Розпорядження голови районної державної адміністрації 17. 12. 2012 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 11. 1 49.34kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 12. 3 380.74kb.
Розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації... 1 15.11kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 12. 1 287.47kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 листопада... 1 113.81kb.
Розпорядження м. Татарбунари «21» лютого2012 р. №41/А-2012 Про внесення... 1 29.07kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 серпня... 1 23.2kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від "27" грудня... 1 393.28kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від «28» грудня... 1 177.95kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від «28» грудня... 1 193.65kb.
Розпорядження дергачі від 29 жовтня 2012 року №762 Про внесення змін... 1 43.75kb.
Розпорядження голови районної державної голови адміністрації районної... 1 75.66kb.
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 27 вересня 2000 р. 1 136.12kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації 17. 12. 2012 - сторінка №1/1УКРАЇНА

ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації
17.12.2012№ 726


Про порядок розподілу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селища на 2013 рік та встановлення до нього коефіцієнтівВідповідно до Закону України “Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань” зі змінами та доповненнями, Закону України „Про Державний бюджет на 2013 рік”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1149 “Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів”, статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 2 статті 18, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:  1. Для розподілу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селища і розрахунку видатків встановити наступні показники по галузях:

1.1. Органи місцевого самоврядування:

Kyd – коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району, Kyd = 0,76;

Kyn коефіцієнт впливу чисельності населення, Kyn = 0,6;

Kys – коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які входять до сільської ради, Kys = 0,1;

Ky2 – коригуючий коефіцієнт для зведених бюджетів районів, Ky2 = 1,04;

Kyl – коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників виконавчого органу відповідної сільської ради, Kyl = 1 - Kyn - Kys ≥ 0, Kyl = 0,3;

Yr(m) - норматив штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на 1 тисячу населення району, Yr(m) = 3,728.

1.2. Дошкільна освіта:

Kod – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 – 6 років, Kod = 0,5;

Kog – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках, Kog = 0,4;

Kog – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках, Kog = 0,1;

Kdm – коригуючий коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для селища міського типу, Kdm = 0,45.

Kdmm(s) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до 6 років (включно) дошкільними закладами, для Демидівської сільської ради -0,4 , Катеринівської сільської ради – 0,385.

1.3. Культура:

Kkk – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на культуру в зведеному бюджеті району, Kkk = 0,34;

Kkb – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на культуру в зведеному бюджеті району, Kkb = 0,16.

1.4. i – коефіцієнт вирівнювання, який застосовується тільки для бюджетів, з яких передбачається передача коштів до районного бюджету, що має індивідуальне значення для відповідного бюджету місцевого самоврядування, дорівнює 1.

1.5. У складі видатків бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, передбачено обсяг нерозподілених видатків, Kh – коефіцієнт, який визначає частку нерозподілених видатків місцевого самоврядування, обрахований для визначення між бюджетних трансфертів - 0,01484.

2. Затвердити порядок розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селища по Великолепетиському району (додається).

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Коновалов В. В.) подати необхідні матеріали районній раді для подальшого затвердження їх на сесії.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.Голова районної

державної адміністрації


О. В. Скопіч

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

17.12.2012 № 726


ПОРЯДОК

розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання)

між районним бюджетом та бюджетами сіл, селища

по Великолепетиському району
Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено у відповідності до вимог Постанови КМУ від 08.12.2010 року № 1149 „Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних відносин”.

Відповідно до цього Порядку здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селища району.

2. У цьому Порядку застосовуються такі умовні позначення:

i – бюджет села, селища (далі - бюджет місцевого самоврядування);

r – зведений бюджет району;

3. Обсяг дотації вирівнювання (Ti), яка надається з районного бюджету бюджетам сіл, селища, чи коштів, що передаються з цих бюджетів до районного бюджету, визначається за загальним фондом бюджету місцевого самоврядування як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (Vi) та обсягом доходів, закріплених за відповідним бюджетом місцевого самоврядування (Di), із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (i) за такою формулою:

Ti = i х (Vi - Di),

де i – коефіцієнт вирівнювання, який застосовується тільки для бюджетів, з яких передбачається передача коштів до районного бюджету, що має індивідуальне значення для відповідного бюджету місцевого самоврядування, дорівнює 1. Право на визначення величини та застосування такого коефіцієнта надається відповідній райдержадміністрації в розрізі бюджетів місцевого самоврядування виходячи з обсягів нарощування ними фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, за останні бюджетні періоди.


Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів


4. Прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду відповідного бюджету місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (Di), формується з надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів), закріплених за цим бюджетом відповідно до статей 64 - 66 Бюджетного кодексу України.

5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів) районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування, закріплених за зазначеними бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району, врахованого під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району, на планований бюджетний період із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

RDizak = (Kip1 х Ni3 х Dprohn) / Nu3,

Kip1 = (Dri/Ni3)/(Dri / Nu3),

Dri = Dprohn х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х hi х Kiprohn p1 / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Kip1 – розрахунковий індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у планованому бюджетному періоді (визначається до четвертого знака після коми);

Dri – попередній прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) у планованому бюджетному періоді районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування;

Dprohn – прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного бюджету району, врахований під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та зведеним бюджетом району, на планований бюджетний період без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу.

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2 і Ni3 – чисельність наявного населення району та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (станом на 01 січня року, що настає за базовим);

hi – коефіцієнт актуалізації індексів відносної податкоспроможності для районного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування, який визначається за такою формулою:

hi = Kifakt / Kiprohn,

де Kifakt – фактичний індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за звітними даними року, що передує планованому, який визначається за такою формулою:

Kifakt = [Di4 / Ni3] / [Du4 / Nu3],

де Du4, Di4 – обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району та районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про фактичне надходження таких доходів за 11 місяців у році, що передує планованому;

Kiprohn – прогнозний індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у році, що передує планованому, який у відповідних умовах визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Kiprohn = Ki2 + 2 х Ki3 - 2 х (Ki1 + Ki2 + Ki3) / 3,

якщо Ki3 < Ki1, то Kiprohn = EInKi2 + 2 х InKi3 - 2 х (InKi1 + Inki2 + InKi3) / 3.

Kiprohn p1 – прогнозний індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у планованому бюджетному періоді, який у відповідних умовах визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Kiprohn p1 = Ki3 - (2 х (Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 3 - ((Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 2,

якщо Ki3 < Ki1 то Kiprohn p1 = EInKi3 - (2 х (InKi1 - InKi2) + (InKi2 - InKi3)) / 3 - ((InKi1 - InKi2) + (InKi2 - InKi3)) / 2,

де E – число Ейлера, математична стала, яка приблизно дорівнює 2,71828182846;

In – натуральний логарифм;

Ki1, Ki2, Ki3 – індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування відповідного року базового періоду, що визначається за такими формулами:

Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1],

Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2],

Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],

де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2 і Di3 – обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району та районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про фактичне надходження таких доходів за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2 і Li3 – сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району та районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за відповідні роки базового періоду.

Обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування (Dizak), на прогнозний період визначається за такою формулою:

Dizak = RDizak + Dw,

де Dw – обсяг податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, для кожного районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування.

6. У разі зміни порядку надходження доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, коригування фактичних надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється у відповідному бюджетному періоді.
Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів
7. Розрахункові показники обсягу видатків загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, визначаються окремо для кожної галузі виходячи з розрахункового обсягу видатків на відповідну галузь, які враховані під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для зведеного бюджету району на планований рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149 „Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних відносин”.

8. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них з розрахунку на душу населення (державне управління, культура і мистецтво), на дитину або учня (освіта).

9. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, обчислюється згідно з розмежуванням видатків бюджету відповідно до статей 88 і 89 Бюджетного кодексу України.

10. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування (Vi), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:

Vi = Vyi + Voi + Vki + Vhi,

де Vyi розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування (у тому числі Vymi – розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів селищ міського типу, Vysi розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);

Voi – розрахунковий показник обсягу видатків на освіту (в тому числі
Vomi – розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для селищ міського типу, Vosi розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);

Vki – розрахунковий показник обсягу видатків на культуру;

Vhi – нерозподілений резерв коштів.
Розрахунок показника обсягу видатків на утримання
органів місцевого самоврядування

11. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування з бюджетів місцевого самоврядування в цілому по району (Vyms) визначається за такою формулою:

Vyms = Hyms х Nr(m) X Yr(m) х Ky2,

де Hyms – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування в цілому по бюджетах місцевого самоврядування, що визначається за такою формулою:

Hyms = Hyr(m) х Kyd,

де Hyr(m)фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування для зведеного бюджету району, визначений згідно з Формулою розподілу обсягу між бюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, Hyr(m) = 19,198;

Yr(m) – норматив штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на 1 тисячу населення району, визначений згідно з Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, Yr(m)= 3,728;

Kyd – коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району, що становить не менше ніж 0,76;

Nr(m) – чисельність наявного населення району, станом на 01 січня року, що передує плановому;

Ky2 – коригуючий коефіцієнт для зведених бюджетів районів.

12. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджету селища міського типу (Vymi) визначається за такою формулою:

Vymi = Hyms х L ,

де L – нормативна чисельність працівників виконавчого органу селищної ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1349 “Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування” зі змінами та доповненнями.

13. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для села крім селищ міського типу (Vysi), визначається за такою формулою:

Vysi = (Vyms - Vym) х (Kyn х Ni / Nr(m)s + Kys х Si / Sr(m) + Kyl х Lyi / Lyr(m)),

де Vym – розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування бюджету селища міського типу;

Kyn коефіцієнт впливу чисельності населення, Kyn = 0.6;

Nr(m)s – загальна чисельність наявного населення сіл за даними на


01 січня року, що передує планованому;

Kys – коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які входять до сільської ради , Kys = 0,1 ;

Si – кількість населених пунктів, які входять до сільської ради;

Sr(m) – загальна кількість населених пунктів у селах;

Kyl – коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників виконавчого органу відповідної сільської ради Kyl = 1 - Kyn - Kys0 Kyl = 0,3;

Lyi – нормативна чисельність працівників виконавчого органу сільської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1349 “Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування” зі змінами та доповненнями.

Lyr(m) – рекомендована загальна чисельність працівників виконавчих органів сільських рад;

14. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання районної ради (Vyrri) визначається за такою формулою:

Vyrri = Vyr(m) - Vyms,

де Vyr(m) – розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету району на утримання органів місцевого самоврядування.Розрахунок показника обсягу видатків на освіту
18. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів селищ міського типу (Vomi) визначається за такою формулою:
Vomi = Hod х (Kdm х Dim) + Hrdov x Dim(v),

де Hod – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку, обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1149; Hod = 8,801875;

Kdm – коригуючий коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для селищ міського типу;

Kdm=Ti / Dim

Ti – кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в i–му селищі міського типу за даними на 01 січня року 2012 року;

Dim – кількість дітей у віці 0 - 6 років у селищах міського типу.

Hrdov – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини у віці 0 – 6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1149), Hrdov = 0,02999;

Dim(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, селищах міського типу, які входять до складу районів, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів.


19. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для районних бюджетів (V ) розраховується окремо по кожній території, де розташований навчально – виховний заклад визначається за такою формулою:
Vor = Hod х (K dmm(s) х Dim-nvk) + Hrdov х Dim-nvk ,

Dim-nvk - кількість дітей віком до 6 років (включно) станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, прикріплених до дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів, "загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад;

Kdmm(s) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до 6 років (включно) дошкільними закладами, має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці; адміністративно-територіальної одиниці. На 2013 рік для Демидівської сільської ради -0,4 , Катеринівської сільської ради – 0,385.

20. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, крім селищ міського типу, на територіях яких є дитячі садки (Vosi), визначається за такою формулою:

Vosi = (Vo - Vom - Vrd) х (Kod x Di/Dr +Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr) + Vrd,

Vo – загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, обчислений в розрахунках міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в цілому для зведеного бюджету району відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1149;

Vom – розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, визначається для бюджетів селищ міського типу

Vrd – видатки на розвиток дошкільної освіти для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу, на територіях яких є дитячі садки.

Vrd = Hrdov x Dis(v);

Kod – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 – 6 років, Kod = 0,5 ;

Dis(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у селах, селищах (крім селищ міського типу), на територіях яких є дитячі садки, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Di – кількість дітей у віці 0 – 6 років, прикріплених до дитячого дошкільного закладу в і – му селі;

Dr – загальна кількість дітей у селах;

Kog – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках, Kog = 0,1

Gi – кількість груп у дитячих садках в i–му селі;

Gr – кількість груп у дитячих садках в цілому в селах, крім селищ міського типу, району;

Kot – коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад

Kot = 1 - Kod - Kog ≥ 0; Kot = 0,4.

Ti – кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в i–му селі, крім селища міського типу;

Tr – кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад у цілому в селах, крім селищ міського типу, району.

Обсяг видатків на розвиток дошкільної освіти, які враховано при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зменшенню не підлягають.

При розподілі видатків на розвиток дошкільної освіти між бюджетами сіл та селища міського типу, які входять до складу району мають враховуватися соціально-економічні, національні, культурно-освітні потреби, наявність дітей відповідного віку, необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, можливість відкриття груп чи дошкільних навчальних закладів.

Районна державна адміністрація має право за рішенням відповідної районної ради здійснювати перерозподіл видатків на розвиток дошкільної освіти між бюджетами сіл та селища міського типу у разі невикористання вказаних коштів протягом січня – серпня бюджетного періоду.


Розрахунок показника обсягу видатків на культуру
21. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для бюджету місцевого самоврядування (Vki) визначається за такою формулою:

Vki = Hkk х (Ni - Nrkki) + Hkb х (Ni - Nrkbi) ,

де Hkk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно–освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя;

Hkb – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно–освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя.

Розрахунок зазначених нормативів здійснюється за такими формулами:

Hkk = Hk х Kkk,

Hkb = Hk х Kkb,

де Hk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району, визначений у розрахунках обсягу міжбюджетних трансфертів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1149; Hk = 160,518945;

Kkk – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на культуру в зведеному бюджеті району; Kkk = 0,34 ;

Kkb – коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на культуру в зведеному бюджеті району, Kkb = 0,16

Nrkki – чисельність наявного населення і-го села, селища, що обслуговується клубними закладами, які фінансуються з районного бюджету;

Nrkbi – чисельність наявного населення і-го села, селища, що обслуговується бібліотеками, які фінансуються з районного бюджету;

Населення, що проживає на території Великолепетиської селищної ради та обслуговується, районним будинком культури – 5822 жителів, районною бібліотекою – 8213 жителя, та фінансуються за рахунок коштів районного бюджету.

22. Загальний обсяг нерозподілених видатків бюджету району розподілити: 50% для установ, що фінансуються з районного бюджету, 50 % для селищної та сільських рад. Для бюджетів місцевого самоврядування цей показник складає 98,2 тис. грн. та становить 0,01484 від загальної суми видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Розрахунок нерозподілених видатків для бюджетів місцевого самоврядування району визначається за формулою:

Vhi = Vi * Kh,

де Vi – обсяг видатків загального фонду і-го бюджету місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

Kh – коефіцієнт, який визначає частку нерозподілених видатків місцевого самоврядування, обрахований для визначення між бюджетних трансфертів - 0,01484.

Керівник апарату

районної державної адміністрації Л. В. Карпенко