Рішенням Загальних зборів уаіб від 17 лютого 2012 року річний звіт української асоціації інвестиційного бізнесу - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 03. 12. 1 159.08kb.
Рішенням Загальних зборів уаіб від 21 грудня 2012 року Погоджено... 1 61.29kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 27. 04. 1 166.1kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 25. 05. 1 159.82kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 13. 08. 1 166.37kb.
Рішення нкцпфр №213 від 19. 02. 2013р. Положення про збір та обробку... 1 142.75kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 29. 11. 1 114.91kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 05. 03. 1 156.87kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 22. 09. 1 178.3kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 19. 01. 1 121.49kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 02. 04. 1 181.13kb.
Правила проведення інтерактивного проекту футбольної sms-гри в рамках... 1 55.21kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішенням Загальних зборів уаіб від 17 лютого 2012 року річний звіт української асоціації - сторінка №1/1
Затверджено

Рішенням Загальних зборів УАІБ

Від 17 лютого 2012 року

РІЧНИЙ ЗВІТ

Української асоціації інвестиційного бізнесу

за 2011 рік
Відповідно до Напрямків розвитку УАІБ у 2011-2012 роках та плану роботи УАІБ на 2011 рік, затверджених Загальними Зборами УАІБ 14 квітня 2011 року, у 2011 році Асоціацією здійснювались такі заходи.

1. Підготовка компаній для отримання та анулювання ліцензій на провадження діяльності з управління активами.

Протягом звітного періоду тривала робота з передліцензійної підготовки компаній для отримання ліцензії в ДКЦПФР. Подання до Комісії на отримання ліцензій отримали 80 КУА. До складу членів УАІБ прийнято 20 нових КУА. Загальна кількість членів Асоціації на кінець 2011 року склала 344 компанії.

У зв’язку з прийняттям ВРУ змін до Закону України «Про акціонерні товариства», Дирекцією УАІБ у 1-2 кварталах звітного року були підготовлені типові документи для корпоративного інвестиційного фонду щодо внесення відповідних змін.

Дирекція УАІБ постійно надавала учасникам Асоціації консультації з питань управління активами, підготовки звітів, ведення бухгалтерського обліку тощо та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів.


2. Моніторинг діяльності КУА.

Протягом року щоденно проводився збір інформації від фондових бірж та відповідне оновлення сторінки сайту УАІБ зі зведеною інформацією про щоденні курси ЦП на біржах.

У звітному році здійснювався постійний моніторинг та аналіз структури активів ІСІ з публічним розміщенням цінних паперів. У випадках виявлення порушень вимог законодавства та нормативних вимог ДКЦПФР щодо структури активів ІСІ, Асоціація готувала та направляла до відповідних КУА листи із запитами щодо пояснення причин порушень та заходів щодо їх усунення з метою недопущення порушення інтересів інвесторів відповідних фондів.

Проводилися моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір й обробку інформації та робота з КУА щодо своєчасного подання регулярної й нерегулярної інформації, передбаченої Ліцензійними умовами. У випадках виявлення порушень компаніям направлялися письмові застереження.

Протягом 2011 року відбувалися збір, узагальнення та аналітична обробка інформації щодо діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування. На основі аналізу звітності КУА складено аналітичні огляди про результати діяльності та стан розвитку ринку спільного інвестування за 4-й квартал 2010 року, за 2010 рік в цілому та за 1-3 квартали 2011 року. Ці матеріали активно використовувалися при підготовці презентацій, роздаткових матеріалів під час конференцій, у яких представники УАІБ брали участь, оприлюднювалися на сайті Асоціації, у засобах масової інформації.

У 2011 році відповідно до затвердженого Загальними Зборами УАІБ Положення про збір та обробку інформації, яка надається до УАІБ компаніями з управління активами – учасниками Асоціації, здійснювався збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про відкриті, інтервальні та закриті ІСІ з публічною емісією. За цією інформацією упродовж року проводився щомісячний та щотижневий аналіз результатів діяльності публічних ІСІ. Всього за звітний період підготовлено 12 щомісячних та 51 щотижневий аналітичний огляд фондів.

За результатами аналізу звітності КУА проведено ренкінгування КУА (у т. ч. КУА НПФ) та ІСІ за 4-й квартал 2010 року, за 2010 рік в цілому та за 1-3 квартали 2011 року за типами фондів. Результати ренкінгування розміщено на сайті УАІБ та передано до ЗМІ.

У 4-у кварталі рішенням Ради УАІБ від 13.10.2011 було затверджено Методику ренкінгування компаній з управління активами, що обслуговують страхові компанії, за результатами їхньої діяльності. Відповідно до цієї Методики, у 4-му кварталі 2011р. вперше було здійснено ренкінгування КУА за обсягом активів страхових компаній в управлінні, їхнім приростом, а також кількістю страхових компаній, які обслуговуються КУА, активи яких знаходяться в управлінні КУА). Ренкінги зроблені на основі даних звітів КУА починаючи з 1-го кварталу 2010 року.

Також у жовтні 2011 року рішенням Ради УАІБ було внесено зміни до Методики ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності, якими удосконалено систему класифікації ІСІ шляхом поділу їх на класи відповідно до структури активів фондів на звітну дату. Зазначені зміни запроваджуються з 31.12.2011р. як пілотний проект.

Протягом року надавалися статистичні дані та коментарі щодо стану й динаміки розвитку ринку ІСІ, НПФ та діяльності КУА на запити компаній-учасників Асоціації, представників ЗМІ та громадськості.

Для забезпечення розкриття інформації про результати діяльності ІСІ у загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР, фахівцями Дирекції налагоджено взаємодію з АРІФРУ стосовно умов розкриття компаніями регулярної та нерегулярної інформації та технічної підтримки процесу розкриття. Підготовлено текст типового договору між КУА та АРІФРУ, угоджена ціна надання послуг та формати даних.

Значної уваги з боку Асоціації потребували зміни до нормативно-правових актів міністерств та відомств щодо фінансової звітності. Так, для уникнення можливих протиріч при наданні до Комісії річної інформації щодо результатів діяльності ІСІ за 2010 рік Асоціацією обґрунтована необхідність внесення змін до наказу ДКЦПФР №141 від 08.02.2006 року у зв’язку з прийняттям Міністерством фінансів України наказу №382 від 10.06.2010 року . Наказ №141 був скасований наказом Комісії від 06.09.11 №854. Пропозиції УАІБ були враховані при внесенні змін до Положення №216 (зміни внесені рішенням Комісії № 1403 від 04.10.2011р.).

Також на запит УАІБ було надане роз’яснення Комісії про порядок відображення показників щодо результатів діяльності ІСІ за 2010 рік у Звіті про рух грошових коштів за 2010 рік при підготовці та поданні звітності до ДКЦПФП, враховуючи спільний лист Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики України (№31-34020-06-5/893 та №04/4-7/28 від 14.01.2011 року) «Про складання фінансової звітності за 2010 рік».

Протягом звітного року проводилось доопрацювання програмного забезпечення для підготовки звітності КУА внаслідок внесення змін до відповідних нормативних актів Комісії, запроваджувались нові версії програми UrKuaX_X.mdb, надавались консультації щодо її використання. З метою мінімізації втрат та незручностей внаслідок частих змін форматів даних звітності КУА УАІБ звернулась до ДКЦПФР щодо запровадження більш системного підходу до змін програмного забезпечення для підготовки звітності. У грудні УАІБ передала Комісії документацію та програмне забезпечення для приймання та перевірки звітності КУА.3. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності КУА.

Протягом звітного періоду проводився моніторинг та експертиза нових проектів законодавчих актів, які стосуються діяльності на фондовому ринку, управління активами ІСІ та недержавних пенсійних фондів, розвитку ринку ІСІ тощо. Узагальнена інформація постійно розміщувалась на сайті УАІБ. Так, Асоціацією надавались зауваження та пропозиції до наступних документів:  • Положення про порядок дематеріалізації іменних інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів (направлений до Мін’юсту);

  • зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів в зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку». Зауваження УАІБ повністю враховані, нормативний акт прийнятий Комісією рішенням від 09.08.2011 № 1002;

- зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів в зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг» від 02.06.2011 № 3462-VI;

  • змін до Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (внесені рішеннями комісії №416 від 18.04.2011 та №1097 від 18.08.2011);

  • змін до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (внесені рішеннями комісії №416 від 18.04.2011 та №1097 від 18.08.2011);

  • змін до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (внесені рішеннями комісії №416 від 18.04.2011 та №1097 від 18.08.2011);

  • змін до Порядку роботи екзаменаційних комісій для атестації фахівців з питань фондового ринку і Правил проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку» (затверджені рішенням Комісії від 20.10.2011 № 1480).

В зв’язку з прийняттям Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» розроблено пропозиції до Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють, затвердженого рішенням ДКЦПФР №560 від 11.12.2003р.


Значну увагу у 2011 році було приділено роботі з оптимізації обсягів та змісту звітності, яка подається КУА до Комісії. Асоціація ініціювала зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (рішення №1591), згідно яких дія Положення №1591 не буде поширюватись на корпоративні інвестиційні фонди. Наотмість внесені зміни до Положення №216 та запроваджується надання нерегулярної інформації до ДКЦПФР для КІФів. Відтепер КІФи мають подавати до Комісії та оприлюднювати у мережі Інтернет у стрічці новин на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів лише таку нерегулярну інформацію: факти лістингу/делістингу акцій КІФ на фондовій біржі; рішення вищого органу КІФ про зменшення статутного капіталу; рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації; рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації; рішення Комісії про припинення КІФ шляхом ліквідації. Таке рішення прийняте Комісією 04.10.11 за №1403.

Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2010 №981 також виключили КІФи з-під його дії.

Також отримана відповідь ДКЦПФР щодо необхідності створення корпоративними інвестиційними фондами власних веб-сайтів. Відповідь ДКЦПФР розміщена на сайті УАІБ.

Вдосконалення методології оцінки активів ІСІ та НПФ також було одним з пріоритетних завдань УАІБ. Разом з Комісією за активної участі членів Асоціації опрацьовувались зміни до Положення про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (рішення №201), які були прийняті 12.07.11 №906 та набувають чинності з 01.01.12. Також рішенням Комісії від 18.08.11 №1098 були внесені зміни до Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами ІСІ (Положення №520). Ці зміни набули чинності з 01.01.12.

Активно обговорювався і проект рішення ДКЦПФР «Про внесення змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)». Оприлюднений текст проекту Положення було розглянуто на засіданні спільної робочої групи УАІБ та НАПФА. Учасники обговорення наголошували на необхідності забезпечення ідентичності підходів до оцінки однакових активів у портфелях ІСІ та НПФ. Зауваження до проекту Положення направлені до Комісії, яка схвалила його у листопаді 2011 року.

Зміни до Положення про порядок подання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами НПФ (Положення №340), ініційовані УАІБ та прийняті Комісією 15.07.11 за №955, скасували вимоги щодо надання КУА інформації, якою компанії не володіють, а саме Довідки про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду.

З метою впорядкування та спрощення здійснення ринкової оцінки активів ІСІ та НПФ були розроблені пропозиції УАІБ щодо внесення змін до Положення про порядок оприлюднення інформації та надання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі (Положення №212) які спрямовані на скорочення терміну оприлюднення та подачі до Комісії фондовими біржами даних про біржові курси цінних паперів за результатами торгів попереднього дня. Зазначені зміни подано до Держкомпідприємництва для погодження.

З метою врегулювання питання щодо включення членських внесків до УАІБ до складу інших витрат загальногосподарського призначення у податковому обліку КУА, Асоціація звернулася за роз’ясненням до Комітету з питань фінансів та банківської діяльності, податкової та митної політики ВРУ. Робота в цьому напрямку триватиме.

Фахівці УАІБ опрацювали та направили зауваження до низки проектів Положень Комісії:

- “Про організацію та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку”;

- “Про організацію та функціонування системи управління ризиками та системи внутрішнього контролю в небанківських фінансових групах та їх підгрупах”.

Представники Асоціації брали активну участь у нарадах та засіданнях Комітету ДКЦПФР з питань організаційно-технічного і нормативного забезпечення переходу Комісії і професійних учасників фондового ринку на подання адміністративних даних та інформації до Комісії у вигляді електронних документів. Сформований та погоджений спільний підхід Комісії та представників ринку щодо запровадження електронного документобігу (ЕДО). Також визначено, що перехід на звітність у вигляді електронних документів не передбачає скасування порядку подачі звітності у паперовій формі.

Фахівцями Дирекції було опрацьовано питання щодо обсягів інформації, необхідних для здійснення державної сертифікації програмного забезпечення професійних учасників ринку цінних паперів та ведення обліку програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку. До Комісії направлені пропозиції стосовно того, що обов’язковій сертифікації має підлягати програмне забезпечення депозитаріїв та зберігачів, а програмне забезпечення всіх інших професійних учасників фондового ринку не потребує сертифікації. Робота над проектом триває.

Для забезпечення виконання КУА законодавства з питань захисту персональних даних Асоціацією у листопаді 2011 року була проведена робоча нарада з учасниками УАІБ. За її результатами були підготовлені, надіслані компаніям та розміщені на сайті УАІБ Рекомендації щодо заходів з реалізації в КУА норм Закону України «Про захист персональних даних», а також примірне Тимчасове Положення про обробку та захист персональних даних в КУА.


4. Розробка перспективного законодавства

У звітному періоді Асоціацією постійно проводився моніторинг та експертиза нових проектів законодавчих актів, які стосуються діяльності на фондовому ринку, управління активами, недержавних пенсійних фондів, розвитку ринку ІСІ, тощо. Узагальнена інформація постійно розміщувалась на сайті УАІБ.

Протягом року тривала робота з підготовки проекту нової редакції Закону України «Про інститути спільного інвестування», активну участь у якій брали фахівці Дирекції УАІБ та представники КУА. Метою розробки проекту є забезпечення залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів, врегулювання питань щодо застосування корпоративними інвестиційними фондами норм законодавства про акціонерні товариства, удосконалення вимог до складу, структури та зберігання активів ІСІ, особливостей емісії, обігу, обліку та викупу цінних паперів ІСІ, а також порядок розкриття інформації про їх діяльність, розширення класифікації інвестиційних фондів та структури їх активів, що відповідає сучасному розвитку сфери спільного інвестування. Законопроект зареєстрований у ВРУ 19.12.2011р. за №9615. Робота в цьому напрямку триває.

УАІБ прийняла участь в розгляді проекту розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2015 року». Зауваження до проекту Стратегії були направлені до Міністерства економіки України.

УАІБ спільно з ПАРД підготовлено та направлено до Верховної Ради України пропозиції та зауваження до проекту Закону України №7355 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення законодавства про захист персональних даних». На жаль, ці пропозиції не були враховані ВРУ.

УАІБ направила Президенту України лист з зауваженнями до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)», прийнятого ВРУ 8 квітня 2011 року. Закон повернуто до Верховної Ради України з зауваженнями Президента України.

Асоціацією було здійснено низку заходів, направлених на врегулювання ситуації, що склалась в зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків». УАІБ направила листа до ДКЦПФР з ініціативою внесення змін до статті 14 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо допуску ІСІ до участі в банках, проханням забезпечити оперативне реагування на скарги інституційних інвесторів при виникненні корпоративних конфліктів в банківських установах. Дирекцією УАІБ проводиться оперативний моніторинг ринку акцій банків з метою вжиття заходів, направлених на недопущення спекулятивного маніпулювання ринком та мінімізації падіння вартості чистих активів ІСІ. Направлене звернення до Національного банку України та проведені консультації щодо внесення змін до статті 14 Закону України «Про банки і банківську діяльність» для вирішення цього питання. Як наслідок, пропозиції УАІБ знайшли відображення в прикінцевих положеннях проекту нової редакції Закону України «Про інститути спільного інвестування». Робота в цьому напрямку триває.

У 2011 році експертами УАІБ було розглянуто черговий варіант законопроекту «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку», розроблений ДКЦПФР. Асоціацією законопроект не підтримано. Оскільки цей проект був схвалений Кабінетом Міністрів України та зареєстрований у ВРУ 23.08.2011р. за №9069, УАІБ направила до ВРУ обгрунтування своєї позиції та пропозиції щодо неприйняття даного законопроекту.

Асоціацією були підготовлені зауваження до законопроекту «Про фонди банківського управління» (реєстраційний №9093 від 02.09.2011 р.) та направлені відповідні листи до Прем‘єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, головам депутатських фракцій Верховної Ради України.

Асоціацією направлялися до Комісії зауваження до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за учасниками фондового ринку» стосовно запропонованих змін процедури реєстрації юридичних осіб, які мають намір здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку та процедури отримання ліцензії. Після реєстрації цього законопроекту у Верховній Раді України (№ 9493 від 23.11.2011р.) були підготовлені та направлені до голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності, податкової та митної політики зауваження. Асоціація продовжує моніторинг проходження цього законопроекту та докладає зусиль до його доопрацювання з урахуванням пропозицій УАІБ.

У 3-4 кварталах 2011 року представники Дирекції УАІБ брали активну участь в робочій групі ДКЦПФР із запровадження пілотного проекту щодо методологічного врегулювання питання залучення компанією з управління активами до складу активів венчурного інституту спільного інвестування прав вимоги в результаті укладання договорів відступлення права вимоги (договорів цесії).

Опрацьовано проект Закону України «Про території перспективного розвитку» та надано на адресу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України зауваження стосовно підвищення ступеню захисту прав інвесторів.

У звітному році за ініціативою народних депутатів, Державного Комітету з питань підприємництва та регуляторної політики, а також Міністерства економічного розвитку та торгівлі було підготовлено низку законопроектів з питань саморегулювання. Враховуючи свій 16-річний досвід роботи у сфері саморегулювання, Асоціація брала активну участь в обговоренні цих проектів, надавала до них свої експертні висновки та зауваження.

Так, УАІБ спільно з ПАРД підготовлено та направлено Президенту України, Прем’єр-міністру України, Голові Верховної Ради України, головам депутатських фракцій, Голові Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики та Голові ДКЦПФР листи щодо недоцільності прийняття законопроекту №8234 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення діяльності саморегулівних організацій на фондовому ринку». Законопроект був відкликаний 16.06.2011р.

Натомість Асоціацією була ініційована розробка проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності саморегулівних організацій на фондовому ринку», для підготовки якого Комісією була створена робоча група за участю представників Комісії, діючих СРО та інших громадських організацій. Асоціація продовжує роботу про просуванню цього законопроекту.

До Кабінету Міністрів України у жовтні 2011 року направлені зауваження Асоціації до внесеного народним депутатом України Королівською Н.Ю. проекту закону України «Про саморегулювальні організації» (реєстраційний №9015 від 18.07.2011р.), а у листопаді - до законопроекту «Про саморегулівні організації», підготовленого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Протягом звітного року представники Дирекції також брали участь у засіданнях Консультаційної Ради з бухгалтерського обліку та аудиту на ринку цінних паперів, де розглядалися питання впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, процедур внутрішнього аудиту тощо.

5. Організація роботи секцій УАІБ

5.1. Секція управління активами публічних фондівУ 2011 році учасники секції управління активами публічних фондів визначали проблемні питання діяльності публічних ІСІ, які потребують вирішення та готували відповідні пропозиції. Зокрема, обговорювалися зауваження та пропозиції, надіслані до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від Інституту економіки та прогнозування НАНУ щодо проекту рішення ДКЦПФР "Про затвердження змін до Положення про визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)". Результати обговорення було узагальнено та направлено до ДКЦПФР.

Учасники секції розглянули ситуацію, що склалася у зв’язку з призупинкою ДКЦПФР до 12 місяців обігу цінних паперів групи компаній «Донецьксталі», розглядався проект змін до Положення про порядок оприлюднення інформації та надання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі стосовно перенесення терміну надання інформації, а Дирекції доручили направити їх до Комісії. Відповідні зміни до Положення №212 були прийняті Комісією.

У червні в рамках роботи секції було організовано презентацію та обговорення методології оцінки рівня прозорості компаній з управління активами рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг». Підтримуючи актуальність проведення такого дослідження, учасники секції відзначали, що запропонований агентством підхід відчутно звужує предмет дослідження і формує не завжди об’єктивну оцінку прозорості ринку спільного інвестування. Наголошувалося також на некоректності відбору та дублюванні деяких показників для визначення рівня прозорості компаній.

Предметом обговорення учасників секції були також дії компаній у зв’язку з необхідністю приведення діяльності ІСІ у відповідність до Закону України  "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків", а також пропозиції щодо змін до законів «Про ІСІ» та «Про рекламу».

Члени секції підтримали заходи УАІБ, спрямовані на відміну норми про заборону ІСІ бути учасниками банків, серед яких, зокрема, звернення Асоціації до ДКЦПФР з проханням ініціювати зміни до законодавства, підготовка листів на адресу Голови Комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності, податкової та митної політики та Голови Національного банку України. Секцією були ініційовані листи до банків, акціонерами яких є ІСІ, з пропозицією підтримати позицію ІСІ, а також лист з роз’ясненням позиції УАІБ з цього питання. Компаніям було запропоновано інформувати Асоціацію про випадки тиску з боку банків щодо продажу акцій банків.

Серед пропозицій доповнити новими абзацами ст. 80 «Реклама про ІСІ» у проекті Закону «Про ІСІ» було вирішено вивчити європейський досвід щодо стандартизованої й затвердженої регулятором форми мінімально необхідного для інвесторів переліку даних про діяльність фонду для поширення серед потенційних клієнтів. Дирекція УАІБ забезпечила переклад Регламенту Єврокомісії щодо 'key investor information' та направила його членам секції для підготовки пропозицій з вивчення доцільності та можливих шляхів імплементації таких норм у законодавство України.5.2. Секція управління активами приватних фондів

Основними темами засідань секції у 2011 році були: пошук нових потенційних активів та ринків, які можна було б залучити через механізм венчурного інвестування; проблеми залучення інвестицій у венчурні фонди як із-за кордону, так і в Україні; можливості використання венчурних ІСІ у сфері сільського господарства, перспективи створення «земельних фондів» та пошук шляхів легалізації консолідації земельних ділянок із використанням механізму венчурних ІСІ; проблеми оцінки та обліку оренди та права оренди (суборенди) нерухомості в активах приватних (венчурних) ІСІ.

Учасники секції значну увагу приділили проекту змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та їх впливу на діяльність закритих фондів, зокрема, новій класифікації ІСІ та місцю приватних (венчурних) фондів у ній; альтернативним ринкам та інструментам для приватних (венчурних) фондів («арт-фондів» тощо), розширенню фактичного переліку активів, що придбаються фондами у рамках чинного законодавства та регуляторної бази щодо діяльності ІСІ. У 4-у кварталі було проведено засідання секції з обговорення функцій, повноважень та особливостей діяльності зберігача при обслуговуванні ІСІ у проекті нової редакції Закону України «Про інститути спільного інвестування», в т.ч. щодо зберігача фондів з приватним розміщенням ЦП. Пропозиції секції враховані при підготовці тексту змін до проекту Закону.

Також на секції обговорювались питання сек’юритизації іпотечних та нефінансових активів, вимоги законодавства України щодо формування та подання фінансової звітності КУА за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ); передоплата за активи (цінні папери) як кошти спільного інвестування, а також ініціативи щодо гармонізації українського законодавства зі світовою практикою у сфері фондів прямих інвестицій та приватних (венчурних) фондів (private equity & venture capital).

За ініціативою секції Дирекцією Асоціації був проведений аналіз світового досвіду та законодавства щодо діяльності фондів прямого і венчурного інвестування та пошук можливостей для застосування цього досвіду в реаліях українського правового та економічного середовища, створення зручного та привабливого механізму як для вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів. Підготовлені матеріали були надіслані учасникам секції для використання в роботі.

Протягом року здійснювалася взаємодія з іноземними та міжнародними організаціями інвесторів для поширення інформації про можливості інвестування в проекти українських КУА, підтримувалася публікація бази інвестиційних проектів, наданих КУА до УАІБ на англомовному сайті Асоціації.

Учасникам секції та іншим КУА, які управляють активами приватних (венчурних) фондів, надсилалися електронною поштою ряд інвестиційних пропозицій від компаній, що шукають фінансування власних проектів, та тих, які готові його надати.

Крім того, компанії було також запрошено до участі у Road Show «New High Technology for Business and Industry», яке проводилось у 3-у кварталі 2011 року Європейським проектом «Innoenterprise» разом з Інститутами  НАН України та Українським науково-технічним центром (УНТЦ) з метою подолання розриву між українською наукою, промисловістю і бізнесом шляхом представлення науково-технічних продуктів у вигляді інноваційних розробок, які можуть зацікавити представників бізнесу та виробництва.


5.3. Секція керуючих пенсійними активами та адміністраторів пенсійних фондів

Діяльність секції у 2011 році була спрямована на заходи з впровадження накопичувальної складової пенсійної системи та вдосконалення середовища діяльності недержавних пенсійних фондів. З цією метою представники секції та Дирекції УАІБ брали участь у нарадах з питань пенсійного реформування, готували та направляли до Міністерства економіки України, Міністерства соціальної політики, Верховної Ради України пропозиції щодо заходів, спрямованих на економічне стимулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення. Представники секції брали активну участь у робочій групі Комітету ВРУ при підготовці до другого читання зміни до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», які були прийняті як закон наприкінці 2011 року.

Фахівцями УАІБ та НАПФА було опрацьовано проект змін до Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду, розроблений Держфінпослуг та направлений для узгодження до ДКЦПФР. Зауваження та пропозиції до документу УАІБ направила листом до ДКЦПФР.

У червні 2011 року учасниками секції спільно з фахівцями Дирекції УАІБ підготовлені та направлені до ДКЦПФР пропозиції щодо запровадження системи управління ризиками при інвестуванні пенсійних активів, підготовка яких передбачена Планом-графіком впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, затвердженої Президентом України.

На спільному засіданні секції управління активами та адміністрування пенсійних фондів УАІБ та комітету НАПФА з питань розвитку законодавства у грудні були обговорені прийняті Верховною Радою України зміни до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та визначені основні питання, які потребуватимуть внесення змін до нормативно-правових актів у 2012 році.
5.4. Секція „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”.

. На початку 2011 року діяльність секції та Комісії з питань оподаткування УАІБ була спрямована на вдосконалення податкового законодавства. З цією метою було проведено аналіз проблемних питань оподаткування на фондовому ринку, а узагальнені результати направлені до Комітету з питань фінансів та банківської діяльності, податкової та митної політики ВРУ для використання при підготовці тексту змін до проекту Податкового кодексу України.

Після прийняття ВРУ Податкового кодексу за ініціативи секції було організовано та проведено опитування учасників секції щодо проблемних питань нового податкового законодавства України, які були взяті за основу при формуванні переліку питань для круглого столу «Нове податкове законодавство України: особливості оподаткування інвестиційних операцій». На засіданні круглого столу, яке відбулося 18 березня 2011 року, в обговоренні ключових змін та перехідних положень Податкового кодексу, а також питань, що стосуються оподаткування інвестиційних операцій, взяли участь представники понад 60 компаній з управління активами та посадовці Державної податкової служби України. За результатами обговорення були сформовані пропозиції щодо вдосконалення норм Податкового кодексу України, які були в переважній більшості враховані при внесенні змін до Податкового кодексу, яке відбулося у липні 2011 р. Комісією з питань оподаткування УАІБ було проведено аналіз прийнятих у липні змін до ПКУ у співставленні до надіних Асоціацією пропозицій. Матеріали надані учасникам Асоціації.

Проведено зустріч з представниками Департаменту податкового контролю стосовно обговорення проблемних та спірних питань, які виникають в ході проведення податкових перевірок КУА.

Регулярно надаються роз’яснення на адресу територіальних підрозділів ДПІ щодо питань діяльності КУА, зокрема, до ДПІ у Голосіївському районі м.Києва направлено роз’яснення що грошові кошти, які надходили на рахунки, відкриті КУА для обліку операцій та результатів діяльності пайових інвестиційних фондів, не повинні включатись до складу валового доходу КУА та оподатковуватись на загальних підставах.

Спільно з Секцією управління активами приватних фондів було обговорено питання операцій оренди (суборенди) нерухомості за рахунок активів венчурних ІСІ, здійснення операцій з правами користування нерухомим майном як нематеріальним активом, перспективи використання права користування майном та землею як активом для венчурних ІСІ. В ході обговорення вирішено, що учасники Секції управління активами приватних фондів додатково опрацюють питання придбання у власника «права користування майном» та практику використання права «емфітевзис».

У вересні було опрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо аудиторської діяльності та бухгалтерського обліку на фондовому ринку».

Згідно з дорученням Робочої групи ДКЦПФР із запровадження пілотного проекту щодо методологічного врегулювання питання залучення КУА до складу активів венчурного ІСІ прав вимоги за договорами позики в результаті здійснення факторингових операцій, укладення договорів відступлення права вимоги фахівцями Асоціації разом з учасниками секції були розроблені та схвалені членами секції «Рекомендовані кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, придбаної за договором переуступки права вимоги, у складі активів ІСІ». Відповідні матеріали направлені до Комісії.

За дорученням Ради УАІБ у грудні було проведено обговорення шляхом електронного листування питання нарахування винагороди КУА за управління активами ІСІ та наявності(відсутності) обмеження у чинному законодавстві України, які б забороняли здійснювати нарахування винагороди КУА за управління активами ІСІ на щоденній основі. Результати обговорення та відповідні пропозиціх опрацьовуються для розміщеня на сайті УАІБ.
5.5. Секція управління активами інституційних інвесторів (страхових компаній).

В серпні та вересні 2011 року відбулись засідання секції, на яких обговорювались питання напрямків подальшої роботи секції. Вирішено розпочати роботу по оприлюдненню на сайті УАІБ ренкінгу компаній з управління активам, що здійснюють управління активами страхових компаній, розроблено та схвалено Радою УАІБ відповідну методику ренкінгування. Також заплановано розробити проекти змін до Закону України „Про страхування”, Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя (затверджених Розпорядженням Держфінпослуг за №3104 від 17.12.2004 року) та низки нормативно-правових акти, в частині розширення переліку дозволених активів (для розміщення коштів страхових резервів).


5.6. Комісія з питань депозитарної системи

. У 4-му кварталі 2011 року за рішенням Ради УАІБ була створена Комісія з питань депозитарної системи. 26 жовтня 2011 року відбулося установче засідання Комісії, на якому були вирішені організаційні питання та подальші напрямки її діяльності.

У листопаді - грудні 2011 року Комісією проводилась робота з вирішення проблемних питань у роботі зберігачів з компаніями по управління активами при обслуговуванні ІСІ, а також можливі шляхи їх вирішення шляхом внесення змін до нормативно-правових актів ДКЦПФР. З цією метою проводились консультації з ПАРД та ДКЦПФР, спільні засідання секцій Управління активами публічних фондів та Управління активами приватних фондів. Зазначені питання були обговорені під час спільного засідання Рад УАІБ та ПАРД. Комісією з питань депозитарної системи підготовлені та передані до ДКЦПФР узгоджені пропозиції щодо взаємовідносин КУА та зберігача в рамках нового законопроекту «Про ІСІ».
6. Навчання та підвищення кваліфікації

На початку 2011 року Асоціацією було організовано семінари "Практичні заняття із складання електронної звітності КУА у запитаннях та відповідях", підвищення кваліфікації на яких пройшли близько 60 фахівців КУА.

З 16 по 19 червня 2011 р. у Ялті пройшла XXV науково-практична конференція Української асоціації інвестиційного бізнесу «Професійне управління активами». У ній взяли участь представники ДКЦПФР, Держфінпослуг, Державної податкової служби України, Мінпраці, компаній з управління активами - членів УАІБ, фондових бірж, депозитаріїв, а також науковці та зарубіжні експерти. На форумі обговорювались такі теми: розвиток ефективного регулювання ринку послуг з управління активами, проблеми пенсійної реформа в Україні, нові можливості біржового ринку для інституційних інвесторів та нові продукти для інвесторів ІСІ, побудова систем ризик-менеджменту в КУА.

Під час конференції відбулося два майстер-класи: «Система управління операційними ризиками в КУА» і «Контроль та звітність за ризиками портфелів ризиками ІСІ», які підготував і провів професор Києво-Могилянської бізнес-школи О.Мертенс.

У жовтні за цією ж тематикою було організовано та проведено презентацію "Ризик-менеджмент у компаніях з управління активами, досвід  Райффазен Кепітал Менеджмент", з якою виступив представник Райффазен Кепітал Менеджмент (Відень).

Відповідно до угоди між УАІБ та «Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана» проведено роботу з організації проходження практики студентами магістерської програми «Фінансовий ринок» у компаніях з управління активами у 2011/2012 навчальному році.


7. Розвиток корпоративного середовища та інституцій фондового ринку

За наслідками ситуації, що склалась в результаті прийняття ДКЦПФР рішень щодо зупинки обігу цінних паперів ряду емітентів, Асоціацією проводились консультації з Комісією, за результатами яких знято заборону на обіг облігацій ПрАТ «Донецьксталь». З метою подальшого реагування УАІБ направила до ДКЦПФР запит щодо надання копій документів, на підставі яких були прийняті рішення щодо зупинки обігу цінних паперів ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» та ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод». Також було направлене звернення до ДКЦПФР щодо розблокування обігу цінних паперів ряду емітентів на виконання рішення Донецького окружного адміністративного суду.

Продовжувалась робота з вирішення питання стосовно невиконання ТОВ «Караван» зобов’язань перед інвесторами. Асоціацією було направлено ряд звернень до Генеральної прокуратури України. До зазначеної роботи також залучився Національний банк України.

Направлено звернення до Генеральної прокуратури та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з приводу ситуації, що склалася із випуском облігацій ТОВ «ВВС-ЛТД». За результатами звернення УАІБ у відношенні ТОВ «ВВС-ЛТД» з боку ДКЦПРФ було порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів та відкрито відповідну справу Генеральною прокуратурою.

УАІБ постійно здійснює моніторинг та оперативне реагування на спроби використання судової влади для ущемлення прав інвесторів в цінні папери. У серпні 2011 року УАІБ направила звернення до Президента України, ДКЦПФР, Міністерства юстиції, Вищої Ради юстиції, Севастопольського апеляційного господарського суду щодо судового рішення про не визнання кредиторських вимог ІСІ (КІФ «Інвестиційний капітал І») на облігації ЗАТ «Завод марочних вин та коньяків «Коктебель», викликане тим, що Севастопольський апеляційний господарський суд не задовольнив апеляційну скаргу і підтримав висновок суду першої інстанції,  «що випущені боржником облігації, власником яких є кредитор (заявник апеляційної скарги), не є підтвердженням зобов’язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору тому, що такі облігації не є правочином (договором), за яким боржник зобов’язаний  кредитору сплатити гроші». УАІБ звернула увагу Президента, вищих органів судової влади, ДКЦПФР, що така позиція суду є безпідставною і несе серйозну загрозу для всіх власників  облігацій.

Протягом 2011 року Генеральний директор УАІБ брав участь у засіданнях Стратегічної групи ДКЦПФР, на яких, зокрема, обговорювались пропозиції щодо змін у законодавстві з питань діяльності КУА та ІСІ, щодо оптимізації звітності професійних учасників фондового ринку та шляхи подальшого розвитку саморегулювання на ринку цінних паперів.

Представники Дирекції УАІБ постійно брали участь у засіданнях Комітетів ДКЦПФР, на яких розглядалися проекти законодавчих та нормативних актів, які розробляються Комісією.

У 1 кварталі відбувалося створення Громадських рад при органах виконавчої влади. УАІБ активно працювала в цьому напрямку. Представники Асоціації увійшли до складу Громадських рад ДКЦПФР, Міністерства фінансів України, Фонду державного майна та Дерфінпослуг, приймали активну участь у роботі цих інституцій, а також у роботі науково-експертної ради при Пенсійному фонді України з питань запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

У звітному році активізувалася робота з вдосконалення законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. Так, у вересні представники Асоціації брали участь у засіданні круглого столу на тему “Захист прав споживачів фінансових послуг: міжнародний досвід», організованого Комітетом ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. У грудні УАІБ надала інформаційну підтримку та взяла участь у відкритому засіданні Громадської Ради при Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку та «круглому столі» з обговорення актуальних питань захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів України.

8. Міжнародне співробітництво


У 2-му кварталі 2011 року представники УАІБ взяли участь у Міжнародній конференції з управління активами та фондами країн Центральної, Південної, Східної Європи та країн СНД (CEE, SEE and CIS Asset & Fund Management), що пройшла у Відні (Австрія). Дирекція УАІБ підготувала та презентували доповідь про український ринок спільного інвестування та управління активами.

УАІБ, докладаючи зусиль для розвитку бізнесу з управління активами в Україні, прагнучи гармонізувати законодавчі та регулятивні умови діяльності КУА із діючими в ЄС, намагаючись долучитися до провідного європейського досвіду та роблячи свій внесок у формування єдиного європейського ринку, подала заявку на отримання статусу спостерігача (observer) у рамках членства у Європейській асоціації управління фондами та активами (European Fund and Asset Management Association, EFAMA).

УАІБ виступила організатором 3-ї сесії Робочої групи асоціацій компаній з управління активами країн Центральної та Східної Європи «Виклики бізнесу спільного інвестування у країнах ЦСЄ», яка була проведена у Києві у 27-28 жовтня 2011 р.

У сесії взяли участь представники національних професійних асоціацій компаній з управління активами та регуляторів ринків цінних паперів країн ЦСЄ, у тому числі Австрії, Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії, Хорватії, а також Європейської асоціації з управління фондами та активами (EFAMA) і Європейського агентства з цінних паперів та ринків (ESMA), що є наднаціональним регулятором ринків цінних паперів у ЄС. Україну представляли Українська асоціація інвестиційного бізнесу та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Учасники зустрічі домовилися про зміцнення спільних зусиль та підтримку подальшого діалогу щодо класифікації інвестиційних фондів, розвитку нормативно-правової бази для запровадження інвестиційних стимулів, перегляду Директиви ЄС щодо ринків фінансових інструментів (MiFID), а також наслідків для регіону нещодавніх змін у законодавстві США, зокрема, Закону про податкову звітність щодо іноземних рахунків (FATCA). Спільними пріоритетами для асоціацій компаній з управління активами країн ЦСЄ також було визначено просування передового досвіду щодо довгострокових заощаджень та державної підтримки програм фінансової грамотності громадян в усьому регіоні.
9. Інформаційна підтримка діяльності УАІБ

Основними подіями 2011 року, які визначали вектори інформаційної діяльності, були Загальні звітно-виборні збори Асоціації, 10-річчя прийняття Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та ХХV літня науково-практична конференція УАІБ «Професійне управління активами», яка проходила у Ялті.

Інформаційні повідомлення, прес- та пост-релізи, спеціальні банери розміщувалися на сайті Асоціації, інтернет-ресурсах партнерів та інтернет-видань.

10-річчю Закону «Про ІСІ» було присвячено прес-конференцію в інформаційному агентстві УНІАН на тему: «Управління активами: між світовими стандартами та українськими реаліями», в якій взяли участь Головуючий Ради УАІБ Д. Леонов, член ДКЦПФР С. Бірюк та Генеральний директор УАІБ А. Рибальченко. Вперше на сайті Асоціації було оприлюднено відеозвіт прес-конференції.

У 2011 році інформаційна діяльність здійснювалася у двох напрямках: через систему розсилок членам Асоціації та поширення інформаційних матеріалів у засобах масової інформації, а також на Інтернет-ресурсах партнерських організацій.

Пріоритетними темами, висвітленню яких надавалося особливого значення, були питання, що стосувалися інтересів учасників спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення. Після прийняття наприкінці 2010 року парламентом змін до закону «Про акціонерні товариства» (щодо вдосконалення механізму діяльності)», в якому містилася норма про зобов’язання міноритарних акціонерів продавати належні їм прості акції на вимогу акціонера-мажоритарія, інформаційні зусилля Асоціації були спрямовані на привернення уваги Президента та громадськості до порушення прав акціонерів. Результатом листів, звернень, інформаційних повідомлень стало «вето» Президента і перегляд дискримінаційної норми.

Подібні інформаційні кампанії організовувалися Асоціацією з приводу зняття заборони для ІСІ бути учасниками банків, щодо порушення конкурентних умов ведення бізнесу для ІСІ та НПФ при створенні фондів банківського управління, щодо недоцільності створення фонду гарантування інвестицій.

Впродовж року УАІБ кілька разів виступила за удосконалення діяльності саморегулівних організацій на ринку цінних паперів, проти недоцільності скасування принципу «одна СРО на кожен вид діяльності», приділяла значну увагу питанням захисту прав інвесторів, проблемам та перспективам розвитку ІСІ, НПФ та діяльності з управління активами.

Проводилася робота з інформаційного супроводження підготовки нової редакції Закону про інститути спільного інвестування, який наприкінці року було передано до Верховної Ради.

Регулярно готувалися інформаційні повідомлення та прес-релізи про важливі події та поточну діяльність Асоціації, які оприлюднювалися на сайті УАІБ, розсилалися у засоби масової інформації, членам асоціації та відвідувачам сайту.

Протягом року розвивалася співпраця із засобами масової інформації. Інтерв’ю, керівників Асоціації та коментарі, присвячені стану розвитку та аналізу тенденцій на ринку НПФ та ІСІ, особливостям діяльності пайових інвестиційних та недержавних пенсійних фондів, перспективам впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, змінам законодавства щодо врегулювання діяльності саморегулівних організацій та ін. готувалися для ІА «Інтерфакс», «Урядового кур’єра», «Экономических известий», «Коммерсанта Украины», «Бизнеса», «Економічної правди», «України БізнесРевю», «Деловой столицы», журналів «Експерт», «Деньги.ua», «Вісник пенсійного фонду», бізнес-порталів «Ugmk.info», «Minfin.com.ua», «Fundmarket», Investfunds, телеканалів ТВІ, UBR, UBC, Першого ділового каналу.

Аналітичні огляди діяльності публічних фондів, підготовлені УАІБ, почали розміщуватися на новому веб-порталі «Інвестиції.орг», на сайті персональних фінансів «Finagent.com.ua».

Організовано інтерв’ю Головуючого Ради УАІБ Д.Леонова та керівників провідних КУА для журналу «FORTUNE» про інвестиційні можливості для іноземних інвесторів в Україні, Генерального директора Асоціації А.Рибальченка для британської газети «The Times» про інвестиційний клімат, розвиток діяльності з управління активами, члена Ради О.Колесника про перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні для журналу «Власть денег».

Протягом звітного періоду Асоціацією підготовлено, оприлюднено на сайті та розповсюджено 44 випуски «Новин УАІБ».

Плідно розвивалися й партнерські стосунки Асоціації. У березні підписано Меморандум про співробітництво з Асоціацією «Фондове Партнерство».

УАІБ виступила інформаційним партнером молодіжної освітньої конференції з управління особистими фінансами «FinCo’11», яку традиційно організовує для студентів київських вузів міжнародна студентської організація AIESEC, двох інвестиційних виставок «INVEST EXPO – 2011» у Києві, учасниками яких були компанії з управління активами, VII Українського облігаційного конгресу, конференції "Іпотека 2011-2012 – нові можливості і перспективи» (організатор ИА Cbonds), першої щорічної конференції «День інвестора в Україні «АУЗ Факторинг Investor’s Day», Міжнародної конференції CEE, SEE and CIS Asset & Fund Management. Complex Universe of Asset Management у Відні, семінару "Аналіз та прогнозування фінансових ризиків" за участю закордонних фахівців (США) (організатор Академія фінансового управління Міністерства фінансів України).

Асоціація надала інформаційну підтримку виставці, організованій для приватних інвесторів «Українською біржею», 3-й щорічній конференції «Інвестиції та державно-приватне партнерство у Центральній та Східній Європі – 2011. Розвиток стійких взаємовідносин», участь у роботі якої взяв представник УАІБ, міжнародній конференції «Українські ІРО-зустрічі 2011» (організатор компанія ДАГДА та Українське товариство фінансових аналітиків), ІІІ Щорічному національному форуму «Злиття та поглинання в Україні» (компанія Conference House), Другому українському інвестиційному форуму: «Фінансування вашого зростання», організованому CFA Україна.

УАІБ виступила співорганізатором та взяла участь у відкритому засіданні Громадської Ради при Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку та «круглому столі» з обговорення актуальних питань захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів України, була інформаційним партнером конференції "Український фондовий ринок - 2011" у Львові ("Сбондс-Україна"), на якій з доповіддю «Ринок колективних інвестицій: орієнтири у період кризи» виступив Головуючий Ради УАІБ Д. Леонов.

Представники Асоціації взяли участь в урочистій церемонії закриття VI-ого всеукраїнського конкурсу «На кращу регулярну інформацію акціонерних товариств і підприємств - емітентів облігацій», організованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та увійшли до складу журі І-го Українського конкурсу «Кращий IR-кейс серед компаній України» (організатор Investor Relations Agency).

Налагоджено співпрацю та обмін інформацією з прес-службою Комісії.

Асоціація надавала інформаційну підтримку заходам Центру корпоративного управління Міжнародного інституту бізнесу, присвяченим обговоренню актуальних питань корпоративного управління у світлі нового законодавства «Про АТ», семінару з фінансового моніторингу для фахівців КУА, який проводила ДКЦПФР.

Впродовж року тривала робота з інформаційного наповнення українського та англомовного веб-сайтів УАІБ, здійснювався щоденний моніторинг ЗМІ, обмін інформацією між Асоціацією, компаніями-членами УАІБ, а також партнерськими організаціями.

Підготовлено та видано Річний звіт Асоціації за 2010 рік, який поширено серед учасників конференції, сформовано розділ «Інститути спільного інвестування» та довідник КУА для інформаційно-аналітичного «Альманаху фінансових послуг – 2011».

Створено технічні можливості для проведення веб-конференцій учасників УАІБ на сайті Асоціації, забезпечено поштовий сервіс для членів Асоціації, удосконалено структуру сайту, зокрема розділи "Консультації фахівців" та «Партнери УАІБ», створено банер та спеціальний розділ «Фонд гарантування інвестицій чи ілюзія гарантій» про історію багаторічних зусиль УАІБ та заходи Асоціації щодо роз’яснення недоцільності створення фонду гарантування інвестицій.


10. Організаційна робота

У квітні 2011 року відбулися чергові звітно-виборчі Загальні збори членів УАІБ, у роботі яких взяли участь представники 241 компанії з управління активами. На Зборах було затверджено Звіт про діяльність УАІБ у 2010 році та Звіт Ревізійної комісії, Напрямки діяльності Асоціації на 2011-2012 роки, План роботи та бюджет УАІБ на 2011 рік. Учасники Загальних зборів обрали новий склад Ради УАІБ, Дисциплінарного комітету та Ревізійної комісії. Також Загальними зборами було затверджено нову редакцію Положення про збір та обробку інформації, яка надається до Української асоціації інвестиційного бізнесу компаніями з управління активами - учасниками Асоціації.

Протягом звітного періоду було проведено 12 планових засідань Ради УАІБ. На засіданнях Ради розглядалися питання стратегічних напрямків розвитку бізнесу з управління активами, співпраці Асоціації з органами державної влади та партнерськими організаціями, вдосконалення внутрішніх документів Асоціації, вступу в Асоціацію нових компаній та виключення зі складу членів УАІБ, затвердження рішень Дисциплінарного комітету УАІБ, вирішувались організаційні питання діяльності органів УАІБ.

Шляхом опитування було проведено 81 засідання Ради УАІБ, на яких вирішувались питання прийому до складу членів УАІБ нових компаній та видачі Подання для отримання в ДКЦПФР ліцензії на здійснення професійної діяльності компаніям, у яких закінчився строк дії попередньої ліцензії, а також надання Висновку щодо можливості (неможливості) припинення компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Протягом 2011 року було проведено 3 засідання Дисциплінарного комітету УАІБ. За порушення внутрішніх документів Асоціації в частині подання звітності та сплати членських внесків було накладено дисциплінарну санкцію - "Виключення з членів асоціації з правом повторного вступу" на 9 компаній з управління активами – членів УАІБ.

Протягом року за рішеннями Ради УАІБ було виключено зі складу членів УАІБ 21 компанію з управління активами у зв’язку із припиненням ними професійної діяльності.

Відповідно до Порядку надання Українською асоціацією інвестиційного бізнесу Висновку щодо можливості (неможливості) припинення компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженого рішенням Ради УАІБ та погодженого ДКЦПФР від 20.10.2009р., 5 компаній – членів УАІБ отримали висновок щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку.

На виконання вимог Положення про контроль за дотриманням компаніями з управління активами – членами Української асоціації інвестиційного бізнесу вимог, встановлених законодавством про рекламу на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Ради УАІБ 08.07.2010р. та погодженого рішенням ДКЦПФР № 1459 від 14.09.2010р. Дирекцією УАІБ було проведено поквартальний контроль за дотриманням компаніями з управління активами – членами Української асоціації інвестиційного бізнесу вимог, встановлених законодавством про рекламу на ринку цінних паперів. Порушень з боку компаній виявлено не було.