Рішення від 2013 року м. Львів Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради від 26. 04. 2012 №463 «Про затвердження Програм - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт (щорічний) виконання Програм, що фінансуються з обласного бюджету... 1 77.02kb.
Рішення від 19. 10. 2012 №832 Про внесення змін до рішення міської... 1 29.92kb.
Рішення 23 лютого 2012 року №1741 Про внесення змін у додаток до... 1 25.87kb.
Розпорядження міського голови від 09. 11. 2012 №388-р м. Сніжне Про... 1 32.69kb.
Розпорядження міського голови від 09. 11. 2012 №389-р м. Сніжне Про... 1 43.06kb.
Пояснювальна записка до проекту рішення Запорізької міської ради... 1 43.4kb.
Рішення міської ради від 25. 11. 2011р. №523 «Про затвердження Програми... 1 242.85kb.
Рішення 11 січня 2012 року №9 "Про схвалення Програми розвитку комунального... 1 113.04kb.
Рішення від 21 лютого 2012 року №181 м. Долинська Про внесення змін... 1 147.52kb.
Рішення сесії VІ скликання від 2013 року № Про внесення змін до рішення... 1 27.17kb.
Рішення від "26" квітня 2013 року №571 Про хід виконання програми... 1 53.4kb.
Рішення районної ради від 6 січня 2011 року «Про районний бюджет... 1 43.43kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення від 2013 року м. Львів Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради - сторінка №1/1

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА


____ сесія __ скликання

П Р О Е К Т РІШЕННЯ

від «__» ________ 2013 року

м.Львів
Про внесення змін до рішення

Львівської обласної ради від 26.04.2012

463 «Про затвердження Програмирозвитку комунального лісового господарства

Львівщини на 2012 – 2015 роки»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішень Львівської обласної ради від 26.04.2012 № 463 «Про затвердження Програми розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 – 2015 роки», від 03.07.2012 № 554 «Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради від 26.04.2012 № 463 «Про затвердження Програми розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 – 2015 роки» та від 16.05.2013 № 760 «Про затвердження Програми і Напрямів використання коштів у галузі сільського та лісового господарства Львівщини на 2013 – 2015 роки»; беручи до уваги висновок постійної комісії з питань розвитку села та агропромислового комплексу, Львівська обласна рада


ВИРІШИЛА:


  1. Внести до Програми розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 – 2015 роки зміни, згідно з додатком до цього рішення.

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку села та агропромислового комплексу (П. Пешко).

Голова обласної ради Петро КОЛОДІЙ

Додаток


до рішення Львівської обласної ради

від________2013 № ___Зміни

до Програми розвитку комунального лісового господарства Львівщини

на 2012 – 2015 роки
1. У Програмі розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 – 2015 роки (далі – Програма), затвердженій рішенням Львівської обласної ради від 26.04.2012 № 463, із змінами, внесеними рішенням Львівської обласної ради від 16.05.2013 №760, а саме:

1.1. У розділі Програми «Напрями фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету» абзац 4 викласти в такій редакції:

«На фінансування заходів розділу Програми «Проведення заходів з інвентаризації земель та розробки проектів землеустрою» у 2013 році з обласного бюджету виділяється 400 тис. грн (додаток 8 до Програми) у вигляді субвенцій районним бюджетам для відшкодування витрат дочірніх лісогосподарських підприємств ЛГП «Галсільліс», пов’язаних із проведенням заходів з інвентаризації земель та розробки проектів землеустрою».

1.2. Додаток 5 до Програми «Перелік завдань, заходів та показників Програми розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 –2015 роки» викласти у редакції, що додається.

2. У Програмі розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 – 2015 роки, затвердженій рішенням Львівської обласної ради від 26.04.2012 № 463, а саме:

2.1.У розділі Програми «Порядок використання коштів» пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. По розділу Програми «Проведення заходів з інвентаризації земель та розробки проектів землеустрою»

Дочірні лісогосподарські підприємства ЛГП «Галсільліс» укладають з управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій, обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством «Галсільліс» та Виконавцями – спеціалізованими проектними організаціями із виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, проведення інвентаризації земель та розробки проектів землеустрою договори на фінансування заходів з інвентаризації земель та розробки проектів землеустрою.

Для фінансування видатків, пов’язаних із реалізацією заходів зазначеного розділу Програми, дочірні лісогосподарські підприємства ЛГП «Галсільліс» подають управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій акти приймання - здачі наданих послуг, кошториси видатків, план асигнувань, план використання бюджетних коштів і копію договору.


    1. Розділ Програми «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:

До Програми розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 – 2015 роки подаються такі додатки:

Додаток 1. Паспорт Програми розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 – 2015 роки;

Додаток 2. Інформація про стан виконання обласної цільової програми за 2011 рік;

Додаток 3. Обґрунтування Програми розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 – 2015 роки;

Додаток 4. Ресурсне забезпечення Програми розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 – 2015 роки;

Додаток 5. Перелік завдань, заходів та показників Програми розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 – 2015 роки;

Додаток 6. Розподіл субвенцій районним бюджетам для відшкодування витрат дочірніх лісогосподарських підприємств, пов’язаних з проведенням заходів із відновлення лісів у 2013 році;

Додаток 7. Прогнозні показники обсягів робіт із відновлення лісів по дочірніх лісогосподарських підприємствах ЛГП «Галсільліс» на 2013 рік;

Додаток 8. Розподіл субвенцій районним бюджетам для відшкодування витрат дочірніх лісогосподарських підприємств ЛГП «Галсільліс», пов’язаних із проведенням заходів з інвентаризації земель та розробки проектів землеустрою у 2013 році.

Головний лісничий, перший

заступник генерального директора І. БІЛІНСЬКИЙ

ОКС ЛГП «Галсільліс»

Додаток 5 до ПрограмиПерелік завдань, заходів та показників Програми


розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012 – 2015 роки

(назва програми)

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн

Очікуваний результат

1.

Поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості, підвищення захисних властивостей лісів

Відновлення лісів

2012 –2015 роки

Дочірні лісогосподарські підприємства ЛГП «Галсільліс»


Спеціальний фонд обласного бюджету

2012 рік – 600,0

2013 рік – 1400,0

2014 – 2015 роки - визначається щорічно при затвердженні обласного бюджету Львівської області


2012 рік – відновлення лісів на площі 332,5 га,

2013 рік – 597,2 га,

2014 – 2015 роки - визначається щорічно2.

Забезпечення функціональної діяльності дочірніх лісогосподарських підприємств ЛГП «Галсільліс» та завершення юридичного оформлення права постійного користування землями лісового фонду

Проведення заходів з інвентаризації земель та розробки проектів землеустрою

2013 –2015 роки

Спеціалізовані проектні організації з виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт, проведення інвентаризації земель та розробки проектів землеустрою

Спеціальний фонд обласного бюджету

2013 рік – 400,0

2014 – 2015 роки - визначається щорічно при затвердженні обласного бюджету Львівської області
2013 рік – проведення заходів з інвентаризації земель дочірніх лісогосподарських підприємств ЛГП «Галсільліс» та розроблення проектів землеустрою на площі

15,3 тис. га у 5-ти районах Львівщини,

2014 – 2015 роки визначається щорічно

Усього

1800,0


Головний лісничий, перший заступник

генерального директора ОКС ЛГП «Галсільліс» І. БІЛІНСЬКИЙ

Додаток 8 до ПрограмиРозподіл

субвенцій районним бюджетам для відшкодування витрат дочірніх лісогосподарських підприємств ЛГП «Галсільліс», пов’язаних із проведенням заходів з інвентаризації земель та розробки проектів землеустрою у 2013 році

№ з/п

Назва району

Назва дочірнього лісогосподарського підприємства

ЛГП «Галсільліс»Сума субвенцій,

тис. грн


1

2

3

4

1.

Дрогобицький

Дрогобицьке ДЛГП

66,4

2.

Кам’янка-Бузький

Кам’янка -Бузьке ДЛГП

78,3

3.

Сколівський

Сколівське ДЛГП


72,6

4.

Старосамбірський

Старосамбірське ДЛГП

96,8

5.

Турківський

Турківське ДЛГП

85,9Усього в області


400,0


Головний лісничий, перший

заступник генерального директора І. БІЛІНСЬКИЙ

ОКС ЛГП «Галсільліс»