Розпорядження голови райдержадміністрації 24. 12. 2012 № р-682/0/4-12 Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від 26. 1 275.98kb.
Рішення проект № смт Підволочиськ Про виконання програми соціально-економічного... 1 207.94kb.
Довідка про підсумки виконання програми соціально-економічного та... 1 272.49kb.
Звіт голови по виконанню Програми соціально-економічного та культурного... 1 321.63kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 22. 05. 1 34.05kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 23. 07. 1 118.78kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 10. 1 131.41kb.
Звіт голови Тернопільської районної державної адміністрації про виконання... 3 470.89kb.
Інформація про виконання програми соціально-економічного та культурного... 3 446.13kb.
Рішення №4 Від „19 березня 2013 року Про стан виконання програми... 1 24.71kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 10. 1 72.49kb.
Виконання плану роботи районної державної адміністрації за перший... 1 138.92kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови райдержадміністрації 24. 12. 2012 № р-682/0/4-12 Проект програми - сторінка №1/1


ЗАВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

24.12.2012 № Р-682/0/4-12
Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Солонянського району на 2013 рік
Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2013 рік (далі - Програма) та основні показники економічного і соціального розвитку Солонянського району на 2013 рік (додаються) розроблена відділом економіки райдержадміністрації з урахуванням пропозицій підприємств, установ та організацій усіх форм власності, завдань і заходів районних програм у розрізі галузей і сфер діяльності та клопотань сільських і селищних рад, управлінь та відділів райдержадміністрації на виконання доручення голови облдержадміністрації від 13.11.2012 року № 07-154/0/35-12 "Про підготовку проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2013 рік", доручення голови райдержадміністрації від 09.11.2012 року № 73/0/5-11 "Про підготовку проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2013 рік"

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (зі змінами та доповненнями), від 31.08.2011 року № 907 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки" (зі змінами та доповненнями).

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:

 • Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава";

 • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 року №1001 (зі змінами та доповненнями);

 • Стратегії соціально – економічного та культурного розвитку Солонянського району на період до 2015 року, затвердженої рішенням районної ради від 09.09.2011 року № 1-11/VІ;

Програма визначає мету та пріоритетні напрями дій на 2013 рік щодо забезпечення стабільного зростання в реальному секторі економіки і на цій основі поліпшення якості життя населення.

Прогнозні розрахунки і заходи Програми розроблені на основі аналізу поточної соціально-економічної ситуації в господарському комплексі району, з урахуванням тенденцій останніх місяців, пропозицій підприємств, установ та організацій усіх форм власності, завдань і заходів районних програм у розрізі галузей і сфер діяльності та клопотань сільських і селищних рад, управлінь та відділів райдержадміністрації.

Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств, районного та місцевих бюджетів, інвесторів, а також коштів державного бюджету, що спрямовуються на реалізацію державних цільових програм.

У більшості галузей господарського комплексу та сферах діяльності спостерігаються позитивні зрушення щодо стабілізації економічного і соціального розвитку району.

Так, за 2012 рік промисловими підприємствами очікується виробництво продукції на загальну суму 272,8 млн. грн. Прогноз на 2013 рік складає – 286,1 млн. грн.

Також очікується збільшення валової продукції сільського господарства за всіма категоріями на 62,9 % до 727,7 млн. грн.

Інвестиційна політика Солонянського району реалізовується через відповідні програмні документи: Cтратегію соціально-економічного та культурного розвитку Солонянського району на період до 2015 рок, Програму соціально-економічного та культурного розвитку району, об’єктом реалізації яких є весь соціально-економічний комплекс району: об'єкти виробничої сфери, комунальне господарство, соціально-культурна сфера, малий та середній бізнес.

Розроблено та підтримується в актуальному стані інвестиційний паспорт району.

Внаслідок реалізації програмних заходів обсяг прямих іноземних інвестицій значно зріс протягом 2009-2012 року:

2009р. – 30,8 млн. дол. США

2010р. – 34,3 млн. дол. США

2011р. – 37,0 млн. дол. США

2012р. – 49,5 млн. дол. США

На 2013 рік прогнозується збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій за рахунок реалізації наявних інвестиційних проектів та проектів, які знаходяться в роботі, на узгодженні або в стадії розробки до 49,5 млн. дол. США.


2. ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО

І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2012 РІК

Головною метою Програми є поліпшення якості життя населення за рахунок стабільного економічного зростання.

Головними пріоритетами в роботі райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування щодо соціально-економічного розвитку району на 2013 рік визначено:

зростання конкурентоспроможності економіки району;

підвищення ефективності енергоспоживання;

реалізація пріоритетних інвестиційних, проектів соціально-економічного розвитку району;

розв'язання екологічних проблем;

формування сприятливого інвестиційного іміджу району;

надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, реформування і розвиток житлово-комунального господарства;

підвищення якості соціальних послуг;

модернізація системи охорони здоров'я;

підвищення якості загальної середньої освіти;

створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей; забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття;

соціальне відродження села та підвищення доходів селян, створення умов для розвитку аграрного сектору; публічність і прозорість діяльності органів влади.Для реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку в 2013 році з місцевого бюджету, в рамках районних програм, прогнозується фінансування в сумі 2 500,0 тис. грн.

 1. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ
  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ


Ураховуючи підсумки 2012 року, за результатами аналізу поточної ситуації в районі, визначених проблемних питань, які найбільш турбують людей та стримують розвиток, а також - можливих шляхів їх вирішення, трансформування економіки району в конкурентоспроможний господарський комплекс, який повинен забезпечити подальший соціальний і гуманітарний розвиток, проведення структурних реформ з метою закладення фундаменту стійкого і довгострокового економічного зростання з урахуванням пріоритетів і ключових завдань Програми Президента України Януковича В.Ф. "Україна - для людей", Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 року № 1001 (зі змінами та доповненнями), Стратегії соціально – економічного та культурного розвитку Солонянського району на період до 2015 року, затвердженої рішенням районної ради від 09.09.2011 року № 1-11/VI, реалізація якої планується відповідно до трьох основних пріоритетів розвитку регіону:

підвищення конкурентоспроможності економіки регіону за рахунок модернізації базових виробництв, розвитку високотехнологічних галузей, підвищення інвестиційної привабливості, диверсифікації економіки через розвиток сільського господарства, будівництва, малого та середнього бізнесу;

підвищення якості життя населення через розвиток транспортної інфраструктури, реформування житлово-комунального господарства, досягнення європейського рівня надання медичної допомоги, розвитку культурного потенціалу, фізичної культури та спорту, системи соціальної підтримки населення;

підвищення екологічної та техногенної безпеки шляхом раціонального використання земельних та водних ресурсів, поліпшення санітарно-гігієнічного стану населених пунктів, розвитку рекреаційних зон, збереження флори та фауни, ліквідації місць накопичення небезпечних відходів, забезпечення захисту від несприятливих природних явищ, визначаються основні завдання, дії місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування на 2012 рік, які сформовано за пріоритетними завданнями і заходами, затвердженими регіональними та місцевими програмами.
4. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
4.1. ПОДАТКОВО БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
З метою стабільного функціонування бюджетної системи району, забезпечення виконання планових завдань по надходженню коштів до бюджетів усіх рівнів передбачається:

 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами та здійснення постійного контролю за їх використанням;

 • вжиття дієвих заходів задля подальшого скорочення податкового боргу підприємств до бюджетів кожного рівня;

 • здійснення заходів, спрямованих на розширення бази оподаткування за рахунок детінізації економіки;

 • упровадження жорсткого контролю за дотриманням повноти сплати нарахованих платежів, проведення відповідної мобілізуючої роботи щодо безумовного дотримання платіжної дисципліни усіма платниками податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Прогнозується забезпечити виконання планових показників на 2013 рік по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів, в обсязі 27,8 млн. грн. та доходах загального фонду бюджетів району в обсязі 35,0 млн. грн.
5. ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ
5.1. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ
З метою підвищення продуктивної зайнятості населення, посилення соціального захисту громадян від безробіття в 2013 році передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на поліпшення структури підготовки та перепідготовки кадрів, соціального захисту осіб, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці, стимулювання підприємницької діяльності, у тому числі:

 • сприяти: збереженню та створенню нових робочих місць на підприємствах району; укомплектуванню робочих місць працівниками на об'єктах, де організовано громадські роботи, у першу чергу, з числа зареєстрованих безробітних; активізації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення відповідно до потреб економіки;

 • створити: умови для перенавчання осіб з особливими потребами за направленням районного центру зайнятості та за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів; спеціалізовані робочі місця для працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями;

 • посилити мотивацію до праці та свідоме обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці, шляхом проведення системної профорієнтаційної роботи з незайнятим населенням.

Протягом 2013 року планується:

- створити 335 нових робочих місць на підприємствах району (на рівні 2012 року);

- працевлаштувати на вільні та новостворені місця 560 осіб, зареєстрованих у центрі зайнятості; залучити до оплачуваних громадських робіт 260 безробітних громадян.
5.2. ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
З метою зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної плати, недопущення зниження реальних доходів та реальної заробітної плати передбачається:


 • забезпечення контролю за своєчасною і не нижче визначеного державою

мінімального розміру оплатою праці;

 • впровадження подальших заходів із легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати..

У 2013 році планується забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати до 2780 грн. (на 4,9 %) та недопущення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах.
5.3. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
З метою реалізації завдань з питань пенсійного забезпечення, визначених Президентом України, головним напрямом роботи у сфері пенсійного забезпечення буде:

 • проведення в засобах масової інформації роз'яснювальної роботи серед населення і роботодавців з питань нарахування та сплати єдиного внеску, прав та обов'язків страхувальників та застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

 • активізація роботи з роботодавцями, застрахованими особами та профспілковими організаціями підприємств, установ, організацій щодо виконання основних положень пенсійного законодавства - своєчасної сплати єдиного соціального внеску, погашення заборгованості зі сплати страхових внесків та єдиного соціального внеску;

 • забезпечення безумовного дотримання вимог законодавства щодо порядку і термінів призначення та виплати пенсій;

 • здійснення ефективнго контролю за своєчасним нарахуванням та сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування.

У 2013 році зростуть власні надходження до управління Пенсійного фонду України в Солояннському районі на 7,6% до 63,5 млн. грн., заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску скоротиться на 33 тис. грн.

Страхові внески до управління Пенсійного фонду в Солоянському районі, що утримуються із заробітної плати очікуються 6,4 млн. грн., тепм росту становитиме 8,5%.

Прогнозується зростання середнього розміру пенсійних виплат на 5,9% до 1315, 8 грн.

Реалізація комплексу заходів забезпечить своєчасну та в повному обсязі виплату призначених пенсій та допомог пенсіонерам району.5.4. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У рамках програми забезпечення державних соціальних гарантій і регіональних форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян у Солонянському районі у 2010 - 2014 роках, затвердженої рішенням районної ради від 03.02.2010 року №3-33\Y, з метою підвищення охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів передбачається: • надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення на підставі рішень відповідних комісій з питань надання допомоги окремим категоріям населення;

 • проведення урочистих заходів щодо вшанування ветеранів та інвалідів району;

 • продовження забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями спецавтотранспортом, засобами пересування та зв'язку, у тому числі мобільного (у разі відсутності технічних умов проведення лінійного зв'язку);

 • фінансова підтримка для забезпечення статутної діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів війни;

 • забезпечення мобільним та лінійним зв’зком інвалідів Великої Вітчизняної війни, надання соціальних послуг;

 • соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 • проведення заходів, приурочених до Дня Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії;

 • забезпечення санаторно-курортного лікування й оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей із чорнобильського контингенту; • соціальний захист бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Загальний обсяг фінансування з місцевого бюджету на зазначені заходи прогнозується в сумі 295 тис. грн.

5.6. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
З метою підвищення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення сталої роботи цього сектору передбачається продовження реалізації заходів регіональних, районних програм:реформування і розвитку житлово-комунального господарства області на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 14.05.2010 №708-24ІУ, реалізації заходів районної ї програми "Питна Вода Солонянщини" на 2010 - 2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 18.08.2010 року № 4-38/V; реалізації програми охорони навколишнього природного середовища Солонянського району на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 23.12.2010 року № 6-3/VІ:

 • реконструкція насосно - фільтрувальної станції та магістральних трубопроводів в Солонянському районі»;

 • система водопостачання с. Петриківка і с. Тихе – будівництво;

 • реконструкція водопровідних мереж с. Башмачка, вул. Петровського;

 • реконструкція полігону твердих побутових відходів в смт Солоне;

 • капітальний ремонт оголовків димових і вентиляційних каналів житлового будинку № 13 по вул. Зінченко, смт Солоне (ОСББ «Віра»);

 • капітальний ремонт будинку № 25 по вул. Шевченка, смт Солоне (ОСББ «Уют»);

 • Капітальний ремонт доріг вул. Калініна, Кузьменко, Гагаріна с. Олександропіль;

 • збільшення кількості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків до 14.

 • Олександропільська сільська рада – «передбачено забезпечити 100 відсоткову оплату споживачами отриманих житлово-комунальних послуг, поступове зменшення заборгованості минулих періодів, зменшення обсягу втрат та необлікованих витрат енергетичних та інших ресурсів у житлово-комунальній сфері.5.7. СПОЖИВЧІ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ, ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
У 2013 році передбачається здійснювати заходи, спрямовані на поліпшення якості торговельного обслуговування, підтримку вітчизняного товаровиробника, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, зростання обсягу роздрібного товарообороту, захист прав споживачів.

Основними завданнями в сфері торгівлі та побутового обслуговування є:

 • поліпшення якості торговельного обслуговування населення, розширення додаткових послуг за рахунок упровадження прогресивних форм і методів обслуговування;

 • стимулювання попиту на товари, що виробляються вітчизняними товаровиробниками, сприяння їх виходу на споживчий ринок області. З цією метою передбачається проведення ярмаркових заходів; відкриття нових відділів і секцій у магазинах з продажу фірмових товарів вітчизняних виробників;

 • створення нових робочих місць, як за рахунок збільшення кількості новостворених підприємств, так і за рахунок виявлення нелегального бізнесу у сфері торгівлі та послуг;


З метою підвищення ефективності роботи щодо вдосконалення системи захисту прав споживачів передбачається:

 • популяризація питань захисту прав споживачів, підвищення рівня активності населення району у вирішенні питань захисту своїх прав як споживачів.

Очікувані показники загального обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства району за 2012 рік складуть 87,7 млн. грн.

На 2013 рік прогнозується обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі та ресторанного господарства очікується в сумі 94,5 млн. грн. або 107,7% до 2012 року.


5.8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ
Дії правоохоронних органів області в 2013 році будуть спрямовані на забезпечення міжгалузевих зв'язків щодо протидії злочинності та недопущення її зростання, взаємодії правоохоронних органів з органами місцевого самоврядування і громадськості щодо усунення передумов посилення злочинності, вдосконалення організації, засобів, методів запобігання і розкриття злочинів, забезпечення безпеки, вільного та ефективного здійснення прав, свобод і законних інтересів кожного громадянина, забезпечення кожному права на швидкий та справедливий судовий розгляд справ у незалежному та неупередженому суді, надійну охорону та забезпечення громадського порядку, боротьбу з корупцією. Передбачається низка заходів щодо реалізації поставлених завдань:

 • зміцнення законності і правопорядку, захист життя, прав та інтересів громадян, у тому числі соціальних;

 • формування чіткої системи відповідальності за порушення конституційних прав громадян;

 • забезпечення екстреного реагування на факти бездоглядності дітей, у тому числі здійснення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями для недопущення втягнення дітей у протиправну діяльність;

 • удосконалення роботи із соціальної адаптації бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

 • захист майна всіх форм власності від злочинних посягань;

 • зниження аварійності на пасажирському транспорті;

 • профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

 • утримання залізничних переїздів та вулично-дорожньої мережі у належному стані;

 • створення обстановки відкритості, гласності, прозорості у роботі міліції, сприяння зміцненню її ділових зв'язків з представниками засобів масової інформації, депутатами усіх рівнів, трудовими колективами;

 • підвищення загального рівня правової освіти, вдосконалення системи правової освіти населення, сприяння набуттю громадянами необхідного рівня правових знань, формуванню у них правової свідомості, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національно-правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;

 • здійснення заходів щодо поліпшення правової інформованості населення району;

 • організація взаємодії органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з судовими, правоохоронними, контролюючими органами, органами юстиції та іншими державними органами, підприємствами, організаціями різних форм власності, об'єднаннями громадян та окремими громадянами для профілактики правопорушень, посилення боротьби із злочинністю, корупцією;

 • широке інформування населення про правову політику держави та законодавство, акти органів місцевого самоврядування.

Реалізація зазначених заходів забезпечить зниження рівня злочинності на 3%.

5.9. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
У 2013 році діяльність виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища буде спрямована на поліпшення екологічної ситуації та створення безпечних умов проживання населення, подовження реалізації програми охорони навколишнього природного середовища Солонянського району на 2011 – 2015 роки затвердженої рішенням районної ради від 23.12.2010 року № 6-3/VІ, передбачається:

Спрямування коштів державного, обласного та місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища на впровадження пріоритетних заходів, а саме: продовження робіт у реконструкції очисних споруд каналізації в смт Солоне; завершення робіт реконструкція каналізаційної системи з очисними спорудами військового містечка с. Аполонівка; виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційної системи з очисними спорудами с. Василівка; встановлення в натурі прибережних смуг (великі, середні, малі річки); розробка переліку заходів щодо розвитку екологічної мережі району; реконструкція полігону твердих побутових відходів в смт Солоне, заходи з озеленення сіл та селищ району.
5.10. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

У 2013 році з метою створення гарантій безпечної життєдіяльності людини, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, забезпечення комплексного розв’язання проблем захисту населення і територій в інтересах безпеки окремої людини, збереження національного надбання буде забезпечено:


Виконання завдань і заходів державних, регіональних та районних програм у тому числі:

прогнозування та попередження надзвичайних ситуацій; впровадження заходів протидії підтопленню територій грунтовими водами, паводкам, небезпечним геологічним процесам;

залучення коштів з бюджетів усіх рівнів на продовження реконструкції очисних споруд каналізації в смт Солоне, створення матеріальних резервів для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, надання термінової допомоги постраждалому населенню.
5.11. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
З метою подальшого розвитку інформаційного простору передбачається здійснення комплексу заходів за пріоритетними напрямами:

 • забезпечення відкритості в діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прав громадян на отримання достовірної інформації, формування надійної системи зв'язку влади з громадськістю;

 • широке висвітлення засобами масової інформації району ходу реалізації реформ, ініційованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, місцевою владою, які спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації в країні та регіоні;

 • укладення угод із засобами масової інформації на висвітлення діяльності районних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування району відповідно до статті 5 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" з обов'язковим дотриманням вимог частини 5 цієї статті щодо передбачення у своїх кошторисах витрат на висвітлення діяльності районних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування району;

 • підготовка і доведення до комунальних ЗМІ оперативної достовірної інформації з питань діяльності районної державної адміністрації, районної ради, інформації щодо висвітлення подій державного значення;

 • розміщення об'єктів зовнішньої соціальної реклами (постерів, банерів, стендів, вивісок та інших подібних рекламних об'єктів);

 • забезпечення всебічного моніторингу та аналізу стану громадської думки, висвітлення пріоритетних питань державної політики, діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у засобах масової інформації з метою оперативного реагування на публікації у пресі, зворотній зв'язок між громадськістю та владою, відкритість влади та свободи слова.6. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

6.1. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
У рамках програм: здоров’я нації рішенням районної ради від 10.12.2010 року №15-2/VI (зі змінами та доповненнями), протидії розповсюдженню інфекційних соціально небезпечних хвороб в Солонянському районі у 2008 -2012 роки, затвердженої рішенням районної ради від 14.08.2008 року №8-21/V (зі змінами та доповненнями), запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Солонянському районі на 2008 - 2012 роки, затвердженої рішенням районної ради від 14.08.2008 року № 7-21/V (зі змінами та доповненнями), "Здоров'я дітей та матерів Солонянщини" на період до 2015 року, затвердженої рішенням районної ради від 03.06.2008 року № 4-20/V (зі змінами та доповненнями), "Імунопрофілактики та захист населення від інфекційних хвороб у Солонянському районі" 2010-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 10.12.2010 року № 14-2/VІ (зі змінами та доповненнями) з метою підвищення якості надання медичної допомоги населенню передбачається:

 • удосконалення мережі закладів первинної допомоги, максимально наближеної до місць проживання населення;

 • підготовка та перепідготовка спеціалістів загальної практики - сімейної медицини (лікарів та середнього медичного персоналу);

 • забезпечення нормативного доїзду швидкої медичної допомоги;

 • організація безкоштовного рентгенологічного і бактеріологічного обстеження хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі лікування;

 • приведення лікувально-профілактичних закладів у відповідність до санітарних норм, проведення реконструкції медичних об'єктів;

 • пріоритетне забезпечення в наданні медичної допомоги ветеранам війни та праці;

 • зменшення онкозахворюваності в районі, зменшення малюкової смертності;

 • спрямування роботи на профілактику, ранню діагностику, своєчасне лікування та на цій основі поліпшення епідемічної ситуації в районі;

 • пропаганда здорового способу життя, формування у населення навиків безпечної поведінки;

 • зниження на два відсотки рівня захворюваності та смертності від туберкульозу. Покращення проходження профілактичних оглядів на туберкульоз до 95% до плану флюорооглядів;

 • зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби;

 • зменшення розповсюдженості наркоманії на один відсоток;

 • забезпечення в наданні медичної допомоги ветеранам війни та праці;

 • забезпечення хворих на цукровий діабет інсуліном та цукровознижуючими препаратами;

З районного бюджету передбачається спрямувати на охорону здоров’я 195,0 тис. грн.

6.2. ОСВІТА
З метою створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей у 2013 році передбачається впровадження державних стандартів освіти. Здійснюватимуться заходи щодо оптимізації мережі закладів нового типу, інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, поліпшення забезпечення підручниками та методичною літературою, а також:

 • збільшення охоплення учнів профільним навчанням;.

 • здійснення всіх необхідних організаційних заходів щодо якісного проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році;

 • забезпечення підвищення ефективності використання сучасної комп’ютерної техніки та мережі Інтернет;

 • організація гарячого харчування учнів 1-11 класів та дітей пільгової категорії;

 • забезпечення контролю за відкриттям нових груп при діючих дошкільних навчальних закладах.

 • відповідно до чинного законодавства оздоровити дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та інших категорій дітей на пришкільних майданчиках та придбати путівки в ДОТ «Орльонок».

Удосконалення мережі навчальних закладів:

Створення навчально-виховного комплексу на базі Незабудинської СШ.

Стимулювання та заохочення педагогів :

Забезпечити виплату винагород вчителям – переможцям та лауреатам конкурсу «Учитель року, Творчий неспокій».

Представницька діяльність та популяризація досвіду:

Брати участь в щорічних представницьких заходах: ярмарках передового педагогічного досвіду, Всеукраїнських та регіональних виставках.

Освітні округи:

Забезпечення підвозу учнів та вчителів до місця навчання та в зворотньому напрямі. Створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями: Забезпечення організації індивідуального навчання на дому, при наявності дітей з особливими освітніми потребами.

Соціальний захист учасників навчально - виховного процесу:

Організація відпочинку дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей - інвалідів, дітей з соціально - неспроможних родин, дітей з девіантною поведінкою, творчо обдарованих дітей, які навчаються в загальноосвітніх закладах. Організація оздоровлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Покращення здоров’я дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Організація та проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань:

Участь учнів у обласних олімпіадах, конкурсах, змаганнях.

Заохочення здібних і обдарованих дітей:

Виплата грошових винагород переможцям олімпіад, конкурсів, змагань.

На заходи у рамках програми розвитку освіти Солонянщини, програми оздоровлення та відпочинку дітей Солонянського району передбачається залучити - 1189,8 тис. грн..

6.3. КУЛЬТУРА
З метою збереження та розвитку культурного потенціалу та національно-культурної спадщини передбачається:

 • створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей розв’язання проблем національно-культурного розвитку;

 • збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;

 • забезпечення належних, сучасних й дієвих умов – фінансових, правових, організаційних, соціальних – для покращання роботи діячів культури, культурно-мистецьких закладів району, здобуття визнання в області;

 • сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримка професійної творчої діяльності, реалізації освітніх культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді, поповнення фондів музеїв і бібліотек;

 • проведення районних культурно-масових заходів;

 • огляд технічного стану пам’яток культурної спадщини;

 • проведення районних культурно-масових заходів;

 • проведення капітального ремонту покрівлі будівлі сільського будинку культури, с. Привільне;

 • проведення реконструкції братської могили загиблим радянським воїнам та пам'ятника воїну-визволителю в с. Пропашне;

 • проведення капітального ремонту будинку культури по вул. Некрасова 13А с. Бутовичівка;

 • проведення капітального ремонту будівлі бібліотеки по вул. Щорса 25А с. Петриківка.

На заходи у рамках програми розвитку культури і туризму Солонянського району передбачається залучити - 767,3 тис. грн., в тому числі з державного бюджету – 598,0 тис. грн., з обласного бюджету – 104,3 тис. грн. з місцевого бюджету – 65,0 тис. грн.
6.4. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
З метою створення сприятливих умов для занять населення фізичною культурою і спортом вживатимуться заходи щодо формування здорового способу життя, в першу чергу, дітей і молоді, популяризації масового і професійного спорту, забезпечення функціонування мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, покращання фізкультурно-спортивної інфраструктури передбачається:

Проведення районних заходів:

1.Чемпіонат району по хокею з шайбою;

2.Чемпіонат району з волейболу серед чоловіків (1 та 2 групи);

3. Першість району з волейболу серед загальноосвітніх шкіл (юнаки);

4. Першість району з волейболу серед учнів загальноосвітніх шкіл (дівчата);

5. Першість району з настільного тенісу;

6. Районні змагання серед учнів загальноосвітніх шкіл на призи «Шкіряного м’яча» ( 3 вікові групи);

7. Турнір з шахів, присвячений Дню Перемоги;

8. Районної спартакіада серед державних службовців;

9. Кубок Перемоги з футболу;

10. Районна спартакіада присвячена Дню Молоді та Дню Конституції України;

11. Районні спортивні змагання присвячені Дню Незалежності України;

12.Ррайонна спартакіада до Дня фізичної культури і спорту;

13. Першість району з футболу серед фізкультурних колективів;

14. Кубок району по волейболу серед фізкультурних колективів.;

Участь в обласних змаганнях:

1. Першість області з футзалу;

2. Обласні змагання з гирьового спорту;

3. Обласні змагання серед учнів загальноосвітніх шкіл на призи «Шкіряного м’яча» (3 вікові групи);

4. Обласні змагання «Старти надій» серед учнів загальноосвітніх шкіл;

5. Першість області з футболу серед сільських районів;

6. Обласна спартакіада серед державних службовців;

7. Змаганнях з футболу на кубок газети «Зоря».

На проведення заходів у 2013 році з місцевого бюджету прогнозується залучити 17,0 тис. грн.

Передбачається: Продовжити капітальний ремонт Олександропільського

спортивного залу, ІІ черга та розпочати реконструкцію адмінбудівлі стадіону «Колос» під споруду для фізкультурно-оздоровчих навчань.В економічній сфері:

 • залучення позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури і спорту;

 • економія районних коштів, призначених для реалізації суміжних
  програм у сфері гуманітарної та соціальної політики;6.6. ПІДТРИМКА СІМЕЙ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
З метою підвищення престижу сім'ї, реалізації права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у сімейному оточенні, у 2012 році планується:

 • влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання: усиновити 2 дітей; влаштувати 10 дітей під опіку, піклування; влаштувати 2 дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; влаштувати 3 дітей до сімейних форм виховання із закладів соціального захист;.

 • підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечення належних умов для їх навчання, виховання та розвитку: адресна допомога 500 дітям; не менше 75 % дітей влаштованих до сімейних форм виховання;

 • удосконалення методичної роботи щодо захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання;

 • функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти” з метою обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, які бажають взяти їх на виховання, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

На проведення заходів програми планується спрямувати 30,0 тис. грн. з районного бюджету.

Також для проведення молодіжної політики шляхом координації зусиль у справі захисту конституційних прав та поліпшення соціально - економічних умов життя молоді, розвитку її громадської і трудової активності та формування духовної культури планується: 1. Районні молодіжні заходи (фестивалі, конкурси, заходи що ініційовані творчою молоддю та молодіжними організаціями);

 2. Районний молодіжний захід до Дня матері;

 3. Районне свято до Дня Молоді України;

 4. Районний піонерсько-туристичний зліт «Котигорошко»;

 5. Районні молодіжні заходи - «Дитячо-юнацький фестиваль «Новорічний серпантин».

На проведення молодіжних заходів у 2013 році з місцевого бюджету планується спрямувати 13,0 тис. грн.
7. ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

7.1. ПІДТРИМКА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Для підвищення ролі малого бізнесу в структурній перебудові економіки регіону та формуванні середнього класу передбачається здійснення заходів за наступними напрямами: • запровадження державно-приватного партнерства, насамперед, в інвестиційно-інноваційній та науково-технічній сферах, через стимулювання інвестиційної та інноваційної активності у сфері малого підприємництва, формування соціальних замовлень громад з метою залучення інвестицій та забезпечення участі малого бізнесу в національних та регіональних проектах;

 • надання районним центром зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю;

 • створення умов для легалізації трудових відносин та підвищення рівня соціальної відповідальності малого підприємництва через забезпечення фінансової, ресурсної, інформаційної та кадрової підтримки суб'єктів малого підприємництва;

 • запровадження єдиних стандартів роботи дозвільного центру щодо видачі документів дозвільного характеру, використання інформаційно-комп'ютерних технологій у їх роботі, упровадження е-урядування;

Реалізація поставлених завдань надасть можливість скоротити час підприємців на входження та вихід з бізнесу, скоротити витрати на ведення бізнесу за рахунок усунення необгрунтованих адміністративних бар'єрів, збільшити податкові надходження до бюджетів усіх рівнів.

У 2013 році прогнозується зростання до 135 одиниць малих підприємств, що на 2,3 відсотка більше 2012 року. Фонд оплати праці працівників малих підприємств прогнозується в сумі 22,8  млн. грн. Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування прогнозується 41,5 млн. грн. Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб у 2013 році планується 1698 осіб. Надходження до бюджетів від діяльності малого підприємництва прогнозується 292,0 тис. грн.


7.2. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інвестиційна політика в районі спрямована, в першу чергу, на підвищення інвестиційної привабливості регіону, для цього планується виконання завдань щодо: • сприяння реалізації інвестиційних проектів розвитку основних фондів базових промислових підприємств та агроформувань району: ТОВ «Завод Полімердеталь», ТОВ «Капарол Дніпро», ТОВ «ВСМПО «Титан Україна», СВК – 21, ТОВ «Союз-3», ТОВ «Гайдамацьке» та інші;

 • ефективного функціонування "єдиного вікна" супроводу проектів;

Для фінансування за рахунок підтримки держави з бюджетів усіх рівнів, складено та направлено перелік 23 об’єктів на :

 • будівництво та реконструкція об’єктів водопостачання та каналізації;

 • газифікація населених пунктів району;

 • розвиток та капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери;

 • інвестиційний портфель району може бути поповнений коштами державного бюджету на: розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування; на реалізацію інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів; реалізацію Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства; реалізацію Загальнодержавної програми „Питна вода України”; на реалізацію ряду життєво-важливих проектів;

 • індивідуальне житлове будівництво планується використання лише власних коштів населення.

Об’єкти будівництва та реконструкції наведено у додатку.


7.3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНОСТЬ.
З метою подальшого зростання експортного потенціалу району, розширення міжрегіональних зв'язків, формування позитивного іміджу району передбачається:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності;

 • сприяння організації участі підприємств району у виставково-ярмаркових заходах, у тому числі у найбільш знакових міжнародних та загальнодержавних виставках;

 • проведення в районі заходів, присвячених святкуванню Дня Європи;

 • поширення комерційних пропозицій підприємств району через управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

 • сприяння організації та проведенню бізнес-форумів, ділових зустрічей, семінарів, "круглих столів";

На території району у 2012 році зовнішньоторговельну діяльність здійснювали підприємства, а саме: ТОВ “Завод Полімердеталь”, ТОВ “Сура ЛТД”, ТОВ ”Капарол Дніпро”, ВСМП ТОВ «Титан-Україна”, ТОВ підприємство матеріально – технічного забезпечення «Агро-Комлект», ТОВ «Завод Агрополімер».

Структура експорту та імпорту обумовлена промисловим та сільськогосподарським виробництвом району.

Основними імпортерами є:

ТОВ ВСМПО «Титан-Україна», яке імпортує продукцію: титанова прошита труба заготівка, пруток, штамповка, кільця, зразки титанові, плити та листи з титану. Країни імпорту: РФ, США.

ТОВ «Завод Полімердеталь», імпортує сировину для виготовлення сантехнічних виробів з пластмас, товарів народного споживання з пластмас, оприскувачів переносних. (Польща, Італія).

ТОВ «Капарол-Дніпро», імпортує сировину для виготовлення водо - дисперсійних фарб, грунтів. Німеччина.

Основним експортерами є:

ТОВ ВСМПО «Титан-Україна», яке експортує безшовні холодно демоформовані та гаряче деформовані труби з титану та сплавів на основі титану. Країни експорту: Австралія, Австрія, Аргентина, Бахрейн, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Ізраїль, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Мексика, Нідерланди, Норвегія, РФ, Сінгапур, США, Франція, Швеція, Естонія, Південна Корея, Японія, Росія, Швеція Підприємство являється виробником.

ТОВ «Завод Полімердеталь» експортує сантехнічні вироби з пластмас, товари народного споживання з пластмас, оприскувачі переносні. Росія, Узбекистан, Молдова, Грузія, Білорусія, Румунія, Підприємство є виробником.

ТОВ «Капарол-Дніпро» експортує водо-дисперсійні фарби, грунти, штукатурки (Росія, Германія). Підприємство є виробником.

У 2012 році (аналізуючи статистичні дані) прогнозується зменшення показників зовнішньоторговельного обороту, в порівнянні з 2011 роком, експорту на 5,4%, імпорту на 17,4% .

У 2013 році (відповідно до прогнозованих показників підприємств) зовнішньоторговельний оборот складе 52,6 млн. дол. США, у тому числі експорт в сумі 24,1 млн. дол. США, а імпорт в сумі 28,5 млн. дол. США8. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БАЗОВИХ СЕКТОРІВ
8.1. РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
З метою забезпечення сталого економічного зростання, поліпшення фінансового стану підприємств, подальшого нарощування експортного потенціалу передбачається:

 • продовження технічної й технологічної модернізації та реконструкції наявних потужностей з упровадженням енерго- і ресурсозберігаючих технологій;

 • збільшення у структурі виробництва металопродукції питомої ваги готової продукції з високим рівнем доданої вартості;

 • поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції;

 • впровадження ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій: послідовний перехід на міжнародні стандарти екологічної безпеки, модернізація та поступове згортання екологічно шкідливих виробництв;

 • Солонянська виправна колонія № 21 планує в 2012 році збільшити обсяги виробництва на 101,7 % за рахунок виготовлення та зборки металокомплектів кришки люка напіввагону згідно з заключними договорами;

 • ТОВ „Капарол - Дніпро” планує збільшити виробництво на 107,6 %. Підприємство є виробником водно–дисперсійних фарб і грунтів, штукатурок;

 • на підприємстві ТОВ «Завод Полімердеталь» прогнозується збільшення обсягів виробництва на 101,2 відсотка за рахунок розширення нових видів виробленої продукції.

 • підприємством ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» планує збільшити обсяг виробництва продукції на загальну суму 173,0 млн. грн. або на 104,3%.

Прогнозується зростання обсягів реалізованої промислової продукції на 4,9 %. обсягів реалізованої промислової продукції у діючих цінах прогнозується в сумі 286,1 млн. грн.

8.2. РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Основним завданням аграрної політики є перетворення агропромислового комплексу на високоефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому та зовнішньому ринках сектор економіки району, формування сприятливого життєвого середовища у сільській місцевості. Для створення умов щодо розвитку сільського господарства передбачається:

 • удосконалення організації сільськогосподарського виробництва шляхом розробки та оптимізації структури посівних площ з метою підвищення родючості ґрунтів, збільшення урожайності сільськогосподарських культур, валового виробництва продукції рослинництва;

 • застосування енергозберігаючих та малозатратних технологій вирощування сільськогосподарських культур на площі близько 94,1 тис. га (70,8% від ріллі), в тому числі по безвідвальному обробітку ґрунту - на площі 78,1 тис. га (58,8%) та систем 'Nо-ТіLL- 16,0 тис. га (12%), що дасть можливість значно скоротити витрати палива на 1 га;

 • підвищення селекційно-генетичного потенціалу поголів'я шляхом упровадження наукових досягнень у розведенні та відтворюванні тварин з використанням найпродуктивніших порід, як у сільгосппідприємствах, так і у господарствах населення, впровадження енергозберігаючих та маловитратних технологій годівлі та утримання худоби;

 • забезпечення племінним молодняком великої рогатої худоби сільгосппідприємств та господарств населення з атестованих 4 племінних репродукторів району;

 • розширення мережі сервісних послуг сільськогосподарським товаровиробникам з питань селекції та відтворення сільськогосподарських тварин на базі районного підприємства з племінної справи у тваринництві;

 • формування інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції у Солонянському районі з метою збалансування попиту та пропозицій, підвищення прибутковості сільськогосподарського виробництва та нарощення обсягів продажу сільськогосподарської продукції на організованому ринку.

У 2013 році прогнозується збільшення обсягу виробництва валової продукції сільського господарства, порівняно з очікуваним у 2012 році – на 62,9 % (до 727,7 млн. грн.).

Збільшення збору зернових культур у 3,5 рази.

Виробництво соняшника планується збільшити на 4,1% за рахунок підвищення урожайності.

Збільшення обсягу виробництва молока, порівняно з очікуваним у 2012 році – на 3,2 % ( до 22,5 тис. тонн ).

Збільшення обсягу виробництва м’яса, порівняно з очікуваним у 2012 році – на 2,9 % ( до 17,4 тис. тонн ).

Збільшення обсягу виробництва яєць, порівняно з очікуваним у 2011 році – на 2,5 % ( до 12,2 тис. штук ).

Оновлення тракторного парку на 28 одиниць техніки та 22 одиниці сільгоспінвентаря.
8.3. РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ
Сфера послуг є важливою складовою формування економічного потенціалу області як одна з найбільш перспективних і швидкозростаючих галузей економіки. Забезпечення споживачів різноманітними та якісними послугами, збільшення їх обсягів передбачається за рахунок:


 • реконструкції діючих та створення нових підприємств сфери послуг, у тому числі об'єктів побутового обслуговування;

 • впровадження сучасних обладнання та технологій, нових видів послуг;

 • створення нових робочих місць за рахунок збільшення кількості новостворених підприємств;

 • стимулювання розвитку сфери послуг у малих та віддалених населених пунктах;

 • надання інформаційно-консультаційної допомоги з підвищення кваліфікації працівників сфери послуг та сприяння поширенню позитивного досвіду роботи об'єктів інфраструктури.

На 2013 рік обсяг реалізованих послуг прогнозується в сумі 43,1 млн. грн, що становить 107,7 % до очікуваних показників 2012 року.

Крім того, надання різноманітних нефінансових послуг населенню району здійснюватиме 112 суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб за 20 видами послуг.


11. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Для забезпечення ефективного виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, високого професіоналізму управлінського процесу, підбору та підготовки нової генерації кадрів для органів виконавчої влади району та з метою забезпечення умов розвитку професійної та політично нейтральної державної служби, зміцнення кадрового потенціалу державної служби, прозорості діяльності місцевих органів влади, розвитку інформаційного суспільства.

 • проведення системних заході з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації, запобігання корупції, запровадження тематичних рубрик у друкованих засобах масової інформації Солонянського району щодо покращення ефективності роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

 • моніторингу та врахування в роботі громадської думки про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування;

 • здійснення спільних комунікативних заходів у органах виконавчої влади району та органах місцевого самоврядування району;

 • роз’яснення громадськості напрямів роботи щодо оптимізації діяльності органів державної влади, поширення науково-практичного видання ,,Вісник державної служби України”;

 • удосконалення структури райдержадміністрації;

 • забезпечення ефективної взаємодії органів місцевої виконавчої влади і органів місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;

 • удосконалення системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 • забезпечення інформування громадськості щодо діяльності райдержадміністрації через засоби масової інформації;

 • ефективного застосування нових інформаційних технологій та забезпечення реалізації регіональної Програми інформатизації ,Електронна Дніпропетровщина” на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 03.12.2010року № 14-3/УІ (зі змінами та доповненнями);

 • створення матеріально-технічних умов для залучення перспективної молоді на державну службу та ефективного функціонування державної служби.Заступник голови

райдержадміністрації І.Р. РИГА

Керівник відділу економіки

райдержадміністрації А.В. СІЯНКО