Рішення №17/15 від 26. 04. 07 (п’яте скликання сімнадцята сесія) Про затвердження Положення про порядок - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення сімнадцята сесія VІ скликання від 27 червня 2013 року №296... 1 120.38kb.
Рішення Розробник ужкге та кв, Лень В. О., т. 2-04-70 україна новоград-волинська... 1 99.29kb.
Рішення №7/8 від 28. 09. 06 (п’яте скликання сьома сесія) " Про передачу... 1 27.92kb.
Рішення №22/18 від 27. 09. 07 (п’яте скликання двадцять друга сесія) 1 20.86kb.
Рішення №12/12 від 25. 01. 07 (п’яте скликання дванадцята сесія) 1 11.25kb.
Рішення сімнадцята сесія шостого скликання від № 1 93.25kb.
Рішення №18 "23" березня 2012 р. (18 сесія 6 скликання) Про затвердження... 1 96.41kb.
Рішення третя сесія шостого скликання від 03. 03. 11 №84 м. 1 31.2kb.
Рішення №22/34 від 27. 09. 07 (п’яте скликання двадцять друга сесія) 1 22.63kb.
Рішення від зо липня 2008 року с. Марчихина Буда Про затвердження... 4 836.54kb.
Рішення №9/10 від 02. 11. 06 (п’яте скликання дев’ята сесія) 1 92.93kb.
Рішення міської ради "Алчевськ Луганської області. Нормативна грошова... 1 101.96kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення №17/15 від 26. 04. 07 (п’яте скликання сімнадцята сесія) Про затвердження - сторінка №1/1
Рішення № 17/15 від 26.04.07

(п’яте скликання – сімнадцята сесія)

"Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Алчевськ"
Відповідно до статті 143 Конституції України, пунктів 29-32,51 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 78, 135 Господарського кодексу України, з метою вдосконалення системи управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Алчевська, -
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Алчевськ (додається).

2. Контроль щодо виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку міста, комунальної власності та надання послуг.


Міський голова В.Є.Чуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

" 26 " квітня 2007 р. № 17/15

ПОЛОЖЕННЯ

про управління об’єктами комунальної власності

територіальної громади міста Алчевськ

Це Положення визначає правові основи управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Алчевська та регулює відносини, пов’язані з набуттям, здійсненням та припиненням права власності на майно, що належить територіальній громаді міста Алчевськ, а також відносини, пов’язані з управлінням об’єктами комунальної власності, розроблено на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», та інших нормативно-правових актів з питань управління об’єктами комунальної власності.


Поняття управління об’єктами комунальної власності
1. Управління об’єктами комунальної власності - це система організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування щодо реалізації прав територіальної громади міста як власника таких об’єктів, пов’язаних з їх володінням, користуванням і розпорядженням, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення потреб територіальної громади.
Об’єкти управління комунальної власності
2. Об’єкти права комунальної власності мають забезпечувати потреби територіальної громади в товарах, послугах, а також діяльність представницьких органів місцевого самоврядування та виконавчих органів ради.

3. Об’єктами комунальної власності, управління якими здійснюється відповідно до цього Положення, є:

- майно комунальних підприємств, установ та організацій, закріплене за ними на праві господарського відання або оперативного управління;

- майно комунальних підприємств, які перебувають у процесі приватизації;

- майно територіальної громади, передане в користування відповідно до договорів оренди, концесії, інших цивільно-правових договорів;

- акції, що належать територіальній громаді міста у статутному фонді господарської організації;

- житловий фонд, нежитлові приміщення, які перебувають у комунальній власності;

- об’єкти культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування;

- кошти місцевих бюджетів;

- земельні ділянки, водойми загального користування, інші природні ресурси;

- кладовища, автомобільні стоянки, інше майно та майнові права, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності.

- безхазяйне майно та відумерла спадщина, що переходить у комунальну власність за рішенням суду.

4. Право територіальної громади на земельні ділянки та повноваження її представницьких органів щодо земельних та інших природних ресурсів встановлюється Земельним кодексом України та іншими спеціальними законами про природні ресурси.
Суб’єкти управління об’єктами права комунальної власності
5. Від імені та в інтересах територіальної громади міста Алчевськ права суб’єкта комунальної власності здійснює Алчевська міська рада.

6. Суб’єктами управління об’єктами права комунальної власності є:

- територіальна громада міста Алчевськ;

- Алчевска міська рада;

- виконавчі органи Алчевської міської ради.
Повноваження територіальної громади щодо управління об’єктами комунальної власності
7. Територіальна громада міста Алчевськ здійснює повноваження щодо управління об’єктами комунальної власності безпосередньо шляхом проведення референдуму у випадках, визначених законом, або через органи місцевого самоврядування – ради та їх виконавчі органи.
Повноваження міської ради щодо управління об’єктами комунальної власності
8. Алчевська міська рада виключно на пленарних засіданнях:

- визначає органи, які здійснюють функції з управління об’єктами комунальної власності;

- затверджує переліки об’єктів права комунальної власності;

- приймає рішення щодо відчуження комунального майна;

- затверджує місцеву програму приватизації, в якій визначається доцільність, порядок та умови приватизації об’єктів комунальної власності;

- затверджує перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- вирішує питання про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна та про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним;

- приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності;

- визначає мінімальний розмір статутного фонду комунального унітарного підприємства;

- затверджує статути (положення) підприємств, установ та організацій комунальної власності;

- вирішує відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- встановлює для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- надає згоду на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та приймає рішення про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів інших форм власності;

- затверджує додатковий перелік сфер господарювання, для здійснення діяльності в яких об’єкти комунальної власності можуть надаватися в концесію, та переліки об’єктів комунальної власності, які можуть надаватися у концесію;

- визначає порядок розрахунку, розподілу і використання плати за оренду (суборенду) комунального майна;

- приймає рішення про процедуру та строки передачі іншим органам, службам, фізичним та юридичним особам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення, відповідальності за неналежне використання переданих в управління майна чи об’єктів права комунальної власності.


Повноваження виконавчого комітету щодо управління об’єктами комунальної власності
9. Виконавчий комітет Алчевської міської ради на своїх засіданнях:

- встановлює порядок та здійснюють контроль за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності;

- затверджує перелік комунальних підприємств, установ та організацій, на яких проводяться аудиторські перевірки використання об’єктів комунальної власності;

- приймає рішення щодо оформлення права власності на об'єкти нерухомості;

- щороку заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності згідно з графіком, затвердженим відповідною радою.

- дає дозвіл на списання об’єктів незавершеного будівництва, та нерухомого майна ( окрім об’єктів некапітального будівництва, санітарно-гігієнічного призначення, малих архітектурних форм, тіньових навісів, інженерних мереж, зелених насаджень, благоустрою тощо);

- дає дозвіл на списання витрат по об’єктах незавершеного будівництва, проектно-кошторисної документації та витрат на її виготовлення.
Повноваження Управління економіки, ринкових відносин та інвестицій щодо управління об’єктами комунальної власності
10. Управління економіки, ринкових відносин та інвестицій у сфері управління комунальним майном:

- управляє майном, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м. Алчевська, здійснює постійний контроль за роботою підприємств та установ по забезпеченню збереження комунального майна, на основі бухгалтерської звітності проводить аналітичну роботу з метою визначення ефективності використання комунального майна, здійснює контроль за рухом основних засобів на підприємствах та в установах комунальної власності;

- приймає участь у підготовці контрактів з керівниками підприємств комунальної власності;

- здійснює контроль за ефективним використанням комунального майна;

- ініціює призначення позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій комунальної власності, які стосуються використання об’єктів комунальної власності;

- дає згоду на списання:

а) транспортних засобів, незалежно від їх вартості;

б) об’єктів некапітального будівництва, санітарно-гігієнічного призначення, малих архітектурних форм, тіньових навісів, інженерних мереж, зелених насаджень, благоустрою;

в) основних засобів, виявлених в результаті інвентаризації як нестача, у т.ч. викрадених;

г) основних засобів, які мають залишкову вартість, але непридатні для подальшого використання, що підтверджено висновком спеціалізованої організації;

е) основних засобів, які не мають залишкової вартості, та непридатні для подальшого використання;

- розробляє порядок проведення конкурсів на право оренди комунального майна, яке передається в оренду виключно на конкурсних умовах;

- укладає угоди про передачу в оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, вирішує питання щодо передачі в оренду майна їх структурних підрозділів та контролює їх дотримання, дає згоду підприємствам на оренду нерухомого та окремого індивідуально визначеного майна;

- виступає орендодавцем нерухомого та окремого індивідуально визначеного майна, балансоутримувачем якого є Управління, визначає умови використання приміщень і контролює дотримання цих умов;

- вносить пропозиції власникам щодо передачі або продажу в комунальну власність підприємств та інших об’єктів, що мають важливе значення для забезпечення потреб населення міста;

- розробляє порядок використання чистого прибутку та здійснює контроль за використанням чистого прибутку підприємств, установ і організацій комунальній власності, подає його на затвердження виконавчого комітету та здійснює контроль за його дотриманням;

- готує та подає на розгляд виконавчого комітету пропозиції щодо заслуховування звітів керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності з питань ефективного використання майна;

- готує і виносить на розгляд міської ради пропозиції щодо порядку і умов відчуження комунального майна, проектів міських програм приватизації і переліку об’єктів комунальної власності на предмет приватизації, організує виконання програм приватизації, готує і виносить на розгляд міської ради пропозиції щодо визначення сфер господарської діяльності та перелік об'єктів, які можуть здаватися в концесію, надає міській раді звіт про хід і результати відчуження комунального майна;

- готує пропозиції міській раді щодо порядку використання нежилих приміщень, будинків і споруд, які відносяться до комунальної власності;

- виступає продавцем об’єктів комунальної власності, організує проведення аукціонів і конкурсів з продажу об’єктів комунальної власності, встановлює умови участі покупців в аукціонах і конкурсах;

- здійснює заходи щодо прийняття в комунальну власність рухомих та нерухомих безхазяйних речей, відумерлої спадщини, спадщини за заповітами на користь Алчевської міської ради або її виконавчого комітету;

- організує здійснення передачі об’єктів права комунальної власності до державної та інших форм власності, а також від суб’єктів права державної та іншої власності до комунальної власності об’єктів соціальної інфраструктури, приймає з метою обліку вартість ремонтів, дообладнання, реконструкції та модернізації комунального майна, яке належить Алчевській територіальній громаді, згідно з чинним законодавством;

- реєструє договори купівлі-продажу комунального і державного майна, відповідно до законодавства про приватизацію;

- виступає як орган приватизації житлового фонду міської ради;

- здійснює облік майна комунальної власності.
Правовий режим майна комунального підприємства
11. Комунальне унітарне підприємство утворюється за рішенням Алчевської міської ради на базі відокремленої частини комунальної власності.

12. Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство), або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

13. Здійснюючи право господарського відання, комунальне підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним міською радою, вчиняючи щодо нього будь-які дії в межах, передбачених діючим законодавством. При цьому підприємство не має права без згоди міської ради:

- безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбаченим законодавством;

- передавати в заставу майнові об’єкти, що належать до основних фондів.

Здавати в оренду нерухоме майно та цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів комунальне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою Управління економіки, ринкових відносин та інвестицій та лише на конкурентних засадах.

14. Мінімальний розмір статутного фонду комунального унітарного підприємства встановлюється міською радою.

15. Комунальне унітарне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями органу місцевого самоврядування.

16. Комунальне унітарне підприємство очолює керівник підприємства, що призначається на посаду міським головою за контрактом та підзвітне органу, до сфери управління якого воно входить.

17. Органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в господарську діяльність підприємства, крім випадків, передбачених законом.

18. Територіальна громада має право на одержання відповідно до закону частини прибутку від використання майна, що перебуває у віданні комунального підприємства.
Правовий режим майна комунальної установи, організації
19. Комунальна установа, організація утворюється за рішенням Алчевської міської ради на базі відокремленої частини комунальної власності.

20. Майно, що є комунальною власністю і закріплене органом місцевого самоврядування за комунальною установою, організацією, належить їй на праві оперативного управління відповідно установчого акта та закону.

21. Здійснюючи право оперативного управління, комунальна установа, організація, володіє, користується і розпоряджається закріпленим за нею майном у межах, визначених законами, актами Алчевської міської ради, визначеними у межах компетенції зазначених органів влади.

22. Комунальна установа, організація, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету і якій законами та установчими документами дозволено займатися господарською діяльністю, має право розпоряджатися доходами від такої діяльності в порядку, встановленому установчим актом та діючим законодавством

23. Комунальна установа, організація не має права відчужувати належне їм на праві оперативного управління нерухоме та інше майно, визначене установчими документами, передавати в заставу, без рішення Алчевської міської ради, здавати його в оренду, проводити списання без дозволу Управління економіки, ринкових відносин та інвестицій.

24. Комунальна установа, організація, яка фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, що є в її розпорядженні.


Єдиний реєстр об’єктів комунальної власності
25. Єдиний реєстр об’єктів комунальної власності міста Алчевськ (далі Реєстр) є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у тому числі передане в оренду (лізинг), концесію або заставу, комунальних підприємств, установ та організацій.

26. Реєстр формується Управлінням економіки, ринкових відносин та інвестицій на базі даних інвентаризацій, проведених комунальними підприємствами, установами та організаціями.

27. При зміні керівника комунального підприємства, установи, організації передача майна від одного керівника до іншого здійснюється на підставі акта приймання-передачі.

28. Дані реєстру є комунальною власністю.

29. Користувачами Реєстру є органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

30. Фінансування витрат на формування та ведення Реєстру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, отриманих від приватизації комунального майна.


Захист права комунальної власності
31. Право комунальної власності територіальної громади міста Алчевськ захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів.

32. Примусове відчуження об’єктів може бути здійснене лише відповідно до закону.


Контроль за виконанням функцій з управління об’єктами комунальної власності, використанням комунального майна
33. Контроль за виконанням функцій з управління об’єктами комунальної власності здійснюють міська рада, виконавчі органи міської ради шляхом проведення аналізу законності та оцінки ефективності виконання суб’єктами управління визначених обов’язків відповідно до законодавства України.

34. Управління економіки, ринкових відносин та інвестицій:

- здійснює контроль за складанням комунальними підприємствами фінансових планів та затвердженням їх у встановленому порядку;

- повідомляє заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради про результати виконання керівниками підпорядкованих їм комунальних підприємств, установ та організацій умов контрактів, для подання ними пропозицій щодо їх розірвання в разі невиконання цих умов.

35. Комунальні підприємства надають Управлінню економіки, ринкових відносин та інвестицій зведену інформацію щодо показників фінансових планів до 1 вересня року, що передує плановому, та щодо їх виконання – до 1 березня року, що настає за звітним.
Відповідальність суб’єктів права комунальної власності
36. Територіальна громада міста Алчевськ відповідає за своїми зобов’язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення.

37. Держава не відповідає за зобов’язаннями територіальної громади.
Секретар міської ради М.І.Чуниха