Розпорядження " 03 " 08 2012 р. №507-р Про формування Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2013 рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження " 31 " 08 2011 р. №567-р Про формування Програми економічного... 8 761.94kb.
Розпорядження від „ 19 вересня 2012 року Козятин №462 Про розроблення... 1 178.63kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 1 02. 1 179.8kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 11. 10. 1 82.31kb.
Рішення районної ради № програма економічного І соціального розвитку... 7 1119.74kb.
Розпорядження від 24 жовтня 2011 року №322 Про розроблення проекту... 1 149.82kb.
Розпорядження 26. 10. 2011 №386-р Про розроблення проекту Програми... 1 115.4kb.
Рішення від 6 січня 2012 року №411/2 м. Стаханов Про виконання Програми... 6 1963.41kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 10. 3 471.73kb.
Розпорядження від жовтня 2013 року № Про розроблення проекту програми... 1 34.37kb.
Інформація про виконання програми економічного, соціального та культурного... 1 96.49kb.
Рішення обласної ради від 29 січня 2009 року №507-18/V „ Про обласний... 1 91.61kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження " 03 " 08 2012 р. №507-р Про формування Програми економічного І соціального - сторінка №1/8


УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
03 08 2012 р. № 507-р

Про формування Програми

економічного і соціального

розвитку Чернівецької області

на 2013 рік
Керуючись пунктом 1 статті 17, статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із внесеними змінами), з метою забезпечення формування Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2013 рік:
1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Структуру Програми економічного і соціального розвитку області, району, міста на 2013 рік.

1.2. Структуру формування аналітичної частини розділів проекту Програми економічного і соціального розвитку області, району, міста на 2013 рік.

1.3. Порядок розроблення Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2013 рік.

1.4. Перелік основних показників економічного і соціального розвитку області, району, міста на 2013 рік.
2. Визначити Головне управління економіки обласної державної адміністрації головним виконавцем, координатором та відповідальним за подання на затвердження сесією обласної ради Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2013 рік.
3. Головному управлінню економіки та Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації забезпечити взаємоузгоджене розроблення Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області та бюджету області на 2013 рік і фінансування головних пріоритетних напрямів розвитку.

4. Управлінню капітального будівництва, Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами Чернівецької і Новодністровської міських рад, галузевими управліннями забезпечити формування та подання до 05.10.2012 Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації переліків об’єктів будівництва, які передбачається фінансувати у 2013 році за рахунок бюджетних коштів.


5. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (далі – територіальні органи), районним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим органам Чернівецької і Новодністровської міських рад при розробці програм економічного і соціального розвитку області, районів, міст на 2013 рік, їх окремих розділів враховувати:

5.1. Основні положення Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада».

5.2. Пріоритетні напрями розвитку Чернівецької області, а саме: транскордонне співробітництво, розбудова та модернізація транспортної інфраструктури, розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу, розвиток рекреаційно-туристичної сфери, технологічне оновлення харчової, легкої і деревообробної промисловості, протипаводковий захист, розвиток житлово-комунального господарства, водозабезпечення.

5.3. Завдання, визначені Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2015 року, затвердженої рішенням IX сесії обласної ради V скликання від 28.12.2006 №183-9/06, іншими діючими державними та регіональними (комплексними) програмами.


6. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам – відповідальним за підготовку та супроводження матеріалів до проекту Програми, визначеним у додатку 1, забезпечити розробку розділів і показників до Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2013 рік відповідно до затверджених структури Програми економічного і соціального розвитку області, району, міста на 2013 рік, структури формування аналітичної частини розділів проекту Програми економічного і соціального розвитку області, району, міста на 2013 рік, переліку основних показників економічного і соціального розвитку області, району, міста на 2013 рік.
7. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим органам Чернівецької і Новодністровської міських рад:

7.1. Визначити, погодити з відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами і затвердити пріоритетні напрями розвитку району, міста Чернівці і Новодністровськ на 2013 рік з урахуванням специфіки кожної території за формою згідно з додатком 2 і до 1 жовтня 2012 року направити Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації.

7.2. Забезпечити розробку відповідних програм економічного і соціального розвитку районів, міст на 2013 рік, з урахуванням завдань, визначених цим розпорядженням.
8. Головному управлінню статистики у Чернівецькій області забезпечити структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи, районні державні адміністрації, виконавчі органи Чернівецької і Новодністровської міських рад необхідною статистичною інформацією.
9. Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації про хід виконання цього розпорядження проінформувати обласну державну адміністрацію до 20 січня 2013 року.
10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Галиця Г.К.

Голова обласної

державної адміністрації М.Папієв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної

державної адміністрації

03.08.2012 № 507-рСтруктура


Програми економічного і соціального розвитку області, району, міста

на 2013 рік


Вступ

1. Аналіз економічного і соціального розвитку у 2012 році1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу

1.2. Головні проблеми розвитку економіки та соціальної сфери

2. Пріоритети економічного і соціального розвитку в 2013 році

2.1. Транскордонне співробітництво

2.2. Транспортна інфраструктура

2.3. Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу

2.4. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери

2.5. Технологічне оновлення харчової, легкої і деревообробної промисловості

2.6. Протипаводковий захист

2.7. Розвиток житлово-комунального господарства, водопостачання

3. Фінансові ресурси

3.1. Джерела фінансування та фінансування заходів

3.2. Фінансовий стан суб’єктів господарювання

4. Ринкові перетворення

4.1. Реформування відносин власності

4.2. Розвиток підприємництва

4.3. Формування конкурентного середовища на регіональних ринках

4.4. Регулювання цін

4.5. Розвиток ринкової інфраструктури

4.6. Розвиток виставкової діяльності

5. Механізми регулювання

5.1. Інвестиційна діяльність

5.2. Закупівля товарів, робіт, послуг для регіональних потреб за державні кошти

5.3. Реалізація регіональних програм

6. Розвиток реального сектора економіки

6.1. Паливно-енергетичний комплекс

6.2. Промисловість

6.3. Агропромисловий комплекс, розвиток земельних відносин

6.4. Лісове господарство

6.5. Транспорт і зв’язок
Продовження додатка


6.6. Науково-технічна сфера

6.7. Виробництво споживчих товарів та послуг

7. Зовнішньоекономічна діяльність, транскордонне співробітництво

7.1. Зовнішньоекономічна діяльність

7.2. Транскордонне співробітництво

8. Соціальна сфера

8.1. Зайнятість населення та ринок праці

8.2. Грошові доходи населення та заробітна плата

8.3. Соціальне забезпечення

8.4. Пенсійна реформа

8.5. Житлово-комунальне господарство

8.6. Будівництво та газифікація

9. Гуманітарна сфера

9.1. Охорона здоров’я та демографічна ситуація

9.2. Освіта

9.3. Культура

9.4. Підтримка дітей, сімей та молоді

9.5. Фізкультура і спорт

9.6. Туристично-рекреаційна сфера

10. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

10.1. Розвиток мінерально-сировинної бази

10.2. Охорона навколишнього природного середовища

10.3. Протипаводковий захист

10.4. Техногенна безпека

10.5. Охорона праці

11. Додатки до Програми

11.1. Баланси попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції

11.2. Перелік регіональних (комплексних) програм, які діятимуть у 2013 році

11.3. Пріоритетні напрями розвитку районів і міст у 2013 році

11.4. Основні показники економічного і соціального розвитку на 2013 рік

11.5. Перелік об”єктів будівництва, які передбачається фінансувати у 2013 році за рахунок бюджетних коштів.
Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації В.Бурлака


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної

державної адміністрації

03.08.2012 № 507-рнаступна сторінка >>