Рішення одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання 2012 року програма розвитку рибного господарства Чернігівської області на - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення одинадцятої сесії районної ради шостого скликання 14 грудня... 2 430.9kb.
Рішення міської ради " 7 " червня 2013 року «Про Програму розвитку... 1 171.78kb.
Рішення (п'ятнадцята сесія шостого скликання) 27 березня 2013 року м. 1 150.17kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 152.15kb.
Рішення п’ятнадцятої сесії районної ради (шостого скликання) 1 62.01kb.
Рішенням третьої сесії обласної ради шостого скликання від 25 березня... 4 859.64kb.
Додаток до рішення обласної ради від 17 травня 2012 року №24-11/2012... 1 72.45kb.
Рішення ХІХ сесії шостого скликання 29. 03. 2013 р. №254 Про виконання... 1 293.75kb.
Додаток до рішення районної ради шостого скликання від 05. 03. 1 78kb.
Рішення одинадцятої сесії районної ради шостого скликання 14 грудня... 1 268.19kb.
Розпорядження голови райдержадміністрації 08 листопада 2012 року... 1 335.18kb.
«Стан екологічної безпеки області, контроль за дотриманням екологічних... 1 154.9kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання 2012 року програма розвитку - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання

___ ___________ 2012 року

ПРОГРАМА

розвитку рибного господарства

Чернігівської області

на 2013 – 2016 роки

Чернігів – 2012

ЗМІСТ1.

Паспорт

3

2.

Загальні положення

4

3.

Сучасний стан, особливості розвитку рибного господарства та визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

4

4.

Мета та основні завдання Програми

6

5.

Перелік завдань і заходів, термін реалізації Програми

7

6.

Обсяги та джерела фінансування Програми

8

7.

Очікувані результати

8

8.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

9

9.

Додаток 1 «Напрями діяльності та заходи Програми розвитку рибного господарства Чернігівської області на 2013 – 2016 роки

10

10.

Додаток 2 «Ресурсне забезпечення Програми розвитку рибного господарства Чернігівської області на 2013 – 2016 роки»

16

4
Програмарозвитку рибного господарства Чернігівської області на 2013 – 2016 роки

1. Загальні положення

Програма розвитку рибного господарства Чернігівської області на 2013-2016 роки (надалі – Програма) розроблена на підставі ст.ст. 14, 15 Закону України від 13.12.2001 № 2894 «Про тваринний світ», постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1245 «Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012 – 2016 роки».

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо  регулювання розвитку рибного господарства в області, зміцнення його виробничого і науково-технічного потенціалу, координацію діяльності місцевих  органів  виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з метою розв'язання проблем і створення належних умов функціонування рибогосподарського комплексу області, стабілізації та нарощування виробництва рибної продукції, в тому числі підвищення ефективності використання рибних запасів, їх відтворення та охорони.

2. Сучасний стан, особливості розвитку рибного господарства та визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

На території області знаходиться 67,7 тис. га водних об’єктів, в тому числі під річками та струмками – 17,7 тис. га, озерами та прибережними водоймами – 10,5 тис. га, ставками та водосховищами – 29,2 тис. га.

Економічно доцільно займатися вирощуванням товарної риби на водоймах площею більше 10 га, з обов’язковою наявністю гідроспоруд для регулювання стоку води. Після проведення аналізу статистичних даних по наявному водному фонду попередньо можна сказати, що площа водного дзеркала водойм області придатних для товарного рибництва складає 5036 га. Але ці дані потребують уточнення, так як паспортизація на замовлення суб’єктів господарювання міжрайонними управліннями водного господарства була проведена лише 277 водних об’єктів, а тому стан інших водойм не відомий. На цій площі при середній рибопродуктивності для регіону 240 кг/га можливо вирощувати до 1210 тонн товарної риби. В 2011 році на водоймах області було вирощено 900 тонн риби. Крім того на великих річках Дніпро та Десна в середньому щороку виловлюється 27 тонн риби.

З 2001 року після внесення змін до земельного та водного законодавства в Україні загалом та у Чернігівській області зокрема, розпочалась процедура надання водойм у користування на умовах оренди фізичним та юридичним особам для потреб рибного господарства. В більшості випадків водойми в користування набувають суб’єкти господарювання, які не мають відповідних спеціалістів в галузі рибництва.

5
Саме тому зважаючи на означені факти державою було визначено надання статусу спеціальних товарних рибних господарств утворених на ставах, озерах, водосховищах площею більше 10 га за умови розробки та затвердження режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкту. Для водних об’єктів площею менше 10 га такий статус не надається, для здійснення господарської діяльності на таких водоймах передбачена розробка науково-біологічних обґрунтувань рибогосподарської експлуатації.

В 2011 році на території області в користуванні на умовах оренди перебувало 175 водних об’єктів площею водного дзеркала 1940 га. Із наданих в оренду водойм площею:  • менше 5 га – 106 шт. загальною площею водного дзеркала 263,32 га;

  • від 5 до 10 га – 35 шт. загальною площею 235,67 га.

  • 10 і більше га – 34 шт. загальною площею водного дзеркала 1441,47 га;

З переданих в оренду водних об’єктів, на 12 водоймах, загальною площею 462,988 га, були створені спеціальні товарні рибні господарства (надалі – СТРГ). На початку 2012 року було створено ще 2 СТРГ. СТРГ орієнтовані на ведення рибного господарства за екстенсивною технологією з повним використанням природних кормових ресурсів та збереженням аборигенних, ендемічних, рідкісних та зникаючих видів риб.

Динаміка роботи спеціальних товарних рибних господарств

2006 – 2011 рр.


Рік

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Кількість СТРГ, шт.

7

8

11

10

9

12

Площа водних об’єктів, га.

202,7

208,12

388,248

393,818

386,908

462,99

Обсяги вселення молоді риб, тис. екз.

57

69,2

52,48

43,78

47,93

138,54

Обсяги вилову товарної риби, тонн

1,348

2,534

9,63

24,794

24,982

37,88

Середня рибопродуктивність, кг/га

15

18

52

108

128

187

На невисокий показник рибопродуктивності області вплинуло те, що господарствами майже не використовуються штучні корма. В основному вирощування риби здійснюється за рахунок природної кормової бази.

Більшість невеликих рибних господарств не працюють на повну потужність по вирощуванню та реалізації товарної риби. Вилов товарної риби з метою реалізації складає приблизно 60 – 70 % від вирощеної, через проблему зі збутом в осінній період та недостатню кількість в області переробних підприємств.


6
Крім того на території області функціонують повносистемні товарні рибні господарства, риборозплідники та рибоводно-меліоративні станції, з них найбільш потужними є ПрАТ “Чернігіврибгосп” та ПрАТ “Білошапки”.

В 2011 році на підставі виділених квот Державним агентством рибного господарства України вилучення риби та інших біоресурсів на річках Дніпро та Десна в межах області здійснювали 4 користувачі. Ними було виловлено на р. Дніпро – 16,855 т., на р. Десні – 8,899 т.

Динаміка вилову водних біоресурсів 2006 – 2011 рр. (тонн)

Назва водного об’єкту


Рік

Середня за 2006 – 2011


2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

р. Дніпро

27,45

14,075

10,752

14,579

20,723

16,855

17,4

р. Десна

15,806

9,898

5,19

10,083

9,522

8,899

9,9

Усього:

43,256

23,973

15,942

24,662

30,245

25,754

27,3

Споживання риби та рибних продуктів на одну особу в області за даними головного управління статистики у Чернігівській області в 2011 році становило 13,8 кг на рік.

3. Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку рибного господарства, забезпечення населення області продукцією з прісноводної  риби з поступовим наближенням до рівня науково обґрунтованих фізіологічних норм їх споживання у розрахунку на одну особу не менше 5,0 кг/рік, забезпечення інших галузей економіки сировиною для виробництва.

Програма передбачає виконання таких основних завдань:

1. Інтенсифікація товарного виробництва на основі застосування якісного селекційного матеріалу, розвитку аквакультури та нарощування обсягів відтворення риби та інших водних живих ресурсів цінним рибопосадковим матеріалом (короп, рослиноїдні види риб);

2. Охорона рибних та інших водних живих ресурсів;

3. Проведення наукових досліджень на водних об’єктах області, з метою визначення видового, вікового різноманіття іхтіофауни, рибопродуктивності, екологічної ситуації;

4. Нарощування обсягів вирощування риби згідно встановлених рибоводно-біологічних нормативів;

5. Реалізація в області якісної прісноводної риби;

7
6. Проведення рибоводно–меліоративних та гідромеханізованих робіт з поліпшення середовища існування, шляхів міграції, нерестовищ та місць зимівлі водних біоресурсів.

Для виконання завдань Програми необхідно здійснити ряд заходів, зокрема щодо організаційного та інформаційного, науково-технічного та кадрового забезпечення, а також удосконалення нормативно-правової бази.4. Перелік завдань і заходів, термін реалізації Програми

1. З метою нарощування виробництва товарної риби, підвищення ефективності використання рибних запасів передбачити можливість розширення площ для суб’єктів рибогосподарської діяльності за рахунок надання в оренду водних об’єктів.


Виконавці: районні державні адміністрації, сільські, селищні та міські ради.

Термін виконання: протягом 2013 – 2016 рр.

2. Отримання чистих ліній рибопосадкового матеріалу рослиноїдних та коропових видів риб (цьоголітки, річняк, дволітка, дворічка).

Виконавці: ПрАТ “Чернігіврибгосп”.

Термін виконання: протягом 2013 – 2016 рр.

3. Забезпечити обсяги зариблення водних об’єктів згідно науково-обгрунтованих норм.

Виконавці: користувачі водних об’єктів, управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області.

Термін виконання: протягом 2013 – 2016 рр.

4. Забезпечити вирощування прогнозованих обсягів товарної риби.

Виконавці: користувачі водних об’єктів, управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області.

Термін виконання: протягом 2013 – 2016 рр.

5. Забезпечити відведення спеціально облаштованих місць для торгівлі живою рибою та рибопродукцією на продовольчих ринках районних центрів.

Виконавці: районні державні адміністрації, сільські, селищні та міські ради.

Термін виконання: протягом 2013 – 2016 рр.

6. При оренді водних об’єктів дотримуватись правового регулювання використання водойм.

Виконавці: користувачі водних об’єктів, районні державні адміністрації, сільські, селищні та міські ради.

Термін виконання: протягом 2013 – 2016 рр.

7. Проводити рибоводно-меліоративні роботи на водосховищах, озерах і річках для поліпшення стану нерестовищ, зимувальних ям і місць нагулу молоді аборигенних видів риб.

Виконавці: районні державні адміністрації, сільські, селищні та міські ради, користувачі водних об’єктів.

8
Термін виконання: протягом 2013 – 2016 рр.

8. Забезпечити узагальнення та розповсюдження кращих технічних досягнень та передового досвіду ведення рибогосподарської діяльності користувачами водних об’єктів, наданих в оренду.

Виконавці: Чернігівська обласна державна адміністрація в особі її головного управління агропромислового розвитку, управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області, ПрАТ “Чернігіврибгосп”.

Термін виконання: протягом 2013 – 2016 рр.

9. Проводити навчання орендарів водних об’єктів з питань виробництва товарної риби та ефективності використання рибних запасів.

Виконавці: Чернігівська обласна державна адміністрація в особі її головного управління агропромислового розвитку.

Термін виконання: протягом 2013 – 2016 рр.

10. Забезпечити кваліфікованими кадрами підприємства, установи та організації рибної галузі.

Виконавці: Чернігівська обласна державна адміністрація в особі її головного управління агропромислового розвитку, управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області, Чернігівський обласний центр зайнятості.

Термін виконання: протягом 2013 – 2016 рр.

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку рибного господарства Чернігівської області на 2013 – 2016 роки зазначені в додатку 1.5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету (в тому числі за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища) та інших незаборонених джерел фінансування. Орієнтовний обсяг фінансування 7815 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету – 3425 тис. грн., інших джерел – 4390 тис. грн. Ресурсне забезпечення Програми розвитку рибного господарства Чернігівської області на 2013 – 2016 роки зазначені в додатку 2.6. Очікувані результати

У результаті виконання Програми очікується:

створення сприятливих умов для нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції з прісноводної риби та інших водних живих ресурсів з метою гарантування продовольчої безпеки області та задоволення потреб населення у рибній продукції;

досягнення у 2016 році обсягів вилову водних біоресурсів на рівні 1500 тонн;

створення додаткових робочих місць, зростання зайнятості та підвищення життєвого рівня населення;
9
зниження собівартості продукції з риби та інших водних біоресурсів регіонального виробництва з метою забезпечення більш доступної її реалізації широким верствам населення;

створення сприятливого інвестиційного та конкурентного середовища для виробників продукції з риби та інших  водних  біоресурсів;

підвищення середнього  рівня  споживання продукції з прісноводної риби на душу населення не менше 5 кілограмів на рік;

доведення мінімальної рибопродуктивності орендованих штучних водних об’єктів не менше 200 кг/га.7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація дій між виконавцями Програми буде здійснюватись Чернігівською обласною державною адміністрацією в особі її Головного управлінням агропромислового розвитку, що контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), готує раз на рік узагальнену інформацію про стан її виконання та готує заключний звіт.

У разі потреби управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернігівській області розробляє та вносить пропозиції до головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань тощо.

Начальник головного управління

агропромислового розвитку

облдержадміністрації А.М. Максак

Начальник управління охорони,

використання і відтворення воднихбіоресурсів та регулювання

рибальства в Чернігівській області І.М. Сова