Розпорядження голови Ніжинської райдержадміністрації 24. 12. 2012 №616 формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про затвердження коефіцієнтів до методики розподілу обсягу міжбюджетних... 1 23.6kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 71.21kb.
Про затвердження кількісних показників, що враховуються в Формулі... 1 84.57kb.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14. 1 162.55kb.
Розпорядження м. Зміїв від 28. 12. 11 №515 Про розподіл обсягу міжбюджетних... 1 20.16kb.
Про затвердження кількісних показників, що враховуються в Формулі... 1 82.79kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 18. 12. 1 162.36kb.
Розпорядження кегичівк а від " 23 " грудня 2011 р. №507 Про визначення... 1 26.46kb.
Розпорядження великий Бурлук від 30 грудня 2011 року №497 Про порядок... 1 25.82kb.
Розпорядження м. Миколаїв № Про затвердження коефіцієнтів пофакторного... 1 59.77kb.
Розпорядження 12. 12. 2012 смт Доманівка №497 Про затвердження розподілу... 1 20.51kb.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14. 1 162.55kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови Ніжинської райдержадміністрації 24. 12. 2012 №616 формула розподілу - сторінка №1/1ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

голови Ніжинської

райдержадміністрації

24.12.2012 № 616ФОРМУЛА

розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл та селища на 2013 рік
І. Загальні положення
1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл та селища.
2. У цій Формулі застосовуються такі умовні позначення:
i – бюджет села, селища (далі – бюджет місцевого самоврядування);

r – зведений бюджет району;


3. Обсяг дотації вирівнювання (Ti), яка надається з районного бюджету бюджетам сіл, селища, чи коштів, що передаються з цих бюджетів до районного бюджету, визначається за загальним фондом бюджету місцевого самоврядування як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (Vi) та обсягом доходів, закріплених за відповідним бюджетом місцевого самоврядування (Dizak), із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (i) за такою формулою:
Ti = ai (Vi - Dizak),

де i – коефіцієнт вирівнювання, який застосовується тільки для бюджетів, з яких передбачається передача коштів до районного бюджету, що має індивідуальне значення для відповідного бюджету місцевого самоврядування в межах від 0,6 до 1. Право на визначення величини та застосування такого коефіцієнта надається райдержадміністрації в розрізі бюджетів місцевого самоврядування виходячи з обсягів нарощування ними фактичних надходжень доходів за останні бюджетні періоди.


ІІ. Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів (кошика доходів)
загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів
2.1. Обсяг доходів (кошика доходів) загального фонду відповідного бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів (Di), формується з надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів), закріплених за цим бюджетом відповідно до статей 64 – 66 Бюджетного кодексу України.

2.2. Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за бюджетами місцевого самоврядування передбачених статтею 66 Бюджетного кодексу України, проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що визначається на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків і зборів (обов'язкових платежів) до таких бюджетів за три останні бюджетні періоди (базовий період), що передують рокові, в якому формуються показники бюджету на планований бюджетний період. При цьому враховуються втрати закріплених доходів у базовому періоді відповідних місцевих бюджетів унаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями відповідних місцевих рад.

Для визначення індексу відносної податкоспроможності відповідних бюджетів використовується кошик доходів місцевих бюджетів згідно із статтями 64 (крім доходів, зазначених у пунктах 2 - 5, 7 - 11, 13 частини першої статті 64) і 66 (крім доходів, зазначених у пунктах 2 - 6, 8 - 13, 15 частини першої статті 66) Бюджетного кодексу України та інших доходів, передбачених у державному бюджеті.

2.3. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

RDizak = (Ki5 х Ni3 х Du5) / Nu3,

де Ki5 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (з чотирма знаками після коми), який визначається за такою формулою:

Ki5 = (Dri / Ni3) / (Dri / Nu3),

Dri = Du5 х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х Ki4 х Zi х Fo / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Dri - попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, який проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці;

Du5 - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (станом на 1 січня року, що настає за базовим);

Ki4 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Ki4 = Ki3 - (2 х (Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 3 - ((Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 2;

якщо Ki3 < Ki1, то Ki4 = EInKi3 - (2 х (InKi1 - InKi2) + (InKi2 - InKi3)) / 3 - ((InKi1 - InKi2) + (InKi2 - InKi3)) / 2,

де E - число Ейлера - математична стала, яка приблизно дорівнює 2,71828182846;

In - натуральний логарифм;

Ki1, Ki2, Ki3 - індекси відносної податкоспроможності i-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, які визначаються за такими формулами:

Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1];

Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2];

Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],

де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 - сума наданих органами місцевого самоврядування пільг із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського автономної Республіки Крим і обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за відповідні роки базового періоду;

Zi - коефіцієнт актуалізації індексів відносної податкоспроможності, який визначається за формулою:

Zi = Kifakt / Kiprohn,

де Kifakt - фактичний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними року, що передує планованому, який визначається за такою формулою:

Kifakt = [Di4 / Ni3] / [Du4 / Nu3],

де Du4, Di4 - обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про надходження таких доходів у році, що передує планованому, без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

Kiprohn - прогнозний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у році, що передує планованому, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Kiprohn = Ki2 + 2 х Ki3 - 2 х (Ki1 + Ki2 + Ki3) / 3;

якщо Ki3 < Ki1, то Kiprohn = EInKi2 + 2 х InKi3 - 2 х (InKi1 + InKi2 + InKi3) / 3,

Fo - коефіцієнт впливу нарахованого фонду оплати праці в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, який визначається за такою формулою:

Fo = [Tofop / Tod] / [Tufop / Tud],

де Tufop, Tofop - темпи зростання фонду оплати праці найманих працівників в Україні та Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі відповідно до щомісячних даних Державної служби статистики (експрес-випуск) за звітний період 2011 року до відповідного періоду 2010 року;

Tud, Tod - темпи зростання обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та зведеними бюджетами автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, за звітними даними періоду, що використовується для розрахунку темпів зростання фонду оплати праці, без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.

Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку збільшують обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, розрахунковий показник обсягу доходів (кошика доходів) обчислюється з урахуванням показника стимулювання (SDizak) який визначається за такими формулами:

якщо g > g' х g'', то SDizak = RDizak х (1 / g) х (g' х g'');

якщо g < g' / g'', та PRi > 0,95, то SDizak = RDizak х (1 / g) х (g' / g'');

якщо g < g' / g" та 0,9 < PRi < 0,95, то SDizak = RDizak х ((1 / g) x (g' / g'') + 1) / 2;

якщо g < g' / g" та PRi < 0,9, то SDizak = RDizak;

якщо g' / g" < g < g' х g", то SDizak = RDizak,

де g - коефіцієнт зростання обсягу доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

g = RDizak / Dio,

де Dio - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) у році, що передує планованому, закріплений за кожним окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

g' - усереднений коефіцієнт для відповідного рівня бюджетів: зведених бюджетів районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та Севастополя; бюджету автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;

g'' - коефіцієнт, що дорівнює індексу-дефлятору на прогнозований рік;

PRi - коефіцієнт виконання помісячного розпису розрахункового обсягу доходів (кошика доходів), доведеного Мінфіном до кожного окремо взятого зведеного бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, зведеного бюджету району, за звітний період року, що передує планованому.

Для недопущення зменшення прогнозованого обсягу доходів місцевих бюджетів, визначеного виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозований період визначається за такою формулою:

Dizak = SDizak + (Ki5 х Ni3 х DDu5 / Nu3) + Dw + Db,

де DDu5 - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для відновлення загального обсягу доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

DDu5 = Du5 - SDuzak,

де SDuzak - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання на прогнозний період по Україні в цілому;

Dw - обсяг податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Db - обсяг доходів, передбачених пунктами 2 - 5, 7 - 11, 13 частини першої статті 64 і пунктами 2 - 6, 8 - 13, 15 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України, що визначається як сума прогнозних показників, розрахованих окремо за кожним видом доходів.

2.4. У разі зміни порядку зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до доходів бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, відповідне коригування фактичного надходження таких платежів за відповідні роки базового періоду здійснюється за окремим розрахунком

ІІІ. Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду
бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів
3.1. Розрахункові показники обсягу видатків загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, визначаються окремо для кожної галузі виходячи з розрахункового обсягу видатків на відповідну галузь, які враховані під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для зведеного бюджету району на планований рік відповідно до постанови КабінетуМіністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149 (Офіційний вісник України 2010 р. № 97, ст.. 3441, № 2 ст.104, постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 р. № 992 та постанови Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2011 р. №1139).
3.2. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів до них з розрахунку на одну особу (державне управління, культура і мистецтво), на дитину або учня (освіта).
3.3. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, обчислюється згідно з розмежуванням видатків бюджету відповідно до статей 88 і 89 Бюджетного кодексу України.
3.4. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування (Vi), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:

Vi = Vyi + Voi + Vki + Vhi

де Vyi розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування( у тому числі Vysi – розрахунковий показник обсягу видаків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);
Voi – розрахунковий показник обсягу видатків на освіту (в тому числі
Vosi - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);
Vki – розрахунковий показник обсягу видатків на культуру;
Vhi– розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків .
IV. Розрахунок показника обсягу видатків на утримання
органів місцевого самоврядування
4.1. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування з бюджетів місцевого самоврядування в цілому по району, (Vyms) визначається за такою формулою:
Vyms = Hyms х Nr(m) х Yr(m) х Ky2+Vyg
де Hyms – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування в цілому по бюджетах місцевого самоврядування, що визначається за такою формулою:

Hyms = Hyr(m) х Kyd,


де Hyr(m)фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування для зведеного бюджету району, визначений згідно з Формулою розподілу обсягу міжбюджених трансферів

( дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами;


Kyd – коефіцієнт частки нормативу обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району, що становить не менше ніж 0,76;
Nr(m)чисельність наявного населення району, міста, села, селища, які адміністративно підпорядковані м.Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, станом на 1 січня року, що передує плановому;
Yr(m) – норматив штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення району, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, визначений згідно з Формулою розподілу обсягу між бюджетних трансфертів (додацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевим бюджетами;

Ky2 – коригуючий коефіцієнт для зведених бюджетів районів.

Vyg – додатковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування згідно із Законом України „ Про статус гірських населених пунків в Україні” , що визначається за окремим розрахунком.
4.2. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для i–го села, селища, визначається за такою формулою:
Vysi = (Vyms - Vym) х (Kyn х Ni / Nr(m)s + Kys х Si / Sr(m) + Kyl х Lyi / Lyr(m)) + Vygi,

де Vym - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування бюджетів міст районного значення, селищ міського типу (Vym = Vymm(r)i);

Kyn - коефіцієнт впливу чисельності населення, що встановлюється райдержадміністрацією чи виконавчим комітетом міськради у межах від 0,5 до 1;

Ni - чисельність наявного населення і-го села, селища станом на 1 січня року, що передує плановому;

Nr(m)s - загальна чисельність наявного населення сіл, селищ станом на 1 січня року, що передує планованому;

Kys - коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які входять до i-тої сільської, селищної ради, що встановлюється райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міськради) у межах від 0 до 0,5;

Si - кількість населених пунктів, які входять до i-тої сільської, селищної ради;

Sr(m) - загальна кількість населених пунктів у селах, селищах;

Kyl - коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників виконавчого органу відповідної сільської, селищної ради (Kyl = 1 - Kyn - Kys і 0);

Lyi - нормативна чисельність працівників виконавчого органу сільської, селищної ради згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349;

Lyr(m) - рекомендована загальна чисельність працівників виконавчих органів сільських, селищних рад;

Vygi - додатковий обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування в i-му селі, селищі згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", що визначається за окремим розрахунком.

4.3. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання і-тої районної

( міської) ради (Vyrri) визначаєься за такою формулою:

Vyrri = Vyr(m) - Vyms ,
де Vyr(m) - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджеу району ( зведеного бюджеу міста ) на утримання органів місцевого самоврядування.

V. Розрахунок показника обсягу видатків на освіту


5.1. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для районних бюджетів (Vor) визначається за такою формулою:
Vor=Hod х (Kdmm(s) х Dim-nvk + Kdmgm(s) х Dimg-nvk + Hrdov х (Dim-nvk + Dimg-nvk х Kgdnz)
Hod –фінансовий норматив бюджетної забезпеченності на одну дитину дошкільного віку, обчислений у розрахунках згідно з Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів ( дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами;

Hrdov – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини віком до 6 років( включно) на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, що входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, обчислений у розрахунках згідно з Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів ( дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами;


Dim-nvk - кількість дітей віком до 6 років (включно) (крім дітей у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, прикріплених до дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів «дошкільний начальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (за умови, що загальноосвітній навчальний заклад не належить до закладів 1 ступеня);
Dimg-nvk - кількість дітей віком до 6 років (включно) станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, прикріплених до дошкільних підрозділів навчально виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» (за умови, що загальноосвітній навчальний заклад не належить до закладів 1 ступеня) у населених пунктах, яким надано статус гірських;
Kdmm(s)- фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до 6 років (включно) дошкільними закладами, який склався в середньому по району (окремо для міської та сільської місцевості). У планованому бюджетному періоді Kdmm(s) має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;
Kdmgm(s)- фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до 6 років (включно) дошкільними закладами, який склався в середньому по району (окремо для міської та сільської місцевості) у населених пунктах, яким надано статус гірських. У плановому бюджетному періоді Kdmgm(s) має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці.
Kgdnz - коефіцієнт приведення кількості дітей віком до 6 років( включно) у населених пунках, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю дітей віком до 6 років( включно).На плановий бюджетний період

Kgdnz встановлено 1,1.


5.2. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу, на територіях яких є дитячі садки (Vosi), визначається за такою формулою:

Vosi = (Vo – Vom – Vrd_– Vor _) х (Kod х Di / Dr + Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr) + Vrd,


де Vo – загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, обчислений в розрахунках міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в цілому для зведеного бюджету району( зведеного бюджету міста) згідно з Формулою розподілу обсягу між бюджетних трансфертів (додацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевим бюджетами;

Vom – розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, визначається для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу


Vom = Vomi;
Vrd – видатки на розвиток дошкільної освіти для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу, що визначаються за такою формулою:

Vrd = Hrdonv x (Dis(nv)+ Disg(nv) х Kgdnz) + Hrdov x (Dis(v)+ Disg(v) х Kgdnz);


Kod - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей віком до 6 років ( включно), що встановлюється райдержадміністрацією у межах від 0,5 до 1;
Di – загальна кількість дітей віком до 6 років ( включно), прикріплених до дитячого дошкільного закладу ;
Dr – загальна кількість дітей у селах, селищах району , крім селищ міського типу;
Kog – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках, що встановлюється райдержадміністрацією у межах від 0 до 0.5;
Gi – кількість груп у дитячих садках в i–му селі, селищі, крім селища міського типу;
Gr – кількість груп у дитячих садках в цілому в селах, селищах, крім селищ міського типу, відповідного району;
Kot – коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад, який визначається за формулою:

Kot = 1 - Kod - Kog ≥ 0;


Ti – кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в i–му селі, селищі, крім селища міського типу;
Tr – кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад у цілому в селах, селищах, крім селищ міського типу відповідного району.

Dis(nv) - кількість дітей віком до 6 років( включно) у селах, селищах (крім селищ міського типу), в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;


Dis(v) - кількість дітей віком до 6 років( включно) у селах, селищах (крім селищ міського типу), в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (крім населених пунктів, яким надано статус гірських) саном на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;
Disg(v) - кількість дітей віком до 6 років (включно) у селах, селищах (крім селищ міського типу), яким надано статус гірських, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Disg(nv) - кількість дітей віком до 6 років (включно) у селах, селищах (крім селищ міського типу), яким надано статус гірських, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;


5.3. Обсяг видатків на розвиток дошкільної освіти, які враховані під час визначення обсягу між бюджетних трансфертів, зменшенню не підлягають.
Розподіл обсягу видатків на розвиток дошкільної освіти між бюджетами міст районного значення, сіл, селищ та селищ міського типу, які входять до складу районів чи міст, може здійснюватися райдержадміністрацією чи виконавчим комітетом міськради міста за окремим розрахунком.
При цьому враховуються соціально-економічні, національні, культурно-освітні і мовні потреби, наявність дітей відповідного віку, необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, можливість відкриття груп чи дошкільних навчальних закладів.
Райдержадміністрація, виконавчий комітет міськради міста, яким підпорядковані села, селища, селища міського типу, мають право за рішенням відповідної районної (міської) ради здійснювати перерозподіл видатків на розвиток дошкільної освіти між бюджетами міст районного значення , які входять до складу районів, сіл, селищ та селищ міського типу, у разі невикористання зазначених коштів протягом січня-серпня бюджетного періоду.
5.4. У разі утворення у містах районного значення, селах, селищах шкіл –дитячих садків видатки на середню освіту розраховуються згідно з Формулою розподілу обсягу між бюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаютьсяя до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами із застосуванням фінансового

нормативу бюджетної забезпеченості на одного учня з відповідними коригуючи ми коефіцієнтами, які враховують статус місцевості та наповнюваність класів.


VI. Розрахунок показника обсягу видатків на культуру
6.1. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для бюджету місцевого самоврядування (Vki) визначається за такою формулою:
Vki = Hkk х (Ni - Nrkki + N - Nik) + Hkb х (Ni - Nrkbi + Njb - Nib)+ Vkgi,

,
де Hkk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно–освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування в розрахунку на одного жителя;


Hkb – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно–освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя.
Розрахунок зазначених нормативів здійснюється за такими формулами:
Hkk = Hk х Kkk,
Hkb = Hk х Kkb,
де Hk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району( зведеного бюджету міста), визначений у розрахунках обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з Формулою розподілу обсягу між бюджетних трансфертів (додацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевим бюджетами;

Kkk – коефіцієнт частки обсягу видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на культуру в зведеному бюджеті району;


Kkb – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на культуру в зведеному бюджеті району ;

Величина коефіцієнтів Kkk і Kkb установлюється райдержадміністрацією ( виконавчим комітетом міськради). При цьому величина Kkk повинна бути не менш як 0.34 , а величина Kkb - не менш як 0.16;Nrkki – чисельність наявного населення i–го міста районного значення, села, селища, що обслуговується клубними закладами, які фінансуються з районного бюджету;


Nrkbi – чисельність наявного населення i–го міста районного значення села, селища, що обслуговується бібліотеками, які фінансуються з районного бюджету;

Njk чисельність наявного населення сусідніх міст районного значення, сіл, селища, що не мають клубних закладів і обслуговуються клубними закладами, які фінансуються з бюджету i–го міста районного значення, села, селища;


Njb – чисельність наявного населення сусідніх міст районного значення, сіл, селища, що не мають бібліотек і обслуговуються бібліотеками, які фінансуються з бюджету i–го міста районного значення, села, селища;
Nik чисельність наявного населення i–го міста районного значення, села, селища, що обслуговуються клубними закладами, які фінансуються з бюджету сусідніх міст районного значення, сіл, селища;
Nib – чисельність наявного населення i–го міста районного значення, села, селища, що обслуговуються бібліотеками, які фінансуються з бюджету сусідніх міст районного значення, сіл, селища;
Чисельність населення (Njk, Njb, Nik, Nib) визначається райдержадміністрацією( виконавчим комітетеом) за інформацією, поданою виконавчими комітетами міських та головами сільських, селищної рад.
6.2. У складі видатків бюджетів територіальних громад сіл (їх об»єднань), селищ, міст, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до районного або міського (м.Севіастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджету), можуть передбачатися нерозподілені видатки у межах обсягу таких видатків, розрахованих для зведеного бюджету району (міста).

Розподіл зазначених нерозподілених видатків між районним або міським (м.Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об»єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту, здійснюється за окремим розрахунком.