Рішення від 21. 06. 2013 р. №28/28 смт. Стара Вижівка Про порядок І норматив відрахування до загального фонду районного бюджету част - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року... 1 27kb.
Розрахунок частини чистого 1 76.9kb.
Рішення про розгляд проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного... 1 93.62kb.
Рішення ухвалює більшість від загального складу № п/п Прізвище, Ім'я... 1 132.53kb.
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту 1 20.38kb.
Про затвердження порядку і нормативу відрахування частини чистого... 1 89.12kb.
Рішення від 21 січня 2013 року №28-4/ VI про встановлення розміру... 1 114.05kb.
Рішення від 04. 01. 2013 №24/3 смт. Стара Вижівка Про переведення... 1 11.11kb.
Розрахунок частини чистого 1 62.29kb.
Рішення від 01. 03. 2013 р.№26/17 смт. Стара Вижівка Про надання... 1 18.96kb.
Рішення міської ради «Про сплату до бюджету міста комунальними підприємствами... 1 35.07kb.
Рішення від 26. 06. 2013 №6/34-13 м. Дружківка Про затвердження Порядку... 1 105.69kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення від 21. 06. 2013 р. №28/28 смт. Стара Вижівка Про порядок І норматив відрахування - сторінка №1/1

СТАРОВИЖІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯРІШЕННЯ
від 21.06.2013 р. № 28/28

смт. Стара Вижівка


Про порядок і норматив

відрахування до  загального фонду

районного бюджету частини чистого прибутку

(доходу)  підприємств, установ, організацій,

що належать до спільної власності

територіальних громад сіл, селища району району
Відповідно до 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 9 ч. 1 ст. 69 Бюджетного кодексу України, ст.327 Цивільного кодексу України, враховуючи лист Старовижівського відділення Ратнівської МДПІ від 27.03.2013 року № 352, з метою капіталізації активів спільної власності територіальних громад сіл, селища району районна рада


ВИРІШИЛА:

  1. Встановити, що відрахування частину чистого прибутку (доходу) здійснюється підприємствами, установами, організаціями, що належать до спільної власності територіальних громад сіл та міста району до районного бюджету у розмірі 15 % чистого прибутку.

  2. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) здійснюється підприємствами, установами, організаціями за результатами фінансово-господарської діяльності звітного періоду. Підприємства спільної власності розраховують частину чистого прибутку (доходу), виходячи з установленого даним рішенням нормативу та подають до державної податкової інспекції разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку у строки, встановлені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

  3. Частина прибутку (доходу) перераховується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкритий у Головному управлінні Державного казначейської служби України у Волинській області.

4. Дані про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) господарські організації подають апарату районної ради, фінансовому управлінню райдержадміністрації, а також відображають у декларації з податку на прибуток підприємств у терміни, передбачені для її подання податковій інспекції.

5. Контроль за повнотою і своєчасністю сплати частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, установами, організаціями, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища району згідно із затвердженим цим рішенням здійснює Старовижівське відділення Ратнівської міжрайонної державної податкової інспекції окремо в розрізі по підприємствах.

6. Дане рішення опублікувати в газеті «Сільські новини» і з моменту опублікування вводиться в дію.

7. Рішення діє до встановлення районною радою відрахування частки прибутку (доходу) на наступний календарний рік.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та економічного розвитку району

Голова районної ради В.С.ЛисюкТищук

2-12-01

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту ріше
ння Старовижівської районної ради  «Про порядок і норматив відрахування до  загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних

громад сіл, селища району»
Проект рішення Старовижівської районної ради  «Про порядок і норматив відрахування до  загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища району»  (надалі – рішення) розроблено відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з врахуванням положень  Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 року № 138.

1.Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Прийняття запропонованого рішення необхідно для забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних підприємств, для чого слід встановити порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що належть до спільної власності  територіальних громад сіл, селища району до  районного бюджету. Потреба прийняття рішення також зумовлена численними змінами в законодавстві, пов’язаними з прийняттям Податкового кодексу та затвердженням нової редакції Бюджетного кодексу.2. Визначення цілей державного регулювання.

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійснення відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності  територіальних громад сіл, селища району.

Цей регуляторний акт приймається з метою:


  • встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності  територіальних громад сіл, селища району;

  • збільшення надходжень до районного бюджету;

  • ефективного використання комунального майна .

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення мети державного регулювання відсутні.4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, можливе шляхом нормативного закріплення, тобто прийняття у встановленому порядку запропонованого проекту рішення районної ради «Про затвердження порядку і нормативів відрахування до  загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища району».

Для ефективного вирішення проблеми необхідно:


  • опублікувати  рішення районної ради в районній газеті «Сільські новини» та на веб-сайті Старовижівської районної ради;

  • довести  рішення районної ради до відома  всіх керівників установ, підприємств, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища району;

  • здійснювати  контроль за  дотриманням встановленого порядку та  нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності  територіальних громад сіл, селища району до  районного  бюджету;

  • здійснювати контроль  за своєчасним відрахуванням та надходженням частини чистого прибутку (доходу)  підприємств до районного бюджету.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі
прийняття рішення

Рішення сприятиме формуванню умов для ефективного використання  комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості організаційно-розпорядчих відносин, пов’язаних з  відрахуванням  частини чистого доходу, правові відносини між  районною радою, як органом, що здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, що належать до спільної власності  територіальних громад сіл, селища району, органами державного казначейства, фінансового управління, державної податкової інспекції при здійсненні відрахування  частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до районного бюджету.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу ймовірність досягнення поставленої мети.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальних громад району

Збільшення надходжень до районного бюджету

Відсутні

Для  суб’єктів господарювання комунальної форми власності

Отримують прозорий механізм відносин щодо перерахування частини чистого прибутку до районного бюджету

 


  Комунальні підприємства додаткових витрат не матимуть, лише, відповідно до чинного законодавства, продовжуватимуть сплачувати до районного  бюджету частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності

Для органу місцевого самоврядування

- наповнення  районного бюджету;

 - ефективне використання майна, що перебуває у власності району; Відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт діє протягом бюджетного року. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показником результативності прийняття рішення є збільшення сум надходжень до районного бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.9.    Визначення заходів відстеження результативності проекту

Відстеження результативності дії акту буде здійснюватись постійною депутатською комісією районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та економічного розвитку району за результатами аналізу інформацій від підприємств, установ та організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища району про фактичні надходження частини чистого прибутку до районного бюджету.Відстеження  результативності регуляторного акту має проводитися  раз на рік у формі звіту.