Рішення міської ради 30. 01. 2013 №6/32-1032 Міська програма протидії захворюванню на туберкульоз в місті Єнакієве на 2013-2016 роки - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 22. 02. 2013 №6/22-2180 м. Красний Лиман Про затвердження... 1 205.48kb.
Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016роки 4 644.51kb.
Рішення сесії районної ради скликання 2012 року районна цільова соціальна... 1 61.71kb.
Рішення 7 лютого 2013 р. №4 Врадіївка ХХІІ сесія шостого скликання... 1 108.64kb.
Додаток до рішення 15 сесії районної ради 6 скликання від 06. 1 41.31kb.
Рішення 26. 12. 2012 №7 Про затвердження цільової соціальної програми... 1 181.07kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України... 1 80.57kb.
Рішення від 27 червня 2013 року №234 м. Світловодськ Про затвердження... 1 223.91kb.
Рішення районної ради № районна цільова соціальна програма протидії... 1 95.42kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 червня... 1 15.56kb.
Рішення Від " 28 " 01 2013 р. №14 Про створення Координаційної ради... 1 62.19kb.
Перелік заходів програми 1 42.3kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення міської ради 30. 01. 2013 №6/32-1032 Міська програма протидії захворюванню - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення міської ради

30.01.2013 № 6/32-1032


Міська програма

протидії захворюванню на туберкульоз

в місті Єнакієве на 2013-2016 роки

Єнакієве


2013

ПАСПОРТ


програми
1. Назва Програми

Міська програма протидії захворюванню на туберкульоз в м. Єнакієве на 2013-2016 роки.


2. Підстава для розроблення Програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1341-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз», обласна програма протидії захворюванню на туберкульоз у Донецькій області на 2012-2016 роки, затверджена рішенням Донецької обласної ради 07.11.2012


3. Регіональний замовник, координатор

Єнакієвська міська рада, відділ охорони здоров’я міської ради


4. Керівник програми

Заступник міського голови


5. Відповідальний виконавець програми

Відділ охорони здоров’я Єнакієвської міської ради


6. Учасники (співвиконавці) програми

Структурні підрозділи Єнакієвської міської ради, підприємства, установи і організації міста, Благодійний Фонд «Розвиток України», Міжнародна Організація «Лікарі без кордонів», Благодійна Організація «МОСТ», Глобальний Фонд


7. Строк виконання програми

2013 – 2016 роки


8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування


Джерела фінансування

Обсяг фінансу-вання (тис. грн.)

у тому числі за роками:

2012

2013

2014

2015

2016

Місцевий бюджет

1682,9

247,7

245,7

396,5

396,5

396,5

Інші джерелаРазом

1682,9

247,7

245,7

396,5

396,5

396,5

Перелік акронімів

АКСМ

- адвокація, комунікація, соціальна мобілізація

АРТ

- антиретровірусна терапія

БО

- благодійна організація

БФРУ

- благодійний фонд «Розвиток України»

ВООЗ

- Всесвітня організація охорони здоров’я

ГФ

- Глобальний Фонд

ГУЗО

- головне управління охорони здоров’я

КЛПУ

- комунальна лікувально-профілактична установа

МО

- міжнародна організація

МіО

- моніторинг і оцінка

МОЗУ

- Міністерство охорони здоров’я України

МПТД

- міський протитуберкульозний диспансер

МР ТБ

- мультирезистентний туберкульоз

МСД

- медико-санітарна допомога

ОДА

- обласна державна адміністрація

ОКТЛ

- обласна клінічна туберкульозна лікарня

ПТП

- протитуберкульозні препарати

ТБ

- туберкульоз

ТБЛ

- туберкульоз легенів

ТОМЦ-ТБ

- територіальний організаційно-методичний центр проти туберкульозу

УДПтСУ

управління державної пенітенціарної служби України

Міська програма

протидії захворюванню на туберкульоз у м. Єнакієве

на 2013-2016 роки

Вступ
За період реалізації попередньої Програми у 2007-2011 роках у м. Єнакієве було досягнуто зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього шляхом формування та інтеграції в існуючу систему нових підходів протидії туберкульозу, заснованих на принципах ДОТС-стратегії, рекомендованої ВООЗ для країн з високим рівнем захворюваності.
Аналіз ситуації за 5 років
За період дії Програми досягнута головна мета щодо локалізації епідемії туберкульозу (припинення її поширення), а саме: захворюваність знижена на 20% (цільовий показний на 25%), смертність на 35,5%, загальна поширеність серед населення на 53%. Досягнути також провідні індикатори та завдання Програми:

- покращилися показники виявлення та лабораторної діагностики заразних форм туберкульозу (з 36% у 2006р. до 62,5% в 2011 р. серед нових випадків захворювань (цільовий показник - 50%);

- з 19% до 3% скоротився показник переривання лікування хворими на туберкульоз;

- в місті запроваджена система моніторингу та оцінки виконання ТБ-Програми, продовжує роботу міська координаційна рада з питань протидії туберкульозу, до роботи були залучені партнери з неурядових організацій (міське товариство Червоного Хреста, благодійна організація клуб «Світанок», Глобальний Фонд).

Однак в місті залишається напруженою епідситуація з туберкульозу, залишається невирішеною низка проблем, розв’язання який потребує значних, в тому числі фінансових, зусиль з боку держави, органів місцевої влади, бізнесу, громадських організацій та суспільства в цілому:

- наявність одночасно епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції, що призводить до зростання захворюваності та більш тяжку для виліковування ко-інфекцію ТБ/ВІЛ (з 2006 року рівень захворюваності на неї зріс з 10,8 до 22,8 на 100 тис. населення у 2011 році, а її питома вага серед нових випадків ТБ з 10,5% до 25,8%);

- неповне та несвоєчасне залучення до лікування хворих на мультірезистентний туберкульоз (питома вага серед нових випадків ТБ в 2011 році склала 8%) внаслідок обмеженого доступу хворих до сучасних засобів прискореної діагностики (відсутність витратних матеріалів для апарату БАКТЕК MGIT-960) та приладів для молекулярно-генетичної діагностики);

- недостатня ефективність лікування хворих на заразні форми туберкульозу (53,7%, нормативний показник – 64%), в тому числі внаслідок перебоїв державних поставок протитуберкульозних препаратів, відсутність людських ресурсів для проведення;

- контрольованого (у присутності медпрацівника) лікування хворих на амбулаторному етапі, негативне ставлення частини хворих до лікування;

- недосяжність в місті рекомендованого ВООЗ показника виліковування (85%), який розраховано для територій з низькою поширеністю ко-інфекції ТБ/ВІЛ та мультірезистентного туберкульозу;

- недостатній обсяг фінансування заходів з протидії туберкульозу, що не дає змогу забезпечити створення належних умов для перебування хворих та дотримання вимог інфекційного контролю в протитуберкульозному диспансері.
Мета програми
Подальше зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження показників захворюваності та смертності від нього.

Мета

2012

2013

2014

2015

2016

Захворюваність на ТБ (на 100 тис. населення)

86

84

82

80

78

Смертність від ТБ (на 100 тис. населення)

21,5

21

20,5

20

19,5

Основні шляхи і послуги розв’язання проблеми


Забезпечення рівного та вільного доступу населення міста до сучасних та ефективних методів виявлення та діагностики туберкульозу.

Забезпечення безперебійного доступу хворих на туберкульоз та осіб з підвищеним ризиком захворювання на нього до якісного лікування, яке відповідає вимогам національних та сучасних міжнародних стандартів.

Подальше вдосконалення діючої системи Моніторингу та Оцінки стану та ефективності впроваджених протитуберкульозних заходів.

Впровадження рекомендованого ВООЗ сучасного стратегічного компоненту – Адвокації, Комунікації та Соціальної мобілізації (АКСМ) суспільства.


Завдання і заходи, етапи виконання Програми
Впровадити та забезпечити доступність для населення сучасних ефективних методів виявлення та діагностики туберкульозу.

Забезпечити доступність та відповідність міжнародним та національним стандартам лікування хворих на туберкульоз, в тому числі мультирезистентний та поєднаний з ВІЛ-інфекцією.

Удосконалити систему управління, моніторингу та оцінки Програми з метою підвищення їх ефективності з орієнтацією на кінцевий результат.

Впровадити в місті рекомендовану ВООЗ систему АКСМ стратегії для суспільного посилення протидії туберкульозу.


Очікувані результати виконання Програми
Виконання поставлених завдань надасть змогу до 2016 року досягти в місті поставленої мети та інших індикаторів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 -2016 роки, а саме:

- забезпечити подальше зниження захворюваності та смертності від ТБ;

- забезпечити вилікування не менше 65% заразних хворих, яким вперше встановлено діагноз туберкульоз;

- зменшити кількість хворих, які лікуються від туберкульозу повторно (з 38% до 25%);

- зменшити частоту переривання лікування хворими на заразні форми туберкульозу (до 5% серед нових випадків);

- знизити рівень смертності від ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ на 10% шляхом забезпечення мультідисциплінарного підходу до надання медичної допомоги хворим на туберкульоз та ВІЛД-інфекцію;

- запобігти поширенню захворюваності на мультірезистентний туберкульоз.

Обсяги та джерела фінансування Програми


Фінансування міської Програми в межах затверджених видатків здійснюватиметься усіма партнерами, залученими до її підтримки та реалізації, за рахунок обласного бюджету, місцевого бюджету, Благодійного Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», Глобального Фонду з щорічним коригуванням обсягів фінансування відповідно до планів конкретних дій та завдань.
Контроль за реалізацією заходів Програми
Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснюватиметься міською радою, поточна координація та контроль за виконанням заходів Програми, їх моніторинг та оцінка за визначеним переліком індикаторів – відділом охорони здоров’я міської ради.

Міська

програма протидії захворюванню на туберкульоз в м. Єнакієве на 2013-2016 роки


Задача/Захід

Відпові-дальні

Джерело фінансуван-ня

Фінансування (тис. грн.)

Індикатор досягнення (2016 р.)

всього

2012

2013

2014

2015

2016
Задача 1: Впровадити та забезпечити доступність для населення сучасних ефективних методів виявлення та діагностики туберкульозу


1) % нових випадків ТБ з М(+) – не менше 50%;

2) % нових випадків ТБ з МБТ(+) – не менше 60%;

3) % КСБ(+) серед обстежених з підозрою на ТБ у пунктах мікроскопії мокротиння – не менше 5%


Захід 1.1: Створити доступні, якісні та безпечні умови для виявлення та клінічного скринінгу хворих з підозрою на туберкульоз у закладах загальної лікувальної мережі 1-2 рівнів надання медико-санітарної допомоги


1) 70% нових випадків ТБ з М”+” виявлені у ТБ-лабораторіях 1 рівня;

2) 5% знахідок КСБ(+) серед обстежених з підозрою на ТБ у ТБ-лабораторіях 1 рівня;

3) Відсутність пов’язаних з професійною діяльністю захворювань на ТБ серед медпрацівників пунктів збору та бактеріоскопії мокротиння


1.1.1. Закуповувати одноразові контейнери для збору мокротиння та транспортувати у бактеріоскопічні пункти

Міська рада

Місцевий бюджет

35,0

3,0

8,0

8,0

8,0

8,0

протягом року обстежуються бактеріоскопічно за клінічними показниками не менше 10 хворих на 1000 дорослого населення;

1.1.2. Забезпечувати безкоштовною рентген (ФЛГ) плівкою для проведення профоглядів на ТБ осіб з визначених груп «ризику» (в першу чергу - ВІЛ-інфікованих, звільнених з місць позбавлення волі, безпритульних)

422,6

44,0

27,6

117,0

117,0

117,0

% охоплення осіб з груп „ризику” (окремо по кожній) безкоштовним рентген (ФЛГ) обстеженням – не менше 90%

1.1.3. Забезпечити тубер-куліном та витратними матеріалами для обов’яз-кової щорічної туберкулі-нодіагностики дітям 1-14 років, в першу чергу з груп „ризику”

951,7

148,6

182,1

207,0

207,0

207,0

95 % дітей 1-14 років з груп «ризику» охоплюються туб діагностикою

1.1.4. Забезпечити ТБ-ла-бораторію І рівня витрат-ними матеріалами для про ведення бактеріоскопії та дооснастити її засобами інфекційного контролю, згідно з вимогами Стандарту, у т.ч.:

Міська рада

Місцевий бюджет

БФРУ- ШББ-1 (шафи біобезпеки І класу або хімічні шафи)
БФРУ35,0


Забезпеченість не менше 95%

кількість одиниць1

- екранованими бактери-цидними випромінюва-чами
БФРУ2,8


Забезпеченість не менше 90%

кількість одиниць2

- респіраторами
місцевий бюджет

2,0

1,1
0,3

0,3

0,3

Забезпеченість 95%

кількість одиниць


1.1.5. Здійснювати підготовку на базі обласного тренінгового ТБ-центру фахівців, які працюють у ТБ-лабораторії І рівня

ГУОЗ ОДА

БФРУ
95% від запланованої кількості охоплено навчанням

кількість осіб

2

-

1

1

-

-

1.1.6. Забезпечувати КЛПУ «Міський протиту-беркульозний диспансер» Rg-плівкою:

ГУОЗ ОДА

Обласний бюджетбезкоштовне Rg-обстеження у 100% хворих за результатами анкетування хворих

1.1.7. Забезпечувати клініко-діагностичні лабораторії закладів МСД 2 рівня витратними матеріалами для бактері-ологічного неспецифіч-ного дослідження мокротиння у хворих на пневмонії (у разі відсутності КСБ), згідно з наказом МОЗУ від 19.03.2007 № 128

Міська рада

Місцевий бюджет

67,522,5

22,5

22,5

80% нових випадків ТБ з МБТ (-) з дотриманням стандарту дослідження мокротиння


1.1.8. Забезпечувати безкоштовний доступ ВІЛ-інфікованих хворих (за наявності клінічних показань) до високо-вартісних сучасних видів обстежень органів грудної та черевної порожнин та мозоку (МРТ, КТ, УЗД тощо) шляхом виділення для них відповідних квот у закладах ІІ-ІІІ рівнів МСД

ГУОЗ ОДА


БО «МОСТ»

«Світанок»

«Содія»

(кількість хворих)60

-

15

15

15

15

Не менше 50% хворих з підозрою на ТБ/ВІЛ мають доступ до високовартісних обстежень

1.1.9. Розробити та впро-вадити механізм інтеграції лікарів-фтизіатрів до кон-сультативно-діагностичних центрів (II рівень МСД), включаючи регіони, де є самостійні тубдиспансери.

ГУОЗ ОДА


Не потребує

1) розроблений та апробований механізм інтеграції у 2013р.;

2) 90% хворих та з підозрою на ТБ отримують усі види амбулаторної протитуберкульозної допомоги у межах закладів медико-санітарної допомоги 1-2 рівнівЗахід 1.2: Наблизити послуги з виявлення туберкульозу до груп населення з обмеженим доступом до медичної допомоги
1.2.1. Забезпечити безпере-бійну роботу пересувного флюорографу в місті та приміських територіях

Міська рада

Місцевий бюджет

-


-

-

-

-

-

1) 100% виконання передбачених обсягів обстежень; 2) 100% переданої інформації про виявлену патологію до ЛПЗ

кількість осіб

8000

-

2000

2000

2000

2000

Захід 1.3.: Забезпечити якісне епідрозслідування та своєчасне проведення протиепідемічних (оздоровчих) заходів у широких межах ТБ-вогнищ, особливо з мультирезистентним туберкульозом
1.3.1. Забезпечити обов’яз-кове негайне інформуван-ня Державної санепід-служби міста про усі виявлені випадки мультирезистентного ТБ

Головний лікар КЛПУ «МПТД»

Не потребуєНа 100% випадків МРТБ своєчасно направлено повідомлення

1.3.2. Проводити комп-лексне епідрозслідування кожного виявленого випадку мультирезистент-ного ТБ із встановленням його причини

Головний лікар КЛПУ «МПТД»

ДСЕУ


Не потребуєУ 95% випадків епідпрослідування проведено своєчасно та якісно

1.3.3. Забезпечити постій-ний комплексний моніто-ринг за виконанням оздо-ровчих заходів у вогнищах мультирезистентного ТБ до його санації

Головний державний санітарний лікар місь-кої санепід-станціі

Головний лікар КЛПУ «МПТД»Не потребуєВідсутність серед контактних у вогнищах мультирезистентного ТБ повторних випадків захворювання

Задача 2: Забезпечити доступність, відповідність міжнародним та національним стандартам лікування хворих на туберкульоз, у т.ч. мультирезистентний та поєднаний з ВІЛ-інфекцією


1) % вилікуваних нових хворих - 75%; 2) % вилікуваних хворих на МРТБ - не менше 60% від тих, хто розпочав лікування; 3) зниження смертності від ко-інфекції на ТБ/ВІЛ (пок. на 100 тис.нас.) – на 10%; Індикатори процесу: 1) % пролікованих нових хворих з МБТ (+), у яких був дотриманий стандарт лікування - 90%; 2) % «відривів» від лікування серед нових хворих з МБТ(+) – до 3%

Захід 2.1: Продовжити створення умов в КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер» з метою подальшого зростання доступності, якості та безпечності стаціонарної допомоги хворим на туберкульоз (з огляду на потребу та наявні ресурси)
2.1.1. Провести капіталь-ний ремонт та дооснастити обладнанням, м’яким та твердим інвентарем КЛПУ «Міський протиту-беркульозний диспансер», передбачивши умови для лікування хворих, які потребують стаціонарного лікування:

ГУОЗ ОДА

Обласний бюджет
1) ремонти завершені згідно з термінами та відповідають умовам інфекційного контролю;

2) відсутність випадків професійних захворю-вань на ТБ серед мед персоналу закладівСтворені відповідні умови згідно з термінами

- КЛПУ „Міський протитуберкульозний диспансер”

2.1.2. У щорічних кошто-рисах КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер» передбачати витрати на підвищення харчування хворих у ста-ціонарах за нормативами, визначеними Кабінетом Міністрів України

ГУОЗ ОДА

Обласний бюджет

У межах загального кошторису протитуберкульозних закладів

Відповідають затвердженим державним нормам

2.1.3. Створити при прове-денні капітальних ремон-тів умов для дотримання КЛПУ „Міський протиту-беркульозний диспансер” вимог Стандарту Інфекцій-ного контролю, а також закупити:

ГУОЗ ОДА

Обласний бюджет


- екрановані бактерицидні випромінювачі;


1) Забезпеченість не менше 90% у зонах високого ризику

кількість одиниць- респіратори;


1) Забезпеченість 100% у зонах високого ризику

кількість одиниць- одноразові маски для пацієнтів


1) Забезпеченість не менше 90%

кількістьЗахід 2.2: Створити умови для покращення результатів лікування хворих на туберкульоз, у т.ч. для хворих на ко-інфекцію(ТБ/ВІЛ)
2.2.1. Забезпечити доступ хворим КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер» до патогене-тичних та симптоматичних засобів лікування згідно з клінічними протоколами

ГУОЗ ОДА

Обласний бюджет

ГФ


У межах загального кошторису протитуберкульозних закладів

1) не менше 70% хворих від потреби забезпечені ліками для патогенетичного лікування


2.2.2. Забезпечити прове-дення до- та після тесто-вого консультування та тестування на ВІЛ-інфек-цію усім хворим на тубер-кульоз та визначення рівня СД4 у ВІЛ-інфікованих шляхом придбання необ-хідних тестів та витратних матеріалів.

ГУОЗ ОДА

Державний бюджет

ГФ


Обласний бюджет

У межах загального кошторису протитуберкульозних закладів з урахуванням збільшення витрат згідно з розрахунками

1) 95% хворих 1-3 кат., охоплених ДКТ/ВІЛ (СД-4)


2.2.3. Забезпечити доступ хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ до АРТ у випад-ках, передбачених клініч-ними протоколами,шляхом централізованого резерву-вання для них АРВ-пре-паратів в обсягах розра-хункової річної потреби

МОЗУ

ГУОЗ ОДА


Державний бюджет

ГФ

МО„Лікарі без кордонів”1) 90% хворих на ТБ/ВІЛ за показниками СД4 отримують АРТ


2.2.4. Забезпечити доступ пацієнтів КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер» до послуг психологів, у т.ч. шляхом їх введення у штатний розпис

ГУОЗ ОДА

ГФ

Обласний бюджет

1) 95% туб/стац. забезпечені послугами психологів

У межах загального кошторису протитуберкульозних закладів з урахуванням збільшення витрат згідно з розрахунками
2.2.5. Забезпечити ефек-тивний моніторинг побіч-них реакцій у хворих на МР ТБ та їх своєчасне виявлення та поперед-ження, у т.ч.: шляхом:

ГУОЗ ОДА

БФРУ1) 90% хворих на МРТБ, охоплених обстеженнями згідно з протоколом

    • залучення ресурсів поза межами протитубер-кульозних закладів для здійснення додаткових лабораторних обстежень (передбачених клінічним протоколом)
БФРУ    • забезпечення відповідними медикамен-тозними засобами хворих на мультирезистентний туберкульоз з побічними реакціями (30%)
Обласний бюджет2.2.6. Створити в КЛПУ «Міський протитуберкуль-озний диспансер» „Школи пацієнтів” та обучити їх персонал наданню послуг АКСМ

БФРУ

ГУОЗ ОДА


БФРУ

кількість фахівців

1) 95% пацієнтів тубстаціонарів пройшли навчання у «Школах» 2) 95% працівників «Шкіл» пройшли навчання з АКСМ

50
15

13

11

11

2.2.7. Забезпечити навчан-ня лікарів-фтизіатрів та середнього медперсоналу КЛПУ «Міський протиту-беркульозний диспансер» на базі обласного тренін-гового ТБ-центру

ГУОЗ ОДА

БФРУ90% лікарів-фтизіатрів охоплені пере підготовкою з професійних питань

кількість тренінгів

5


1

1

1

1

1

Захід 2.3: Підвищити доступність, якість та мультиформатність ДОТ-лікування хворих на туберкульоз у загальній лікувальній мережі 1 рівня
2.3.1. Наблизити надання ДОТ-послуг до місць проживання хворих на туберкульоз шляхом залучення до контролю за прийомом ліків медичних та соціальних працівників, волонтерів, медичних сестер міського товариства Червоного Хреста:

Міська рада

Місцевий бюджет

ГФ
1) 95% хворих забезпечені контрольованим лікуванням

- організовувати по мірі необ хідності навчання соціаль-них працівників, волонтерів медичних сестер міського товариства Червоного Хреста з питань надання ДОТ-послуг на базі КЛПУ «Міський про-титуберкульозний диспан-сер»Не потребує додаткового фінансування
- вишукати можливість здійснення мотивації осіб, залучених до надання ДОТ-послуг

Міська рада

Міське товариство Червоного Хреста

ГФ


У межах кошторису закладів МСД 1 рівня, у разі наявності фінансування
2.3.2. Забезпечити умови для надання ДОТ-послуг (у т.ч. кулери з питною водою, одноразові стакани та планшети для медикаментів в умовах ДОТ-кабінетів)

Міська рада

Місцевий бюджет

4,51,5

1,5

1,5

90% ДОТ-кабінетів забезпечені умовами

2.3.3. Забезпечити навчання працівників ДОТ-кабінетів на базі обласного тренінгового ТБ-центру та робочих місцях

ГУОЗ ОДА

БФРУ90% працівників ДОТ-кабінетів пройшли навчання

Кількість працівників

4
1

1

1

1

2.3.4. Забезпечити ДОТ-кабінети пакетом необхідних інструктивно-методичних матеріалів

ГУОЗ ОДА

БФРУ100% ДОТ-кабінетів забезпечені інструктивно-методичними матеріалами

2.3.5. Продовжити систему соціальної підтримки хво-рих на туберкульоз під час отримання ними ДОТ-пос-луг з метою формування прихильності до безперер-вного лікування шляхом:

  • надання продуктових (гігієнічних) наборів;

  • проїзних квитків на громадський транспорт;

  • патронажу та прийому препаратів на дому під контролем

Міська рада

Місцевий бюджет

169,0

19,2


11,4

51,0

-

-28,0

-

-30,0

6,4


3,8

30,0

6,4


3,8


30,0

6,4


3,8

98% хворих на ТБ охоплені соціальною підтримкою

2.3.6. Продовжити мотивацію медичних працівників за вилікування хворих на туберкульоз у великих містах та територіях з високим рівнем захворюваності

БФРУ

БФРУ


Задача 3: Удосконалити систему Управління, Моніторингу та Оцінки Програми з метою підвищення їх ефективності та орієнтації на кінцевий результат


1) в електронний реєстр введено 100% хворих туберкульозом та він функціонує на 100% запланованих дій;

2) участь в єдиній системі Моніторингу та Оцінки стану протитуберкульозних заходів згідно з міжнародними стандартами;3) не менше 80% наданих за результатами МіО рекомендацій виконуються

Захід 3.1: Забезпечити функціонування постійно діючої системи МіО за ТБ-Програмою
3.1.1. Проведення щоквартального аналітичного моніторингу статистичних звітів за розробленими формами та Індикаторами

Міська координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції

Не потребує90% рекомендацій обласного моніторингового ТБ-центру виконується

3.1.2. Щоквартального обговорення результатів МіО на засіданням МРГ з наданням рекомендацій по вирішенню проблемних питань

Міська рада

Не потребуєЗахід 3.2: Забезпечити функціонування електронного ТБ-реєстру
3.2.1. Забезпечити надання до ТОМЦ-ТБ, ОКТЛ статистичних звітів та розрахунку потреби у медикаментах

Головний лікар КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер»


Не потребуєЗахід 3.3: Створити умови для впровадження сучасних форм менеджменту ТБ-Програми та мотивації до професійного росту фахівців


3.3.1. Заохочувати успішних фтизіатрів КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер» до участі у міжнародних конференціях з питань туберкульозу

Головний лікар КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер»


Не потребує

4
1

1

1

1

3.3.2. Забезпечити участь молодих фахівців та лікарів-інтернів у тренінгах з актуальних питань ТБ із залученням провідних міжнародних фахівців на базі обласного тренінгового центру

Головний лікар КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер»


Не потребуєЗадача 4: Впровадити стратегію адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (АКСМ) для протидії захворюванню на туберкульоз
4.1. Адвокація :
4.1.1. Ініціювати перед центральними органами влади приведення у відповідність із законодавством України відомчих нормативно-правових актів Міністерств, відомств та служб, задіяних у сфері боротьби з туберкульозом внесення у відомчі інструкції

ОДА

Не потребуєВнесення відповідних змін у відомчі норма-тивно-правові акти

4.1.2. Забезпечити раціональне використання коштів, виділених на реалізацію ТБ-програм, з урахуванням пріоритетних напрямків, які безпосередньо впливають на перебіг епідемії

ОДА,

Міська радаМісцевий бюджет90% коштів заплано- вані та витрачені на пріоритетні заходи

4.2. Комунікація:
4.2.1. Розробити необхідні індикатори програми (своєчасності та доступності до виявлення/діагностики та лікування хворих на туберкульоз, дотримання прав пацієнтів та інше)

ГУОЗ ОДА

БФРУ


БФРУВведені нові регіональні (місцеві) індикатори з 1 січня 2013р.

4.2.2. Підвищити рівень інформованості населення щодо питань, пов'язаних з захворюванням та профілактикою туберкульозу

ГУОЗ ОДА

Міська рада

Відділ охорони здоров’я міської ради


БФРУПідвищення рівня обізнаності населення на 15% (за результатами соціологічного дослідження)

4.2.3. Підвищити якість надання медико-психоло-гічної допомоги хворим на туберкульоз шляхом нав-чання персоналу (медич-ного та немедичного) консультативній роботі;

ГУОЗ ОДА

БФРУ


БФРУ1) Зниження негативного ставлення до хворих на туберкульоз у суспільстві на 10% (за даними соцдосліджень)

2) зниження рівнів „відривів” від лікування до 5 %4.2.4. Підвищення прихильності до лікування хворих на туберкульоз в уразливих групах населення

Міська рада

БФРУ4.3. Соціальна мобілізація

4.3.1 Зниження рівня стигматизації хворих на туберкульоз

ОДА


БФРУЗниження стигматиза-ції на 10% (за даними опитувань хворих на туберкульоз). Підвищення позитивного ставлення

Всього на фінансування з місцевого бюджету1682,9

247,7

245,7

396,5

396,5

396,5Секретар міської ради Т.М. Богданова


Міська програма протидії захворюванню на туберкульоз в м. Єнакієве на 2013-2016 роки підготовлена відділом охорони здоров’я міської ради


В.о.начальника відділу Ю.П.Кучерова