Розпорядження " 09 " 07 2012 р. №433-р Про затвердження Положення про Департамент освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької обла - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Департамент освіти І науки, молоді та спорту чернівецької обласної... 5 782.97kb.
Розпорядження " 1 9 " 09 2012 р. №6 1 8 р Про затвердження складу... 1 58.78kb.
Департамент освіти І науки, молоді та спорту хмельницької обласної... 1 87.29kb.
Вінницький державний педагогічний університет 1 66.97kb.
Про проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 1 34.75kb.
Чернівецька обласна державна адміністрація Департамент освіти і науки... 1 112.25kb.
Наказ №25 Про внесення змін до наказу Головного управління освіти... 1 56.35kb.
Департамент освіти І науки, молоді та спорту луганської обласної... 1 75.3kb.
Конкурс проводиться Херсонським обласним управлінням з фізичного... 1 78.68kb.
Наказ №262 Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Рівненській... 1 98.69kb.
Дорожня карта 1 50.78kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 18 1 169.2kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження " 09 " 07 2012 р. №433-р Про затвердження Положення про Департамент - сторінка №1/1


УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09 07 2012 р. № 433-р

Про затвердження Положення

про Департамент освіти і науки,

молоді та спорту Чернівецької

обласної державної адміністрації
Керуючись частиною 1 ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 №1326 «Про затвердження Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації», від 01.02.2006 №78 «Про затвердження типових положень про управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі державної адміністрації», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.05.2012 №353-р «Про структуру обласної державної адміністрації»:


  1. Затвердити Положення про Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, що додається.
  1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.08.2008 №369-р «Про затвердження Положення про Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації» (із змінами), від 13.01.2009 №6-р «Про затвердження Положення про управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації» з 10.08.2012.
  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Темерівського В. В.


Голова обласної

державної адміністрації М. Папієв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження обласної державної адміністрації

09.07.2012 № 433-р
ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент освіти і науки, молоді та спорту


Чернівецької обласної державної адміністрації
1. Департамент освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Чернівецької обласної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові Чернівецької обласної державної адміністрації та Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (далі – МОНМСУ) та Міністерству соціальної політики України (далі – МСПУ).

Скорочене найменування Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації – ДОНМС ЧОДА.


2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОНМСУ, МСПУ, розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, молоді, сім’ї, жінок, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Департаменту є:

3.1. участь у забезпеченні реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, сім’ї, жінок, молоді, фізичної культури та спорту;

3.2. забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

3.3. створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

3.4. створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

3.5. забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-


2
культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

3.6. здійснення організації роботи щодо контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

3.7. координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

3.8. здійснення організації роботи щодо забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в області, захисту інтелектуальної власності;

3.9. формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток області;

3.10. сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації;

3.11. сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

3.12. виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту, соціальне становлення та розвиток сім’ї, дітей, молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми;

3.13. організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

3.14. сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

3.15. організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

3.16. сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

3.17. забезпечення підготовки і проведення в області навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

3.18. сприяння міжнародному співробітництву з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

3.19. сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту.

3
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. здійснює керівництво і контролює діяльність управлінь освіти, сім’ї, молоді та спорту районних державних адміністрацій;

4.2. координує роботу місцевих органів освіти, сім’ї, молоді та спорту, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Групи моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області, обласного та районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, обласного центру соціально-психологічної допомоги, обласного соціального центру матері і дитини, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», інших структурних підрозділів;

4.3. аналізує стан освіти і науки, інтелектуальної власності, дітей, молоді, сім’ї та жінок, фізичної культури та спорту в області, розробляє регіональні програми їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм;

4.4. координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми, вносить пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає їм консультаційно-методичну допомогу;

4.5. прогнозує потребу області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів;

4.6. організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих МОНМСУ повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

4.7. сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;

4.8. вносить МОНМСУ пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

4.9. організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, їх державного інспектування, проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
4
4.10 співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;

4.11. бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОНМСУ і перебувають у державній власності, і подає МОНМСУ відповідні матеріали;

4.12. аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОНМСУ, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;

4.13. вживає заходи із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

4.14. забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій Українського народу і національних меншин України;

4.15 впроваджує в практику рекомендовані МОНМСУ нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

4.16. вносить на розгляд МОНМСУ пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

4.17. формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

4.18. організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

4.19. залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

4.20. проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

5
4.21. вживає заходи щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників), школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), інших закладах;

4.22. сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

4.23. організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

4.24. розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу;

4.25. контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів та наукових установ;

4.26. сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створює належні умови для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб області, вживає заходів для забезпечення в області захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;

4.27. сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій - науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;

4.28. бере участь за дорученням МОНМСУ у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;

4.29. бере участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб області;

4.30. контролює роботу з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ області, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади;

4.31. вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

6
4.32. розглядає питання та вносить МОНМСУ в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;

4.33. забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

4.34. готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки, стан реалізації інноваційних проектів, виконання програм технологічного переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в області, що належать до його компетенції;

4.35. надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

4.36. подає пропозиції щодо налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств області;

4.37. забезпечує в установленому порядку поширення інформації про технологічні потреби області з метою залучення інвестицій;

4.38. бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;

4.39. координує роботу вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в регіоні;

4.40. готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, сім'ї, жінок, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

4.41. розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки, сім'ї, жінок, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;

4.42. готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та МОНМСУ;

4.44. сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;


7
4.45. координує в межах своїх повноважень здійснення заходів,


спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

4.46. здійснює координацію та контроль діяльності структурних підрозділів щодо перевезення організованих груп дітей за межі області та за кордон, в тому числі на відпочинок та оздоровлення;

4.47. разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

4.48. забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

4.49. здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл;

4.50. сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходи щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

4.51. затверджує положення про змагання та проводить обласні змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

4.52. комплектує склад збірних команд області за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

4.53. вживає заходи для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснює контроль за їх діяльністю;

4.54. здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

4.55. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, науки, сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

4.56. реєструє в області спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами та вносить у встановленому порядку МОНМСУ подання щодо їх затвердження;


8
4.57. порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

4.58. вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

4.59. надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

4.60. сприяє залученню коштів підприємств, установ та
організацій для соціальної підтримки сім'ї, молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

4.61. взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій


фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

4.62. сприяє обласному центру "Інваспорт" та його структурним


підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;

4.63. вживає в межах своїх повноважень заходи для забезпечення


медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів;

4.64. забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів


щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що
належать до його компетенції;

4.65. здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і


цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери
управління Департаменту, зокрема створенням необхідних умов
для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил
безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

4.66. проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та


пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні
засоби масової інформації, з питань, що належать до його
компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та
видавничу діяльність;

4.67. забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної


політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її
збереженням в Департаменті;
9
4.68. сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, та сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області;

4.69. сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку


молодіжної підприємницької діяльності;

4.70. здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

4.71. забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і
здійснення заходів, спрямованих на розв'язання житлово-побутових
та інших соціальних проблем молоді і молодих сімей, сприяє
забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, житлом;

4.72. вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

4.73. забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

4.74. здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

4.75. сприяє впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

4.76. здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту, з питань сім’ї та молоді в області, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з обласного бюджету з цією метою;

4.77. виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Департамент має право:

5.1. одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

10
5.2. проводити конференції, семінари, наради, крайові збори з питань, що належать до його компетенції;

5.3. вносити до МОНМСУ пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

5.4. за дорученням голови обласної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу області;

5.5. створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з МОНМСУ впроваджувати їх у практику.

5.6. організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

5.7. залучати до розгляду питань працівників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.8. укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

5.9. представляти в установленому порядку інтереси Департаменту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

5.10. готувати в межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення видатків під час формування місцевого бюджету.


6. Департамент в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.
7. Департамент в межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів МОНМСУ, МСПУ, розпоряджень обласної державної адміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Департамент проводить, у разі потреби, спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.

Рішення Департаменту, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання місцевими органами освіти, сім’ї, молоді та спорту, підзвітними установами та структурними підрозділами.

11
8. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова Чернівецької обласної державної адміністрації за погодженням з МОНМСУ.

Директор Департаменту має заступників, заступників директора – начальників управлінь, яких призначає на посаду та звільняє з посади голова Чернівецької обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту і погодженням з МОНМСУ.
9. Директор Департаменту повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 5-ти років.
10. Директор Департаменту:

10.1. здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою Чернівецької обласної державної адміністрації за виконання покладених на Департамент завдань і прийнятих ним рішень, визначає ступінь відповідальності заступників, заступників директора – начальників управлінь;

10.2. спрямовує і координує діяльність підпорядкованих Департаменту місцевих органів управління освіти, сім’ї, молоді та спорту та підзвітних установ;

10.3. особисто відповідає за виконання покладених на Департамент завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності, сім’ї, дітей, молоді та жінок, фізичної культури та спорту;

10.4. забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Департаменті інформації з обмеженим доступом;

10.5. затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові обов'язки працівників Департаменту;

10.6. розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат;

10.7. подає на затвердження голові Чернівецької обласної державної адміністрації кошториси та штатний розпис Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

10.8. призначає на посади та звільняє з посад працівників Департаменту;

10.9. погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників органів управління освіти, сім’ї, молоді та спорту районних державних адміністрацій, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, навчальних закладів та інших структурних підрозділів;

10.10. розподіляє обов'язки між його заступниками, заступниками директора – начальниками управлінь, визначає ступінь відповідальності заступників, заступників директора – начальників управлінь та керівників структурних підрозділів Департаменту.

12
10.11. розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення працівників Департаменту та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

10.12. видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;
11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора, заступників директора – начальників управлінь, а також інших відповідальних працівників Департаменту, керівників місцевих органів управління освітою, сім’ї, молоді та спорту, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, навчальних закладів, директорів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також науковці, працівники рад фізкультурно-спортивних товариств, висококваліфіковані спеціалісти.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії затверджуються наказами директора Департаменту.


12. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки, молоді та спорту при Департаменті можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують на госпрозрахунковій основі)
13. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.


14. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на їх утримання визначає голова обласної державної адміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої для державної адміністрації граничної чисельності працівників.

Кошторис, штатний розпис Департаменту затверджуються обласною державною адміністрацією після проведення їх експертизи Головним фінансовим управлінням обласної державної адміністрації.

13
15. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні державної казначейської служби України у Чернівецькій області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації В. Бурлака