Розпорядження 02. 07. 2012 смт Доманівка №286 Про затвердження Положення про Доманівський районний центр соціальних служб для сім’ї, - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про затвердження Порядку здійснення центрами соціальних служб для... 1 76.8kb.
Розпорядження від 09. 11. 2007 р. №588 смт. Доманівка Про внесення... 1 112.09kb.
Розпорядження смт. Любашівка >22. 01. 2013 року №16/Ад-2013 Про затвердження... 1 78.75kb.
Положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 1 156.73kb.
Положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,... 1 206.6kb.
Рішення від 12 березня 2013 р. №6 37/2013 Про затвердження нової... 1 86.29kb.
Розпорядження від 21. 09. 2007р. №513 смт. Доманівка Про районну... 1 38.31kb.
Розпорядження 18. 07. 2012 смт Доманівка №322 Про формування проекту... 1 141.49kb.
Розпорядження 21. 08. 2012 смт Доманівка №356 Про розподіл субвенції... 1 14.33kb.
Розпорядження 14. 12. 2012 смт Доманівка №506 Про перспективний план... 1 275.9kb.
Розпорядження 23. 10. 2012 смт Доманівка №432 Про затвердження розподілу... 1 19.68kb.
Додаткова угода №1 від 2012 р до агентського Договору № адта/12 від... 1 50.65kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 02. 07. 2012 смт Доманівка №286 Про затвердження Положення про Доманівський - сторінка №1/1
ДОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
02.07.2012 смт Доманівка №286
Про затвердження Положення

про Доманівський районний

центр соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді


Відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю»:
1.Затвердити Положення про Доманівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ( додається).

2.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 20.01.2010р. № 17 “ Про затвердження Положення про Доманівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ”.

3.Директору районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Чернюк С.В. забезпечити вивчення працівниками Положення про Доманівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та безумовне його виконання.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Максютенко О.М.

Голова райдержадміністрації Т.Л. Кушнір


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Доманівської

райдержадміністрації

02.07.2012 № 286

ПОЛОЖЕННЯ

про Доманівський районний центр

соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді

І Загальні положення

1.Доманівський районний центр соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді (далі – Центр) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2.Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями Миколаївської обласної ради, розпорядженнями голови райдержадміністрації, рішеннями Доманівської районної ради, а також цим Положенням.

3.Основною метою діяльності Центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

4.Основними принципами діяльності Центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних та дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

5.Центр створюється, реорганізується і ліквідовується райдержадміністрацією і належить до сфери її управління.

ІІ Основні завдання та функції

1.Основними завданнями Центру є:

1) участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;

2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

3) залучення громадськості до проведення роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

2.Центр:


1) проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;

2) сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом:

- пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання;

- соціального супроводження прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу;

3) проводить у сім'ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;

4) забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;5)виконує інші функції відповідно до покладених на Центр завдань.

3.Центр під час виконання покладених на нього завдань:

1) взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;

2) сприяє громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;

3) залучає благодійні організації, громадські організації, суб’єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв’язання актуальних соціальних проблем сім’ї, дітей та молоді;

4) здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації;

5) сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;

6) веде облік проведеної соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

7) проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім’ї, дітей та молоді;

8) залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

ІІІ Права

1.Центр має право:

1) вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

2) подавати пропозиції до проекту районного бюджету з питань, що належать до його компетенції;

3) утворювати спеціалізовані формування;

4) укладати, в установленому порядку, договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, а також з волонтерами про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій, за погодженням з їх керівниками, для розгляду питань, що належать до компетенції Центру;

6) одержувати від підприємств, установ, організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

7) проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;

8) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

9) здійснювати захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді;

10) соціальні послуги, що надаються Центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі;

11) директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з Миколаївським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ( далі обласний центр).

2.Директор Центру:

1) керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

2) визначає ступінь відповідальності його працівників;

3) затверджує структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;

4) затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

5) видає, у межах своєї компетенції, накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

6) розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

7) утворює в Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру, проводить атестацію державних службовців;

8) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

9) застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

10) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.Для підвищення ефективності діяльності Центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю при Центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.

ІV Заключні положення

1.Райдержадміністрація вживає заходів щодо забезпечення Центру приміщенням, засобами зв’язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

2.Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті за відповідним кодом програмної класифікації видатків, та інших джерел.

3.Оплата праці працівників здійснюється відповідно до умов, затверджених Мінпраці за погодженням з Мінфіном і Мінсім’ямолодьспортом.

4.Умови оплати праці працівників Центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

5.Штатна чисельність працівників районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді встановлюється згідно з державними соціальними стандартами і нормативами, що затверджені Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

6.Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.

Місце знаходження Центру : Миколаївська область, смт. Доманівка, вулиця Леніна, будинок 39а.