Рішенням комітету з конкурсних торгів від 13. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 2011 р. Голова комітету... 2 613.94kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2011 року №2 Голова... 1 244.64kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від : 21 лютого 2011 р. 1 252.9kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від «25» серпня 2011 р. 4 724.01kb.
Рішенням Комітету з конкурсних торгів Від 2011 р. Голова комітету... 1 195.77kb.
Рішенням Комітету з конкурсних торгів Від 2011 р. Голова комітету... 1 206.6kb.
Рішенням Комітету з конкурсних торгів від 10. 06. 2011 р. Голова... 6 1135.97kb.
Рішенням Комітету з конкурсних торгів від 13. 01. 2011 р. Голова... 5 1220.39kb.
Рішенням Комітету з конкурсних торгів від 02. 09. 2011 р. Голова... 3 413.39kb.
Рішенням Комітету з конкурсних торгів від 10. 02. 2011 р. Голова... 4 604.22kb.
Рішенням Комітету з конкурсних торгів від 17. 02. 2011 р. Голова... 5 929.84kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 27 липня 2011 року Голова... 1 379.2kb.
Видача ліцензії на імпорт товарів 1 117.05kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 13. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних - сторінка №1/1

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГДМБ

(ГОСПРОЗРАХУНКОВА ДІЛЬНИЦЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА)

ЗАТВЕРДЖЕНОрішенням комітету з конкурсних торгів
від 13.05.2011 р.
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
____________________Куліш О.Р.

м.п.


ВІДКРИТІ ТОРГИна закупівлю товару

СВІТИЛЬНИКИ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ ІНШІ


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


м. Миколаїв – 2011


I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 року №2289-VI (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва)

місцезнаходження

Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул.2 Слобідська, буд.140, 54042

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Цупро Марина Станіславівна, начальник планово-економічного відділу, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул.2 Слобідська, буд.140, планово-економічний відділ, 54042, тел.(0512) 47-69-53

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

Світильники та освітлювальне устаткування інші

вид предмета закупівлі

товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів

Місце поставки: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул.2 Слобідська, буд.140, склад замовника згідно категорії DDP ІНКОТЕРМС в редакції 2010 р., кількість товару відповідно до Додатку 1 цієї документації конкурсних торгів

строк поставки товарів

Серпень-грудень 2011 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиції конкурсних торгів повинні бути складені або українською, або російською мовами

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 ЗаконуIII. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані (з обох сторін) та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки * (з обох сторін, де міститься текст або позначки). Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів відповідно до вимог чинного законодавства.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі *. На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування ( або прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: «Не відкривати до 29.06.2011 р. до 1100 год.»


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з документів

1) відповідно до п.6 цього розділу документації конкурсних торгів;

2) документів відповідно до чинного законодавства, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підпис документів, що мають до цього відношення;

3) забезпечення пропозиції конкурсних торгів (оригіналу гарантії, виданої банківською установою);

4) реєстру наданих документів у складі пропозиції з посиланням на номери сторінок відповідних документів.


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів32 225,20 грн. (Тридцять дві тисячі двісті двадцять п’ять гривень 20 коп.)

Вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів – гарантія (подається у формі оригіналу гарантії, виданої банківською установою).

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів – 90 днів з дати розкриття пропозицій.


4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3-х банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Способи повернення учаснику процедури закупівлі забезпечення пропозиції конкурсних торгів:


  • поштою;

  • особисто (учасник має право отримати забезпечення пропозиції конкурсних торгів особисто за адресою замовника При цьому особа, уповноважена отримати забезпечення, повинна мати при собі довіреність від учасника на її отримання та посвідчення особи).

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від

учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством
Для підтвердження встановленим кваліфікаційним критеріям у складі пропозиції конкурсних торгів учасник повинен надати наступні документи

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (в довільній формі)

наявність обладнання та матеріально-технічної бази

інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (в довільній формі)

наявність фінансової спроможності


копія балансу за останній звітній періодкопія звіту про фінансові результати за останній звітній період

копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період

довідка (або її копія, належним чином завірена) з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

надати інформацію про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів , яка повинна містити відомості щодо замовника (повне найменування), його контактні телефони та адресу, предмет закупівлі; копії аналогічних договорів.Необхідність надання додаткових документів, необхідних для акцепту пропозиції конкурсних торгів

Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності)

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

Копія паспорту (для фізичних осіб)

Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (або платника єдиного податку)

Виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ відповідно до вимог чинного законодавства, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі (уповноважених) на підпис документів у складі пропозиції конкурсних торгів

Заповнена форма «ПРОПОЗИЦІЯ» (Додаток 3)

Документ, що підтверджує право представляти інтереси Учасника на торгах та засвідчувати своїм підписом документи, що мають до цього відношення

До ціни пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за формою згідно додатку 4.

спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим

вимогам згідно із статтею 17 Закону
довідка про те, було чи не було учасника притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (фізичну особу, яка є учасником, було чи не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи

інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку) (у довільній формі)довідка про те, було чи не було службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, а саме, оригінал або засвідчена належним чином копія довідки з Міністерства Внутрішніх Справ України про те, було чи не було службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, засуджено (за кримінальними справами) не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів

документ (оригінал або його засвідчена належним чином копія) , що підтверджує правомочність на укладення договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження на укладення договору про закупівлю)

інформація про те, є чи не є учасник банкрутом або відносно нього відкрита/не відкрита ліквідаційна процедура, а саме оригінал або засвідчена належним чином копія довідки з Департаменту з питань банкрутства або іншого уповноваженого органу, про те, що учасник не є банкрутом, не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, та довідка в довільній формі про те відкрита/не відкрита ліквідаційна процедура відносно учасника.

інформація про наявність/відсутність заборгованості за податками та зборами, обов’язковими платежами, а саме, оригінали або засвідчені належним чином копії довідок від Державної податкової інспекції про сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) та з Пенсійного фонду України, не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів

копія статуту

Документи, які не передбачені законодавством України для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів (про що скласти довідку в довільній формі та надати її у складі пропозиції)

Відповідно до чинного законодавства учасник процедури закупівлі несе відповідальність за недостовірну інформацію, надану у складі пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасник повинен подати, як частину пропозиції, зразки товару та документи, які підтверджують відповідність усіх товарів вимогам документації конкурсних торгів.

Товар повинен бути новим, не бувший у використанні, належної якості.

Документальне підтвердження відповідності предмету закупівлі вимогам документації конкурсних торгів повинно містити інформацію про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі:

а) відповідну технічну специфікацію, описи предмета закупівлі, які включають детальний опис товарів, що пропонуються, з викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів, з використанням чинних міжнародних або національних стандартів, норм та правил, посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження та виробника;при необхідності креслення та малюнки,

б) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації конкурсних торгів та додатках до неї.

Учасник подає в пропозиції конкурсних торгів всі необхідні дозволи, ліцензії, сертифікати (у тому числі експортні та імпортні) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інші документи, які підтверджують технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, назву виробника та назву предмету закупівлі та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 1


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів подається вцілому

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання.
Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

Миколаївська область, м. Миколаїв, вул.2 Слобідська, буд.140, планово-економічний відділ, 54042

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

Дата: 29.06.2011 р., Час: 800

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

Миколаївська область, м. Миколаїв, вул.2 Слобідська, буд.140, кабінет керівника підприємства, 54042

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Дата: 29.06.2011 р., Час: 1100

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом відповідно до чинного законодавства, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів наведені в додатку 2.2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних
торгів.
Помилки виправляються Замовником , за умови отримання письмової згоди відповідного учасника на таке виправлення, у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами прописом та в цифрах, сума прописом є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.3. Інша інформація

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

В пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в технічних вимогах (Додатоку 1 цієї документації конкурсних торгів), та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.Ціна за кожну одиницю виміру товару повинна мати не більше двох знаків після коми.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання їх такими, що не відбулися).

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

  1. учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 ЗаконуVI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

відповідно до вимог статей 40, 41 Закону:

1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.Істотними умовами договору про закупівлю є:
- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент) – відповідно до додатку 1 цієї документації конкурсних торгів;

- кількість товару та вимоги щодо їх якості – відповідно до додатку1 цієї документації конкурсних торгів;

-ціна Договору складає ________________грн. у т.ч. ПДВ;

-термін поставки товару: серпень-грудень 2011 р.;

-місце поставки товару: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул.2 Слобідська, буд.140, склад замовника згідно категорії DDP ІНКОТЕРМС в редакції 2010 р.;

-строк поставки: протягом доби з дня отримання заявки Замовника на поставку партії товару;

-умови розрахунків(відстрочка платежу): розрахунки проводяться Замовником шляхом оплати за кожну партію товару протягом 95 календарних днів з дня поставки, днем поставки вважається дата видаткової накладної.
-права та обов'язки сторін:
Замовник попереджає про можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
-відповідальність сторін:

У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

За порушення Сторонами строків виконання їхніх зобов’язань за цим Договором, винна сторона виплачує іншій стороні неустойку у розмірі не нижче облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

У випадку невиконання або неналежного виконання однією із сторін інших зобов’язань за цим Договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні збитки, включаючи втрачену вигоду.

Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань в натурі або усунення порушень.


У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається

Додаток 1

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі

Одиниця виміру

Кіль-

кість

Нормативна документація

Примітка

Світильник ЖКУ-16У-100-011

шт.

700

ГОСТ 17677-82;

ТУ У 31.5-21167170-005-2004або еквівалент

Світильник ЖКУ-16У-150-011

шт.

300

ГОСТ 17677-82;

ТУ У 31.5-21167170-005-2004або еквівалент

Світильник ЖКУ-16У-250-021

шт.

200

ГОСТ 17677-82;

ТУ У 31.5-21167170-005-2004або еквівалент


Додаток 2

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ  • Оцінка пропозицій здійснюється на основі одного критерію: ціни.

Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” – 100.


Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Найбільш вигідній (найдешевшій) пропозиції присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:  = , де
 

  Б обч(ціна) - обчислювана кількість балів;


   Цmin - найнижча ціна, грн.;
   Цобч - ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється, грн.;


Додаток 3

Форма „Пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.
Форма «ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)1

2

1

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі
2

Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер
3

Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи) (зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс)
4

Юридична адреса (зазначаються найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район в місті, селище, село), вулиця, номер будинку, номер кімнати (офісу), поштовий індекс)
5

Телефон, телефакс учасника процедури закупівлі
6

Назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів
7

Ціна пропозиції конкурсних торгів, грн. з ПДВ (цифрами та прописом)

8


Уповноважений/уповноважені від учасника процедури закупівлі на підпис документів, що стосуються пропозиції конкурсних торгів, зразок підпису уповноваженого/ уповноважених
9

Уповноважений/уповноважені від учасника процедури закупівлі на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів та підпис документів, що мають до цього відношення, зразок підпису уповноваженого/уповноважених
10

Керівництво (посада, прізвище, ім’я, по-батькові, телефон для контактів - для юридичних осіб)
11

Банківські реквізитиСтрок поставки партії товару: протягом доби з моменту отримання заявки від замовника.

Порядок здійснення оплати: розрахунки проводяться Замовником шляхом оплати за кожну партію товару протягом 95 календарних днів з дня поставки, днем поставки вважається дата видаткової накладної.

Гарантійний термін на товар ____________________________________________.


_________________________________________________ ____________________

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника. (підпис)

м. п.


Додаток 4

РОЗРАХУНОК ЦІНИ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Найменування товару

Маркування запропонованої продукції

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

..................
..................
..................
Всього

Σ

Вартість пропозиції з ПДВ (прописом)
_________________________________________________ ____________________

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника. (підпис)

м. п.