Розпорядження 01. 11. 2011 №563 м. Борзна Про заходи щодо забезпечення - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження від 27 жовтня 2011 р. №563 сел. Козелець Про заходи... 1 56.33kb.
Розпорядження від 28 жовтня 2011 року №399 м. Корюківка Про заходи... 1 62.13kb.
Розпорядження 09 листопада 2012 року м. Корюківка №448 Про заходи... 1 72.94kb.
Розпорядження від 8 листопада 2012 року №203-р Про заходи щодо забезпечення... 1 68kb.
Розпорядження 29. 07. 2013 м. Кам’янець Подільський №232/2013-р Про... 1 92.27kb.
Розпорядження " 08 " 12 2011 р. №848-р Про заходи щодо підготовки... 1 101.93kb.
Моніторинг шкільної мережі 2009-2010 н р. – 212 учнів 2010-2011 н р. 1 289.16kb.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 19 травня 2011 року... 1 74.79kb.
Розпорядження від 17 червня 2011 р. №337 м. Чернігів Про додаткові... 1 22.8kb.
Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування... 1 49.61kb.
Розпорядження голови облдерж-адміністрації від 27 вересня 2011 року... 1 43.8kb.
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного... 1 116.92kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 01. 11. 2011 №563 м. Борзна Про заходи щодо забезпечення - сторінка №1/1

Україна
БОРЗНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї О Б Л А С Т І

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.11.2011 № 563

м. Борзна
Про заходи щодо забезпечення

складання проекту районного

бюджету на 2012 рік та прогнозу

районного бюджету на 2013-2014 роки
З метою своєчасного і якісного забезпечення формування проекту районного бюджету на 2012 рік та складання прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки, відповідно до статей 21, 75 та 76 Бюджетного кодексу України:

1. Покласти в основу розрахунків проекту районного бюджету на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки положення Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки Президента України „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”, концептуальні засади Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, затверджених постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI.

2. Управлінню економіки райдержадміністрації надати фінансовому управлінню райдержадміністрації:

прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку району на 2012 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку району на 2013-2014 роки до 1 грудня 2011 року;

прогнозні показники з фонду оплати праці в цілому по району на 2012 рік і 2013-2014 роки до 15 листопада 2011 року та уточнені до 1 грудня 2011 року;

3. Державній податковій інспекції в районі:

3.1. З метою виконання вимог статті 168 Податкового кодексу України провести суцільну інвентаризацію відокремлених структурних підрозділів щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб за їх місцезнаходженням і посилити контроль за правильним зарахуванням податку до відповідних місцевих бюджетів.

3.2. Забезпечити суворий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати податку на доходи фізичних осіб, отриманого від надання громадянами паїв в оренду.

3.3. Надати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 15 листопада 2011 року детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2012 рік та прогнозний обсяг надходжень на 2013-2014 роки по таких податках та зборах (платежах):

податок на доходи фізичних осіб;

збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

збір за спеціальне використання води;

плата за землю;

плата за використання інших природних ресурсів;

плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

4. Відділу Держкомзему в Борзнянському районі надати фінансовому управлінню райдержадміністрації прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2012 рік та прогнозу на 2013-2014 роки до 15 листопада 2011 року.

5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації розробити, з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів, і довести до головних розпорядників коштів районного бюджету інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2012 рік.

6. Управлінню праці та соціального захисту населення, відділам освіти, культури і туризму, молоді та спорту, службі в справах дітей, райлікарні:

6.1. Опрацювати попередні орієнтовні показники видатків районного бюджету на 2012 рік та надати фінансовому управлінню інформацію у визначений термін.

6.2. Сприяти передачі прав на здійснення видатків на виконання власних повноважень і делегованих державою повноважень між бюджетами на підставі спільних рішень відповідних рад і укладення договорів на 2012 рік.

6.3. Надати фінансовому управлінню райдержадміністрації згідно з визначеними термінами та порядком:

бюджетні запити відповідно до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2012 рік;

розрахунки потреби та обсяги енергоносіїв у натуральному та грошовому виразі на 2012 рік у розрізі установ, забезпечивши виконання заходів щодо їх економії до 15 листопада 2011 року.

6.4. Переглянути заходи, що здійснюються за рахунок бюджету, і розробити пропозиції щодо залучення інших джерел фінансування з метою приведення зобов’язань на 2012 рік до реальних ресурсів бюджету. При формуванні бюджету планувати бюджетні асигнування на виконання пріоритетних напрямів. Захищені статті витрат забезпечити в повному обсязі необхідними асигнуваннями, в інших видатках - виходячи з фінансового ресурсу. Планувати фінансову підтримку одержувачам бюджетних коштів за рахунок бюджетних коштів виключно за наявності відповідної бюджетної програми.

6.5. Забезпечити стовідсоткове погашення кредиторської заборгованості бюджетних установ за рахунок асигнувань, виділених у 2011 році, повернути до бюджету авансові проплати та дебіторську заборгованість до 1 грудня


2011 року, ураховуючи, що наявність заборгованості на 1 січня 2012 року буде розцінюватись як безгосподарність.

7. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації надати фінансовому управлінню райдержадміністрації розрахунки обсягів потреби на виплату всіх видів державних соціальних допомог, по пільгах і житлових субсидіях населенню, пільговому проїзду на 2012 рік та прогноз на 2013-2014 роки до 1 грудня 2011 року.

8. Управлінню економіки райдержадміністрації, відділу містобудування, архітектури та ЖКГ, надати фінансовому управлінню райдержадміністрації узгоджені розрахунки потреби в коштах на будівництво та ремонт по об’єктах на 2012 рік, надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам, у тому числі за рахунок повернення раніше наданих кредитів.

До 15 листопада 2011 року подати фінансовому управлінню райдержадміністрації інформацію щодо надання кредитів і заборгованості по них у розрізі позичальників.

9. Органам місцевого самоврядування:

9.1. Забезпечити проведення роботи щодо складання, розгляду і підготовки до затвердження місцевих бюджетів на 2012 рік до 1 грудня


2011 року.

9.2. Вжити заходів зі збільшення доходів до місцевих бюджетів усіх рівнів за рахунок підвищення ефективності роботи комунальних підприємств, ліквідації збиткових і збільшення прибутковості по кожному суб’єкту господарювання, внести пропозиції місцевим радам про відміну пільг по сплаті платежів до бюджету.

9.3. Визначити пріоритетними видатки відповідних бюджетів, які не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, на виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, зокрема на капітальний та поточний ремонт наявного житлового фонду, оснащення його засобами обліку води та теплової енергії, реконструкцію та модернізацію водопровідно-каналізаційного господарства, централізованої системи теплопостачання; забезпечувати виконання державних програм розвитку житлово-комунального господарства та інвестиційних проектів, в яких передбачається залучення коштів місцевих бюджетів.

9.4. Провести суцільну інвентаризацію кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установ станом на 1 жовтня 2011 року, розробити графіки її погашення до 1 грудня 2011 року.

10. Фінансовому управлінню райдержадміністрації подати проект рішення про районний бюджет та прогнозні показники районного бюджету на 2013-2014 роки для схвалення районною державною адміністрацією.

11. Структурним підрозділам райдержадміністрації при формуванні районного бюджету забезпечити гласність і доступність показників бюджету для депутатського корпусу та громадськості.12. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації А.А.Дробот