Розпорядження " 21 " 03 2012 р. №182 р Про затвердження порядків використання коштів у 2012 році, передбачених в обласному бюджеті н - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження «24» травня 2013 року №84 р Про затвердження Порядку... 1 78.1kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 01. 03. 1 44.98kb.
Розпорядження «07» травня №73-р Про затвердження Порядку використання... 1 63.22kb.
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному... 1 148.85kb.
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному... 1 221.01kb.
Рішення від лютого 2012 р. № ХV сесії 6 скликання смт.Єланець Про... 1 83.56kb.
Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених... 1 21.9kb.
Розпорядження " 19 " 07 2012 р. №462-р Про обласну комісію з питань... 1 74.57kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 01. 03. 1 36.92kb.
Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених... 1 152.99kb.
Розпорядження смт. Любашівка >06. 11. 2012 року №1203/Ад-2012 Про... 1 47.13kb.
В рамках виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності... 1 82.17kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження " 21 " 03 2012 р. №182 р Про затвердження порядків використання коштів - сторінка №1/1


УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
21 03 2012 р. № 182-р


Про затвердження

порядків використання коштів у 2012 році,

передбачених в обласному бюджеті

на виконання заходів обласної

комплексної програми „Турбота”
Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, ст. 22, 78 Бюджетного кодексу України, на виконання заходів, передбачених обласною комплексною Програмою соціальної підтримки малозабезпечених верств населення „Турбота” на 2010-2012 роки, затвердженою рішенням XXXVI сесії обласної ради V скликання від 09.02.2010 №4-36/10 „Про виконання „Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення „Турбота” за 2007-2009 роки” та затвердження „Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення „Турбота” на 2010-2012 роки”, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03.01.2012 №2-р «Про заходи щодо організації виконання рішення VIII сесії обласної ради VI скликання від 24.12.2011 № 142-8/11 «Про обласний бюджет на 2012 рік»:
1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для підтримки громадських організацій інвалідів та ветеранів у 2012 році, що додається.

2. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання одноразових грошових допомог малозабезпеченим громадянам, які проживають у Чернівецькій області, що додається.

3. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання депутатських повноважень щодо соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, що додається.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Галиця Г.К.


Голова обласної

державної адміністрації М. Папієв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

21.03.2012 № 182-р


ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті

для підтримки громадських організацій

інвалідів та ветеранів у 2012 році
1.Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті

для підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів у 2012 році (далі –Порядок) визначає механізм використання коштів обласного бюджету (далі – бюджетних коштів), передбачених на виконання "Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2010-2012 роки" (далі – Обласна комплексна програма "Турбота"), затвердженої рішенням XXXVI сесії обласної ради V скликання від 09.02.2010 №4-36/10, для надання фінансової допомоги громадським організаціям інвалідів і ветеранів, які мають соціальну спрямованість.


2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Головне управління праці та соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – Головне управління), одержувачами бюджетних коштів – громадські організації інвалідів і ветеранів (далі – громадські організації).
3. Для отримання бюджетних коштів громадські організації подають Головному управлінню:

розрахунки щодо потреби в коштах на фінансову підтримку їх статутної діяльності, інші видатки, які організація передбачає проводити на виконання заходів Обласної комплексної програми "Турбота";

копію статуту (положення) громадської організації, копію свідоцтва про реєстрацію громадської організації, (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо в зазначений документ не вносилися зміни);

довідку про взяття на облік платника податків;

копію протоколу загальних зборів про обрання керівного складу громадської організації;

довідку про обсяги фінансування громадської організації за попередній бюджетний період, а також напрями їх використання.

Копії документів засвідчуються підписом керівника із зазначенням його посади, дати засвідчення документа та печаткою громадської організації.
4. Рішенням сесії Чернівецької обласної ради при прийнятті обласного бюджету на відповідний рік затверджується загальний обсяг бюджетних коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансування місцевих програм, зокрема обласної комплексної програми „Турбота”, у межах якого Головне управління розподіляє кошти між одержувачами фінансової допомоги на підставі розгляду наданих документів громадськими організаціями.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації затверджується календарний план використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів обласної комплексної програми "Турбота" (далі – календарний план), який містить помісячний розподіл використання коштів для надання фінансової допомоги громадським організаціям.


5. Перерахування коштів здійснюється Головним управлінням на рахунки громадських організацій, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби України, після подання та затвердження у встановленому порядку планів використання бюджетних коштів на підставі зведених кошторисів головного розпорядника коштів і у межах затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації календарного плану заходів Обласної комплексної програми "Турбота", який містить розподіл використання коштів для надання фінансової допомоги, підтримки громадським організаціям.

Громадська організація для отримання фінансування подає Головному управлінню заявку на фінансування у розрізі видатків згідно з планом використання бюджетних коштів, а у разі проведення певного заходу подає розрахунок видатків (кошторис видатків) на його проведення.


6. Бюджетні кошти, передбачені громадським організаціям, можуть спрямовуватись на:

6.1. Підтримку їх статутної діяльності за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 091209 „Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість”, зокрема на:

проведення передбачених статутною діяльністю заходів громадської організації (асамблеї, з'їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори тощо);

проведення конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, тренінгів, курсів, стажування, навчальних семінарів, засідань за круглим столом, спеціалізованих фестивалів, виставок, концертів, спортивних змагань, вечорів відпочинку, конкурсів за участю творчих колективів громадських організацій ветеранів, інвалідів на території України (крім оплати фуршетів та банкетів), забезпечення участі представників громадських організацій у зазначених та аналогічних міжнародних заходах;

сприяння розвиткові художньої самодіяльності та фізичної культури серед інвалідів та ветеранів;

видання згідно з укладеними договорами з вітчизняними суб'єктами господарської діяльності книжок, довідників, брошур, інформаційних листівок, газет і журналів з питань соціального захисту ветеранів та інвалідів, доходи від реалізації яких використовуються лише для цілей, визначених цим пунктом;

оплату (за рахунок не більше, як 20 відсотків загального обсягу наданих громадській організації бюджетних коштів):

послуги з придбання, встановлення, користування та обслуговування веб-сайту громадської організації, довідково-інформаційних програм, системних програм і програм бухгалтерського обліку, забезпечення доступу до електронної пошти;

оренду приміщень, обладнання та інвентарю;

комунальні послуги у межах середніх норм споживання;

послуги поштового зв'язку та електрозв'язку;

послуги з поточного ремонту інвентарю, обладнання та приміщень (в тому числі – орендованих);

послуги з придбання канцелярських виробів, витратних матеріалів;

передплату та придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту ветеранів, інвалідів, діяльності громадських організацій та бухгалтерського обліку;

матеріальне заохочення працівників громадської організації (в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків від загального обсягу наданих громадській організації бюджетних коштів);

надання матеріальної допомоги ветеранам та інвалідам згідно з умовами та порядком надання, визначеними Статутом (положенням) громадської організації;

навчання голови та членів комітету з конкурсних торгів (не більше п`яти осіб) громадських організацій, що здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг в установленому законодавством порядку;

оплату відряджень працівників громадської організації та відшкодування учасникам заходів витрат на проїзд, проживання та харчування у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 17, ст. 720).


6.2. Вирішення матеріально-побутових проблем малозабезпечених та соціально-вразливих верств населення за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення”, зокрема на:

санаторно-курортне оздоровлення;

поповнення рахунків стільникового зв`язку для ветеранів.
7. Обсяг бюджетних коштів, які виділяються громадській організації, визначається з урахуванням:

пріоритетів діяльності такої організації у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів;

першочерговості та соціальної спрямованості програм (заходів), що виконуються громадською організацією;

розрахунків та обґрунтувань використання бюджетних коштів, поданих громадською організацією;

співвідношення витрат та очікуваного результату від здійснення громадською організацією заходів;

результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів;

наявності кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення діяльності громадської організації.
8. Громадські організації можуть використовувати бюджетні кошти лише для цілей, передбачених пунктом 6 цього Порядку.
9. Складання та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
10. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених в обласному бюджеті для підтримки громадських організацій, здійснюється згідно з чинним законодавством.

Заступник керівника апарату

обласної державної адміністрації П. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

21.03.2012 № 182-р

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті

на виконання депутатських повноважень

щодо соціальної підтримки малозабезпечених верств населення
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету, передбачених на виконання заходів "Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2010-2012 роки" (далі – обласна комплексна програма „Турбота”), затвердженої рішенням XXXVI сесії обласної ради V скликання від 09.02.2010 № 4-36/10, для надання одноразових грошових допомог (далі – грошова допомога) малозабезпеченим громадянам згідно з рішенням XXXVІІ сесії обласної ради V скликання від 12.03.2010 № 80-37/10 „Про Положення про депутатський фонд – на виконання депутатських повноважень депутатами обласної ради щодо соціальної підтримки малозабезпечених верств населення” (далі – депутатський фонд).
2. Загальний обсяг бюджетних коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансування місцевих програм, зокрема обласної комплексної програми „Турбота”, затверджується рішенням сесії Чернівецької обласної ради при прийнятті обласного бюджету на відповідний рік.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації затверджується календарний план використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів обласної комплексної програми "Турбота" (далі – календарний план), який містить план використання коштів для надання грошових допомог з депутатського фонду (далі – кошти депутатського фонду).


3. Головним розпорядником коштів депутатського фонду є Головне управління праці та соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – Головне управління), розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня – Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі – Центр).
4. Використання коштів депутатського фонду здійснюється за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення”.
5. Облік використання коштів з депутатського фонду кожним депутатом проводить Центр.
6. Кошти депутатського фонду у рамках обласної комплексної програми „Турбота” скеровуються на виділення грошової допомоги окремим громадянам, які проживають у Чернівецькій області та належать до найбільш соціально-вразливих верств населення, за їх особистою заявою.

Загальні, організаційні та процедурні засади розгляду звернень громадян, які потребують соціальної підтримки, до депутатів обласної ради щодо надання грошової допомоги, умови та порядок надання грошової допомоги з коштів депутатського фонду визначено Положенням про депутатський фонд, затвердженим рішенням XXXVІІ сесії обласної ради V скликання від 12.03.2010 № 80-37/10 „Про Положення про депутатський фонд – на виконання депутатських повноважень депутатами обласної ради щодо соціальної підтримки малозабезпечених верств населення”, та розпорядженням голови Чернівецької обласної ради від 18.05.2010 № 145 „Про Порядок забезпечення виконання рішення XXXVІІ сесії обласної ради V скликання від 12.03.2010 № 80-37/10 „Про Положення про депутатський фонд – на виконання депутатських повноважень депутатами обласної ради щодо соціальної підтримки малозабезпечених верств населення”.


7. Операції, пов`язані з використанням коштів депутатського фонду, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого в установленому порядку.

Перерахування коштів депутатського фонду здійснюється Головним управлінням на рахунок Центру, який відкрито у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернівецькій області, після подання та затвердження в установленому порядку кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів) загального фонду бюджету на підставі зведеного кошторису та зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів) загального фонду бюджету головного розпорядника коштів і у межах календарного плану, який містить помісячний план використання коштів депутатського фонду.

Центр для отримання фінансування подає Головному управлінню заявку на фінансування відповідно до календарного плану.
8. Виплата громадянам грошової допомоги проводиться Центром разовими дорученнями через відділення поштового зв'язку або за видатковими касовими ордерами.
9. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання коштів депутатського фонду здійснюються у порядку, визначеному Державною казначейською службою України.
10. Контроль за цільовим використанням коштів депутатського фонду на виплату грошової допомоги здійснюється згідно з чинним законодавством.

Заступник керівника апарату

обласної державної адміністрації П. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

21.03.2012 № 182-р


ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті

для надання одноразових грошових допомог малозабезпеченим громадянам, які проживають у Чернівецькій області
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету, передбачених на виконання заходів "Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2010-2012 роки" (далі – обласна комплексна програма „Турбота”), затвердженої рішенням XXXVI сесії обласної ради V скликання від 09.02.2010 № 4-36/10, для надання одноразових грошових допомог згідно з рішенням XXXVІІІ сесії обласної ради V скликання від 12.05.2010 № 100-38/10 „Про затвердження Порядку надання одноразових грошових допомог малозабезпеченим громадянам, які проживають у Чернівецькій області, за рахунок „Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення „Турбота” на 2010-2012 роки”.
2. Загальний обсяг бюджетних коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансування місцевих програм, зокрема обласної комплексної програми „Турбота”, затверджується рішенням сесії Чернівецької обласної ради при прийнятті обласного бюджету на відповідний рік.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації затверджується календарний план використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів обласної комплексної програми "Турбота" (далі – календарний план), який містить помісячний розподіл використання коштів для надання одноразових грошових допомог малозабезпеченим громадянам, які проживають у Чернівецькій області (далі – грошова допомога).3. Головним розпорядником коштів, передбачених для надання грошової допомоги, є Головне управління праці та соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – Головне управління), розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня – Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі – Центр).
4. Використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання грошової допомоги, здійснюється за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення”.

5. Кошти, передбачені для надання грошової допомоги у рамках обласної комплексної програми „Турбота”, скеровуються на виділення грошової допомоги окремим громадянам, які проживають у Чернівецькій області та належать до соціально-вразливих верств населення, за їх особистою заявою.

Загальні, організаційні та процедурні засади розгляду заяв громадян, умови та порядок надання грошової допомоги визначено рішенням XXXVІІІ сесії обласної ради V скликання від 12.05.2010 № 100-38/10 „Про затвердження Порядку надання одноразових грошових допомог малозабезпеченим громадянам, які проживають у Чернівецькій області, за рахунок „Обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення „Турбота” на 2010-2012 роки”.
6. Операції, пов`язані з використанням коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання грошової допомоги, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого в установленому порядку.

На рахунок Центру, який відкрито у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернівецькій області, після подання та затвердження в установленому порядку кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів) загального фонду бюджету на підставі зведеного кошторису та зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів) загального фонду бюджету головного розпорядника коштів Головне управління перераховує кошти для виплати грошової допомоги.Центр для отримання фінансування подає Головному управлінню заявку на фінансування відповідно до календарного плану, який містить помісячний план використання коштів, передбачених для надання грошової допомоги.
7. Виплата грошових допомог проводиться Центром разовими дорученнями через відділення поштового зв'язку або за видатковими касовими ордерами.
8. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання грошової допомоги, здійснюються у порядку, визначеному Державною казначейською службою України.
9. Контроль за цільовим використанням коштів, передбачених в обласному бюджеті на виплату грошової допомоги, здійснюється згідно з чинним законодавством.

Заступник керівника апарату

обласної державної адміністрації П. Рева