Рішення проект від 2012 року № /2012 Про затвердження Положення про порядок відчуження майна комунальної власності - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення сесії Теофіпольської селищної ради "Про затвердження Положення... 1 36.8kb.
Рішення україна новоград-волинська міська рада житомирської області... 1 26.4kb.
Додаток до рішення районної ради від 2012 року «Про затвердження... 1 317.29kb.
Рішення дев’ятнадцята сесія VІ скликання від 27 вересня 2013 року... 1 17.73kb.
Рішення 20 червня 2013 року №240 Про надання згоди Товариству з обмеженою... 1 14.08kb.
Рішення дев’ятнадцята сесія VІ скликання від 27 вересня 2013 року... 1 118.57kb.
Про затвердження Положення про оренду майна, що належить до комунальної... 1 29.54kb.
Рішення № від 2012 року сесія міської ради 6 скликання Про надання... 1 16.49kb.
Рішення від № м. Дружківка Про розгляд звернення Дружківської міської... 1 11.28kb.
Рішення №17/15 від 26. 04. 07 (п’яте скликання сімнадцята сесія) 1 144.7kb.
Рішення чотирнадцятої сесії шостого скликання від 07 вересня 2012... 1 13.29kb.
Зареєстровано в реєстрі за № 1 20.95kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення проект від 2012 року № /2012 Про затвердження Положення про порядок відчуження - сторінка №1/1


УКРАЇНА

Хмельницька область

Теофіпольська селищна рада

шостого скликання
РІШЕННЯ Проект
від __ ________ 2012 року № ___/2012
Про затвердження Положення про порядок

відчуження майна комунальної власності

територіальної громади смт. Теофіполь
З метою удосконалення питань відчуження майна комунальної власності територіальної громади смт. Теофіполь, керуючись п. 30 ст. 26, ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада

вирішила:
1.Затвердити Положення про порядок відчуження майна комунальної власності територіальної громади смт. Теофіполь (додаток 1).
2. Довести дане рішення до відома керівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт. Теофіполь.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Гурського Ю.А. і постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, соціального захисту населення, освіти, медицини, культури, торгівлі.

(Размаріца О.П.).Селищний голова С.О. Мельник

Додаток 1

до рішення селищної ради від

__ _______ 2012р. № __/2012


Положення про порядок

відчуження майна комунальної власності

територіальної громади смт. Теофіполь
1. Загальні положення.

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Законів України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” та „Про місцеве самоврядування в Україні” з урахуванням „Порядку відчуження об’єктів державної власності”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.07р. №803, законодавства про оцінку майна та законодавчих і нормативно-правових актів з питань управління та відчуження майна.

Положення визначає порядок відчуження комунального майна, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади смт. Теофіполь шляхом продажу на конкурсних засадах.

Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

- об’єкти комунальної власності (далі-майно) - матеріальні цінності, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), а саме: будівлі, споруди, їх частини, автомобілі, устаткування, тощо, балансовою вартiстю за одиницю (комплект) в розмiрi від 2500 гривень.

- відчуження майна - передача права власності на комунальне майно, що є комунальною власністю територіальної громади смт. Теофіполь, управління яким здійснює селищна рада, або перебуває на балансі комунальних підприємств, іншим юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Положенням;

- оцінка майна - процес визначення його вартості за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;

- конкурс - спосіб продажу майна, за яким право власності на майно набуває той учасник торгів, який запропонує найкраще поєднання ціни придбання та плану інвестицій та інших умов подальшого використання майна відповідно до критеріїв, оголошених до початку конкурсу або за рівних умов - найвищу ціну;

- початкова вартість продажу - визначена шляхом проведення незалежної експертної оцінки вартість, з якої починається продаж майна;

- організатор конкурсу - конкурсна комісія, створена розпорядженням селищного голови, на яку покладено організацію, забезпечення виконання та контроль за виконанням всього комплексу робіт з підготовки та проведення конкурсу;

- покупець - юридична або фізична особа, яка стала переможцем конкурсу з продажу комунального майна;

- фіксовані умови конкурсу - вичерпний перелік зобов’язань, які є однаковими і незмінними для всіх учасників та публікуються в інформаційному повідомленні.


2. Об’єкти, які не підлягають відчуженню.

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств;

- об’єкти комунальної власності, які в установленому порядку включені до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації;

- комунальне майно, на яке встановлені обмеження чи заборона на його відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту тощо);

- комунальне майно, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно - правовими актами України.
3. Підготовка до проведення відчуження комунального майна.

Доцільність, ефективність використання та спосіб відчуження комунального майна визначається Теофіпольською селищною радою.

Розгляд питання про відчуження комунального майна здійснюється як з ініціативи селищної ради, так і з ініціативи підприємств, установ, організацій, які перебувають у комунальній власності територіальної громади смт. Теофіполь.

Для розгляду питання про початок процедури відчуження майна підприємство, організація, установа надає в селищну раду такі документи:

- звернення з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів;

- відомість про вартість майна, яке пропонуються до відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку на дату оцінки;

- акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником підприємства, організації, установи (довільної форми);

- звіт про оцінку майна, яке пропонується до відчуження.

Строк подання документів не може перевищувати 2 місяці від дати оцінки.

Незалежна експертна оцінка майна, яке пропонується до відчуження, проводиться суб’єктами оціночної діяльності суб’єктами господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Після проведення незалежної оцінки комунального майна, суб’єкту господарювання забороняється здійснювати будь-які дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

Замовником оцінки майна, що пропонується для відчуження, є підприємство (організація, установа), яке є балансоутримувачем цього майна. При цьому у разі відчуження будівель та споруд витрати по проведенню оцінки можуть відшкодовуватися покупцем, що передбачається в умовах продажу об’єкта та у відповідному договорі купівлі-продажу.


4. Створення конкурсної комісії, повноваження конкурсної комісії.

Конкурсна комісія створюється та затверджується розпорядженням селищного голови у кількості 5-9 осіб. До складу конкурсної комісії (далі комісія) входять представники Органу управління майном, підприємства, установи, організації, які виявили ініціативу відчуження комунального майна, постійної комісії селищної ради питань бюджету, фінансів, соціального захисту населення, освіти, медицини, культури, торгівлі.

Керує діяльністю комісії і організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників Органу управління майном. Голова комісії в межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях, дає доручення членам комісії, організовує підготовку матеріалів на розгляд.

Засідання комісії вважаються правомочними за умови присутності на них 2/3 складу комісії.

Конкурсна комісія розглядає заяви та пропозиції претендентів на участь у конкурсі, веде протокол засідання комісії та забезпечує конфіденційність зберігання поданих документів.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів комісії.

Голова конкурсної комісії має ухвальний голос у випадку, якщо при прийняті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
5. Проведення конкурсу.

Інформація про комунальне майно, що підлягає відчуженню за конкурсом публікується не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу у газеті «Життя Теофіпольщини» та повинна містити такі відомості:

- назву комунального майна, його місцезнаходження;

- початкову ціну продажу ;

- фіксовані умови продажу комунального майна;

- кінцевий термін прийняття заяви на участь в конкурсі ;

- час та місце проведення конкурсу.

Початкова вартість майна визначається конкурсною комісією з врахуванням експертної оцінки та індексу інфляції на підставі висновку про вартість майна.

Основними завданнями конкурсної комісії є:

- визначення умов та дати проведення конкурсу;

- розгляд пропозицій учасників конкурсу;

- визначення переможця конкурсу;

- складання протоколів та подання їх на затвердження сесії.

Фізичні та юридичні особи, бажаючі прийняти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії заяви, пропозиції (зобов’язання) щодо виконання умов конкурсу.

Разом з листом заявники надають:

- документ, що посвідчує фізичну особу ;

- декларацію про доходи для покупців - фізичних осіб;

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- нотаріально засвідчені копії установчих документів для покупців – юридичних осіб.

Пропозиції учасників конкурсу надаються до конкурсної комісії в запечатаних конвертах з написом «На конкурс». До дати проведення конкурсу пропозиції зберігаються у голови конкурсної комісії. Пропозиції розкриваються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти неушкоджені.

Строк призначення конкурсу не повинен перевищувати 6 (шести) місяців від дати оцінки об’єкта.

Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець – конкурсант, який запропонував найбільшу плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу та за наявності не менш як двох учасників.

У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про визнання конкурсанта переможцем та винесення на розгляд сесії селищної ради питання про продаж комунального майна. При цьому вартість майна не може бути меншою ніж вартість, визначена незалежною експертною оцінкою з врахуванням індексу інфляції на день проведення конкурсу.

Кінцевий строк прийняття заяв на участь в конкурсі - три дні до початку його проведення.

Участь в конкурсі не можуть брати юридичні та фізичні особи, які не подали в установлений термін документів.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі порушення умов проведення конкурсу відповідно цього Положення.

Засідання комісії по конкурсу є відкритими.

Під час конкурсу ведеться протокол, в якому зазначаються відомості про учасників, пропозиції учасників, обґрунтування рішення про визначення переможця. Протокол підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії і затверджується рішенням сесії селищної ради, яке є підставою для укладання договору купівлі-продажу та акту прийому-передачі об’єкту, що відчужувалось.

Право власності на об’єкт виникає у покупця з моменту укладання договору купівлі - продажу та повної сплати вартості об’єкту, а у випадках, встановлених діючим законодавством, з моменту державної реєстрації. Договір купівлі - продажу комунального майна підлягає нотаріальному посвідченню.

В договорі купівлі - продажу зазначаються всі умови, які визначалися умовами проведення конкурсу.

У триденний термін після сплати повної вартості відчуженого об’єкту, його новий власник та селищна рада підписують акт передачі відчуженого об’єкту.
6. Порядок розрахунків за придбане комунальне майно.

Кошти, отримані від відчуження основних засобів, спрямовуються за рішенням сесії селищної ради у селищний бюджет або залишаються у розпорядженні підприємства та використовуються у відповідності до вимог чинного законодавства.


7. Прикінцеві положення.

Спори, що виникають у процесі відчуження комунального майна, відповідно до цього Положення, вирішуються згідно чинного законодавства.