Розпорядження 28 листопада 2012 р м. Чернігів №774 Про організацію цивільного захисту району у 2013 році - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження 07 грудня 2012 року м. Мена №587 Про організацію цивільного... 2 466.52kb.
Наказ №8 Про організацію цивільного захисту (цивільної оборони) 1 93.69kb.
Наказ №20 Про організацію цивільного захисту (цивільної оборони) 1 70.87kb.
Наказ №4 Про організацію цивільного захисту (цивільної оборони) 1 45.12kb.
Наказ №6 Про організацію цивільного захисту (цивільної оборони) 1 116.34kb.
Наказ №10 Про організацію та завдання цивільного захисту (цивільної... 1 64.43kb.
Наказ № Про організацію цивільного захисту (цивільної оборони) 1 104.65kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 17. 12. 1 371.01kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 грудня... 1 155.58kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 11. 1 95.65kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 28. 11. 1 122.99kb.
Інформаціяпро виконання бюджету за кодами бюджетної класифікації... 1 84.37kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 28 листопада 2012 р м. Чернігів №774 Про організацію цивільного захисту - сторінка №1/1

Україна
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 листопада 2012 р. м. Чернігів № 774

Про організацію цивільного

захисту району у 2013 році


На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.11.2012 р. № 420 "Про організацію цивільного захисту області у 2013 році", з метою забезпечення готовності до проведення ефективних заходів захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій, а також забезпечення готовності системи цивільної оборони в особливий період:

1. Затвердити:

1.1. Основні завдання цивільного захисту Чернігівського району у 2013 році (додаються).

1.2. План основних заходів з підготовки цивільного захисту Чернігівського району у 2013 році (додається).

1.3. Організаційно-методичні вказівки з питань навчання населення Чернігівського району захисту і діям у надзвичайних ситуаціях на 2013 рік (додаються).

1.4. План комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2013 рік (додається).

2. Визнати таким, що втрачає чинність з 01 січня 2013 року розпорядження голови райдержадміністрації від 14.11.2011 № 387 "Про підготовку цивільної оборони (цивільного захисту) району у 2012 році".

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Горбаня А.Т.

Голова районної державної адміністрації М. В. Кудрик

Затверджено

розпорядження голови

райдержадміністрації

28 листопада 2012 року №774

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ


цивільної оборони (цивільного захисту) Чернігівського району у 2012 році

  1. Головним завданням цивільного захисту району на 2013 рік вважати забезпечення райдержадміністрацією, сільськими, селищними радами ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах вдосконалення організаційно-управлінської структури єдиної державної системи цивільного захисту та законодавчого забезпечення її діяльності..

Основні зусилля під час реалізації головного завдання зосередити на:

плануванні і проведенні ефективних превентивних заходів з метою досягнення прийнятних рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення людських та матеріальних втрат;

забезпеченні готовності органів управління, сил та засобів територіальної та функціональних підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій Чернігівського району (далі – територіальна та функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ) і до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків у мирний час та в умовах особливого періоду;

підвищенні оперативності реагування на надзвичайні ситуації та забезпеченні відшкодування збитків, заподіяних населенню і території району від їх наслідків;

забезпеченні достатнього фінансування районним бюджетом профільних програм у сфері цивільного захисту населення та пожежної безпеки;

створенні та поновленні резервів матеріальних та фінансових ресурсів усіх рівнів в обсягах, необхідних для забезпечення проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

підвищенні кваліфікації кадрів цивільного захисту та активізації просвітницької роботи з населенням в питаннях безпечної життєдіяльності та дій в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій;

підвищенні рівня культури безпеки та обізнаності населення з питань безпеки життєдіяльності, формуванні відповідального ставлення громадян до особистої безпеки та безпеки оточуючих під час трудової діяльності і в побуті.

Основні завдання:

1.1. Начальникам цивільної оборони (цивільного захисту) районних управлінь, установ та організацій:
Проаналізувати виконання заходів цивільної оборони (цивільного захисту) у 2012 році, визначити відповідні завдання на 2013 рік.
З метою виконання головного завдання цивільної оборони (цивільного захисту) району на 2013 рік забезпечити:
вдосконалення ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ та забезпечення виконання покладених на них завдань;

фінансування заходів відповідно до плану основних заходів цивільного захисту райдержадміністрації, сільських, селищних рад району в межах бюджетних призначень, що будуть передбачені в районному бюджеті на 2013 рік;

підтримання готовності до використання за призначенням місцевих систем зв’язку та оповіщення, які використовуються для доведення сигналів та повідомлень про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

продовження впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів;

створення і накопичення резервів фінансових та матеріальних ресурсів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

завершення інвентаризації захисних споруд цивільної оборони;

продовження роботи зі створення страхового фонду документації на об’єкти життєзабезпечення та транспорту;

своєчасне надання медичної допомоги постраждалим та їх лікування, санітарне та епідемічне благополуччя у зонах надзвичайних ситуацій;

запобігання загибелі людей на водних об’єктах області;

готовність територіальних і об’єктових евакуаційних органів у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період;

виконання завдань з питань територіальної оборони в межах відповідальності та наданих повноважень;

виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.05.2007 № 214 "Про порядок інформування керівництва облдержадміністрації та МНС України про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій і подій";

розроблення та здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків у 2013 році;

здійснення комплексу протипожежних заходів в лісах та на сільськогосподарських угіддях у пожеженебезпечний період;

підготовку до дій в екстремальних осінньо-зимових умовах 2013/2014 років;
якісну підготовку органів управління цивільного захисту та сил реагування до дій в умовах виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха, терористичних проявів;

аналіз виконання заходів цивільного захисту у 2012 році, визначення відповідних завдань на 2013 рік;

підвищення рівня підготовки керівників ланок територіальної та функціональних підсистем ЄДС ЦЗ Чернігівського району у сфері цивільного захисту;

підвищення ефективності просвітницької роботи у сфері цивільного захисту, пропаганди серед населення знань щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій.1.2. Відділу з питань охорони здоров’я та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації:

забезпечити реалізацію на території області державної політики у сфері цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

сприяти діяльності сільських, селищних рад, районних управлінь, установ та організацій з виконання регіональних та місцевих програм у питаннях захисту населення і територій;

організувати та встановленим порядком здійснювати контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

забезпечити координацію дій сільських, селищних рад, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організувати та забезпечити роботу районних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з питань безпечної життєдіяльності населення, евакуаційної комісії, а також координацію діяльності відповідних об’єктових комісій;

здійснювати в межах своїх повноважень нагляд і контроль за виконанням заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, станом готовності визначених формувань до дій за призначенням;

організувати роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та оповіщення;

забезпечити інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільної оборони та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, заходів, які проводяться райдержадміністрацією для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

здійснювати методичне та організаційне забезпечення планування заходів цивільної оборони, у тому числі в особливий період;

забезпечити постійну готовність органів управління, сил та засобів до реагування на надзвичайні ситуації (особливо – до проведення евакуаційних заходів на територіях, де розташовані бази і склади боєприпасів);

підтримувати у постійній готовності позаміський запасний пункт управління райдержадміністрації;

здійснювати організаційні заходи щодо проведення об’єктами підвищеної небезпеки заходів з ідентифікації та декларування безпеки, планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 № 990 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956";

сприяти в питаннях створення навчально-консультативних пунктів в сільських, селищних радах та проведенню просвітницько-інформаційної роботи серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.1.3. Начальнику Служби цивільного захисту ТУ МНС України в Чернігівській області:

вважати пріоритетним напрямком роботи у 2013 році підвищення оперативності реагування пожежно-рятувальних і аварійно-рятувальних підрозділів на пожежі та надзвичайні ситуації, ефективності заходів із захисту життя та здоров’я людей, заходів щодо зменшення збитків та втрат від пожеж та надзвичайних ситуацій;

забезпечити реалізацію в межах повноважень завдань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, техногенної та пожежної безпеки, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період;

посилити роботу щодо навчання та інформування населення правилам протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності з використанням засобів масової інформації та соціальної реклами;

в разі наявності інформації про загрозу, виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж оперативно інформувати райдержадміністрацію, сільські та селищні ради, керівників підприємств, установ та організацій;

забезпечити підготовку та оснащення необхідною технікою підпорядкованих пожежно-рятувальних підрозділів до дій за призначенням в період пропуску льодоходу і весняної повені та в літній пожеженебезпечний період;

підвищити ефективність обслуговування підпорядкованими аварійно-рятувальними підрозділами потенційно небезпечних об'єктів;

разом з райдержадміністрацією, сільськими, селищними радами забезпечити належний рівень захисту населених пунктів, об’єктів життєзабезпечення та господарювання від пожеж в пожеженебезпечний період;

продовжити роботу, разом з райдержадміністрацією, сільськими, селищними радами, щодо створення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони та добровільних протипожежних формувань;

відповідно до Закону України від 07.06.2012 № 4909-VI "Про загальнодержавну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки" продовжити очищення від вибухонебезпечних предметів території району;

забезпечити проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території району після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань;
посилити роз’яснювальну роботу серед населення через засоби масової інформації щодо правил безпеки на водних об’єктах та надання першої медичної допомоги потерпілим на воді;

забезпечити надання допомоги районній евакуаційній комісії щодо проведення евакуації населення під час негативного впливу весняної повені, великих лісових пожеж, аварій на потенційно небезпечних об’єктах, надзвичайних ситуацій на військових складах боєприпасів;

продовжити роботу щодо перевірки стану утримання і експлуатації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) району та ведення їх електронного обліку;

брати участь, у межах наданих повноважень, у заходах з територіальної оборони та антитерористичної діяльності;

сприяти діяльності керівництва потенційно небезпечних об’єктів щодо організації та функціонування диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області;

продовжити роботу щодо ведення обліку забезпеченості засобами індивідуального захисту персоналу хімічно небезпечних об’єктів та населення, що потрапляє до зон можливого хімічного забруднення;

продовжити моніторинг та облік місць зберігання і утилізації непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на території Чернігівського району;

забезпечити відповідну підготовку команд району до участі в обласних змаганнях з пожежно-прикладних видів спорту;

всебічно сприяти діяльності в Чернігівському районі дитячим гурткам, факультативів з рятувальної справи та безпеки життєдіяльності;

надавати постійну допомогу районному відділу освіти, навчальним закладам району в організації та проведенні районних, обласних змагань за програмою Всеукраїнського громадського дитячого руху "Школа безпеки";

спільно з райдержадміністрацією, сільськими, селищними радами, здійснювати агітаційно-пропагандистські заходи щодо формування у населення світоглядних та етичних основ безпеки життєдіяльності, організувати та провести в населених пунктах району заходи громадської акції "Запобігти. Врятувати. Допомогти";


1.4. Відділу управління ДІТБ України в Чернігівському районі:

пріоритетним напрямком роботи у 2013 році вважати організацію та здійснення нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту сільськими, селищними радами, підприємствами, установами та організаціями, іншими суб’єктами господарювання незалежно від форм власності;

здійснювати у межах наданих повноважень державний нагляд (контроль) за діяльністю аварійно-рятувальних і диспетчерських служб, станом їх готовності до реагування на аварії і надзвичайні ситуації;

здійснювати контроль за станом захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) з питань пожежної та техногенної безпеки;

перевіряти наявність і утримання в готовності до використання за призначенням локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об’єктах, які підлягають обладнанню зазначеними системами;

перевіряти наявність, стан утримання, обліку і готовність до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту;

здійснювати контроль за станом готовності відомчої, місцевої (сільської), добровільної пожежної охорони, надавати їм організаційно-методичну допомогу;

здійснювати контроль за виконанням правил охорони життя людей на водних об’єктах;

здійснювати постійний контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями плану навчання керівних, управлінських кадрів і фахівців, причетних до виконання завдань цивільного захисту;

здійснювати перевірку проходження керівниками та іншими посадовими особами об’єктів господарської діяльності навчання з питань пожежної безпеки;

під час перевірок ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ району звертати особливу увагу на знання персоналом (посадовими особами) об’єктів перевірки порядку дій у надзвичайних ситуаціях, надання першої медичної допомоги потерпілим, правил користування засобами індивідуального та колективного захисту.

1.5. Районним спеціалізованим службам:

Охорони громадського порядку:

Відділу МВС України в області:

забезпечити оперативність взаємоінформування і взаємодії за відповідними інструкціями та спільними наказами з районними управліннями, установами і організаціями в період загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечити готовність органів управління і сил щодо охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху, охорони матеріальних і культурних цінностей в районах виникнення аварій та катастроф, при проведенні евакуаційних заходів (у зонах тимчасового розміщення евакуйованого населення), а також у зонах виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Комунально-технічній:

Відділу житлово - комунального господарства райдержадміністрації, КП «Райсількоммунгосп»:

з метою сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства забезпечити:

прогнозування вірогідності виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення, планування та своєчасне здійснення запобіжних заходів;

своєчасне проведення заходів, спрямованих на недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення;

впровадження сучасних інженерно-технічних та інших заходів, спрямованих на підвищення надійності функціонування об’єктів життєзабезпечення;

оперативне взаємоінформування та взаємодію з районними управліннями, установами і організаціями на випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

встановлення контролю за впровадженням системи огляду технічного стану житлового фонду відповідно до Порядку проведення загального огляду технічного стану житлових будинків та комунальних об’єктів. Особливу увагу приділити стану димовентиляційних каналів житлового фонду всіх форм власності.

ПАТ по газопостачанню та газифікації "Чернігівгаз", Чернігівському лінійному виробничому управлінню магістральних газопроводів:

забезпечити суворий контроль за безпечною експлуатацією мереж газопостачання, оперативність реагування на надзвичайні ситуації та аварії в системі газового господарства;

вжити практичних заходів щодо недопущення та усунення можливих порушень охоронних зон магістральних газопроводів;

забезпечити доступ спеціальної техніки спеціалізованих служб району та області (під час дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій) до об’єктів газового господарства;

спільно з відділом з питань охорони здоров’я та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації забезпечити узгодження заходів під час проведення робіт із газифікації об’єктів господарювання району з сільськими, селищними радами, власниками об’єктів господарювання, транспортних та інших комунікацій стосовно безпеки відповідних територій;

постійно проводити роботу з керівництвом підприємств і населенням щодо неухильного дотримання ними правил безпечного поводження з газом, особливо правил безпеки при використанні газобалонних установок.Енергетики та світломаскування:

Району електричних мереж ПАТ "Чернігівобленерго":

забезпечити оперативність взаємоінформування та взаємодії з районними управліннями, установами і організаціями під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечити постійну готовність аварійно-відновлювальних підрозділів до дій у разі загрози та виникнення аварійних ситуацій в електромережах;

спланувати та своєчасно здійснювати організаційно-технічні заходи щодо зменшення ризиків виникнення аварійних ситуацій на електромережах;

не допускати (разом з іншими постачальниками електроенергії та інспекцією з енергозбереження) відключення підприємств, установ та організацій, які безпосередньо беруть участь у заходах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та соціально важливих об’єктів;

забезпечити постійний контроль за станом охоронних зон повітряних ліній електромереж, спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, у взаємодії з правоохоронними органами постійно здійснювати заходи щодо недопущення розкрадання обладнання електромереж;

провести в першому півріччі 2012 року на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області навчання (підвищення кваліфікації) керівників служби енергетики та світломаскування.

Оповіщення та зв’язку:

Цех по експлуатації лінійних та стаціонарних споруд Чернігівського району ПАТ "Укртелеком":

вжити заходів щодо забезпечення сталого функціонування районної системи централізованого оповіщення в умовах реформування ПАТ "Укртелеком";

забезпечити прямим телефонним зв’язком керівництво райдержадміністрації, сільських, селищних рад під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій та на особливий період;

під час встановлення цифрових АТС передбачити можливість централізованого включення стійок циркулярного виклику внутрішньорайонної системи оповіщення "Сигнал ВО";

забезпечити щотижневу перевірку усіх ручних каналів на міжміських комутаторах, задіяних в організації зв’язку під час ліквідації надзвичайних ситуацій;

забезпечити оперативність під час прийому, обробки і доведення телеграм за паролями "Ефір" , "Мобілізаційна", "Стріла", "Зліт", "Факел", "Кордон", "Каштан" та "Сигнал";

забезпечити райдержадміністрацію правом ведення міжміських та міжнародних телефонних розмов за паролем "Біда";

організувати взаємодію з усіма операторами мобільного зв’язку та операторами відомчих мереж з метою залучення їх систем під час виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.Медичній:

Центральній районній лікарні, районній санепідемстанції:

забезпечити санітарно-епідемічне благополуччя на території району в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечити лікувально-профілактичні заклади необхідним обладнанням та виробами медичного призначення в обсязі не менш як 85 відсотків визначеної номенклатури та їх готовність до дій у надзвичайних ситуаціях, відповідно до нормативів;

вжити заходів із забезпечення у повному обсязі закладів охорони здоров’я відповідного профілю, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання.Торгівлі та харчування:

Райспоживспілці:

здійснити організаційні заходи стосовно готовності підприємств торгівлі, громадського харчування, хлібопечення, підприємств із зберігання продовольства, підприємств харчової та переробної промисловості, їх баз і складів до всебічного забезпечення сил та засобів учасників проведення аварійно-рятувальних (відновлювальних) робіт, евакуйованого населення в зонах його тимчасового розміщення в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;


визначити напрямки та шляхи матеріально-технічного забезпечення і забезпечення необхідними запасами товарів першої необхідності місцевих спеціалізованих служб торгівлі та харчування в умовах виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

передбачити можливість укладання попередніх договорів між райспоживспілкою, райдержадміністрацією, сільськими, селищними радами фінансування заходів із забезпечення харчуванням та товарами першої


необхідності учасників ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та постраждалого населення;

разом з сільськими, селищними забезпечити створення та утримання пересувних пунктів харчування, пунктів продовольчого і речового забезпечення.Захисту сільськогосподарських тварин і рослин:

Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації:

забезпечити надання методичної допомоги організаціям та підприємствам агропромислового комплексу району та здійснювати координацію їх діяльності, зокрема:

забезпечити сталого функціонування сільськогосподарського сектора економіки області у період весняної повені, в умовах виникнення несприятливих природних явищ, збереження врожаю у пожежонебезпечний період;

скласти оцінки та експертні висновки стосовно вартості збитків сільгосппідприємств внаслідок впливу природних катаклізмів;

забезпечити належне зберігання засобів захисту рослин, пестицидів, агрохімікатів, у разі необхідності – утилізації непридатних до використання;

Станції захисту рослин, районному управлінню ветеринарної медицини в Чернігівській області:

організовувати та проводити обстеження сільськогосподарських та інших угідь;

удосконалювати систему фітосанітарного контролю та експертизи підкарантинних матеріалів, які переміщуються через державний кордон;

організовувати та проводити навчання працівників, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами;

вжити практичних заходів щодо зменшення вогнищ карантинних інфекцій на території району;

здійснювати перевірку підприємств, установ та організацій усіх форм власності, діяльність яких пов’язана з користуванням землею, стосовно додержання законодавства про захист рослин та відбору зразків пестицидів, ґрунту, води, насіння, рослин, продукції рослинного походження та інших матеріалів для проведення фітосанітарної діагностики;

вжити дієвих заходів з протидії та недопущення розповсюдження на території району вогнища амброзії полинолистої, американського білого метелика та золотистої картопляної нематоди;

забезпечити епізоотичне благополуччя в районі;

перевіряти здійснення ветеринарно-санітарних заходів на потужностях (об’єктах), які використовуються для утримання тварин, виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів, кормів тваринного походження, готових кормів, репродуктивного матеріалу, засобів догляду за тваринами;

здійснювати державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд в процесі виробництва і обігу продуктів тваринного, а на агропродовольчих ринках – рослинного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів, кормів, штамів мікроорганізмів, репродуктивного і патологічного матеріалу, а також здійснювати держаний ветеринарно-санітарний нагляд під час обігу засобів ветеринарної медицини та засобів нагляду за тваринами;

забезпечити виконання загальнодержавної програми щодо здійснення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та інших забруднюючих речовин у тваринах, продуктах тваринного походження і кормах;

здійснювати радіологічний контроль за об’єктами ветеринарного нагляду на території району;

здійснювати контроль за облаштуванням наявних та закритих скотомогильників відповідно до ветеринарно-санітарних норм, забезпечити контроль за їх експлуатацією;

забезпечити належний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за об’єктами господарської діяльності.Будівництва та експлуатації автомобільних доріг:

Філії "Чернігівський райавтодоравтодор":

відкоригувати плани реагування на відповідні надзвичайні ситуації на автодорогах області (особливо у зимовий період), забезпечити готовність до роботи снігоочисної техніки, створення необхідного запасу відповідних реагентів та сумішей для підтримання автодоріг в експлуатаційному стані в зимовий період;

провести обстеження мостів на автомобільних дорогах і вжити заходів щодо безпечної їх експлуатації;

забезпечити пожежну безпеку смуг відводу автомобільних доріг, виконання заходів, спрямованих на поліпшення безпеки руху, в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та на аварійнонебезпечних ділянках;

забезпечити спільно з райдержадміністрацією, сільськими, селищними радами проведення інформаційного забезпечення безпеки дорожнього руху.

2. Районним управлінням, організаціям та підприємствам:

Відділу освіти райдержадміністрації:

забезпечити реальну готовність до дій за призначенням органів управління та сил функціональної підсистеми "Освіта та наука України" єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

забезпечити техногенний та протипожежний захист закладів освіти;

підвищити рівень готовності працівників навчальних закладів, учнів та вихованців дошкільних навчальних закладів до практичних дій в надзвичайних ситуаціях, несприятливих та нестандартних побутових умовах;

забезпечити безперервність навчального процесу у випадках надзвичайних ситуацій в районі (повені, лісові та торф’яні пожежі);

привести у готовність захисні споруди, які знаходяться на балансі навчальних закладів, установ і організацій системи освіти області;

організувати проведення у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини;

всебічно сприяти проведенню районних та обласних етапів Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних, зборів-змагань юних рятувальників за програмою ВГДР "Школа безпеки", навчально-тренувальних зборів, польових таборів, змагань, конкурсів, семінарів з безпеки життєдіяльності та рятувальної справи;

створити в опорних навчальних закладах з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту елементи навчально-матеріальної бази у відповідності з ДСТУ : 2008 "Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях";

спільно з районним управлінням МНС України в Чернігівській області сприяти у підготовці районної команди юних рятувальників до участі в обласному етапі ХІІ Всеукраїнського збору-змагання з рятувальної справи.ДП "Чернігівське лісове господарство", ДП "Чернігіврайагролісгосп", Чернігівському військовому лісгоспу, філії "Смолинський торфозавод":

забезпечити оперативність взаємоінформування та взаємодії з райдержадміністрацією, сільськими, селищними радами, районними управліннями, установами і організаціями в період загрози та виникнення пожеж в лісах та на торфовищах;

проаналізувати причини виникнення пожеж в лісах, на торфовищах і сільгоспугіддях, що мали місце на підпорядкованих територіях у пожежонебезпечний період 2012 року, дії органів управління та сил під час їх виникнення, на основі аналізу розробити реальні пооб’єктні плани практичних заходів і робіт із запобігання виникненню пожеж та підвищення оперативного реагування в разі їх виникнення і забезпечити їх реалізацію;

забезпечити уточнення, узгодження з відділом з питань охорони здоров’я та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, доведення до управлінь, організацій та підприємств мобілізаційно-оперативних планів залучення сил і засобів для ліквідації лісових пожеж;

спільно з райдержадміністрацією, сільськими, селищними радами визначити населені пункти, об’єкти господарювання, які розташовані безпосередньо біля лісів та торфовищ або на їх територіях, провести протипожежні профілактичні роботи, у тому числі – лісорозробки та ліквідацію захаращеності пожежонебезпечних лісових масивів;

забезпечити проведення заходів з моніторингу радіологічного забруднення лісів внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також їх реабілітації;

з метою недопущення розповсюдження шкідників лісу (звичайного соснового пильщика), яке мале місце у 2012 році, разом з державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області опрацювати питання щодо виділення з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища коштів на боротьбу із зазначеним шкідником;

створити необхідні запаси матеріально-технічних засобів та паливо-мастильних матеріалів до початку пожеженебезпечного періоду.


3. Начальникам цивільної оборони районних управлінь, установ та організацій забезпечити до 27 грудня 2012 року підведення підсумків роботи, розроблення і затвердження відповідними розпорядженнями (наказами) організаційних вказівок та планів основних заходів цивільної оборони підпорядкованих структур у 2013 році, копії зазначених документів надати відділу з питань охорони здоров’я та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації до 16 січня 2013 року.Затверджено

розпорядження

голови райдержадміністрації


28 листопада 2012 р. № 774

П Л А Н


комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту

на 2013 рік


а/ ОБЛАСНІ ТА МІСТА ЧЕРНІГОВА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ І ФАХІВЦІВ

І. За програмою короткострокових курсів підвищення кваліфікації цільового призначення

І. ЗАНЯТТЯ НА НАВЧАЛЬНІЙ БАЗІ ОБЛАСНИХ КУРСІВ

з/п


Категорія осіб, які навчаються

Строки проведення занять

Звідки комплектуються та кількість слухачів

1

Начальники ЦО сільських, селищних рад

14-18.01


16 – Андріївська, Анисівська, Боровиківська, Ведильцівська, Дніпровська, Жукотківська, Киїнська, Мохнатинська, Новобілоуська, Пакульська, Пісківська, Серединська, Слабинська, Смолинська, Старобілоуська, Черниська сільські ради

2

Начальники ЦО загальноосвітніх навчальних закладів

25. -29.03

2 –Піски, Ягідне.

3

Начальники ЦО загальноосвітніх навчальних закладів

25. -29.03

1 – Петрушин

4

Начальники ЦО дошкільних навчальних закладів

01-05.04

2 – Дніпровське, Халявин

5

Начальники штабів ЦО сільських, селищних рад

04-08.02

16 – Андріївська, Анисівська, Ведильцівська, Жукотківська, Кархівська, Ладинська, Мохнатинська, Новобілоуська, Пакульська, Пісківська, Редьківська, Серединська, Слабинська, Смолинська, Старобілоуська, Терехівська сільські ради

6

Начальники штабів спеціалізованих служб (будівництва і експлуатації автодоріг)

03 – 07.06

1 – ПАТ «Держана акціонерна компанія» дочірнє підприємство «Чернігівський облавтодор» філія «Чернігівський райавтодор»

7

Секретарі евакуаційних комісій сільських, селищних рад

14 – 18.10

12 - Андріївська, Анисівська, Жукотківська, Кувечицька, Ладинська, Мохнатинська, Новобілоуська, Пакульська, Пісківська, Редьківська, Серединська, Терехівська сільські ради

8

Голови комісій з питань ТЕБ та НС сільських, селищних рад

04-08.11

13 – Андріївська, Анисівська, Довжицька, Жукотківська, Краснянська, Ладинська, Мохнатинська, Новобілоуська, Пакульська, Пісківська, Серединська, Старобілоуська, Терехівська сільські ради

9

Голови комісій з питань ТЕБ та НС підприємств(підприємств, що відносяться до ПНО), установ, організацій

30.09 – 04.10

2 – Управління АПР Чернігівської РДА

1 – ПАТ «Держана акціонерна компанія» дочірнє підприємство «Чернігівський облавтодор» філія «Чернігівський райавтодор»,

1 – ДП «Чернігіврайлісгосп»,

1 – «Чернігівське міжрайонне управління водного господарства»,

1 – ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія»,

1 – Агрофірма «Товстоліс»,

1 – ТОВ ім.. Шевченка,

1 – ПП «Аеробіоз».10

Уповноважені керівники з ліквідації НС об’єктового рівня при аваріях рівнів А і Б

07-11.10

1 – Смолинський торфозавод,

1 – Чернігівське ЛВ УМГ,

1 – ТОВ «АФ Іванівна АГ»,

1 – ФГ «Володимир»,

1 – Чернігівський М УВГ.


11

Фахівці з охорони праці підприємств, установ, організацій

27 – 31.05

1 – Чернігівський М УВГ,

1 – ПАТ «Держана акціонерна компанія» дочірнє підприємство «Чернігівський облавтодор» філія «Чернігівський райавтодор»,

1 – Смолинський торфозавод,

1 – КЛПЗ «М.Коцюбинська районна лікарня»,

1 – Чернігівське ЛВ УМВГ.


ІІ. За програмами постійно діючих семінарів цільового призначення

1

Фахівці у справах ЦО та з питань НС

15 – 18.01

1 – Чернігівське ЛВ УМВГ,

1 – Чернігівський військовий лісгосп.2

Фахівці у справах ЦО та з питань НС

29.01 – 01.02

1 – ДП «Чернігіврайлісгосп»,

1 – ПОП ім. Войкова,

1 – ДП «Левона - С»,

2 – СВК «Полісся»,

1 – СТОВ ім. Шевченка,

1 – ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія»,

1 – ТОВ «Еко - Енерджі»,

1 – ПП «Левона - С»,

1 – ФГ «Напорівське»,

2 – ЗАТ НВО «Чернігівеліткартопля»,

1 – ТОВ АФ «Іванівна АГ»,

1 – ПП «Олишівське»,

1 – ДП ДГ «Деснянське»,

1 – ТОВ «Біокарт - Агро»,

1 – СТОВ «Андріївське»,

1 – АФ «Краснянська»,

2 – ТОВ «Авангард ім. Скачка І.І.».


3

Командири ланок оповіщення та зв’язку

12 – 15.02

1 – ПАТ «Держана акціонерна компанія» дочірнє підприємство «Чернігівський облавтодор» філія «Чернігівський райавтодор».


4

Командири ланок пожежегасіння

04 – 07.03

1 – ПАТ «Держана акціонерна компанія» дочірнє підприємство «Чернігівський облавтодор» філія «Чернігівський райавтодор»,

1 – СТОВ ім. Шевченка,

1 – АФ «Краснянська»,

1 – ТОВ «Біокарт - Агро».5

Командири ланок пожежегасіння

03 – 06.09

1 – Агрофірма «Товстоліс»,

1 – ТОВ «Еко - Енерджі»,

1 – ФГ «Напорівське».


6

Керівники літніх таборів оздоровлення і відпочинку дітей

25-26.04

24- Михайло – Коцюбинське, Олишівка, Седнів, Андріївка, Анисів, Брусилів, Довжик, Жукоткі, Іванівна, Количівка, Киселівка, Києнка, Новий Білоус, Слабин, Старий Білоус, Радянська Слобода, Редьківка, Петрушин, Роїще, Рудка, Слобода, Снов’янка, Ул’янівка, Ягідне

7

Командири аварійно – технічних ланок

19 – 22.03

1 – ФГ «Володимир»,

1 – ТОВ АФ «Іванівна АГ»,

1 – ПП «Левона - С».


8

Командири ланок (постів) радіаційного та хімічного спостереження

21 – 24.05

1 – Чернігівський МР УВГ,

1 – ПАТ «Держана акціонерна компанія» дочірнє підприємство «Чернігівський облавтодор» філія «Чернігівський райавтодор».9

Командири санітарних дружин (постів)

04 – 07.06

1 – Чернігівський М УВГ,

1 – ПАТ «Держана акціонерна компанія» дочірнє підприємство «Чернігівський облавтодор» філія «Чернігівський райавтодор»,

2 – Чернігівське ЛВ УМВГ.


10

Працівники диспетчерських служб ПНО

11-14.06

1 – Чернігівське МР УВГ

11

Керівники навчальних груп з підготовки працівників на підприємствах, в установах, організаціях

29.10 – 01.11

1 – Чернігівське МР УВГ

ІІ ЗАНЯТТЯ З ВИЇЗДОМ ВИКЛАДАЧІВ ДО МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

1

Члени збірних евакопунктів

19 – 22.02

3 – Чернігівське МР УВГ

1 – ДП ДГ «Деснянське»,

1 – ТОВ «Біокарт - Агро»,

3 – ПОП ім. Войкова,

1 – ФГ «Напорівське»,

1 – ТОВ «Еко - Енерджі».