Рішення шостої сесії 31. 03. 2011 №48 положення про координаційну раду з питань розвитку підприємництва - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про Координаційну раду з питань розвитку малого та середнього... 1 91.92kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 15. 02. 1 36.37kb.
Розпорядження голови путивльської районної державної адміністрації 16. 1 39.98kb.
Про затвердження складу та Положення про Координаційну раду у справах... 1 44.9kb.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 1 квітня 2008 року... 1 80.57kb.
Рішення № Про створення внесення змін до складу та положення про... 1 129.11kb.
Положення про відділ представництва у Дніпропетровській та Полтавській... 1 180.93kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 14. 10. 1 82.47kb.
Рішення двадцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання 30. 1 22.13kb.
Рішення № Про виконання у 2011 році обласних Програм головного управління... 1 17.08kb.
Рішення від № м. Маріуполь Про створення міської координацій ної... 1 95.43kb.
Положення про Координаційну раду молодих юристів Тернопільської області... 1 117.98kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення шостої сесії 31. 03. 2011 №48 положення про координаційну раду з питань розвитку - сторінка №1/1
Додаток

до рішення шостої сесії

31.03.2011 № 48
ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з питань розвитку підприємництва
Координаційна рада з питань розвитку підприємництва (далі – координаційна рада) створена з метою, запровадження постійної взаємодії з суб’єктами підприємницької діяльності, міськими міста Дніпрорудне, та районними громадськими об’єднаннями підприємців, громадськими організаціями, а також з підприємствами, установами та організаціями Василівського району Запорізької області.

1.Координаційна рада є консультативно-дорадчим органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики.

2.Координаційна рада у своїй діяльності керується конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Координаційна рада проводить свою діяльність на основі взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, Василівською районною радою, міськими та районними громадськими організаціями, а також з підприємствами, установами та організаціями Василівського району Запорізької області.


4. Основними завданнями Координаційної ради є:

4.1.Координація роботи органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо розвитку та підтримки підприємництва, запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

4.2. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у зазначених сферах;

4.3. Розгляд пропозицій громадських об’єднань підприємців щодо пріоритетів економічного розвитку міста;

4.4. Участь у розробці ефективних механізмів державної підтримки розвитку малого підприємництва в місті;

4.5. Розгляд та підготовка пропозицій щодо створення фінансово-економічних умов розвитку малого підприємництва в місті;

4.6. Розгляд проектів комплексних та цільових міських програм розвитку малого підприємництва та аналіз ходу виконання їх заходів;

4.7. Обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають у сфері підприємництва, а також підготовка рекомендацій щодо їх розв’язання;

4.8. розробка пропозицій до проектів рішень з питань, які стосуються розвитку підприємництва або надання експертної оцінки проектів, що пропонуються (наприклад, щодо створення додаткових робочих місць у сфері малого підприємництва);

4.9. Забезпечення зворотного зв’язку між суб’єктами підприємницької діяльності та органами місцевого самоврядування щодо оцінки ефективності прийнятих органами місцевого самоврядування рішень;

4.10. Сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності, відродження кращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва та вивчення досвіду підприємців зарубіжних країн.
5.Координаційна рада має право:

5.1.Утворювати тимчасові робочі групи з залученням відповідних фахівців для опрацювання та виконання окремих завдань;

5.2.Одержувати в установленому порядку безоплатно інформацію та матеріали для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

5.3.Вносити пропозиції до органів місцевого самоврядування щодо вжиття дій для усунення перешкод розвитку підприємництва;

5.4.Надавати рекомендації органам місцевого самоврядування щодо проведення нарад, конференцій, семінарів з проблем розвитку малого підприємництва;

5.5.Надавати рекомендації та пропозиції щодо змін у складі координаційної ради.


6.Склад координаційної ради

6.1.Координаційну раду очолює голова Дніпрорудненської міської ради;

6.2.Голова координаційної ради має одного заступника, секретаря;

6.3.До складу координаційної ради на приоритетних засадах входять представники громадських об’єднань, підприємців, громадські діячі, з одного боку та представники апарату виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради, в т.ч. державної податкової служби, органів внутрішніх справ, з іншого;

6.4.Персовнальний склад координаційної ради затверджується рішенням сесії Дніпрорудненської міської ради;

6.5.Голова, його заступник, секретар та члени координаційної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.


7.Організація роботи координаційної ради

7.1.основною формою роботи координаційної ради є її засідання. Засідання координаційної ради проводяться відповідно до плану, якій затверджується головою координаційної ради;

7.2.Засідання є правомочним, якщо на ньому присутня не менш, як половина членів координаційної ради;

7.3.Засіданням координаційної ради керує її голова або за дорученням голови – його заступник;

7.4.Рішення координаційної ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів координаційної ради, присутніх на її засіданні;

7.5.Рішення координаційної ради, прийняті в межах її компетенції, є рекомендованими для розгляду і врахування в роботі органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

7.6.Координаційна рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

7.7.Секретар ради оформляє відповідну документацію координаційної ради, веде протоколи засідань, виконує інші функції за дорученнями голови;7.8.Протоколи засідання ради підписуються головою засідання та секретарем.


Секретар ради І.І.РУЧКА