Рішення №18 "23" березня 2012 р. (18 сесія 6 скликання) Про затвердження Положення про архівний відділ Орджонікідзевської міської ра - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення №595 29 березня 2012 р. 21 сесія ради 6 скликання 1 38.6kb.
Рішення № вересня 2012 року 21 сесія 6 скликання Про внесення змін... 1 10.54kb.
Рішення №469 Від 5 грудня 2012 р 28 сесія 6 скликання м. Жмеринка... 1 43.77kb.
Рішення №471 від 5 грудня 2012 р 28 сесія 6 скликання м. Жмеринка... 1 34.84kb.
Рішення № квітня 2012 року 18 сесія 6 скликання Про внесення змін... 1 41kb.
Рішення №13 липня 2012 року 20 сесія 6 скликання Про внесення змін... 1 75.9kb.
Рішення №446 08 червня 2012 року 19 сесія 6 скликання Про внесення... 1 49.06kb.
Рішення №1160 " 04" квітня 2013 року 37 сесія міської ради м. 1 13.72kb.
Рішення івано-Франківської міської ради ( сесія) шостого демократичного... 1 34.11kb.
Рішення №667 26 квітня 2012 р. 22 сесія міської ради 6 скликання 1 57.7kb.
Рішення №934 29 листопада 2012 р. 33 сесія міської ради 6 скликання 1 76.36kb.
Урок №16 Тема: Таблиці додавання і віднімання числа Творча робота... 2 331.05kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення №18 "23" березня 2012 р. (18 сесія 6 скликання) Про затвердження Положення - сторінка №1/1копія


МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


____________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ


№ 18 “23” березня 2012 р.

(18 сесія 6 скликання)
Про затвердження Положення про

архівний відділ Орджонікідзевської

міської ради

________________________________

На виконання рішення 16 сесії 6 скликання № 5 від 30 грудня 2011 року «Про утворення у складі архівного відділу трудового сектору», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Положення «Про архівний відділ Орджонікідзевської міської ради», затвердженого рішенням виконкому міської ради від 27.07.07 року № 393 «Про внесення змін до Положення про архівний відділ Орджонікідзевської міської ради» та затвердити в новій редакції (додаток 1).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому Сергієнка В.Д.

Міський голова І.І. Цупров


Завізував:
Заступник міського голови

з правових питань А.С. Маглиш


Вик. Щека Т.І., 4-37-39

Додаток 1

до рішення 18 сесії 6 скликання

№ 18 від „ 23 ” березня 2012 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я


про архівний відділ Орджонікідзевської міської ради
Положення розроблено відповідно до Закону України „Про місцеве Самоврядування в Україні”, Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Закону України „Про національний архівний фонд та архівні установи”, наказу Держкомархіву України „Про примірне Положення про архівний відділ міста обласного значення”, примірного Положення про трудовий архів та відповідно до наказу Держкомархіву України «Про внесення змін до примірного положення про архівний відділ міської ради республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення», на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконного обігу архівних документів» та розпорядження Президента України «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України»
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Архівний відділ Орджонікідзевської міської ради, з утвореним у складі відділу трудового сектору (надалі – відділ) створений за рішенням 16 сесії міської ради 6 скликання № 5 від 30.12.11 року..

Відділ підконтрольний і підпорядкований виконавчому комітету міськоЇ ради , міському голові та керуючому справами виконкому.


1.2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, Указами та розпорядженнями Президента України, Постановами, та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

З питань організації й методики ведення архівної справи архівний відділ керується наказами та методичними рекомендаціями Держкомархіву, державного архіву області.

1.3. До відділу входить трудовий сектор.
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
2.1. Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції.
2.2. Здійснення управління архівною справою та діловодством на території міста.

2.3. Забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи.

2.4. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.
ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ
Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Складає та за погодженням з державним архівом області подає на затвердження міському голові цільові програми, плани розвитку архівної справи в місті та забезпечує їх виконання.
3.2. Забезпечує облік, зберігання і охорону:
- документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- документів Національного архівного фонду, що утворилися в процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об’єднань громадян, переданих за їхньою згодою до відділу;


- документів особового походження, що надійшли до відділу;
- фотодокументів та аудіовізуальних документів з історії міста;

- документів, переданих в установленому законом порядку на постійне чи

тимчасове зберігання підприємствами, установами, організаціями, незалежно

від форм власності та підпорядкування, ліквідованих підприємств, установ та

організацій, що діяли на території міста, а також об’єднаннями громадян;
- друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що доповнюють документи відділу і використовуються для довідково-інформаційної роботи;
- облікових документів і довідкового апарату до документів.
3.3. Організовує роботу з внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього фізичних осіб і юридичних осіб незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування міського архіву.
3.4. Проводить в установленому порядку облік, обстеження та наліз діяльності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форм власності та підпорядкування.
3.5. За дорученням Держкомархіву контролює дотримання власниками документів Національного архівного фонду вимог законодавства щодо здійснення права власності на зазначені документи.
3.6. Інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий.

3.7. Складає і за погодженням з державним архівом області подає на затвердження міському голові список підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції щодо уточнення цього списку.


3.8. Приймає для зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій міста, а також архівних документів громадян і їх об’єднань.
3.9. Приймає для зберігання архівні документи з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інші, строки зберігання яких не закінчилися; органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій, що ліквідовуються без визначення правонаступника.
3.10. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування відділу, незалежно від форм власності, з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.
3.11. Інформує виконком міської ради, державний архів області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
3.12. Веде зведений облік архівних документів , що зберігають органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи й організації – джерела комплектування архівного відділу та документів Національного архівного фонду, що належать громадянам, подає належні відомості про них державному архіву області.
3.13. Передає за угодою до державного архіву області у визначені ними терміни документи Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.
3.14. Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.
3.15. Інформує органи державної влади, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає документи Національного архівного фонду для користування фізичним та юридичним особам; публікує та в іншій формі популяризує архівні документи, а також виконує інші функції, спрямовані на ефективне використання відомостей, що містяться в документах Національного фонду.
3.16. Видає підприємствам, установам і організаціям архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам – довідки соціально-правового характеру, а також іншим шляхом задовольняє запити юридичних і фізичних осіб щодо використання архівної інформації.
3.17. Проводить експертизу цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на ухвалення експертній комісії описів справ тимчасового зберігання документів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися.
3.18. Організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмеження доступу до документів, забезпечує доручення до архівних документів на обґрунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування чи доповнення недостовірних відомостей про особу.
3.19. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.
3.20. Формує інформацію та документи для підготовки відповідей на інформаційні запити юридичних, фізичних осіб та громадських організацій відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
ІV. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:
4.1. Отримувати від інших виконавчих органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу, інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання і науково-технічного опрацювання документів Національного архівного фонду та ведення діловодства, а від міського відділу статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2. Одержувати від підприємств, установ та організацій або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) архівні документи, згідно з номенклатурами справ з оплатою цими суб’єктами відповідно до цін і тарифів , затверджених в установленому порядку вартості їхнього опрацювання та наступного зберігання в трудовому секторі на договірних засадах.
4.3. Давати у межах своїх повноважень підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у зоні комплектування відділу, вказівки та рекомендації щодо роботи їхніх архівних підрозділів та ведення діловодства.
4.4. Вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити їх відчуження, вивезення за межі України, проведення експертизи цінності цих документів.
4.5. Подавати до суду позов про позбавлення власника документів Національного архівного фонду права власності на ці документи, якщо він не забезпечує їх належного зберігання.
4.6. Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників відомчих архівів, користувачів документами Національного архівного фонду у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи та про відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів НАФ.
4.7. Обмежувати у випадках, передбачених законодавством, доступ до документів НАФ, що зберігаються у відділі.
4.8. Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
4.9. Начальник відділу має право для виконання покладених на нього службових обов’язків відвідувати відомчі архіви та діловодні служби підприємств, установ і організацій міста незалежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.


  1. В З А Є М О Д І Я

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконкому міської ради, з підприємствами установами, організаціями та об’єднаннями громадян.


VІ. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ
6.1. Відділ, до складу якого входить трудовий сектор, очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.
6.2. Начальник здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ та трудовий сектор завдань.
Статус посадових осіб відділу визначається згідно з Законом України

«Про службу в органах місцевого самоврядування ».


6.3. Для розгляду питань, пов’язаних з проведенням попередньої експертизи цінності документі та подання її результатів на розгляд експертно – перевірної комісії державного архіву області, а також інших питань у відділі створюється експертна комісія.
6.4. Положення та персональний склад експертної комісії затверджує начальник відділу на підставі типового Положення, затвердженого Держкомархівом.
VІІ. ФІНАНСУВАННЯ ВІДДІЛУ
Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
VІІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
Відділ не є юридичною особою. Відділ є структурною одиницею виконавчого комітету міської ради, має свою печатку із зображенням державного Герба України та кутовий штамп із своїм найменуванням.

Секретар міської ради Г.А. ТарасенкоВик. Щека, 4-37-39