Розпорядження голови обласної державної адміністрації № програма розвитку водного господарства та водно-екологічного оздоровлення пр - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення обласної ради від 20 грудня 2012 року №21-14/2012 програма... 1 83.22kb.
Розпорядження 17 грудня 2012 року м. Чернігів №467 1 14.13kb.
Рішення Кіровоградської обласної ради 23 листопада 2012 №387 Обласна... 1 589.14kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації програма розвитку... 1 316.69kb.
Про розроблення проекту Районної цільової програми розвитку водного... 1 29.73kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 11 1 112.2kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 квітня... 2 534.48kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 липня... 1 9.03kb.
Розпорядження від 4 листопада 2010 року м. Тернопіль №880/256 Про... 1 61.99kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 квітня... 1 151.2kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18. 1 72.33kb.
Оголошення російському народу (до ювілею Хрещення Київської Русі) 1 45.32kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації № програма розвитку водного - сторінка №1/4


Проект СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністраціїПРОГРАМАрозвитку водного господарства та водно-екологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області на період до 2021 року

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Тернопільське обласне управління водних ресурсів

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України від 24.05.2012 р. № 4836-VI

Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року3.

Розробники програми

Тернопільське обласне управління водних ресурсів

4.

Співрозробники програми

Територіальне управління МНС України у Тернопільській області, державне управління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

5.

Відповідальний виконавець програми

Тернопільське обласне управління водних ресурсів

6.

Учасники програми

Територіальне управління МНС України у Тернопільській області, державне управління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

7.

Термін реалізації програми

2013 -2021 роки

7.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)I етап 2013-2016 роки

II етап 2017-2021 роки8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Обласний, районні бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

млн. грн всього:

у тому числі

207,91


9.1

коштів державного бюджету

159,95

9.2

коштів обласного бюджету

18,54

9.3

коштів районних бюджетів

23,42

9.3

коштів інших джерел

6,002. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо поліпшення забезпечення якісною водою населення і галузей економіки, розв’язання водогосподарських і екологічних проблем, створення умов для сталого та ефективного функціонування водогосподарського комплексу області.

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма є:

1) у напрямі забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушуваних угідь:

- забезпечення технологічної цілісності у використанні міжгосподарських і внутрішньогосподарських осушувальних систем, що дасть змогу дотримуватися науково обгрунтованих методів аграрного виробництва з максимальною віддачею. В процесі впровадження ринкових відносин в аграрному секторі відбулася кардинальна зміна категорій землекористувачів. На сьогодні осушувані землі перебувають в користуванні 49472 власників землі, із яких 49420 фізичні особи;

-у звязку з передачею внутрішньогосподарських осушувальних систем в комунальну власність місцевих рад, у яких відсутні кошти на утримання їх в належному стані та у зв’язку з скороченням обсягів бюджетних коштів що виділяються на експлуатацію державних меліоративних фондів, на меліорованих землях розвиваються негативні процеси. Осушувальні системи морально та фізично старіють, різко погіршується гідромеліоративний стан земель;

-незадовільний технічний стан об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем і низька ефективність сільгоспвиробництва на меліорованих землях зумовлена насамперед відсутністю стимулів до ефективного землеробства на них та умов для його здійснення внаслідок недосконалої системи фінансування водогосподарсько-меліоративного комплексу;

2) у напрямі захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод та комплексного протипаводкового захисту:

- область знаходиться в зоні підвищеного ризику щодо виникнення водних стихій та проявів їх шкідливої дії. Негативні наслідки повеней і паводків проявляються на територіях прилеглих до р. Дністер та р. Збруч, найбільшої шкоди від повеней і паводків зазнають південні райони області.

- висока зарегульованість стоку річок центральної та північної частин області, незадовільний стан прибережних захисних смуг та водоохоронних зон призводить до зменшення поверхневого стоку, втрати здатності до самоочищення та самовідновлення річок, підтоплення населених пунктів і сільськогосподарських угідь;

3) у напрямі водно-екологічного оздоровлення природного середовища області:

- екологічно незбалансована виробнича діяльність, обсяги залучення водних ресурсів у виробництво, їх забруднення а також штучна зміна природного режиму водних об’єктів призвели до того, що деградаційні процеси почали переважати над самовідновлювальною і самозахисною здатністю водно-ресурсних систем;

- на якість поверхневих та підземних вод області впливають як техногенні так і природні чинники. Очисні споруди в області працюють неефективно і вимагають невідкладної реконструкції, для чого необхідні спільні зусилля всіх зацікавлених відомств та органів місцевого самоврядування;

- необхідні упорядкування структури природних територій та земель, які інтенсивно використовуються, оптимізація водних балансів річкових басейнів, забезпечення стабільності та поліпшення екологічної ситуації, підтримання водорегулюючих функцій ландшафтів водозбірних територій, відновлення і збереження водовідтворювальної здатності ландшафтів шляхом досягнення оптимального співвідношення угідь різних типів у водозбірних басейнах річок.

Ці та інші тенденції сформувалися у комплекс проблем, розв’язання яких потребує державної підтримки. Найбільш важливим серед них є забезпечення надійного функціонування наявних меліоративних систем, басейнової збалансованості розвитку водного господарства, охорони водних ресурсів на основі узгодженості правових засад і управлінських дій, запобігання шкідливій дії вод.

Зважаючи на обмежене державне фінансування видатків на проведення ремонтних робіт на державних меліоративних фондах, практично відсутнє фінансування ремонтних робіт на внутрішньогосподарських меліоративних системах, які передані в комунальну власність територіальних громад, недостатнє державне фінансування заходів по захисту населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, комплексного протипаводкового захисту, екологічного оздоровлення території області та поліпшення якості питної води, запропонована Програма потребує комплексного фінансування – державного, з обласного та районних бюджетів та з залученням коштів інших джерел не заборонених чинним законодавством.

За існуючої економічної ситуації в країні державний бюджет не в змозі профінансувати значні витрати на водогосподарсько-меліоративний та природоохоронний комплекси, тому в даний час, та найближчу перспективу, для розв’язання проблем на вирішення яких спрямована Програма, слід в певній мірі орієнтуватися на власні інвестиції, вишукуючи для цього внутрішні резерви підприємств та коштів обласного та районних бюджетів.

Критеріями, що визначають необхідність залучення коштів обласного бюджету, являються:  • заходами даної Програми вирішуються проблеми, на розв’язання яких були спрямовані попередньо діючі Програми і передбачалися кошти обласного бюджету;

  • виконання результативних показників попередньо діючих програм.

Програмою покращення технічного стану внутрішньогосподарських меліоративних систем та підвищення ефективності їх використання у Тернопільській області на 2006-2010 роки, затвердженою рішенням Тернопільської обласної ради від 23 грудня 2005 року № 514, передбачалося провести реконструкцію осушувальних систем на площі 6,0 тис.га. В зв’язку з відсутністю фінансування як з державного так і з місцевих бюджетів завдання не виконано. Цією ж Програмою передбачалося провести ремонтно-відновлювальні роботи на меліоративній мережі внутрішньогосподарських систем в обсязі 4007,7 тис. грн, фактично виконано робіт на суму 2175,3 тис. грн ( 54,3%), частка фінансування з місцевих бюджетів становила 42,2%.


3. Мета програми
Метою Програми є реалізація основних напрямів державної політики, спрямованої на запобігання антропогенного впливу на довкілля, забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності, захисту водних ресурсів від забруднення та виснаження, раціональне використання водних ресурсів, впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, забезпечення сталого функціонування екосистем в басейнах річок області, запобігання шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, що дасть змогу досягнути певних позитивних зрушень у функціонуванні водогосподарського комплексу, зокрема забезпечити збалансованість процесів використання та відтворення водних ресурсів, зменшити вплив негативних наслідків шкідливої дії вод та створити умови для життєдіяльності населення в паводконебезпечних районах області, забезпечити економічну ефективність та екологічну безпеку функціонування водогосподарського комплексу. В цілому метою даної програми є розвиток галузі водного господарства та водно-екологічне оздоровлення природного середовища області.

У запропонованій Програмі на 2013-2021 роки, відповідно до її мети, сформульовано пріоритетні напрямки в галузі розвитку водного господарства та водно-екологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області, що спрямовані на забезпечення єдиної політики розвитку регіону шляхом об'єднання інтересів і можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання з метою реалізації пріоритетних напрямків визначених Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2015 року та забезпечення сприятливих умов для розвитку регіону, підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої проблеми.


4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання
З метою реалізації Програми необхідно ввести в дію організаційний механізм, який передбачає поєднання зусиль спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, потужних агропромислових підприємств та інших суб’єктів сфери аграрного і промислового виробництва.

Проблема розвитку водного господарства, створення умов для життєдіяльності населення, покращення водно-екологічної ситуації, захисту населених пунктів, територій, сільськогосподарських угідь, виробничих об’єктів від шкідливої дії вод може бути розв’язана наступним шляхом:  • впровадження ефективного, обґрунтованого механізму використання, охорони та відтворення водних ресурсів;

  • впровадження системи управління водними ресурсами за басейновим принципом;

  • підвищення технологічного рівня водокористування, будівництва, реконструкції та модернізації систем водопостачання і водовідведення;

  • виконання робіт з берегоукріплення та регулювання русел річок;

  • будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд, захисних дамб, упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг; удосконалення технічних приладів для проведення гідрометеорологічних спостережень;

  • забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану

осушених угідь, відновлення функціонування меліоративного комплексу, реконструкції і модернізації меліоративних систем.

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі (2013-2016) передбачається:

1) здійснити першочергові заходи щодо:

- відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану малих річок;

- будівництва і реконструкції водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж);

-ліквідації наслідків шкідливої дії вод, захисту населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь від підтоплення та затоплення;

2) відновити функціонування меліоративних систем, здійснити реконструкцію і модернізацію їх інженерної інфраструктури;

3) удосконалити моніторинг поверхневих вод та меліорованих земель.

На другому етапі (2017-2021роки) передбачається:

1)впровадити систему інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом;

2) удосконалити нормативи щодо використання водних ресурсів та лімітів забору води і скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;

3) удосконалити організаційну структуру водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і здійснення моніторингу вод;

4)удосконалити систему державного управління водними ресурсами.

Орієнтований обсяг фінансування заходів Програми становить 207,91 млн.грн., у тому числі за рахунок коштів державного бюджету в сумі 159,95 млн.грн.

Місцеві джерела фінансування: кошти обласного бюджету- 18,54 млн. грн., районних бюджетів 23,42 млн.грн. Інші джерела фінансування 6,0 млн.грн.Ресурсне забезпечення програми розвитку водного господарства та водно-екологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області на період до 2021 року

млн. грн


Обсяги коштів, які

пропонується залучити

на виконання програми


Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання програми

перший етап

другий етап

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Обсяг ресурсів, усього

у тому числі:20,40

18,04

18,70

22,56

23,25

24,02

25,71

28,64

26,59

207,91

державний бюджет

16,96

15,59

16,20

16,86

16,83

17,47

18,66

21,09

20,29

159,95

обласний

бюджет


1,49

0,95

1,00

2,25

2,60

2,60

2,75

2,80

2,10

18,54

районні

бюджети


1,60

1,10

1,10

2,85

3,12

3,25

3,60

3,60

3,20

23,42

інші джерела фінансування

0,35

0,40

0,40

0,60

0,70

0,70

0,70

1,15

1,00

6,0


наступна сторінка >>