Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14. 12. 11 №452 Про основні завдання цивільного захисту області у 2012 роц - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 17. 12. 1 371.01kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 13. 05. 1 254.31kb.
Наказ №287 Про підсумки роботи управління освіти з цивільного захисту... 1 97.06kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 24. 06. 1 372.1kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 11. 1 95.65kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної... 1 90.89kb.
Наказ №5 Про підготовку та основні завдання цивільного захисту Харківської... 1 19.83kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19. 1 52.96kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 грудня... 1 155.58kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 0 01. 9 1880.64kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня... 1 373.2kb.
Рішення ХХ сесії VІ скликання від 17 січня 2012 року №155-vi про... 1 224.96kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14. 12. 11 №452 Про основні - сторінка №1/1


ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації


від 14.12.11 № 452

Про основні завдання цивільного захисту області у 2012 році


У 2011 році діяльність райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, органів управління і сил цивільного захисту (ЦЗ), спеціалізованих служб ЦЗ, організацій, установ та підприємств була спрямована на виконання вимог нормативно-правових актів у сфері ЦЗ (ЦЗ).

Завдання з підготовки ЦЗ (ЦО) області та план заходів, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації від 13.12.10 № 397, в основному виконані.

Проведені комісійні перевірки стану реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (НС), пожежної та техногенної безпеки, командно-штабні навчання (тренування) з органами управління і силами ЦЗ (ЦО) показали спроможність цих органів управління та сил вирішувати завдання за призначенням.

У навчально-методичному центрі ЦЗ та безпеки життєдіяльності пройшли підготовку 1516 осіб, що складає 91% від плану комплектування, у т.ч. 815 осіб керівного складу.

Проведено комплекс заходів щодо підтримання в готовності до використання за призначенням пунктів управління, системи централізованого оповіщення ЦО області, захисних споруд ЦЗ (ЦО).

Проводилися відповідні заходи щодо підвищення рівня матеріального забезпечення заходів із запобігання та ліквідації наслідків НС.

Краще завдання з ЦЗ (ЦО) виконувалися у містах Житомирі, Коростені, Бердичеві, в Коростенському, Олевському, Бердичівському, Коростишівському, Житомирському районах, а також спеціалізованими службами ЦЗ області: енергетики, оповіщення і зв'язку, протипожежною та, медичною.

Недостатньо ефективно проводилася робота щодо виконання цих завдань у м. Малині, Червоноармійському та Ружинському районах.

У той же час ряд завдань залишилися не виконаними, що свідчить про недостатню увагу відповідних керівників ЦЗ (ЦО).

З року в рік погіршується стан існуючого фонду захисних споруд з причини недостатньої уваги щодо їх збереження в готовності для використання за призначенням. Зокрема, не готові до використання за призначенням 70 сховищ, що складає 55 % від загальної кількості.

З 1053 протирадіаційних укриттів не готові до використання 213 (25 %).

Відповідно до Плану заходів з підготовки та проведення у 2009-2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) в області проведені відповідні заходи.

За станом на 01.11.11 в області укладено 172 угоди (18%) та проінвентаризовано 71 захисну споруду (8%) комунальної та приватної форм власності. Державної форми власності відповідно 79 угод (37%) та 65 (30%) захисних споруд проінвентаризовано.

Не повною мірою забезпечено радіаційний та хімічний захист населення.

Залишається низьким рівень гарантованого доведення інформації до населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок значного скорочення абонентської мережі проводового радіомовлення в містах та районах.

Недостатньо наполегливо вирішуються питання щодо накопичення місцевих матеріальних резервів на випадок ліквідації НС.
З метою якісного та своєчасного вирішення завдань у 2012 році:

1. Затвердити основні завдання цивільного захисту області на 2012 рік (додаються).

2. Затвердити план основних заходів з підготовки цивільного захисту області на 2012 рік (додається).

3. Затвердити організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій на 2012 рік (додаються).

4. Головам райдержадміністрацій, міським головам, керівникам управлінь обл­держадміністрації, обласних управлінь, організацій, установ та підприємств:

4.1. До 20 січня 2012 року підсумувати результати підготовки ЦЗ (ЦО) відповідного рівня у 2011 році та своїми розпорядженнями (нака­зами) визначити основні завдання на 2012 рік.

4.2. Інформацію про підсумки підготовки ЦЗ (ЦО) та копії планів основних заходів ЦЗ (ЦО) районів і міст обласного значення, спеціалі­зованих служб ЦЗ області до 25 січня 2012 року подати управ­лінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації для узагальнення та контролю за їх виконанням.

4.3. Про хід виконання розпорядження щокварталу, до 5 числа місяця наступного кварталу, інформувати управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконанням цього розпорядження подавати до облдержадміністрації до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Олещенка М.М.


Голова державної

адміністрації С.М. Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації


14.12.11 № 452


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

цивільного захисту області на 2012 рік

1. Відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту (ЦЗ) та розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік” основні зусилля зосередити на:


вдосконаленні та розвитку законодавчої та нормативно – правової бази з питань цивільного захисту;

удосконаленні територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту області, її міських і районних ланок як механізму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

забезпеченні готовності органів управління, сил та засобів ЦЗ усіх рівнів до оперативного реагування на надзвичайні ситуації (далі-НС) та ліквідації їх наслідків, проведення пошуково-рятувальних робіт, захисту населення і територій, організованого переведення з мирного на воєнне положення;

плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів ЦЗ з метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки, досягнення прийнятних рівнів ризику виникнення НС та зменшення людських і матеріальних втрат;

підвищенні ефективності діяльності існуючих державних, комунальних, галузевих та об’єктових спеціалізованих аварійно – рятувальних служб і формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд);

забезпеченні достатнього фінансування бюджетами всіх рівнів профільних програм у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки;

удосконаленні системи спостережень і контролю, насамперед із гідрогеологічних, гідрометеорологічних та епідеміологічних питань;

модернізації системи централізованого оповіщення.


2. Начальникам цивільного захисту всіх рівнів:

підвищити готовність органів управління і сил ЦЗ до дій за призначенням у мирний час та особливий період;


підтримувати у готовності існуючі системи оповіщення і зв’язку та провести їх реконструкцію із заміною аналогової апаратури оповіщення на цифрову;

здійснювати перевірку готовності системи централізованого оповіщення ЦО з доведенням інформації до населення, а також практично застосовувати її у разі виникнення загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій), при проведенні навчань та тренувань з цивільного захисту;

залучати до оповіщення населення теле-, радіомовні компанії шляхом укладання угод та закладення друкованих текстів та фонограм звернень щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій, розроблення та затвердження спільних інструкцій черговому персоналу щодо дій у разі здійснення оповіщення населення;

забезпечити придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для персоналу радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів в повному обсязі,

працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення, не менш як 60 відсотків потреби, непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та зонах можливого радіаційного забруднення, не менш як 15 відсотків потреби;

здійснити заходи щодо впровадження на об’єктів підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу цих об’єктів;

забезпечити проведення паспортизації потенційно небезпечних об'єктів;

продовжити роботу з виконання планових показників Програми створення страхового фонду документації Житомирської області на 2011-2015 роки;

ужити заходів щодо створення страхового фонду документації на об’єктах систем життєзабезпечення і транспорту;

продовжити проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ (ЦО);

забезпечити медичні формування Державної служби медицини катастроф необхідним обладнанням та виробами медичного призначення в обсязі не менш як 85 відсотків визначеної номенклатури;

забезпечити заклади охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо автономними джерелами електропостачання у повному обсязі;

створити матеріальні резерви всіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою (не менш як 55 відсотків потреби);

забезпечити на 45% потреби необхідним обладнанням та сучасними засобами вимірювання відповідних диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту;

забезпечити у встановлені терміни підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців органів управління і сил цивільного захисту;

налагодити дієвий контроль за організацією і ходом навчання всіх груп населення до дій у надзвичайних ситуаціях, виконання плану комплектування слухачами територіальних курсів навчально–методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

забезпечити збереження та розвиток існуючої мережі навчально-консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних підприємствах та сільських (селищних) рад;

підвищити готовність спеціалізованих аварійно-рятувальних служб і формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд) до реагування на НС та ліквідації їх наслідків;

здійснити попереджувальні заходи з метою недопущення загибелі людей на водних об’єктах;

проводити тренування евакуаційних органів щодо евакуації населення у разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період у ході командно-штабних та інших навчань;

забезпечити проведення командно-штабних навчань із спеціалізованими службами ЦЗ відповідного рівня.

3. Визначити додаткові завдання головним управлінням, управлінням облдержадміністрації, іншим обласним організаціям, установам та підприємствам:

Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації:

забезпечити ефективну діяльність мережі спостереження та лабораторного контролю за забрудненням радіоактивними, отруйними речовинами та біологічними засобами продуктів харчування, продовольчої сировини і води лабораторіями, що підпорядковані управлінню.
Головному управлінню будівництва та архітектури облдержадміністрації:

забезпечити обов’язкову реалізацію вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробці проектної та містобудівної документації.

Управлінню освіти і науки облдержадміністрації:

забезпечити реалізацію навчальних програм з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

створити у системі загальної середньої та позашкільної освіти гуртки, факультативи, курси з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи;

посилити контроль за якістю проведення в професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладах Дня цивільного захисту, в дошкільних навчально-виховних закладах – Тижня безпеки дитини.

Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:

забезпечити медичні формування Державної служби медицини катастроф відповідним майном та виробами медичного призначення на 85% визначеної номенклатури;

забезпечити заклади охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо автономними джерелами електропостачання у повному обсязі.

Головному управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації:

організувати проведення заходів, спрямованих на популяризацію здорового і безпечного способу життя, підвищення рівня практичної підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях.
Житомирському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, Житомирському обласному комунальному агролісогосподарському підприємству “Житомироблагроліс”:

забезпечити функціонування системи виявлення (спостереження) осередків лісових пожеж, їх гасіння та оперативне подання інформації центральним і місцевим органам виконавчої влади, підрозділи яких залучаються до їх гасіння, згідно з оперативними планами ліквідації лісових пожеж та інструкціями (планами) взаємодії;

розробити та здійснити комплекс заходів щодо протипожежного захисту лісів і сільгоспугідь у весняно-літній пожежонебезпечний період.
Житомирській філії ПАТ «Укртелеком»:

забезпечити у разі виникнення надзвичайних ситуацій в установленому порядку зв’язком посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військового управління, керівників підприємств, установ і організацій, спеціальної комісії та штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Житомирській обласній державній телерадіокомпанії:

забезпечити технічну можливість трансляції ефірними передавачами державного ефірного радіомовлення сигналів (команд) оповіщення цивільного захисту та повідомлень для населення;

спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації та головним управлінням МНС України в Житомирській області забезпечити навчання населення з основних питань цивільного захисту (дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо запобігання травмуванню та загибелі людей) із залученням засобів масової інформації (незалежно від форми власності), а також шляхом виготовлення та розміщення соціальної реклами, створення відповідних теле- та радіопрограм;

забезпечити використання зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у газетах і журналах з основних напрямів безпеки життєдіяльності; проведення акцій “Запобігти, врятувати, допомогти”, “Герой-рятувальник року”.


Обласному виробничому управлінню водних ресурсів:

розробити спільно з іншими органами виконавчої влади комплекс заходів щодо підготовки та проведення безаварійного пропуску весняного льодоходу та повені.

посилити контроль за виконанням програм запобігання і боротьби з підтопленням земель, захисту населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, ліквідації наслідків підтоплення земель у містах і селищах міського типу.
Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації:

продовжити роботу щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань цивільного захисту;

здійснювати організаційно-методичне керівництво роботою щодо удосконалення територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту області, її міських та районних ланок, планування їх діяльності в мирний час та в умовах особливого періоду;

забезпечити оперативну підготовку органів управління та сил цивільного захисту області, міст та районів до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в умовах особливого періоду;

забезпечити працездатність системи централізованого оповіщення області, продовжити роботу з її модернізації;

організовувати і проводити перевірки готовності засобів оповіщення та зв'язку системи централізованого оповіщення області;

посилити організаційно-методичне керівництво з питань створення та використання страхового фонду документації області;

налагодити контроль та координацію роботи щодо накопичення матеріальних резервів усіх рівнів на випадок ліквідації наслідків НС в обсягах відповідно до затвердженої номенклатури.

Управлінню МНС України в Житомирській області:

забезпечити вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації рятувальників згідно з відповідними навчальними програмами;

розробити та здійснити комплекс заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків;

забезпечити техногенну і пожежну безпеку арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних сил України, уточнити та подати місцевим органам виконавчої влади розрахунки зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах;

покращити стан забезпеченості підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту відповідною технікою, обладнанням та засобами малої механізації;

здійснити на договірних засадах заходи щодо проведення вибухотехнічних робіт під час пропуску весняного льодоходу.________________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови обласної державної адміністрації

14.12.11 № 452


ПЛАН

основних заходів з підготовки цивільного захисту області на 2012 рік

з/п

Заходи

Відповідальний

Залучаються

Термін проведення

І. Збори - навчання (збори – наради) керівного складу цивільного захисту

1.

Участь у зборах посадових осіб органів державної влади, відповідальних за планування та здійснення заходів цивільного захисту

МНС, Полтавська облдержадміністрація

Керівники управління МНС в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Жовтень

2.

Збори-наради керівного складу ЦЗ області, міст, районів, підприємств, установ і організацій щодо підбиття підсумків роботи у 2012 році та визначення основних завдань на 2013 рік

Керівники ЦЗ області, міст, районів, підприємств, установ та організацій

Керівний склад ЦЗ області, міст, районів, підприємств, установ та організацій.

Грудень

(згідно з рішеннями)

3.

Навчально-методичні збори з метою підбиття підсумків підготовки ЦЗ, коригування та визначення завдань на наступний період

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації


Начальники управлінь (відділів) міськрад, райдержадміністрацій, начальники штабів (представники) спецслужб ЦЗ області, окремих управлінь

Липень,

грудень

4.

Нарада керівного складу ЦЗ з питання протипожежного захисту лісів, торф'яників та сільгоспугідь у весняно-літній пожежонебезпечний період, підготовки до зернозбиральної кампанії 2012 року

Управління МНС в області

Керівний склад райдержадміністрацій, виконавчих органів міськ(рай)рад, підприємств, установ та організацій

Травень

5.

Нарада керівного складу ЦЗ щодо техногенного та протипожежного захисту закладів освіти та підготовки до навчального 2012/2013 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління МНС в області

Керівний склад райдержадміністрацій, виконавчих органів міськ(рай)рад, закладів освіти

Травень

(згідно з рішеннями)

ІІ. Командно-штабні, штабні та інші навчання і тренування з питань цивільного захисту

1.

Участь у навчанні з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах зберігання ракет та боєприпасів з тренуванням евакоорганів

Міноборони, МНС

Органи виконавчої влади, керівники евакоорганів. Органи управління та сили структурних підрозділів функціональних та територіальних підсистем ЄДС НС (ЄДСЦЗ).

За окремим планом


2.

Навчання (тренування) з органами управління ЦЗ щодо переведення районних ланок територіальної підсистеми ЄДСЦЗ з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період


Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Органи управління та сили ЦЗ:

Андрушівського

Житомирського

Олевського

Попільнянського

Ружинського

Червоноармійського районів


18-20 квітня;

16-18 травня;

06-08 червня;

20-22 червня;

11-13 липня;

25-27 липня

3.

Участь у тренуваннях з аварійно-рятувальними службами та формуваннями щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах

МНС, Мінтрансзв'язку

Обласна та міські комунальні аварійно-рятувальні служби на водних об’єктах


Березень, листопад

4.

Навчання (тренування) з органами управління ЦЗ з питань:

пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків;

щодо переведення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період;

щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії на хімічно небезпечному об'єкті;

виникнення НС осінньо-зимового періодуУправління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Управління МНС в області

Органи управління та сили ЦЗ структурних підрозділів функціональних та обласної територіальної підсистеми ЄДСЦЗ


Лютий;
ІІ квартал;


листопад;
ІІІ квартал

5.

Командно-штабні навчання з спеціалізованими службами ЦЗ

Управління МНС в області,

управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Органи управління і формування спеціалізованої служби гідрологічного (гідродинамічного) захистуЖовтень

6.

Участь в тактико-спеціальних і командно-штабних навчаннях з антитерористичної тематики

СБУ, управління СБУ в області

Оперативні групи органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, відповідні органи управління, сили та засоби ЦЗ

За окремими планами

7.

Участь у командно-штабних навчаннях та тренуваннях з територіальної оборони

Міноборони


-„-

За планом Міноборони

ІІІ. Перевірки стану цивільного захисту (цивільної оборони), готовності органів управління, сил і засобів до дій за призначенням

1.

Перевірка реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, стану та організації роботи з питань пожежної та техногенної безпеки


Управління МНС в області,

управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації:

Андрушівського

Житомирського

Олевського

Попільнянського

Ружинського

Червоноармійського районів17-20 квітня;

15-18 травень;

05-08 червня;

19-22 червня;

10-13 липня;

24-27 липня

2.

Контрольні перевірки щодо усунення недоліків, які були виявлені під час попередніх комплексних інспекторських перевірок

Управління МНС в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства

Брусилівського

Вол-Волинського

Ємільчинського

Любарського

Лугинського районів7-8 серпня;

21-23 серпня;

05-07 вересня;

18-20 вересня;

09-11листопада

3.

Перевірка стану роботи щодо:

підготовки до пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2012 році;

протипожежного захисту лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2012 року;

готовності місць масового відпочинку на водних об'єктах до літнього сезону, а також аварійно-рятувальних служб на водних об’єктах;

готовності (автодорожніх служб) до дій в несприятливих погодних умовах осінньо-зимового періоду

Комісії обл(рай)держадміністрацій, міськвиконкомів з питань ТЕБ та НС

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, до сфери відповідальності яких належить питання перевірок


Лютий-березень;

квітень-травень;
травень-червень;

вересень-листопад

4.

Проведення перевірок стану техногенної та пожежної безпеки

Управління Держтехногенбезпеки в області, управління МНС в області


Підприємства, установи, організації (власники ПНО):

хімічно небезпечних об’єктів;

вибухонебезпечних об’єктів;

складів та арсеналів Збройних сил УкраїниКвітень-травень;

березень-травень

За погодж. з Міноборони

5.

Перевірка стану готовності:

державних, комунальних, об'єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням;

до пропуску весняної повені та дощових паводків;


до дій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду


Управління МНС в області

Управління Держтехногенбезпеки в області, управління МНС в області

Управління Держтехногенбезпеки в області, управління МНС в області


Аварійно-рятувальні служби та формування центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи, організації
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, спеціалізовані служби цивільного захисту, об'єкти житлово-комунального господарства та життєзабезпечення


Березень-червень;


лютий-березень;

вересень-жовтень

6.
Організація проведення перевірок протипожежного стану:

закладів освіти;
місць масового відпочинку та оздоровлення громадян;

хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття та зберігання зернових культур врожаю 2012 року;

лісогосподарських та торфопідприємств


Управління Держтехногенбезпеки в області, управління МНС в області
Районні (міські) управління (відділи) освіти, заклади освіти

Заклади відпочинку та оздоровлення
Хлібоприймальні підприємства

Підприємства лісового та торф'яного господарстваТравень-серпень;

квітень-червень;

травень-липень;
квітень-травень

7.

Проведення комплексного профілактичного відпрацювання районів області із найбільш складною обстановкою з пожежами

Управління МНС в області

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

Протягом року

8.

Проведення перевірки засобів оповіщення та зв'язку системи оповіщення області

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, пункти управління, підрозділи ПАТ „Укртелеком”

Щомісяця згідно з графіком

9.

Проведення комплексної перевірки системи централізованого оповіщення області

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, пункти управління, підрозділи ПАТ „Укртелеком”

Листопад

10.

Перевірки стану утримання та експлуатації захисних споруд ЦЗ(ЦО) та радіаційного і хімічного захисту

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації,

управління МНС в області

Підприємства, організації та установи, утримувачі захисних споруд

За окремим

планом та графіком

ІУ. Інші заходи


1.

Підготовка керівного складу та працівників ЦЗ в Інституті держуправління у сфері цивільного захисту

МНС

Керівний склад та працівники ЦЗ області


Протягом року (за окремим планом)

2.

Проведення в навчальних закладах області Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, навчальні заклади

Квітень-травень

3.

Проведення міських, районних та обласних зборів-змагань юних рятувальників “Школа безпеки”

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

Управління облдержадміністрації: освіти і науки; з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, служба у справах дітей, управління МНС в області, управління МВС в області, обласна організація Товариства Червоного Хреста

Квітень-

травень

4.

Участь у VІІ Міжнародних (ХІ І Всеукраїнських) зборах-змаганні юних рятувальників “Школа безпеки”.

МНС, МОН, Мінсім'ямолодьспорт, Координаційна рада руху “Школа безпеки”.

Управління облдержадміністрації: освіти і науки; з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, служба у справах дітей, управління МНС в області, управління МВС в області, обласна організація Товариства Червоного Хреста,

команда переможець обласних змагань

Липень

5.

Підготовка матеріалів за область до Національної доповіді про стан техногенної і природної безпеки в Україні у 2011 році

Управління МНС в області

Управління облдержадміністрації, обласні управління, організації, установи (за окремим списком)

До 1 квітня

У. Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації

1.

Проведення навчально - тренувальних занять з усім працюючим персоналом потенційно небезпечних підприємств (об’єктів) з практичним відпрацюванням дій за можливими аварійними ситуаціями

Керівники ПНО

Персонал потенційно небезпечних підприємств (об’єктів)

За окремими планами і графіками

2.

Організація та проведення практичного тренування евакуаційних органів області щодо виконання ними завдань за призначенням

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації,

управління МНС в області

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

За окремим графіком

3.

Розгортання зведених загонів з ліквідації наслідків НС та гасіння великих пожеж оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України в області та проведення тактичних навчань

Управління МНС в області

Підрозділи оперативно-рятувальної служби ЦЗ, органи управління та сили ЦЗ міст, районів

За окремим планом

4.

Проведення спільних тактичних навчань з об’єктами, що обслуговуються аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення (АРЗ СП)

Управління МНС в області

АРЗСП, потенційно небезпечні підприємства (об’єкти)

За окремим графіком

5.

Організація проведення тактичних навчань з відпрацювання дій пожежно – рятувальних підрозділів на випадок виникнення пожеж на найбільш важливих техногенно – та вибухо – пожежонебезпечних об’єктах

Управління МНС в області

Підрозділи оперативно-рятувальної служби ЦЗ, підприємства, установи, організації (власники ПНО)

За окремим графіком

__________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації

14.12.11 № 452

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ТА ДІЙ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА 2012 РІК


Підготовка населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, залежно від ступеня їх участі у виконанні завдань цивільного захисту, проводилася у відповідності з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13.12.10 № 397 “Про основні завдання цивільного захисту області у 2011 році”.

Більш якісно ці завдання виконувались в Бердичівському, Житомирському, Коростенському, Коростишівському, Любарському, Олевському, Романівському районах, містах Житомирі та Бердичеві.

Разом з тим в окремих районах та містах продовжують мати місце недоліки в організації та здійсненні заходів з підготовки населення до дій у разі виникнення НС. Зокрема, недовиконано план комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області (далі-НМЦЦЗБЖ) слухачами на 2011 рік у Ємільчинському, Ружинському, Червоноармійському районах та м.Малині. У ході реалізації завдань ЦЗ області необхідно забезпечити принцип обов'язковості навчання у сфері цивільного захисту всіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на які поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, навчання його організації і діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Функціональне навчання проводиться на курсах НМЦЦЗБЖ відповідно до державного замовлення за планами комплектування та угод з юридичними і фізичними особами.

Навчання забезпечує потреби органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у підвищенні рівня компетенції (знань, умінь) керівних і управлінських кадрів виконувати певні функції у межах законодавчо визначених повноважень у сфері цивільного захисту, удосконалення професійної підготовленості фахівців виконувати службові обов’язки і поставлені завдання у режимах підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану ЄС ЦЗ.

Обов'язковому функціональному навчанню підлягають:

начальники (заступники начальників) ЦЗ - керівники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів;

начальники (заступники начальників) спеціалізованих служб цивільного захисту незалежно від форм власності;

посадові особи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які входять до складу евакуаційних комісій та їх підрозділів;

керівники груп управління комплексними об'єктовими навчаннями, тренуваннями з відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварій (катастроф);

керівний та начальницький склад невоєнізованих формувань цивільного захисту;

посадові особи, які входять до складу координуючих органів єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

працівники диспетчерських служб державних підприємств, установ, організацій та об'єктів підвищеної небезпеки;

оперативний склад аварійно-рятувальних служб і формувань цивільного захисту, які залучаються для організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій, об'єктів та хіміко-дозиметричного контролю;

фахівці підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які причетні до забезпечення промислової та екологічної безпеки;

завідувачі (інструктори) навчально-консультаційних пунктів, учителі допризовної підготовки та керівники методичних кабінетів і міжшкільних методичних об'єднань з основ безпеки життєдіяльності;

керівники навчальних груп з підготовки працівників на підприємствах, в установах та організаціях з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях.

Виходячи з вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001р. № 874 “Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”, реальної оцінки стану справ з урахуванням техногенної, екологічної, природної обстановки області та організації заходів з підготовки населення за минулий рік пропонуємо:

1.Забезпечити навчання у сфері цивільного захисту всіх категорій керівників, посадових осіб і фахівців, на які поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, навчання їх організації і діям у разі виникнення НС.

2.Підготовку населення на підприємствах, установах та організаціях до дій у разі загрози та виникнення НС, залежно від ступеня участі у виконанні завдань ЦЗ, проводити відповідно до Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні НС техногенного та природного характеру, затвердженого наказом МНС України від 23.04.01 №97, та керуватися такими рекомендаціями.

Підготовку керівного, командно-начальницького складу і фахівців ЦЗ здійснювати за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту на курсах НМЦЦЗБЖО.

Ввести в практику проведення занять на договірних умовах, з виїздом педагогічного складу курсів до місць розташування замовників.

Підготовку осіб керівного складу ЦЗ за місцем роботи проводити під час установчих зборів у складі навчальних груп згідно з відповідним планом.

Тематику занять визначати керівнику об'єкта, виходячи із специфіки виробництва, екологічної та техногенної обстановки регіонів, завдання з ЦЗ та погоджувати з начальником відповідного територіального органу управління з питань НС міськ(рай)рад, райдержадміністрацій.

Підготовку працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які не ввійшли до складу формувань ЦЗ та аварійно-рятувальних служб, проводити на об'єктах незалежно від форм власності у період підготовки до навчань і тренувань з ЦЗ на планових заняттях у складі навчальних груп.

Конкретні види занять визначати керівниками об'єктів за відповідною тематикою та погодженням з начальником відповідного органу управління з питань НС.

Приділяти увагу формуванню у слухачів належного обсягу знань, спрямованих на дії із захисту життя і здоров'я людей в екстремальних ситуаціях, надання само- та взаємодопомоги, а також виконанню комплексу заходів із запобігання виникненню НС на виробництві.

Підготовку працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, які входять до складу формувань ЦЗ та аварійно-рятувальних служб проводити за спеціальною тематикою під керівництвом командирів формувань, головних спеціалістів об'єктів. Загальну тематику відпрацювати під час підготовчого періоду до комплексних об'єктових навчань (тренувань).

Підготовку формувань спрямувати на практичне відпрацювання заходів, передбачених планами підготовки до дій за призначенням.

Підготовку студентів, курсантів, учнів та вихованців закладів освіти

проводити за програмами Міністерства освіти і науки України.

Підготовку учнів загальноосвітніх, професійно-технічних закладів освіти проводити за діючими програмами.

Закріплення знань, отриманих учнями в ході вивчення питань з безпеки життєдіяльності, відпрацьовувати в ході "Дня цивільного захисту", який проводити в загальноосвітніх закладах та професійно-технічних училищах напередодні літніх шкільних канікул.

Навчально-виховна робота з дітьми дошкільного віку повинна забезпечити мінімально достатній та необхідний рівень компетенції дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі та становлення в них елементарних, доступних віку норм поведінки у НС. Підсумком виховної роботи з дітьми та закріплення знань, отриманих педагогічним складом у ході занять з ЦЗ, вважати "Тиждень безпеки дитини", який провести наприкінці навчального року.

При проведенні практичних занять відпрацьовувати питання щодо дій у разі виникнення аварії на потенційно небезпечних об'єктах.

Підготовку населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, здійснювати за місцем проживання у мережі навчально-консультаційних пунктів місцевих органів самоврядування, а також шляхом самостійного вивчення посібників, пам'яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховуванню спеціального циклу телерадіопередач тощо.

Навчально-консультаційні пункти повинні містити інформацію про потенційну небезпеку, що характерна для місць проживання населення, та методи реагування на неї, рекомендації щодо дій населення при виникненні можливих НС, порядок користування засобами захисту та прийоми надання першої медичної допомоги постраждалим.

Керівникам об'єктів підвищеної небезпеки забезпечити надання через навчально-консультаційні пункти та локальні системи оповіщення постійної та оперативної інформації населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи й способи забезпечення безпеки при аваріях.

3.Пропаганду знань та інформаційно-просвітницьку роботу серед населення з питань захисту та дій у НС спрямувати на підготовку населення до дій при виникненні небезпечних ситуацій, зокрема у зимовий період, можливій паводковій обстановці, поведінці на воді, дотримання правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, виникненні епідемії, епізоотії, отруєнь тощо.

Здійснювати роз'яснювальну роботу через усі наявні засоби масової інформації, друковані видання та мережу навчально-консультаційних пунктів. Звернути увагу на населення, яке проживає поряд з потенційно небезпечними об'єктами.

На підприємствах, в установах, організаціях, у навчальних закладах для надання допомоги персоналу об'єктів в отриманні відомостей стосовно конкретних дій у НС щодо місцевих умов і особливостей виробничої діяльності удосконалити інформаційно-довідкові куточки.

4. При відпрацюванні дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф) на підприємствах, установах та організаціях основними формами підготовки та перевірки рівня навчання вважати комплексні об'єктові навчання та тренування, штабні об'єктові тренування персоналу штабів з ліквідації НС та тактико-спеціальні навчання з формуваннями ЦЗ, які проводити за розробленими планами-графіками.

На потенційно небезпечних об'єктах протягом навчального року провести навчально-тренувальні заняття з усім працюючим персоналом, практично відпрацювати дії за планами локалізації і ліквідації аварій (катастроф). Практикувати сумісні навчання з об'єктами, які потрапляють в зону можливого враження від небезпечних підприємств.

При проведенні навчально-тренувальних занять приділяти увагу оперативному доведенню інформації про аварійну ситуацію та порядок дій з ліквідації її наслідків до населення, яке проживає поряд з такими об'єктами.

5. Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, відповідно до своїх повноважень, здійснювати підготовку населення до дій у НС шляхом:

доведення до підлеглих ланок цивільного захисту щорічних організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення з питань захисту і дій в умовах НС, планів-графіків проведення навчань та тренувань;

розвитку та вдосконалення системи підготовки населення до дій у НС;

налагодження дієвого контролю за організацією і ходом навчання всіх груп населення до дій у надзвичайних ситуаціях, виконання плану комплектування слухачами курсів НМЦЦЗБЖО;

забезпечення збереження, розвитку існуючої мережі навчально-консультаційних пунктів.

Спланувати та провести огляди-конкурси на :

кращу навчально-матеріальну базу з ЦЗ серед підприємств, установ та організацій (до 5 жовтня 2012 року);

кращий навчально-консультаційний пункт (до 8 листопада 2012 року).

Щокварталу в управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації :

подавати письмову доповідь про хід виконання плану комплектування курсів НМЦЦЗБЖО, плану-графіка проведення навчань та тренувань з відповідним аналізом та пропозиціями;

інформувати про проведену роз'яснювальну роботу серед населення, надсилати копії матеріалів, надрукованих у засобах масової інформації.

Підсумкові доповіді про стан підготовки керівного складу, формувань

ЦЗ, населення до дій у НС подавати до 5 червня та 5 грудня за формами 12/ПКС НН табелю термінових та строкових донесень.

Після проведення районних, міських зборів-змагань "Школа безпеки" та оглядів конкурсів на кращу навчально-матеріальну базу і навчально-консультаційний пункт інформувати про результати їх проведення.Копії організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення захисту і діям у НС, графік проведення навчань та тренувань, план роботи з пропаганди знань у сфері захисту населення і територій від НС подати до 17 січня 2012 року.
____________________________