Рішення про скликання чергових та позачергових з’їздів нотаріусів України, формує порядок денний з’їздів, визначає квоту представниц - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення 07 листопада 2013 року №41/14-13 м. Сокиряни Про порядок... 1 61.06kb.
Додаток до розпорядження міського голови від 25. 02. 2013р. 1 82.02kb.
Рішення від 2012 року № Про порядок денний чергової 19 -ої сесії... 1 74.95kb.
Рішення від 23 грудня 2011 року №1 Про порядок денний позачергової... 1 12.77kb.
Програма розвитку асоціації фахівців з нерухомості україни на 2006-2008 рр 1 36.83kb.
Рішення засідання Правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого... 1 80.57kb.
Конкурсу в номінації «Кращий під’ їзд» 1 58.02kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від № порядок 1 96.42kb.
Вісник місцевої влади Відбулося пленарне засідання одинадцятої сесії... 1 100.35kb.
Порядок денний чергових річних Загальних зборів акціонерів пат «Альфа-Банк» 1 35.15kb.
Порядок денний : Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів 1 37.99kb.
Положення про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної... 1 54.62kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення про скликання чергових та позачергових з’їздів нотаріусів України, формує - сторінка №1/1
Рада Нотаріальної палати України

На виконання пункту 5.13 Статуту Нотаріальної палати України (далі — НПУ) Рада НПУ: 1. забезпечує виконання рішень З’їзду нотаріусів України та власних рішень;

 2. сприяє забезпеченню гарантій нотаріальної діяльності, захисту професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів;

 3. затверджує щорічний кошторис НПУ, плани основних заходів, структуру та штатний розклад апарату НПУ та забезпечує їх виконання;

 4. ухвалює рішення про скликання чергових та позачергових з’їздів нотаріусів України, формує порядок денний з’їздів, визначає квоту представництва, порядок обрання делегатів, місце, час та порядок проведення з’їздів;

 5. щорічно звітує про свою роботу перед членами НПУ;

 6. забезпечує співпрацю з Міністерством юстиції України, головними управліннями юстиції, координує та скеровує роботу уповноважених представників НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

 7. представляє НПУ в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях;

 8. призначає уповноважених представників НПУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, вирішує питання створення представництв НПУ, контролює їх діяльність;

 9. забезпечує діяльність Інспекції з питань професійної відповідальності нотаріусів, розглядає висновки щодо порушення нотаріусами правил професійної етики та готує подання на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату;

 10. організовує та здійснює аналітично-методичне та наукове забезпечення нотаріальної діяльності, бере участь у проведенні експертиз законопроектів та інших підзаконних нормативно-правових актів з питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю, вносить відповідні пропозиції;

 11. забезпечує належну організацію навчання та підвищення кваліфікації нотаріусів, їх помічників та допоміжного персоналу, проводить семінари, конференції, симпозіуми та інші заходи. Порядок підвищення кваліфікації нотаріусів затверджується Радою НПУ;

 12. забезпечує здійснення міжнародної співпраці НПУ з Міжнародним Союзом Нотаріату, нотаріатами та організаціями нотаріусів інших країн;

 13. забезпечує захист інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса, встановлює порядок та розміри відшкодування такої шкоди;

 14. забезпечує організацію страхування нотаріальної діяльності та контролює додержання порядку страхування;

 15. здійснює захист соціальних прав та професійних інтересів нотаріусів у судах, правоохоронних органах, органах дізнання та попереднього слідства та інших органах, в тому числі по кримінальних справах та справах про адміністративні та корупційні правопорушення, залучаючи в необхідних випадках адвокатів;

 16. за поданням Президента НПУ визначає кількість віце-президентів НПУ, обирає їх та відповідального секретаря із складу Ради НПУ;

 17. реалізує право власності та здійснює розпорядження і господарське управління майном та коштами НПУ;

 18. утворює постійні та тимчасові комісії, секції, робочі групи з числа членів Ради та інших нотаріусів;

 19. контролює діяльність заснованих НПУ юридичних осіб;

 20. ухвалює рішення про витрати коштів на матеріально-технічне забезпечення організаційних та інших заходів, що проводяться НПУ, в тому числі з’їздів, засідань Ради , комісій, секцій, робочих груп, семінарів, конференцій тощо;

 21. засновує відомчі заохочення для членів НПУ, ухвалює рішення про заохочення та вручає відомчі відзнаки;

 22. затверджує зразки символіки, логотипи, печатки, штампів та іншої атрибутики НПУ;

 23. забезпечує належну роботу веб-сайту НПУ та «гарячої лінії» для надання безкоштовної юридичної допомоги нотаріусам, фізичним і юридичним особам;

 24. виконує інші повноваження, що випливають із Статуту НПУ.

Віце-президенти та члени Ради виконують інші доручення Ради та Президента НПУ, а також заміщують один одного у разі необхідності.

Члени Ради НПУ раз на рік звітують перед Радою про проведену роботу.

Склад Ради та розподіл обов’язків між членами Ради Нотаріальної палати України

Президент НПУПавлова Людмила Миколаївна,
президент Нотаріальної палати України

notpalata@ukr.net

(044) 362-23-07

До повноважень входить:

загальне керівництво роботою Ради;

координація діяльності віце-президентів і членів Ради;

участь у законопроектній роботі;

співпраця з Міністерством юстиції України;

координація роботи уповноважених представників НПУ в АРК, областях, мм. Києві та Севастополі;

представництво інтересів НПУ у державних та інших органах і організаціях;

представництво інтересів НПУ в міжнародних організаціях нотаріусів та інших міжнародних організаціях;

координація роботи Інспекції з питань професійної відповідальності нотаріусів НПУ;

контроль за діяльністю виконавчого директора Нотаріальної палати України;

виконання функцій, передбачених підпунктами 4, 7, 9 пункту 5.18. Статуту НПУ;

підготовка і скликання засідань Ради та з’їздів НПУ;

організація підвищення кваліфікації нотаріусів.

Перший віце-президент НПУ

Євчук Ірина Леонідівна,
приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу

49023, м. Дніпропетровськ, пр.-т Воронцова, 5, к. 39

evchuk08@mail.ru

(056) 234-30-89

До повноважень входить:

участь у законопроектній роботі;

участь у підготовці та проведенні заходів з підвищення кваліфікації нотаріусів України;

представництво інтересів НПУ у державних та інших органах і організаціях;

координація роботи Ради уповноважених представників НПУ в регіонах;

виконання обов’язків президента НПУ у разі його відсутності.

Віце-президент НПУ

Лютий Сергій Іванович,
приватний нотаріус Заліщицького районного нотаріального округу Тернопільської області

48600, Тернопільська область, м. Заліщики, вул. Бандери Степана, 15-а

notar555@mail.ru

(035) 542-33-33

До повноважень входить:

участь у законопроектній роботі;

захист інтересів нотаріусів та НПУ;

представництво їх інтересів у судах та відповідних органах;

підготовка науково обґрунтованих висновків і пропозицій щодо проектів актів законодавства, що стосуються діяльності нотаріусів;

координація діяльності Комісії з питань роботи з молодими нотаріусами та допоміжним персоналом держнотконтор і приватних нотаріусів;

виконання обов’язків президента НПУ у разі його відсутності та відсутності Євчук І.Л.

Член Ради, відповідальний секретар НПУШапченко Марія Іванівна,
завідувачка Шістнадцятої київської державної нотаріальної контори

02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, 172

notarius@ua.fm

(044) 563-42-26 (044) 564-58-34

До повноважень входить:

виконує обов’язки відповідального секретаря Ради НПУ;

готує матеріали для розгляду на засіданнях Ради та відповідні доручення,

контролює їх виконання;

оформлює протоколи засідань Ради та з’їздів НПУ і підписує їх.

Члени Ради НПУМачкур Антоніна Анатоліївна,
приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 2/1

a_machkur@mail.ru

(034) 223-11-00

До повноважень входить: контроль та координація діяльності уповноважених представників НПУ в АРК, Одеській, Запорізькій областях та м. Севастополі.

Попов Володимир Васильович,
приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу

33018, м. Рівне, вул. С. Бандери, 65

vladimir.popov977@gmail.com

(036) 223-73-85

До повноважень входить: координація діяльності уповноважених представників НПУ у Рівненській, Чернівецькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Петренко Валентина Євстафіївна,
завідувачка Волноваської державної нотаріальної контори 85700,

Донецька область, м. Волноваха, вул. Першого Травня, 9

petrenko.notarius@yandex.ua

(062) 444-10-24

До повноважень входить: координація діяльності уповноважених представників НПУ в Донецькій та Луганській областях.

Балик Тетяна Миколаївна,
приватний нотаріус Кіровоградського міського нотаріального округу

25012, м. Кіровоград, пр-т Комуністичний, 6/5, кв. 15

notar_kom@ukr.net

(052) 224-62-08

До повноважень входить: контроль та координація діяльності уповноважених представників НПУ у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській областях.

Фріс Ігор Павлович,
приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу

76000, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 1

franko01@mail.ru

(034) 277-97-17

До повноважень входить:

координація та контроль за діяльністю Комісії з міжнародного співробітництва;

координація діяльності уповноважених представників НПУ в Івано-Франківській, Сумській та Харківській областях.

Дунаєвська Світлана Миколаївна,
приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 69

tan-dun@yandex.ru

(043) 235-47-30 (043) 232-39-61 (043) 256-27-33

До повноважень входить:

координація роботи Комісії з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності;

контроль за підготовкою навчально-методичних посібників;

координація видавничої діяльності НПУ;

діяльність «гарячої лінії» НПУ.

Степаненко Василь Данилович,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 47, кв. 27

stepanenko@notaries.kiev.ua

(044) 289-20-83 (044) 332-76-10

До повноважень входить:

забезпечення зв’язків із засобами масової інформації;

співпраця з Державною податковою службою України, Державною службою фінансового моніторингу України, іншими органами з питань удосконалення законодавства, що стосується інтересів нотаріусів;

координація діяльності уповноважених представників НПУ


у Дніпропетровській області та м. Києві.

Чіжмарь Сергій Іванович,
приватний нотаріус Хустського міського нотаріального округу

90400, м. Хуст, вул. Корятовича, 5

chizmar@khust.com

(031) 425-17-01

До повноважень входить: координація діяльності уповноважених представників НПУ у Закарпатській та Волинській областях.

Копилова Валентина Василівна,
приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу

08200, м. Ірпінь, вул. Пролетарська, 37-А

notarius.irpen@i.ua

(045) 975-40-58

До повноважень входить: координація діяльності уповноважених представників НПУ у Вінницькій та Чернігівській областях.

Бояківський Омелян Васильович,
завідувач Першої львівської державної нотаріальної контори

79005, м. Львів, вул. Саксаганського, 6

(032) 261-51-23

До повноважень входить: контроль та координація діяльності уповноважених представників НПУ у Житомирській, Львівській та Тернопільській областях.Рудко Богдана Богданівна,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

01034, м. Київ, вул. Пушкінська, 9, кв. 22

pnrudko@mail.ru

(044) 278-37-50 (044) 279-37-50До повноважень входить: координація діяльності уповноважених представників НПУ у Київській та Хмельницькій областях.

MEH № 3 2013 г. - -