Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області 24. 05. 2013 Рахів №141 Про Програму розвитку - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 66.41kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 12.83kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 184.77kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 133.18kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 121.88kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 132.68kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 11.96kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 170.93kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 38.81kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 34.64kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 14.76kb.
Щодо надання цільових пільгових кредитів для здобуття вищої освіти 1 22.42kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області - сторінка №1/1


УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Рахівської районної державної адміністрації

Закарпатської області
24.05.2013 Рахів № 141

Про Програму розвитку рибного господарства району

на 2013 – 2016 роки

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 20.02.2013 № 52 „Про Програму розвитку рибного господарства області на 2013 – 2016 роки”, з метою поліпшення розвитку галузі рибництва, удосконалення соціально-економічних та організаційних умов для нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції галузі:  1. Схвалити Програму розвитку рибного господарства району на 2013 – 2016 роки, що додається та подати її на розгляд сесії районної ради.
  1. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації забезпечити виконання зазначеної Програми, про що інформувати управління агропромислового розвитку облдержадміністрації щороку до 20 січня.
  1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 10.02.2012 № 64 „Про Програму розвитку рибного господарства району на 2012 – 2016 роки”.
  1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Бендака Ю.Ю.

Голова державної адміністрації Д.Андріюк

СХВАЛЕНО


Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 24.05.2013 № 141
Програма

розвитку рибного господарства району на 2013 – 2016 роки
І. Загальні положення.
Стан, проблеми та перспективи розвитку рибного господарства в районі
Програма розвитку рибного господарства району на 2013 – 2016 роки (далі – Програма) передбачає створення сприятливих умов для розвитку рибного господарства району та забезпечення населення продукцією з риби.

Рахівський район відноситься до високогірних районів Закарпатської області, тому розведення риби в таких кліматичних умовах має свої особливості. Низька температура води дає можливість відтворювати види холодноводної аквакультури. Зокрема, до таких видів належать: голець американський, форель райдужна, форель камлопс, форель Дональдсона, а також аборигенні види: форель струмкова, xapiyc європейський, лосось дунайський.

При організації товарного виробництва риби в складних природно-кліматичних умовах гірської Рахівщини виникає багато проблем, які пов’язані з відсутністю відповідних земельних ділянок для створення повносистемного господарства. Організація масштабних рибних господарств в Рахівському районі є практично неможливою. Основну роль в розвитку рибного господарства повинні відіграти невеликі за об’ємами виробництва товарної продукції рибні господарства.

Для нарощування валового виробництва рибної продукції діючі господарства повинні оснащуватися інкубаторами, цехами для вирощування малька із замкнутими системами водообігу, басейнами для утримання маточного поголів’я, а також басейнами для вирощування товарної продукції.

Основну роль для функціонування рибного господарства відіграє наявність джерела безперебійного водопостачання. Вода, що надходить у підрощувальні басейни форелевого господарства з джерела водопостачання, повинна відповідати нормам, в основі яких лежать збереження виду, якість потомства риби, біологічним особливостям вирощуваних видів риб, забезпечувати необхідний рівень засвоєння корму, не повинна бути джерелом захворювань риби, що підрощується, запобігаючи накопиченню небезпечних токсикантів і збудників захворювань.

Вирощування риби в індустріальних умовах при інтенсифікації виробництва на всіх етапах дозволяє отримати 50 – 70 кг/м3 риби високої якості. Для цього селекційна робота в господарстві повинна проводитись на високому рівні, а саме:

сформоване повноцінне маточне поголів’я, яке повинно складатися із самок віком 4 – 6 років і масою 800 – 3000 г та самців віком 3 – 5 років і масою 500 – 1500 г у співвідношенні самок і самців 1:3, резерв самок – до 50 %, самців - до 10 % стада плідників;

періодичне вибраковування плідників за віком та наявність ремонтного молодняку віком 2-3 роки для їх заміни, з щорічним вибракуванням 25 – 30 %;

оцінка за масою (не меншою за 800 г для самки, самців – 500 г), екс­тер’єрними показниками за якістю ікри і сперми при переведенні ремонтної молоді у маточне стадо риб.

Робота з створення нових рибних господарств в районі потребує значних капіталовкладень та висококваліфікованих спеціалістів, надійного ринку збуту. Для досягнення рентабельності 20 – 30 % обсяг виробництва повинен становити 12 – 15 тонн товарної риби дворічного циклу вирощування. Для створення нового повносистемного господарства необхідно 1,5 – 2,0 млн. гривень.Наразі чинне законодавство України не передбачає порядку розвитку даної галузі в частині взяття в оренду водоймищ, не адаптоване до сучасних проблем рибництва, не стимулює розвиток галузі в частині надання пільг та дотацій, а високі податкові збори, роблять створення малих або середніх приватних рибних господарств нерентабельними. Спрощення дозвільної системи на спецводокористування, оренди водних площ та територій, що прилягають до них, залучення інвестицій в дану галузь сприятимуть розвитку рибництва.

На території Карпатського біосферного заповідника є розплідник з розведення форелі, де вирощується: форель струмкова, голець американський та райдужна форель.

Площа басейнів становить 0,20 га. Завдання з вилову риби становить: 2013 – 2014 роки – 1 цнт., 2015 – 2016 роки 2 цнт. в рік.

Форелеве господарство потребує капітального ремонту. Для оновлення господарства, збільшення потужностей в розведенні форелі Карпатському біосферному заповіднику необхідне фінансування в обсязі 250 – 300 тис. гривень.

На своїй території Карпатський біосферний заповідник зариблює природні водойми струмковою фореллю, є учасником програми відтворення лососевих риб басейну р. Тиса в Закарпатській області на 2008-2017 роки.

Доцільно було б провести роботи з відновлення існуючих ємностей рибників, які знаходяться на території держлісфонду ДП „Ясінянське ЛМГ”. Так, у Станіславському лісництві знаходяться 4 ємності приблизно 15 х 8 м (стіни рибників з монолітного бетону – 3 шт.), в Чорнотисянському лісництві знаходиться біля 20 ємностей розміром 5 х 10 м. Враховуючи технічний стан рибників та необхідний обсяг відновлюваних робіт (реконструкція, переоснащення ставів), влаштування водозабірників, існує потреба для залучення додаткових коштів в загальній сумі 200 тис. гривень.

Відновлення роботи рибного господарства на базі ДП „Ясінянське ЛМГ” не потребує значної структурної перебудови, однак, дасть змогу створити нові робочі місця, забезпечити район якісною товарною прісноводною рибою на що спеціалістами ДП „Ясінянське ЛМГ” розробляються пілотні проекти щодо організації ведення рибного господарства на базі підприємства.

На території ДП „Великобичківське ЛМГ” в Косівсько-Полянському лісництві діє іхтіологічний заказник „Кісва” та проводиться охорона форелевих річок та потоків на всій території підприємства, де щорічно завозиться 4 – 5 тис. штук малька.

Перспективним об’єктом для розвитку рибного господарства на території ДП „Рахівське ЛДГ” являється риборозплідник в урочищі Ільмен Квасівського лісництва, на території якого знаходиться будівля риборозплідника та 10 штучних ставків. Оскільки, вищезгаданий об’єкт зруйновано паводками і потребує капітального ремонту, то необхідно вирішити питання про передачу його в оренду в установленому законодавством порядку.

Невеликі за розмірами штучні ставки для розведення риби є і у фермерських господарствах: „Банський” с. Луг, „Плай” та „Маріна М.Ю.” с. Середнє Водяне.

Учасники Програми:

сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм власності і господарювання, юридичні особи;

фермерські господарства;

особисті селянські господарства, фізичні особи;

громадські організації рибалок.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку рибництва та рибальства в районі та забезпечення населення продукцією з риби та інших водних живих ресурсів з поступовим наближенням обсягів виробництва до рівня науково-обгрунтованих фізіологічних норм їх споживання з розрахунку 5 кг риби прісноводних водойм.

Основні завдання Програми:

будівництво, реконструкція, ремонт гідротехнічних споруд, ставів, басейнів, тощо;

збільшення виробництва товарної риби та її асортименту за рахунок застосування інтенсивних і новітніх наукових технологій;

складення переліку придатних для риборозведення водних об’єктів та створення реєстру суб’єктів рибогосподарської діяльності;

впорядкування документації використання водних об’єктів для риборозведення;

організація та розвиток любительського рибальства на природних водоймах.

Для виконання завдань Програми необхідно провести детальну інвентаризацію водних об’єктів та здійснити ряд організаційних заходів і завдань, перелік яких викладено у додатку 1 до Програми.
ІІІ. Джерела фінансування Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок інвестиційних коштів, коштів суб’єктів господарювання, районного бюджету.

З метою стимулювання розвитку рибництва та рибальства в районі необхідно щороку виділяти кошти з районного бюджету для:

часткового відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції, переоснащення та спецводо-користування водойм господарств з розрахунку до 15,0 тис. грн./об’єкт за виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та переоснащення господарств для риборозведення та до 10 тис. грн. за виготовлення проектної документації для отримання дозволу на спецводокористування. Для цього необхідно виділити кошти: у 2014 році – 50,0 тис. грн., 2015 – 40,0 тис. грн., 2016 – 40,0 тис. гривень (додаток 2 до Програми);

часткового відшкодування вартості будівництва, реконструкції, ремонту гідротехнічних споруд, ставів, басейнів, інкубаційних цехів господарств, на яких здійснюється рибогосподарська діяльність та придбання відповідного обладнання для них з розрахунку до 15,0 тис. грн. за об’єкт або придбану одиницю обладнання потрібна підтримка у 2014 році – 60,0 тис. грн., 2015 – 50 тис. грн., 2016 – 30,0 тис. гривень (додаток 3 до Програми);

часткового відшкодування вартості придбаного рибопосадкового матеріалу з метою вирощування товарної продукції та зариблення природних водойм з розрахунку до 10 грн. за штуку необхідна підтримка у 2014 році – 20,0 тис. грн., 2015 – 20,0 тис. грн., 2016 – 20,0 тис. гривень (додаток 4 до Програми).

Узагальнені дані щодо потреби у коштах районного бюджету для фінансування Програми розвитку рибного господарства району на 2013 − 2016 роки наведено у додатку 5 до Програми.


ІV. Очікувані результати реалізації Програми
Виконання Програми дозволить:

створити сприятливі умови для нарощування виробництва та асортименту конкурентоспроможної продукції з прісноводної риби та інших водних біоресурсів з метою гарантування продовольчої безпеки області та задоволення потреб населення у рибній продукції;

створити сприятливе інвестиційне та конкурентне середовище для суб’єктів рибного господарства;

раціональне та цільове використання наданих в оренду водойм;

планомірно розвивати, збільшувати вирощування рибопосадкового матеріалу коропа, рослиноїдних, хижих, інших цінних та зникаючих видів риб, поліпшувати їх годівлю, що дасть можливість до 2016 року збільшити вилов риби близько 1000 тонн та підвищити рівень рибопродуктивності ставів в умовах аквакультури не менше 1500 кг з гектара водного дзеркала.

Додаток 1

до Програми
ПЕРЕЛІК

заходів і завдань Програми розвитку рибного господарства Рахівського району на 2013 – 2016 роки

№ за/ п

Найменування заходів

Виконавці

Строки виконання
1

2

3

4

1.

Скласти та затвердити перелік водних об’єктів придатних для рибогосподарських цілей

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації;

сільські, селищні та міська ради (за згодою)
2013 рік2.

Упорядкувати документацію рибогосподарського використання водних об’єктів


Користувачі водних об’єктів (за згодою)

2013 − 2016 роки

3.

Запровадити використання сучасних технологій вирощування товарної риби, закупівлі для господарств маточного поголів’я, сучасного обладнання для інкубаційних цехів

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації;

Користувачі водних об’єктів (за згодою)2014 − 2015 роки

4.

Сформувати маточні стада цінних видів риб на базі господарств суб’єктів аквакультури


Користувачі водних об’єктів (за згодою)

2013 − 2016 роки

5.

Підвищувати результати природного відтворення аборигенних видів риб шляхом становлення штучних нерестилищ та компенсаційних зариблень

Користувачі водних об’єктів (за згодою);

Громадські організації рибалок (за згодою)2013 − 2016 роки

6.

Упорядкувати використання риби з природних водойм шляхом організації любительського рибальства – громадськими організаціями рибалок

Користувачі водних об’єктів (за згодою); Громадські організації рибалок (за згодою)


2013 − 2016 роки

7.

Вжити заходів щодо відведення торгових місць для суб’єктів рибогосподарської діяльності з метою реалізації власної риби та продукції з неї

Сільські, селищні та міська ради (за згодою);

2013 − 2016 роки

Додаток 2

до Програми


ПОТРЕБА

у коштах районного бюджету для часткового відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції, переоснащення та спецводокористування водойм господарств

на 2013 – 2016 роки


Суб’єкти господарювання

Кошти районного бюджету

(тис. грн.).2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік
50,0

40,0

40,0


Примітка:

часткове відшкодування:

вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції та переоснащення господарств для риборозведення здійснюватиметься у сумі до 15,0 тис. грн. за об’єкт;

вартості проектної документації для отримання дозволу на спец-водокористування – до 10,0 тис. грн. за об’єкт.

Додаток 3

до Програми

ПОТРЕБА


у коштах районного бюджету для часткового відшкодування вартості будівництва, реконструкції, ремонту гідротехнічних споруд, ставів, басейнів, інкубаційних

цехів господарств, на яких здійснюється рибогосподарська діяльність

та придбання відповідного обладнання для них на 2013 – 2016 рокиСуб’єкти господарюванняКошти районного бюджету

(тис. грн.).2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік
60,0

50,0

30,0


Примітка:

часткове відшкодування вартості будівництва, реконструкції, ремонту гідротехнічних споруд, ставів, басейнів, інкубаційних цехів здійснюватиметься у сумі до 15,0 тис. грн. за об’єкт.

Додаток 4

до Програми

ПОТРЕБА


у коштах районного бюджету для часткового відшкодування вартості придбаного рибопосадкового матеріалу з метою вирощування товарної продукції

та зариблення природних водойм на 2013 – 2016 роки
Суб’єкти господарювання, громадські організаціїКошти районного бюджету

(тис. грн.).2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік
20,0

20,0

20,0

Примітка:

часткове відшкодування вартості придбаного рибопосадкового матеріалу з метою вирощування товарної продукції та зариблення природних водойм здійснюватиметься у сумі до 10 грн. за шт.
Додаток 5

до Програми

ПОТРЕБА

у коштах районного бюджету для фінансування Програми розвитку рибного господарства районуна 2013 – 2016 роки (тис. грн.)


№ з/п

Напрями фінансування Програми

Районний бюджет

2013

рік


2014 рік

2015 рік

2016 рік

1.

Часткове відшкодування вартості виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва, реконструкції, переоснащення та спецводокористування водойм господарств50,0

40,0

40,0

2.

Часткове відшкодування вартості будівництва, реконструкції, ремонту гідротехнічних споруд, ставів, басейнів, інкубаційних цехів господарств, на яких здійснюється рибогосподарська діяльність та придбання відповідного обладнання для них60,0

50,0

30,0

3.

Часткове відшкодування вартості придбаного рибопосадкового матеріалу з метою вирощування товарної продукції та зариблення природних водойм20,0

20,0

20,0

ВСЬОГО: 330130

110

90