Розпорядження 23 листопада 2012 року м. Носівка № - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження 22 березня 2012 року м. Носівка № 1 68.04kb.
Розпорядження 17 червня 2013 року м. Носівка № 1 64.2kb.
Розпорядження від 13 листопада 2012 року №541 Про внесення змін до... 1 133.13kb.
Розпорядження 10 серпня 2012 року м. Носівка №249 Про затвердження... 1 15.54kb.
Розпорядження від 13 листопада 2012 року №539 Про внесення змін до... 1 150.75kb.
Розпорядження кегичівка 23 листопада 2012 року №129 к Про зарахування... 1 30.8kb.
Положення про департамент соціального захисту населення Тернопільської... 1 214.05kb.
Розпорядження 21 листопада 2012 року смт Талалаївка № 1 289.47kb.
Розпорядження 02 листопада 2012 року м. Чернігів №733 1 35.87kb.
Розпорядження від 19 листопада 2012 року №23 м. Семенівка Про скликання... 1 18.87kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 листопада... 1 35.91kb.
Рішення від 25 грудня 2012 року №9 ХІХ сесія шостого скликання Про... 1 80.99kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 23 листопада 2012 року м. Носівка № - сторінка №1/1

Україна


НОСІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23 листопада

2012 року
м. Носівка


398Про заходи щодо забезпечення

складання проекту районного

бюджету на 2013 рік та прогнозу

районного бюджету на 2014 ‒ 2015 роки
З метою своєчасного і якісного забезпечення формування проекту районного бюджету на 2013 рік та складання прогнозу районного бюджету на 2014-2015 роки, відповідно до статей 21, 75 та 76 Бюджетного кодексу України:

1. Покласти в основу розрахунків проекту районного бюджету на 2013 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки положення Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 ‒ 2014 роки Президента України «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», концептуальні засади Основних напрямів бюджетної політики на 2013 рік, затверджених постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI.

2. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації надати фінансовому управлінню райдержадміністрації в термін 10 грудня 2012 року:

- прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку району на 2013 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку району на 2014 ‒ 2015 роки;

- прогнозні показники з фонду оплати праці в цілому по району на 2013 ‒ 2015 роки;

- перелік програм та обсяги видатків на їх виконання на 2013 рік, а також показники на 2014 ‒ 2015 роки для завершення проектів, які необхідно врахувати в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду.

3. Носівському відділенню об’єднаної державної податкової інспекції:

3.1. З метою виконання вимог статті 168 Податкового кодексу України провести суцільну інвентаризацію відокремлених структурних підрозділів щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб за їх місцезнаходженням і посилити контроль за правильним зарахуванням податку до відповідних місцевих бюджетів.

3.2. Забезпечити суворий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати податку на доходи фізичних осіб, отриманого від надання громадянами паїв в оренду.

3.3. Надати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 10 грудня 2012 року детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2013 рік та прогнозний обсяг надходжень на 2014 ‒ 2015 роки по таких податках та зборах (платежах):

податок на доходи фізичних осіб;

збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

плата за землю;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

фіксований с/г податок;

єдиний податок;

екологічний податок;

збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

4. Відділу Держкомзему в Носівському районі надати фінансовому управлінню райдержадміністрації прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2013 рік та прогнозу на 2014 ‒ 2015 роки до 10 грудня 2012 року.

5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації розробити і довести до головних розпорядників коштів районного бюджету інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2013 рік з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів.

6. Відділам райдержадміністрації: культури і туризму, освіти, у справах молоді та спорту, з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, службі у справах дітей райдержадміністрації, головним розпорядникам коштів районного бюджету:

6.1. Опрацювати попередні орієнтовні показники видатків районного бюджету на 2013 рік та надати фінансовому управлінню райдержадміністрації інформацію у визначений термін.

6.2. Сприяти передачі прав на здійснення видатків на виконання власних та делегованих державою повноважень між бюджетами на підставі спільних рішень відповідних рад і укладення договорів на 2013рік.

6.3. Надати фінансовому управлінню райдержадміністрації бюджетні запити відповідно до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2013 рік та розрахунки потреби та обсягів енергоносіїв у натуральному та грошовому виразі на 2013 рік у розрізі установ, забезпечивши виконання заходів щодо їх економії, в термін до 10 грудня 2012 року.

6.4. Переглянути заходи, що здійснюються за рахунок бюджету, і розробити пропозиції щодо залучення інших джерел фінансування з метою приведення зобов’язань на 2013 рік до реальних ресурсів бюджету. При формуванні бюджету планувати бюджетні асигнування на виконання пріоритетних напрямів. Захищені статті витрат забезпечити в повному обсязі необхідними асигнуваннями, в інших видатках - виходячи з фінансового ресурсу. Планувати фінансову підтримку одержувачам бюджетних коштів за рахунок бюджетних коштів виключно за наявності відповідної бюджетної програми.

6.5. Забезпечити стовідсоткове погашення кредиторської заборгованості бюджетних установ за рахунок асигнувань, виділених у 2012 році, повернути до бюджету авансові проплати та дебіторську заборгованість до 10 грудня 2012 року, враховуючи, що наявність заборгованості на 1 січня 2013 року буде розцінюватись як безгосподарність.

7. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації надати фінансовому управлінню райдержадміністрації розрахунки обсягів потреби на виплату всіх видів державних соціальних допомог, по пільгах і житлових субсидіях населенню, пільговому проїзду на 2013 рік та прогноз на 2014 ‒ 2015 роки в термін до 10 грудня 2012 року.

8. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації надати фінансовому управлінню райдержадміністрації узгоджені розрахунки потреби в коштах на будівництво по об’єктах на 2013 рік, надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, індивідуальним сільським забудовникам, у тому числі за рахунок повернення раніше наданих кредитів. До 1 грудня 2012 року подати фінансовому управлінню райдержадміністрації інформацію щодо надання кредитів і заборгованості по них у розрізі позичальників.

9. Міському, сільським головам:

9.1. До 1 грудня 2012 року забезпечити проведення роботи щодо складання, розгляду і підготовки до затвердження місцевих бюджетів на 2013 рік

9.2. Визначити пріоритетними видатки відповідних бюджетів, які не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, на виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, зокрема на капітальний та поточний ремонт наявного житлового фонду, оснащення його засобами обліку води та теплової енергії, реконструкцію та модернізацію водопровідно-каналізаційного господарства, централізованої системи теплопостачання; забезпечувати виконання державних програм розвитку житлово-комунального господарства та інвестиційних проектів, в яких передбачається залучення коштів місцевих бюджетів.

9.3. Провести суцільну інвентаризацію кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установ станом на 1 жовтня 2012 року, розробити графіки її погашення до 15 грудня 2012 року.

10. Фінансовому управлінню райдержадміністрації подати проект районного бюджету на 2013 рік та прогнозні показники районного бюджету на 2014 ‒ 2015 роки районній державній адміністрації у термін, визначений законодавством.

11. Структурним підрозділам райдержадміністрації при формуванні районного бюджету забезпечити гласність і доступність показників бюджету для депутатського корпусу та громадськості.12. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова районної
державної адміністрації А.Г. Красносільський