Рішення від „ 201 року № Про заходи щодо підготовки І проведення Всеукраїнського перепису населення - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від " 19 " грудня 2011 року №3 місто Прилуки Про заходи щодо... 1 72.41kb.
Розпорядження м. Зміїв від 29. 12. 11 №523 Про заходи щодо підготовки... 1 72.77kb.
Положення про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського... 1 83.23kb.
Розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації... 1 88.38kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 1 91.03kb.
Розпорядження " 08 " 12 2011 р. №848-р Про заходи щодо підготовки... 1 101.93kb.
Розпорядження красноград від 7 грудня 2011 року №539 Про заходи щодо... 1 72.17kb.
Розпорядження 24. 05. 2013 Валки №152 Про внесення змін до розпорядження... 1 56.82kb.
Україна чечельницька районна державна адміністрація вінницької області... 1 116.35kb.
Рішення " 21 " березня 2013 року №84 Про роботу з питань підготовки... 1 37.2kb.
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї... 1 80.52kb.
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 8... 1 47.98kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення від „ 201 року № Про заходи щодо підготовки І проведення Всеукраїнського - сторінка №1/1

ПРОЕКТ


УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ


РІШЕННЯ

від „ ___ ” _________ 201_ року № ____


Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1205 «Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення», керуючись ст.8 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення», ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради, -
ВИРІШИВ:
1. Затвердити положення про міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (додається).

2. Утворити міську комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення згідно з додатком.

3. Відділу з питань містобудування та архітектури (Поляков) уточнити межі міста, упорядкувати назви вулиць, провулків, нумерацію будинків.

4. Директору КП «Міськкомунгосп» Зінченку В.О., голові правління ЖБК Гіль Л.В. уточнити нумерацію квартир, перевірити правильність та повноту обліку населення.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення (Хникіна), професійному ліцею (Перепьолкін), гірничому коледжу НГУ (Іванова), КЗ «Марганецька ЦМЛ» (Лук’янченко), КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Сотніков) провести підготовчу роботу, пов’язану з проведенням перепису.

6. Рекомендувати міському сектору статистики щоквартально інформувати виконком міської ради про стан підготовчих робіт до проведення перепису.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Медяник О.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА О.Г. БІДНЯК

Затверджено

рішенням виконкому

від «___» __________ 201_ р.
Положення

про міську комісію з питань сприяння проведенню

Всеукраїнського перепису населення
1. Міська комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі – комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним виконавчим комітетом.
2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим положенням.
3. Основним завданням комісії є:

- сприяння забезпеченню координації дій підприємств, установ та організацій міста, пов’язаних з підготовкою і проведенням Всеукраїнського перепису населення (далі – перепис);

- підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення підготовки і проведення перепису.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- проводить аналіз стану роботи з підготовки і проведення перепису, що виконується підприємствами, установами та організаціями міста, які залучаються до зазначеної роботи;

- розглядає питання щодо залучення технічної та матеріальної допомоги для виконання робіт, пов’язаних з переписом.
5. Комісія має право:

- отримувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівництвом);

- організовувати проведення семінарів, нарад та інших заходів з питань підготовки і проведення перепису.


6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань, взаємодіє з органами самоорганізації населення, підприємствами, установами та організаціями.
7. Склад комісії затверджується рішенням виконкому.
8. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання комісії веде її голова, а у разі відсутності – заступник голови. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше як половина її членів.

9. На своїх засіданнях комісія приймає рішення, розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Рішення, пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення, пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії і надсилається у разі необхідності виконавцям.

Член комісії, який не підтримує рішення, пропозиції, рекомендації може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу.

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ О.М.МАКСИМЕНКО

Додаток

до рішення виконкому№ «____» від «___» ________ 201_р.
Склад

міської комісії з питань сприяння проведенню

Всеукраїнського перепису населення

МЕДЯНИК


Олена Володимирівна - заступник міського голови, голова комісії
ЗІМІНА

ІННА ВОЛОДИМИРІВНА - завідувач Марганецького міського сектора статистики (за згодою), заступник голови комісії


ХНИКІНА

ГУЛЬНАРА РАШИДІВНА - начальник управління праці та соціального захисту населення, секретар комісії


ЛУК’ЯНЧЕНКО

ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ - головний лікар КЗ «Марганецька ЦМЛ»


КУЛІШ

ІРИНА МИКОЛАЇВНА - начальник управління освіти виконкому міської ради


СОТНІКОВ

СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ - головний лікар КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»


ЄВДОКИМЕНКО

ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ - головний спеціаліст з питань оборонної роботи


ДУПЛІЙ

ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА - заступник начальника-завідувач бюджетного відділу фінансового управління


ГІЛЬ

ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА - голова правління ЖБК (за згодою)


ЗІНЧЕНКО

ВСЕВОЛОД ОЛЕКСАНДРОВИЧ - директор КП «Міськкомунгосп» 9за згодою)


ЧАБАН

КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ - начальник СГРІФО ММВ УМВС України у Дніпропетровській області (за згодою)


КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ ВИКОНКОМУ О.М.МАКСИМЕНКО