Рішення сокирянської районної ради - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення сокирянської районної ради про внесення змін до рішення районної... 1 34.42kb.
Рішення сокирянської районної ради про встановлення та зміну меж... 1 26.06kb.
Рішення сокирянської районної ради про надання згоди 1 37.69kb.
Рішення сокирянської районної ради про затвердження районної програми... 1 162.25kb.
Рішення 28 вересня 2011 року №40/05-11 м. Сокиряни Про внесення змін... 1 35.26kb.
Рішення 07 листопада 2013 року №41/14-13 м. Сокиряни Про порядок... 1 61.06kb.
Розпорядження голови Сокирянської районної державної адміністрації... 1 222.91kb.
Рішення сокирянської районної ради про надання згоди на списання... 1 9.42kb.
Рішення до Сокирянської об’єднаної дпі та оприлюднити його в місцевих... 1 12.88kb.
Рішення сокирянської районної ради про надання згоди на списання... 1 15.04kb.
Рішення сокирянської районної ради про Програму економічного І соціального... 10 1121.29kb.
Рішення сокирянської районної ради про надання дозволу на списання... 1 10.93kb.
На допомогу учасникам географічних олімпіад Завдання 1 42 мають по... 1 183.2kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення сокирянської районної ради - сторінка №1/1ПРОЕКТ РІШЕННЯ СОКИРЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Про виконання Районної програми розвитку фізичної культури і спорту в Сокирянському районі на 2011-2012 роки та затвердження Районної програми розвитку фізичної культури і спорту в Сокирянському районі на 2013-2014 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію Маковійчук В.С., начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації про виконання ,,Районної програми розвитку фізичної культури і спорту в Сокирянському районі на 2011-2012 роки” взяти до відома.

2.Затвердити Районну програму розвитку фізичної культури і спорту в Сокирянському районі на 2013-2014 роки (далі Програма ), що додається.

3.Сума фінансування Програми на відповідний бюджетний період визначається рішенням районної ради, виходячи із наявних бюджетних можливостей.

4.Заслуховувати на сесії районної ради звіт про виконання та ефективність реалізації заходів Програми у лютому місяці року, наступному за звітним.

5.Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту та соціального захисту населення (Бузило Р.О.) та заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

РАЙОННОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням другої сесії

районної ради ______ скликання

від_____ 2012 року № _______

Районна програма

розвитку фізичної культури і спорту в Сокирянському районі на 2013-2014 роки
1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ

РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В СОКИРЯНСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2013-2014 РОКИ

1

Ініціатор розроблення програми

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми
4

Розробник програми

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

5

Співрозробники програми

-

6

Відповідальний виконавець програми

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

7

Учасники програми

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, РО ВФСТ «Колос», дитячо-юнацька спортивна школа, сільські фізкультурно-спортивні клуби району, загальноосвітні навчальні заклади району, громадські організації, мешканці району – ветерани спорту.

8

Термін реалізації програми

з січня 2011 року – 31 грудня 2012 року

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми

районний бюджет


9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

Всього:

=

1 660 4002013р.

=

720 4002014р.

=

940 0009.1

Кошти районного бюджету

1 660 400

720 400

940 000

9.2

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації

75 000

35 000

40 000

9.3

РО ВФСТ «Колос»

175 100

75 100

100 000

9.4

Сокирянська ДЮСШ

1 410 300

610 300

800 000

10.

Основні джерела фінансування програми

Кошти районного бюджету

1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в районі певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Визначено організаційно-управлінські, нормативно-правові та інші засади її розвитку у нових соціально-економічних умовах. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямків фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в районі. Зокрема, збережена ефективна система проведення спортивних заходів, передусім, комплексних та багатоступеневих змагань; працює громадська районна фізкультурно-спортивного спрямовання організація ВФСТ «Колос» та Сокирянська районна федерація з футболу, активізується олімпійський, та неолімпійський спортивний рух.

Проте, досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в районі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

5,2 % населення району охоплено регулярною спортивною діяльністю. Лише кожний 100 долучається до участі у спортивних змаганнях загальнодоступного характеру. Фізична пасивність характерна для більшості людей працездатного та похилого віку.

Сьогодні, як ніколи раніше, враховуючи посилення загрозливих тенденцій зниження рівня здоров’я, фізична культура і спорт є найбільш економічно вигідним та ефективним засобом профілактики захворюваності населення області, зміцнення генофонду.

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. До 13,9% дітей та підлітків мають відхилення за станом здоров’я, понад 1 % – незадовільний стан фізичного розвитку. Різко прогресують у підростаючого покоління хронічні ревматичні хвороби серця, гіпертонія, неврити, артрити, сколіози, ожиріння тощо.

Існуюча система спорту в районі має складні проблеми, а саме:


  • низька ефективність діючого механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом;

  • відбір найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки;.

  • необхідність створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд, як для потреб спорту вищих досягнень, так і для потреб масового спорту;

  • низький рівень престижності професії спортивного тренера та інструктора з фізичної культури.

Повільно впроваджуються у практику роботи ефективні форми і методи фізкультурно-спортивної діяльності. Недостатньо враховуються місцеві традиції, економічні фактори. Необхідно зробити ефективнішою систему пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення через засоби масової інформації.

1.3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в районі ефективної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту, покращення матеріально-технічної бази, запровадження системи пропаганди здорового способу життя, підтримка талановитої молоді, яка захищає честь району, області та держави на національних та міжнародних змаганнях, підвищення престижності професії спортивного та фізкультурного працівника, залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять.


1.4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Для розв’язання основних проблем сфери фізичної культури і спорту необхідно, передусім, збільшити відповідні бюджетні видатки, активізувати залучення позабюджетних коштів на розвиток фізкультурно-спортивної інфраструктури.

Головними напрямами реалізації Програми є:

- розвиток олімпійських, паралімпійських, неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, спорту інвалідів та спорту ветеранів;

- фізичне виховання та проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи в навчально-виховній сфері;

- масовий спорт за місцем проживання та в місцях відпочинку громадян;

- проведення фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері;

- поліпшення нормативно-правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення;

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

- формування моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об’єднання зусиль зацікавлених державних, громадських, приватних організацій та населення району;

- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

- збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю, та подолання наслідків антигромадських проявів, передусім, серед молоді;

- створення додаткової кількості робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищення престижності відповідних професій та удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;


1.5. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

- забезпечити об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту державних органів, зацікавлених громадських і приватних організацій та населення району;

- формувати у населення сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здоров’я, збільшення тривалості життя;

- удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- сформувати і удосконалити систему розвитку дитячого і дитячо-юнацького спорту;

- удосконалити систему формування та підготовки збірних команд району з видів спорту відповідно до їх пріоритетності в районі та на Буковині;

- сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;

- удосконалити управління сферою фізичної культури і спорту шляхом створення умов для зростання ролі громадських та приватних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості в розвитку сфери;

- забезпечити, за підтримки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, реконструкцію наявної спортивної бази, належне їх обладнання та використання;

- удосконалити економічні засади сфери фізичної культури і спорту, запровадити ефективні моделі нормативно-правового, кадрового, фінансового, матеріально-технічного, наукового, медичного та інформаційного забезпечення.

Напрями діяльності та заходи Програми


з/п


Зміст заходу


Виконавець


Термін виконання


Джерела фінансування

Вартість грн.


Очікувані результати

35 000

75100

610000

40 000

100000

800000

Фізичне виховання, фізкультурно – оздоровча і спортивна

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сприяти створенню належних умов для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, Сокирянському ВПУ в обсязі не менше 3-4 години рухової активності на тиждень, у тому числі відповідних умов для дітей-інвалідів.

Забезпечувати проведення у закладах освіти регулярних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, узагальнювати облік виконаної роботи.Відділ освіти райдержадміністрації, міськсільвиконкоми, ВПУ


Постійно 2013-2014 рр.

Районний бюджет

(в межах бюджетних асигнувань розпорядників коштів)1000

1000

Гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров’я дітей засобами фізичної культури та спорту

2

Здійснювати контроль за станом фізичного розвитку та здоров’я вихованців, учнів, інших осіб, що навчаються в цих закладах


Відділ освіти райдержадміністрації, міськсільвиконкоми, ВПУ

2013 -2014 рр.

Вкладення коштів не потребуєПідвищення ефективності занять з фізичної культури в навчальних закладах освіти

3

Сприяти утворенню функціонуванню спортивних клубів при загальноосвітніх, навчальних закладах та Сокирянському ВПУ

Відділ освіти райдержадміністрації, міськсільвиконкоми, ВПУ


2013 -2014 рр.

Районний бюджет (в межах бюджетних

асигнувань розпорядників коштів)600

700

Розвиток здібностей учнівської молоді в обраному виді спорту


Спорт для усіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку

4

Затвердити та провести узгоджені заходи щодо створення умов для організації активного сімейного дозвілля

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту РДА, ФСТ „Колос”, міськсільвиконкоми

2013-2014 рр.

Районний бюджет

(в межах бюджетних асигнувань розпорядників коштів)1000

1000

„Спортивна сім’я – здорова нація”

5

Сприяти створенню в м. Сокиряни центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” і розширенню мережі фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту РДА, Сокирянська міська рада

Протягом

2013-2014 рр.

Вкладення коштів не потребуєЗалучення широких верств населення до постійних занять фізичною культурою та спортом, популяризації різних видів спорту

Масовий спорт серед сільського населення


6

Проводити інвентаризацію спортивних споруд у сільських населених пунктах з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також будівництві нових спортивних споруд


ФСТ “Колос”, міськсільвиконкоми


Раз на рік

Вкладення коштів не потребуєПідвищення ефективності використання спортивних споруд

7

Забезпечити проведення щороку районних спортивних ігор “Краще спортивне село”

ФСТ “Колос”,

відділ у справах сім»ї, молоді та спорту РДА, міськсільвиконкомиЩорічно

Районний бюджет


18000

25000

Збільшення кількості сільського населення, що займаються фізичною культурою та спортом

Фізкультурно – оздоровча діяльність у виробничій сфері


8

Забезпечувати проведення щороку районних спартакіад та інших масових спортивних заходів між спортивними клубами за місцем роботи, проживання громадян


ФСТ „Колос” відділ у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, міськсільвиконкоми.

Щорічно.

Районний бюджет

5000

600

10000

700

Зміцнення здоров’я населення на принципах здорового способу життя, посилення впливу фізичної культури та спорту на підвищення продуктивності праці

Фізкультурно – оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів


9

Здійснювати заходи щодо фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, ветеранів

ФСТ „Колос” відділ у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

2013-2014 рр.

Районний бюджет

400

500

Залучення інвалідів до занять фізичною культурою та спортом

Дитячо – юнацький спорт


10

Сприяти оздоровленню учнів дитячо-юнацької спортивної школи засобами фізичної культури і спорту на базі оздоровчих таборів під час літніх шкільних канікул

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2013-2014 рр.

Вкладення коштів не потребуєОрганізації повноцінного відпочинку, оздоровлення дітей, що займаються в ДЮСШ


11

Організація та проведення спортивно-масових заходів для дітей та молоді з відзначення знаменних дат України

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту РДА, ФСТ “Колос”, ДЮСШ,

міськсільвиконкомиПостійно

20131-2014 рр.

Районний бюджет

12000

5000

5000

13000

5000

8000

Відзначення пам’ятних дат в Україні

Пропаганда здорового способу життя у молодіжному середовищі12

Проводити юнацькі спортивні ігри з олімпійських та не- олімпійських видів спорту, спартакіади школярів, Всеукраїнські змагання “Хто ти, майбутній олімпієць?”, інші спортивно-масові заходи серед учнівської молоді

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту РДА, відділ освіти РДА, ФСТ “Колос”, ДЮСШ,

міськсільвиконкомиПостійно

2013-2014 рр.

Районний бюджет

8000

35000

9000

44000

Сприяти розвитку олімпійських видів спорту, зміцнення здоров’я української нації

Спорт вищих досягнень

13

Провести І етап ( районний ) Всеукраїнських спортивних ігор з олімпійських та не- олімпійських видів спорту

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту РДА, ФСТ “Колос”

2013- 2014 р.р.

Районний бюджет

3350

6000

3600

10000

Пропаганда здорового способу життя, залучення широких верств населення району до занять фізичною культурою та спортом

Спорт ветеранів


14

Проводити (районні) Всеукраїнські багатоступеневі ігри ветеранів спорту

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту РДА, ФСТ “Колос”

Раз на рік

2013-2014 рр.

Районний бюджет

1000

2000

Залучення ветеранів спорту до занять фізичною культурою та спортом

Нормативно – правове забезпечення


15

Проведення засідань Координаційної ради з питань розвитку фізичної культури та спорту

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту РДА, ФСТ “Колос”

Раз на квартал

2013-2014 рр.

Районний бюджет

160

180Матеріально – технічне забезпечення


16

Сприяти збереженню та використанню мережі закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, а також підтримка їх функціонування

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту РДА, ФСТ “Колос”, міськсільвиконкоми, ДЮСШ

Постійно


Вкладення коштів не потребуєПідвищення ефективності використання мережі закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд

Фінансове забезпечення

17

Передбачити поступове збільшення обсягів видатків на виконання програми та здійснення заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту з районного бюджету з урахуванням можливостей залучення в межах законодавства позабюджетних коштів

Фінансове управління РДА, районна рада

Щорічно

2013-2014 рр.

Районний бюджет


47100

564300


60000

738000

Збільшення ефективності розвитку фізичної культури та спорту в районі

Медичне забезпечення

18

Забезпечувати присутність медичного персоналу під час проведення спортивно-масових заходів в районі

Районна центральна лікарня

Постійно

2013-2014 рр.

Вкладення коштів не потребуєНадання швидкої медичної допомоги учасникам спортивно-масових змагань

Інформаційне забезпечення


19

Удосконалити систему інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на здоров’я людини оптимальної рухової активності, зокрема шляхом застосування соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту РДА, ФСТ „Колос”, ДЮСШ

Постійно

2013-2014 рр.

Вкладення коштів не потребує

Пропаганда здорового способу життя

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом20

Забезпечувати висвітлення визначних спортивних подій спорту, пропагувати розвиток фізкультурно-спортивного руху

Редакція районної газети “Дністрові зорі”, редакція районного радіомовлення

Постійно

2013-2014 рр.

Вкладення коштів не потребуєПропаганда розвитку фізичної культури та спорту в районі

Міжнародна діяльність


21

Сприяти розвитку міжвідомчого двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері фізичної культури і спорту з

міждержавними організаціями фізкультурно-спортивної спрямованостіВідділ у справах сім»ї, молоді та спорту РДА, ФСТ „Колос”, ДЮСШ


Постійно

2013-2014 рр.

Районний бюджет

5890

6320

Розвиток міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту

22

Сприяти розвитку міжобласного та міжрайонного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту

Відділ у справах сім»ї, молоді та спорту РДА, ФСТ „Колос”, ДЮСШ


Постійно

2013-2014рр.

Районний бюджет

1000

2000

Розвиток регіонального співробітництва у сфері фізичної культури та спорту
Всього75 000

175 100

1410000

35 000

75100

610000

40 000

100000

800000


Показники продукту Комплексної програми розвитку фізичної культури і

спорту в Сокирянському районі на 2013-2014 роки


№ з/п

Назва показника

Одиниця

Вихідні дані

2013

2014

Всього за період дії


1

2

3

4

5

6

7

І

Показники продукту Програми

1

Кількість проведених заходів

К – сть

21

25

30

55

2

Кількість осіб, що займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи

К – сть

3934

3990

4005

4005

3

Районні змагання з відзначення знаменних дат України

К – сть

10

15

20

20

4

Спортивно – масові заходи із залученням широких верств населення до занять фізкультурою і спортом

К – сть

21

30

35

65

5

Участь збірних команд району з різних видів спорту в обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях

К – сть

11

15

18

18

ІІ

Показники ефективності Програми

1

Середня вартість 1 - го засідання Координаційної ради з питань розвитку фізичної культури та спорту

Грн.

-

40х4 =160

45х4=180

180

2

Вартість обласних сільських спортивних ігор

Грн.

700

1900

2500

2500

3

Вартість районної спартакіади

Грн.

1500

2000

2500

2500

4

Вартість районних змагань з відзначення знаменних дат України

Грн.

1500

2000

3500

3500

ІІІ

Показники якості Програми

1

Участь збірних команд від району в обласних спортивних юнацьких іграх

К – сть

4

6

6

12


2.

Участь збірних команд від району в обласних спортивних молодіжних іграх

К – сть

3

5

5

10


3

Проведення районних змагань з неолімпійських видів спорту

К – сть

-


4

4

8


4

Проведення районних змагань з олімпійських видів спорту

К – сть

-

6

6

12

5

Проведення фізкультурно-оздоровчих спортивно-масових заходів з нагоди відзначення знаменних та пам»ятних дат

К – сть

3

4

4

8


Заступник голови

районної ради