Рішення №35 / " " 2013 р м. Кремінна Про затвердження правил з організації - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Правил торгівлі... 1 33.66kb.
Рішення Кремінської міської ради від 04. 05. 2011 року №9/6 «Про... 1 35.25kb.
Рішення №36/10 «19» червня 2013 р м. Кремінна Про затвердження Положення... 1 43.6kb.
Рішення № від 2013 р м. Кремінна Про затвердження норм відпускання... 1 46.57kb.
Рішення №32/2 28 грудня 2012 р м. Кремінна Про затвердження Програми... 1 21.63kb.
Рішення №34/1534 від 5 липня 2013 року м. Боярка Про затвердження... 1 37.78kb.
Рішення Кремінської міської ради шостого скликання від 2013 р. 1 117.86kb.
Рішення №36/22 «19» червня 2013 р м. Кремінна Про передачу в безкоштовне... 1 22.74kb.
Про затвердження Правил благоустрою території міста 3 771.11kb.
Рішення №18/5 " 29 " грудня 2011 р м. Кремінна Про затвердження статутного... 1 11.68kb.
Рішення № проект " " лютого 2013 р м. Кремінна 1 43.76kb.
Перелік питань до іспиту 1 65.39kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення №35 / " " 2013 р м. Кремінна Про затвердження правил з організації - сторінка №1/1


УКРАЇНА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ПЯТА СЕСІЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 35 /___
“ ___ ” __________ 2013 р.

м.Кремінна


Про затвердження правил з організації

збирання, перевезення та утилізації

побутових відходів на території

Кремінської міської ради

На виконання Правил благоустрою території міста Кремінна Луганської області, затверджених рішенням сесії Кремінської міської ради шостого скликання від 04.05.2011 № 9/3, враховуючи необхідність визначення обсягів виробництва та реалізації послуг зі збирання, вивезення та утилізації побутових відходів під час укладання договорів та здійснення розрахунків з виконавцями послуг, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 „Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів” , ст. 7 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, ст.ст. 21, 35-1 Закону України „Про відходи”, ст.ст. 26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Кремінська міська рада

ВИРІШИЛА:


  1. Затвердити правила з організації збирання, перевезення та утилізації побутових відходів на території Кремінської міської ради.

Додаток - арк.

  1. Виконавцям послуг з вивезення твердих побутових відходів під час здійснення діяльності керуватися правилами з організації збирання, перевезення та утилізації побутових відходів на території Кремінської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб’єктів малого підприємництва, торгівлі та побуту, транспорту та зв’язку.

Міський голова В.І.Гриценко


Додаток

до рішення сесії

Кремінської міської ради

від „____” ________ 2013 р. №34/ ____


Правила

з організації збирання, перевезеннята утилізації побутових відходів

на території Кремінської міської ради


1. Дія правил з організації збирання, перевезення та утилізації побутових відходів (далі – правила) поширюється на діяльність, пов'язану зі збиранням, перевезенням та утилізацією побутових відходів (далі – ПВ), з метою утримання в належному санітарному стані території Кремінської міської ради.

Правила встановлюють та регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у сфері поводження з відходами, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території міської ради.
2. Терміни, що використовуються у правилах, вживаються у значеннях, які наведені в Законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про благоустрій населених пунктів" та "Про відходи".

Основні терміни, що використовуються в цих правилах:відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

виробник відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;

виконавець – суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;

споживачі послуг – фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), юридичні особи (підприємства, установи та організації всіх форм власності);

система збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів – послідовність виконання технологічних операцій з вилучення, накопичення і розміщення відходів у спеціально відведених місцях та їх вивезення у пункти знешкодження;

збирання відходів – діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;

роздільне збирання твердих побутових відходів – це метод збирання, за яким ресурс оцінні компоненти ТВП збираються окремо у спеціальні контейнери для подальшого надходження на перероблення чи повторне використання;

зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення);

перевезення відходів – транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;

видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

об'єкти поводження з відходами – місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів;

спеціально відведені місця чи об'єкти – місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами;

операції поводження з відходами – збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

розміщення відходів – зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;

централізоване водовідведення – послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у відведенні стічних вод, яка надається виконавцем з використанням внутрішньо - будинкових централізованих систем водовідведення;

побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

тверді побутові відходи – відходи, які утворюються в процесі життя і діяльності людини і накопичуються у житлових будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах (це харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя, відходи від прибирання і поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал, полімерні матеріали тощо) і не мають подальшого використання за місцем їх утворення;

негабаритні відходи – тверді побутові відходи, розміри яких перевищують 50 х 50 х 50 см і не дають змоги збирати їх у контейнери місткістю до 1,1 м3;

габаритні відходи – великі за розміром відходи, такі як побутові пристрої, меблі, дерева та гілля, поводження якими з використанням звичайних методів обробки ТПВ є неможливим;

тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

утворювач побутових відходів – фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення побутових відходів, або якщо ці особи невідомі, власник чи орендар території, на якій вони знаходяться.

дворові відходи – листя, скошена трава, обрізки дерев і інші природні органічні матеріали, які виносяться з дворів і садів.
Система збирання та вивезення побутових відходів включає такі операції:

– збирання та тимчасове зберігання побутових відходів на території споживача до прибуття сміттєвоза;

– завантаження побутових відходів у сміттєвоз і прибирання засміченої під час завантаження території;

– вивезення побутових відходів на полігон.


3. На території Кремінської міської ради збирання, перевезення та утилізація ПВ проводяться за єдиною планово-регулярною системою відповідно до встановлених чинним законодавством норм і правил.

4. Методи та засоби збирання, зберігання перевезення та утилізації ПВ визначаються виконавчим комітетом Кремінської міської ради з урахуванням складу та властивостей побутових відходів, їх річного обсягу утворення, кліматичних умов регіону.

5. Кількісним показником споживання послуг із вивезення ПВ є норми утворення ПВ, що затверджуються виконавчим комітетом міської ради.

6. Споживачі послуг з вивезення ПВ зобов'язані укласти договори з виконавцями послуг на видалення ПВ.

7. Основний виконавець послуг зі збирання та перевезення побутових відходів визначається за рішенням сесії на пленарному засіданні міської ради.

8. Підприємства, організації, установи міста незалежно від форм власності зобов'язані транспортувати ПВ тільки на об'єкти поводження з ПВ та мати звітну документацію, що підтверджує факт повного збирання та перевезення ПВ на встановлені для цих цілей об’єкти.

9. Під час збирання, зберігання, знешкодження, утилізації та захоронення ПВ, слід керуватися положенням чинних санітарних правил.

10. На території Кремінської міської ради збирання твердих побутових відходів може здійснюватись контейнерним та без контейнерним методами.

Без контейнерний метод застосовується на частині території з обмеженою можливістю проїзду та маневрування сміттєвоза, та до моменту запровадження контейнерного способу збирання .

За цим методом збирання та завантаження ПВ здійснюють безпосередньо працівники підприємства, яке є виконавцем послуг на зазначеній території.

11. Для збирання рідких побутових відходів у не каналізованих домоволодіннях власники обладнують повністю герметичні вигрібні ями. Забороняється скидати у вигрібні ями тверді побутові відходи (у тому числі пластмасову та скляну тару).

12. На контейнери для збирання ПВ та їх компонентів наноситься інформація способом, що забезпечує її наочність, механічну стійкість, стійкість до різних погодних умов, про назву організації, у власності якої знаходиться контейнер та інше.

13. На території Кремінської міської ради, на всіх площах, парках, , зупинках громадського транспорту за рахунок власників об’єктів встановлюються урни для збору сміття. В обов'язковому порядку урни встановлюють при входах у магазини, підприємства харчування (бари, кафе, їдальні, ресторани тощо), побутового обслуговування, культурно-видовищні підприємства й установи, навчальні заклади, лікувально-профілактичні установи, у місцях організації вуличної торгівлі.

Урни встановлюють й очищають за рахунок підприємств, організацій і установ, власників об'єктів, на території яких вони знаходяться (будуть знаходитися).

Відстань між урнами на вулицях міста складає не більше 40 м, на вулицях з інтенсивним рухом не більше 100 м та на малолюдних вулицях, відповідно до санітарних правил і норм «СанПіН 42-128-4690-88», Правил благоустрою території міста Кремінна Луганської області та цих правил.

Урни очищують від ПВ протягом дня по мірі їх наповнення, але не рідше одного разу на тиждень. Фарбування урн проводиться не рідше одного разу на рік у колір, що не порушує загальної естетики об'єктів благоустрою території житлової забудови та наноситься інформацію способом, що забезпечує її механічну стійкість, про назву або шифр організації, у власності якої знаходиться урна14. Видалення ПВ з контейнерів повинно проводитися згідно графіку, затвердженого підприємством, що здійснює видалення відходів та застосовуючи (СанПіН 42-128-4690-88 санітарні правила утримання територій населених пунктів).

Миття та дезінфекцію контейнерів слід проводити відповідно до вимог чинних санітарних правил та норм.15. Стінки і кришки металевих контейнерів для збирання ПВ та їх компонентів, слід фарбувати стійкими барвниками. Фарбування контейнерів необхідно виконувати не рідше одного разу на рік - навесні чи восени,

16. Вимоги до розміщення контейнерних майданчиків та їх розмірів регламентуються чинними санітарними правилами і нормами, цими правилами та правилами благоустрою території міста Кремінна Луганської області.

17. Спалювання ПВ у контейнерах та на контейнерних майданчиках забороняється.

18. Забороняється встановлення контейнерів ПВ на тротуарах, проїздах та інших, не відведених для цього місцях, без погодження. Забороняється використовувати не за призначенням контейнери для збирання ПВ.

19. Під'їзди до майданчиків мають бути освітлені і мати тверде покриття з урахуванням маневрування транспортних засобів і випуску стріли підйому або маніпулятора. Вільний під'їзд до майданчиків забезпечує споживач послуг.

20. Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерів несуть їхні власники або балансоутримувачі.

У випадку утворення звалища ПВ на контейнерному майданчику, що виникло через зрив графіка перевезення ПВ, ліквідацію звалища здійснює виконавець послуг з перевезення ПВ. В разі утворення звалищ з вини споживача послуги при пошкодженому контейнері чи упаковки, або їх недостатньої міцності чи допущення розкидання відходів тваринами ліквідацію звалища здійснює споживач послуги.21. Підприємства виробничої та невиробничої сфери та власники малих архітектурних форм повинні мати контейнери для збирання ПВ.. Розмір добового накопичення ПВ розраховується відповідно до затверджених у встановленому порядку норм утворення ПВ для даного типу споживачів.

Якщо об'єм утворення ПВ незначний, допускається використання на договірній основі контейнерів інших споживачів, або застосування заявочної чи планово-регулярної системи вивезення ПВ, або без контейнерний спосіб.22. Після вивантаження ПВ з контейнерів у сміттєвоз працівник підприємства, що проводить ці роботи, зобов'язаний прибрати місце завантаження ПВ.

23. Негабаритні та будівельні відходи, залишки від поточного ремонту квартир, будівель, споруд тощо, слід вивозити спеціальними транспортними засобами для перевезення негабаритних відходів або звичайним вантажним транспортом, згідно затвердженого виконавцем послуг графіка. Перевезення здійснюється за рахунок власника даних відходів.

24. Небезпечні відходи збираються роздільно від інших видів ПВ, а також відокремлювати на стадії сортування та передавати спеціалізованим підприємствам, які одержали ліцензії на здійснення операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

Підприємства, організації та установи, які є виробниками небезпечних відходів, зобов'язані вести облік об'ємів утворення таких відходів, забезпечити їх видалення через спеціалізовані підприємства.25. Власники або орендарі житлових та не житлових приміщень, під час виконання ремонтних робіт повинні не пізніше, ніж за три дні до початку проведення ремонтних робіт, попередити житлово-експлуатаційне підприємство, що обслуговує даний будинок, про намір виконання ремонтних робіт, погодити місце тимчасового розміщення будівельних відходів та забезпечити їх видалення в спеціально відведені місця, мати документи, що підтверджують видалення ПВ на полігон (талон або квитанцію).

26. На територіях об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, садівничих, гаражних і дачних об'єднань, товариств і кооперативів збирання ПВ здійснюється у контейнери чи без контейнерним способом на спеціально обладнаних майданчиках при без контейнерному способі збору побутові відходи бажано виставляти - в металевих ємкостях, або міцних мішках, щоб упередити його розсипання, пошкодження тваринами. Виставляти відходи необхідно в доступних місцях, близько до проїжджої частини, вага яких не перешкоджає ручній погрузці. Забороняється зберігати і складати ПВ в будь-якому іншому місці. Перевезення і захоронення ПВ, що утворилися на території дачного об'єднання, здійснюється на основі обов'язкового укладання сезонних договорів з виконавцями послуг з перевезення ПВ.

27. Спеціально обладнанні майданчики мають відповідати наступним вимогам:

– розміщення і будівництво майданчиків здійснюється відповідно до проекту організації і забудови території; майданчики повинні бути бетонованими й огородженими з усіх боків;

– майданчики повинні бути обладнані контейнерами;28. Перевезення ПВ дозволяється тільки спеціально обладнаними для цього транспортними засобами за наявності дозволу на здійснення послуг .

29. Побутові відходи, зібрані за унітарною або роздільною системами, перевозять за планово-регулярною або заявочною системами.

Планово-регулярна система передбачає регулярне перевезення ПВ з території обслуговування на договірних засадах без спеціальних замовлень з встановленою періодичністю, за чітким маршрутним графіком, із закріпленням транспортних засобів за певним районом обслуговування. Усі замовники укладають з виконавцями послуг із вивезення ПВ договір, в якому наведені об'єми ПВ, які необхідно перевозити, відображаються умови розрахунків замовника з виконавцем послуг за перевезені відходи. Учасники договору періодично уточнюють обсяги робіт з перевезення ПВ.

За заявочною системою перевозять негабаритні відходи, будівельні відходи та вуличний змет.

За заявочною системою власник житла або представник підприємства невиробничої сфери звертається до послуг спеціалізованого підприємства кожного разу, коли в них накопичується певна кількість незапланованого договором об'єму ПВ. При цьому розрахунки за перевезення проводяться одноразово, в цілому за перевезений обсяг ПВ.30. Рідкі побутові відходи виконавець вивозить у терміни, обумовлені договором, або за заявкою споживача (у міру заповнення вигрібної ями ).

31. Для правильної організації роботи з перевезення ПВ треба мати вичерпні відомості про об'єкти обслуговування. Для їх одержання представники виконавця разом з замовниками проводять обстеження цих об'єктів.

32. Представники виконавця перевіряють наведені у спеціальних дані про типи покриття проїздів та їх стан, відповідність місць розміщення контейнерів ПВ та мережі проїздів умовам роботи сміттєвозів. Підприємства, що здійснюють видалення ПВ, заносять відомості зі спеціальних паспортів до журналу реєстрації об'єктів обслуговування, в якому відображаються можливі подальші зміни. Спеціальний паспорт додається до договору.

33. В залежності від об'єму ПВ, що утворюється на дільниці обслуговування та способу збирання ПВ (контейнерного або без контейнерного), встановлюють режим роботи сміттєвозів.

34. Основною для встановлення режиму роботи з перевезення є:

загальна кількість ПВ, що утворюється,

відстань до місць обслуговування,

наявна кількість, тип транспортних засобів та їх продуктивність,

необхідність обов'язкового додержання графіків перевезення ПВ з дотриманням чинних санітарних норм і правил.

35. Виконавець послуг з вивезення ПВ для кожної задіяної одиниці транспорту розробляє маршрут - послідовний порядок руху від одного до іншого об'єкта обслуговування в межах одного виробничого циклу, тобто до повного завантаження.

36. Підприємству, що надає послуги зі збирання та видалення відходів, під час розробки маршрутів руху транспортних засобів для збирання ПВ, необхідно враховувати докладну характеристику об'єктів, що підлягають обслуговуванню, об'єми утворення ПВ на кожному об'єкті, кількість і місткість контейнерів чи відходів без контейнерного способу, місця їх розташування, докладну характеристику району обслуговування, інтенсивність руху по вулицях, планування кварталів і дворових територій.

37. Розроблений маршрут руху спец автотранспорту по дільниці обслуговування перевіряється на місці, після чого в нього вносять відповідні корективи.

Маршрут відображається у вигляді маршрутного графіка або маршрутної картки, де послідовно перелічені адреси домоволодінь або підприємств невиробничої сфери, кількість пунктів збирання ПВ, кількість контейнерів, встановлених у цих пунктах, періодичність перевезення за днями тижня, а також докладний розклад руху за часом.38. З метою найбільш ефективного використання транспортних засобів для перевезення ПВ і забезпечення своєчасного та якісного усунення порушень нормальної роботи виконавцю послуг слід забезпечити оперативне управління роботою транспортних засобів для перевезення ПВ.

39. У разі перевезення ПВ за заявочною системою зі збиранням відходів безпосередньо в спеціалізований автотранспорт, і перевезенням відразу ж після збирання, – воно має відбуватися за погодженими і доведеними до всіх замовників днем, маршрутом і графіком.

40. Виконавці, що здійснюють лише функції перевізника, повинні представляти замовнику документ, що підтверджує факт передачі ПВ на об'єкти поводження з ПВ.

41. Негабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження спеціалізованого автотранспортного засобу, слід вивозити спеціальним автотранспортом за окремими заявками виробників цих відходів.

42. Перевезення ПВ не повинно призводити до забруднення навколишнього середовища.

Секретар міської ради Л.В.Колесніченко