Рішення від. № сесія скликання смт к азанка Про затвердження Програми розвитку фізичної культури І спорту в Казанківському районі на - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 12. 12. 2012 року смт Краснопілля Про виконання районної... 1 380.86kb.
Рішення сокирянської районної ради 1 242.03kb.
Рішення сьома сесія п’ятого скликання від 01. 03. 07 №126 Про затвердження... 1 163.92kb.
Рішення XI сесія VI скликання від 28. 03. 2012 р. №146 Про затвердження... 1 264.29kb.
Рішення 20. 12. 2012р. 12 сесія 6 скликання Про районну Програму... 1 182.38kb.
Рішення №12/12 06 вересня 2012 року м. Новоселиця 1 313kb.
Рішення від 22. 11. 2012 м. Білопілля Про Програму розвитку фізичної... 1 441.77kb.
Додаток 1 до Програми розвитку фізичної культури І спорту в Сторожинецькому... 1 66.32kb.
Рішення від 29 листопада 2011 року №149 м. Долинська Про виконання... 1 22.08kb.
Рішення від "27 " жовтня 2011 р. №247-11-06 Про виконання районної... 1 243.2kb.
Рішення від 27 грудня 2012 року №682/14 м. Стаханов Про затвердження... 1 283.99kb.
„ Погоджено 1 42.65kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення від. № сесія скликання смт к азанка Про затвердження Програми розвитку фізичної - сторінка №1/1


УКРАЇНА


МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ КАЗАНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ


Від_______ . №____ ______ сесія__ скликання

смт Казанка

Про затвердження Програми розвитку

фізичної культури і спорту в

Казанківському районі на період

2013-2018 роки.

Заслухавши інформацію начальника ввідділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Пащенко А.В. про хід виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту в Казанківському районі на період до 2012 року, з метою розвитку фізичної культури і спорту в районі на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ”, районна рада

ВИРІШИЛА: 1. Інформацію про хід виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту в Казанківському районі на період до 2012 року взяти до відома.

 2. Затвердити районну Програму розвитку фізичної культури і спорту в Казанківському районі на період 2013-2018 роки.

 3. Рекомендувати селищній, сільським радам розробити та затвердити відповідні програми з урахуванням вимог чинного законодавства та заходів, передбачених районною Програмою.

 4. Рішення районної ради від 11.01.2006 року № 315/27 «Про затвердження районної програми розвитку фізичної культури і спорту в Казанківському районні на період до 2012 року», вважати таким, що втратило чинність та зняти з контролю.

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту та роботи з молоддю.

Голова районної ради В.І.Кузін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної ради

Від _________ року №______ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту в

Казанківському районі на період 2013-2018 роки.

І. Стан та проблеми реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в Казанківському районі певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Закріплено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Зокрема, збережена ефективна система проведення районних спортивних заходів; зростає кількість громадських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості (федерації, спортивні клуби).

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в районі не забезпечує оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Фізична пасивність характерна для більшості людей працездатного та похилого віку. Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно влипає на демографічну ситуацію в районі.

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров'я дітей та підлітків в зв’язку з тим, що частина з них має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров'я. Різко прогресують у підростаючого покоління хронічні ревматичні хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо.

Існуюча система спорту в районі також має складні проблеми. Найістотніша, з них - низька ефективність масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є обсяги фінансування підготовки та участі районних збірних команд у найпрестижніших змаганнях. Не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з нагальною необхідністю створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд насамперед для потреб масового спорту.

Низьким є рівень престижності професій тренера, інструктора з фізичної культури, спеціаліста по роботі з молоддю та спорту.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Мстою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Казанківському районі системи розвитку фізичної культури і спорту.

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

- забезпечити об'єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту зацікавлених громадських та організацій, широких верств населення району;

- сформувати у населення району сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

- удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання ;

- удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;

- створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

- удосконалити систему формування та підготовки районних збірних команд з видів спорту;


 • сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;ІІІ. Напрями виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами: 1. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:

 • фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної освіти;

 • спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення:

 • масовий спорт серед сільського населення;

 • виробнича фізична культура та масовий спорт за місцем роботи;

 • фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.

 1. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

. нормативно-правове забезпечення;

 • кадрове забезпечення;

 • матеріально-технічне забезпечення;

 • фінансове забезпечення;

 • медичне забезпечення;

 • інформаційно-пропагандистське забезпечення;

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми

Програма виконується за рахунок коштів районного, селищного, сільських бюджетів, а також позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, власні кошти громадян України.

Районна, селищна та сільські ради щороку передбачають у проектах районного та місцевих бюджетів необхідні обсяги коштів для виконання Програми з урахуванням можливостей бюджетів на відповідний рік.


V. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: • формування системи розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль заінтересованих державних, громадських організацій та широких верств населення;

 • запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

 • збільшення вдвічі кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю, та подолання наслідків антигромадських проявів, передусім серед молоді;

 • удосконалення системи підготовки спортсменів для участі в різного рівня змаганнях сприятиме утвердженню патріотичних почуттів у громадян та підвищенню авторитету Казанківського району у обласному спортивному русі;

 • створення додаткової кількості робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищення престижності відповідних професій та удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

 • збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних споруд для масового спорту.VI.Управління виконанням Програми

та контроль за її виконанням

Управління виконанням Програми та контроль за її виконанням покладається на районну державну адміністрацію, виконавчі комітети селищної, сільських рад .

Відділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної, сільських рад - відповідальні виконавці Програми, які щороку до 5 червня та 5 грудня подають відділу у справах сім’ї молоді та спорту райдержадміністрації необхідні матеріали для підготовки та подання узагальненої інформації управлінню з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації до 20 червня та 5 січня наступного року за звітним.

VII. Основні заходи щодо виконання Програми

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

Фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної освіти


 1. Взяти участь в підготовні нормативів забезпечення закладів дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної освіти спортивними спорудами, інвентарем та обладнанням, забезпечувати додержання таких нормативів.

Відділи освіти, у справах сім’ї молоді та спорту

райдержадміністрації, селищна,

сільські ради (за узгодженням)

2013 -2018 роки. 1. Сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів у загальноосвітніх школах району та за місцем проживання.

Відділи освіти, у справах сім’ї молоді та спорту

райдержадміністрації, селищна,

сільські ради (за узгодженням)

2013 -2018 роки.Спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення

 1. Розглянути можливість щодо створення та функціонування центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» в селищній та сільських радах.

Відділи освіти, у справах сім’ї молоді та спорту

райдержадміністрації, селищна,

сільські ради (за узгодженням)

2013 -2018 роки.

4. Сприяти створенню центрів та клубів різних форм власності, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення на території кожної сільської ради.

Відділи освіти, у справах сім’ї молоді та спорту

райдержадміністрації, селищна,

сільські ради (за узгодженням)

2013 -2018 роки.

5. Створити умови для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді за місцем проживання для проходження строкової служби у Збройних силах України щорічно проводити районні спартакіади та приймати участь в обласній спартакіаді допризовної молоді.

Відділи освіти, у справах сім’ї молоді та спорту

райдержадміністрації, районний військовий

комісаріат,виконавчі комітети селищної ,

сільських рад (за узгодженням)

2013 -2018 роки.

Масовий спорт серед сільського населення


 1. Вирішити у встановленому порядку питання щодо введення до штатів сільських та селищної ради посади спеціаліста по роботі з молоддю та спорту.

Відділ у справах сім’ї молоді

та спорту райдержадміністрації

Виконавчі комітети селищної та

сільських рад (за узгодженням)

2013 -2018 роки.


 1. Проводити районні комплексні спортивні заходи, спартакіади, сільські спортивні ігри, забезпечувати підготовку збірних команд району з різних видів спорту та їх успішний виступ в обласних змаганнях.

Відділи освіти, у справах сім’ї молоді

та спорту райдержадміністрації,

ФСК «Колос» (за узгодженням)

2013 -2018 роки. 1. Визначити необхідний рівень забезпечення сільських населених пунктів спортивними спорудами з урахуванням кількості населення та розробити типову проектну документацію щодо будівництва таких споруд.

Відділи освіти, у справах сім’ї молоді

та спорту райдержадміністрації,

ФСК «Колос» (за узгодженням)

2013 -2018 роки. 1. Щорічно приймати участь у багатоступеневих (село-район-регіон-центр) Всеукраїнських сільських спортивних іграх та Всеукраїнському огляді-конкурсі «Краще спортивне село».

Управління агропромислового розвитку,

відділ у справах сім’ї молоді та спорту

райдержадміністрації,

виконавчі комітети селищної та

сільських рад (за узгодженням)

2013-2018 роки. 1. Передбачити у проектах бюджетів усіх рівнів фінансову підтримку районному фізкультурно-спортивному клубу „Колос" для провадження статутної діяльності щодо розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення.

Фінансове управління

райдержадміністрації,

виконавчі комітети селищної

та сільських рад (за узгодженням)

2013-2018 роки.

Виробнича фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян


 1. Взяти участь в розробці нормативно-правового та фінансового механізму кадрового забезпечення виробничої фізичної культури та масового спорту за місцем роботи громадян та створення трьох експериментальних майданчиків для впровадження інноваційних форм оздоровчих та фізкультурно-спортивних технологій на підприємствах та організаціях різних форм власності з різною кількістю працюючих.

Відділ у справах сім’ї молоді

та спорту райдержадміністрації

Виконавчі комітети селищної та

сільських рад,

ФСК «Колос» (за узгодженням)

2013 -2018 роки.

12.Сприяти введенню до штатів підприємств установ та організацій усіх форм власності інструкторів з фізичної культури та забезпеченню належних умов для виконання ними службових обов'язків.

Відділ у справах сім’ї молоді

та спорту райдержадміністрації

Виконавчі комітети селищної та

сільських рад,

ФСК «Колос» (за узгодженням)

2013 -2018 роки.

13. Приймати участь в щорічних Всеукраїнських, регіональних та обласних галузевих спартакіадах, проводити районні комплексні спортивні змагання, сільські спортивні ігри .

Відділ у справах сім’ї молоді

та спорту райдержадміністрації

Виконавчі комітети селищної та

сільських рад,

ФСК «Колос» (за узгодженням)

2013 -2018 роки.Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота

серед інвалідів

 1. Сприяти утворенню центру фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" в Казанківському районі та передбачити фінансування роботи центру з відповідних бюджетів.

Відділ у справах сім’ї молоді

та спорту райдержадміністрації

Виконавчі комітети селищної та

сільських рад, управління праці

та соціального захисту

ФСК «Колос» (за узгодженням)

2013 -2018 роки.


 1. Сприяти паданню на пільгових умовах спортивних споруд незалежно від форм власності для фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів та обладнанню цих споруд спеціальним інвентарем.

Відділ у справах сім’ї молоді

та спорту райдержадміністрації

2013 -2018 роки

16. Сприяти проведенню районних заходів фізкультурно-спортивної реабілітації та оздоровлення інвалідів.

Відділ у справах сім’ї молоді

та спорту, управління праці та

соціального захисту

райдержадміністрації,

районна громадська організація

інвалідів (за узгодженням).

2013 -2018 роки

Дитячо-юнацький спорт


 1. Прийняти участь в розробці та затвердженні нормативів матеріально - технічного та фінансового забезпечення роботи дитячо-юнацької спортивної школи.

Відділ освіти, у справах сім’ї

молоді


та спорту райдержадміністрації

2013 -2018 роки 1. При наявності фінансового забезпечення відкрити відділеня дитячо- юнацької спортивної школи у населених пунктах: с. Михайлівна, с. Великоолександрівка.

Відділ освіти, у справах сім’ї

молоді


та спорту райдержадміністрації

20013 -2018 роки 1. Сформувати систему взаємовигідної співпраці дитячо-юнацької спортивної школи і спортивних клубів з питань підготовки та передачі спортсменів.

Відділ освіти, у справах сім’ї

молоді


та спорту райдержадміністрації

2013 -2018 роки 1. Забезпечити на базі оздоровчого табору „Орлятко” спеціалізовані зміни для учнів дитячо-юнацької спортивної школи з метою продовження навчально- тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул (при наявності коштів).

Відділ освіти, у справах сім’ї

молоді


та спорту райдержадміністрації

2013 -2018 роки 1. Здійснювати моніторинг діяльності дитячо-юнацької спортивної школи та вживати заходів щодо підвищення її ефективності.

Відділ освіти, у справах сім’ї

молоді


та спорту райдержадміністрації

2013 -2018 рокиСпорт ветеранів

 1. Приймати участь в багатоступеневих обласних спортивних іграх ветеранів спорту.

Відділ у справах сім’ї молоді

та спорту райдержадміністрації

ФСК «Колос» (за узгодженням)

2013 -2018 роки. 1. Сприяти підготовці та участі спортсменів-ветеранів Казанківщини у складі збірних команд області у чемпіонатах України.

Відділ у справах сім’ї молоді

та спорту райдержадміністрації

ФСК «Колос» (за узгодженням)

2013 -2018 роки.Фінансове забезпечення

 1. Сприяти залученню спонсорських коштів у розвиток фізичної культури і спорту.

Відділ у справах сім’ї молоді

та спорту райдержадміністрації

ФСК «Колос» (за узгодженням)

2013 -2018 роки. 1. Здійснювати заходи щодо розширення переліку та збільшення обсягів надання платних послуг бюджетними установами та закладами фізичної культури і спорту.

Відділ освіти у справах сім’ї

молоді


та спорту райдержадміністрації

ФСК «Колос» (за узгодженням)

2013 -2018 роки.


 1. Забезпечити відповідне фінансування обласних, районних навчально - тренувальних зборів і змагань та масових спортивних заходів в межах коштів, передбачених в районному та місцевих бюджетах на розвиток фізичної культури і спорту та інших джерел, не заборонених законом.

Фінансове управління

райдержадміністрації, відділ

освіти у справах сім’ї

молоді


та спорту райдержадміністрації

ФСК «Колос» (за узгодженням)

2013 -2018 роки.

Начальник відділу у справахсім’ї, молоді та спорту

райдержадміністрації А.В.Пащенко