Рішення Сєверної селищної ради «Про затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Сєверної селищної «Про... 1 12.21kb.
Рішення № Про затвердження Положення про пайову участь замовників... 1 348.48kb.
Рішення 16 грудня 2011року 7 сесія 6 скликання Про затвердження Положення... 1 202.81kb.
Рішення Лучинчицької сільської ради «Про пайову участь замовників... 5 824.88kb.
Положення «Про порядок та розрахунок пайової участі замовників у... 1 55.31kb.
Рішення від 09 листопада 2012 року №25-4 /vi про затвердження Порядку... 1 134.94kb.
Рішення № Проект серпня 2012 року 1 298.42kb.
Рішення від 2013 року № «Про Положення про порядок залучення коштів... 1 196.61kb.
Рішення міської ради Про затвердження Положення про порядок залучення... 1 141.78kb.
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері... 1 303.56kb.
Положення про порядок визначення та сплату пайової участі (внеску) 4 582.8kb.
Рішення Першотравенської сільської ради Про затвердження Положення... 1 54.85kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення Сєверної селищної ради «Про затвердження Положення про пайову участь замовників - сторінка №1/1
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Сєверної селищної ради «Про затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Сєверне»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Необхідність прийняття рішення про залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб, що здійснюють будівництво (реконструкцію) об'єктів на території смт Сєверне, виникла у зв'язку з необхідністю комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням та подальшим оновленням інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Сєверне. Ці роботи фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету, тому пайові внески інвесторів (замовників) за право реалізувати проект будівництва на території смт Сєверне дадуть можливість частково компенсувати ці витрати.

У зв'язку з набранням чинності Законів України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та «Про регулювання містобудівної діяльності» питання пайової участі у розвитку інфраструктури смт Сєверне необхідно переглянути на місцевому рівні і скорегувати у відповідності до чинного законодавства України.

Суть проблеми полягає в необхідності прийняття положення, яке б передбачало узагальнюючий порядок визначення розміру, порядку формування та використання пайової участі (внесків) забудовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Сєверне. Вирішення проблеми дозволить зменшити негативний вплив на:

- мешканців смт Сєверне, які потерпають від аварій на зношених інженерних мережах та комунікаціях, інших незручностей, пов'язаних із гальмуванням розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

- водіїв транспортних засобів через незадовільний стан доріг смт Сєверне;

- інвесторів, які незадоволені станом інфраструктури смт Сєверне;

2. Цілі державного регулювання:

Метою цього регуляторного акта є:

- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Сєверне для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва об'єктів містобудування на території смт Сєверне.

- забезпечення надходження коштів до селищного бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Сєверне;

- створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Сєверне.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури впроваджується на підставі ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Іншої альтернативи законодавством для участі інвесторів (забудовників) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Сєверне не передбачено.



4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Положенням про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Сєверне визначається пайова участь при будівництві нових, реконструкції, реставрації капітальному ремонту існуючих об'єктів містобудування. При визначенні величини пайової участі (внеску) враховується вартість об'єкта та його функціональне призначення.



5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту регуляторного акту, пов'язане з його прийняттям. Дія акта поширюється на всіх замовників, що мають намір здійснювати будівництво (реконструкцію) об'єкта містобудування, крім випадків визначених у Положенні про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Сєверне.

Запропонований механізм пайової участі замовників у розвитку інфраструктури смт Сєверне відповідає вимогам чинного законодавства України.

Залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури смт Сєверне дозволить створити нові та реконструювати діючі об'єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури селища.



6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Впровадження даного регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням коштів до селищного бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб - інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Сєверне; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб'єктів господарювання.



Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

1.Збільшення надходжень, що мають цільове спрямування до селищного бюджету на покращення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Сєверне;

2.Можливість мати повну інформацію розвитку будівельного комплексу смт Сєверне.



Не передбачені

Інтереси суб'єктів господарювання

Право реалізувати свій проект будівництва на території Сєверної селищної ради

Сплата пайового внеску

Інтереси громадян

1.Покращення інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури;

2.Додаткові, кошти, що спрямовуються на вирішення першочергових завдань соціально - економічного розвитку смт Сєверне.



Сплата пайового внеску


7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно - правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін.



8. Показники результативності регуляторного акта

- Кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури смт Сєверне;

- Розмір додаткових надходжень до селищного бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від сплати пайових внесків;

- Ефективності використання коштів забудовників.



9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Цільова група: фізичні особи та суб'єкти господарювання.

Терміни проведення відстеження результативності:

Базове - до набрання чинності цим регуляторним актом.



Повторне - через рік після завершення заходів з проведення базового відстеження.

Періодичне - через 3 роки після завершення заходів з проведення базового відстеження.