Рішення від 31 січня 2012 року №420/4 м. Стаханов Про затвердження Програми забезпечення розробки (корегування, оновлення) містобуді - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 30 березня 2012 року №1079 Про затвердження Програми... 1 96.89kb.
Рішення № м. Мар’їнка Про хід виконання за 2012 рік районної Програми... 1 67.92kb.
Рішення від 30 березня 2012 року №467/8 м. Стаханов Про затвердження... 1 337.77kb.
Рішення від 2011 р. № м. Стаханов Про передачу комунального майна... 1 32.34kb.
Рішення від 14 січня 2013 р. №9 м. Стаханов 8 2003.08kb.
Рішення 23 лютого 2012 року №1741 Про внесення змін у додаток до... 1 25.87kb.
Рішення від 13 грудня 2011 року №366/6 м. Стаханов Про затвердження... 1 125.7kb.
Рішення від 2012 року № м. Стаханов Про затвердження проекту «Стаханов... 2 439.58kb.
Рішення від 27 грудня 2012 року №682/14 м. Стаханов Про затвердження... 1 283.99kb.
Рішення від 6 січня 2012 року №410/1 м. Стаханов Про міський бюджет... 6 1698.35kb.
Рішення 31 сесії міської ради V і скликання від 27. 12. 2012 р №706... 1 24.01kb.
1. Прогноз правових, економічних і екологічних наслідків в проекті... 1 43.19kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення від 31 січня 2012 року №420/4 м. Стаханов Про затвердження Програми забезпечення - сторінка №1/1
СТАХАНОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ П’ята СЕСІЯ


РІШЕННЯ

від 31 січня 2012 року № 420/4

м. Стаханов

Про затвердження Програми забезпечення розробки (корегування, оновлення) містобудівної документа-ції та топографічної основи «Генеральний план міста Стаханов» на 2012-2014 роки

З метою забезпечення ефективної реалізації Генерального плану


м. Стаханов, раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем міста Стаханов, забезпечення інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності, згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стахановська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму забезпечення розробки (корегування, оновлення) містобудівної документації та топографічної основи «Генеральний план міста Стаханов» на 2012-2014 роки (далі – Програма) (додається).

  2. Фінансовому управлінню Стахановської міської ради
    (Куницька Л. О.) передбачати у міському бюджеті на 2012 рік та наступні роки фінансування щодо реалізації даної Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, архітектури та землеустрою (Царевський О. Л.)

Міський голова (підпис, печатка) Ю. Борісов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять п’ятої сесії Стахановської міської ради шостого скликання

від 31 січня 2012 року № 420/4
ПРОГРАМА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБКИ (КОРЕГУВАННЯ, ОНОВЛЕННЯ) МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ТОПОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН
МІСТА СТАХАНОВ» НА 2012-2014 РОКИ


  1. Загальні положення

Згідно з діючим законодавством генеральний план міста Стаханов є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста Стаханов.

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов'язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території міста Стаханов. При розробці генерального плану впроваджується перший рівень зонування – функціональне зонування території міста. Тому якість, прозорість та повнота генерального плану мають вплив на всю подальшу роботу з зонування у місті.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів (оновлення генеральних планів), планів зонування територій і детальних планів території.Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.

Оновлення та корегування містобудівної документації передбачає виготовлення робіт з:- актуалізації картографо-геодезичної основи масштабу 1:5000 та 1:2000;

- перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму;

- виготовлення Генерального плану міста Стаханов;

- виготовлення планів зонування територій і детальних планів території;

- узгодження Генерального плану міста Стаханов згідно з діючим законодавством;

- затвердження містобудівної документації згідно з діючим законодавством.

  1. Мета Програми

Програма спрямована на забезпечення цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-цивільного, виробничого призначення, спорудження інших об'єктів, створення інженерної і транспортної інфраструктури.

Розробка генерального плану забудови буде сприяти реалізації Стратегічного плану економічного розвитку м. Стаханов на 2010-2015 роки.

Оновлений генеральний план міста Стаханов визначить потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреби у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню інвестицій.

Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови, місцевих правил використання і забудови території населеного пункту, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров'я населення, пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей міського господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні містобудівного та земельного кадастрів, тощо.

Генеральний план є комплексним планувальним документом та основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста Стаханов. Його положення базуються на аналізі і прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території міста.

Матеріали генерального плану вирішують основні, принципові питання з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров'я населення, пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання, тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватися пропозиції відповідних розділів генерального плану.

Перебудова економіки стала значним чинником, що змінив життя суспільства, вона наповнює новим змістом життя і стимулює діяльність людей.

При здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні обов'язковою умовою є врахування громадських інтересів, що полягає у визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населеного пункту, та врахування приватних інтересів, що полягає у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захист майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості.

Тобто, відсутність оновленої та скорегованої містобудівної документації не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність в м. Стаханов.

Оновлення та коригування генерального плану міста є спрощеною планувально-просторовою моделлю міста, та вкрай необхідне для безперервного планування використання територій населеного пункту, можливе за умов залучення додаткових коштів на реалізацію цього проекту.

Генеральний план міста Стаханов розроблений ДП «Діпромісто» м. Київ у 1978 році та затверджений у 1979 році. Термін реалізації генерального плану передбачався 20 років. Проте, з початку 90-х років місто мало незначні темпи розвитку, будівництво не проводилося і частина положень генерального плану залишилися не реалізованими. У 1997 році міською радою було прийнято рішення приступити до розробки нового генерального плану.
Залежно від обсягу та складності містобудівних проблем генеральний план виконується в одну або дві стадії (концепція розвитку міста і власне генеральний план). У 1998 році міською радою була затверджена 1 стадія генерального плану - Концепція розвитку. Принципові рішення Концепції більшою мірою знаходяться у взаємозв'язку з Генеральним планом 1979 року.

Наявні топографо-геодезичні матеріали (М 1:500, 1:2 000, 1:5 000 – місцева система координат; М 1:2 000, М: 1:10 000 – державна система координат) в архіві Стахановської міської ради (виконані на планшетах – металі, картоні та кальці), які служать основою для розробки картографічної частини генерального плану, виготовлені у 70-х роках і за своєю актуальністю та інформаційним змістом не відповідають сучасним потребам, не достатні для розробки чи коригування генерального плану.

Оновлення генерального плану міста Стаханов розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

  1. Нормативно-правова база як підстава для розроблення (корегування, оновлення) містобудівної документації та топографічної основи «Генеральний план міста Стаханов»

Розробка генерального плану є виготовлення робіт відповідно до існуючого законодавства, будівельних норм та правил. Основними законодавчими актами для розробки генерального плану є Закони України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 05.2011 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», державних будівельних норм та правил та іншої нормативної документації визначеної діючим законодавством.

Рішення про розроблення генерального плану приймає Стахановська міська рада, що є підставою для подальших дій в цьому напрямку.

  1. Термін реалізації Програми

3 (три) роки при наявності фінансування.

  1. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті на вищезазначені роботи або інших джерел, не заборонених законодавством.

У разі наявності державних програм з даного питання фінансування Програми може здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів.

За рішенням міської ради для розроблення плану зонування, детального плану території крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.Корегування Програми щодо фінансового забезпечення її реалізації проводиться згідно з остаточним рахунком коштів відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації.

Орієнтовний кошторис робіт з розробки генерального плану включає наступні роботи:з/п

Види робіт з розробки (корегування, оновлення) містобудівної документації та топографічної основи

Обсяг коштів

необхід-них на виконання робіт,

тис. грн.

У тому числі по роках

2012 р.

2013 р.

2014 р.

1

Виготовлення робіт з оновлення топографічних планів міста:

- актуалізація картографо-геодезичної основи масштабу1:5 000, 1:2 000 та перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму для розробки робіт з проектно-планувальної документації

(інженерно-геодезичні роботи; камеральні інженерно-геодезичні роботи)


1 100,00

500,00

600,00

-

2

Виготовлення проектно-планувальних робіт «Генеральний план
м. Стаханов»

(I етап генплану)659,00

-

659,00

-

3

Виготовлення проектно-планувальних робіт

«План зонування території


м. Стаханов»

(II етап генплану)329,00

-

-

329,00

4

Експертиза містобудівної документації

«Генеральний план


м. Стаханов»

100,00

-

-

100,00

Всього

2 188,00

500,00

1 259,0

429,00