оргтехніки

кількість

4

13

4

4

18
Придбання ліцензійного програмного забезпечення

кількість

-

2

1

-

3
Придбання автомобілів

кількість

-

1

-

-

1
Додаткові стелажі архівосховища

кількість

-

7

-

-

-
Кількість визначних представників територіальної громади, які будуть вшановані шляхом занесення до Книги пошани та пам’яті «Гордість Хмільника», присвоєння звання «Почесний громадянин міста Хмільника»

кількість

9

5

5

5

15
Кількість зборів, зустрічей, зібрань, у яких візьмуть участь посадові особи міської ради

кількість

167

40

20

20

80
Кількість рішень, прийнятих виконкомом міської ради та міською радою

кількість

1068

1080

1090

1100

3270
Площа у місцевих друкованих ЗМІ для висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів

тис. кв.см.

20,0

28,0

30,0

32,0

90,0
Сумарний ефірний час, відведений на місцевому телевізійному каналі ВІК Інтер для висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів

годин

1,5

5

5

5

15
Загальноміські наради, громадські слухання, засідання «круглого столу», інші заходи

кількість

22

29

30

34

93
Кількість публікацій у друкованих ЗМІ, виступів, коментарів у телевізійному ефірі

кількість

204

250

260

265

775
Кількість розглянутих питань на загальноміських нарадах, громадських слуханнях, звітах, засіданнях «круглого столу» тощо

кількість

43

57

60

65

182
Кількість міст – партнерів

міст

3

4

4

4

4
Кількість заходів за кордоном, у яких візьмуть участь офіційні делегації від Хмільника

зах.

1

3

4

4

9
Кількість осіб з Хмільника, які візьмуть участь в заходах за кордоном

осіб

3

12

15

15

42
Кількість дітей, які пройдуть оздоровлення в рамках молодіжного обміну, всього

осіб

28

28

38

38

104

в т.ч. організованого:з містом і гміною Буско – Здруй

осіб

18

18

18

18

54

з іншими містами - партнерами

осіб

10

10

20

20

30
Кількість осіб від партнерських міст, що перебуватимуть в Хмільнику в рамках обміну офіційними делегаціями

осіб

15

15

15

15

45
Кількість виготовлених стендів про місто – курорт Хмільник

шт.

-

-

1

-

1

Показники ефективності
Щомісячний членський внесок до громадського об'єднання «Асоціація міст України і громад»

грн.

586

625

625

625

625
Щомісячний членський внесок до громадського об'єднання «Асоціації «Енергоефективні міста України»

грн.

250

250

250

250

250
Щомісячний членський внесок до Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування

грн.

-

333

333

333

333
Середня вартість 1 додаткового статистичного, аналітичного спостереження та моніторингового дослідження

грн.

55,6

66,7

66,7

66,7

66,7
Середня вартість одного посвідчення /сертифіката/ для занесених до Книги пошани та пам’яті «Гордість Хмільника»

грн.

40,0

200,0

200,0

200,0

200,0
Середня вартість одиниці комп’ютерної та орг -техніки

грн.

3500

3038

3750

3750

3310
Середня вартість одиниці ліцензійного програмного забезпечення

грн.

-

2900

1200

-

2333
Середня вартість виготовлення 1п.м. стелажу архівосховища

грн.

-

15,5

-

-

15,5
Витрати на 1 поїздку офіційних делегації за кордон

тис. грн.

-

4,7

4,0

4,0

4,18
Середня вартість перебування 1 польської дитини в рамках щорічного міжнародного обміну (Хмільник – Буско-Здруй) на день

грн.

330

340

345

350

345
Середні витрати на перебування 1 особи від партнерських міст, що перебуватимуть в Хмільнику в рамках обміну офіційними делегаціями

грн.

-

333

333

333

333
Вартість виготовлення інформаційно – презентаційного стенду про місто – курорт Хмільник

грн.

-

-

10,0

-

10,0

Показники якості
Збільшення кількості прийнятих рішень

кількість

+13

+12

+10

+10

+32
Зменшення кількості звернень громадян

кількість

-32

-35

-36

-37

-108
Зменшення кількості звернень від органів влади вищого рівня

кількість

-7

-5

-7

-8

-12
Збільшення кількості громадян, ознайомлених із питаннями діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування

кількість осіб

+200

+300

+400

+400

+1100
Щорічне збільшення кількості дітей з Хмільника, які приймуть участь в молодіжному обміні

ос.

+28

+28

+38

+38

+104
Темп зростання обсягу витрат на організацію молодіжних обмінів порівняно з попереднім роком

%

124,9

122,7

103,7

100,0

-
Темп зростання обсягу витрат на популяризацію Хмільника в Україні та за кордоном

%

66,7

в 2 рази

175,0

100,0

-


6. Напрямки діяльності та заходи Міської програми


з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми


Термін виконання заходу

Джерела фінансува

ння

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього:

В тому числі за роками


2013


2014


2015

1.


Членство у громадських об»єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування

1.1. Активна участь територіальної громади міста Хмільника в діяльності громадського об'єднання «Асоціація міст України і громад»

2013-2015 роки

Міський бюджет

Перший заступник міського голови, секретар міської ради

24,0

8,0

8,0

8,0

методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста

1.2. Активна участь територіальної громади міста Хмільника в діяльності громадського об'єднання «Асоціація «Енергоефективні міста України»

2013-2015 роки

Міський бюджет

Перший заступник міського голови, секретар міської ради

10,0

3,0

3,5

3,5

1.3. Активна участь міської ради в діяльності Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування

2013-2015 роки

Міський бюджет

Перший заступник міського голови, секретар міської ради

12,0

4,0

4,0

4,0

2.

Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг,

зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування2.1. Фінансове забезпечення виконавчих органів місцевого самоврядування в частині реалізації власних та делегованих повноважень, визначених законодавством України

2013-2015 роки

Міський бюджет

Виконавчі органи міської ради

11626,53745,33866,24015,0забезпечення виконання делегованих повноважень, визначених законодавством,

впровадження системи електронного документообігу2.2. Придбання службового автомобіля

2013 рік

Міський бюджет

Загальний відділ міської ради міської ради

100,0

100,0

-

-

забезпечення належних умов роботи посадових осіб міської ради2.3. Облаштування міського архівосховища

2013 рік

Міський бюджет

Архівний відділ міської ради

8,0

8,0

-

-

2.4. Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень

2013-2015 роки

Міський бюджет

Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради

15,0

5,0

5,0

5,0

забезпечення додатковою статистичною інформацією управління, відділи та служби міської ради

2.5. Представництво міської ради та її виконавчих органів в судах

2013-2015 роки

Міський бюджет

Виконавчі органи міської ради

21,0

7,0

7,0

7,0

забезпечення відстоювання інтересів територіальної громади

3.

Сприяння депутатам міської ради та посадовим особам в ознайомленні з досвідом роботи інших територій щодо перспективного розвитку міста та активізації співпраці з громадою

3.1. Участь депутатів та посадових осіб міської ради у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково – практичних конференціях

2013-2015 роки

Міський бюджет

Виконавчі органи міської ради

30,0

10,0

10,0

10,0

підвищення рівня кваліфікації спеціалістів, вивчення позитивного досвіду роботи в різних галузях життєдіяльності

4.

Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування

4.1. Публікації інформації про діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування у ЗМІ,

трансляція на телевізійному кабельному каналі «ВІК Інтер».2013-2015 роки

Міський бюджетВиконавчі органи міської ради

249,0


81,0


83,0


85,0


поінформова

ність населення про роботу міської влади4.2. Виготовлення та розповсюдження листівок-звернень міського голови до хмільничан

2013-2015 роки

Міський бюджет

Виконавчі органи міської ради

6

2

2

2
4.3. Створення та підтримка діяльності інформаційного веб-порталу Хмільницької міської ради та її виконавчого комітету

2013-2015 роки

Міський бюджет

Сектор з питань внутрішньої політики міської ради

30,0

10,0

10,0

10,0

поінформова

ність населення про події у місті та роботу міської влади5.

Розвиток міського врядування

5.1. Проведення загальноміських нарад, громадських слухань та інших заходів за участі депутатів, органів самоорганізації населення, керівників підприємств, установ, організацій, суб’єктів господарювання, громадськості міста

2013-2015 роки

Не потребує фінансування

Відділ організаційно – масової роботи


-

-

-

-

налагодження ефективності співпраці з територіальною громадою міста


5.2. Виготовлення посвідчень /сертифікатів/ для занесених до Книги пошани та пам’яті «Гордість Хмільника»

2013-2015 роки

Міський бюджет

Відділ організаційно – масової роботи

0,6

0,2

0,2

0,2

збереження пам’яті та вшанування громадян міста з активною життєвою позицією

6.


Підтримка органів самоорганізації населення

6.1. Створення реєстру ОСН, які легалізувалися відповідно до вимог законодавства (з постійним наступним оновленням даних)

2013-2015 роки

Не потребує фінансування

Відділ організаційно – масової роботи

-

-

-

-

Підвищення якості надання адміністративних послуг

6.2. Відзначення кращих активів ОСН за практичну роботу, ініціативу у вирішенні питань життєдіяльності міста

2013-2015 роки

Міський бюджет

Відділ організаційно – масової роботи

15

5

5

5

заохочення практичної діяльності ОСН

7.

Популяризація міста – курорту Хмільник

7.1. Виготовлення, придбання та розповсюдження буклетів, СD –дисків, друкованої та іншої рекламно – інформаційної продукції про місто – курорт Хмільник

2013-2015 роки

Міський бюджет

Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради

40,0

10,0

15,0

15,0

поширення інформації про місто – курорт Хмільник


7.2. Виготовлення інформаційно – презентаційного стенду про місто – курорт Хмільник

2014 рік

Міський бюджет

Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради

10

-

10

-

7.3. Виготовлення та розміщення по території України зовнішньої реклами, пов’язаної з популяризацією міста Хмільника

2013-2015

Міський бюджет

Перший заступник міського голови, секретар міської ради


30,0

10,0

10,0

10,0

7.4. Розробка логотипу м.Хмільника, бренду Хмільника та реєстрація авторських та інших інтелектуальних прав на них

2013-2015 роки

Міський бюджет

Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради

20

10

10

-

володіння, користування і розпоряджання символікою міста,

використання іншими особами лише за погодженням з міською радою8.

Розвиток партнерських відносин та співробітництва

8.1. Поїздки офіційних делегацій з міста Хмільника до партнерських міст в рамках реалізації Угод про партнерство та співпрацю

2013 – 2015 роки

Міський бюджет
Інші джерела не заборонені законодавством

Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради

30,0

16,0


10,0

4,0


10,0

6,0


10,0

6,0


подальший розвиток і поглиблення зв’язків між містами -

партнерами8.2. Організація молодіжного обміну з містами - партнерами

2013 – 2015 роки

Міський бюджет


Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради

Управління освіти міської ради

Відділ у справах сім»ї та молоді міської ради


415,0

135,0

140,0

140,0

знайомство і налагодження безпосередніх дружніх стосунків між молоддю міст-партнерів

8.3. Організація та проведення зустрічі з учасниками щорічного Міжнародного Катинського мотопробігу

2013 – 2015 роки

Міський бюджет
Інші джерела не заборонені законодавством

Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради

0,9

4,5


0,3

1,5


0,3

1,5


0,3

1,5


співпраця з громадськими організаціями інших країн світу

8.4. Забезпечення прийому офіційних делегацій від міст – партнерів у місті Хмільнику

2013 – 2015 роки

Міський бюджет

Інші джерела не заборонені законодавством

Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради

15,0
15,0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

подальший розвиток і поглиблення зв’язків між містами -

партнерами8.5. Підготовка та проведення заходів до Дня Європи в місті Хмільнику

2013 – 2015 роки

Міський бюджет

Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради

Управління освіти міської ради

Відділ у справах сімї та молоді міської ради


6,0

2,0

2,0

2,0

розширення проінформованості громади про перспективи європейської інтеграції України

8.6. Підготовка та проведення заходів до Європейського тижня місцевої демократії

2013-2015 роки

Не потребує фінансування

Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради

Відділ організаційно – масової роботи
-

-

-

-

розширення проінформованості громади про принципи, надбання та досягнення функціонування місцевої демократії в Україні та ЄвропіРазом:


12749,5

4181,3

4218,7

4349,5


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Контроль за ходом виконанням програми здійснюють: • міська рада – шляхом заслуховування звітності по виконанню Програми 1 раз на рік;

 • виконком міської ради – шляхом поточного контролю за дотриманням вимог напрямків використання коштів.

Координацію та інформування про хід виконання Програми здійснює перший заступник міського голови, секретар міської ради.

Коригування плану заходів Програми та термінів їх виконання здійснюватиметься за необхідності.

Секретар міської ради, перший

заступник міського голови П.О.Дреженков