Рішення від 12. 12. 2012 року смт Краснопілля Про виконання районної програми розвитку фізичної культури І спорту на 2007-2011 роки - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від "27 " жовтня 2011 р. №247-11-06 Про виконання районної... 1 243.2kb.
Рішення від 29 листопада 2011 року №149 м. Долинська Про виконання... 1 22.08kb.
Рішення XI сесія VI скликання від 28. 03. 2012 р. №146 Про затвердження... 1 264.29kb.
Рішення сокирянської районної ради 1 242.03kb.
Рішення від. № сесія скликання смт к азанка Про затвердження Програми... 1 200.66kb.
Рішення №12/12 06 вересня 2012 року м. Новоселиця 1 313kb.
Інформаціяпро виконання районної Програми розвитку фізичної культури... 1 55.22kb.
Рішення від 27 грудня 2012 року №682/14 м. Стаханов Про затвердження... 1 283.99kb.
Рішення від 22. 11. 2012 м. Білопілля Про Програму розвитку фізичної... 1 441.77kb.
Рішення від 2012 року № м. Стаханов Про виконання Програми розвитку... 1 121.72kb.
Інформація про виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту... 1 52.67kb.
Національний університет фізичного виховання І спорту україни 1 34.56kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення від 12. 12. 2012 року смт Краснопілля Про виконання районної програми розвитку - сторінка №1/1

УКРАЇНА


КРАСНОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання

Двадцять третя сесія
РІШЕННЯ

від 12.12.2012 року смт Краснопілля


Про виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки та Програму розвитку фізичної культури і спорту в Краснопільському районі на 2013-2016 роки
Заслухавши інформацію про виконання рішення районної ради від 27.04.2007р. “Про районну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки”, з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в районі, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
в и р і ш и л а:  1. Інформацію про виконання рішення районної ради від 27.04.2007р. “Про районну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки” взяти до відома.

2.  Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту в Краснопільському районі на 2013-2016 роки (додається).

3. Рекомендувати сільським, селищним радам затвердити місцеві програми з урахуванням показників і заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту в Краснопільському районі на 2013-2016 роки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення (Яремчук Ю.А.).

5. Рішення районної ради від 27.04.2007р. “Про районну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки” вважати таким, що втратило чинність.
Голова М.Д. Вітушкін

Додаток


до рішення районної ради

від 12.12.2012 рокуПрограма розвитку фізичної культури і спорту в Краснопільському районі на 2013-2016 роки

2012

1. Паспорт

Програми розвитку фізичної культури і спорту

в Краснопільському районі на 2013-2016 роки

(далі – Програма)


1.

Ініціатор розроблення Програми

Краснопільська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва документа органу влади про розроблення Програми

Рішення шістнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 25.05.2012 року

3.

Розробник Програми

Відділ у справах молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ у справах молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації

5.

Виконавці Програми

Відділ у справах молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації, федерація футболу Краснопільщини, відділення НОК України, виконавчі комітети сільських і селищних рад.

6.

Термін реалізації Програми

2013-2016 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у вико-нанні Програми

Районний бюджет, бюджети сільських, селищних рад, бюджет фонду соціального страхування

8.

Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

у тому числі:


7501 тис.гривень

8.1

Кошти районного бюджету

4027 тис.гривень

8.2

Кошти сільських, селищних рад

291 тис. гривень

8.3

Кошти фонду соціального страхування

700 тис.гривень

8.4

Залучені кошти

2483 тис. гривень2. Визначення проблем, на розв’язання

яких спрямована Програма
В районі намітилися певні зрушення щодо залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом. Проводиться відповідна робота щодо збільшення та покращення якості проведення спортивно-масових заходів, збільшилась кількість осіб, залучених до участі у районних сільських спортивних іграх та районних змаганнях з футболу.

Здійснюються заходи по ремонту та утриманню існуючих спортивних споруд.

Разом з тим, проведений аналіз свідчить про існування проблем щодо зміцнення здоров’я населення району, залучення його до занять фізичною культурою і спортом.

Не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості.

Порівняно з 2007 роком кількість учнів, що віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, збільшилася на 20 %, що спричинило зменшення кількості залучених дітей і молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах на 37 осіб.

Додаткові уроки фізичної культури введені лише у Краснопільській ЗОШ. Загальноосвітні заклади лише на 50% забезпечені спортивним обладнанням та інвентарем.

Відсутня спортивна інфраструктура, здатна задовольнити потреби населення в щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями. Не відповідають сучасним нормативним санітарно-гігієнічним, технічним вимогам, оснащені морально застарілим спортивним інвентарем та обладнанням 70% спортивних споруд району.

Низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного спорту. Тільки 3,8% становлять витрати на навчально-спортивну роботу та 1,4% - на придбання спортивного обладнання та інвентаря від загального обсягу фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл району.

Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем на основі використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 2013-2016 років Програми
3. Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.


4. Шляхи і способи розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Розв’язання проблем та досягнення мети здійснюватиметься, зокрема, шляхом:

збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів рухової активності на тиждень та виховання здорової дитини;

створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;

удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту;

підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл, школи вищої спортивної майстерності, та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

підтримання та розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;

врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету;

поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл і загальноосвітніх навчальних закладів;

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту.

Термін дії Програми становить 2013 - 2016 роки. Програма реалізується у два етапи.

На першому етапі (2013 рік) передбачається здійснити об’єктивний моніторинг наявних ресурсів сфери фізичної культури і спорту, забезпечення збереження та розширення мережі існуючих закладів фізичної культури і спорту.

На другому етапі (2014-2016 роки) передбачається поліпшення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок коштів районного бюджету, визначається щороку виходячи з фактичних можливостей бюджету, а також з урахуванням конкретизації завдань за результатами виконання Програми за попередній період.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми, становить 7501 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.


5. Завдання і заходи Програми

та результативні показники

Завдання та заходи Програми спрямовані на створення умов для:

фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення;

підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів;

поліпшення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

У рамках виконання завдань та заходів Програми відповідальні за їх виконання органи місцевого самоврядування розробляють відповідні програми, з урахуванням поставлених завдань перед сферою фізичної культури і спорту.

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити обсяг рухової активності учнівської молоді до 8-12 годин на тиждень;

підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді із щорічним збільшенням на 1-2% рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня;

залучити до 20% дітей та молоді 6-23 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу збірних команд району;

забезпечити збереження передових позицій успішної участі спортсменів району у обласних та всеукраїнських змаганнях різного рівня;

підвищити рівень авторитету району у обласному та всеукраїнському спортивному співтоваристві.
6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2.


7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює відділ у справах молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації.

Виконавці Програми щороку до 15 січня надають відділу у справах молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації інформацію про виконання цієї Програми за попередній рік.

Відділ у справах молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації щороку до 25 січня надає узагальнену інформацію про виконання цієї Програми голові Краснопільської районної державної адміністрації та постійній комісії районної ради з питань молоді, освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Додаток 1

до Програми
Ресурсне забезпечення Програми


Джерела

фінансуванняОбсяг коштів,
що пропонується залучити на
виконання
Програми

(тис. гривень)Етапи виконання Програми

І

ІІ

2013

2014

2015

2016

Обсяг ресурсів усього,

7501

1469

1716

2157

2165

у тому числі:
районний

бюджет


4027

813

873

1100

1241

залучені кошти

2483

431

622

786

644

кошти сільських, селищних рад

291

69

71

71

80

Кошти фонду соціального страхування

700

150

150

200

200

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи Програмиз/п

Назва

напрямку

діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік

заходів Програми

Термін

виконання

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієн-товний обсяг

фінан-суван-ня,

тис. гривень

у тому числі за етапами та роками,

тис. гривень:

етапи

Очікувані

результати
І

ІІ
2013

2014

2015

2016
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
1.

Створення умов для фі-зичного ви-ховання і спорту в нав-чальних зак-ладів, за міс-цем роботи, проживання та відпочин-ку населен-ня 

 

  

 

  

 


1.1. Запровадження у нав-чальних закладах рухової активності школярів, учнів ПТУ-43 в обсязі 8-12 годин на тиждень у навчальний та позанавчальний час шляхом:

поступового введення щоденних додаткових уроків з фізичної культури та позакласних занять з фізичної культури і спорту2013-2016 роки

Відділ освіти Краснопіль-ської районної державної адміністрації

Районнийбюджет

65

15

15

15

20

Збільшення загальної кількості учнів загаль-ноосвітніх навчаль-них закладів, охо-плених заняттями з фізичної культури і спорту

1.2. Забезпечення загаль-ноосвітніх навчальних закладів спортивним об-ладнанням та інвентарем

2013-2016 роки

Відділ освіти Краснопіль-ської районної державної адміністрації

Районнийбюджет
Залучені кошти

80

90


15

20


15

20


20

20


30

30


Збільшення на 2 відсотка від за-гальної кількості навчальних зак-ладів, які забезпечено спортивним обладнанням та спортивним інвен-тарем
1.3. Створення та облаш-тування місць для навчання плаванню на відкритих водоймищах, у тому числі на пляжах

2013-2016 роки

Виконавчі комітети сільських та селищних рад

Районнийбюджет

Залучені кошти35
55

5
10

5
10

10
15

15
20

Створення умов для навчання плаванню
1.4.  Залучення працюю-чих осіб підприємств, установ та організацій, різних організаційно-правових форм власності, а також організацій, установ агропромисло-вого комплексу та мешканців сільських населених пунктів до занять фізичною куль-турою і спортом

2013-2016 роки

Відділ у справах молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації, виконкоми сільських та селищних рад

Залучені кошти
Кошти сільських, селищних рад

180

93


30

18


40

20


50

25


60

30


Підвищення рівня залучення на 1—2 відсотки охоп-лення населення за місцем роботи руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щод-ня
1.5. Забезпечення участі у обласних, проведення районних спартакіад інших масових фізкультурно-спортивних заходів серед державних службовців, посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та депу-татів місцевих рад усіх рівнів

2013-2016 роки

Відділ у справах молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації

Залучені кошти

28

7

7

7

7

Збільшення кількості державних службовців, посадових осіб, депутатів, які взяли участь у фізкуль-турно-спортивних заходах
1.6. Забезпечення про-ведення районних та участь у обласній спартакіаді допризовної молоді

2013-2016 роки

Відділ у справах молоді та спорту Краснопільської районної державної адміністрації

Районнийбюджет

26

5

5

8

8

Підвищення рівня фізичної підго-товленості допризовної молоді
2.

Розвиток дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту

2.1. Впровадження за-гальнодержавної інфор-маційної комп’ютерної системи «Спортивна школа»

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Залучені кошти

30

10

5

10

5

Забезпечення 2-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл комп’ютерною технікою
2.2. Зміцнення ма-теріально-технічної бази дитячо-юнацьких спор-тивних шкіл, облаштуван-ня необхідним облад-нанням та інвентарем

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Залучені кошти

140

20

30

40

50

Оновлення мате-ріально-технічної бази дитячо-юна-цьких спортивних шкіл
2.3. Забезпечення проведення навчально-тренувального процесу двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Районнийбюджет2900

650

700

750

800

Залучення до 20 відсотків дітей та молоді 6-23 років до занять у ди-тячо-юнацьких спортивних школах
Кошти фонду соціального стра-хування

700

150

150

200

200
2.4. Забезпечення ак-тивним відпочинком вихованців ДЮСШ у канікулярний період

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Районнийбюджет

70

15

15

20

20

Забезпечення відпочинком у ка-нікулярний період вихованців ДЮСШ
2.5. Забезпечення раціо-нального використання спортивної бази загаль-ноосвітніх шкіл дитячо-юнацькими спортивними школами на погоджених сторонами умовах

2013-2016 роки

Відділи освіти райдержадміні-страції

Не потребує фінансу-вання
Забезпечення спортивними спорудами дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2.6. Утворення спеціалі-зованого класу спор-тивного профілю

2013-2016 роки

Відділи освіти райдержадміні-страціїРайоннийбюджет

350

-

-

150

200

Створення умов для розвитку ре-зервного спорту та ефективного поповнення складу збірних команд району та області
3.

Забезпечення розвитку аматорського спорту, спорту вищих досягнень та спорту ветеранів

3.1. Забезпечити участь спортсменів району різних вікових груп у спортивних заходах районного, обласного та всеукраїнського рівня з олімпійських видів спорту, організація та проведення легкоатлетичних пробігів

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції, районне відділення НОК України в Краснопільському районі, клуб любителів бігу «Явір»

Районнийбюджет

Залучені кошти55

180


10

30


10

40


15

50


20

60


Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту в районі, участі спортсменів району у районних, обласних та всеукраїнських змаганнях різного рівня
3.2. Забезпечити участь спортсменів району різних вікових груп у спортивних заходах районного, обласного та всеукраїнського рівня з неолімпійських видів спорту

2013-2016 роки

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміні-страції, клуб любителів бігу «Явір»

Залучені кошти

85

15

20

25

25

Забезпечення розвитку не олімпійських видів спорту в районі, участі спортсменів району у обласних та всеукраїнських змаганнях різного рівня
3.3. Надання фінансової підтримки Краснопільській ДЮСШ «Колос»

2013-2016 роки

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміні-страції

Районнийбюджет

200

40

50

50

60

Підтримка дитячо-юнацького футболу в сільській місцевості
3.4. Забезпечення виплати іменних стипендій голови Краснопільської районної державної адміністрації талановитим спортсменам району

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Районнийбюджет

24

6

6

6

6

Заохочення талановитих спортсменів району які внесли вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту
4.

Розвиток лижного спорту

4.1. Проведення районних змагань з лижних гонок серед юнаків та дівчат


2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Районнийбюджет
Залучені кошти

8

24


2

5


2

6


2

6


2

7


Створення умов для розвитку ре-зервного спорту та ефективного поповнення складу збірної команди району та області з лижних гонок
4.2. Проведення учбово-тренувальних зборів з лижних гонок для підготовки до змагань обласного та всеукраїнського рівнів


2013-

2016 рокиВідділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Районнийбюджет
Залучені кошти

40

85


10

15


10

20


10

25


10

25


Створення умов для розвитку ре-зервного спорту та ефективного поповнення складу збірної команди району та області з лижних гонок
4.3. Забезпечення участі у обласних та всеукра-їнських змаганнях з лижних гонок згідно окремого календаря та положення

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Районнийбюджет
Залучені кошти

20

36


5

8


5

8


5

10


5

10


Забезпечення участі лижників району у зма-ганнях різного рівня
4.4. Впровадження в практику роботи тре-нерів сучасних методів та засобів тренувань

2012-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Не потребує фінансу-вання
Підвищення якості проведення нав-чально-тренувальних занять з лижних гонок
4.5. Забезпечення нав-чальними програмами з лижних гонок ДЮСШ

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Не потребує фінансу-вання
Підвищення якості проведення нав-чально-тренувальних занять з лижних гонок
4.6. Здійснення ремонту будівлі на стадіоні «Явір» для лижного відділення ДЮСШ

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Залучені кошти

74

12

12

25

25

Створення умов для занять лижними гонками вихованців Краснопільської ДЮСШ
4.7. Забезпечення екіпі-ровкою збірної команди району для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях з лижних гонок

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Залучені кошти

70

10

15

20

25

Створення умов для успішної участі збірної команди району з лижних гонок у обласних та всеукраїнських заходах
4.8. Придбання пара-фінів, мастил - прис-корювачів для підго-товки лиж збірній команді району з лижних гонок

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Залучені кошти

15

3

3

4

5

Забезпечення якісної підготовки лижників
5.

Розвиток футболу


5.1.

Розвиток футзалу

5.1.1. Організація та про-ведення щорічних зма-гань з футзалу серед підприємств, установ, організацій та сільських, селищних рад району

2013-2016 роки

Відділ молоді та спорту райдержадміні-страції, федерація футболу

Залучені кошти

40

10

10

10

10

Популяризація футзалу серед різних верств насе-лення
Кошти сільських, селищних рад

30

5

5

10

10
5.1.2. Участь збірних ко-манд району у обласних змаганнях з футзалу

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції, федерація футболу

Залучені кошти

65

10

15

20

20

Поповнення складу збірних команд району з футзалу талановитими спортсменами
5.2.

Розвиток дворового футболу

5.2.1. Забезпечення про-ведення турніру з дворового футболу та районних змагань на призи Всеукраїнського клубу «Шкіряний м’яч»

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції, федерація футболу

Районний бюджет
Залучені кошти12

17


3

3


3

4


3

5


3

5


Залучення школярів до занять футболом


5.2.2. Проведення робіт з облаштування майдан-чиків для вуличного та дворового футболу

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції, федерація футболу

Залучені кошти

18

3

5

5

5

Створення належних умов для занять футболом
5.3


Розвиток дитячо-юнацького футболу

5.3.1. Проведення районних та участь у обласних змаганнях з футболу згідно окремих положень та календарів

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції, федерація футболу

Районний бюджет

Залучені кошти
45
100

10
20

10
20

10
30

15
30

Поповнення складу збірних команд району та області з футболу таланови-тими вихованцями ДЮСШ
5.4

Розвиток футболу ветеранів

5.4.1. Проведення районних, участь у обласних та міжнародних турнірах з футболу серед ветеранів футболу


2013-2016 роки


Відділ молоді та спорту райдержадміні-страції, федерація футболуЗалучені кошти

27

5

7

7

8

Зростання чисельності ветеранів залучених до занять футболом

5.5

Розвиток жіночого футболу

5.5.1. Проведення районних та участь у обласних змаганнях з футболу серед жінок та дівчат


2013-2016 роки


Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції, федерація футболуРайонний бюджет


11

2

2

3

4

Залучення жінок до занять футболом
Залучені кошти

16

3

3

5

5
5.6

6


Розвиток аматорського футболу

Покращення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, інформацій-ного забезпечення сфери фізичної культури і спорту
5.6.1. Проведення чем-піонату та Кубку району з аматорського футболу


2013-2016 роки


Відділ молоді та спорту райдержадміні-страції, федерація футболу, виконкоми сільських та селищних радРайонний бюджет


28

6

6

8

8

Популяризація аматорського футболу в Краснопільському районі
Залучені кошти

40

10

10

10

105.6.2. Участь районної аматорської футбольної команди в обласній першості


2013-2016 роки


Відділ молоді та спорту райдержадміні-страції, федерація футболуРайонний бюджет

40

10

10

10

10

Підготовка талановитих футболістів
Залучені кошти

350

80

80

90

1005.6.3. Проведення рекон-струкції стадіонів та футбольних полів2013-2016 роки


Відділ молоді та спорту райдержадміні-страції, федерація футболу, виконкоми сільських та селищних радКошти сільських, селищних рад

148

36

36

36

40

Створення належних умов для занять футболом на територіях сільських, селищних рад
Залучені кошти

288

72

72

72

72
6.1. Запровадження сис-теми перепідготовки, під-вищення кваліфікації кад-рів, проведення атестації фахівців у сфері фізичної культури

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Районний бюджет

18

4

4

5

5

Підвищення кваліфікації фахівців у сфері фі-зичної культури


6.2. Здійснення будів-ництва 2 нових сільських стадіонів

2013-2014 роки

Виконкоми Грабовської та Осоївської сільських рад

Бюджети сільських, селищних рад
Залучені кошти


20

40


10

20


10

20


-

-


-

-


Збільшення забезпеченості населення району спортивними спорудами6.3. Здійснення будівниц-тва спортивних майданчиків із синтетичним покриттям


2014-2015 роки


Відділ молоді та спорту райдержадміні-страції, виконкоми сільських та селищних рад

Збільшення забезпеченості населення району сучасними спортивними майданчиками
Залучені кошти

320

-

120

200

-
6.4. Забезпечення фор-мування Єдиного елект-ронного всеукраїнського реєстру спортивних спо-руд

2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Не потребує фінансування
Внесення 30 спортивних об’єктів до Єдиного елект-ронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд
6.5. Забезпечення висвіт-лення у засобах масової інформації визначних спортивних подій з олім-пійського, неолім-пійського спорту, пропагування розвитку фізкультурно-спортивно-го руху та здорового способу життя


2013-2016 роки

Відділи освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції

Не потребує фінансування
Формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту
6.6. Створення галереї спортивної слави Краснопільщини

2014-2016 роки

Відділ молоді та спорту райдержадміні-страції

Залучені кошти

70

-

20

25

25

Вшанування здобутків кращих спортсменів району

Разом по Програмі,

7501

1463

1716

2157

2165У тому числі:

Районний бюджет

4027

813

873

1100

1241Залучені кошти

2483

431

622

786

644Кошти сільських, селищних рад

291

69

71

71

80Кошти фонду соціального страхування

700

150

150

200

200


Керуючий справами виконавчого апаратурайонної ради В.М. Сіробаба