Розпорядження 18. 07. 2012 смт Доманівка №322 Про формування проекту районного бюджету на 201 3 рік Відповідно до статей 2, 18 Закон - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження 27. 06. 2012 смт Криве Озеро №272-р Про розподіл міжбюджетних... 1 19.22kb.
Розпорядження 02. 07. 2012 смт Доманівка №286 Про затвердження Положення... 1 90.15kb.
Розпорядження від 09. 11. 2007 р. №588 смт. Доманівка Про внесення... 1 112.09kb.
Розпорядження від 27. 05. 2008 р. №229 смт. Доманівка Про формування... 1 142.41kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 грудня... 1 71.87kb.
Розпорядження 14. 12. 2012 смт Доманівка №506 Про перспективний план... 1 275.9kb.
Розпорядження 19. 12. 2012 смт Доманівка №518 Про розподіл субвенції... 1 11.67kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 грудня... 1 85.59kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 грудня... 1 149.96kb.
Розпорядження від 21. 09. 2007р. №513 смт. Доманівка Про районну... 1 38.31kb.
Розпорядження 12. 12. 2012 смт Доманівка №497 Про затвердження розподілу... 1 20.51kb.
Розпорядження міського голови від 21. 09. 2012 №322-р м. Сніжне Про... 1 47.83kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 18. 07. 2012 смт Доманівка №322 Про формування проекту районного бюджету - сторінка №1/1
ДОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.07.2012 смт Доманівка №322

Про формування проекту районного бюджету на 2013 рік

Відповідно до статей 2, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та статей 19, 75 Бюджетного кодексу України, враховуючи положення Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та Програми економічного і соціального розвитку Доманівського району на 2011-2014 роки «Доманівщина - 2014», з метою забезпечення формування реальних проектів місцевих бюджетів району на 2013 рік із дотриманням жорсткої фінансової дисципліни на принципах середньострокового бюджетного планування з чіткими видатковими орієнтирами та якісним складанням проекту районного бюджету Доманівського району на 2013 рік:


1.Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати селищному та сільським головам:

1.1.Покласти в основу напрямів формування проекту районного та інших місцевих бюджетів району 2013 року реалізацію бюджетних засад, які ґрунтуються на напрямах бюджетної політики, визначених постановою Верховної Ради України від 22 травня 2012 року № 4824-VI «Про Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік», макропоказниками соціального та економічного розвитку району. Реалізація основних завдань бюджетної політики пов’язана з подальшою стабілізацією державних фінансів, яка спрямована на:

забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості бюджетної системи;

залучення інвестицій у технічне переоснащення та модернізацію насамперед у пріоритетні галузі економіки;

зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів;

забезпечення належного контролю за правомірністю отриманих податкових пільг суб’єктами господарювання та цільовим використанням таких пільг; підвищення рівня та ефективності управління бюджетними коштами внаслідок поступового запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі й середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів району ;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

реалізацію виваженої соціальної політики, спрямованої на підвищення рівня життя населення;

спрямування видатків бюджету на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження, насамперед з метою заощадливого витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері;

підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів переважно на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності;

здійснення розрахунку видатків, що враховуються при визначенні між- бюджетних трансфертів, на підставі державних соціальних стандартів та нормативів;

удосконалення механізму розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів з урахуванням обсягів видатків - міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій, та видатків державного бюджету на централізовані заходи;

моніторинг та аналіз прийняття бюджетних програм із урахуванням заходів та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, із виключенням непріоритетних та неефективних витрат.

1.2.Забезпечити організацію роботи щодо прийняття рішень на передачу частини видатків на виконання делегованих повноважень з одного рівня бюджету іншому, або на передачу видатків на виконання власних повноважень відповідних бюджетів 2013 року та укладання угод у строки, визначені бюджетним законодавством.

2.Управлінню економіки райдержадміністрації (Харченко) за участю інших структурних підрозділів райдержадміністрації у разі необхідності уточнити макропоказники економічного і соціального розвитку району на 2013рік та 2014 - 2015 роки в розрізі основних галузей економіки, визначити перелік інвестиційних програм району , надати розрахунки обсягу державних капітальних вкладень та бюджету розвитку районного бюджету, визначитись з переліком першочергових об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенцій з державного бюджету, державного фонду регіонального розвитку, коштів бюджетних програм, районного бюджету на 2013 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, надати цей перелік до 6 серпня  2012 року фінансовому управлінню райдержадміністрації для включення в розрахункові показники місцевих бюджетів району.

3.Запропонувати Доманівському відділенню Первомайської об’єднаної державної податкової інспекції підготувати та надати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 1 серпня 2012 року прогнозні розрахунки на 2013 рік та 2014-2015 роки в розрізі сільських та селищної рад щодо:

нарахувань податку на доходи фізичних осіб з урахуванням Основних напрямів бюджетної політики, схвалених Верховною Радою України, та індикативних прогнозних показників доходів на 2013 - 2014 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 № 318 «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки»;

нарахувань земельного податку, орендної плати з юридичних та фізичних осіб з урахуванням кількості платників, площ земельних ділянок, що оподатковуються, та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня2011 року № 1185 «Про внесення змін до Методики нормативно-грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»;

очікуваних надходжень податку на доходи фізичних осіб за оренду земельних та майнових паїв, у тому числі кількість орендарів та площі земельних ділянок, що використовуються юридичними та фізичними особами;

обрахованих розмірів можливих втрат місцевих бюджетів району   2013-2015 років унаслідок надання державою податкових пільг по платі за землю (в розрізі платників);

єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб);

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

збору за першу реєстрацію транспортного засобу;

екологічного податку.

4.Запропонувати відділу Держкомзему у Доманівському районі (Юрчаку) підготувати та надати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 1 серпня 2012 року прогнозні розрахунки на 2013 рік та 2014-2015 роки обсягу коштів, що надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

5.Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Коваленку) з метою визначення фінансового ресурсу бюджету розвитку районного бюджету на 2013-2015 роки, з урахуванням проведеної згідно зі статтею 17 Бюджетного кодексу України відповідної роботи, надати до 1 серпня 2012 року фінансовому управлінню райдержадміністрації інформацію про обсяги заборгованості та стан розрахунків підприємств за надану у минулі роки фінансову допомогу на зворотній основі в розрізі позичальників та видів заборгованості.

6.Управлінням та відділам райдержадміністрації: економіки (Харченко), освіти (Дудку), культури і туризму (Гуровій), у справах сім’ї молоді та спорту (Маценко), праці та соціального захисту населення (Мазаловій):

6.1.Формування прогнозних показників видатків відповідної галузі на 2013 рік в цілому по району та в розрізі місцевих бюджетів району узгоджувати з галузевими міністерствами, вирішувати питання щодо забезпеченості фінансовим ресурсом видатків, які враховуються при застосуванні формульного розрахунку, виходячи з аналізу запропонованого механізму поточного року, упорядкування видаткових повноважень місцевих бюджетів.

6.2.Розробити плани дій з урахуванням пріоритетів розвитку галузі та з метою визначення шляхів забезпечення ефективності управління бюджетними коштами, у тому числі шляхом економного витрачання бюджетних коштів з наведенням економічного ефекту від їх реалізації.

6.3.При формуванні районного бюджету 2013 року передбачити такі захищені статті видатків загального фонду: оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти населенню, поточні трансферти місцевим бюджетам.

7.З метою створення належних умов для надання якісних бюджетних послуг населенню району головним розпорядникам коштів районного бюджету:

7.1.Забезпечити якісне планування бюджетних програм, враховуючи сучасні інструменти фінансового планування, зокрема застосування програмно- цільового методу.

7.2.На всіх стадіях бюджетного процесу здійснювати постійний моніторинг виконання системи оцінки результативності, ефективності, прозорості використання бюджетних коштів, що призведе до досягнення конкретного, як правило довгострокового, результату, який максимально відповідатиме потребам суспільства.

7.3.Оптимізувати кількість районних бюджетних програм та забезпечити ефективне використання наявного фінансового ресурсу.

8.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Падухевичу) забезпечити дотримання порядку формування районного бюджету на 2013 рік згідно з нормами Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, які стосуються бюджету 2013 року, підготувати та подати на розгляд сесії районної ради проект рішення районної ради «Про районний бюджет Доманівського району на 2013 рік», розробити та схвалити Прогноз місцевих бюджетів на 2014-2015 роки з урахуванням поліпшення управління фінансовим ресурсом, запровадження середньострокового планування.

9.Учасникам бюджетного процесу забезпечити виконання


взятих бюджетних зобов’язань та проведення платежів з бюджету, визначених Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, дотримання поетапного впровадження бюджетного процесу за програмно-цільовим методом, який починається та закінчується з визначення переліку соціальних та економічних проблем і охоплює всі заходи, необхідні для їх подолання.

10.Затвердити бюджетний календар з підготовки проекту районного бюджету на 2013 рік (додається).

11.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Делі Г.В.

Голова райдержадміністрації Т.Л.Кушнір

Затверджено

Розпорядження голови Доманівської районної державної адміністрації 18.07.2012 № 322

Бюджетний календар

з підготовки проекту районного бюджету на 2013 рік

1.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Падухевичу):

1.1.Продовжити роботу щодо здійснення заходів з реалізації II етапу експерименту із запровадження програмно – цільового методу планування та виконання районного бюджету.

1.2.Відповідно до вимог бюджетного законодавства та з урахуванням впровадження програмно-цільового методу забезпечити упорядкування Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2013 рік та довести її до головних розпорядників коштів.

До 1 вересня 2012 року.

1.3.Організувати роботу щодо складання попереднього прогнозу доходів і видатків районного бюджету на наступний рік по загальному фонду бюджету та бюджету розвитку.

До 15 серпня 2012 року.

1.4.Здійснити аналіз розрахункових показників обсягів доходів і видатків місцевих бюджетів району, визначених Міністерством фінансів України на 2013 рік.

До 15 серпня 2012 року.

1.5.Провести семінар щодо розрахунків дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів, додержання основних вимог при складанні бюджетного запиту головними розпорядниками коштів відповідного бюджету на 2013 рік.

До 1 жовтня 2012 року.

1.6.Забезпечити розроблення та доведення розрахункових обсягів видатків на 2013 рік, визначених Міністерством фінансів України, до головних розпорядників коштів районного бюджету, визначення пріоритетних напрямів та удосконалення структури бюджетних видатків на галузі: освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення населення, культури та мистецтва, фізкультури і спорту тощо.

У двотижневий термін після отримання граничних обсягів від Міністерства фінансів України.

1.7.Підготувати та узгодити пропозиції щодо проекту районного бюджету на 2013 рік та наступні два бюджетні періоди на підставі бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету та пояснень до них, з урахуванням фінансового ресурсу районного бюджету.

До 19 листопада 2012 року.

1.8.Провести формування районного бюджету за доходами в розрізі джерел надходжень та за бюджетними програмами, обсягами видатків у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами функціональної, економічної класифікації .

До 20 листопада 2012 року.

1.9.Підготувати та забезпечити подання на розгляд і схвалення голові райдержадміністрації проекту рішення районної ради про районний бюджет на 2013 рік, прогноз районного бюджету Доманівського району на 2014-2015 роки, підготовленого на основі індикативних прогнозних показників соціальних стандартів, прожиткового мінімуму тощо, пояснювальної записки до проекту рішення, інформації про хід виконання районного бюджету Доманівського району 2012 року.

У тижневий термін після отримання показників, ухвалених проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» у другому читанні.

1.10.Подати схвалений головою райдержадміністрації проект рішення районної ради «Про районний бюджет Доманівського району на 2013 рік» та прогноз районного бюджету на 2014-2015 роки до районної ради.

Після офіційного опублікування

Закону України «Про Державний

бюджет України на 2013 рік».

1.11.Довести обсяги бюджетних призначень, затверджених районною радою, до головних розпорядників коштів.


Упродовж тижня після затвердження районною радою рішення «Про районний бюджет Доманівського району на 2013 рік».

2.Управлінню економіки райдержадміністрації (Харченко):

2.1.Визначити узгоджений перелік першочергових об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, державного фонду регіонального розвитку, бюджетних програм державного бюджету та подання їх фінансовому управлінню райдержадміністрації для включення до розрахункових показників місцевих бюджетів району на 2013 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди.

До 15 серпня 2012 року.

2.2.Спільно з філією «Доманівський райавтодор» дочірнього підприємства «Миколаївський облавтодор» за пропозиціями органів місцевого самоврядування визначити перелік та обсяги дорожніх робіт на вулицях і дорогах комунальної власності у населених пунктах за рахунок коштів субвенції з державного та обласного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 2013 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди.

До 15 серпня 2012 року.3.Відділу житлово - комунального господарства райдержадміністрації (Шурабурі): визначити обсяги спрямування коштів державного бюджету та перелік об’єктів для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів

з енергозбереження в житлово - комунальному господарстві, Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово - комунального господарства та Загальнодержавної програми «Питна вода України».

До 15 серпня 2012 року.

4.Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Коваленку): подати до фінансового управління райдержадміністрації розрахунок обсягів надання індивідуальним сільським забудовникам і повернення ними кредитів на 2013 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди.

До 15 серпня 2012 року.

5.Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

5.1.Надати галузевим міністерствам пропозиції для узгодження окремих питань:

кількісних показників, на базі яких розраховуються прогнозні показники бюджету 2013 року за формульним підходом;

обсягів централізованих видатків на виконання державних програм на 2013 рік;

розроблення та впровадження державних соціальних стандартів надання послуг населенню у соціально-культурній сфері;

бюджетної децентралізації, насамперед передачі місцевим бюджетам видатків державного бюджету за окремими бюджетними програмами з одночасним виділенням державою коштів для забезпечення фінансування таких видатків;

розробки нормативних документів стосовно методики розрахунків результативних показників, які використовуються при програмно – цільовому методі планування і виконання місцевих бюджетів.

До 1 серпня 2012 року.

5.2.Забезпечити надання фінансовому управлінню райдержадміністрації розрахунків щодо видатків споживання на утримання розпорядників коштів нижчого рівня, одержувачів коштів, що фінансуються з районного бюджету, проведення заходів, врахованих 2012 року при розподілі обсягу міжбюджетних трансфертів між державним і районними бюджетами, та видатків розвитку, з урахуванням розроблених заходів їх економного витрачання.

У тижневий термін після

доведення особливостей

формування бюджетів 2013 року.

5.3.Підготувати і надати до 1 серпня 2012 року фінансовому управлінню райдержадміністрації необхідні розрахунки видатків за державними цільовими програмами та видатків, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів, забезпечити надання їх для узгодження галузевим міністерствам:

5.3.1.Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Мазаловій) – для надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу, інших видів пільг, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, інших видів соціальної допомоги окремим категоріям громадян, виходячи із контингенту одержувачів пільг, субсидій та допомог

5.3.2.Відділу у справах сім’ї молоді та спорту райдержадміністрації (Маценко) – на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей пільгової категорії;

5.3.3.Службі у справах дітей райдержадміністрації (Вовку) – для виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

5.3.4.Управлінню економіки райдержадміністрації (Харченко) – для створення на базі існуючої мережі закладів охорони здоров’я структурованої за видами медичної допомоги системи медичного обслуговування, на перепрофілювання закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, з урахуванням інтенсивності її надання, організацію діяльності госпітальних округів, які повинні забезпечити умови для надання населенню вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, на створення регіонального перинатального центру, забезпеченого інноваційними технологіями та сучасним обладнанням, на цільові видатки для забезпечення заходів з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет, хворих нефрологічного профілю та придбання медичних препаратів для лікування життєво небезпечних хвороб.

5.3.5.Відділу освіти райдержадміністрації (Дудку) – для підвищення рівня забезпечення обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп`ютерними комплексами; на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості; на підключення загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет, подолання «цифрової неграмотності» дітей, підлітків, учителів.

5.4.Забезпечити вирішення неузгоджених питань з галузевими міністерствами щодо обсягів фінансування відповідних галузей 2013 року.

До 15 серпня 2012 року.

5.5.Скласти бюджетні запити, які повинні мати мету визначення та аналіз пропозицій обсягів видатків районного бюджету з урахуванням власних надходжень бюджетних установ (спеціальний фонд), необхідних для реалізації бюджетної програми, досягнення встановлених цілей та оцінки очікуваних результатів, у тому числі у форматі програмно – цільового методу на 2013 рік та наступні два бюджетні періоди і подати їх фінансовому управлінню райдержадміністрації з пояснювальною запискою.У двотижневий термін після отримання граничних обсягів від фінансового управління райдержадміністрації. 
Перший заступник

голови райдержадміністрації Г.В.Делі