Рішення 2013 року сесія 6 скликання Про Положення про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності рег - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації... 1 41.55kb.
Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів та... 1 66.96kb.
Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів та... 1 69.82kb.
Рішення 18 червня 2013 м. Київ №1054 Про затвердження План-графіку... 1 102.98kb.
Рішення від грудня 2012 року с. Добра Криниця ХХІІ сесії шостого... 1 107.8kb.
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері... 1 39.05kb.
Рішення 29 листопада 2012 року №547 Про підготовку проектів регуляторних... 1 60.83kb.
Рішення 29. 11. 2012 №547 Про підготовку проектів регуляторних актів... 1 60.53kb.
Звіт про відстеження результативності регуляторних актів прийнятих... 1 163.2kb.
Рішення 26. 12. 2011 №519 Про підготовку проектів регуляторних актів... 1 107.03kb.
Реєстр регуляторних актів дпс україни (із зазначенням строків відстеження... 1 170.03kb.
Рішення №308 28 лютого 2013 року 17 сесія 6 скликання Про районну... 1 130.85kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення 2013 року сесія 6 скликання Про Положення про порядок підготовки, обговорення - сторінка №1/1


проектУКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІРІШЕННЯ


______________ 2013 року ____ сесія 6 скликання


Про Положення про порядок

підготовки, обговорення, прийняття

та відстеження результативності

регуляторних актів Мурованокуриловецької

районної ради
Відповідно до статті 57 Конституції України, пункту 1 статті 59 та частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 9, 12, 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, з метою встановлення єдиного підходу до підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів районної ради, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань комунальної власності та приватизації, регуляторної політики, торгівлі і побутового обслуговування, захисту прав споживачів, районна рада вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів Муровано-куриловецької районної ради (додаток 1).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації, регуляторної політики, торгівлі і побутового обслуговування, захисту прав споживачів (Боднар А.Л.).

Голова районної ради В.Гук

Шевчук М.В.

Зінич В.Г.

Гончарук В.В.

Боднар А.Л.

Богацький В.В.

Додаток


до рішення ____ сесії

районної ради 6 скликання

від _____________ 2013 року

Положення

про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів Мурованокуриловецької районної ради

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене на підставі Конституції України та законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, Регламенту районної ради.

1.2. Положення спрямоване на врегулювання порядку підготовки, прийняття та оцінки ефективності нормативно-правових актів Мурованокуриловецької районної ради у сфері господарської діяльності, забезпечення прозорості та відкритості у регуляторній діяльності районної ради та носить нормативно-правовий характер.

1.3. В цьому Положенні основні терміни застосовуються у такому значенні:

- регуляторний актрішення районної ради, що в цілому або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин або адміністративних відносин між районною радою, іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;

- регуляторна діяльність діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України;

- суб’єкт подання проекту регуляторного акта орган чи посадова особа, що визначені Регламентом районної ради, які відповідно до законодавства, посадових обов’язків мають право вносити проект регуляторного акта на розгляд районної ради;

- профільна комісія постійна комісія районної ради, до компетенції якої, відповідно до Регламенту районної ради, належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у районній раді;

- відстеження результативності регуляторного акта заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті;

- перегляд регуляторного акта заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта у відповідність з принципами державної регуляторної політики;

- показники результативності регуляторного акта показники, на підставі яких при проведенні відстеження результативності регуляторного акта здійснюється оцінка стану його впровадження та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті;

- аналіз регуляторного впливу документ, який містить обґрунтування  необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики;

- звіт про відстеження результативності акта документ, який містить дані про результати відстеження результативності акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження;

- моніторингова організація юридична особа (крім органів місцевого самоврядування або політичних партій), залучена для відстеження результативності акта на договірній основі.
2. Принципи регуляторної діяльності районної ради
2.1. При здійсненні в межах своєї компетенції регуляторної діяльності районна рада керується такими принципами:

- доцільність обґрунтована необхідність регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

- адекватність відповідність форм та рівня регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив;

- ефективність забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованість забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- передбачуваність послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

- прозорість та врахування громадської думки відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд ініціатив, зауважень та пропозицій,  наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.
3. Етапи регуляторної діяльності районної ради
3.1. Регуляторна діяльність районної ради включає такі основні етапи:

- планування підготовки регуляторних актів;

- розроблення регуляторних актів;

- публічне обговорення проектів регуляторних актів;

- розгляд проектів регуляторних актів в профільній комісії;

- прийняття регуляторних актів;

- контроль за виконанням регуляторних актів;

- відстеження результативності регуляторних актів;

- перегляд регуляторних актів.

4. Планування підготовки регуляторних актів
4.1. Суб’єкти подання проектів регуляторних актів до 1 листопада поточного року подають свої пропозиції до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у відділ з питань комунальної власності та регуляторної політики виконавчого апарату районної ради.

4.2. Відділ з питань комунальної власності та регуляторної політики виконавчого апарату районної ради складає План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, який затверджується районною радою щорічно до 15 грудня поточного року.

4.3. План діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, а також відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

4.4. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів оприлюднюються у порядку та в спосіб, визначений районною радою щодо оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів районної ради.

4.5. Якщо розробник проекту регуляторного акта розробляє проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого Плану, то цей розробник повинен подати до виконавчого апарату районної ради пропозиції щодо внесення відповідних змін до Плану.

4.6. Зміни та доповнення до Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів вносяться рішенням районної ради не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки проекту або з дня внесення проекту на розгляд районної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

4.7. Зміни та доповнення до Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до пункту 4.4 цього Положення.
5. Визнання проекту рішення ради регуляторним
5.1. Проект рішення ради визнається регуляторним актом, тобто таким, щодо якого застосовується це Положення, якщо він відповідає хоча б одному з наведених нижче критеріїв:

- акт носить нормативно-правовий характер та спрямований на правове  регулювання  господарських  відносин  або  адміністративних відносин  між органами влади та суб'єктами господарювання;

- акт встановлює, змінює чи скасовує  норми  права,   що застосовуються неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органами влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону таким, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

5.2. Не підлягають визнанню регуляторні рішення ради, які:

- врегульовують питання запровадження та здійснення заходів  правового режиму воєнного, надзвичайного стану, оголошення зони  надзвичайної екологічної ситуації, а також з питань мобілізації та демобілізації;

- містять державну таємницю України;

- містять виключно індивідуально-конкретні приписи.

5.3. Визнання рішення ради регуляторним актом здійснюється на підставі висновків профільної комісії районної ради та управління екноміки районної державної адміністрації на стадії підготовки регуляторних актів. Порядок і строк підготовки висновків визначається Регламентом районної ради.

 

6. Розроблення проектів регуляторних актів
6.1. Розроблення проектів регуляторних актів може здійснюватись суб'єктами подання проектів регуляторних актів, визначених цим Положенням.

6.2. Суб’єкти подання під час підготовки, обговорення та відстеження результативності регуляторних актів з питань господарської діяльності, розробником яких вони виступають, зобов'язані під час обговорення і погодження відповідних регуляторних актів своєчасно направити на погодження профільній комісії районної ради проекти даних регуляторних актів.

6.3. Виконавчий апарат районної ради зобов'язаний надавати інформаційне сприяння розробникам регуляторних актів. Необхідна для розробки регуляторних актів інформація надається розробникам протягом п'яти робочих днів після їх запиту.
7. Аналіз регуляторного впливу. Експертний висновок
7.1. Розробники проектів регуляторних актів обов'язково готують та подають разом із проектом регуляторного акта аналіз регуляторного впливу, підготовлений відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта.

7.2. У разі внесення на розгляд сесії районної ради проекту регуляторного акта, розробленого без аналізу регуляторного впливу, за мотивованим поданням депутата ради, профільної комісії районної ради, структурних підрозділів районної державної адміністрації, що вносять на розгляд ради проект регуляторного акта, профільна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту. У такому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог підготовки аналізу регуляторного впливу.


8. Публічне обговорення проекту регуляторного акта
8.1. Публічне обговорення проекту регуляторного акта може включати:

- оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і  пропозицій;

- громадські слухання;

- круглі столи за участю представників зацікавлених сторін;

- обговорення в об'єднаннях громадян;

- збирання та оброблення пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;

- інші форми з'ясування думки громадськості.

8.2. Оприлюднення проекту регуляторного акта є обов'язковим елементом публічного обговорення проекту регуляторного акта.

8.3. Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднюються в порядку та у спосіб, визначений районною радою щодо оприлюднення нормативно- правових та регуляторних актів районної ради.

8.4. Строк публічного обговорення проекту регуляторного акта встановлюється його розробником і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 

9. Подання пропозицій і зауважень фізичними

та юридичними особами, їх об’єднаннями
9.1. Фізичні та юридичні особи, їх об'єднання можуть протягом терміну, вказаного у повідомленні про оприлюднення проекту регуляторного акта, подавати пропозиції і зауваження щодо проекту регуляторного акта розробнику та профільній комісії ради у вигляді листа.
10. Розгляд результатів публічного обговорення регуляторного акта
10.1. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту.

10.2. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. 


11. Розгляд проекту регуляторного акта
11.1. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд районної ради та аналіз його регуляторного впливу подаються до профільної комісії для вивчення. Після публічного обговорення, проект регуляторного акту подається до профільної комісії з таблицею зауважень та пропозицій.

11.2. Профільна комісія забезпечує підготовку експертного висновку про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.12. Прийняття регуляторного акта
12.1. Прийняття регуляторного акта здійснюється в порядку прийняття рішення районної ради, встановленому Регламентом районної ради.

12.2. Під час обговорення на пленарному засіданні районної ради проекту регуляторного акта голова профільної комісії доповідає  висновки цієї комісії про відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, дотримання порядку підготовки та оприлюднення проекту регуляторного акта, встановленого Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

12.3. Регуляторний акт не може  розглядатись на сесії та бути прийнятим радою,  якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

-         відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок;

-         проект регуляторного акта не був оприлюднений.

12.4. У разі виявлення будь-якої з цих обставин районна рада зобов'язана вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.13. Відстеження результативності регуляторних актів
13.1. Стосовно кожного регуляторного акта   послідовно   здійснюються   базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, здійснюється в порядку, встановленому статею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03. 2004 №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.

13.2. Метою відстеження результативності регуляторного акта є об'єктивна перевірка сталого досягнення регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті.

13.3. Відстеження результативності регуляторного акта включає:

-         виконання заходів з відстеження результативності;

-         підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

13.4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів.

13.5. Відстеження результативності регуляторного акта призначається районною радою.

13.6. Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

13.7. Якщо для визначення показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшості його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

13.8. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо в самому регуляторному акті не встановлено більш ранній строк.

13.9. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

13.10. Якщо строк дії регуляторного акта, встановлений при його прийнятті, є меншим ніж один рік, періодичні відстеження його результативності не здійснюються, а повторне відстеження результативності здійснюється за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше, ніж за день до закінчення дії регуляторного акта.


14. Виконавець відстеження результативності  регуляторного акта
14.1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта здійснює районна державна адміністрація в особі управління економіки районної державної адміністрації.

14.2. До виконання робіт з відстеження результативності регуляторного акта можуть залучатися моніторингові організації, а також громадяни, їх об’єднання, наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, що створені районною радою і представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання.


15. Звіт про  відстеження результативності регуляторного акта
15.1. Виконавець заходів з відстеження результативності забезпечує підготовку звіту про відстеження результативності регуляторного акта.

15.2. У звіті про відстеження результативності  регуляторного акта зазначаються:

-     кількісні та якісні значення показників результативності, що є результатами відстеження результативності;

-    дані та припущення, на основі яких здійснено відстеження результативності, а також способи їх одержання;

-       використані методи одержання результатів відстеження результативності.

15.3. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підписується начальником управління економіки районної державної адміністрації та не пізніше наступного робочого дня подається до районної ради.

15.4. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.
16. Громадський (неофіційний) моніторинг регуляторних актів
16.1. Юридичні особи, об’єднання громадян, наукові установи вправі  здійснювати громадський моніторинг регуляторних актів за власною ініціативною у відповідності до цього Положення, про що інформують районну раду.
17. Перегляд регуляторних актів
17.1. Перегляд регулярного акта здійснюється:

-    на підставі аналізу звіту про відстеження  результативності цього регуляторного акта;

-    за власною ініціативною районної ради;

-   в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами України.

17.2. У разі наявності підстав районна рада може прийняти рішення про зміну регуляторного акта, зупинення його дії, скасування або про необхідність залишення цього регуляторного акта без змін.

17.3. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна комісія районної ради або суб'єкт подання цього регуляторного акта.


18. Контроль за виконанням регуляторних актів
18.1. На пленарних засіданнях районної ради, засіданнях профільної постійної комісії районної ради може розглядатись питання про хід виконання регуляторних актів районної ради.

19. Заслуховування районною радою звіту про здійснення державної регуляторної політики
19.1 Звіт про здійснення районною радою державної регуляторної політики заслуховується разом із щорічним звітом голови районної ради про свою діяльність та публікується в районній газеті “Наше Придністров’я”.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради В. Зінич

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта - рішення районної ради “Положення про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів Мурованокуриловецької районної ради”

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

Регуляторний орган: Мурованокуриловецька районна рада.
1. Опис проблеми

Мурованокуриловецька районна рада як регуляторний орган в межах своєї компетенції приймає рішення, які можуть бути регуляторним актом. Розробниками проекту регуляторного акта можуть бути виконавчий апарат районної ради та інші органи чи посадові особи, які відповідно до чинного законодавства та посадових обов’язків мають право вносити проект регуляторного акта на розгляд районної ради. В законодавчих актах, в тому числі в Законі України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, відсутній механізм   діяльності розробників проектів регуляторних актів, спрямованої  на  підготовку,  прийняття, відстеження результативності  та перегляд регуляторних актів,  яка  здійснюється  в межах, у порядку та  у спосіб,  що  встановлені  Конституцією  та законами України.
2. Цілі правового регулювання

Прийняття даного рішення має на меті :

- застосування єдиного механізму підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів Мурованокуриловецької районної ради;

- надання  відповідним юридичним та фізичним особам району можливості  брати  участь у  підготовці  проектів рішень районної ради,  ознайомлення  населення району та зацікавлених осіб з регуляторною діяльністю районної ради,  що  дозволить суб’єктам  господарювання  здійснювати  планування  їхньої  роботи, забезпечить  прозорість  та  врахування  громадської  думки  при  прийняті  регуляторних  актів.
3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей


Перша альтернатива - залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною для районної ради, оскільки розробники проектів регуляторних актів не будуть мати єдиного правильного механізму підготовки, обговорення, прйняття та відстеження результативності регуляторних актів, що може привести до ускладнення прийняття регуляторних актів та регуляторної діяльності районної ради в цілому.

Неможливість вивчення  громадської  думки  населення району та  неможливість обов’язкового  доведення проектів та  прийнятих  регуляторних  актів до  відома  фізичних  та  юридичних  осіб призведе до непослідовності регуляторної  політики районної ради та  відповідності  її цілям державної  політики  у сфері  господарської  діяльності.
Друга альтернатива - прийняти запропоноване рішення.

Дана альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки дозволить упорядкувати механізм підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів та забезпечить послідовність регуляторної політики районної ради та відповідність її цілям державної політики у сфері господарської діяльності.


4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом затвердження Положення про порядок підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів.


5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акта можливість досягнення цілей регулювання є повною. Досягнення визначених цілей регуляторного акта забезпечується дотриманням чітких правил підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів.


6. Очікувані результати прийняття акта


Вигоди

Витрати

Районна рада

1.Удосконалення нормативної бази районної ради в частині підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів районної ради.

2. Забезпечення прозорості в роботі органів влади, встановлення діалогу між владою та населенням району у формі спілкування, зростання іміджу влади.Витрати відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання та громадян

1. Участь юридичних та фізичних осіб в підготовці рішень районної ради, встановлення балансу інтересів населення району, суб’єктів господарювання та влади.

Наявних витрат не передбачається


7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

З метою досягнення позитивних наслідків пропонується встановити необмежений термін дії даного рішення з можливістю внесення до нього змін.


  8. Показники результативності регуляторного акта

Прийняття зазначеного рішення сприятиме удосконаленню процедури підготовки, обговорення, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів, збільшить кількість учасників підготовки проектів рішень районної ради.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження регуляторного акта буде здійснюватися до набуття ним чинності з метою створення бази для подальшого відстеження результативності даного регуляторного акта. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття ним чинності. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Голова Мурованокуриловецької

районної ради В. Гук