Розпорядження голови обласної державної адміністрації 17. 12. 2012 №433 Про основні завдання цивільного захисту області у 2013 році - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14. 1 347.4kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 13. 05. 1 254.31kb.
Наказ №5 Про підготовку та основні завдання цивільного захисту Харківської... 1 19.83kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 11. 1 95.65kb.
Наказ №287 Про підсумки роботи управління освіти з цивільного захисту... 1 97.06kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 грудня... 1 155.58kb.
Розпорядження " 09 " 07 2012 р. №433-р Про затвердження Положення... 1 223.83kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 24. 05. 1 24.74kb.
Розпорядження 28 листопада 2012 р м. Чернігів №774 Про організацію... 1 282.62kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14. 3 387.09kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної... 1 90.89kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 31. 10. 1 64.84kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 17. 12. 2012 №433 Про основні - сторінка №1/1


УКРАЇНА


ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації
17.12.2012 № 433

Про основні завдання цивільного захисту області у 2013 році

У 2012 році завдання з підготовки цивільного захисту (ЦЗ) області та план заходів, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.12.11 № 452, в основному виконані.

Проведені перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, навчання та тренування з органами управління і силами ЦЗ показали їх спроможність вирішувати завдання за призначенням.

На курсах навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області пройшли підготовку 1554 чол., що складає 92 % від плану комплектування.

Проведено комплекс заходів щодо підтримання в готовності до використання за призначенням пунктів управління, системи централізованого оповіщення області, захисних споруд ЦЗ.

Проведена певна робота з підвищення рівня матеріального забезпечення заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Здійснювалися заходи щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ.

Завдання ЦЗ краще виконувалися у містах Коростені, Житомирі, Бердичеві, Коростенському, в Олевському, Овруцькому районах, а також спеціалізованими службами ЦЗ області: оповіщення і зв'язку, протипожежною, медичною, охорони громадського порядку та безпеки руху, гідрологічного (гідродинамічного) захисту, гідрометеорологічного забезпечення.

У той же час ряд завдань залишилися не виконаними.

Залишається високим ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру через людський фактор.

Не призупинено тенденцію погіршення технічного стану фонду захисних споруд ЦЗ. Значна кількість сховищ та протирадіаційних укриттів не готові до використання за призначенням.

Не повною мірою забезпечено радіаційний та хімічний захист населення.

Не завершені заходи з технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ.

Зменшився рівень гарантованого доведення інформації до населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок значного скорочення абонентської мережі проводового радіомовлення в містах та районах.


Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 952-р „ Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік” та з метою якісного і своєчасного вирішення завдань з підготовки цивільного захисту області:

1. Затвердити основні завдання цивільного захисту області на 2013 рік (додаються).

2. Затвердити план основних заходів з підготовки цивільного захисту області на 2013 рік (додається).

3. Затвердити організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій на 2013 рік (додаються).

4. Головам райдержадміністрацій, міським головам, керівникам управлінь обл­держадміністрації, обласних управлінь, організацій, установ та підприємств:

1). До 20 січня 2013 року проаналізувати результати підготовки ЦЗ відповідного рівня у 2012 році та своїми розпорядженнями (нака­зами) визначити основні завдання цивільного захисту на 2013 рік.

2). Інформацію про підсумки підготовки ЦЗ та копії планів основних заходів цивільного захисту районів і міст обласного значення, спеціалі­зованих служб ЦЗ області до 25 січня 2013 року подати управ­лінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для узагальнення та контролю за їх виконанням.

3). Про хід виконання розпорядження щокварталу, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання цього розпорядження подавати до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, облдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Олещенка М.М.


Голова адміністрації С.М. Рижук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної

адміністрації

17.12.2012 № 433


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

цивільного захисту області на 2013 рік

1. Відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту (ЦЗ) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 952-р “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2013 рік” основні зусилля зосередити на:


удосконаленні та розвитку законодавчої та нормативно – правової бази з питань цивільного захисту;

удосконаленні територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту області та її міських і районних ланок;

забезпеченні готовності органів управління, сил та засобів ЦЗ усіх рівнів до оперативного реагування на надзвичайні ситуації (далі-НС) і ліквідації їх наслідків, проведення пошуково-рятувальних робіт, захисту населення і територій в мирний час та особливий період;

плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів ЦЗ з метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки, досягнення прийнятних рівнів ризику виникнення НС та зменшення людських і матеріальних втрат;

підвищенні ефективності діяльності існуючих державних, комунальних, галузевих та об’єктових спеціалізованих аварійно – рятувальних служб і формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд);

виконанні державних, регіональних і місцевих програм щодо зменшення загрози та запобігання виникненню можливих НС і мінімізації їх наслідків, а також забезпечення пожежної безпеки;

удосконаленні системи спостережень і контролю, насамперед із гідрогеологічних, гідрометеорологічних та епідеміологічних питань;

модернізації системи централізованого оповіщення.


2. Начальникам цивільного захисту усіх рівнів:

забезпечити готовність до проведення МНС України командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту області (з повним розгортанням і проведенням тактичних навчань зведених загонів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння великих пожеж оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС);


підвищити готовність органів управління і сил ЦЗ до дій за призначенням у мирний час та особливий період;


підтримувати у готовності існуючі системи оповіщення і зв’язку та сприяти їх реконструкції із заміною аналогової апаратури оповіщення на цифрову;

впроваджувати системи надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

залучати до оповіщення населення теле-, радіомовні компанії шляхом укладання з ними угод та передачі таким компаніям друкованих текстів та фонограм звернень щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій на електронних носіях, розроблення та затвердження спільних інструкцій для чергового персоналу на випадок виникнення необхідності в оповіщенні населення;

періодично здійснювати перевірку готовності системи централізованого оповіщення області з доведенням інформації до населення, а також практично застосовувати її у разі виникнення загрози або надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), при проведенні навчань та тренувань з цивільного захисту;

забезпечити в повному обсязі засобами радіаційного та хімічного захисту персонал радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів, 65% працівників підприємств, які потрапляють у зони можливого радіаційного і хімічного забруднення та 15% непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення;

забезпечити впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів;

продовжити роботу щодо виконання планових показників Програми створення страхового фонду документації Житомирської області на 2011-2015 роки;

ужити заходів щодо створення страхового фонду документації на об’єктах систем життєзабезпечення і транспорту;

при проведенні навчань та тренувань з цивільного захисту відповідного рівня враховувати загрозу виникнення можливих надзвичайних ситуацій на підвідомчій території, відпрацьовувати конкретні заходи з їх ліквідації, а також питання проведення евакуації;

продовжити проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ;

уточнити плани евакуації населення, яке проживає у населених пунктах, що знаходяться у зоні можливого затоплення, небезпечного хімічного забруднення, районах можливого виникнення стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

створити матеріальні резерви усіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою (не менше як 60 відсотків потреби);

забезпечити необхідним обладнанням та сучасними засобами вимірювання відповідні диспетчерські служби, пости радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичні групи територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту;

забезпечити у встановлені терміни підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців органів управління і сил цивільного захисту;

налагодити дієвий контроль за організацією і ходом навчання усіх груп населення до дій у надзвичайних ситуаціях, виконання плану комплектування слухачами територіальних курсів навчально–методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

забезпечити збереження та розвиток існуючої мережі навчально-консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних підприємствах та сільських (селищних) радах;

забезпечити постійний моніторинг потенційно небезпечних об'єктів та реалізацію комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт, передбачених цільовими державними та місцевими програмами, щодо запобігання та зменшення негативного впливу НС;

підвищити готовність спеціалізованих аварійно-рятувальних служб і формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд) до реагування на НС та ліквідації їх наслідків;

здійснити попереджувальні заходи з метою недопущення загибелі людей на водних об’єктах;

проводити тренування евакуаційних органів у разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період у ході командно-штабних та інших навчань;

забезпечити проведення командно-штабних навчань із спеціалізованими службами ЦЗ відповідного рівня.
3. Визначити додаткові завдання головним управлінням, управлінням облдержадміністрації, іншим обласним організаціям, установам та підприємствам:

Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації:

забезпечити ефективну діяльність мережі спостереження та лабораторного контролю за забрудненням радіоактивними, отруйними речовинами та біологічними засобами продуктів харчування, продовольчої сировини і води лабораторіями, що підпорядковані управлінню.
Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації:

визначити статті видатків на фінансування заходів ЦЗ для забезпечення робіт із попередження виникнення НС;

створити регіональні та місцеві резерви матеріальних ресурсів, включивши наведені витрати до складу видатків, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансферів із державного бюджету в місцеві.

Головному управлінню будівництва та архітектури облдержадміністрації:

забезпечити обов’язкову реалізацію вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні проектної та містобудівної документації.

Управлінню освіти і науки облдержадміністрації:

забезпечити реалізацію навчальних програм з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

створити у системі загальної середньої та позашкільної освіти гуртки, факультативи, курси з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи;

посилити контроль за якістю проведення у професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладах Дня цивільного захисту, в дошкільних навчально-виховних закладах – Тижня безпеки дитини.

Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:

забезпечити медичні формування Державної служби медицини катастроф відповідним майном та виробами медичного призначення не менш як на 90% визначеної номенклатури;

завершити оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання у повному обсязі;

розробити нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, які регламентують питання організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.

Головному управлінню у справах сім‘ї, молоді та спорту облдержадміністрації:

організувати проведення заходів, спрямованих на популяризацію здорового і безпечного способу життя та підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях.

Житомирському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, Житомирському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Житомироблагроліс”:

розробити та здійснити комплекс заходів щодо протипожежного захисту лісів і сільгоспугідь у весняно-літній пожежонебезпечний період;

забезпечити функціонування системи виявлення (спостереження) осередків лісових пожеж, їх гасіння та оперативне подання інформації центральним і місцевим органам виконавчої влади, підрозділи яких залучаються до їх гасіння, згідно з оперативними планами ліквідації лісових пожеж та інструкціями (планами) взаємодії.

Житомирській філії ПАТ «Укртелеком»:

забезпечити у разі виникнення надзвичайних ситуацій в установленому порядку зв’язком посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військового управління, керівників підприємств, установ і організацій, спеціальної комісії та штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Житомирській обласній державній телерадіокомпанії:

забезпечити технічну можливість трансляції передавачами державного ефірного радіомовлення сигналів (команд) оповіщення цивільного захисту та повідомлень для населення;

спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації та територіальним управлінням МНС України в Житомирській області забезпечити навчання населення з основних питань цивільного захисту (дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо запобігання травмуванню та загибелі людей) із залученням засобів масової інформації (незалежно від форми власності), а також шляхом виготовлення та розміщення соціальної реклами, створення відповідних теле- та радіопрограм.
Обласному виробничому управлінню водних ресурсів:

розробити спільно з іншими органами виконавчої влади комплекс заходів щодо підготовки та проведення безаварійного пропуску весняного льодоходу та повені.

посилити контроль за виконанням програм запобігання і боротьби з підтопленням земель, захисту населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, ліквідації наслідків підтоплення земель у містах і селищах міського типу.
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації:

продовжити активну роботу щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань цивільного захисту;

здійснювати організаційно-методичне керівництво роботою з удосконалення територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту області, її міських та районних ланок, планування їх діяльності в мирний час та в умовах особливого періоду;

забезпечити оперативну підготовку органів управління та сил цивільного захисту області, міст та районів до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в умовах особливого періоду;

забезпечити працездатність системи централізованого оповіщення області, продовжити роботу з її модернізації;

щомісяця організовувати і проводити перевірки готовності засобів оповіщення і зв'язку системи централізованого оповіщення області;

посилити організаційно-методичне керівництво з питань створення та використання страхового фонду документації області;

посилити контроль та координацію роботи щодо накопичення матеріальних резервів усіх рівнів на випадок ліквідації наслідків НС в обсягах відповідно до затвердженої номенклатури.

Територіальному управлінню МНС України в Житомирській області:

забезпечити вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації рятувальників згідно з відповідними навчальними програмами;

поліпшити стан забезпеченості підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту відповідною технікою, обладнанням та засобами малої механізації;

здійснити на договірних засадах заходи щодо проведення вибухотехнічних робіт під час пропуску весняного льодоходу.

Управлінню Держтехногенбезпеки в області:

забезпечити контроль за:

станом техногенної і пожежної безпеки арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних сил України, уточнити та подати місцевим органам виконавчої влади розрахунки зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах;

виконанням Комплексного плану заходів із забезпечення техногенно-екологічної безпеки на хімічно небезпечних об’єктах на 2008-2013 роки;

реалізацією Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки (Закон України від 7 червня 2012 року № 4909-УІ) в межах компетенції;

виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. № 590 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки";

виконанням рішення обласної ради від 17.05.2011 № 168 "Про обласну комплексну Програму забезпечення пожежної безпеки на 2011 – 2015 роки";

станом утримання систем протипожежного захисту в житлових будинках підвищеної поверховості, розташованими на території міста Житомира, надання пропозицій по приведенню систем протипожежного захисту будинків у працездатний стан;

діяльністю підрозділів місцевої пожежної охорони та формувань добровільної пожежної охорони.

Заступник голови -

керівник апарату адміністрації О.А. НикитюкЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови обласної державної адміністрації

17.12.2012 № 433


ПЛАН

основних заходів з підготовки цивільного захисту області на 2013 рік№ з/п

Заходи

Відповідальні

Залучаються

Термін проведення

І. Збори - навчання (збори – наради) керівного складу цивільного захисту

1.

Участь у зборах посадових осіб органів державної влади, відповідальних за планування та здійснення заходів цивільного захисту

МНС України, Тернопільська облдержадміністрація

Представники територіального управління МНСУ в області (далі – ТУ МНСУ в області), управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (далі – управління з питань НС облдержадміністрації)

Жовтень

2.

Збори-наради керівного складу ЦЗ області, міст, районів, підприємств, установ й організацій з підбиття підсумків роботи у 2013 році та визначення основних завдань на 2014 рік

Керівники ЦЗ області, міст, районів, підприємств, установ та організацій

Керівний склад ЦЗ області, міст, районів, підприємств, установ та організацій

Грудень

(згідно з рішеннями)3.

Навчально-методичні збори з метою підбиття підсумків підготовки ЦЗ, коригування та визначення завдань на наступний період

Управління з питань НС облдержадміністрації


Начальники управлінь (відділів) міськрад, райдержадміністрацій, начальники штабів (представники) спецслужб ЦЗ області, окремих управлінь

Липень,

грудень


4.

Нарада керівного складу ЦЗ з питання протипожежного захисту лісів, торф'яників та сільгоспугідь у весняно-літній пожежонебезпечний період, підготовки до зернозбиральної кампанії 2013 року


Обласне управління лісового та мисливського господарства,

ТУ МНСУ в області, управління Держтехногенбезпеки в областіКерівний склад райдержадміністрацій, міськвиконкомів, підприємств, установ та організацій

Травень

5.

Нарада керівного складу ЦЗ щодо техногенного та протипожежного захисту закладів освіти та підготовки до навчального 2013/14 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління Держтехноген-безпеки в області

Керівний склад райдержадміністрацій, міськвиконкомів, закладів освіти

Травень

(згідно з рішеннями)ІІ. Командно-штабні, штабні та інші навчання і тренування з питань цивільного захисту

1.

Командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту області (з повним розгортанням і проведенням тактичних навчань зведених загонів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння великих пожеж Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України).

МНС України, Житомирська облдержадміністрація, ТУ МНСУ в області, управління Держтехногенбезпеки в області, районні (міські) служби ЦЗ

Керівний склад, органи управління і сили територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області, її міські та районні ланки

Листопад

2.

Участь у навчанні з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах зберігання ракет та боєприпасів з тренуванням евакоорганів

Міноборони України, МНС України

Органи виконавчої влади, керівники евакоорганів. Органи управління та сили структурних підрозділів функціональних та територіальних підсистем ЄДС НС (ЄДСЦЗ).

За окремим планом


3.

Навчання (тренування) з органами управління ЦЗ щодо переведення районних ланок територіальної підсистеми ЄДСЦЗ з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період


Управління з питань НС облдержадміністрації

Органи управління та сили ЦЗ:

м. Малина;

Малинського ;

Коростишівського районів


24-26 квітня;

24-26 квітня;

22-23 травня4.

Участь у тренуваннях з аварійно-рятувальними службами та формуваннями щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах

МНС України, Мінтрансзв'язку України

Обласна та міські комунальні аварійно-рятувальні служби на водних об’єктах


Березень, листопад

5.

Навчання (тренування) з органами управління ЦЗ з питань:

пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків;

переведення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії на хімічно небезпечному об'єкті;

виникнення НС осінньо-зимового періоду


Управління з питань НС облдержадміністрації,

ТУ МНСУ в області


Органи управління та сили ЦЗ структурних підрозділів функціональних та обласної територіальної підсистеми ЄДСЦЗ

Лютий;
ІІ квартал;


листопад;

ІІІ квартал


6.

Командно-штабні навчання зі спеціалізованими службами ЦЗ

ТУ МНСУ в області,

управління з питань НС облдержадміністраціїОргани управління і формування спеціалізованої служби охорони громадського порядку

Жовтень


7.

Участь у тактико-спеціальних і командно-штабних навчаннях з антитерористичної тематики

СБУ, управління СБУ в області

Оперативні групи органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, відповідні органи управління, сили та засоби ЦЗ

За окремими планами

8.

Участь у командно-штабних навчаннях та тренуваннях з територіальної оборони

Міноборони України


-„-

За планом Міноборони

ІІІ. Перевірки стану цивільного захисту (цивільної оборони), готовності органів управління, сил і засобів до дій за призначенням

1.

Перевірка стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, та організації роботи з питань пожежної та техногенної безпеки


Управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області,

управління з питань НС облдержадміністраціїОргани виконавчої влади, підприємства, установи та організації:

м. Малина;

Малинського ;

Коростишівського районів23-26 квітня;

23-26 квітня;

21-23 травня2.

Контрольні перевірки щодо усунення недоліків, виявлених під час попередніх комплексних інспекторських перевірок

Управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області,

управління з питань НС облдержадміністраціїОргани виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства:

Андрушівського;

Житомирського;

Олевського;

Попільнянського;

Ружинського;

Червоноармійського районів.


4-5 червня;

18-19 червня;

9-10 липня;

23-24 липня;

13-14 серпня;

3-4 вересня


3.

Перевірка стану роботи щодо:

підготовки до пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2013 році;

протипожежного захисту лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2013 року;

готовності місць масового відпочинку на водних об’єктах до літнього сезону, а також аварійно-рятувальних служб на водних об’єктах;

готовності (автодорожніх служб) до дій в несприятливих погодних умовах осінньо-зимового періоду


Управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області, комісії райдержадміністрацій, міськвиконкомів з питань ТЕБ та НС

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, до сфери відповідальності яких належить питання перевірок

Лютий-березень;

квітень-травень;

травень-червень;


вересень-листопад

4.

Перевірка стану техногенної та пожежної безпеки

Управління Держтехногенбезпеки в області


Підприємства, установи, організації (власники ПНО):

хімічно небезпечних об’єктів;

вибухонебезпечних об’єктів;

складів та арсеналів Збройних сил УкраїниКвітень-травень;

березень-травень

За погодж. з Міноборони5.

Перевірка стану готовності:

державних, комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням;

до пропуску весняної повені та дощових паводків;
до дій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду;

підрозділів місцевої пожежної охорони та формувань добровільної пожежної охорони


Управління Держтехногенбезпеки області

Управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області

Управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області

Управління Держтехногенбезпеки у області, ТУ МНСУ в області

Аварійно-рятувальні служби та формування центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування


Райдержадміністрації, міськвиконкоми, підприємства, установи, організації
Райдержадміністрації, міськвиконкоми, спеціалізовані служби цивільного захисту, об’єкти житлово-комунального господарства

та життєзабезпечення


Райдержадміністрації, міськвиконкоми, підприємства, установи, організації

Березень-червень;

лютий-березень;
вересень-жовтень

березень – серпень6.
Організація проведення перевірок протипожежного стану:

закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту та об’єктів з масовим перебуванням людей;
місць масового відпочинку та оздоровлення громадян;

хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття та зберігання зернових культур врожаю 2013 року;

лісогосподарських та торфопідприємств;
за напрямом діяльності перевірок стану організації роботи з питань пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту центральних органів виконавчої влади, корпорацій та підвідомчих об’єктів, розташованих на території області;

об’єктів, задіяних до проведення Новорічних та Різдвяних свят, культових об’єктів, які будуть задіяні до підготовки та проведення Пасхальних святУправління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області


Районні (міські) управління (відділи) освіти, заклади освіти

Заклади відпочинку та оздоровлення
Хлібоприймальні підприємства

Підприємства лісового та торф’яного господарства

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, підприємства, установи, організації

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, підприємства, установи, організаціїТравень-серпень;

квітень-червень;

травень-липень;

квітень-травень

грудень
7.

Проведення комплексних профілактичних відпрацювань районів (населених пунктів) області із найбільш складною обстановкою з пожежами

Управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області


Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

Протягом року

8.

Спільно з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування продовжити роботу щодо створення боєздатних підрозділів пожежної охорони в сільській місцевості

Облдержадміністрація, управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області, районні, селищні, сільські ради


Райдержадміністрації, міськвиконкоми, підприємства, установи, організації


Протягом року

9.

Продовження роботи з організації діяльності добровільних пожежних формувань та пожежно-технічних комісій на підконтрольних об’єктах

Облдержадміністрація, управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області


Райдержадміністрації, міськвиконкоми, підприємства, установи, організації


Протягом року

10.

Розроблення регіональної програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій Житомирської області у разі їх виникнення на 2013-2016 роки

Управління з питань НС, головне фінансове управління облдержадміністрації,

ТУ МНСУ в області.Райдержадміністрації, міськвиконкоми, підприємства, установи, організації


І квартал

11.

Виконання заходів обласної комплексної Програми забезпечення пожежної безпеки на 2011 – 2015 роки

Облдержадміністрація, управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області


Райдержадміністрації, міськвиконкоми, підприємства, установи, організації


Протягом року

12.

Перевірка стану виконання Комплексного плану заходів із забезпечення техногенно-екологічної безпеки на хімічно-небезпечних об’єктах на 2008-2013 роки

Облдержадміністрація, управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, підприємства, установи, організації

Протягом року

13.

Проведення перевірки засобів оповіщення та зв'язку системи оповіщення області

Управління з питань НС облдержадміністрації

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, пункти управління, підрозділи ПАТ „Укртелеком”

Щомісяця згідно з графіком

14.

Проведення комплексної перевірки системи централізованого оповіщення області

Управління з питань НС облдержадміністрації

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, пункти управління, підрозділи ПАТ „Укртелеком”

Листопад

15.

Перевірки стану утримання та експлуатації захисних споруд ЦЗ та радіаційного і хімічного захисту

Управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області,

управління з питань НС облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
Підприємства, організації та установи, утримувачі захисних споруд

За окремим

планом та графіком16.

Продовження технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

Управління з питань НС облдержадміністрації, управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Підприємства, організації та установи, утримувачі захисних споруд

Протягом року

17.

Вивчення стану організації, надання методичної допомоги в проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

МНС України

Управління з питань НС облдержадміністрації, управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області

Березень

18.

Контроль за здійсненням у місцевих органах виконавчої влади заходів щодо захисту населення і територій при виникненні радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов’язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин

МНС України

Управління з питань НС облдержадміністрації, управління Держтехногенбезпеки в області, ТУ МНСУ в області, підприємства, які в своїй діяльності використовують джерела іонізуючого випромінювання, хімічно небезпечні об'єкти

Березень

ІУ. Інші заходи


1.

Підготовка керівного складу та працівників ЦЗ в Інституті держуправління у сфері цивільного захисту

МНС України

Керівний склад та працівники ЦЗ області


Протягом року (за окремим планом)

2.

Проведення в навчальних закладах області Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, навчальні заклади

Квітень-травень

3.

Проведення міських, районних та обласних зборів-змагань юних рятувальників “Школа безпеки”

Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

Управління облдержадміністрації: освіти і науки; з питань НС; служба у справах дітей, ТУ МНСУ в області, управління МВСУ в області, обласна організація Товариства Червоного Хреста України

Квітень-

травень


4.

Участь у VІІ Міжнародних (ХІІ Всеукраїнських) зборах-змаганнях юних рятувальників “Школа безпеки”

МНС України, МОН України, Мінсім'ямолодьспорт України, Координаційна рада руху “Школа безпеки”.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки; з питань НС облдержадміністрації, служба у справах дітей, ТУ МНСУ в області, управління МВСУ в області, обласна організація Товариства Червоного Хреста України, команда переможець обласних змагань

Липень


5.

Підготовка матеріалів за область до Національної доповіді про стан техногенної і природної безпеки в Україні у 2012 році

ТУ МНСУ в області, управління Держтехногенбезпеки в області

Управління облдержадміністрації, обласні управління, організації, установи (за окремим списком)

До 1 квітня

У. Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації

1.

Проведення навчально - тренувальних занять з усім працюючим персоналом потенційно небезпечних підприємств (об’єктів) з практичним відпрацюванням дій за можливими аварійними ситуаціями

Керівники ПНО

Персонал потенційно небезпечних підприємств (об’єктів)

За окремими планами і графіками

2.

Організація та проведення практичного тренування евакуаційних органів області щодо виконання ними завдань за призначенням

Управління з питань НС облдержадміністрації,

ТУ МНСУ в областіОргани виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

За окремим графіком

3.

Розгортання зведених загонів з ліквідації наслідків НС та гасіння великих пожеж оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України в області та проведення тактичних навчань

ТУ МНСУ в області

Підрозділи оперативно-рятувальної служби ЦЗ, органи управління та сили ЦЗ міст, районів

За окремим планом

4.

Проведення спільних тактичних навчань з об’єктами, що обслуговуються аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення (АРЗ СП)

ТУ МНСУ в області

АРЗСП, потенційно небезпечні підприємства (об’єкти)

За окремим графіком

5.

Організація проведення тактичних навчань з відпрацювання дій пожежно – рятувальних підрозділів на випадок виникнення пожеж на найбільш важливих техногенно – та вибухо – пожежонебезпечних об’єктах

ТУ МНСУ в області

Підрозділи оперативно-рятувальної служби ЦЗ, підприємства, установи, організації (власники ПНО)

За окремим графіком

Заступник голови –

керівник апарату адміністрації О.А. Никитюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації

17.12.2012 № 433


ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ТА ДІЙ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА 2013 РІК

Аналіз результатів перевірок та матеріалів, які надходять з міст та районів, показує, що завдання з підготовки населення до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (далі-НС) природного та техногенного характеру у 2012 році в основному виконано.

Разом з тим в окремих районах та містах продовжують мати місце недоліки в організації та здійсненні заходів з підготовки населення до дій у разі виникнення НС.

Такий стан справ у цій сфері склався насамперед тому що:

не налагоджено дієвий контроль за організацією і ходом навчання всіх груп населення до дій у надзвичайних ситуаціях, виконання плану комплектування слухачами територіальних курсів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі-НМЦЦЗБЖ) в Андрушівському, Брусилівському, Ємільчинському, Радомишльському та Червоноармійському районах;

практичні заняття не завжди проводяться, плани-графіки проведення навчань та тренувань виконуються не в повному обсязі;

не на належному рівні проводиться інформаційно-просвітницька робота та пропаганда знань серед населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, а також за місцем проживання з питань захисту і дій у НС;

відсутні навчально-консультаційні пункти при деяких житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001р. № 874 “Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту” пропонуємо органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування:

1.Забезпечити навчання у сфері цивільного захисту усіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на які поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, навчання їх організації і діям у разі виникнення НС.

2.Проводити підготовку населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі загрози та виникнення НС, залежно від ступеня участі у виконанні завдань ЦЗ, відповідно до Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні НС техногенного та природного характеру, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23.04.01 № 97, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 червня 2001 р. за № 4815672 та керуватися такими рекомендаціями.

Підготовку керівного, командно-начальницького складу і фахівців ЦЗ здійснювати за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту на курсах НМЦЦЗБЖ області. Така підготовка проводиться, як правило, у рік проведення комплексних навчань та тренувань.

Продовжити практику проведення занять на договірних умовах, із виїздом педагогічного складу курсів НМЦЦЗБЖ до місць розташування замовників.

Підготовку осіб керівного складу ЦЗ за місцем роботи проводити під час установчих зборів у складі навчальних груп згідно з відповідним планом.

Тематику занять визначати керівнику об'єкта, виходячи із специфіки виробництва, екологічної та техногенної обстановки регіонів, завдання з ЦЗ та погоджувати з начальником відповідного територіального органу управління з питань НС міськ(рай)рад, райдержадміністрацій.

Підготовку працівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, які не ввійшли до складу формувань ЦЗ та аварійно-рятувальних служб, проводити на об'єктах у період підготовки до комплексних навчань і тренувань з ЦЗ.

Конкретні види занять визначати керівниками об'єктів за тематикою та погодженням з начальником відповідного органу управління з питань НС.

Приділяти увагу формуванню у слухачів належного обсягу знань, спрямованих на дії із захисту життя і здоров'я людей в екстремальних ситуаціях, надання само- та взаємодопомоги, а також виконанню комплексу заходів із запобігання виникненню НС на виробництві.

Підготовку працівників підприємств, установ та організацій, які входять до складу цивільного захисту та аварійно-рятувальних служб проводити за спеціальною тематикою.

Підготовку формувань ЦЗ спрямувати на практичне відпрацювання заходів, передбачених планами підготовки до дій за призначенням.

Підготовку студентів, курсантів, учнів та вихованців закладів освіти

проводити за програмами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Основи безпеки життєдіяльності", "Безпека життєдіяльності", „Основи медичних знань” та "Цивільний захист".

Підготовку учнів загальноосвітніх, професійно-технічних закладів освіти проводити за діючими програмами.

Закріплення знань, отриманих учнями в ході вивчення питань з безпеки життєдіяльності, відпрацьовувати в ході Дня цивільного захисту, який проводити в загальноосвітніх закладах та професійно-технічних училищах напередодні літніх шкільних канікул.

Навчально-виховна робота з дітьми дошкільного віку повинна забезпечити мінімально достатній та необхідний рівень компетенції дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі та становлення в них елементарних, доступних віку норм поведінки у НС.

Підсумком виховної роботи з дітьми та закріплення знань, отриманих педагогічним складом у ході занять з ЦЗ, вважати Тиждень безпеки дитини, який провести наприкінці навчального року.

При проведенні навчань та тренувань з цивільного захисту відповідного рівня, враховувати загрозу виникнення можливих надзвичайних ситуацій на підвідомчій території у мирний час та в особливий період, відпрацьовувати конкретні заходи з їх ліквідації, а також питання проведення евакозаходів.

Підготовку населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, здійснювати за місцем проживання у мережі навчально-консультаційних пунктів місцевих органів самоврядування, а також шляхом самостійного вивчення посібників, пам'яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховуванню спеціального циклу телерадіопередач тощо.

Навчально-консультаційні пункти повинні містити інформацію про потенційну небезпеку, що характерна для місць проживання населення, та методи реагування на неї, рекомендації щодо дій населення при виникненні можливих НС, порядок користування засобами захисту та прийоми надання першої медичної допомоги постраждалим.

Керівникам об'єктів підвищеної небезпеки забезпечити надання через навчально-консультаційні пункти та локальні системи оповіщення постійної та оперативної інформації населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи й способи забезпечення безпеки при аваріях.

3.Пропаганду знань та інформаційно-просвітницьку роботу серед населення з питань захисту та дій у НС спрямувати на підготовку населення до дій при виникненні небезпечних ситуацій, зокрема у зимовий період, можливій паводковій обстановці, поведінці на воді, дотриманні правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, виникненні епідемії, епізоотії, отруєнь тощо.

Здійснювати роз'яснювальну роботу у засобах масової інформації, друкованих виданнях та мережі навчально-консультаційних пунктів. Звернути увагу на населення, яке проживає поряд з потенційно небезпечними об'єктами.

На підприємствах, в установах, організаціях, у навчальних закладах для надання допомоги персоналу об'єктів в отриманні відомостей стосовно конкретних дій у НС щодо місцевих умов і особливостей виробничої діяльності удосконалити інформаційно-довідкові куточки.

4.При відпрацюванні дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф) на підприємствах, в ёустановах та організаціях основними формами підготовки та перевірки рівня навчання вважати комплексні об'єктові навчання та тренування, штабні об'єктові тренування персоналу штабів з ліквідації НС та тактико-спеціальні навчання з формуваннями ЦЗ, які проводити за розробленими планами-графіками.

На потенційно небезпечних об'єктах додатково протягом навчального року провести навчально-тренувальні заняття з усім працюючим персоналом, практично відпрацювати дії за планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф).

При проведенні навчально-тренувальних занять приділяти увагу оперативному доведенню інформації про аварійну ситуацію та порядок дій з ліквідації її наслідків до населення, яке проживає поряд з такими об'єктами.

5.Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, відповідно до своїх повноважень, здійснювати підготовку населення до дій у НС шляхом:

доведення до підлеглих ланок цивільного захисту щорічних організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення з питань захисту і дій в умовах НС, планів-графіків проведення навчань та тренувань;

розвитку та вдосконалення системи підготовки населення до дій у НС;

налагодження дієвого контролю за організацією і ходом навчання всіх груп населення до дій у надзвичайних ситуаціях, виконанням плану комплектування слухачами курсів НМЦЦЗБЖ;

забезпечення збереження, розвитку існуючої мережі навчально-консультаційних пунктів.

Спланувати та провести огляд-конкурс на кращу навчально-матеріальну базу з ЦЗ та кращий навчально-консультаційний пункт (до 6 листопада 2013 року).

Щокварталу в управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації :

подавати письмову доповідь про хід виконання плану комплектування курсів НМЦЦЗБЖО, плану-графіка проведення навчань та тренувань з відповідним аналізом та пропозиціями;

інформувати про проведену роз'яснювальну роботу серед населення, надсилати копії матеріалів, надрукованих у засобах масової інформації.

Подавати підсумкові доповіді про стан підготовки керівного складу, формувань ЦЗ, населення до дій у НС відповідно до табелю термінових та строкових донесень.

Після проведення районних, міських зборів-змагань "Школа безпеки" та оглядів конкурсів на кращу навчально-матеріальну базу і навчально-консультаційний пункт інформувати про результати їх проведення.

Копії організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення захисту і діям у НС, графік проведення навчань та тренувань, план роботи з пропаганди знань у сфері захисту населення і територій від НС подати до 22 січня 2013 року.

Заступник голови – керівник апарату

адміністрації О.А. Никитюк