Рішення п’ятнадцята сесія VІ скликання від 21 грудня 2012 року № Про штатний розпис та кошторис видатків районної ради та її - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення шістнадцята сесія VІ скликання від 21 грудня 2012 року Про... 1 38.1kb.
Положення про організаційний відділ виконавчого апарату Таращанської... 1 60.17kb.
Рішення №288 18 липня 2013 року позачергова 21 сесія 6 скликання 1 65.08kb.
Рішення ХХI сесії районної ради VI скликання №263-vi від 24 грудня... 1 27.09kb.
Рішення №293 21 грудня 2012 року 16 сесія 6 скликання 1 58kb.
Рішення П’ятнадцята сесія VІ скликання від 05 грудня 2012 року Про... 1 15.25kb.
Рішення ХIII сесії районної ради VI скликання №168-vi від 29 грудня... 1 34.14kb.
Рішення ХIII сесії районної ради VI скликання №168-vi від 29 грудня... 1 33.45kb.
Рішення від 28 листопада 2012 року №4 хуііі сесія шостого скликання... 1 72.95kb.
Рішення 07. 09. 2012 р. 11 сесія 6 скликання Про внесення змін до... 1 31.91kb.
Рішення про затвердження структури, штатного розпису Софіївської... 1 96.66kb.
«Затверджую» Начальник відділу освіти Дворічанської районної 1 222.66kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення п’ятнадцята сесія VІ скликання від 21 грудня 2012 року № Про штатний розпис - сторінка №1/1

Проект


Україна
ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

П’ятнадцята  сесія                                                                              VІ скликання

від   21 грудня 2012 року                  №
Про штатний розпис та кошторис

видатків районної ради та її виконавчого

апарату на 2013 рік
Відповідно до статей 140-144 Конституції України, статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення діяльності районної ради, покращення роботи виконавчого апарату та приведення штатного розпису у відповідність з типовими штатами апаратів районних рад, затверджених Постановою КМ України № 1349 від 03.12.1997 року (із змінами в редакції від 30.04.2010 року), необхідністю дотримання вимог трудового законодавства України, районна рада

В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити штатний розпис апарату районної ради на 2013 рік чисельністю 16 штатних одиниць станом на 01.01.2013 року згідно з додатком1.


2. Затвердити кошторис видатків районної ради та її виконавчого апарату на 2013 рік :

КЕКВ 1110 - оплата праці - 675622 грн.

1120 – нарахування на заробітну плату - 245251 грн.

1131 – предмети, матеріали, обладнання та

інвентар - 50554 грн.

1134 – оплата послуг - 47500 грн.

1140 – видатки на відрядження - 2400 грн.

1160 – оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 37000 грн.

1343 – інші поточні трансферти населенню - 37500 грн.

Всього видатків -1095827 грн.

3. Затвердити Положення про преміювання працівників виконавчого апарату та робітників, зайнятих обслуговуванням ради згідно додатку 2.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради Сулігана А.Д.
Голова ради А.Д.Суліган

Д о д а т о к 1

до рішення районної ради

від 21.12. 2013 р. №

Структура та чисельність виконавчого апарату

Володарсько – Волинської районної ради на 2013 рік.
№ п/п

Назва структури підрозділів та керівних посад виконавчого апарату районної ради

Чисельність працівників

1.

Голова ради

1

2.

Заступник голови ради

1

3.

Керуючий справами

1

4.

Консультант голови ради з питань

юридичного забезпечення1
Організаційний відділ
5.

Начальник відділу

1

6.

Консультант з питань діяльності постійних комісій

1

7.

Консультант по зв’язках з територіальними громадами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

1

8.

Секретар- керівника

1
Фінансово-господарський відділ
9.

Начальник відділу, головний бухгалтер

1

10.

Комендант

1

11.

Водій

1

12.

Прибиральниця

1

13

Сторож

4Всього

16

Керуючий справами І.О. Жуковець

Додаток 2

до рішення районної ради

від 21.12.2012 року №


П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання працівників виконавчого апарату та робітників, зайнятих обслуговуванням ради


Положення про преміювання працівників виконавчого апарату та робітників, зайнятих обслуговуванням ради розроблено на підставі статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року №77 „Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” та у відповідності до інших нормативно-правових актів України.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Преміювання голови ради та його заступника, працівників виконавчого апарату та робітників, зайнятих обслуговуванням ради здійснюється в межах фонду преміювання, фонду оплати праці та економії фонду оплати праці.

1.2. У разі економії фонду оплати праці на кінець поточного року, з урахуванням особистого внеску, голові ради, його заступнику, працівникам виконавчого апарату та робітникам, зайнятим обслуговуванням ради може бути виплачена одноразова премія у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

1.3. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та на честь святкових дат з урахуванням особистого внеску голові ради, його заступнику, працівникам виконавчого апарату та робітникам, зайнятим обслуговуванням ради може бути виплачена одноразова премія.


2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ ПРЕМІЮВАННЯ

2.1. Фонд преміювання утворюється у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.


3. ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ І РОЗМІР ПРЕМІЇ

3.1. За результатами роботи за місяць розмір премії визначається за такими показниками:

виконання заходів, передбачених планами роботи ради та планами роботи відповідних відділів виконавчого апарату ради;

виконавська дисципліна (своєчасне, якісне і точне виконання доручень керівництва ради);

трудова дисципліна (дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку).

3.2. Преміювання голови ради та його заступника та працівників виконавчого апарату здійснюється щомісячно за результатами роботи за відповідний місяць у розмірі, визначеному розпорядженням голови ради у відсотках до посадового окладу, в межах фонду заробітної плати та економії по ньому. Розпорядження про преміювання голови ради та його заступника підлягає затвердженню н черговій сесії районної ради.

3.3. Преміювання робітників, зайнятих обслуговуванням ради, здійснюється щомісячно за результатами роботи за відповідний місяць, в розмірі визначеному розпорядженням голови ради в межах фонду заробітної плати та економії по ньому.

3.4. Премії не виплачують за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, в т.ч. за кордоном, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться виходячи із середньої заробітної плати.

3.5. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці за який провадиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які звільнені:

- в зв’язку з виходом на пенсію;

- за станом здоров’я;

- в зв’язку з переведенням на іншу роботу;

- в зв’язку з скороченням чисельності (штату).

3.6. У разі невиконання або несвоєчасного виконання завдань, порушень трудової дисципліни розмір визначеної премії зменшується, або працівник позбавляється премії в повному розмірі за розпорядженням голови ради.

Пропозиції щодо зменшення розміру премії або її позбавлення подаються:

а) щодо працівників відділів ради – начальником відділу,

б) щодо начальників відділів – керуючим справами,

в) щодо керуючого справами, заступника голови ради – головою ради.

3.7. У разі невиконання у встановлені терміни завдань з причин, що не залежать від виконавця розмір премії не зменшується. Підставою для визнання причин поважними є відповідні довідки, інші документи, показання свідків, а також інші аргументовані і підтверджені фактами пояснення виконавця викладені у пояснюючій записці.

3.8. Надавати голові ради, його заступнику, працівникам виконавчого апарату ради:

а) матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, у розмірі, що не перевищує посадового окладу щорічно, протягом календарного року;

б) допомогу на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату – щорічно при отриманні основної частини відпустки.

Зазначені виплати здійснюються в межах встановленого фонду оплати праці.

3.9. Надавати робітникам, зайнятим обслуговуванням ради матеріальну допомогу у розмірі середньомісячної заробітної плати у межах фонду оплати праці.


4. ТЕРМІНИ ПРЕМІЮВАННЯ

4.1. Премія за поточний місяць виплачується разом із заробітною платою поточного місяця.Керуючий справами І.О.Жуковець