Рішення від № м. Єнакієве Про затвердження Статуту територіальної громади міста Єнакієве - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 29. 05. 2013 №6/37-1216 м. Єнакієве Про створення комісії... 1 35.86kb.
Рішення від 26. 12. 2012 №6/31-1003 м. Єнакієве Про затвердження... 1 114.32kb.
Рішення від 24. 04. 2013 №6/36-1164 м. Єнакієве Про прийняття до... 1 14.87kb.
Рішення № від 16 березня 2012 року Про Статут територіальної громади... 5 1019.96kb.
Рішення від 20. 03. 2013 №145 м. Єнакієве Про організацію контролю... 1 62.24kb.
Рішення № Проект Про скасування рішення Київської міської ради №339/1549... 1 52.43kb.
Рішення україна новоград-волинська міська рада житомирської області... 1 26.4kb.
Рішення від 29. 05. 2012 №456-23/ VI м. Дніпродзержинськ Про затвердження... 1 152.56kb.
Додаток 1 до рішення міської ради від № положення про проведення... 3 477.82kb.
Рішення (проект) Про затвердження звіту про незалежну оцінку вартості... 1 37.99kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 1 78.66kb.
Звіт про виконання Плану заходів щодо торговельно-економічного, науково-технічного... 1 41.29kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення від № м. Єнакієве Про затвердження Статуту територіальної громади міста Єнакієве - сторінка №1/1
П Р О Е К ТУКРАЇНА
ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від _______________________ №__________

м. Єнакієве

Про затвердження Статуту

територіальної громади

міста Єнакієве

Відповідно до Конституції України, ст. 19, ч.1 п. 48 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження міського голови від 18.02.2013 № 68 «Про створення робочої групи щодо розробки проекту Статуту територіальної громади міста Єнакієве» та з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування у місті Єнакієвому, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Статут територіальної громади міста Єнакієве (додається).
2. Секретарю міської ради Богдановій Т.М. надати Статут територіальної громади міста Єнакієве до Єнакієвського міського управління юстиції на державну реєстрацію.
3. Начальнику відділу діловодства, контролю і організаційної роботи міської ради Бувалець Е.В. забезпечити оприлюднення даного рішення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради.

Міський голова В.В.Олейник


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

_______________№______

С Т А Т У Т

територіальної громади

міста Єнакієве

2013


Єнакієвська міська рада керуючись Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства України, з метою створення умов для втілення гарантованого державою права міської громади самостійно, під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, виходячи з реальних потреб міської громади; досягнення суттєвого поліпшення якості життя кожного мешканця Єнакієвого,

У Х В А Л Ю Є


Статут територіальної громади міста Єнакієве, обов’язковий для виконання всіма розташованими на території міста Єнакієве органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.

Глава 1. Місто Єнакієве – територія самоврядування громади

Стаття 1.1. Загальна характеристика міста

1. Місто Єнакієве є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом, в межах якого громада здійснює міське самоврядування і має органи місцевого самоврядування, свою відповідну комунальну власність та свій місцевий бюджет.

2. Місто Єнакієве розташоване в східній частині Донецької області при впаданні річок Садки та Булавин в річку Кринку, відстань до м. Донецька 50 км.

3. Підпорядковані міста Вуглегірськ та Юнокомунарівськ, 8 селищ міського типу, 8 сіл і 11 селищ.

4. Територія міста складає 425,5 кв.м., чисельність населення на 01.01.2013 становить 132110 осіб.

5. Місто Єнакієве є містом обласного значення і згідно з адміністративно-територіальним поділом України належить до Донецької області.Стаття 1.2. Статус міста Єнакієве.

1. Органи місцевого самоврядування міста Єнакієве на реалізацію статусу міста здійснюють такі функції:

1) планують і погоджують з відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування Донецькоъ області цільові програми розвитку міста;

2) виділяють в установленому законодавством України порядку органам державної влади та органам місцевого самоврядування Єнакієве, розміщеним у Єнакієве, земельні ділянки, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для виконання ними своїх функцій і повноважень;

3) надають органам державної влади та органам місцевого самоврядування, розміщеним у Єнакієве, на договірних засадах комунальні, інженерні, транспортні та інші послуги;

4) вирішують питання щодо створення належних умов для діяльності у місті, промислових підприємств, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, місцем розташування яких, відповідно до законодавства, визначено місто Єнакієве;

5) беруть участь в утриманні та розвитку систем комунікацій та інфраструктури на території міста;

6) виділяють в установленому законодавством України порядку земельні ділянки, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для надання медичних, освітніх та інших послуг мешканцям територіальних громад Єнакієве;

7) інші функції, встановлені актами законодавства України.

Стаття 1.3. Територія міста та приміська територія міста Єнакієве

1. Територія міста Єнакієве є невід’ємною складовою території Донецької області та України.

2. Територією міста Єнакієве є землі, окреслені межею міста. Межа міста – це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію міста Єнакієве від інших територій. Межі міста посвідчуються Державним актом у порядку, встановленому законодавством України.

3. Приміською територією (зоною) міста Єнакієве є територія, що прилягає до міської межі з її зовнішнього боку та складається із земель, які використовуються для задоволення потреб міської громади та територіальних громад сусідніх з містом населених пунктів

4. Межі міста та приміської території (зони) визначаються Генеральним планом міста у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням думки міської громади міста Єнакієве та територіальних громад сусідніх з містом населених пунктів.

5. Використання приміської території відбувається за погодженням органів місцевого самоврядування міста Єнакієве.Стаття 1.4. Найменування та перейменування територіальних об’єктів міста

1. Найменування та перейменування територіальних об’єктів міста – вулиць, проспектів, бульварів, провулків, майданів (площ), мостів, парків і скверів тощо – здійснюються міською радою.

2. Найменування та перейменування територіальних об’єктів здійснюється з врахуванням думки членів територіальної громади міста Єнакієве.

3. Перейменування територіальних об’єктів міста здійснюється, як правило, у випадках відновлення їх історичних назв та історичної справедливості.

4. Присвоєння територіальним об’єктам міста імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України, Єнакієве та Донеччини, захисників Батьківщини, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно.

5. Назви територіальним об’єктам міста даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.Стаття 1.5. Увічнення пам’яті історичних осіб та подій на території міста Єнакієве

1. У місті Єнакієве у найменуванні територіальних об’єктів міста, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, у встановленні монументів, меморіальних комплексів та інших архітектурних форм може увічнюватися пам'ять видатних історичних, державних, військових діячів України, Єнакієве, захисників Батьківщини, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей, а також подій, які мали історичне значення для України, Єнакієве та Донеччини.

2. При прийнятті рішень органами місцевого самоврядування щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з Єнакієве та Донецькою областю.

3. При прийнятті рішень щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій не допускається увічнення пам’яті осіб і організацій, діяльність яких пов’язана з ліквідацією інститутів української державності, здійсненням репресивних заходів тоталітарними режимами, вчиненням інших злочинів проти людства і людяності.Стаття 1.6. Вивчення історії Єнакієве у навчальних закладах міста

1. У навчальних закладах міста забезпечується обов’язкове викладання історії Єнакієве як окремого предмету.Стаття 1.7. Планування розвитку міста Єнакієве

1. З метою оптимального використання ресурсів територіальної громади міста Єнакієве, збереження і примноження культурної спадщини міста, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів міської громади міста Єнакієве здійснюється планування розвитку міста.

2. Планування розвитку міста Єнакієве реалізується шляхом прийняття міською радою таких актів:

1) Генеральний план розвитку міста Єнакієве;

2) Стратегічний план розвитку міста;

На виконання Генерального плану міста та Стратегічного плану розвитку міста міською радою можуть прийматись середньострокові та короткострокові програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Єнакієве.

Генеральний план розробляється відповідно до законодавства України про планування та забудову територій з урахуванням положень цього Статуту і після громадського обговорення затверджується Єнакієвською міською радою.

Глава 2. Мешканці міста Єнакієве, їх права та обов’язки

Стаття 2.1. Основні права і обов’язки мешканців міста Єнакієве

1. Крім прав, передбачених Конституцією та законами України, мешканці міста мають невід’ємні права на:

1) цілодобову забезпеченість якісною питною водою;

2) цілодобову забезпеченість холодною і гарячою водою;

3) якісне електро- та теплопостачання;

4) забезпеченість міста каналізаційними мережами, очисними спорудами;

5) цілодобову забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім так і зовнішнім;

6) розгалуженість і якість доріг;

7) освітленість вулиць і будинків у темну пору доби;

8) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у період відпочинку громадян;

9) ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків;

10) ефективну систему безпеки громадян – попередження і боротьби зі злочинністю;

11) створення умов до зайнятості населення;

12) доступність та якість медичних послуг;

13) доступність та якість освітніх послуг;

14) ефективну систему надання побутових послуг;

15) доступність мобільного зв’язку;
16) забезпеченість мешканців та їх дітей місцями для відпочинку і дозвілля;

17) забезпеченість закладами культури (бібліотеки, палаци культури, театри тощо).

Зазначений перелік прав мешканців міста не є вичерпним.

Кожен мешканець міста Єнакієве, крім наданих прав має виконувати обов’язки:

2. Обов`язком кожного мешканця міста є:

1) збереження та розвиток історичних традицій та особливостей міста, шанобливе ставлення до історії міста, об’єктів історико-культурної спадщини;

2) сприяння сталому розвитку міста;

3) толерантне ставлення до усіх мешканців міста;

4) сприяння реалізації права мешканців міста на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, безпечних, культурно-духовних потреб;

5) бережливе ставлення до довкілля, зелених насаджень, екології міста.

3. Усі хто мешкає або перебуває на території міста Єнакієве зобов’язані не порушувати прав і свобод інших мешканців міста. Особи, винні у порушенні відповідних прав і свобод несуть цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4. Усі громадяни України, що тимчасово проживають у місті Єнакієве, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають у місті на законних підставах, користуються тими ж правами і свободами, несуть такі ж обов’язки як і мешканці ЄнакієвогоГлава 3. Територіальна громада міста Єнакієве

Стаття 3.1 Статус і компетенція територіальної громади міста Єнакієве

1. Територіальна громада міста (міська громада) є первинним суб’єктом місцевого самоврядування. Міська громада здійснює місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через Єнакієвську міську раду, її виконавчі органи та посадових осіб.

2. Компетенцію територіальної громади міста Єнакієве складають питання, вирішення яких територіальна громада може здійснювати безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

3. До компетенції територіальної громади міста Єнакієве віднесені:

1) всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;

4. До компетенції територіальної громади не віднесені такі питання:

1) прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції органів державної влади, що поширюють свою юрисдикцію на місто Єнакієве (Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів у Донецькій області та місті Єнакієве, Донецької обласної державної адміністрації, органів судової влади, інших органів державної влади);

2) прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Єнакієвської міської ради;

3) прийняття рішень з питань, пов’язаних з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб місцевого самоврядування у місті Вінниця (за винятком Єнакієвського міського голови), інших працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій у місті Єнакієве;

4) прийняття рішень в частині делегованих повноважень органів державної виконавчої влади, віднесених до компетенції виконавчих органів місцевого самоврядування.Глава 4. Форми участі членів громади у вирішенні

питань місцевого значення

Стаття 4.1. Форми безпосередньої участі єнакієвців у міському самоврядуванні

1. Формами безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення міста Єнакієве є:

1) участь у місцевих виборах;

2) участь у місцевих референдумах;

3) участь у загальних зборах громадян за місцем проживання;

4) реалізація права на місцеві ініціативи;

5) участь у громадських слуханнях;

6) створення органів самоорганізації населення і участь у їх діяльності;

7) участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій);

8) інші форми безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішенням міської ради.Стаття 4.2. Міський референдум

1. Місцевий (міський) референдум у місті Єнакієве є формою безпосереднього вирішення членами міської громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення. Рішення міського референдуму мають найвищу юридичну силу на території міста.

2. Коло питань, які не можуть бути винесені на міський референдум, визначаються законодавством України. Питання, що виносяться на міський референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в суспільстві, обмежувати або скасовувати права і свободи людини і громадянина, конституційні гарантії їх реалізації.

3. Порядок ініціювання і проведення референдуму визначається законодавством України.

4. Міська рада призначає місцевий референдум на вимогу депутатів міської ради, кількість яких становить не менш як половину від загального складу ради, або на вимогу, що підписана не менш ніж однією десятою частиною членів територіальної громади з правом голосу.

5. Референдум не проводиться, якщо міська рада ухвалює рішення про здійснення тих заходів, реалізація яких вимагається в заяві про проведення референдуму.

6. Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини мешканців міста, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на розгляд референдуму, вирішене негативно.

7. Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через три роки.

8. Рішення міського референдуму і результати голосування оприлюднюються у встановленому порядку.

Стаття 4.3. Загальні збори (конференції) членів міської громади

1. Члени територіальної громади міста Єнакієве для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї міської громади або питань, що мають важливе значення для мешканців певної території міста, проводять загальні збори мешканців (далі – загальні збори) або конференції легітимних представників мешканців певної території міста - збори представників територіальних колективів мікрорайонів, вулиць, кварталів, будинків тощо.

2. На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання:

1) інформування членів територіальної громади про прийняті місцевими радами та їх виконавчими органами рішення, їх виконання, а також виконання законів України, підзаконних актів з питань, що становлять громадський інтерес для мешканців відповідного мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку;

2) обговорення проектів рішень місцевих рад, їх виконавчих органів, проектів актів міського голови з питань, які становлять громадський інтерес для мешканців відповідної території міста, розробка пропозицій до вищезгаданих проектів;

3) заслуховування інформації міського голови, керівників виконавчих органів міської ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, в частині порушених проблем мешканців мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку;

4) розгляд і внесення мешканцями певної території міста пропозицій до органів місцевого самоврядування щодо найменування, перейменування вулиць, встановлення пам’ятників тощо в межах відповідної території.

Перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів громадян за місцем проживання у місті Єнакієве, викладений у цьому Статуті, не є вичерпним і може бути доповнений рішенням Єнакієвської міської ради.

3. У випадках, коли скликання загальних зборів пов’язане зі значними організаційними складнощами, можуть скликатися збори (конференція) представників мешканців певної території міста (далі – конференція представників) мікрорайонів, вулиць, кварталів, будинків.

4. Збори скликаються міським головою за власною ініціативою, за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації населення, що діє на території мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку, або за пропозицією ініціативної групи членів територіальної громади за місцем проживання (далі – Ініціативної групи).

5. Рішення міського голови про скликання загальних зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється додатково про скликання зборів у день їх проведення.

6. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них більше половини членів територіальної громади міста Вінниці з правом голосу, відповідно до ст.2.1 цього Статуту, які проживають на відповідній території, а в разі скликання зборів (конференції) представників — не менш як двох третин представників громадян, які проживають на відповідній території, якщо інше не передбачено законами України.

7. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення, що розташовані на відповідній території. Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для міської громади, але віднесені до повноважень місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.

Стаття 4.4. Участь єнакієвців у міському самоврядуванні через створення і діяльність органів самоорганізації населення

1. Органи самоорганізації населення як форма участі у вирішенні питань місцевого значення є представницькими органами, які створюються членами міської громади, що проживають на певній частини території міста, для вирішення таких завдань:

1) створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) участі в реалізації програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

2. Органи самоорганізації населення утворюються за ініціативою мешканців на підставі рішення міської ради. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні, мікрорайонні, районні та інші комітети.

3. Органи самоорганізації населення міста Єнакієве сприяють створенню умов для реалізації кожним єнакієвцем його невід'ємного права на участь у місцевому самоврядуванні та функціонують у взаємодії з міською громадою, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями.

З метою залучення членів територіальної громади, об’єднаних спільними інтересами, до процесу планування розвитку міста, розробки та прийняття управлінських рішень, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, за розпорядженням міського голови можуть створюватись громадські ради, дорадчі комітети, інші дорадчі органи при міському голові, до яких входять представники інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення. Основним завданням дорадчих органів є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, системи господарювання у місті Єнакієве.Стаття 4.5. Система органів місцевого самоврядування у місті Єнакієве

1. Систему органів місцевого самоврядування у місті складають:

1) Єнакієвська міська рада;

2) Єнакієвський міський голова;

3) виконавчий комітет міської ради;

4) управління, відділи та інші утворені міською радою виконавчі органи;

5) органи самоорганізації населення.

2. Порядок формування, компетенція та організація діяльності суб’єктів системи місцевого самоврядування визначаються Конституцією, законодавством України.Стаття 4.6. Інформаційна відкритість органів місцевого самоврядування

1. Органи місцевого самоврядування міста Єнакієве здійснюють свою діяльність, керуючись принципами відкритості і прозорості, що є необхідною умовою демократичного управління містом, забезпечення належної та ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з міською громадою.

2. Нормативно-правові акти міської ради та її виконавчих органів, порядок денний їх засідань оприлюднюються в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.

3. Засідання міської ради та її виконавчого комітету є відкритими. Проведення закритого засідання допускається лише для розгляду відповідно до закону окремо визначених питань в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

4. На офіційному веб-сайті міста має бути представлена політична, економічна, правова, екологічна, науково-технічна, управлінська, культурна та інша інформація про Єнакієве та життя міської громади, довідкова інформація про посадових осіб місцевого самоврядування, їх службові адреси та службові телефони, архів рішень міської ради та її виконавчих органів, архів чинних нормативно-правових актів та неприйнятих проектів актів тощо.

Стаття 4.7. Єнакієвська міська рада – представницький орган міської громади

1. Єнакієвська міська рада (далі – міська рада) є представницьким і нормотворчим органом місцевого самоврядування у місті Єнакієве, який здійснює від імені та в інтересах міської громади функції та повноваження місцевого самоврядування.

Міська рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України.

2. Загальний склад (чисельність депутатів) міської ради встановлюється відповідно до законодавства України.

3. Строк повноважень міської ради визначається Конституцією та законами України.

4. Дострокове припинення повноважень міської ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному Конституцією, законодавством України та цим Статутом.Стаття 4.8. Завдання, функції та повноваження міської ради

1. Міська рада та її виконавчі органи сприяють розвитку засад самоврядування на території міста.

2. Завдання, функції та повноваження міської ради визначаються законодавством України.

3. Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнових та особистих немайнових прав та несе відповідні обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в судах.Стаття 4.9. Забезпечення роботи міської ради

1. Робочими органами міської ради є постійні і тимчасові комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень міської ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.Глава 5. Організація роботи міської ради

Стаття 5.1. Організація роботи міської ради

1. Формами роботи міської ради є сесійні засідання ради та робота постійних і тимчасових комісій ради. Пленарні засідання сесії міської ради проводяться у приміщенні міської ради.

Не допускається проведення сесійних засідань ради в іншому приміщенні, якщо це не викликано надзвичайними обставинами.

2. Порядок роботи міської ради визначається Регламентом Єнакієвської міської ради (далі – Регламентом ради), який затверджується міською радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту.

3. Сесійне засідання міської ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів міської ради. Порядок реєстрації депутатів міської ради на сесійному засіданні визначається Регламентом ради.

4. Робота постійних і тимчасових комісій міської ради може здійснюватись у спеціально відведених приміщеннях міської ради або у виїзному режимі – у залежності від питань, які розглядаються, і кола підприємств, установ та організацій, яких стосуються ці питання.Стаття 5.2. Рішення міської ради

1. Міська рада на реалізацію повноважень, визначених законами України, приймає нормативно-правові акти та інші акти у формі рішень.

2. Рішення міської ради підписуються міським головою. У випадку, якщо міський голова не підписує рішення міської ради, то такі дії міського голови можуть бути оскаржені у судовому порядку.

3. Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень міської ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом ради.Стаття 5.3. Підзвітність та підконтрольність міської ради

1. Міська рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед міською громадою.

2. Секретар міської ради періодично, але не менше одного разу на півроку, через засоби масової інформації, веб-сайт Єнакієвської міської ради, на зустрічах з представниками міської громади інформує населення про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед міською громадою про діяльність ради.

Стаття 5.4. Депутат міської ради

1. Депутат міської ради є членом представницького органу місцевого самоврядування (міської ради), представником інтересів територіальної громади міста Єнакієве представником інтересів виборців округу.

Права та обов’язки депутатів як членів міської ради, як представників інтересів територіальної громади та виборців виборчого округу визначаються законами України з врахуванням особливостей їх реалізації відповідно до цього Статуту.

2. Єнакієвська міська рада може прийняти рішення про закріплення за виборчими округами, відповідно до чинного поділу міста на виборчі округи, депутатів, обраних за списками місцевих організацій політичних партій. Таке рішення приймається за поданням фракцій політичних партій, представлених у міській раді, та за згодою депутатів.

3. Депутат міської ради і фракція політичної партії у міській раді періодично звітує перед виборцями про свою діяльність. Порядок проведення звітів депутатами встановлюється міською радою.

4. Депутати міської ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається законом України та відповідним Положенням, затвердженим міською радою. Помічники-консультанти депутата міської ради працюють виключно на громадських засадах.Стаття 5.5. Секретар міської ради

1. За пропозицією міського голови міська рада обирає таємним голосуванням Секретаря міської ради.

2. Секретар міської ради обирається з числа депутатів міської ради на строк повноважень міської ради та працює в ній на постійній основі.

3. Секретар міської ради:

1) скликає сесії міської ради у випадках, передбачених законодавством;

2) повідомляє депутатам і доводить до відома членів територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;

3) організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на її розгляд;

4) веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених законодавством;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців, органів самоорганізації населення, їх оприлюднення в місцевих засобах масової інформації, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

8) за дорученням міської ради відповідно до чинного законодавства та цього Статуту організовує заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням референдумів, виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційного тексту цього Статуту й інших офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади;

10) вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю міської ради територіальної громади та її органів;

11) у випадку відсутності міського голови виконує його обов'язки з питань діяльності міської ради.

Стаття 5.6. Кодекс поведінки депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування.

1. Посадові особи місцевого самоврядування та депутати міської ради зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу поведінки депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування у місті Єнакієве, затвердженого Єнакієвською міською радою (далі – Кодекс).

2. Недотримання посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами міської ради Кодексу вважається:

- для посадових осіб – неналежним виконанням службових обов’язків;

- для депутатів міської ради – порушенням норм етики.

Порушення ними Кодексу поведінки депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування у місті Єнакієве є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

3. З метою посилення контролю за дотриманням Кодексу поведінки депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування у місті Єнакієве, виконанням службовцями своїх обов’язків, міська рада може запроваджувати спеціальні вимоги до форми одягу муніципального службовця.

Глава 6. Єнакієвський міський голова

Стаття 6.1. Статус Єнакієвського міського голови

1. Єнакієвський міський голова (далі – міський голова) є головною посадовою особою територіальної громади міста Єнакієве.

2. Форми роботи і повноваження міського голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом міської ради.

3. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

4. Підзвітність і підконтрольність міського голови перед територіальною громадою міста Єнакієве забезпечується обов’язком звітування міського голови не рідше одного разу на рік перед членами територіальної громади міста на відкритих зустрічах, а також через засоби масової інформації. Звіт міського голови перед громадою повинен включати в себе інформацію про нормотворчу, організаційно-розпорядчу діяльність міського голови у межах його компетенції за звітний період.

5. Відповідальність міського голови перед територіальною громадою міста Єнакієве передбачає здатність територіальної громади міста Єнакієве прийняти рішення про притягнення міського голови до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків та з інших передбачених законом підстав у порядку, визначеному законами України.

6. У межах своїх повноважень Єнакієвський міський голова видає розпорядження, що є обов’язковими для виконання на території міста Єнакієве.

7. У разі дострокового припинення повноважень міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків його повноваження виконує секретар ради.Глава 7. Виконавчі органи Єнакієвської міської ради
Стаття 7.2. Виконавчий комітет Єнакієвської міської ради

1. Виконавчий комітет Єнакієвської міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міської ради, який створюється міською радою на період її повноважень.

2. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організує особа, на яку покладено виконання обов’язків міського голови.

3. Виконавчий комітет міської ради є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в фінансових установах, має право, набувати від свого імені майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в судах.

4. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, яка його створила. Міський голова звітує перед міською радою про роботу виконавчого комітету у порядку, встановленому законодавством України.

5. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за поданням міського голови.

6. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати міської ради, окрім секретаря міської ради.

7. Члени виконавчого комітету виконують свої обов'язки, як правило, на громадських засадах. У цьому разі на них не поширюється статус службовців місцевого самоврядування. За рішенням міської ради окремі члени виконавчого комітету можуть працювати на постійній основі.

8. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються регламентом, який затверджується виконавчим комітетом.

9. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством.

10. Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству, доцільності, а також інші рішення, які визнані недоцільними, можуть бути скасовані самим виконавчий комітетом, або міською радою.

Глава 8. Служба в органах місцевого самоврядування міста Єнакієве (муніципальна служба)

Стаття 8.1. Служба в органах місцевого самоврядування міста Єнакієве

1. Служба в органах місцевого самоврядування міста Єнакієве (муніципальна служба) – професійна діяльність осіб, які займають посади в органах місцевого самоврядування.

Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на платній основі і реалізується в інтересах територіальної громади.

2. Основною формою заміщення посад в органах місцевого самоврядування міста Єнакієве є конкурс. Конкурс проводиться у порядку, встановленому рішенням Єнакієвської міської ради відповідно до законодавства України.

3. Органи місцевого самоврядування можуть створювати Реєстр осіб, які притягались до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та службових злочинів. При встановленні результатів конкурсу Комісія враховує факт попередніх корупційних і службових правопорушень претендента на посаду.

Стаття 8.2. Кадровий резерв муніципальної служби міста Єнакієве

1. З метою підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування (муніципальних службовців), оптимального використання їх потенціалу у місті Єнакієве створюється Кадровий резерв муніципальної служби.

2. Кадровий резерв муніципальної служби міста Єнакієве – це база даних посадових осіб місцевого самоврядування, які претендують на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування міста Єнакієве.

3. Кадровий резерв муніципальної служби міста Єнакієве складається з Кадрового резерву органу місцевого самоврядування та з Резерву муніципальної служби міста.

4. Кадровий резерв органу місцевого самоврядування формується з осіб, які претендують на заміщення вакантних посад в органі місцевого самоврядування. Кадровий резерв органу місцевого самоврядування створюється на кожну посаду в органі місцевого самоврядування міста Єнакієве у кількості, яка визначається відповідним Положенням.

5. Всі особи, звільнені з посад в органах місцевого самоврядування міста Єнакієве з мотивів, які не пов’язані з порушенням трудової та службової дисципліни, вчиненням корупційних діянь, за їх бажанням автоматично зараховуються до Резерву муніципальної служби міста.

6. Порядок формування кадрового резерву муніципальної служби міста Єнакієве та порядок заміщення посад на службі в органах місцевого самоврядування особами, які перебувають у кадровому резерві, визначається Положенням про кадровий резерв муніципальної служби міста Єнакієве, що затверджується Єнакієвським міським головою.

Стаття 8.3. Планування кар’єри муніципального службовця міста Єнакієве

1. В органах місцевого самоврядування міста Єнакієве здійснюється планування кар’єри осіб, що займають посади в органах місцевого самоврядування міста Єнакієве

2. Планування кар’єри муніципальних службовців міста Єнакієве може включати направлення на навчання у вищі навчальні заклади за магістерськими програмами відповідно до компетенції, підвищення кваліфікації муніципального службовця, стажування службовця в органах місцевого самоврядування влади та комунальних підприємствах, ротацію службовця в межах одного управлінського рівня тощо.

3. План кар’єри муніципального службовця затверджується розпорядженням Єнакієвського міського голови за поданням виконавчого органу міської ради - кадрової служби.Стаття 8.4. Контроль і контрольні процедури в органах місцевого самоврядування міста Єнакієве.

1. В органах місцевого самоврядування міста Єнакієве створюється система неперервного контролю за діяльністю посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Контроль за діяльністю муніципальних службовців передбачає аналіз діяльності службовця в частині виконання ним своїх посадових обов’язків, виконання вимог антикорупційного законодавства України, дотримання етики поведінки службовця.

3. Організація контролю за діяльністю посадових осіб органів місцевого самоврядування міста Єнакієве здійснюється у порядку, визначеному міським головою. У ході контрольної діяльності, Єнакієвський міський голова може приймати рішення про проведення службового розслідування за фактом, виявленим у ході перевірки, у порядку, встановленому Вінницькою міською радою.

4. Щороку здійснюється щорічна оцінка діяльності муніципальних службовців.

5. В органах місцевого самоврядування міста Єнакієве у порядку, встановленому законодавством України, здійснюється чергова атестація посадових осіб місцевого самоврядування. При атестації враховуються результати щорічних оцінок діяльності муніципального службовця, рівень виконання посадовою особою своїх функцій та повноважень.Стаття 8.5. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування міста Єнакієве

1. Міський голова у межах компетенції на підставах і у порядку, встановленому законодавством, може прийняти рішення про притягнення посадових осіб місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності.Глава 9. Комунальна власність у місті Єнакієве

Стаття 9.1. Комунальна власність як економічна основа місцевого самоврядування у місті Єнакієве

1. Міська громада має право комунальної власності – право на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо і через органи місцевого самоврядування володіти, користуватися та розпоряджатися комунальною власністю територіальної громади міста Єнакієве (далі – комунальною власністю).

2. До комунальної власності належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частка в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

3. До комунальної власності територіальної громади міста Єнакієве належать усі землі в межах міста, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки поза межами міста, право комунальної власності територіальної громади міста Єнакієве на які посвідчено відповідними державними актами.

4. Об’єкти права комунальної власності територіальної громади міста Єнакієве у тому числі землі комунальної власності можуть бути відчужені чи передані в оренду у порядку, визначеному законодавством України та рішеннями міської ради.

5. Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, сади, бульвари, водоймища, а також пам'ятники природи, історії, археології та культури, будівлі й споруди, об'єкти оздоровчого та історико-культурного призначення, інші майнові об'єкти, даровані місту благодійниками або такі, що побудовані на кошти, зібрані членами міської громади.

6. Перелік об'єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується більшістю від складу Єнакієвської міської ради за поданням виконавчого комітету.

Стаття 9.2. Комунальні підприємства, установи та організації.

1. Органи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, з метою забезпечення економічних, енергетичних, соціальних, житлових, побутових, транспортних потреб членів територіальної громади Єнакієве, ведення ефективної економічної діяльності у виробничій і сервісній сферах міста Єнакієве можуть створюватися комунальні підприємства, установи.

2. Власником комунальних суб’єктів господарювання у місті Єнакієве є територіальна громада міста Єнакієве.

3. Міська рада затверджує статути комунальних суб’єктів господарювання, визначає основні напрями їхньої діяльності, порядок використання їхнього прибутку.

4. З керівником комунального підприємства Єнакієвський міський голова укладає контракт.

5. При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до місцевого бюджету, Єнакієвська міська рада керується принципом мінімального втручання у господарську діяльність комунального підприємства.

6. Територіальна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями територіальної громади.

7. Єнакієвська міська рада за поданням міського голови, виконавчий комітету міської ради може прийняти рішення про включення комунального підприємства до переліку підприємств, на які не поширюється законодавство про банкрутство. Таке рішення може бути прийняти лише у випадку виконання таким підприємством суспільно важливих для членів територіальної громади функцій (виробництво продукції, надання послуг).

8. Реорганізація або ліквідація комунального підприємства здійснюється за рішенням Єнакієвської міської ради.

Стаття 9.3. Захист прав комунальної власності

1. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у міської громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо міської громади.

2. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності.

3. Органи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.


Глава 10. Фінансова основа місцевого самоврядування у місті Єнакієве

Стаття 10.1. Фінансові ресурси міської громади

1. Фінансова основа місцевого самоврядування у місті Єнакієве – це сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація завдань та функцій місцевого самоврядування та виконання делегованих повноважень на території міста Єнакієве.

2. Фінансову основу місцевого самоврядування у місті складають:

1) кошти міського бюджету, у тому числі:

- кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної власності та продажу земельних ділянок;

- трансферти, передані місту відповідно до чинного законодавства України;

- кошти, отримані від діяльності на фондовому ринку, від розміщення цінних паперів і позик;

- інші надходження;

2) кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міста Єнакієве у тому числі, розміщених за межами територіальної громади міста Єнакієве;

3) доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій, що створені засновником яких є Єнакієвська міська рада;

4) інші фінансові ресурси.

3. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проектів соціальної, культурно-духовної, оздоровчої, екологічної спрямованості, а також для вирішення актуальних проблем розвитку міста органи місцевого самоврядування сприяють благодійності на користь територіальної громади міста Єнакієве.Стаття 10.2. Місцеві податки і збори

1. Єнакієвська міська рада у межах повноважень визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів до міського бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території громади міста Єнакієве відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законодавством України.

У випадку, якщо не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їх розміру, то залишається чинним попередньо прийняте рішення, яке затверджує перелік місцевих податків і зборів та їх ставки.

2. Рішення міської ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах:

1) забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету для виконання функцій міською радою;

2) створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади міста Єнакієве, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності;

3) врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків і зборів;

4) відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вони приносять.

3. За рішенням загальних зборів (конференції) мешканців за місцем проживання можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування членів міської громади, які мешкають на відповідній території міста.

4. Сплачені платниками надміру суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів платників податків і зборів.

5. Міська рада може надавати юридичним та фізичним особам пільги по сплаті місцевих податків і зборів відповідно до вимог чинного законодавства

6. Єнакієвська міська рада може встановлювати пільги для платників місцевих податків і зборів у випадку здійснення ними таких платежів авансом, якщо інше не встановлено законодавством України.Глава 11. Взаємовідносини територіальної громади міста Єнакієве з органами державної влади, іншими громадами, підприємствами, установами та організаціями

Стаття 11.1. Підтримка благодійництва, меценатства та спонсорства у місті Вінниці

1. Міська громада та виконавчі органи міської ради, виходячи з історичних традицій та сучасного позитивного досвіду розвитку у Єнакієві благодійництва, меценатства та спонсорства, в ім’я соціальної підтримки людям, які її потребують, сприяння талановитим особам, збереження та примноження міських культурних духовних та матеріальних цінностей, вважає за необхідне здійснювати підтримку корпоративної соціальної відповідальності, благодійництва, меценатства та спонсорства.

2. Підтримка корпоративної соціальної відповідальності, благодійництва, меценатства та спонсорства здійснюється за допомогою матеріального та нематеріального заохочення, у тому числі шляхом популяризації як цієї діяльності, так і особистості самих благодійників, меценатів та спонсорів серед мешканців міста.

Глава 12. Міжнародна діяльність територіальної

громади міста Єнакієве

Стаття 12.1. Поріднені міста (міста-побратими) міста Єнакієве

1. Територіальна громада міста Єнакієве прагне налагодження дружніх зв’язків не тільки з громадами інших міст України, а й з громадами міст інших країн світу.

2. Побратимські зв’язки міської громади мають сприяти:

1) зміцненню дружби між народами та налагодженню економічного і культурного співробітництва між державами та міськими громадами;

2) обмінові досвідом здійснення місцевого самоврядування з метою удосконалення системи управління містом;

3) вивченню способів і механізмів розв`язання соціально-економічних проблем в інших країнах світу з метою запозичення досвіду;

4) долученню мешканців міста до історичних та культурних цінностей інших народів;

5) поширенню назовні інформації про можливості та соціально-економічні й культурні досягнення міста;

6) залученню інвестицій у промисловість та комунальне господарство міста;

7) розвиткові туризму та пов`язаної з ним інфраструктури тощо.

3. Рішення про вибір міста-побратима приймається Єнакієвською міською радою.

Глава 13. Символіка та атрибути територіальної

громади міста Єнакієве

Стаття 13.1. Місцева символіка міста Єнакієве

1. Місцеву символіку міста Єнакієве складають:

1) символи міста (прапор, герб) та їх візуальне зображення;

2) історичні назви вулиць, бульварів, проспектів, площ, водойм, урочищ, інших місць і предметів, які знаходяться у територіальних межах міста Єнакієве, і складають його історичну, географічну, культурну впізнанність;

3) зображення пам'яток містобудування і архітектури, пам’яток історії, пам'яток монументального мистецтва, історико-культурних заповідників, а також візуальне зображення історичних місць Вінниці - вулиць, бульварів, проспектів, площ, водойм, урочищ, інших місць і об’єктів, які знаходяться у межах території міста Єнакієве і складають його історичну, географічну, культурну впізнанність;

4) інша символіка, встановлена рішенням міської ради.

2. Гербом міста Єнакієве є зображення у вигляді щита. Опис і графічне зображення герба і прапора додається і є частиною цього Статуту.

3. Міська рада своїм рішенням встановлює перелік історичних назв вулиць, площ, урочищ, інших місць і предметів, які знаходяться у територіальних межах міста Єнакієве, і складають його історичну, географічну, культурну впізнанність.

4. Використання місцевої символіки з комерційною метою (у назвах підприємств, товарних знаках, назвах продукції, у рекламі тощо) оподатковується у порядку, визначеному актами законодавства України. Виконавчі органи міської ради здійснюють постійний моніторинг дотримання законності при використанні муніципальної (місцевої) символіки.

5. Члени міської громади зобов’язані з повагою ставитись до муніципальної символіки міста Вінниці.Стаття 13.2. Пам'ятні дати в житті міської громади

1. Виявляючи повагу до історичних традицій міста, турбуючись про їх збереження і збагачення, про самобутній розвиток міста Єнакієве, встановлюються пам’ятні дати міста Єнакієве (міські свята).

2. Перелік міських свят і порядок їх святкування визначається міською радою.

3. Члени міської громади міста зобов’язані з повагою ставитися до пам’ятних дат, визначених даним Статутом.Стаття 13.3. Почесні звання територіальної громади міста Єнакієве

1. З метою визнання особливо видатних заслуг громадян служінням місту Єнакієве та діяльністю задля блага міської громади, зробили значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, підвищення добробуту, примноження культурних, духовних надбань та цінностей міської громади, зміцнення місцевого самоврядування і засад демократії, за особисту мужність і героїзм, виявлені при виконані громадянського обов'язку на благо міста Єнакієве та України, встановлюються почесне звання «Почесний громадянин міста Єнакієве».

2.Почесне звання «Почесний громадянин міста Єнакієве» може бути присвоєно при житті і посмертно.

3. Рішення про присвоєння почесних звань приймається Єнакієвською міською радою за результатами громадського обговорення висунутих кандидатур і доводиться до відома міської громади у встановленому порядку.

4. Особам, відзначеним званням «Почесний громадянин міста Єнакієве» вручаються відзнаки: диплом, посвідчення, стрічка і нагрудний знак. Ці особи наділяються певними пільгами та привілеями. Імена Почесних громадян заносяться в Пам'ятну Книгу «Почесні громадяни міста Вінниці», їх портрети розміщуються в Галереї Почесних громадян міста.

5. За рішенням міської ради вулицям міста можуть бути надані імена Почесних громадян міста Єнакієве.

6. У разі смерті особи, відзначеної званням «Почесний громадянин міста Єнакієве», диплом, посвідчення, стрічка і нагрудний знак залишаються у спадкоємців без права носіння, а у випадку їх відсутності або за їх бажанням передаються в міський музей, або приймаються на збереження в архів міста.

7. У виключних випадках міська рада може прийняти рішення про позбавлення звання «Почесний громадянин міста Єнакієве».

8. Порядок висування кандидатур на присвоєння їм почесних звань та статус осіб, яким присвоєні почесні звання визначається «Положенням про почесні звання міста Єнакієве», що затверджується міською радою на доповнення та розвиток положень цього Статуту.

Стаття 13.4. Почесні нагороди та відзнаки міста

1. Для відзначення громадян України та трудових колективів за заслуги у забезпеченні програм соціального і економічного розвитку міста Єнакієве, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, благодійну, громадську діяльність та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат тощо встановлюються такі почесні нагороди та відзнаки міста:

1) Почесна грамота міської ради та її виконавчий комітету;

2) Подяка Єнакієвської міської ради та її виконавчий комітету;

3) Пам’ятний знак «Відзнака міського голови»;

4) Пам’ятний знак «За заслуги перед містом»;

5) Медаль «За вагомий внесок у розвиток міста».

2. Кожному нагородженому вручається диплом, у передбачених випадках – грошова винагорода або цінний подарунок та робиться відповідний запис у трудовій книжці, а факт нагородження заноситься до Книги пошани міста Єнакієве.Глава 14. Прикінцеві та перехідні положення

Стаття 14.1. Набуття чинності цим Статутом

1. Статут набуває чинності після його офіційної реєстрації в органах юстиції у встановленому законом порядку і офіційної публікації в газеті міської ради або інших засобах масової інформації.

2. Статут не підлягає перезатвердженню новообраним складом Єнакієвської міської ради.

3. Положення Статуту є обов’язковими для виконання на всій території міста Єнакієве всіма членами міської громади, органами місцевого самоврядування, а також усіма фізичними та юридичними особами, що знаходяться на території міста.Стаття 14.2. Порядок скасування, внесення змін і доповнень до цього Статуту

1. Внесення змін і доповнень до цього Статуту, скасування його окремих положень та скасування цього Статуту в цілому може здійснюватись за рішенням міської ради.Секретар міської ради /підпис/ Т.М.Богданова