Розпорядження 27 лютого 2013 року м. Мена №53 Про виконання Програми економічного І соціального розвитку та бюджету району за 2012 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження від лютого 2013 року смт Ратне № Про виконання Програми... 1 85.91kb.
Розпорядження від 24 жовтня 2011 року №322 Про розроблення проекту... 1 149.82kb.
Рішення від "19" березня 2013 року №23-2/vi м. Умань Про виконання... 1 91.1kb.
Рішення від 21 лютого 2012 року №184 м. Долинська Про виконання програми... 1 45.26kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 18 лютого 2013... 1 103.92kb.
Розпорядження від „ 19 вересня 2012 року Козятин №462 Про розроблення... 1 178.63kb.
Розпорядження від жовтня 2013 року № Про розроблення проекту програми... 1 34.37kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 11. 10. 1 82.31kb.
Рішення ХІ сесії шостого скликання 15. 03. 2012 р. №133 Про виконання... 1 112.23kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 31. 07. 1 61.2kb.
Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку... 4 450.83kb.
Довідка про проведення дня відділів апарату райдержадміністрації та 1 52.22kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 27 лютого 2013 року м. Мена №53 Про виконання Програми економічного - сторінка №1/1

УКРАЇНА
МЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ27 лютого 2013 року м. Мена № 53____
Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку та бюджету району


за 2012 рік
Зусилля районної державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, керівниками суб’єктів господарювання спрямовувались на стабілізацію ситуації в усіх сферах життєдіяльності району, виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку та бюджету району.

Результати за 2012 рік свідчать про позитивну динаміку більшості макроекономічних показників.

В аграрному секторі виробництво валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств збільшилось на 9,5%, у т.ч. у сільгосппідприємствах на 17,6%.

По сільгосппідприємствах Менського району за звітний рік вироблено продукції рослинництва на 19,1% більше, ніж у 2011 році, в тваринництві – на 15,2 % більше.

За звітний період промисловими підприємствами району реалізовано продукції на суму 858,6 млн.грн., що майже на рівні минулого року.

Забезпечено виконання програмних показників з роздрібного товарообігу та надання послуг.

Програмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік передбачався ріст обсягу роздрібного товарообігу на 5%, а надання послуг на 3,2%. Фактично оборот роздрібної торгівлі у 2012 році зріс на 9,7%, а надання послуг збільшилось на 10,4%.

Зовнішньоторговельний оборот за 2012 рік по району склав 5224,6 тис.дол. США, причому експорт продукції зріс у 8 разів і склав 1043,4 тис.дол. США.

Надходження до місцевого бюджету від підприємств малого бізнесу за звітний рік збільшились на 32,3% та склали 6,7 млн.грн.

За 2012 рік за попередніми даними в районі освоєно капітальних інвестицій на суму 21,2 млн.грн. За кошти забудовників введено в експлуатацію 2908 кв.м. житла.

Забезпечено виконання заходів передбачених програмою у сфері зайнятості населення.

Рівень працевлаштування незайнятих громадян збільшився на 5,6% і склав 41,2% .

На ринку праці району за 2012 рік створено 479 нових робочих місць, що становить 106,4 % річного завдання.

Станом на 1 січня 2013 року рівень безробіття склав 2,5% проти 3,32% відповідного періоду минулого року.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за 2012 рік порівняно з 2011 роком зросла на 21,8 % і склала 2003,0 грн.

Середній розмір пенсії станом на 1 січня в районі становив 1225 грн., на протязі року середній розмір пенсії зріс на 18,4 %.

Забезпечено реалізацію комплексу заходів, спрямованих на розвиток соціальної та гуманітарної сфер.
Власних та закріплених доходів у звітному році на території району зібрано 25,0 млн. грн. при плані 27,2 млн. грн., або 92,0 відсотка запланованих сум. По дотації вирівнювання район профінансований у сумі 61,5 млн. грн., що склало 100 відсотків запланованої суми, дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості надійшло 9,2 млн. грн.. Субвенцій з державного бюджету отримано 32,9 млн. грн., що становить 98,3 відсотків планових призначень. Вилучення до районного бюджету з Менської міської та Жовтневої сільської рад склало 90,6% до запланованої суми (570,9 тис. грн.).

У порівнянні з 2011 роком до місцевих бюджетів зібрано на 3,5 млн. грн. більше. При цьому розрахунковий показник Міністерства фінансів України по доходах, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, виконаний на 92,2 %, недоотримано 1,6 млн. грн.


Видаткова частина зведеного бюджету Менського району за звітний період виконана в сумі 96,0 млн. грн. (без врахування субвенцій з державного бюджету).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери направлено 79,7 млн. грн., зазначені видатки у загальній сумі видатків зведеного бюджету району становлять 83%, на фінансування енергоносіїв витрачено 9,7 млн. грн., або 10,1% від загальної суми проведених видатків, на фінансування інших видатків спрямовано 6,9 % від загальних видатків, або 5,0 млн. грн.

Заборгованість за спожиті бюджетними установами енергоносії становить 74,9 тис. грн., з них теплопостачання - 38,4 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 11,4 тис. грн., природний газ – 22,1 тис. грн., інші комунальні послуги – 3,0 тис. грн. Основна сума зазначеної заборгованості (67,0 тис. грн.) виникла по Менській міській раді.

Заборгованість за іншими видатками по зведеному бюджету району становить 1,5 млн. грн., частина яких в сумі 0,9 млн. грн. (районний бюджет) оплачена уже у поточному році за рахунок збільшення кошторису 2013 року.

З метою забезпечення економічного зростання господарського комплексу району, поліпшення умов життєдіяльності населення у 2013 році та з урахуванням обговорення на розширеному засіданні Колегії районної державної адміністрації:
1. Першому заступнику, заступникам голови райдержадміністрації, керівникам районних управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування:

1.1. Сконцентрувати наявні можливості та ресурси на виконанні завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік.

1.2. Щомісячно здійснювати моніторинг виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік.

1.3. Сприяти виконанню кожним господарюючим суб’єктом району контрольних показників програми.

1.4. Забезпечити жорсткий контроль показників, за якими здійснюється оцінка результатів діяльності райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.07.2012 № 253, посилити вимогливість до безпосередніх виконавців показників, за якими здійснюється моніторинг.

1.5.  Надавати методичну та практичну допомогу суб’єктам господарювання району із розв’язання накопичених проблем їх розвитку.


2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації вжити заходів щодо:

2.1. Оптимізації структури посівних площ сільськогосподарських культур з урахуванням науково обґрунтованих норм, особливостей кліматичних умов та кон’юнктури ринку, підтримання рівня родючості ґрунтів шляхом нарощування обсягів площ посіву сидеральних культур, приорювання соломи та пожнивних решток, застосування збалансованих норм мінеральних добрив, мікробних препаратів, прийомів меліорації ґрунтів.

2.2. Збільшення чисельності поголів’я великої рогатої худоби в громадському секторі району.

2.3. Покращання якісних показників у галузях рослинництва і тваринництва за рахунок впровадження сучасних та ресурсозберігаючих технологій, науково обґрунтованих сівозмін, нових високоврожайних сортів сільськогосподарських культур.


3. Керівникам підприємств промислового комплексу:

3.1. Зосередитись на системній роботі, спрямованій на стабілізацію промислового виробництва, підвищення якості та конкурентоспроможності промислових товарів, розширення їх асортименту.


4. Районному центру зайнятості забезпечити безумовне виконання завдань та заходів програми зайнятості населення на 2013 рік, звернувши особливу увагу на питання розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць, у т.ч. для осіб з обмеженими фізичними можливостями, підвищення якості і конкурентоспроможності робочої сили, проведення системної профорієнтаційної роботи з населенням, передусім, з молоддю, спрямованої на посилення мотивації до праці та свідоме обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці.
5.Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації сприяти розвитку соціального діалогу на рівні підприємств, надавати допомогу сторонам переговорного процесу щодо включення зобов’язань у колективні договори про напрями підвищення рівня оплати праці та недопущення заборгованості із виплати заробітної плати.
6. Всім структурним підрозділам райдержадміністрації в тижневий термін здійснити інвентаризацію прийнятих районних програм, з метою виявлення таких, що не підтверджені фінансово та вжити заходів щодо припинення дії цих програм.

7. Службі у справах дітей райдержадміністрації забезпечити неухильне виконання вимог законодавства щодо:

7.1. Соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема їх своєчасного виявлення, надання відповідних статусів, вирішення питання щодо забезпечення захисту особистих, майнових і житлових прав таких дітей.

7.2. Пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу), забезпечивши до кінця поточного року показник охоплення таких дітей сімейними формами виховання у районі не менше 82,0%.

8. Центральній районній лікарні продовжити подальше технічне переоснащення закладів охорони здоров’я з метою створення сучасної матеріально-технічної бази для впровадження нових ефективних технологій діагностики, лікування та профілактики захворювань.

9. Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації продовжити реалізацію заходів щодо забезпечення:

9.1. Права багатодітних сімей на отримання пільг згідно з чинним законодавством, поліпшення їх житлових та соціально-побутових умов.

9.2. Охоплення оздоровленням та відпочинком понад 60% від загальної кількості дітей шкільного віку, збільшення питомої ваги оздоровчих послуг.

10. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації забезпечити проведення на належному організаційному та творчому рівні культурно-мистецьких заходів.

11. Міському, селищним, сільським головам, головним розпорядникам коштів районного бюджету:

11.1. Проаналізувати причини невиконання планових показників відповідних бюджетів за кожним дохідним джерелом. З урахуванням підсумків виконання відповідних бюджетів за 2012 рік вжити необхідних заходів для використання наявних резервів збільшення доходів місцевих бюджетів.

11.2. Не приймати рішень щодо надання суб’єктам господарювання і фізичним особам пільг зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів. При наявності останніх внести пропозиції щодо їх скасування.

11.3. Максимально забезпечити потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків бюджетних установ за комунальні послуги і енергоносії, здійснити ефективний розподіл вільних залишків бюджетних коштів, надходжень від перевиконання доходної частини бюджетів та скорочення не першочергових видатків.

11.4. Здійснювати першочергове фінансування видатків на оплату праці та енергоносії. Не допускати простроченої кредиторської заборгованості із зазначених виплат, в тому числі у бюджетах сіл, селищ, міста.

11.5. Забезпечити своєчасне подання матеріалів для оформлення короткотермінових та середньострокових позик місцевим бюджетам для проведення в першу чергу оплати праці працівників бюджетних установ.

11.6. Контролювати питання недопущення взяття зобов’язань із доплат стимулюючого характеру та необов’язкових виплат працівникам бюджетних установ в умовах нестачі бюджетних призначень на оплату праці. Не допускати безпідставного збільшення чисельності працівників бюджетних установ.

11.7. Вжити заходів з упорядкування структури бюджетних установ та штатної чисельності їх працівників з урахуванням обсягів фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Опрацювати та до 15 березня 2013 року надати фінансовому управлінню райдержадміністрації конкретні пропозиції щодо оптимізації мережі бюджетних установ.

11.8. Встановити на 2013 рік ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах, з урахуванням необхідності дотримання жорсткої економії бюджетних коштів, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. Керівникам бюджетних установ забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених обґрунтованих лімітів споживання, встановити режим економного енергоспоживання та запровадження енергозберігаючих заходів.12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету організувати відповідну роботу щодо запровадження у 2013 році програмно-цільового методу складання та виконання районних бюджетів.
13. Про стан виконання даного розпорядження інформувати відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації до 20 січня 2014 року для подальшого узагальнення та інформування департаменту економічного розвитку облдержадміністрації.
14. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 30.08.2012 №407 «Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету району за 6 місяців 2012 року» та від 28.05.2012 №266 «Про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку та бюджету району за І квартал 2012 року».
15. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова районної

державної адміністрації А.В.Соломко