Розпорядження 04. 08. 11 м. Білгород-Дністровський №780/А-2011 Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними орг - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Розпорядження 04. 08. 11 м. Білгород-Дністровський №780/А-2011 Про затвердження Положення - сторінка №1/1УКРАЇНА

Одеська область

Білгород-Дністровська районна

державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ04.08.11 м.Білгород-Дністровський № 780/А-2011


Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Керуючись ст.. 5, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 26 травня 2011 року


№ 472/А-2011 “Про затвердження структури Білгород-Дністровської районної державної адміністрації на 2011 рік», у зв’язку зі зміною організаційної структури сектору, для забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, оборонної та мобілізаційної роботи:

1. Затвердити Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації /додається/.

2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 жовтня 2010 року № 797/А-2010 “Про затвердження Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.”

3. Контроль за виконанням розпорядження голови райдержадміністрації покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Л.В. Руденко.

Голова районної

державної адміністрації В.П. Чорнолуцький

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної державної адміністрації

від 04.08.2011 р. № 780/А-2011
ПОЛОЖЕННЯ

про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної

та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації
1. Загальні положення

1.1.Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації для здійснення ним безпосереднього управління та взаємодії з правоохоронними органами, військовими частинами, підрозділами державної прикордонної служби, організовує і контролює мобілізаційну підготовку та проведення мобілізаційних заходів у мирний та воєнний час, вирішує питання оборонного характеру. Сектор підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації .

1.2.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також вказівками голови районної державної адміністрації.
2. Основними завданнями сектору є:


  • забезпечення виконання законодавства з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи;

  • організація планування і здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації;

  • організація, планування і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства на режим роботи в умовах особливого періоду;

  • розробка планів, програм щодо зміцнення законності і правопорядку, боротьби зі злочинністю та її профілактики, охорони громадського порядку;


3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

- організує розробку та корегування мобілізаційного плану району на особливий період;

- розробляє оперативно-мобілізаційні документи;

- організовує взаємодію структурних підрозділів райдержадміністрації з районним військовим комісаріатом з питань призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних, передачі спеціальних формувань і техніки до Збройних сил України та інших військових формувань, а також забезпечення виконання мобілізаційних завдань;

- веде роботу з питань виконання Закону України “Про державну таємницю”;

- веде роботу з питань обліку, зберігання, розмноження, листування таємного діло ведення;

- взаємодіє з управліннями, відділами та секторами райдержадміністрації, а також з місцевими органами управління, ВАТ "Укртелеком" щодо надійного забезпечення роботи запасного (заглибленого) пункту управління райдержадміністрації;

- здійснює контроль:

а)за своєчасним переведенням підприємств, установ і організацій, розташованих на території району (далі - підприємства, установи і організації), на режим роботи в умовах особливого періоду;

б)за своєчасною і повною передачею мобілізаційних ресурсів підприємствами, установами і організаціями до Збройних сил, інших військових формувань;

в)за своєчасним виконанням підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань з виробництва промислової продукції оборонного і загального призначення, сільськогосподарської продукції, у тому числі продовольства, проведенням нормованого забезпечення населення;

г)за своєчасним та цільовим використанням об'єктів і виробничих потужностей мобілізаційного призначення; страхового фонду документації, а також матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, що призначені для виробництва продукції, передбаченої мобілізаційними завданнями;

д)створення і стан готовності до передачі спеціальних формувань до складу ЗС України;

є)організацію підготовки запасного пункту управління райдержадміністрації до роботи в умовах особливого періоду;

ж)створення об’єктів і потужності мобілізаційного призначення, страхового фонду документації, мобілізаційних стратегічних запасів;

з)додержання відповідними відділами, службами районної державної адміністрації законодавства щодо соціального захисту ветеранів війни, прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, а також щодо пільг і допомоги сім’ям військовослужбовців строкової служби;

і)виконання законодавства щодо Закону України “Про державну таємницю”;

й)в межах наданих повноважень територіальних підрозділів, установ, організацій щодо організаційної роботи з питань профілактики та боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку;

- сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову службу;

- вивчає обсяги, узагальнює пропозиції та надає сприяння у залученні додаткових коштів на фінансування правоохоронних органів, юстиції, державного департаменту України з питань виконання покарань в районі за рахунок місцевих бюджетів;

- бере участь у розробці та переходу до нормованого забезпечення населення у особливий період;

- взаємодіє з штабом Цивільної оборони та Надзвичайних Ситуацій ;

- організує підготовку та готує аналітичну характеристику військово-економічного потенціалу району;

- визначає за підсумками перевірки рівень мобілізаційної готовності підприємств, організацій і установ району;

- організовує і сприяє підрозділам державної прикордонної служби в підтриманні встановленого режиму на Державному кордоні України;

- організовує і здійснює взаємодію з підрозділами ЗС України, та іншими військовими формуваннями розташованими на території району;

- сприяє створенню і функціонуванню пунктів пропуску через Державний кордон України;

- вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо забезпечення проведення мобілізації людських і матеріальних ресурсів, у тому числі транспортних ресурсів, передачі спеціальних формувань до складу Збройних сил України та інших військових формувань;

- організовує і контролює виконання мобілізаційних планів в особливий період, а також заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил у відповідних регіонах, ефективного використання виробничих потужностей, людських, матеріальних, природних та фінансових ресурсів;

- бере участь:

а) у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів та контролю бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями;

б) в організації виконання завдань територіальної оборони;

в) у підготовці інформації керівництву райдержадміністрації для організації здійснення заходів, передбачених мобілізаційними планами.

г) роботі призовної комісії;

д) роботі комісії по приписці молоді до військкомату;

є) роботі комісії з питань конверсії військових об’єктів, розташованих на території району;

е) роботі комісії з питань корупції та організації профілактики злочинності;

ж) у розробці відповідних розділів проекту соціально-економічного розвитку району;

- готує звіт про виконання заходів мобілізаційної підготовки району;

- надає організаційно-методичну, аналітичну та іншу допомогу відповідним підрозділам , щодо його компетенції;

- узагальнює інформацію про стан протидії злочинності, забезпечення законності і правопорядку в районі, додержання прав і свобод громадян, доповідає керівнику райдержадміністрації для прийняття рішень;

- організує і контролює роботу громадських формувань з питань охорони громадського порядку і державного кордону України;

- розробляє районні програми, комплексні заходи, плани скоординованих дій щодо зміцнення законності і правопорядку та здійснює контроль за їх виконанням;

- організує та готує засідання міжвідомчої комісії з питань забезпечення виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю, допомагає в організації засідань Координаційної ради з профілактики та боротьби з наркоманією при райдержадміністрації;

- готує проекти розпоряджень з питань що належать до компетенції сектору;

- розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;

- проводить свою роботу відповідно планів роботи щодо питань антикорупційної політики;

- надає іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації та окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

- проводить у межах своїх повноважень спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців і яких призначає голова райдержадміністрації, у т.ч. щодо відомостей поданих особисто;

- перевіряє в установленому порядку повідомлення громадян та юридичних осіб, інформацію, оприлюднену у ЗМІ, а також отриманих від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, щодо причетності працівників до вчинення корупційних правопорушень;

- повідомляє у письмовій формі голову райдержадміністрації, вище стоячий керівний орган та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, військової служби правопорядку У ЗС України про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами райдержадміністрації;

- веде облік працівників районної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень:

- організує та проводить роботу спостережної комісії.
4. Сектор має право:
- готувати і доводити іншим структурним підрозділам райдержадміністрації обов’язкові для виконання щодо впровадження в життя рішень з питань планування та здійснення заходів мобілізаційної підготовки району;

- перевіряти і визначати ефективність проведення заходів іншими структурними підрозділами райдержадміністрації щодо вирішення поточних проблем оборонного характеру та мобілізаційної підготовки, відповідного місцевого органу державної виконавчої влади, підприємства, установи та організації;

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших підрозділів райдержадміністрації , підприємств, установ та організацій інформацію, інші матеріали, документи ,а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- перевіряти підпорядковані районній державній адміністрації структурні підрозділи у питаннях додержання Закону України “Про державну таємницю”.

- надавати голові райдержадміністрації пропозиції про заохочення працівників, які брали участь у розробці, підготовці та проведенні відповідних заходів щодо мобілізаційної підготовки, а також про покладання стягнень на осіб, які допустили порушення вимог законодавства і відповідних рішень голови райдержадміністрації з питань мобілізаційної підготовки.

- проводить у межах своїх повноважень спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців і яких призначає голова райдержадміністрації, у т.ч. щодо відомостей поданих особисто;

- перевірять в установленому порядку повідомлення громадян та юридичних осіб, інформацію, оприлюднену у ЗМІ, а також отриманих від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, щодо причетності працівників до вчинення корупційних правопорушень;

- організує та проводить роботу спостережної комісії.


5.Структура сектору
Сектор складається з посад:

- завідуючого сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

- головного спеціаліста сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.
Сектор очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

Сектор підпорядковується керівнику апарату райдержадміністрації та вирішує питання пов’язані з правоохоронними органами, оборонною роботою, які координує заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації; і мобілізаційною роботою, яку координує перший заступник голови райдержадміністрації.Питання мобілізаційної підготовки та режимно-секретного органу відпрацьовує завідуючий сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Питання взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, спосте6режної комісії відпрацьовує головний спеціаліст сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.