Рішення обласної ради від 20 грудня 2012 року №21-14/2012 програма розвитку водного господарства Хмельницької області на період до 2 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення Кіровоградської обласної ради 23 листопада 2012 №387 Обласна... 1 589.14kb.
Розпорядження 17 грудня 2012 року м. Чернігів №467 1 14.13kb.
Рішення обласної ради від 20 грудня 2012 року №49-14/2012 план роботи... 1 166.37kb.
Про розроблення проекту Районної цільової програми розвитку водного... 1 29.73kb.
Додаток до рішення обласної ради від 20 грудня 2012 року №25-14/2012... 1 61.33kb.
Додаток до рішення обласної ради від 17 травня 2012 року №24-11/2012... 1 72.45kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації № програма... 4 657.13kb.
Рішення обласної ради від 21 грудня 2011 року №30-7/2011 план роботи... 1 188.17kb.
Додаток до рішення обласної ради від 21 грудня 2011 року №14-7/2011... 1 113.49kb.
Рішення одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання 2012 року... 1 140.66kb.
Рішення обласної ради від 20 грудня 2012 року №35-14/2012 перелік... 1 46.51kb.
Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних... 1 159.41kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення обласної ради від 20 грудня 2012 року №21-14/2012 програма розвитку водного - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 20 грудня 2012 року

№ 21-14/2012


ПРОГРАМА

розвитку водного господарства Хмельницької області

на період до 2021 року
Програму розвитку водного господарства Хмельницької області на період до 2021 року (далі – Програма) розроблено відповідно до завдань Загальнодержавної програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затвердженої Законом України від 24 травня 2012 року №4836-VI.
Державними замовниками є Міністерство екології та природних ресурсів України, Державне агентство водних ресурсів України.
Виконавці заходів Програми:

  • обласне управління водних ресурсів;

  • державне управління охорони навколишнього природного середовища в області;

  • управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації;

  • Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації;

  • управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації;

  • Головне управління Держкомзему а області;

  • Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства в області.


Мета програми розвитку водного господарства Хмельницької області на період до 2021 року
Метою Програми є виконання основних напрямів державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод.
Шляхи і способи розв’язання проблеми:
Розв’язати проблему можливо за варіантом, який передбачає системну реалізацію державної політики у сфері водного господарства, використання ресурсів держави та регіонів з метою забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку водного господарства, що дасть можливість підвищити ефективність державного управління водними ресурсами.
Проблему передбачається розв’язати шляхом:
впровадження ефективного, обґрунтованого і збалансованого механізму використання, охорони та відтворення водних ресурсів, забезпечення сталого розвитку державної системи моніторингу вод згідно з міжнародними нормами;
впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, розроблення та виконання планів управління басейнами річок, застосування економічної моделі цільового фінансування заходів у басейнах річок, утворення басейнових рад річок, а також підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових управлінь водних ресурсів;
підвищення технологічного рівня водокористування, впровадження маловодних та безводних технологій, розроблення більш раціональних нормативів водокористування, будівництва, реконструкції та модернізації систем водопостачання і водовідведення;
виконання робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок, будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, захисних дамб, польдерів, протипаводкових водосховищ, розчищення русел річок, упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, розроблення схем комплексного протипаводкового захисту територій від шкідливої дії вод, удосконалення методів і технічних приладів для проведення гідрометеорологічних спостережень, прогнозування паводків;
забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, зокрема, відновлення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, реконструкції і модернізації меліоративних систем та їх споруд, інженерної інфраструктури меліоративних систем із створенням цілісних технологічних комплексів, впровадження нових способів поливу і осушення земель, застосування водо- та енергозберігаючих екологічно безпечних режимів зрошення і водорегулювання.
Виконання Програми здійснюється двома етапами.
На першому етапі (2013-2016 роки) передбачається:
1) визначити межі прибережних захисних смуг згідно з проектами землеустрою;
2) здійснити першочергові заходи щодо:
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану малих річок;
будівництва і реконструкції групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж), запобігання виникненню аварійних ситуацій на них;
ліквідації наслідків шкідливої дії вод, захисту населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь;
3) відновити функціонування меліоративних систем, здійснити реконструкцію і модернізацію їх інженерної інфраструктури, поліпшити екологічний стан зрошуваних земель;
4) удосконалити:
прямий водооблік і технології розподілу води на водогосподарських системах;
моніторинг поверхневих вод та меліорованих земель, зокрема шляхом розвитку автоматизованих спостережних мереж;
5) розробити
регіональні схеми комплексного протипаводкового захисту територій від шкідливої дії вод.
На другому етапі (2017-2021 роки) передбачається:
1) впровадити систему інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом шляхом розроблення та виконання планів управління басейнами річок, застосування економічної моделі цільового фінансування заходів у басейнах річок, утворення басейнових рад річок, а також підвищення ролі існуючих та утворення нових басейнових управлінь водних ресурсів;
2) реалізувати водо- та енергозберігаючі технології, які забезпечують підвищення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу;
3) удосконалити стандарти і нормативи щодо використання водних ресурсів та лімітів забору води і скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;
4) збудувати акумулювальні протипаводкові ємності у гірських та рівнинних частинах річок, польдери та протипаводкові водосховища для організації управління паводковим стоком;
5) розробити та впровадити:
аналітичні методи проведення оцінки і визначення ризику негативного впливу певних видів провадження господарської діяльності на водні ресурси;
6) створити автоматизовану інформаційно-вимірювальну систему спостережень та прогнозування шкідливої дії вод;
7) удосконалити систему державного управління водними ресурсами.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1.
Завдання і заходи Програми
Основними завданнями Програми є створення сприятливих умов для ефективного функціонування водного господарства, реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення водних ресурсів за басейновим принципом, забезпечення розвитку меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, удосконалення організаційної структури інтегрованого управління водними ресурсами.

Територія Хмельницької області розташована в басейнах трьох великих річок – Дніпра, Південного Бугу, Дністра.


Завданнями Програми є:
1) у напрямі забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами:
забезпечення експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу;
реконструкція і модернізація інженерної інфраструктури меліоративних систем із створенням цілісних технологічних комплексів;
інженерний захист від підтоплення сільськогосподарських угідь і населених пунктів, розташованих у межах меліорованих територій;
забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем;
удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і здійснення моніторингу вод;
2) у напрямі захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод та комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет:
будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм;
будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ;
застосування сучасних методів спостереження та прогнозування паводків;
виконання місцевих програм відродження малих річок і водойм;
зменшення інтенсивності поверхневого стоку;
удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту територій від шкідливої дії вод;
3) у напрямі екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води:
упорядкування споруд водовідведення на об’єктах житлово-комунального господарства, господарських об’єктах та урбанізованих територіях;
запобігання забрудненню підземних вод;
відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та ліквідація наслідків шкідливої дії вод;


Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.
Очікувані результати та ефективність виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
задовольнити потребу населення і галузей національної економіки у якісних водних ресурсах;
зменшити обсяг споживання та відведення води;
забезпечити ефективний захист територій та населення від шкідливої дії вод;
підвищити ефективність та забезпечити екологічну безпеку водокористування;
зменшити залежність вирощування сільськогосподарських культур від несприятливих погодних умов;
забезпечити функціонування меліоративних систем і поліпшити екологічний стан зрошуваних та осушених угідь;
мінімізувати можливі збитки, що спричиняються шкідливою дією вод;
удосконалити систему державного і регіонального управління водними ресурсами.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування Програми.
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом. Обсяг фінансування визначається щороку під час складання проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік, під час формування місцевого бюджету з урахуванням реальних можливостей бюджету.
Орієнтовний обсяг фінансування становить 459,326 млн.грн., зокрема, за рахунок державного бюджету – 250,261 млн.грн., місцевого – 87,563 млн. грн., інших джерел, не заборонених законом, - 121,502 млн.грн. , у тому числі за напрямами:
забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь – 255,048 млн.грн., у т.ч. з державного бюджету – 104,840 млн.грн., місцевого – 33,003 млн.грн., з інших джерел – 117,205 млн.грн.;
захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод – 39,910 млн.грн., у т.ч. з державного бюджету – 37,25 млн. грн., місцевого – 2,660 млн.грн.;
комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету – 132,290 млн.грн., у т.ч. з державного бюджету – 80,390 млн.грн., місцевого – 51,9 млн.грн.;
екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води – 32,078 млн.грн., у т.ч. з державного бюджету – 27,781 млн.грн., з інших джерел – 4,297 млн. гривень.

Начальник облводресурсів Ю.Димінський